Huỳnh Công Pháp
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 38881 lượt người xem
Họ và tên:  Huỳnh Công Pháp
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  30/12/1977
Nơi sinh: Quảng Nam, Việt Nam
Quê quán Quảng Nam, Việt Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Công nghệ thông tin; Tại: Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Ban Giám Hiệu; Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn
Chức vụ: Quyền Hiệu trưởng
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2010; Chuyên ngành: Công nghệ Thông tin; Tại: ĐH Bách Khoa Grenoble–CH Pháp & Viện CNTT Quốc gia NII-Tokyo-Nhật.
Chức danh KH:  Phó Giáo sư; công nhận năm: 2016
Dạy CN: Mạng máy tính, Hệ điều hành, Lập trình mạng, Công nghệ web nâng cao, Web ngữ nghĩa
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Pháp
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 03/2020-Nay: Bí thư Đảng ủy, Q. Hiệu Trưởng, Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn (VKU)
02/2017-Nay: Kiêm nhiệm Trưởng khoa, Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông, Đại học Đà Nẵng.
12/2017-02/2020: Bí thư Đảng ủy, Hiệu Trưởng, Trường CĐ Công nghệ thông tin, Đại học Đà Nẵng.
03/2012-11/2017: Phó Hiệu Trưởng, Trường CĐ Công nghệ thông tin, ĐH Đà Nẵng.
2010-2012: Phó Trưởng Khoa, Khoa CNTT, Trường ĐH Bách Khoa, ĐH Đà Nẵng.
03-06/2011: Học phương pháp giảng dạy tại ĐH Portland, Oregon, Mỹ
2009-2010: Giảng viên và nghiên cứu viên bán thời gian tại Đại học UPMF, Valence – CH Pháp.
2008-2009: Thực tập Tiến sỹ tại Viện Công nghệ thông tin quốc gia(NII), Tokyo, Nhật.
2006-2010: Học Tiến sỹ tại trường ĐH Bách Khoa INPG, Grenble, CH Pháp.
2001-Nay: Giảng dạy tại Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng.

---------------

Luận án tiến sĩ: https://youtu.be/rTcoyRFkgwA

---------------

Các học phần và chương trình giảng dạy:

1) Dạy bằng tiếng nước ngoài:

+ Dạy bằng tiếng Anh các học phần Programming systems, Introduction to Computer Science cho các lớp chất lượng cao thuộc chương trình Tiên tiến - Hệ thống nhúng, Trường ĐH Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng từ năm 2012 đến nay.

+ Dạy bằng tiếng Pháp học phần systèmes d'exploitation des ordinateurs tại trường Đại học UPMF (Université Pierre Mendès France), CH Pháp năm học 2009-2010.

+ Dạy bằng tiếng Pháp các học phần Programmation Orientée Objet, Programmation en Java, Programmation Réseau cho các lớp Kỹ sư tăng cường tiếng Pháp thuộc chương trình FUFTI, Khoa CNTT, Trường ĐH Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng từ năm 2010 đến 2014.

2) Dạy bằng tiếng Việt:

+ Dạy hệ Cao học ngành Khoa học máy tính tại trường ĐH Bách Khoa và ngành Hệ thống thông tin tại trường ĐH Sư phạm các học phần:
- Kiến trúc hướng dịch vụ
- Web ngữ nghĩa
- Lập trình nâng cao

+ Dạy hệ đại học tại trường ĐH Bách Khoa, trường ĐH Sư phạm, trường CĐ Công nghệ thông tin (trực thuộc ĐH Đà Nẵng) các học phần:
- Lập trình Java,
- Lập trình hướng đối tượng,
- Lập trình mạng và Lập trình mạng nâng cao
- Web ngữ nghĩa,
- Hệ điều hành
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài Khác: Supporting Entrepreneurial Development in the Field of IT in Vietnamese HEIs – ICTentr. Chủ nhiệm: Pasi Malinen, Huỳnh Công Pháp (Điều phối viên, quản lý dự án ĐHĐN). Mã số: 561492-EPP. Năm: 2018. (Aug 15 2016 1:36PM)
[2] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu giải pháp và xây dựng hệ thống tạo nguồn tài nguyên lớn và đồng nhất phục vụ xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Chủ nhiệm: PGS. TS. Huỳnh Công Pháp. Mã số: CNTT-01. Năm: 2018. (Feb 21 2018 2:45PM)
[3] Đề tài Khác: Development of Da Nang Entrepreneurship and Innovation Ecosystem (Phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp và sáng tạo tại Đà Nẵng). Chủ nhiệm: Huỳnh Công Pháp. Thành viên: Trường CĐ Công nghệ Thông tin - Đại học Đà Nẵng; Viện nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội TP. Đà Nẵng; Vườn ươm TP. Đà Nẵng; Công ty 9Startlab. Mã số: PS001. Năm: 2016. (Aug 15 2016 1:30PM)
[4] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu giải pháp hợp nhất tài nguyên và công cụ xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Chủ nhiệm: Huỳnh Công Pháp. Thành viên: ThS. Nguyễn Văn Bình, ThS. Đặng Đại Thọ, ThS. Văn Đỗ Cẩm Vân. Mã số: Đ2015-07-08. Năm: 2016. (Aug 15 2016 1:27PM)
[5] Đề tài Khác: Institutional Cooperation for the Development of Information Technology Education in Vietnam. Chủ nhiệm: Pasi Malinen, Huỳnh Công Pháp (Điều phối viên, quản lý dự án ĐHĐN). Mã số: BID/HEI ICI/26002558. Năm: 2015. (Aug 15 2016 1:33PM)
[6] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu các phương pháp nhận dạng và thu thập chữ viết tắt để xây dựng cơ sở dữ liệu và công cụ tích hợp xử lý chữ viết tắt và gõ tắt. Chủ nhiệm: Huỳnh Công Pháp. Thành viên: ThS. Nguyễn Văn HuệKS. Trần Hữu Đạt. Mã số: Đ2013 - 07-05-BS. Năm: 2014. (Jul 8 2015 5:07PM)
[7] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu và xây dựng một hệ thống hỗ trợ khai thác dữ liệu dịch tự động. Chủ nhiệm: Huỳnh Công Pháp. Thành viên: ThS. Trần Thế Vũ. Mã số: D2001-02-17. Năm: 2011. (Mar 7 2012 10:08AM)
[8] Đề tài Khác: 『東洋文庫所蔵』貴重書デジタルアーカイブ. Chủ nhiệm: Asanobu KITAMOTO. Thành viên: Kinji ONO (Project Leader), Asanobu KITAMOTO, Yoko NISHIMURA, Elham ANDAROODI, Mohammad Reza MATINI, Tomohiro IKEZAKI, Takeo YAMAMOTO, Sonoko SATOE, ka MEYER, Dominique DEUFF, Takako MURAMATSU, Tetsuro KAMURA, Yuko TANAKA, Makiko ONISHIR, yo KAMIDA, Nigar ABBASZADE, Yanhui MAO, Huynh Cong Phap, Mohammad DAOUD, Tiago da SILVA, Natchapon Futragoon, Matthias BOUCHER, Xinling CHEN, Victoria Lopez CLEMENTE. Mã số: INDEF. Năm: 2009. (Jun 21 2013 9:49AM)
[9] Đề tài Khác: EOLSS-UNL Project of Managing the Translation of an Online Encyclopedia Using Classical MT and Deconversion from UNL. Chủ nhiệm: Christian Boitet. Thành viên: Huynh Cong Phap, Nguyen Hong Thai, Hervé Blanchon, (GETALP, LIG, France and UNDL Foundation, Tokyo, Japan). Mã số: NGOAINUOC. Năm: 2008. (Mar 11 2011 7:00PM)
[10] Đề tài Khác: TRANSAT Project of Evaluating and Producting Translation Corpora - Contract between GETALP and France Telecom. Chủ nhiệm: Hervé Blanchon. Thành viên: Huynh Cong Phap, Christian Boitet. Mã số: NGOAINUOC. Năm: 2007. (Mar 11 2011 7:05PM)
[11] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu xây dựng hệ thống hỗ trợ tính toán và xử lý song song trên môi trường phân tán. Chủ nhiệm: NGUYỄN TẤN KHÔI. Thành viên: . Mã số: B2005-15-50 . Năm: 2005. (Jan 24 2011 11:31AM)
[12] Đề tài Khác: Hệ thống xử lý và khai thác tài nguyên dữ liệu phục vụ xử lý ngôn ngữ tự nhiên. http://service.aximag.fr:8180/xwiki/bin/view/Main/WebHome. Chủ nhiệm: Huỳnh Công Pháp. Thành viên: Phòng thí nghiệm LIG, Trường ĐH Grenoble, CH Pháp. Mã số: INDEF. Năm: 0000. (Aug 16 2016 2:07PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Cải tiến chất lượng dịch Việt-Anh bằng mô hình học máy mạng nơron kết hợp kho ngữ liệu lớn. Tác giả: Nguyễn Văn Bình, Huỳnh Công Pháp. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia @. Số: ISBN: 978-604-67-1009-7. Trang: 35-41. Năm 2017. (Feb 21 2018 3:10PM)
[2]Bài báo: Giải pháp tách từ sử dụng mạng nơ ron nhằm nâng cao chất lượng dịch tự động tiếng Việt. Tác giả: Nguyễn Văn Bình, Huỳnh Công Pháp, Huỳnh Thị Tâm Thương. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia CITA2017. Số: ISBN: 978-604-80-2853-4. Trang: 274-281. Năm 2017. (Feb 21 2018 3:12PM)
[3]Bài báo: A new algorithm for loading and visualizing huge corpora in the web-based corpus exploitation system. Tác giả: Huynh Cong Phap. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia CITA2017. Số: ISBN: 978-604-80-2853-4. Trang: 53-58. Năm 2017. (Feb 21 2018 3:14PM)
[4]Bài báo: Cải tiến chất lượng dịch máy kết hợp giải pháp xây dựn kho ngữ liệu phục vụ đánh giá chất lượng hệ thống dịch tự động tiếng Việt. Tác giả: Nguyễn Văn Bình, Huỳnh Công Pháp. Tạp chí KH&CN-Đại học Đà Nẵng. Số: ISSN: 1859-1531, Số 05(114) 2017. Trang: 46-51. Năm 2017. (Feb 21 2018 3:15PM)
[5]Bài báo: Áp dụng học máy dựa trên lập trình di truyền trong tìm kiếm Web xuyên ngữ. Tác giả: Lâm Tùng Giang*; Võ Trung Hùng; Huỳnh Công Pháp. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 1(98).2016. Trang: 98. Năm 2016. (Mar 31 2016 8:35AM)
[6]Bài báo: Nghiên cứu và xây dựng môi trường quản lý, truy cập tài nguyên phục vụ xử lý tiếng Việt và tiếng Dân tộc thiểu số ở Việt Nam . Tác giả: CITA 2015*; TS. Huỳnh Công Pháp*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 12(97).2015, Quyển 2. Trang: 54. Năm 2015. (Mar 23 2016 4:08PM)
[7]Bài báo: Improve Cross Language Information Retrieval with Pseudo-Relevance Feedback. Tác giả: Lâm Tùng Giang, Võ Trung Hùng, Huỳnh Công Pháp. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia: Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng công nghệ thông tin, FAIR 2015. Số: ISBN: 978-604-913-397-8. Trang: 315–320. Năm 2015. (Aug 15 2016 1:52PM)
[8]Bài báo: Building proximity models for Cross Language Information Retrieval. Tác giả: Lâm Tùng Giang, Võ Trung Hùng, Huỳnh Công Pháp. Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: ISSN: 1859-1531. Trang: 8-12. Năm 2015. (Aug 15 2016 1:54PM)
[9]Bài báo: Cải tiến chất lượng dịch tự động bằng giải pháp mở rộng kho ngữ liệu. Tác giả: Pháp H.C., Thọ Đ.Đ, Bình N.V.. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia: Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng công nghệ thông tin, FAIR 2015. Số: ISBN: 978-604-913-397-8. Trang: 315–320. Năm 2015. (Aug 15 2016 2:00PM)
[10]Bài báo: Nghiên cứu thu thập và xây dựng cơ sở dữ liệu chữ viết tắt tiếng Việt. Tác giả: Huỳnh Công Pháp, Nguyễn Văn Huệ. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: ISBN: 978-604-913-397-8. Trang: 129-134. Năm 2014. (Aug 15 2016 2:09PM)
[11]Bài báo: Nghiên cứu giải pháp xây dựng hệ thống tổng hợp và hỗ trợ tư vấn việc làm. Tác giả: Trần Thị Kiều, Nguyễn Văn Bình, Huỳnh Công Pháp. Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Đà Nẵng
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 12 (85).2014, QUYỂN 2. Trang: 54-58. Năm 2014.
(Jun 6 2015 8:47AM)
[12]Bài báo: Mở rộng kho ngữ liệu dịch tự động theo hướng ngữ nghĩa . Tác giả: ThS. Đặng Đại Thọ, TS. Huỳnh Công Pháp
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 12(73).2013 Quyển 2. Trang: 117. Năm 2013. (May 5 2014 3:08PM)
[13]Bài báo: Nghiên cứu và xây dựng công cụ tách từ tự động trong tiếng Jrai. Tác giả: Nguyễn Thanh Thịnh, Huỳnh Công Pháp. Hội thảo khoa học quốc gia @. Số: 5. Trang: 307-312. Năm 2013. (Jul 17 2014 9:57AM)
[14]Bài báo: Chương trình tích hợp phiên âm các dãy số. Tác giả: Trương Thiên Ân, Huỳnh Công Pháp. Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: SỐ 9(58), QUYỂN 3. Trang: 1-7. Năm 2012. (Jun 21 2013 9:11AM)
[15]Bài báo: Giải pháp chuẩn hóa các kho ngữ liệu dùng trong lĩnh vực dịch tự động. Tác giả: Đặng Đại Thọ, Huỳnh Công Pháp . Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: SỐ 9(58), QUYỂN 3. Trang: 111-117. Năm 2012. (Jun 21 2013 9:23AM)
[16]Bài báo: Công cụ tách đoạn đa cách và đệ qui cho tài liệu có cấu trúc . Tác giả: Huỳnh Công Pháp, Võ Trung Hùng. Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: SỐ 7(56). Trang: 74-80. Năm 2012. (Jun 21 2013 9:28AM)
[17]Bài báo: Nghiên cứu và xây dưng hệ thống dịch tự động Jrai - Việt và Việt - Jrai . Tác giả: Huỳnh Công Pháp, Đỗ Thị Thuận. Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Đà Nẵng
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: SỐ 12(61), QUYỂN 2. Trang: 97-102. Năm 2012.
(Jun 21 2013 9:35AM)
[18]Bài báo: Xây dựng công cụ đánh giá thống kê kho dữ liệu tiếng nói đa ngữ cho dự án ERIM. Tác giả: PHAN-HUY Khanh, HUYNH Cong-Phap. Hội thảo CNTT Quốc gia. Số: Hội thảo CNTT Quốc gia. Trang: 6 p. Năm 2006. (Jan 24 2011 11:24AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: An English-Vietnamese Translation System Using Artificial Intelligence Approach. Authors: Nguyen Van Binh, Huynh Cong Phap. Springer's Lecture Notes in Artificial Intelligence LNCS/LNAI Series. No: ACIIDS 2018. Pages: 10. Year 2018. (Feb 21 2018 3:07PM)
[2]Article: A System of Exploiting and Building Homogeneous and Large Resources for the Improvement of Vietnamese-Related Machine Translation Quality. Authors: Huynh Cong Phap, Nguyen Van Binh. International Journal of Applied Engineering Research. No: ISSN: 0973-4562, Volume 12, Number 20. Pages: 10242-10248. Year 2017. (Feb 21 2018 2:51PM)
[3]Article: Solutions of Creating Large Data Resources in Natural Language Processing. Authors: Huỳnh Công Pháp. Studies in Computational Intelligence, Volume 642, Springer. No: ISSN: 1860-949X, E-ISSN: 1860-9503. Pages: 243-254. Year 2016. (Aug 15 2016 1:40PM)
[4]Article: Building Structured Query in Target Language for Vietnamese – English Cross Language Information Retrieval Systems. Authors: Võ Trung Hùng, Lâm Tùng Giang, Huỳnh Công Pháp. International Journal of Engineering Research & Technology. No: Vol. 4 - Issue 04. e-ISSN: 2278-0181. Pages: 146-151. Year 2015. (Aug 15 2016 1:43PM)
[5]Article: Experiments with query translation and re-ranking methods in Vietnamese-English bilingual information retrieval. Authors: Võ Trung Hùng, Lâm Tùng Giang, Huỳnh Công Pháp. SoICT 2013 proceeding
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. No: ISBN: 978-1-4503-2454-0. Pages: 118-122. Year 2013.
(Jul 17 2014 10:03AM)
[6]Article: New approach for collecting high quality parallel corpora from multilingual Websites. Authors: Huỳnh Công Pháp. Proceedings of the 13th International Conference on Information Integration and Web-based Applications & Services. No: ACM ISBN: 978-1-4503-0784-0. Pages: 341-344. Year 2011. (Mar 7 2012 1:54PM)
[7]Article: A Web Service Enabling Gradable Post-edition of Pre-translations Produced by Existing Translation Tools: Practical Use to Provide High Quality Translation of an Online Encyclopedia. Authors: Blanchon Hervé, Boitet Christian, Huỳnh Công Pháp. In Proceedings of MT Summit XII 2009, International Association for Machine Translation hosted by the Association for Machine Translation in the Americas. No: MT Summit XII 2009. Pages: 9 p. Year 2009. (Jan 24 2011 10:45AM)
[8]Article: A Web-oriented System to Manage the Translation of an Online Encyclopedia Using Classical MT and Deconversion from UNL. Authors: Boitet C., Huynh C-P, Blanchon Hervé, Nguyen Hong-Thai. RIVF-IEEE, Danang, Vietnam
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. No: RIVF-IEEE. Pages: 8 p. Year 2009.
(Jan 24 2011 10:57AM)
[9]Article: Extending an On-line Parallel Corpus Management System to Handle Specific Types of Structured Documents. Authors: Huỳnh Công Pháp, Boitet Christian, Fafiotte George. SLTU, MICA, Hanoi, Vietnam. No: SLTU. Pages: 6 p. Year 2008. (Jan 24 2011 11:00AM)
[10]Article: SECTra_w: an Online Collaborative System for Evaluating, Post-editing and Presenting MT Translation Corpora. Authors: Huỳnh Công Pháp, Boitet Christian, Blanchon Hervé. Proceeding of the 6th edition of the Language Resources and Evaluation Conference. No: ISBN: 2-9517408-4-0. Pages: 2571-2576. Year 2008. (Aug 15 2016 1:48PM)
  
 Sách và giáo trình
(Feb 14 2014 2:18PM)(Mar 8 2014 12:40PM)(Mar 13 2012 9:27AM)
[1]Bài tập lập trình Java cơ bản
Chủ biên: Huỳnh Công Pháp. Đồng tác giả: . Nơi XB: NB Thông tin và Truyền thông. Năm 2014.
[2]Giáo trình Tin học đại cương Chủ biên: Nguyễn Thanh Bình, Phan Thanh Tao, Nguyễn Tấn Khôi, Huỳnh Hữu Hưng, Huỳnh Công Pháp. Đồng tác giả: . Nơi XB: NXB Thông tin và Truyền thông. Năm 2013.
[3]Système d'exploitation de corpus de traductions Chủ biên: Huynh Cong Phap. Nơi XB: Éditions universitaires européennes. Năm 2011.
  
 Hướng dẫn Sau đại học
SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Nguyễn Văn Bình
Đề tài:  
Trách nhiệm: Hướng dẫn 1

 Tiến sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2018

[2]Lâm Tùng Giang
Đề tài:  
Trách nhiệm: Hướng dẫn 2

 Tiến sĩ

 ĐH Đà Nẵng

 2011

 2017

[3]Đỗ Thị Thuận
Đề tài:  

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[4]Nguyễn Thanh Thịnh
Đề tài:  

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[5]Ngô Thị Hiền Trang
Đề tài:  

 Thạc sĩ

 ĐH Đà Nẵng

 2011

 2012

[6]Nguyễn Văn Huệ
Đề tài:  

 Thạc sĩ

 ĐH Đà Nẵng

 2011

 2012

[7]Lê Công Võ
Đề tài:  

 Thạc sĩ

 ĐH Đà Nẵng

 2011

 2011

[8]Trương Văn Thới
Đề tài:   

 Thạc sĩ

 ĐH Đà Nẵng

 2011

 2011

  
 Khen thưởng
[1] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở Đại học Đà Nẵng. Năm: 05 năm liên tiếp 2011, 2012, 2013, 2014, 2015.
[2] Chiến sĩ thi đua cấp Bộ. Năm: 2013.
[3] Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT vì đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong hoạt động khoa học và công nghệ giai đoạn 2011-2015. Năm: 2016.
[4] Giấy khen của Giám đốc ĐH Đà Nẵng vì đã có thành tích tiêu biểu trong hoạt động khoa học và công nghệ giai đoạn 2011-2015. Năm: 2016.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn