Nguyễn Quang Bình
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 40,629,719

 
Mục này được 6585 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Quang Bình
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  22/06/1989
Nơi sinh: Diễn Lâm - Diễn Châu - Nghệ An
Quê quán Diễn Lâm - Diễn Châu - Nghệ An
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Xây dựng Công trình thủy; Tại: Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Xây dựng Thủy lợi - Thủy Điện; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2017; Chuyên ngành: Kỹ thuật Xây dựng Công trình thủy; Tại: Đại học Bách khoa Đà Nẵng
Dạy CN: Thí nghiệm thủy lực và thực tập thủy văn công trình
Lĩnh vực NC: Thủy văn, Thủy lực, công trình ven bờ biển và biến đổi khí hậu
Ngoại ngữ: Anh văn
Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Cơ sở kỹ thuật, Khoa Xây dựng Thủy lợi - Thủy điện, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
Điện thoại: 02363841296; Mobile: 0902923326
Email: nqbinh@dut.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 2013 - Đến nay: Công tác tại Khoa Xây dựng Thủy lợi - Thủy điện, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài Khác: AquaDaNang. Chủ nhiệm: Polytech Nice-Sophia (Université de NiceSophia Antipolis). Thành viên: GOURBESVILLE Philippe, GAETANO Marc, VO Ngoc Duong, NGUYEN Quang Binh
.
Mã số: 01-2017. Năm: 2017.
(Mar 16 2018 10:46AM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu, áp dụng mô hình thủy văn phân bố tất định phục vụ cho công tác quản lý lưu vực sông Cu Đê, Thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Nguyễn Quang Bình. Mã số: T2016-02-51. Năm: 2016. (Dec 29 2016 6:40PM)
[3] Đề tài Khác: Nghiên cứu ảnh hưởng của quốc lộ 1 tới mức độ và thời gian ngập lụt ở lưu vực sông Cu Đê bằng mô hình MIKE FLood. Chủ nhiệm: Nguyễn Quang Bình. Mã số: T2014-02-CBT96. Năm: 2014. (Apr 1 2015 2:22PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Xây dựng bản đồ diễn biến đường bờ bằng công nghệ ảnh viễn thám. Áp dụng cho vịnh Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Quang Bình, Võ Ngọc Dương. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: ISSN 1859-1531, Số 3(124).2018. Trang: 1 - 5. Năm 2018. (May 6 2018 10:12AM)
[2]Bài báo: Đánh giá tải lượng bùn cát về các hồ chứa lớn ở thượng nguồn lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn bằng mô hình thủy văn bán phân bố SWAT. Tác giả: Nguyễn Quang Bình. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường. Số: ISSN 1859 - 3941, Số 60 (3/2018). Trang: 58 - 66. Năm 2018. (May 6 2018 10:19AM)
[3]Bài báo: Ảnh hưởng của sơ đồ số trong thể hiện dòng chảy xung quanh kè. Tác giả: Nguyễn Quang Bình, Nguyễn Thế Hùng. Hội nghị Cơ học thủy khí toàn quốc lần thứ 20. Số: ISSN 1859-4182. Trang: 27-36. Năm 2018. (Jun 17 2018 9:18AM)
[4]Bài báo: So sánh hiệu quả của TELEMAC 3D và FLOW 3D trong mô phỏng dòng chảy tràn và xung quanh kè. Tác giả: Nguyễn Quang Bình, Nguyễn Thế Hùng, Nguyễn Thống. Hội nghị Cơ học thủy khí toàn quốc lần thứ 20. Số: ISSN 1859-4182. Trang: 37-46. Năm 2018. (Jun 17 2018 9:19AM)
[5]Bài báo: Đánh giá sự không chắc chắn trong sử dụng mô hình tập trung và bán phân bố nghiên cứu chế độ thủy văn lưu vực. Tác giả: Võ Ngọc Dương, Nguyễn Quang Bình, Lê Văn Hòa, Đoàn Tiến Đạt, Lê Chí Hiếu. Hội nghị Cơ học thủy khí toàn quốc lần thứ 20. Số: ISSN 1859-4182. Trang: 177-187. Năm 2018. (Jun 17 2018 9:20AM)
[6]Bài báo: Xây dựng công cụ tính toán dòng chảy lũ cho các lưu vực thiếu dữ liệu nghiên cứu ở Việt Nam (FFC-WRED). Tác giả: Võ Ngọc Dương, Nguyễn Quang Bình, Nguyễn Trung Quân, Nguyễn Thị Tường Vân. Hội nghị Cơ học thủy khí toàn quốc lần thứ 20. Số: ISSN 1859-4182. Trang: 188-198. Năm 2018. (Jun 17 2018 9:21AM)
[7]Bài báo: Nghiên cứu mô phỏng vỡ đập hồ chứa nước Định Bình – Việt Nam. Tác giả: Đoàn Viết Long, Huỳnh Tự Hiếu, Nguyễn Quang Bình, Võ Trung Dũng, Võ Ngọc Dương. Hội nghị Cơ học thủy khí toàn quốc lần thứ 20. Số: ISSN 1859-4182. Trang: 485-493. Năm 2018. (Jun 17 2018 9:22AM)
[8]Bài báo: Xây dựng bản đồ ngập lụt dựa trên ảnh viễn thám Sentinel-1 và mô hình số hóa độ cao SRTM cho tỉnh Bình Định. Tác giả: Nguyễn Quang Bình*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 5(126).2018, Quyển 1. Trang: 1-6. Năm 2018. (Jun 22 2018 8:55AM)
[9]Bài báo: Nghiên cứu mô phỏng vỡ đập bằng phần mềm thủy lực 1 chiều – áp dụng cho công trình đập dâng Định Bình. Tác giả: Đoàn Viết Long, Huỳnh Tự Hiếu, Nguyễn Quang Bình, Võ Trung Dũng, Võ Ngọc Dương. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 7(128).2018. Trang: 38-41. Năm 2018. (Sep 17 2018 4:28PM)
[10]Bài báo: Xây dựng phần mềm quản lý và vận hành hồ chứa nước Định Bình, Bình Định. Tác giả: Võ Ngọc Dương, Nguyễn Quang Bình, Phan Thanh Sỹ. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 5(126).2018, QUYỂN 2. Trang: 14-17. Năm 2018. (Jul 3 2018 2:08PM)
[11]Bài báo: Tính xói cục bộ tại trụ cầu dựa vào mô phỏng số dòng chảy ba chiều. Tác giả: Nguyễn Quang Bình, Nguyễn Thế Hùng. Hội nghị khoa học cơ học thủy khí toàn quốc, Hà Nội. Số: 19. Trang: 34-43, ISBN:978-604-95-0226-2. Năm 2016. (Aug 27 2016 8:43AM)
[12]Tham luận: Ứng dụng mô hình MIKE URBAN để đánh giá hệ thống thoát nước mưa của quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Quang Bình, Trần Lưu Phước, Nguyễn Thế Hùng. Kỷ yếu hội thảo khoa học "Công nghệ Xây dựng tiên tiến hướng đến phát triển bền vững lần thứ 2 – ATCESD 2016". Đại học Bách khoa Đà Nẵng. Trang: 42-45. Năm 2016. (Aug 27 2016 8:28AM)
[13]Bài báo: Ứng dụng mô hình MIKE URBAN tính toán mạng lưới cấp nước cho thành phố Tam Kỳ theo quy hoạch định hướng đến năm 2030. Tác giả: Nguyễn Quang Bình*; Nguyễn Thế Hùng. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 7(104).2016. Trang: 06-10. Năm 2016. (Sep 27 2016 3:45PM)
[14]Bài báo: Mô phỏng số dòng chảy 3 chiều và tính toán độ sâu xói cục bộ tại trụ cầu. Tác giả: Nguyễn Quang Bình, Nguyễn Thế Hùng. Hội thảo khoa học quốc gia "Hạ tầng giao thông với phát triển bền vững". Số: 2, ISBN: 978-604-82-1809-6. Trang: 639 - 645. Năm 2016. (Sep 19 2016 8:04AM)
[15]Bài báo: Ảnh hưởng của quốc lộ 1 tới ngập lụt ở hạ lưu sông Cu Đê. Tác giả: Nguyễn Thế Hùng, Nguyễn Quang Bình. Kỷ yếu hội thảo Câu lạc bộ các Trường Đại học kỹ thuật, lần thứ 44. Số: 44. Trang: 263-272. Năm 2014. (Apr 1 2015 2:33PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Groundwater estimation using distributed hydrologic model. A case study at Cu De river catchment, Viet Nam. Authors: Ngoc Duong Vo, Quang Binh Nguyen, Philippe Gourbesville. Innovative Water Solutions for Vietnam and Region. No: Vietnam International Water Week 2018. Pages: 94-100. Year 2018. (Apr 3 2018 1:48PM)
[2]Article: Climate Change Impact Assessment Using Semi Distributed Hydrological Model Of Kon - Ha Thanh River Catchment, Vietnam. Authors: Huy Cong Vu, Ngoc Duong Vo, Quang Binh Nguyen, Philippe Gourbesville. Innovative Water Solutions for Vietnam and Region. No: Vietnam International Water Week 2018. Pages: 3-10. Year 2018. (Apr 3 2018 1:49PM)
[3]Article: Assessing Impact of Construction Work on River Morphology with TELEMAC-3D. Authors: Quang Binh Nguyen, Ngoc Duong Vo, Philippe Gourbesville. Advances in Hydroinformatics. Springer Water. Springer, Singapore. No: Print ISBN: 978-981-10-7217-8, Online ISBN:978-981-10-7218-5. Pages: 1217-1231. Year 2018. (Mar 13 2018 1:53PM)
[4]Article: Flow Near Groynes: Experimental or Computational Approaches. Authors: Quang Binh Nguyen, Ngoc Duong Vo, Philippe Gourbesville. Advances in Hydroinformatics. Springer Water. Springer, Singapore. No: Print ISBN: 978-981-10-7217-8, Online ISBN:978-981-10-7218-5. Pages: 1191-1206. Year 2018. (Mar 13 2018 1:56PM)
[5]Article: Comparing Model Effectiveness on Simulating Catchment Hydrological Regime. Authors: Ngoc Duong Vo, Quang Binh Nguyen,Chi Hieu Le,Tien Dat Doan,Van Hoa Le, Philippe Gourbesville. Advances in Hydroinformatics. Springer Water. Springer, Singapore. No: Print ISBN: 978-981-10-7217-8, Online ISBN:978-981-10-7218-5. Pages: 401-414. Year 2018. (Mar 13 2018 1:59PM)
[6]Article: Using the TELEMAC 3D model for estimating the impact of bridge construction to river hydrodynamic regime. Authors: Ngoc Duong VO, Quang Binh NGUYEN, Philipe GOURBESVILLE. Proceedings of the 37th IAHR World Congress August 13 – 18, 2017, Kuala Lumpur, Malaysia. No: ISSN 1562-6865 (Online) - ISSN 1063-7710 (Print). Pages: 1594-1603. Year 2017. (Sep 18 2017 3:19PM)
[7]Article: Flow near groynes:Eexperimental or Computational approaches. Authors: Quang Binh NGUYEN, Ngoc Duong VO, Philipe GOURBESVILLE. Proceedings of the 37th IAHR World Congress August 13 – 18, 2017, Kuala Lumpur, Malaysia. No: ISSN 1562-6865 (Online) - ISSN 1063-7710 (Print). Pages: 1594-1603. Year 2017. (Sep 18 2017 3:16PM)
[8]Article: Application of remote sensing, drones and GIS to assess changing topography of Cua Dai, Quangnam. Authors: Quang Binh NGUYEN, Xuan Canh MAI, The Hung NGUYEN and Kazuo KONAGAI. The 5th Vietnam-Japan Workshop on Estuaries, Coasts and Rivers 2017, September 18 - 19, Hoi An, Vietnam. No: ISBN 978-604-82-2197-3. Pages: 185- -190. Year 2017. (Sep 18 2017 3:24PM)
[9]Presentations: Evaluate the impact of climate change to stream flow regime, a case study at Cu De river catchment, Viet Nam. Authors: Nguyen Quang Binh, Vo Ngoc Duong, Philippe Gourbesville. The Third RUNSUD International Conference. Year 2016. (Aug 27 2016 8:34AM)
[10]Article: Applying deterministic distributed hydrological model for stream flow data reproduction. A case study of Cu De Catchment, Vietnam. Authors: Vo Ngoc Duong, Nguyen Quang Binh, Le Xuan Cuong, Qiang Ma, Philippe Gourbesville. Proceding Engineering, Korea. No: 154. Pages: 1010-1017. Year 2016. (Aug 27 2016 8:49AM)
  
 Khen thưởng
[1] Giấy khen trong hoạt động Công đoàn năm học 2013-2014, Công đoàn Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng. Số: 197/QĐ/TVCĐ. Năm: 2014.
[2] Giấy khen hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2014-2015, Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng. Số: 189/QĐ - ĐHBK. Năm: 2015.
[3] Giấy khen thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn năm học 2015-2016, Công đoàn Đại học Đà Nẵng. Số: 94/QDKT-CĐĐHĐN. Năm: 2016.
[4] Giấy khen đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2015 - 2016, Đại học Đà Nẵng. Số: 5077/QĐKT. Năm: 2016.
[5] Bằng khen thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào Thanh niên trường học giai đoạn 2014 - 2016, Thành Đoàn Đà Nẵng. Số: 507/NQ - KT. Năm: 2017.
[6] Giấy khen đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2016 - 2017, Đại học Đà Nẵng. Số: 2728/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2017.
[7] Giấy khen Tốt nghiệp thủ khoa Ngành. Số: 966/QĐ - ĐHBK. Năm: 2017.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Thí nghiệm thủy lực cơ sở, thủy lực công trình, thực tập thủy văn và thực tập nhận thức
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2014 Sinh viên
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
 Trường đại học Bách khoa Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn