Võ Như Thành
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 32196 lượt người xem
Họ và tên:  Võ Như Thành
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  11/00/1983
Nơi sinh: Da Nang
Quê quán Điện Nam, Điện Bàn, Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Mechanical Engineering; Tại: California State Polytechnic University, Pomona– USA
Đơn vị công tác: Khoa Cơ khí; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2017; Chuyên ngành: Intelligent Mechanical Systems Engineering; Tại: Kagawa University
Dạy CN: Cơ Điện tử
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh, Việt
Địa chỉ liên hệ: Bo mon Co dien tu, Khoa Co khi, Dai hoc Bach Khoa Da Nang
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 
*Từ 2003 - 2004: Trợ giảng môn Toán tại trường Santa Ana College, USA

*Từ 6/2004-12/2004: Trợ giảng môn sức bền vật liệu tại trường California State Polytechnic University, Pomona

*Từ 2009 - 2010: Cán bộ tập sự tại khoa Cơ khí - Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

*Từ tháng 10/2010 - 10/2012: Học cao học chuyên ngành Cơ điện tử và công nghệ cảm biến tại trường Đại học Việt Đức và trường Đại học Karlsruhe, Đức

*Từ tháng 10/2012 đến 03/2018: Cán bộ giảng dạy tại khoa Cơ khí - Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

*Từ tháng 09/2013 đến 01/2014: Nghiên cứu ngắn hạn tại City University of Hong Kong, Hong Kong

*Từ tháng 04/2014 đến tháng 9/2017: Nghiên cứu tiến sĩ tại Đại học Kagawa, Nhật Bản

*Từ tháng 4/2018 đến nay: Trưởng bộ môn Cơ Điện tử, khoa Cơ khí - Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO ROBOT PHỤC VỤ NHÀ HÀNG ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP DÒ VỆT KẾT HỢP BỘ ĐIỀU KHIỂN PID THÍCH NGHI. Chủ nhiệm: Vo Nhu Thanh. Thành viên: Vuong Dinh Nhan, Do Le Hung Toan. Mã số: T2019-02-06. Năm: 2019. (Oct 11 2019 3:12PM)
[2] Đề tài cấp Nhà nước: Application of Cerebellum-like Neural Network for Controlling a Robotic Speaking System. Chủ nhiệm: Prof. Hideyuki Sawada. Mã số: 15K01459. Năm: 2017. (Apr 25 2017 9:23AM)
[3] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu xây dựng hệ thống đo lường và phân tích tín hiệu cảm biến. Chủ nhiệm: TS. Võ Như Tiến. Thành viên: ThS. Cao Nguyễn Khoa Nam, ThS. Nguyễn Tấn Hòa, ThS. Võ Như Thành. Mã số: DD2013-06-BS. Năm: 2014. (Apr 19 2016 10:25AM)
[4] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu chế tạo mô hình bàn máy CNC điều khiển vị trí bằng động cơ thủy lực. Chủ nhiệm: Th.S Trần Ngọc Hải. Thành viên: Th.S Võ Như Thành. Mã số: Đ2013-02-55. Năm: 2013. (May 26 2014 2:46PM)
[5] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu ứng dụng phần mềm TIA PORTAL của SIEMENS để lập trình cho các PLC thế hệ mới. Chủ nhiệm: Th.S Võ Như Thành. Thành viên: Th.S Ngô Thanh Nghị, Th.S Đặng Phước Vinh . Mã số: T2013-02-66. Năm: 2013. (Aug 20 2013 6:51AM)
[6] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo các bàn thực hành PLC. Chủ nhiệm: Th.S Ngô Thanh Nghị. Thành viên: Th.S Võ Như Thành, Th.S Đặng Phước Vinh. Mã số: T2013-02-65. Năm: 2013. (Nov 25 2013 1:13PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Ứng dụng phương pháp tối ưu hóa hình học để tái thiết kế cánh tay trên của robot Delta. Tác giả: TS. Lê Hoài Nam*; TS. Nguyễn Đình Sơn; TS. Võ Như Thành. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: Vol. 18, No. 3, 2020. Trang: 63. Năm 2020. (Apr 21 2020 2:55PM)
[2]Bài báo: Xác định sự mất cân bằng động trong hệ thống trục quay - ổ bi bằng thực nghiệm. Tác giả: Đặng Phước Vinh, Phạm Anh Đức, Võ Như Thành. Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐHĐN. Số: 18(7). Trang: 101-10. Năm 2020. (Nov 10 2020 11:13AM)
[3]Bài báo: DEVELOPMENT OF RESTAURANT SERVING ROBOT USING LINE FOLLOWING APPROACH. Tác giả: TS. Võ Như Thành*. Tạp chí Khoa học và Công nghệ DHDN - JST-UD. Số: 17,12.1. Trang: 1-4. Năm 2019. (Oct 11 2019 2:59PM)
[4]Bài báo: COMBINING IMAGE PROCESSING AND TACTILE SENSATION ACTUATOR FOR IMPROVING ATHLETIC TRAINING IN SQUAT WORK OUT. Tác giả: Vo Nhu Thanh, Le Hoai Nam. NCMME2019 Hội nghị toàn quốc về Kỹ thuật Cơ khí và Chế tạo năm 2019. Số: 1. Trang: 275-279. Năm 2019. (Oct 11 2019 3:05PM)
[5]Bài báo: DEVELOPMENT OF VIETNAMESE BANANA LEAF CAKE MAKER MACHINE. Tác giả: Vo Nhu Thanh, Vo Minh Nhat. NCMME2019 Hội nghị toàn quốc về Kỹ thuật Cơ khí và Chế tạo năm 2019. Số: 1. Trang: 337-341. Năm 2019. (Oct 11 2019 3:06PM)
[6]Bài báo: Một số kết quả nghiên cứu, chế tạo máy tiện CNC có trục chính truyền động bằng động cơ thủy lực. Tác giả: Võ Như Thành ,Trần Ngọc Hải, Lê Cung,. Hội nghị Khoa học và Công nghệ toàn quốc về Cơ khí lần thứ V, VCME 2018. Số: 1. Trang: in press. Năm 2018. (Oct 8 2018 1:14PM)
[7]Tham luận: Simulation Study on Neural Pattern of Bio-Realistic Cerebellar Neuron Network. Tác giả: Vo Nhu Thanh. 2017 Joint Academic Forum in Danang, The University of Danang - University of Science and Technology with Japan University & Company Research Group cooperated by IEEE. Trang: 89. Năm 2017. (May 24 2018 11:52AM)
[8]Bài báo: Phương pháp điều khiển nhiều động cơ Servo kiểu lệnh bằng phần mềm Matlab. Tác giả: Võ Như Tiến; Võ Như Thành. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 06(91).2015. Trang: 68. Năm 2015. (Sep 30 2015 3:40PM)
[9]Bài báo: Nghiên cứu độ ổn định tốc độ của trục chính máy tiện CNC. Tác giả: Trần Ngọc Hải, Võ Như Thành. Hội nghị khoa học và công nghệ toàn quốc về cơ khí lần thứ 4. Số: ISBN: 978-604-73-3691-3. Trang: 180-187. Năm 2015. (Apr 19 2016 10:29AM)
[10]Bài báo: Hệ thống mô hình dây chuyền sản xuất tự động sử dụng giao tiếp Profinet giữa các PLC Siemens s7-1200 lập trình bằng TIA Portal. Tác giả: ThS. Võ Như Thành*; ThS. Ngô Thanh Nghị; ThS. Đặng Phước Vinh; Đoàn Lê Anh. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 1(74).2014-Quyển 1. Trang: 59. Năm 2014. (May 6 2014 5:00PM)
[11]Bài báo: Thiết kế và chế tạo vi động cơ từ trở chuyển mạch ba pha. Tác giả: Đặng Phước Vinh*; Ngô Thanh Nghị; Võ Như Thành; Nguyễn Đăng Trình; Đoàn Lê Anh. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 3(76).2014. Trang: 78-82. Năm 2014. (Jun 24 2014 4:32PM)
[12]Bài báo: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ fpga để thiết kế bộ điều khiển cho vi động cơ từ trở chuyển mạch hai pha. Tác giả: Võ Như Thành; Đặng Phước Vinh; Ngô Thanh Nghị;Nguyễn Đăng Trình;Đoàn Lê Anh. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 7(80).2014. Trang: 48. Năm 2014. (Oct 12 2014 11:31PM)
[13]Bài báo: Hệ thống cảm biến hoạt động trên nền ARDUINO giao tiếp với MATLAB SIMULINK . Tác giả: TS. Võ Như Tiến*; ThS. Võ Như Thành. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Số: Số 5(78).2014. Trang: 109. Năm 2014.
(Sep 19 2014 9:38AM)
[14]Bài báo: Thiết kế và chế tạo vi động cơ từ trở chuyển mạch hai pha. Tác giả: Đặng Phước Vinh*, Ngô Thanh Nghị, Võ Như Thành, Đoàn Lê Anh. Tạp chí Tự động hóa ngày nay. Số: 8; chuyên san tháng 12. Trang: 3-10. Năm 2013. (Jun 24 2014 4:27PM)
[15]Bài báo: Phương pháp chuyển đổi từ ngôn ngữ lập trình Hi-graph sang FBD sử dụng SR Block trong phần mềm Siemens Simatic để lập trình cho PLC. Tác giả: Võ Như Thành. Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 6(67). Trang: 64-67. Năm 2013. (Aug 20 2013 6:55AM)
[16]Bài báo: Prototype of complex sorting station for categorizing products by material, orientation, and in order using Siemens PLC S7-1200. Tác giả: Vo Nhu Thanh; Vo Nhu Tien. Tạp chí Khoa học & Công nghệ -Đại học Đà Nẵng. Số: 6(67)2013. Trang: 75-79. Năm 2013. (Aug 20 2013 7:08AM)
[17]Bài báo: Thiết kế và chế tạo vi động cơ từ trở tích hợp cảm biến dòng điện Eddy. Tác giả: Đặng Phước Vinh, Ngô Thanh Nghị, Võ Như Thành, Đoàn Lê Anh. HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC LẦN THỨ 2 VỀ ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA VCCA-2013. Số: 2. Trang: 564-670. Năm 2013. (Nov 11 2013 6:10PM)
[18]Bài báo: Áp dụng phương pháp hình học và phương pháp Tôpô học để giải quyết bài toán định vị cho robot hoạt động trong nhà. Tác giả: Đoàn Lê Anh, Võ Như Thành, Đặng Phước Vinh, Ngô Thanh Nghị,. HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC LẦN THỨ 2 VỀ ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA VCCA-2013. Số: 2. Trang: 130-139. Năm 2013. (Nov 11 2013 6:09PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Reinforcement Q-learning PID Controller for a Restaurant Mobile Robot with Double Line-Sensors. Authors: VN Thanh, DP Vinh, LH Nam, NT Nghi, D Le Anh. Proceedings of the 4th International Conference on Machine Learning and Soft Computing. No: 1. Pages: 164-167. Year 2020. (Mar 20 2020 3:50PM)
[2]Article: Towards an Effective Solution for Medical Treatment Process based on Product Lifecycle Management. Authors: TN Ngo, PV Dang, NT Vo, HN Le, LHT Do, LA Doan. Proceedings of the 4th International Conference on Machine Learning and Soft Computing. No: 1. Pages: 134-139. Year 2020. (Mar 20 2020 3:51PM)
[3]Article: Speech Analysis of the Talking Robot with Human-like Artificial Vocal Tract. Authors: Vo Nhu Thanh, Hideyuki Sawada. 2020 IEEE International Conference on Mechatronics and Automation (ICMA) (Scopus). No: 1. Pages: 1912-1917. Year 2020. (Nov 10 2020 1:26PM)
[4]Article: Identification of Unbalance in Rotating Machinery Using Vibration Analyse Solution. Authors: Phuoc Vinh Dang, Le Hung Toan Do, Nhu Thanh Vo, Thanh Nghi Ngo, and Hoai Nam Le. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering,4th International Conference on Mechatronics and Electrical Systems 11-13 October 2. No: Volume 841, 2019. Pages: 1-6. Year 2020. (Jun 23 2020 11:30AM)
[5]Article: Static characteristics of a simple rotor-bearing system: modelling and experiment. Authors: Phuoc Vinh Dang, Le Dinh Minh Nhat, Nhu Thanh Vo, Thanh Nghi Ngo, Hoai Nam Le, Huu Nhan Nguye. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (SCOPUS). No: 895. Pages: 1-8. Year 2020. (Nov 10 2020 11:16AM)
[6]Article: System identifications of a 2DOF pendulum controlled by QUBE-servo and its unwanted oscillation factors. Authors: Le Hoai Nam, Dang Phuoc Vinh, Pham Anh Duc, Vo Nhu Thanh. Archive of Mechanical Engineering (ESCI/SCOPUS). No: 67(4). Pages: 1-16. Year 2020. (Nov 10 2020 11:18AM)
[7]Article: Behavior Analysis of Soft Pneumatic Actuator Gripper by using Image Processing Technology. Authors: Hoai Nam Le, Quoc Van Vo, Hoang Phuc Van Ngo, Nhu Thanh Vo, Anh Duc Pham. 2020 IEEE International Conference on Mechatronics and Automation (ICMA) (Scopus). No: 1. Pages: 1798-1802. Year 2020. (Nov 10 2020 11:20AM)
[8]Article: Kinematic analysis of a resonant flexible-wing nano air vehicle using a Bond Graph approach. Authors: Le Anh Doan, Phuoc Vinh Dang, Thanh Vo Nhu and Thanh Nghi Ngo. ICERA 2019 International Conference on Engineering Research and Applications. No: 1. Pages: 455-461. Year 2020. (Oct 11 2019 3:04PM)
[9]Article: Optimized micro-arc oxidation coating thickness on ALZ magnesium lithium alloy. Authors: Le-Hung-Toan Do, Shuo-Jen Lee, Duc-Binh Luu, Quang-Bang Tao, Nhu-Thanh Vo and Thanh-Nghi Ngo. Proceedings of the 7th Asia Conference on Mechanical and Materials Engineering (ACMME 2019). No: Volume 975. Pages: 37-42. Year 2019. (May 29 2019 7:05AM)
[10]Article: Restaurant Serving Robot with Double Line Sensors Following Approach. Authors: Thanh Nhu Vo, Vinh Phuoc Dang, Nghi Thanh Ngo, Nam Hoai Le, Toan Le Hung Do. IEEE ICMA 2019. No: 1. Pages: 235-239. Year 2019. (May 29 2019 7:08AM)
[11]Article: Modeling of Position Control for Hydraulic Cylinder Using Servo Valve. Authors: Ngoc Hai Tran, Quang Bang Tao, Tan Tien Huynh, Xuan Tuy Tran, and Nhu Thanh Vo. Intelligent Information and Database Systems 10th Asian Conference, ACIIDS 2018 Dong Hoi City, Vietnam, March 19–21, 2018 Proceedings, Part II. No: 2. Pages: 696-706. Year 2018. (May 24 2018 11:55AM)
[12]Presentations: Rhythmic Behavior Analysis for Vision Inspection Using Perception Neuron and Unity. Authors: Vo Nhu Thanh, Tran Ngoc Hai, Dang Phuoc Vinh, Nguyen Linh Giang. The First International Conference on Material, Machines and Methods for Sustainable Development (MMMS). Pages: 853-859. Year 2018. (May 24 2018 12:05PM)
[13]Presentations: Dynamic Behavior of Tilting–Pad Journal Bearings with Variable Pivot Stiffness. Authors: Dang Phuoc Vinh, Ngo Thanh Nghi, Vo Nhu Thanh, Tran Van Tien. The First International Conference on Material, Machines and Methods for Sustainable Development (MMMS). Pages: 251-258. Year 2018. (May 24 2018 12:07PM)
[14]Presentations: Fuzzy Self-tuning PID Controller for Position Response of Machining Table Driven by Hydraulic Motor. Authors: Hai Tran Ngoc, Cung Le, Thanh Vo Nhu and Tran Xuan Tuy. he First International Conference on Material, Machines and Methods for Sustainable Development (MMMS). Pages: 481-488. Year 2018. (May 24 2018 12:13PM)
[15]Article: Design and Control of a Ball-balancing Robot. Authors: Danh Ngoc Nguyen, Thanh Bo Cao, Truong Hung Pham, Nhu Thanh Vo, Phuoc Vinh Dang and Hoai Nam Le. Proceedings of the 4th International Conference on Green Technology and Sustainable Development (GTSD 2018), Ho Chi Minh City. ISBN: 978-1-5386-5125-4. No: 1. Pages: 317-322. Year 2018. (Dec 13 2018 8:16PM)
[16]Article: Simplified Cerebellum-like Spiking Neural Network as Short-Range Timing Function for the Talking Robot. Authors: Vo Nhu Thanh and Hideyuki Sawada . Connection Science (SCI). No: Vol 30, issue 4. Pages: 388-408. Year 2018. (Jul 28 2018 9:57AM)
[17]Article: Bio-realistic Neural Network in Speech Timing Learning Mechanism. Authors: Nguyen Le Minh, Vo Nhu Thanh, Dang Phuoc Vinh, Nguyen Danh Ngoc, Le Hoai Nam, Tran Ngoc Hai.. Proceedings of the 4th International Conference on Green Technology and Sustainable Development (GTSD 2018). ISBN: 978-1-5386-5125-4. No: 1. Pages: 663-666. Year 2018. (Dec 13 2018 8:17PM)
[18]Presentations: Development of Automatic Washing and Selecting Fruit System Applying Image Processing Technology. Authors: Vo Nhu Thanh, Pham Duy Thong. 17th International Symposium on Advanced Technology (ISAT-17). Year 2018. (Dec 13 2018 8:46PM)
[19]Article: A Small Test Rig for Evaluating Characteristics of Rotating Machinery. Authors: Tran Phuoc Thanh, Dang Phuoc Vinh, Vo Ngoc Vu, Le Hoai Nam, Vo Nhu Thanh and Nguyen Danh Ngoc.. Proceedings of the 4th International Conference on Green Technology and Sustainable Development (GTSD 2018), Ho Chi Minh City.ISBN: 978-1-5386-5125-4. No: 1. Pages: 258-262. Year 2018. (Dec 13 2018 8:19PM)
[20]Presentations: Combining Image Processing and Tactile Sensation Actuator for Improving Athletic Training in Squat Work Out. Authors: Vo Nhu Thanh . 17th International Symposium on Advanced Technology (ISAT-17). Year 2018. (Dec 13 2018 8:42PM)
[21]Article: Intoning Speech Performance of the Talking Robot for Vietnamese Language Case. Authors: Thanh Vo Nhu, Hideyuki Sawada. 29th 2018 International Symposium on Micro-NanoMechatronics and Human Science (Scopus Indexed). No: 1. Pages: 160-163. Year 2018. (Aug 29 2018 10:08AM)
[22]Article: Development of Vietnamese Voice Chatbot with Emotion Expression. Authors: Thanh Vo Nhu, Hideyuki Sawada. 29th 2018 International Symposium on Micro-Nano Mechatronics and Human Science (Scopus Indexed). No: 1. Pages: 22-27. Year 2018. (Aug 29 2018 10:10AM)
[23]Article: RESEARCH ON THE STAR TOPOLOGY CONNECTION OF MULTI-PLC FOR AUTOMATION CONTROL. Authors: Vo Nhu Thanh, Tran Ngoc Hai. International Conference on Fluid Machinery and Automation Systems - ICFMAS2018. No: in press. Pages: in press. Year 2018. (Oct 8 2018 1:54PM)
[24]Presentations: Development of Vietnamese Banana Leaf Cake Maker Machine. Authors: Vo Nhu Thanh, Vo Minh Nhat . 17th International Symposium on Advanced Technology (ISAT-17). Year 2018. (Dec 13 2018 8:45PM)
[25]Presentations: Development of Restaurant Serving Robot Using Line Following Approach. Authors: Vo Nhu Thanh, Vuong Dinh Nhan. 17th International Symposium on Advanced Technology (ISAT-17). Year 2018. (Dec 13 2018 8:44PM)
[26]Presentations: Cerebellum-like Neural Network for Short-range Timing Function of a Robotic Speaking System. Authors: Thanh Vo Nhu and Hideyuki Sawada,. 2017 The 3rd International Conference on Control, Automation and Robotics (ICCAR 2017) Nagoya, Japan. ISBN: 978-1-5090-6086 -3, Scopus Indexed. Pages: 184-187. Year 2017. (Mar 8 2017 11:49AM)
[27]Article: Text-to-Speech of a Talking Robot for Interactively Speech Training of Hearing Impaired. Authors: Vo Nhu Thanh and Hideyuki Sawada . 10th International Conference on Human System Interaction (Scopus Indexed). No: 1. Pages: 166 - 171. Year 2017. (May 16 2017 6:29AM)
[28]Article: Performance of the Talking Robot with Newly Redesigned Artificial Vocal Cords. Authors: Thanh Vo Nhu and Hideyuki Sawada. Proceddings of 2017 IEEE, International Conference on Mechatronics and Automation, (Scopus indexed). No: 1. Pages: 665 - 670. Year 2017. (May 10 2017 2:12PM)
[29]Presentations: Vietnamese Language Speech Performance by the Talking Robot. Authors: Vo Nhu Thanh, Hideyuki Sawada.. IEEE 2016 Electrical and Related Engineers Shikoku Section Joint Conference Proceedings. Pages: 82-82. Year 2016. (Jul 25 2016 1:12PM)
[30]Article: A Talking Robot and Its Real-time Interactive Modification for Speech Clarification. Authors: Thanh VO NHU and Hideyuki SAWADA. SICE Journal of Control, Measurement, and System Integration, IET Inspec index. No: 10. Pages: 251-256. Year 2016. (Jul 25 2016 1:16PM)
[31]Presentations: Speech Performance of Fricative Sounds by the Talking Robot. Authors: Vo Nhu Thanh and Hideyuki Sawada. 6th Kagawa University-Chiang Mai University Joint Symposium,Kagawa, Japan. Pages: 109. Year 2016. (Jul 25 2016 1:00PM)
[32]Presentations: Autonomous Vowels Sequence Reproduction of a Talking Robot Using PARCOR Coefficients. Authors: Vo Nhu Thanh, Hideyuki Sawada. Proceedings of International Conference on Electronics, Information and Communication (ICEIC2016), Scopus Indexed. Pages: 14-18. Year 2016. (Apr 19 2016 10:34AM)
[33]Presentations: Comparison of Several Acoustic Features for the Vowel Sequence Reproduction of a Talking Robot. Authors: Vo Nhu Thanh, Hideyuki Sawada . Proceddings of 2016 IEEE, International Conference on Mechatronics and Automation, (Scopus indexed). Pages: 1137-1142. Year 2016. (Jul 25 2016 1:04PM)
[34]Article: Automatic Vowel Sequence Reproduction for a Talking Robot Based on PARCOR Coefficient Template Matching. Authors: Vo Nhu Thanh, Hideyuki Sawada . Journal IEIE Transactions on Smart Processing and Computing. No: 5. Pages: 215-221. Year 2016. (Jul 25 2016 1:06PM)
[35]Presentations: A Real Time Visualization System for Articulatory Analysis of the Talking Robot. Authors: Vo Nhu Thanh, Hideyuki Sawada. IEEE 2015 Electrical and Related Engineers Shikoku Section Joint Conference Proceedings. Pages: 86. Year 2015. (Apr 19 2016 10:35AM)
  
 Sách và giáo trình
(May 29 2019 6:59AM)(Jul 28 2018 10:00AM)(May 24 2018 11:39AM)
[1]Kỹ thuật vi điều khiển PIC  Chủ biên: TS. Đặng Phước Vinh. Đồng tác giả: TS. Võ Như Thành. Nơi XB: Nhà xuất bản Xây dựng. Năm 2019.
[2]Automation Distribution with S7-1200 Siemens Simatic PLC Controller Chủ biên: Vo Nhu Thanh. Nơi XB: LAP Lambert Academic Publishing. Năm 2018.
[3]Mechanical Vocalization System and Prosody Generation in Its Speech Chủ biên: Vo Nhu Thanh. Nơi XB: LAP LAMBERT Academic Publishing. Năm 2017.
  
 Giải thưởng khoa học, phát minh và sáng chế
SttTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
[1] Giải C - Giải thưởng hoạt động Khoa học và Công nghệ xuất sắc

 Khoa học công nghệ

 2019

 3150/QĐ-ĐHBK

 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

[2] Best Paper Awards-29th 2018 International Symposium on Micro-Nano Mechatronics and Human Science, Nagoya, Japan

 Khoa học công nghệ

 2018

 1

 29th 2018 International Symposium on Micro-NanoMechatronics and Human Science (From Micro & Nano Scale Systems to Robotics & Mechatronics Systems) http://www.mein.nagoya-u.ac.jp/mhs/awards18.html

[3] Best Presentation Awards - IEEE 3rd International Conference on Control, Automation and Robotics (ICCAR 2017)

 Khoa học công nghệ

 2017

 

 IEEE ICCAR 2017, Nagoya, Japan.

[4] Ứng dụng PLC được yêu thích năm 2012

 Khoa học công nghệ

 2012

 Giải 2

 Siemens Việt Nam

  
 Khen thưởng
[1] Best student for academic year 2010-2011; Vietnamese German University - Karlsruhe University of Applied Science. Năm: 2011.
[2] Học bổng nghiên cứu tại đại học City University of Hong Kong. Năm: 2013.
[3] Học bổng nghiên cứu sinh Chính phủ Nhật Bản MEXT - 2014. Năm: 2014.
[4] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Năm: 2018.
[5] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Số: 2770/QĐ-ĐHBK. Năm: 2019.
[6] Bằng khen cấp bộ GDĐT. Số: 4437/QĐ-BGDĐT. Năm: 2019.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Anh văn chuyên ngành Cơ điện tử
Ngành: Cơ học
 2018 Sinh viên năm 3  Đại học bách khoa Đà Nẵng
[2]Điều khiển thích nghi & bền vững
Ngành: Cơ học
 2018 Sinh viên năm 4  Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
[3]Hệ thống Cơ điện tử
Ngành: Cơ học
 2018 Sinh viên năm 3  Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
[4]Tự động hóa, điều khiển và khống chế
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2018 PFIEV  Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
[5]ĐA KT Vi ĐK
Ngành: Cơ khí chế tạo
 2014 SV CTM  Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
[6]Điều khiển tự động
Ngành: Cơ khí chế tạo
 2012 Sinh viên năm 3  Đại học bách khoa Đà Nẵng
[7]D/A Hệ thống cơ điện tử
Ngành: Cơ khí chế tạo
 2012 SV năm 4  Đại học bách khoa Đà Nẵng
[8]D/A Thiết kế máy
Ngành: Cơ khí chế tạo
 2012 SV năm 3  Đại học bách khoa Đà Nẵng
[9]D/A kỹ thuật điều khiển tự động
Ngành: Cơ học
 2012 Sinh viên năm 3
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
 Khoa Cơ Khí- Đại học bách khoa Đà Nẵng
  
 Thông tin khác
  - Học bổng cao học viên xuất sắc nhất 1500 USD - 2011
- Học bổng nghiên cứu tại đại học City University of Hong Kong - 2013
- Học bổng nghiên cứu sinh Chính phủ Nhật Bản MEXT - 2014 
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn