Nguyễn Quốc Tuấn
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 101,564,682

 
Mục này được 50630 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Quốc Tuấn
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  15/05/1966
Nơi sinh: Q. Ngũ Hành Sơn TP. Đà Nẵng
Quê quán Q. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kinh tế công nghiệp; Tại: Trường Đại học Công nghệ thực phẩm Odessa, Ucraina
Đơn vị công tác: Khoa Quản trị Kinh doanh; Trường Đại học Kinh tế
Chức vụ: Phó Trưởng Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2003; Chuyên ngành: Kinh tế lao động; Tại: Trường Đại học Kinh tế Quốc gia Odessa (Ucraina)
Dạy CN: Quản trị kinh doanh, Quản trị nguồn nhân lực
Lĩnh vực NC: Quản trị nguồn nhân lực, Hành vi tổ chức, Phát triển nhân viên
Ngoại ngữ: Tiếng Nga: Đại học; Tiếng Anh: Bằng C; Tiếng Ucraina: Căn bản.
Địa chỉ liên hệ: 71 Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: 02363836934; Mobile: 0914135723
Email: tuannq@due.edu.vn; tuannguhanhson@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 11/1993-09/1996: Chuyên viên tư vấn, Phòng tư vấn đầu tư, Công ty phát triển công nghệ và tư vấn đầu tư Đà nẵng
10/1996-11/1999: Giảng viên khoa QTKD, trường đại học kinh tế, ĐHĐN.
12/1999-8/2003: Nghiên cứu sinh tại Ucraina
09/2003-nay: Tiếp tục công tác tại khoa QTKD.
2005-2007: Trưởng bộ môn quản trị nguồn nhân lực
2007-2014: Trưởng bộ môn quản trị kinh doanh tổng quát
2014: Trưởng bộ môn quản trị nguồn nhân lực
12/2014-nay: Phó trưởng khoa
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài Khác: Đề án " Thực trạng và chính sách về thu hút nguồn nhân lực trình độ cao của TP Đà Nẵng". Chủ nhiệm: TS. Hồ Kỳ Minh. Thành viên: TS. Nguyễn Quốc Tuấn (Phó chủ nhiệm); ThS. Nguyễn Thị Hạ Vi. Mã số: -. Năm: 2010. (Jun 3 2016 12:25PM)
[2] Đề tài cấp Bộ: Giải pháp phát triển nguồn nhân lực cho khu vực kinh tế tư nhân ở các tỉnh Duyên hải miền Trung trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Quốc Tuấn. Thành viên: TS. Đoàn Gia Dũng, ThS. Nguyễn Phúc Nguyên; ThS. Nguyễn Thị Bích Thu; ThS. Ngô Xuân Thủy. Mã số: B2004-14-13. Năm: 2008. (May 9 2011 3:09PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Đặc điểm giá trị cá nhân tại các vùng miền Việt Nam. Tác giả: Nguyễn Quốc Tuấn. Tạp chí Khoa học Kinh tế, ISSN 0866-7969. Số: 8(04). Trang: 86-100. Năm 2020. (Jun 26 2021 10:09AM)
[2]Bài báo: Một số vấn đề phát triển nguồn nhân lực ngành du lịch ở tỉnh Quảng Ngãi . Tác giả: Trần Thị Trương; Nguyễn Quốc Tuấn. Tạp chí Khoa học Kinh tế, ISSN (0866-7969). Số: 7(02). Trang: 89-103. Năm 2019. (Jul 13 2019 6:09PM)
[3]Bài báo: Đặc trưng giá trị văn hoá Việt Nam: tiếp cận theo các tình huống tiến thoái lưỡng nan của Trompenaars-Turner. Tác giả: Nguyễn Quốc Tuấn. Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quản trị và Kinh doanh COMB2018 (ISBN 978-604-84-39453). Số: 7. Trang: 289-298. Năm 2019. (Mar 30 2019 3:32PM)
[4]Bài báo: Phát triển năng lực sáng tạo để khởi nghiệp thành công trong đào tạo sinh viên ngành quản trị kinh doanh tại Khoa Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà nẵng. Tác giả: Ngô Xuân Thủy, Nguyễn Quốc Tuấn. Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quản trị và Kinh doanh COMB2018 (ISBN 978-604-84-39453). Số: 7. Trang: 16-22. Năm 2019. (Mar 30 2019 3:36PM)
[5]Bài báo: Nâng cao hiệu quả đào tạo thạc sĩ thông qua ứng dụng phong cách học tại Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng . Tác giả: Nguyễn Quốc Tuấn, Phùng Thị Phước An. Tạp chí Khoa học Kinh tế, ISSN (0866-7969). Số: 6 (01). Trang: 46-54. Năm 2018. (Jul 5 2018 6:59PM)
[6]Bài báo: Phân tích kết quả nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực ngành du lịch ở tỉnh Quảng ngãi . Tác giả: Trần Thị Trương; Nguyễn Quốc Tuấn. Tạp chí Khoa học Kinh tế, ISSN (0866-7969). Số: 6(02). Trang: 39-51. Năm 2018. (Jul 25 2018 9:32PM)
[7]Bài báo: Ảnh hưởng hành vi lãnh đạo đến phát triển nguồn nhân lực ngành du lịch ở tỉnh quảng ngãi . Tác giả: Nguyễn Quốc Tuấn, Trần Thị Trương. Tạp chí Khoa học Kinh tế, ISSN (0866-7969). Số: 6(03). Trang: 62-69. Năm 2018. (Oct 5 2018 8:16AM)
[8]Bài báo: Cấu trúc giá trị cá nhân tại Miền Trung và Tây Nguyên. Tác giả: Nguyễn Quốc Tuấn. Tạp chí Khoa học Kinh tế, ISSN (0866-7969). Số: 5 (02). Trang: 65-72. Năm 2017. (Jul 24 2017 11:38AM)
[9]Bài báo: Đánh giá sự khác biệt về giá trị cá nhân và đặc điểm cân bằng công việc – cuộc sống theo giới tính và giữa các thế hệ tại các doanh nghiệp Miền Trung – Tây Nguyên.. Tác giả: Nguyễn Quốc Tuấn, Phan Thanh Nhã. Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quản trị và Kinh doanh COMB2017. Số: ISBN 978-604-84-2715-3. Trang: 430-441. Năm 2017. (Feb 1 2018 9:32AM)
[10]Bài báo: Hoạt động hải quan Việt Nam trong tiến trình hội nhập cộng đồng kinh tế Asean. Tác giả: Nguyễn Quốc Tuấn; Trần Văn Anh. Tạp chí Khoa học Kinh tế, ISSN (0866-7969). Số: 5(01). Trang: 71-81. Năm 2017. (Jun 18 2017 3:19PM)
[11]Bài báo: “Phát triển tổ chức” tại các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Tác giả: Nguyễn Quốc Tuấn; Trần Thị Trương. Tạp chí Khoa học Tài chính Kế toán, ISSN (2354-0958). Số: 8. Trang: 43-48. Năm 2017. (Jun 18 2017 3:22PM)
[12]Bài báo: Tương đồng và khác biệt giá trị giữa các nước thành viên hiệp định đối tác kinh tế xuyên thái bình dương (TPP): phân tích từ khảo sát giá trị toàn cầu (WVS) . Tác giả: Nguyễn Quốc Tuấn. Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quản trị và Kinh doanh COMB2017. Số: ISBN 978-604-84-2715-3. Trang: 795-805. Năm 2017. (Feb 1 2018 9:37AM)
[13]Bài báo: Đánh giá năng lực người học theo tiếp cận mô hình Blooms.. Tác giả: Nguyễn Quốc Tuấn. Kỷ yếu Hội thảo quốc gia Thống kê và Tin học ứng dụng NCASI (ISBN 978-604-84-1862-5), Trường Đại học kinh tế, ĐH Đà Nẵng. Số: 1. Trang: 778-785. Năm 2016. (Nov 24 2016 8:58PM)
[14]Bài báo: Quản trị nguồn nhân lực trong bối cảnh hội nhập quốc tế: Nhìn từ góc độ đa văn hoá. Tác giả: Nguyễn Quốc Tuấn. Tạp chí Hội thảo khoa học quản trị và kinh doanhdoanh COMB2016 ISBN 978-604-84-1850-2), Trường Đại học kinh tế, ĐH Đà Nẵng. Số: 5. Trang: 209-223. Năm 2016. (Nov 24 2016 9:01PM)
[15]Bài báo: Danh mục năng lực hành vi cốt yếu. Tác giả: Nguyễn Quốc Tuấn. Tạp chí Khoa học Kinh tế, ISSN 0866-7969. Số: 3(07). Trang: 91-98. Năm 2014. (Aug 14 2015 1:00PM)
[16]Tham luận: Những yếu tố quan trọng để xác định việc trả lương cho người lao động theo năng lực và kết quả công việc.. Tác giả: TS. Nguyễn Quốc Tuấn. Hội thảo "Định hướng cơ chế trả lương, thu nhập theo năng lực và kết quả công việc đối với công chức, viên chức TP Đà Nẵng", Sở Nội vụ TP Đà Nẵng. Năm 2013. (Mar 29 2016 6:53PM)
[17]Bài báo: Nhận diện chân dung giảng viên chuyên ngành quản trị kinh doanh . Tác giả: TS. Nguyễn Quốc Tuấn. Tạp chí Khoa học kinh tế, ISSN 0866-7969. Số: Số: 3 (03). Trang: 94-105. Năm 2013. (Apr 4 2016 12:47PM)
[18]Bài báo: Ứng dụng mô hình IDIC - quản trị cựu sinh viên trường Đại học kinh tế - Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Quốc Tuấn; Trà Lục Diệp. Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quản trị và Kinh doanh (COMB2013). Số: 2. Trang: 184-193. Năm 2013. (Jun 3 2016 11:48AM)
[19]Bài báo: Nhận diện chân dung giảng viên chuyên ngành quản trị nguồn nhân lực. Tác giả: Nguyễn Quốc Tuấn. Hội thảo Khoa học CMS2013, Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN. Số: 1. Trang: 253-261. Năm 2013. (Oct 5 2018 8:10AM)
[20]Bài báo: Quản trị nguồn nhân lực tiếp cận năng lực . Tác giả: Nguyễn Quốc Tuấn. Hội thảo khoa học Kinh doanh và Quản trị COMB2012. Số: 1. Trang: 397-403. Năm 2012. (Aug 14 2015 12:52PM)
[21]Bài báo: Quan điểm về quản lý con người như là chìa khoá cho quản trị doanh nghiệp.. Tác giả: Nguyễn Quốc Tuấn. Kỷ yếu Hội thảo khoa học Trường Đại học Kinh tế. Số: -. Năm 2005. (Jun 3 2016 12:42PM)
[22]Bài báo: Giải pháp chiến lược giải quyết vấn đề lao động việc làm và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực. Tác giả: TS. Nguyễn Quốc Tuấn. Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Phát triển kinh tế theo định hướng xã hội chủ nghĩa”. Trường Đại học kinh tế quốc dân và Trường ĐH kinh tế - ĐHĐN phối hợp tổ chức. Số: 1. Trang: 146-149. Năm 2004. (May 15 2011 5:31PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Competencies for Vietnamese entrepreneurs. Authors: Nguyen Quoc Tuan. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế Quản trị và Kinh doanh COMB2021 (ISBN 978-604-2984-9). No: 9. Pages: 248-255. Year 2021. (Feb 2 2022 9:55PM)
[2]Article: Organizational citizenship behavior: The case of banks, Danang, Vietnam. Authors: Tra Luc Diep, Nguyen Quoc Tuan, Truong Duy Nhat Phuong. Danang Publishing House (COMB2019, ISBN 978-604-84-4583-6). No: 8. Pages: 22-32. Year 2019. (Jan 22 2020 2:06PM)
[3]Article: Personal values of students at the University of Economics, the University of Danang. Authors: Nguyen Quoc Tuan. Danang Publishing House (COMB2019, ISBN 978-604-84-4583-6). No: 8. Pages: 180-187. Year 2019. (Jan 22 2020 2:09PM)
[4]Article: Human resource strategy for Dungquoc's Industrial Region, Vietnam (К стратегии использования трудовых ресурсов в промышленном регионе Дунгкуок, Вьетнам.). Authors: Nguyen Quoc Tuan. Ринкова економіка: Сучасна теорія та практика управління: Зб. науч. пр (ISBN 966-549-866-5). ОНУ ім. І.І. Мечникова – Одеса: Астропринт. No: 5, ISBN 966-549-866-5. Pages: 408-417. Year 2002. (Dec 2 2017 10:36PM)
[5]Article: Concepts of professional training as important trend in the employment regulation strategy in the Dungquoc region, Vietnam (Концепция развития профессионального обучения как важное направление стратегии регулирования занятости в регионе Дунгкуок, Вьетнам.). Authors: Nguyen Quoc Tuan. Труды Одесского политехничесского университета: Научный и производственного-практ. Сб. (ISSN: 2076-2429) – Одесса: ОНПУ.-. No: 2(14), ISSN: 2076-2429. Pages: 201-203. Year 2001. (Nov 24 2016 7:56PM)
[6]Article: Satisfying the needs in professional labors in the industrial zones of Vietnam (Забезпечния потреби в кваліфікованих робітниках у промислових регіонах В’етнаму). Authors: Nguyen Quoc Tuan. Вісник соціально-економічих дослідень: Збір. науч. пр (ISSN 2313-4569)– Одеса: АТЗТ ІРЕНТТ. No: 10, ISSN 2313-4569. Pages: 133-137. Year 2001. (Nov 24 2016 8:11PM)
  
 Sách và giáo trình
[1]Quản trị nguồn nhân lực Chủ biên: Nguyễn Quốc Tuấn. Đồng tác giả: Phùng Thị Phước An, Trà Lục Diệp, Trần Thị Hằng, Huỳnh Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Thị Loan, Đinh Thị Thuỳ Na, Nguyễn Thị Bích Thu. Nơi XB: NXB Đà Nẵng. Năm 2022.(Sep 13 2022 8:43PM)
[2]Quản trị nguồn nhân lực tiếp cận chiến lược (tái bản có bổ sung) Chủ biên: Nguyễn Quốc Tuấn. Nơi XB: NXB Đà Nẵng. Năm 2021.(Jun 26 2021 10:14AM)
[3]Quản trị nguồn nhân lực tiếp cận chiến lược Chủ biên: Nguyễn Quốc Tuấn. Nơi XB: NXB Đà Nẵng. Năm 2018.(Jul 5 2018 7:04PM)
[4]Phát triển kỹ năng quản trị Chủ biên: Nhóm biên soạn. Đồng tác giả: TS. Nguyễn Quốc Tuấn, ThS. Nguyễn Thị Loan. Nơi XB: Tài chính. Năm 2010.(May 16 2011 10:20AM)
[5]Bài tập Quản trị sản xuất Chủ biên: TS. Nguyễn Thanh Liêm. Đồng tác giả: TS. Nguyễn Quốc Tuấn, ThS. Lê Thị Minh Hằng. Nơi XB: Tài chính. Năm 2007.(May 15 2011 5:58PM)
[6]Quản trị chất lượng toàn diện Chủ biên: Nguyễn Quốc Tuấn. Đồng tác giả: Trương Hồng Trình; Lê Thị Minh Hằng. Nơi XB: NXB Tài chính. Năm 2006.(May 25 2020 10:27PM)
[7]Quản trị nguồn nhân lực
Chủ biên: TS. Nguyễn Quốc Tuấn. Đồng tác giả: TS. Ðoàn Gia Dũng; ThS. Ðào Hữu Hòa; ThS. Nguyễn Thị Loan; ThS. Nguyễn Phúc Nguyên; ThS. Nguyễn Thị Bích Thu. Nơi XB: Thống kê. Năm 2006.(May 9 2011 3:23PM)
[8]Quản trị sản xuất Chủ biên: TS. Nguyễn Thanh Liêm. Đồng tác giả: TS. Nguyễn Quốc Tuấn, ThS. Nguyễn Hữu Hiển. Nơi XB: Tài chính. Năm 2006.(May 15 2011 5:51PM)
  
 Hướng dẫn Sau đại học
SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Trần Ngọc Tuấn
Đề tài:

Phát triển nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần Vinaconex 25

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2021

 2022

[2]Trần Thị Trương
Đề tài:

Phát triển nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp du lịch ở tỉnh Quảng Ngãi

Trách nhiệm: Hướng dẫn 1

 Tiến sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2015

 2022

[3]Võ Tiến Dũng
Đề tài: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự gắn kết nhân viên tại Công ty cổ phần Điện Trường Giang

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2022

 2022

[4]Nguyễn Thị Xuân Hậu
Đề tài: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự cam kết của nhân viên tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2022

 2022

[5]Phạm Minh Nở
Đề tài: Đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty TNHH sản xuất phụ tùng ô tô (THACO AUTO)

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2021

 2022

[6]Ngô Khánh Linh
Đề tài: Phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2020

 2021

[7]Đoàn Thị Ngọc Anh
Đề tài: Hoàn thiện công tác tuyển dụng tại Ngân hàng TNHH MTV Public Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2020

 2021

[8]Trần Huỳnh Minh Đại
Đề tài: Hoàn thiện công tác tiền lương tại Công Ty TNHH Một thành viên Hữu Hay

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2020

 2021

[9]Đỗ Đình Phương
Đề tài: Đào tạo nguồn nhân lực tại Ủy ban nhân dân huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2020

 2021

[10]Nguyễn Quốc Nghĩa
Đề tài: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự gắn kết của nhân viên tại Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2021

 2021

[11]Trần Vũ Nam
Đề tài: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự tham gia của cán bộ công nhân viên Công ty Thủy điện Sông Tranh

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2021

 2021

[12]Đinh Minh Hiếu
Đề tài: Đánh giá thành tích nhân viên tại Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2019

 2020

[13]Nguyễn Trường Giang
Đề tài: Phát triển nguồn nhân lực tại Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2019

 2020

[14]Huỳnh Lê Nam
Đề tài: Phát triển nguồn nhân lực tại Chi cục Thuế thành phố Kon Tum

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2019

 2020

[15]Nguyễn Thị Yến Nhi
Đề tài:

Tạo động lực làm việc cho cán bộ, công chức tại Cục Thuế tỉnh Kon Tum

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2020

 2020

[16]Dương Trung Quốc
Đề tài:

Phát triển nguồn nhân lực tại công ty TNHH Dược Phẩm Khang Duy

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2020

 2020

[17]Lê Văn Thành
Đề tài: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự tham gia của người lao động tại công ty TNHH MTV Du lịch Công đoàn Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN

 2018

 2019

[18]Nguyễn Ngọc Hải
Đề tài:

Đào tạo nguồn nhân lực tại Xí nghiệp May Hà Quảng -Tổng Công ty May 10.

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2019

 2019

[19]Lê Hoàng Thạch
Đề tài:

Tạo động lực làm việc cho người lao động tại Công ty TNHH MTV Cà phê 734, tỉnh Kon Tum

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN

 2018

 2019

[20]Nguyễn Duy Luận
Đề tài:

Đào luận nguồn nhân lực tại Công ty TNHH MTV Lâm Công nghiệp Bắc Quảng Bình

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN

 2019

 2019

[21]Nguyễn Thị Trâm Anh
Đề tài: Đào tạo nguồn nhân lực tại Bưu điện tỉnh Đắk Lắk

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2019

 2019

[22]Dương Thị Bích Trâm
Đề tài: Đánh giá thành tích nhân viên tại BIDV chi nhánh Ban Mê

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2019

 2019

[23]Huỳnh Công Luật
Đề tài:

Đào tạo NNL tại Công ty TNHH Công nghệ Tin học Phi Long.

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN

 2019

 2019

[24]Võ Xuân Lộc
Đề tài:

Đào tạo nguồn nhân lực cho Trường Cao đẳng nghề số 5

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN

 2018

 2018

[25]Phan Hoàng Long
Đề tài: Đào tạo nguồn nhân lực cho UBND huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN

 2017

 2018

[26]Nguyễn Thị Minh Tâm
Đề tài: Đánh giá thành tích tại Trung tâm Chăm sóc khách hàng Điện lực miền Trung

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN

 2017

 2018

[27]Tôn Thất Thanh Tùng
Đề tài: Tuyển dụng nguồn nhân lực cho Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Trung.

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN

 2017

 2018

[28]Phan Thị Yến Lai
Đề tài: Đo lường sự thoả mãn trong CV của nhân viên tại Trường ĐH Nội Vụ - Cơ sở MT-TN

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN

 2016

 2017

[29]Lê Công Luận
Đề tài: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự gắn bó của người lao động tại công ty cổ phần xi măng Vicem Hải Vân

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN

 2016

 2017

[30]Lương Thị Kiều Oanh
Đề tài: Các nhân tố ảnh hưởng đến tạo động lực làm việc đối với nhân viên văn phòng tại Ngân hàng TMCP Việt Á

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN

 2016

 2017

[31]Ngô Ngọc Huy
Đề tài: Phát triển nguồn nhân lực tại Công ty TNHH MTV Chokchai Nukdahan Việt Nam

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2014

 2015

[32]Trần Thị Hoàng Liên
Đề tài: Tạo động lực làm việc cho người lao động tại Cty CP Cảng Đà Nẵng 

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2014

 2015

[33]Nguyễn Hoài An
Đề tài: Đào tạo nguồn nhân lực tại cục thuế Kon tum

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN

 2015

 2015

[34]Hồ Thị Huyền Nhung
Đề tài: Quản trị thành tích nhân viên tại Ngân hàng Nhà nước – CN tỉnh Gia Lai 

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN

 2015

 2015

[35]Đỗ Thị Mai
Đề tài: Đánh giá thành tích nhân viên tại cục thuế Kon tum

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN

 2015

 2015

[36]Trần Thị Xuân Bình
Đề tài: Giải pháp tạo sự gắn bó của nhân viên tại Công ty TNHH phần mềm FPT tại Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[37]Nguyễn Thị Ly
Đề tài: Phát triển nguồn nhân lực tại công ty XNK Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[38]Cao Văn Hà
Đề tài: Giải pháp tạo động lực làm việc cho cán bộ công nhân viên tại Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật ĐăkLăk

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[39]Lê Văn Hùng
Đề tài: Đào tạo nguồn nhân lực tại Bưu Điện Đắk Nông

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[40]Ngô Thị Yến Phi
Đề tài: Nghiên cứu những nhân tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của nhân viên tại Cty CP truyền hình cáp Sông Thu 

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2013

 2013

[41]Nguyễn Trương Bích Vân
Đề tài: Thiết lập khung cơ cấu năng lực tại Viễn thông Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[42]Phan Minh Quang
Đề tài: Đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần DANA

 Thạc sĩ

 Trường Đại học kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[43]Nguyễn Thị Tuyết Vân
Đề tài: Quản trị tri thức tại Trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt - Hàn 

 Thạc sĩ

 Trường Đại học kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[44]Trần Xuân Thạnh
Đề tài: Đánh giá thành tích nhân viên tại Trường Đại học Quang Trung

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[45]Hồ Thị Thanh Hiền
Đề tài:

Giải pháp tạo động lực thúc đẩy làm việc cho nhân viên tại Công ty Cổ phần DINCO

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[46]Nguyễn Văn Ngọc
Đề tài:

Giải pháp tạo động lực làm việc tại Công ty cổ phần Gạch men Cosevco

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[47]Hà Lê Chi
Đề tài:

Phát triển nguồn nhân lực cán bộ viên chức tại UBND quận Liên Chiểu 

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[48]Trần Văn Danh
Đề tài:

Đánh giá thành tích nhân viên tại Công ty Cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà chi nhánh Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[49]Đào Cao Ngươn
Đề tài: Đánh giá thành tích nhân viên tại công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết Kontum

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[50]Huỳnh Quang Trung
Đề tài: Tổ chức làm việc nhóm tại Công ty cao su Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2009

 2011

[51]Trần Duy Thuận
Đề tài: Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty CP máy và thiết bị phụ tùng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2009

 2011

[52]Đỗ Đình Giỏi
Đề tài: Đào tạo và phát triển kỹ sư vận hành nhà máy lọc dầu Dung Quất

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2009

 2011

[53]Nguyễn Thái Dương
Đề tài: Đánh giá thành tích nhân viên tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - CN Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2008

 2010

[54]Phạm Thị Dung
Đề tài: Đánh giá thành tích nhân viên tại trường cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2009

 2010

[55]Huỳnh Viết Thiên Ân
Đề tài: Hoàn thiện công tác đánh giá thành tích tại Công ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ - Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2008

 2010

[56]Phan Thị Minh Tâm
Đề tài: Quản trị quan hệ khách hàng tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển - CN Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2008

 2009

[57]Lê Thị Ngọc Diệp
Đề tài: Đo lường và đánh giá mức độ hài lòng của các doanh nghiệp thuộc khu vực miền Trung - Tây Nguyên về dịch vụ Truyền số liệu của Công ty Viễn thông liên tỉnh

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2008

 2009

[58]Trần Thị Trương
Đề tài: Xây dựng chiến lược kinh doanh tại Công ty Công nghiệp Tàu thủy Dung Quất.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2008

 2008

  
 Giải thưởng khoa học, phát minh và sáng chế
SttTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
[1] Thiết kế và tổ chức các hoạt động học tập trên trang web cá nhân

 Giáo dục

 2021

 4787/QĐ-BGDĐT

 Bộ Giáo dục và Đào tạo

[2] Thiết kế và tổ chức các hoạt động học tập phát triển kỹ năng quản trị bằng Trò chơi và Bài tập nhóm (Games and Excercises) theo chương trình VIPP - UNICEF

 Giáo dục

 2021

 4787/QĐ-BGDĐT

 Bộ Giáo dục và Đào tạo

  
 Khen thưởng
[1] Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào hoạt động Công đoàn Trường năm 2004-2005. Số: 05/QĐKT. Năm: 2005.
[2] Giảng viên giỏi (Đã đạt danh hiệu Giảng viên giỏi cấp Đại học Đà Nẵng năm học 2004-2005). Số: 2060/QĐ-TĐKT ngày 09/11/2005. Năm: 2005.
[3] Đã có nhiều thành tích trong Phong trào thi đua hoàn thành nhiệm vụ năm học 2005-2006. Số: 2669/QĐKT ngày 14/11/2006. Năm: 2006.
[4] CSTĐ cơ sở (Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm học 2007-2008). Số: 3554/QĐKT ngày 30/10/2008. Năm: 2008.
[5] CSTĐ cơ sở (Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm học 2008-2009). Số: 3173/QĐKT ngày 15/10/2009. Năm: 2009.
[6] Đã có thành tích xuất sắc trong năm học 2014-2015. Số: 672/QĐ-ĐHKT. Năm: 2015.
[7] CDTĐ cơ sở (Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm học 2016-2017. Số: 2726/QĐ-KT ngày 22/08/2017. Năm: 2017.
[8] CSTĐ cơ sở (Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm học 2018-2019). Số: 2770/QĐ-ĐHĐN ngày 30/08/2019. Năm: 2019.
[9] CSTĐ cơ sở (Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm học 2019-2020). Số: 2862/QĐ-ĐHĐN ngày 25/08/2020. Năm: 2020.
[10] CSTĐ cơ sở (Đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong công tác năm học 2020-2021). Số: QĐ 1139/QĐ-ĐHKT ngày 29/7/2021. Năm: 2021.
[11] CSTĐ cấp Bộ năm học 2020-2021. Số: 326/QĐ-BGDĐT. Năm: 2022.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Quản trị nguồn nhân lực chiến lược
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2019 Nghiên cứu sinh tiến sĩ  Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
[2]Hành vi tổ chức
Ngành: Khoa học quản lý
 2015 sinh viên đại học  Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN
[3]Quản trị thành tích
Ngành: Khoa học quản lý
 2011 sinh viên đại học  Trường đại học kinh tế
[4]Phát triển kỹ năng quản trị
Ngành: Khoa học quản lý
 2007 sinh viên đại học  Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN
[5]Quản trị nguồn nhân lực
Ngành: Khoa học quản lý
 2005 sinh viên đại học, học viên thạc sĩ  Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN
[6]Quản trị sản xuất
Ngành: Khoa học quản lý
 1997 sinh viên đại học, học viên thạc sĩ  Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn