Nguyễn Quang Bình
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 28,646,667

 
Mục này được 3464 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Quang Bình
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  22/06/1989
Nơi sinh: Diễn Lâm - Diễn Châu - Nghệ An
Quê quán Diễn Lâm - Diễn Châu - Nghệ An
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Xây dựng Công trình thủy; Tại: Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Xây dựng Thủy lợi - Thủy Điện; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Đại học; năm: 2012; Chuyên ngành: Xây dựng Công trình thủy; Tại: Đại học Bách khoa Đà Nẵng
Dạy CN: Thí nghiệm thủy lực và thực tập thủy văn công trình
Lĩnh vực NC: Thủy văn, Thủy lực, công trình ven bờ biển và biến đổi khí hậu
Ngoại ngữ: Anh văn
Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Cơ sở kỹ thuật, Khoa Xây dựng Thủy lợi - Thủy điện, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
Điện thoại: 05113841296; Mobile: 0902923326
Email: nqbinh@dut.udn.vn
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu, áp dụng mô hình thủy văn phân bố tất định phục vụ cho công tác quản lý lưu vực sông Cu Đê, Thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Nguyễn Quang Bình. Mã số: T2016-02-51. Năm: 2016. (Dec 29 2016 6:40PM)
[2] Đề tài Khác: Nghiên cứu ảnh hưởng của quốc lộ 1 tới mức độ và thời gian ngập lụt ở lưu vực sông Cu Đê bằng mô hình MIKE FLood. Chủ nhiệm: Nguyễn Quang Bình. Mã số: T2014-02-CBT96. Năm: 2014. (Apr 1 2015 2:22PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Tham luận: Dòng chảy 3D trong sông và khả năng ứng dụng của hệ thống phần mềm TELEMAC. Tác giả: Nguyễn Quang Bình. Đà Nẵng. Trang: 01. Năm 2016. (Sep 4 2016 9:01AM)
[2]Bài báo: Ứng dụng mô hình MIKE URBAN tính toán mạng lưới cấp nước cho thành phố Tam Kỳ theo quy hoạch định hướng đến năm 2030. Tác giả: Nguyễn Quang Bình*; GS.TS. Nguyễn Thế Hùng. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 7(104).2016. Trang: 06-10. Năm 2016. (Sep 27 2016 3:45PM)
[3]Bài báo: Mô phỏng số dòng chảy 3 chiều và tính toán độ sâu xói cục bộ tại trụ cầu. Tác giả: Nguyễn Quang Bình, Nguyễn Thế Hùng. Hội thảo khoa học quốc gia "Hạ tầng giao thông với phát triển bền vững". Số: 2, ISBN: 978-604-82-1809-6. Trang: 639 - 645. Năm 2016. (Sep 19 2016 8:04AM)
[4]Tham luận: Tính xói cục bộ tại trụ cầu dựa vào mô phỏng số dòng chảy ba chiều. Tác giả: Nguyễn Quang Bình, Nguyễn Thế Hùng. Hà Nội. Trang: 22. Năm 2016. (Aug 27 2016 8:43AM)
[5]Bài báo: Ứng dụng mô hình MIKE URBAN để đánh giá hệ thống thoát nước mưa của quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Quang Bình, Trần Lưu Phước, Nguyễn Thế Hùng. Đà Nẵng. Số: 2. Trang: 42-45. Năm 2016. (Aug 27 2016 8:28AM)
[6]Bài báo: Ảnh hưởng của quốc lộ 1 tới ngập lụt ở hạ lưu sông Cu Đê. Tác giả: Nguyễn Thế Hùng, Nguyễn Quang Bình. Kỷ yếu hội thảo Câu lạc bộ các Trường Đại học kỹ thuật, lần thứ 44. Số: 44. Trang: 263-272. Năm 2014. (Apr 1 2015 2:33PM)
QUỐC TẾ:
[1]Presentations: Evaluate the impact of climate change to stream flow regime, a case study at Cu De river catchment, Viet Nam. Authors: Nguyen Quang Binh, Vo Ngoc Duong, Philippe Gourbesville. The Third RUNSUD International Conference. Year 2016. (Aug 27 2016 8:34AM)
[2]Article: Applying deterministic distributed hydrological model for stream flow data reproduction. A case study of Cu De Catchment, Vietnam. Authors: Vo Ngoc Duong, Nguyen Quang Binh, Le Xuan Cuong, Qiang Ma, Philippe Gourbesville. Procedia Engineering. No: 154. Pages: 1010-1017. Year 2016. (Aug 27 2016 8:49AM)
  
 Khen thưởng
[1] Giấy khen trong hoạt động Công đoàn năm học 2013-2014. Số: 197/QĐ/TVCĐ. Năm: 2014.
[2] Giấy khen hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2014-2015. Số: 189/QĐ - ĐHBK. Năm: 2015.
[3] Giấy khen thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm học 2015-2016. Số: 94/QDKT-CĐĐHĐN. Năm: 2016.
[4] Giấy khen đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2015 - 2016. Số: 5077/QĐKT. Năm: 2016.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn