Đoàn Chí Thiện
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,216,256

 
Mục này được 17365 lượt người xem
Họ và tên:  Đoàn Chí Thiện
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  17/12/1963
Nơi sinh: Tp Đà Nẵng
Quê quán Thừa Thiên - Huế
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Quản trị kinh doanh, Công nghệ thông tin..; Tại: Trường ĐH Bách khoa ĐN; Trường ĐHKHTN Hà Nội.
Đơn vị công tác: Phòng Tổ chức - Hành chính; Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
Chức vụ: Trưởng phòng hành chính
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2007; Chuyên ngành: Quản lý Giáo dục; Tại: Đại học Đà Nẵng
Dạy CN: chính trị, kinh tế, pháp luật, phân tích thiết kế hệ thống..
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh văn C
Địa chỉ liên hệ: 01 Lê Văn Long, Quận Hải Châu Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 3894399; Mobile: 0903586222
Email: thien_cdcn@yahoo.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

1983

Trường Kỹ thuật

 Nguyễn Văn Trỗi

- Phụ trách Thư viện;

- Bí thư Chi đoàn Cơ quan.  

1983-1988

Trường Kỹ thuật

Nguyễn Văn Trỗi

-Cán bộ Phòng Giáo dục, UVBCH,    Ủy viên Ban thường vụ Đoàn trường,

Phó Bí thư Đoàn trường. 

1988-1995

Trường Kỹ thuật

Nguyễn Văn Trỗi

- Cán bộ chuyên trách Tỉnh Đoàn Quảng Nam - Đà Nẵng, Bí thư Đoàn trường;

- UVBTV Đoàn Dân Chính Đảng ;

nhiệm kỳ 1 & 2; 

- Chủ nhiệm UBKT Đoàn Dân Chính Đảng. 

1995-2001

Trường Cao đẳng Công nghệ,

Đại học Đà Nẵng.

- Chuyên viên Phòng Đào tạo &

Công tác HSSV;

- Phó Bí thư Đoàn ĐHĐN;

- Chủ nhiệm UBKT Đoàn ĐHĐN.

2001-2005

Trường Cao đẳng Công nghệ,

Đại học Đà Nẵng.

- Phó trưởng Phòng Đào tạo và CTHSSV nhiệm kỳ 1, Trường CĐCN

2005-2007

Trường Cao đẳng Công nghệ,

Đại học Đà Nẵng.

- Phó trưởng Phòng Đào tạo và CTHSSV nhiệm kỳ 2, Trường CĐCN

2007- 2010

Trường Cao đẳng Công nghệ,

Đại học Đà Nẵng.

- Phó trưởng Phòng Phụ trách Phòng Hành chính - Tổng hợp, Trường CĐCN

9/2010

Trường Cao đẳng Công nghệ,

Đại học Đà Nẵng.  

- Trưởng phòng Phòng Hành chính - Tổng hợp, Trường CĐCN

 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng quy trình, quy định mô tả công việc hành chính nhà nước theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000-2000 tại trường Cao đẳng Công nghệ, ĐHĐN, năm 2011. Chủ nhiệm: ThS.Đoàn Chí Thiện. Thành viên: . Mã số: T2011-06-14. Năm: 2011. (Dec 14 2011 7:50AM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng phần mềm Quản lý thông tin công tác HSSV trường Cao đẳng Công nghệ, Đề tài cấp cơ sở - năm 2010. Chủ nhiệm: Đoàn Chí Thiện. Thành viên: . Mã số: T2010-06-28. Năm: 2010. (Feb 16 2011 11:11AM)
[3] Đề tài cấp Bộ: Biện pháp Quản lý thực hiện nếp sống văn hoá – văn minh đô thị cho HSSV Đại học Đà Nẵng, Đề tài cấp Bộ - năm 2008-2009. Chủ nhiệm: Đoàn Chí Thiện. Thành viên: . Mã số: T2006-06-05. Năm: 2009. (Feb 16 2011 11:07AM)
[4] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu và đề xuất biện pháp phối hợp các lực lượng nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy và tệ nạn xã hội trong HSSV, Đề tài cấp cơ sở - năm 2007. Chủ nhiệm: Đoàn Chí Thiện. Thành viên: . Mã số: T2007-06-39. Năm: 2007. (Feb 16 2011 10:58AM)
[5] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu và đề xuất biện pháp thực hiện nếp sống văn hoá – văn minh đô thị cho HSSV trường Cao đẳng Công nghệ, Đề tài cấp cơ sở - năm 2006. Chủ nhiệm: Đoàn Chí Thiện. Thành viên: . Mã số: T2006-06-05. Năm: 2006. (Feb 16 2011 10:55AM)
[6] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng phần mềm quản lý thư viện, Đề tài cấp ĐHĐN, 2002. (Đã đưa vào ứng dụng tại trường Cao đẳng Công nghệ). Chủ nhiệm: Đoàn Chí Thiện. Thành viên: . Mã số: 111102/2002. Năm: 2002. (Dec 31 2010 2:06PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Một số quan niệm về nhà nước trong lịch sử và vấn đề xây dựng nhà nước pháp quyền ở nước ta hiện nay. Tác giả: Đoàn Chí Thiện. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 11(60)/2012. Trang: từ 110 đến 115. Năm 2012. (Dec 21 2012 11:17AM)
[2]Bài báo: Tăng cường công tác giáo dục phòng ngừa vi phạm pháp luật trong học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Công nghệ. Tác giả: Đoàn Chí Thiện - Lê Vũ. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 11(60)/2012. Trang: từ 149 đến 155. Năm 2012. (Dec 21 2012 11:27AM)
[3]Bài báo: Sự gắn kết giữa phạm trù văn hoá và văn minh là thể hiện tính chuẩn mực trong quá trình đô thị hoá của xu thế ngày nay. . Tác giả: Đoàn Chí Thiện. Trường Cao đẳng Công nghệ. Số: Tập san Khoa học và Công nghệ trưòng Cao đẳng Công. Trang: 96-99. Năm 2011. (Feb 16 2011 2:09PM)
[4]Bài báo: Xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô thị cho học sinh, sinh viên là một nhu cầu tất yếu khách quan trong giai đoạn hiện nay. Tác giả: Đoàn Chí Thiện. Tập san Khoa học Công nghệ Trường Cao đẳng Công nghệ
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Số: Tháng 5/2011. Trang: 32-36. Năm 2011.
(Feb 16 2011 2:24PM)
[5]Bài báo: Ý nghĩa & lựa chọn kỹ năng mềm phù hợp với sinh viên bậc giáo dục đại học là một yếu tố cần thiết trong kết cấu chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ hiện nay. Tác giả: Đoàn Chí Thiện. Tập san Khoa học Công nghệ Trường Cao đẳng Công nghệ
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: 6/2011. Trang: 11-15. Năm 2011.
(Jun 15 2011 2:58PM)
[6]Bài báo: Kết hợp lồng ghép giữa phương pháp giảng dạy với phương pháp kiểm tra, đánh giá nhằm nâng cao tính tự học của sinh viên. Tác giả: Đoàn Chí Thiện. Kỷ yếu Hội nghị khoa học 5 năm thực hiện công tác đào tạo theo hệ thống học chế tín chỉ Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin. Số: 12/2011. Trang: 65-68. Năm 2011. (Dec 14 2011 8:02AM)
[7]Bài báo: Xây dựng các thiết chế văn hoá mang yếu tố văn minh một tiêu chí đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục đại học trong giai đoạn hiện nay. . Tác giả: Đoàn Chí Thiện. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
marriage affairs open i want an affair
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 1(36). Trang: 90-96. Năm 2010.
(Feb 16 2011 2:04PM)
[8]Bài báo: Xây dựng đồng bộ và hoàn thiện các mặt hoạt động đáp ứng nhu cầu phương thức đào tạo theo học chế tín chỉ trong giai đoạn hiện nay. Tác giả: Đoàn Chí Thiện. Tập san Hội nghị Khoa học Trường Cao đẳng Công nghệ. Số: Tháng 11/2009. Trang: 29 - 30. Năm 2009. (Feb 16 2011 1:55PM)
[9]Bài báo: Tăng cường cơ sở vật chất - Trang thiết bị một yếu tố then chốt góp phần thành công phương thức đào tạo theo học chế tín chỉ trong giai đoạn hiện nay. Tác giả: Đoàn Chí Thiện. (Tập san Hội nghị Khoa học Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin. Số: 2009. Trang: 71-72. Năm 2009. (Feb 16 2011 1:58PM)
[10]Bài báo: Bàn về một số tiêu chí năng lực cần thiết của người cán bộ quản lý trong giai đoạn hiện nay. Tác giả: Đoàn Chí Thiện. Tạp san Khoa học và Công nghệ Trưòng Cao đẳng Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: Tháng 11/2007. Trang: 57-63. Năm 2007. (Feb 16 2011 11:24AM)
[11]Bài báo: Đổi mới quản lý hoạt động khoa học công nghệ theo hướng kiểm định chất lượng giáo dục trường cao đẳng. Tác giả: Võ Như Tiến - Đoàn Chí Thiện - Dương Ngọc Thọ. Tập san Hội thảo Tập huấn Đại học Đà Nẵng
marriage affairs open i want an affair
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Số: tháng 12/2007. Trang: 72 - 78. Năm 2007.
(Feb 16 2011 11:29AM)
[12]Bài báo: Vài nét suy nghĩ về công tác quản lý HSSV trong giai đoạn hiện nay. Tác giả: Đoàn Chí Thiện. Tập san Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
. Số: 05/2001. Trang: 25 - 27. Năm 2001.
(Feb 16 2011 11:19AM)
  
 Sách và giáo trình
(Jun 21 2016 5:09PM)(Feb 16 2016 9:45AM)(Feb 16 2016 9:49AM)(May 29 2014 2:20PM)(Mar 22 2012 7:18AM)
[1]Sách Nghiệp vụ thư ký và Quản trị văn phòng Chủ biên: Đoàn Chí Thiện. Nơi XB: Nhà xuất bản Thông tin - Truyền thông. Năm 2016.
[2]Đề cương bài giảng môn học Pháp luật và nghề nghiệp Chủ biên: Đoàn Chí Thiện. Nơi XB: Lưu hành nội bộ. Năm 2015.
[3]Đề cương bài giảng môn học Nguyên lý chủ nghĩa Mác-Lênin (phần 1 và phần 2) Chủ biên: Đoàn Chí Thiện. Nơi XB: Lưu hành nội bộ. Năm 2015.
[4]

Sách Kỹ năng thuyết trình
Chủ biên: ThS. Đoàn Chí Thiện. Nơi XB: Nhà Xuất bản Thông tin Truyền thông. Năm 2014.

[5]

Sách Kỹ năng giao tiếp
Chủ biên: Đoàn Chí Thiện. Đồng tác giả: Nguyễn Thị Anh Đào. Nơi XB: Nhà Xuất bản Thông tin Truyền thông. Năm 2012.

  
 Khen thưởng
[1] Bằng khen của Tỉnh Đoàn Quảng Nam Đà Nẵng . Số: 46/QĐKT . Năm: 1983.
[2] Bằng khen của Tỉnh Đoàn Quảng Nam Đà Nẵng . Số: 09/QĐKT . Năm: 1984.
[3] Bằng khen BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh . Số: 01/QĐKT . Năm: 1985.
[4] Bằng khen của Tỉnh Đoàn Quảng Nam Đà Nẵng . Số: 12/QĐKT . Năm: 1986.
[5] Bằng khen của Tỉnh Đoàn Quảng Nam Đà Nẵng . Số: 25/QĐKT . Năm: 1987.
[6] Bằng khen BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh . Số: 111/QĐKT . Năm: 1987.
[7] Bằng khen của Tỉnh Đoàn Quảng Nam Đà Nẵng . Số: 32/QĐKT. Năm: 1989.
[8] Bằng khen BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh . Số: 240/QĐKT . Năm: 1990.
[9] Bằng khen BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh . Số: 317/QĐKT . Năm: 1991.
[10] Bằng khen của Tỉnh Đoàn Quảng Nam Đà Nẵng . Số: 46/QĐKT. Năm: 1991.
[11] Bằng khen của Tỉnh Đoàn Quảng Nam Đà Nẵng . Số: 57/QĐKT. Năm: 1992.
[12] Bằng khen của Tỉnh Đoàn Quảng Nam Đà Nẵng . Số: 18/QĐKT. Năm: 1993.
[13] Huy chương Danh dự Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Số: 234/QĐKT/TWĐTN. Năm: 1994.
[14] Huy Chương Vì thế hệ trẻ . Số: 546/QĐKT/TWĐTN. Năm: 1996.
[15] Bằng khen BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Số: 538/QĐKT. Năm: 1997.
[16] Bằng khen BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Số: 215/NQKT. Năm: 1999.
[17] Bằng khen BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh . Số: 075/QĐKT . Năm: 2000.
[18] Bằng khen của Thành đoàn Thành phố Đà Nẵng . Số: 01/NQKT. Năm: 2001.
[19] Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng . Số: 1668/KT. Năm: 2002.
[20] Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Số: 111102. Năm: 2002.
[21] Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Giáo dục & Đào tạo . Số: 6928/QĐKT. Năm: 2005.
[22] Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo . Số: 7219/QĐ-BGDĐT. Năm: 2007.
[23] Giấy khen của Giám đốc Đại học Đà Nẵng. Số: 2030/QĐKT. Năm: 2008.
[24] Giấy khen của Giám đốc Đại học Đà Nẵng. Số: 3236/QĐKT. Năm: 2009.
[25] Giấy khen của Đảng uỷ Đại học Đà Nẵng. Số: 76/QĐDU. Năm: 2010.
[26] Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở. Số: 5122/QĐKT. Năm: 2010.
[27] Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở. Số: 6065/QĐ-KT. Năm: 2011.
[28] Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Số: 6520/QĐ-KT. Năm: 2012.
[29] Giấy khen của Giám đốc Đại học Đà Nẵng. Số: 7338/QĐ-KT. Năm: 2012.
[30] Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố Đà Nẵng. Số: 9300/QĐ-UBND. Năm: 2012.
[31] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Số: 4682/QD-DHDN. Năm: 2013.
[32] Chiến sĩ thi đua cấp bộ. Số: 750/QD-BGDDT. Năm: 2013.
[33] Bằng khen của Thành uỷ Đà Nẵng. Số: 6327/QD-TU. Năm: 2013.
[34] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Số: 4754/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2014.
[35] Đã có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua giai đoạn 2010-2015. Số: 4040/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2015.
  
 Thông tin khác
  

1. Bằng Tốt nghiệp Cao cấp Lý luận chính trị  

2. Chứng chỉ Bồi dưỡng Triết học sau đại học

3. Chứng chỉ Ngoại ngữ trình độ A, B, C Anh Văn

4. Chứng chỉ Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm

5. Chứng chỉ Bồi dưỡng Quản lý Nhà nước cấp chuyên viên, chuyên viên chính

6. Chứng chỉ Bồi dưỡng Quản lý Nhà nước về giáo dục quốc phòng

7. Chứng chỉ Bồi dưỡng Quản lý Nhà nước về giáo dục và đào tạo

8. Chứng chỉ Bồi dưỡng về Hội nhập Kinh tế Quốc tế 

9. Chứng chỉ Bồi dưỡng về Luật Đấu thầu

 

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn