Huỳnh Minh Sơn
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 42228 lượt người xem
Họ và tên:  Huỳnh Minh Sơn
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  30/12/1974
Nơi sinh: Hà Nội
Quê quán Quảng Ngãi
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp; Tại: Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Trung tâm Thông tin Học liệu và Truyền thông; Cơ quan Đại học Đà Nẵng
Chức vụ: Giám đốc Trung tâm
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2010; Chuyên ngành: Xây dựng dân dụng công nghiệp; Tại: Trường Đại học Xây dựng
Dạy CN: Kết cấu công trình xây dựng (kết cấu Thép, kết cấu Bê tông cốt thép)
Lĩnh vực NC: Kết cấu Thép thành mỏng, Kết cấu liên hợp thép-bê tông
Ngoại ngữ: Anh, Pháp, Nga: C
Địa chỉ liên hệ: Đại học Đà Nẵng, 41 Lê Duẩn, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 1. Quá trình đào tạo

- Trường PTTH Phan Châu Trinh Đà Nẵng (1989-1992);
- Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng (1992-1997); 
- Tiến sĩ Kỹ thuật (02/2010).
- Cao cấp Lý luận chính trị (Học viện Chính trị
Quốc gia Hồ Chí Minh KV III 9/2006).
- Bổ nhiệm ngạch Giảng viên Chính (3/2010).

2. Quá trình công tác

Bí thư Đoàn PTTH Phan Châu Trinh (1990-1992)
PBT Đoàn Trường ĐH Bách khoa-ĐHĐN (1992-1999);
PBT Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên ĐHĐN khóa I,
PCT Hội SV TP. Đà Nẵng (1999-2002);
Bí thư Đoàn TNCS HCM ĐHĐN Khóa II (2002-2007).

Giảng viên Khoa Xây dựng DD&CN,
Trường ĐH Bách khoa,ĐHĐN (1997-2007)
Trưởng khoa Khoa Kỹ thuật Xây dựng,
Trường CĐ Công nghệ,ĐHĐN (2007-2012).

Trưởng ban Ban Công tác Sinh viên ĐHĐN (2012-2016);
Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu, Tư vấn việc làm và Du học ĐHĐN (2012-2016).

Giám đốc Trung tâm Thông tin-Học liệu
và Truyền thông ĐHĐN (2016-nay).
Giảng viên chính, giảng dạy (ĐH,Sau ĐH)
tại các trường ĐH thành viên ĐHĐN (từ 2007-nay).


 Các công trình khoa học
[1] Đề tài ươm tạo công nghệ: Nghiên cứu ứng dụng kết cấu thép nhẹ, tiết diện rỗng cho công trình kiến trúc có khẩu độ lớn tại các đô thị ở Việt Nam (Đề tài KHCN thuộc dự án TRIG của Đại học Đà Nẵng, tương đương cấp Bộ năm 2009-2010). . Chủ nhiệm: TS. Huỳnh Minh Sơn. Thành viên: TS. Phạm Anh Tuấn KS. Phan Ngọc Hải. Mã số: B2009-TDA1-03-TRIG. Năm: 2011. (May 17 2011 3:17PM)
[2] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu lựa chọn giải pháp kết cấu sàn cho công trình nhà cao tầng ở thành phố Đà Nẵng(Đề tài KHCN cấp Đại học Đà Nẵng năm 2010). Chủ nhiệm: KS.Lê Chí Phát, TS.Huỳnh Minh Sơn. Mã số: T2010-06-08. Năm: 2010. (May 17 2011 3:28PM)
[3] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ dầm thép nhẹ, cánh rỗng Hfb (Hollow flange beam) để ứng dụng vào thực tế xây dựng tại Việt Nam (Đề tài KHCN cấp Bộ 2009-2010). Chủ nhiệm: TS. Huỳnh Minh Sơn, ThS Nguyễn Phú Hoàng. Mã số: B2009-ĐN06-07. Năm: 2010. (May 17 2011 3:05PM)
[4] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu tính toán liên kết hàn kết cấu thép tiết diện rỗng, ống tròn trong công trình xây dựng nhịp lớn (Đề tài KHCN cấp ĐHĐN năm 2009). Chủ nhiệm: ThS. Trần Đức Long, TS.Huỳnh Minh Sơn. Mã số: T2009-06-60. Năm: 2009. (Jan 4 2013 7:54AM)
[5] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu công nghệ sàn liên hợp thép bê tông ứng dụng trong công trình nhà cao tầng ở các đô thị (Đề tài KHCN cấp Bộ 2008-2009). Chủ nhiệm: TS. Huỳnh Minh Sơn. Thành viên: KS. Đoàn Vĩnh Phúc KS. Ngô Thanh Vinh. Mã số: B2008-ĐN06-07. Năm: 2009. (May 17 2011 2:58PM)
[6] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu ứng dụng cấu kiện thép tiết diện rỗng trong xây dựng(Đề tài KHCN Đại học Đà Nẵng năm 2004). Chủ nhiệm: TS. Huỳnh Minh Sơn. Thành viên: Không. Mã số: T2007-04-06. Năm: 2007. (May 17 2011 3:20PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Phân tích hiệu quả ứng dụng công nghệ sàn Bubbledeck vào thực tế xây dựng Việt Nam tiếp cận tiêu chí "công trình xanh" . Tác giả: Hội nghị khoa học Công trình Xanh*; TS. Huỳnh Minh Sơn*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 11(96).2015, Quyển 2. Trang: 170. Năm 2015. (Mar 4 2016 4:09PM)
[2]Bài báo: Tính toán hạn chế bề rộng vết nứt trên bản cánh dầm liên hợp thép-bê tông có liên kết tương tác không hoàn toàn . Tác giả: TS. Huỳnh Minh Sơn*; Hội nghị khoa học Công trình Xanh*; Vũ Duy Hải. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 11(96).2015, Quyển 2. Trang: 53. Năm 2015. (Mar 4 2016 4:09PM)
[3]Bài báo: Tính toán khảo sát chọn tiết diện hợp lý cho cấu kiện hệ sườn tường nhà công nghiệp dùng thép thành mỏng, tạo hình nguội theo AS/NZS 4600:2005. Tác giả: Huỳnh Minh Sơn*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
marriage affairs all wife cheat i want an affair
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: Số 05(90).2015. Trang: 78. Năm 2015.
(Sep 24 2015 10:04AM)
[4]Bài báo: Phân tích ảnh hưởng của liên kết tương tác không hoàn toàn đến khả năng chịu tải của dầm liên hợp thép-bêtông xét đến sự nứt của bản cánh . Tác giả: TS. Huỳnh Minh Sơn*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 06(91).2015. Trang: 56. Năm 2015. (Sep 30 2015 3:40PM)
[5]Bài báo: Phân tích hiệu quả ứng dụng công nghệ sàn bubbledeck vào thực tế xây dựng Việt Nam tiếp cận tiêu chí "Công trình xanh". Tác giả: Huỳnh Minh Sơn. Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 11(96).2015. Trang: 165-169. Năm 2015. (Dec 14 2015 4:28PM)
[6]Bài báo: Tính toán chọn tiết diện hợp lý cho cấu kiện hệ sườn tường nhà công nghiệp dùng thép thành mỏng, tạo hình nguội theo tiêu chuẩn AS/NZS 4600:2005. Tác giả: Huỳnh Minh Sơn. Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 5(90).2015. Trang: 73-77. Năm 2015. (Jun 22 2015 4:50PM)
[7]Bài báo: Analysis of the Influence of incompletely interative conectors on the load bearing capacity of steel-concrete composite beams by taking into cacount cracks on flange. Tác giả: Huynh Minh Son. Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 6(91).2015. Trang: 69-74. Năm 2015. (Jun 22 2015 4:55PM)
[8]Bài báo: Tính toán hạn chế bề rộng vết nứt trên bản cánh dầm liên hợp thép-bê tông có liên kết tương tác không hoàn toàn. Tác giả: Võ Duy Hải, Huỳnh Minh Sơn. Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 11(96).2015. Trang: 48 đến 52. Năm 2015. (Dec 14 2015 4:24PM)
[9]Bài báo: Đánh giá hiệu quả giải pháp dùng ống thép rỗng nhồi bê tông cho cột nhà cao tầng tính toán theo các tiêu chuẩn của Nga và Châu Âu. Tác giả: TS.Huỳnh Minh Sơn
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 3(64)-2013. Trang: 96-102. Năm 2013. (Jun 7 2013 11:02AM)
[10]Bài báo: Thiết lập các đường cong tương tác (M-N) và (M-V) theo tiêu chuẩn Eurocode4 (Châu Âu) để tính toán khả năng chịu nén lệch tâm xiên của cột liên hợp thép-bê tông có kể đến ảnh hưởng của lực cắt. Tác giả: TS.Huỳnh Minh Sơn
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 4(64). Trang: 90-95. Năm 2013. (Jun 7 2013 11:08AM)
[11]Bài báo: Đổi mới cách thức tổ chức giờ học trên lớp để nâng cao tính chủ động, tích cực và hứng thú học tập cho sinh viên. Tác giả: TS.Huỳnh Minh Sơn. Kỷ yếu Hội thảo khoa học "Xây dựng năng lực tự học, tự nghiên cứu cho sinh viên" - Trường Cao đẳng Công nghệ - Tháng 04/2012. Số: 01. Trang: 26-28. Năm 2012. (May 6 2012 3:55PM)
[12]Bài báo: Nghiên cứu sử dụng thanh căng tạo ứng suất trước trong dầm liên hợp thép-bê tông để ứng dụng trong công trình xây dựng có khẩu độ lớn. Tác giả: Huỳnh Minh Sơn, Trần Đức Long. Tạp chí khoa học công nghệ Đại học Đà nẵng. Số: 11(60)-2012 QUYỂN II. Trang: 84-89. Năm 2012. (Nov 17 2012 10:07PM)
[13]Bài báo: Một số giải pháp giảng dạy tiếp cận theo " Lý thuyết kiến tạo " trong đào tạo tín chỉ. Tác giả: TS. Huỳnh Minh Sơn. Kỷ yếu Hội nghị khoa học về đào tạo tín chỉ tại Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin - ĐHĐN. Số: 2011. Trang: 51-57. Năm 2011. (Nov 7 2011 8:41PM)
[14]Bài báo: Analyzing the plastic moment capacity of composite beam and choosing unsymmetrical I-steel section for composite beam. Tác giả: TS. Huỳnh Minh Sơn. Tạp chí khoa học công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 4(45)-2011. Trang: 51-57. Năm 2011. (Nov 7 2011 8:25PM)
[15]Bài báo: Tính toán độ cứng tương đương của khung ngang nhà công nghiệp kết cấu liên hợp thép - bê tông theo tiêu chuẩn Châu Âu (Euro code 4). Tác giả: TS. Huỳnh Minh Sơn
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Tạp chí khoa học công nghệ ĐHĐN
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 6(47)/2011. Trang: 33 - 41. Năm 2011.
(Nov 30 2011 1:30PM)
[16]Bài báo: Một số giải pháp tiếp cận giảng dạy theo hướng" Lấy người học làm trung tâm". Tác giả: TS. Huỳnh Minh Sơn. Kỷ yếu Hội thảo Nâng cao chất lượng giảng dạy theo học chế tín chỉ tại Trường Cao đẳng Công nghệ. Năm 2010. (Sep 3 2011 5:26PM)
[17]Bài báo: Nghiên cứu khả năng sử dụng thép trong nước để chế tạo cấu kiện thép, tiết diện chữ I cánh rỗng theo công nghệ của Úc, ứng dụng vào thực tế xây dựng Việt Nam. Tác giả: TS. Huỳnh Minh Sơn, GS.TS Phạm Văn Hội
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Tạp chí KHC&CN Đại học Đà Nẵng
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Số: 6(41)-2010. Trang: 22-28. Năm 2010.
(May 17 2011 3:35PM)
[18]Bài báo: Nghiên cứu sử dụng tấm tôn thép định hình của Bluescope steel trong sàn liên hợp thép bê tông. Tác giả: TS. Huỳnh Minh Sơn, GS.TS Phạm Văn Hội. Tạp chí KHC&CN Đại học Đà Nẵng. Số: 2(37)-2010. Trang: 73-80. Năm 2010. (May 17 2011 3:42PM)
[19]Bài báo: Thiết lập quy trình tính toán tiết diện cột thép thành mỏng, chữ I, cánh rỗng theo tiêu chuẩn AS-1538 (Úc). Tác giả: TS. Huỳnh Minh Sơn
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí KH&CN Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Số: 2(31)-2009. Trang: 31-38. Năm 2009.
(May 17 2011 3:54PM)
[20]Bài báo: Tính toán kiểm tra ổn định tổng thể dầm thép chữ I, cánh rỗng (HFB) theo tiêu chuẩn AS/NZS 4600:2005 (Australia). Tác giả: TS. Huỳnh Minh Sơn, GS.TS Phạm Văn Hội
marriage affairs open i want an affair
. Tạp chí kết cấu công nghệ xây dựng - Hội kết cấu xây dựng Việt Nam. Số: 1-IV-2009. Trang: 50-55. Năm 2009. (May 17 2011 3:47PM)
[21]Bài báo: Nghiên cứu thiết kế sườn tăng cường ổn định cho dầm thép tiết diện chữ I cánh rỗng (HFB). Tác giả: TS. Huỳnh Minh Sơn, GS.TS Phạm Văn Hội
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí khoa học và công nghệ Trường Đại học Xây dựng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Số: 06/12-2009. Trang: 10-19. Năm 2009.
(May 17 2011 3:50PM)
[22]Bài báo: Nghiên cứu thiết kế giải pháp cấu tạo sườn tăng cường ổn định tổng thể cho dầm thép cánh rỗng. Tác giả: TS. Huỳnh Minh Sơn
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Tap chí KH&CN Đại học Đà Nẵng. Số: 4(33)-2009. Trang: 49-55. Năm 2009. (May 17 2011 3:58PM)
[23]Bài báo: Nghiên cứu sự làm việc và tính toán liên kết hàn các thanh dàn thép ống tiết diện rỗng chịu tải trọng tĩnh. Tác giả: TS. Huỳnh Minh Sơn. Tap chí KH&CN Đại học Đà Nẵng. Số: 1(24)-2008. Trang: 35-40. Năm 2008. (May 17 2011 4:00PM)
[24]Bài báo: Phân tích những đặc trưng và lợi ích của kết cấu thép tiết diện rỗng ứng dụng trong xây dựng hiện đại. Tác giả: TS. Huỳnh Minh Sơn
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Kỷ yếu Hội thảo khoa học và công nghệ 45 năm Trường Cao đẳng Công nghệ. Trang: 32-37. Năm 2007. (May 17 2011 4:51PM)
[25]Bài báo: Tính toán ứng suất cho phép và khả năng chịu nén của cấu kiện thép tiết diện chữ I, cánh rỗng theo các tiêu chuẩn AS1538 và AS4100 (Úc). Tác giả: TS. Huỳnh Minh Sơn. Tap chí KH&CN Đại học Đà Nẵng. Số: 3(15)-4(16)/2006. Trang: 33-37. Năm 2006. (May 17 2011 4:04PM)
[26]Bài báo: Kiểm tra ổn định do xoắn và uốn xoắn của cột thép tiết diện thành mỏng tạo hình nguội theo tiêu chuẩn AS/NZS 4600 (Úc). Tác giả: TS. Huỳnh Minh Sơn. Tap chí KH&CN Đại học Đà Nẵng. Số: 1(13)-2006. Trang: 18-24. Năm 2006. (May 17 2011 4:07PM)
[27]Bài báo: Tính toán khả năng chịu lực của cấu kiện chịu nén tiết diện chữ I cánh rỗng theo tiêu chuẩn thiết kế của Úc. Tác giả: TS. Huỳnh Minh Sơn
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tuyển tập báo cáo khoa học 30 năm Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Năm 2005.
(May 17 2011 4:10PM)
[28]Bài báo: So sánh áp dụng tiêu chuẩn AISC/ASD (Hoa Kỳ) với tiêu chuẩn TCVN 5574-1991 (Việt Nam) để kiểm tra ổn định cục bộ dầm thép bản tổ hợp. Tác giả: TS. Huỳnh Minh Sơn. Tap chí KH&CN Đại học Đà Nẵng
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Số: 3(7)-2004. Trang: 20-26. Năm 2004.
(May 17 2011 4:14PM)
[29]Bài báo: Tính toán dầm thép cánh rỗng định hình theo tiêu chuẩn thiết kế của Úc. Tác giả: TS. Huỳnh Minh Sơn. Tap chí KH&CN Đại học Đà Nẵng. Số: 2(6)-2004. Trang: 19-25. Năm 2004. (May 17 2011 4:16PM)
[30]Bài báo: Nghiên cứu ứng dụng dầm thép cánh rỗng định hình theo công nghệ của Úc. Tác giả: TS. Huỳnh Minh Sơn, GS.TS Phạm Văn Hội. Kỷ yếu Hội thảo khoa học công nghệ quốc gia - Hội kết cấu và công nghệ xây dựng Việt Nam
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Trang: 78-86. Năm 2004.
(May 17 2011 4:20PM)
  
 Sách và giáo trình
(Sep 3 2011 5:47PM)(May 18 2011 2:24PM)(May 17 2011 4:24PM)
[1]Kết cấu công trình Thép I (Giáo trình nội bộ)
Chủ biên: TS. Huỳnh Minh Sơn. Nơi XB: Giáo trình nội bộ. Năm 2011.
[2]Kết cấu Thép I (Cấu kiện cơ bản) ( Giáo trình nội bộ) Chủ biên: TS. Huỳnh Minh Sơn. Nơi XB: Trưòng Cao đẳng Công nghệ-ĐHĐN. Năm 2010.
[3]Kết cấu Thép I (Cấu kiện cơ bản) ( Giáo trình mạng) Chủ biên: ThS Phạm Bá Lộc. Đồng tác giả:  ThS Huỳnh Minh Sơn. Nơi XB: Trường Đại học Bách khoa -ĐHĐN. Năm 2005.
  
 Hướng dẫn Sau đại học
SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Trương Hoàng Lộc
Đề tài: Tính toán tiết diện hợp lý cho cấu kiện xà gồ mái nhẹ dùng thép thành mỏng

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN

 2015

 2015

[2]Trần Hoàng Tuấn Anh
Đề tài: Phân tích tính toán khung thép nhà công nghiệp làm việc theo sơ đồ không gian có nút liên kết đàn hồi

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN

 2015

 2015

[3]Trần Đình Hạnh
Đề tài: Nghiên cứu sự làm việc và tính toán gia cường dầm thép tiết diện thành mỏng, tạo hình nguội chịu cắt và chịu ép dập

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN

 2015

 2015

[4]Huỳnh Quốc Danh
Đề tài: Tính toán hợp lý hóa tiết diện dầm thép chữ I không đối xứng có phần tử mảnh

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN

 2015

 2015

[5]Nguyễn Hoàng Em
Đề tài: Đánh giá hiệu quả của giải pháp dùng dàn mái thép thành mỏng so sánh với dàn mái thép thông thường

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN

 2015

 2015

[6]Võ Duy Hải
Đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của sự nứt của bản bê tông tương tác không hoàn toàn với dầm thép hình đến sự làm việc của dầm liên hợp thép-bê tông

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN

 2014

 2014

[7]Đinh Bá Đạt
Đề tài: Nghiên cứu tính toán tiết diện hợp lý cho hệ sườn tường nhà công nghiệp dùng cấu kiện thép thành mỏng, tạo hình nguội

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN

 2014

 2014

[8]Phan Văn Huệ
Đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng thép đến khả năng chịu tải trọng của cột liên hợp thép-bê tông

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN

 2014

 2014

[9]Nguyễn Xuân Bình
Đề tài:

Nghiên cứu sự làm việc và tính toán khả năng chịu tải của dầm liên hợp thép bê tông có mở lỗ trên bản bụng dầm thép xét tương tác không không hoàn toàn.

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN

 2013

 2014

[10]Trần Thị Thanh Hiệp
Đề tài:

Nghiên cứu hiệu quả sườn tăng cường đến ổn định và khả năng chịu tải của dầm liên hợp thép bê tông.

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN

 2013

 2014

[11]Nguyễn Việt Đức
Đề tài:

Nghiên cứu ảnh hưởng cấu tạo và tính chất liên kết đến sự làm việc của cấu liện liên hợp thép bê tông chịu uốn.

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN

 2013

 2014

[12]Phạm Viết Hiếu
Đề tài: Tính toán lựa chọn tiết diện hợp lý cột liên hợp thép-bê tông theo tiêu chuẩn Eurocode 4 (Châu Âu)

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Xây dựng

 2012

 2013

[13]Phạm Trọng Vũ
Đề tài:

Tính toán hệ dầm sàn liên hợp thép bê tông nhà nhiều tầng có kể đến tương tác không hoàn toàn giữa bản bê tông và dầm thép hình theo tiêu chuẩn Eurocode 4 (Châu Âu) 

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN

 2013

 2013

[14]Tăng Thượng Ga
Đề tài:

Thiết kế cột liên hợp thép bê tông chịu nén lệch tâm xiên theo tiêu chuẩn Eurocode 4 (Châu Âu)

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN

 2013

 2013

[15]Đào Hữu Định
Đề tài: Nghiên cứu giải pháp gia cường dầm liên hợp thép bê tông bằng thanh căng ứng suất trước

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN

 2013

 2013

  
 Khen thưởng
[1] Bằng khen Trung ương Đoàn TNCS HCM. Năm: 1992,1993,1997,1999,2000,2002, 2003,2006.
[2] Kỷ niệm chương Danh dự (Trung ương Đoàn). Năm: 1998.
[3] Giấy khen Giám đốc ĐHĐN. Năm: 2001,2007,2008, 2020.
[4] Kỷ niệm chương Vì Thế hệ trẻ (Trung ương Đoàn). Năm: 2002.
[5] Giấy khen Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng. Năm: 2003.
[6] Bằng khen Chủ tịch UBND Thành phố Đà Nẵng. Năm: 2004, 2005, 2007, 2012-2014.
[7] Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở. Năm: 2006, 2008-2013, 2015, 2016.
[8] Giấy khen Đảng ủy ĐHĐN. Năm: 2010.
[9] Bằng khen Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Năm: 2010.
[10] Chiến sỹ thi đua cấp Bộ. Năm: 2011.
[11] Bằng khen Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Năm: 2011.
[12] Bằng khen Bí thư Thành ủy Đà Nẵng. Năm: 2012.
[13] Bằng khen Thủ tướng Chính phủ. Năm: 2013.
[14] Kỷ niệm chương Vì Sự nghiệp Giáo dục. Năm: 2015.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Ổn định Kết cấu Thép & Kết cấu Thép thành mỏng (Cao học)
Ngành: Xây dựng
 2012 Cao học  ĐHĐN
[2]Kết cấu Liên hợp Thép-BT (Cao học)
Ngành: Xây dựng
 2012 Cao học  ĐHĐN
[3]Kết cấu Thép II (Kết cấu công trình Thép + Đồ án) (Đại học)
Ngành: Xây dựng
 1997 Đại học  ĐHĐN
[4]Kết cấu Thép I (Đại học)
Ngành: Xây dựng
 1997 Đại học  ĐHĐN
  
 Thông tin khác
  

1. Khóa đào tạo "Giáo dục và Phương pháp giảng dạy đại học", Đại học Quốc gia Hà Nội (12/1999)

2. Khóa đào tạo "Tư vấn giám sát xây dựng", Bộ Xây dựng (4/2002)

3. Khóa đào tạo "Korean-Asian" tại Hàn Quốc (2005)

4. Khóa đào tạo "Nghiệp vụ Đấu thầu quốc tế", Bộ Kế hoạch và Đầu tư (3/2008)

5. Khóa đào tạo "Quản lý lãnh đạo khoa, trường đại học", Bộ Giáo dục và Đào tạo (5/2008)

6. Khóa đào tạo "Kiến thức Hội nhập quốc tế", Bộ Giáo dục và Đào tạo (6/2008)

7. Khóa đào tạo "Kết cấu xây dựng hiện đại" tại Techxas Tech University, Hoa Kỳ (9/2008)

8. Khóa đào tạo "Kiểm định chất lượng giáo dục theo ABET" tại Catholic of America University, Hoa Kỳ (10/2008)

9. Khóa đào tạo "Kiểm định chất lượng giáo dục" tại ĐHĐN (2016)

10. Khóa đào tạo "Nghiệp vụ Tư vấn du học" tại Học viện Quản lý Giáo dục (2016)

11. Đội trưởng SV96 ĐHĐN (Giải Nhì toàn quốc 1996), 
Trưởng đoàn SV2000 ĐHĐN (Giải Nhì toàn quốc 2000).

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn