Ngô Thị Khuê Thư
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 28,624,525

 
Mục này được 6582 lượt người xem
Họ và tên:  Ngô Thị Khuê Thư
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  04/12/1982
Nơi sinh: Điện Bàn- Quảng Nam
Quê quán Điện Bàn- Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Quản Trị Kinh Doanh; Tại: Trường Đại học Kinh Tế, Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Marketing; Trường Đại học Kinh tế
Chức vụ: Trưởng Bộ môn
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2013; Chuyên ngành: Khoa Học Quản Lý (Marketing); Tại: Institut de Gestion de Rennes- Université de Rennes 1- Cộng hòa Pháp
Dạy CN: Marketing
Lĩnh vực NC: Khoa học Quản Lý
Ngoại ngữ: Pháp, Anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Marketing- Trường Đại học Kinh Tế Đà Nẵng- 71 Ngũ Hành Sơn- TP Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 * Từ 2000 đến 2004: Học và tốt nghiệp Đại học Ngành Quản trị kinh doanh (BAC + 4) – Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng.
* 2003 (6 tuần) : Thực tập ngôn ngữ tại TP Grenoble- Cộng Hòa Pháp (học bổng của tổ chức Đại học Pháp ngữ AUF cấp)
* Từ 2004 đến 2005: + Tiếp tục theo học chuyên ngành tiếng Anh (bằng thứ 2)tại Đại học Ngoại ngữ- Đại học Đà Nẵng- tốt nghiệp Cử nhân tiếng Anh. + Ôn luyện tiếng Pháp
* Từ 2005 đến 2006: Được học bổng của ĐSQ Pháp theo học và tốt nghiệp Thạc sĩ (Master 2) về Khoa học Quản trị tại viện Institut de Gestion de Rennes– Đại học Rennes 1 – Cộng hòa Pháp.
* Từ 2006 đến 2009: Giảng dạy tại Khoa Quản trị kinh doanh - Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
* Từ 2009 đến 5/2013: Nghiên cứu sinh và Bảo vệ luận án Tiến sĩ ngành Khoa học Quản trị (Chuyên ngành Marketing) tại viện Institut de Gestion de Rennes- Đại học Rennes 1 – Cộng hòa Pháp.
* Từ 6/2013 đến 11/2014: Giảng dạy tại Khoa Quản trị kinh doanh- Trường Đại học Kinh tế- Đại học Đà Nẵng
* Từ 12/2014 đến nay: Trưởng Bộ môn Marketing- Khoa Marketing- Trường Đại học Kinh tế- Đại học Đà Nẵng
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Tham luận: Tương lai thị trường phân phối ngành bán lẻ tại Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa. . Tác giả: TS. Ngô Thị Khuê Thư- Khoa Marketing- Trường Đại học Kinh tế- Đại học Đà Nẵng Doanh nhân Phan Hải- Giám đốc Cty TNHH Sản xuất và Thương mại BQ. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quản trị và Kinh doanh. Trang: 123-132. Năm 2015. (Mar 10 2016 12:14PM)
[2]Bài báo: Nhận thức của người dân về phân loại rác thải và các giải pháp hướng đến cho thành phố Đà Nẵng. Tác giả: TS. Ngô Thị Khuê Thư. Tạp chí Phát triển Kinh tế- Xã hội Đà Nẵng. Số: 71/2015. Trang: Từ trang 6 đến trang 12. Năm 2015. (Mar 13 2016 8:40AM)
[3]Tham luận: Nhận thức của người tiêu dùng về chất lượng và an toàn thực phẩm ở thành phố Đà Nẵng. Tác giả: PGS.TS Phạm Thị Lan HươngTS. Ngô Thị Khuê Thư. Hội thảo Khoa học Quốc gia: Chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn cho các đô thị lớn tại Việt Nam. Trang: 138-148. Năm 2015. (Mar 13 2016 10:03AM)
[4]Bài báo: Đo lường nổi ấn tượng ban đầu trong nhận thức về sản phẩm mới theo cách tiếp cận thực nghiệm. Tác giả: TS. Ngô Thị Khuê Thư*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: Số 4(77).2014. Trang: 149. Năm 2014.
(Jul 11 2014 3:38PM)
[5]Tham luận: Tính vị chủng của giới trẻ tại thị trường miền trung. Tác giả: Ngô Thị Khuê Thư* Lê Thị Xinh. Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quản trị và Kinh doanh (COMB) 2014. Trang: 1-7. Năm 2014. (Jun 10 2015 3:58PM)
[6]Bài báo: Đo lường nổi về ấn tượng ban đầu trong nhận thức về sản phẩm mới. Tác giả: TS. Ngô Thị Khuê Thư. Tạp chí Khoa học Kinh tế(0866-7969). Số: 04 (4) 2013. Trang: 61-71. Năm 2013. (May 12 2014 5:47PM)
[7]Bài báo: Các phương pháp đo lường khả dĩ về ấn tượng ban đầu trong nhận thức về sản phẩm mới. Tác giả: TS. Ngô Thị Khuê Thư. Tạp chí Khoa học & Công nghệ ĐH Đà nẵng. Số: 11(72). Trang: 76-81. Năm 2013. (May 12 2014 5:50PM)
[8]Tham luận: Cơ chế hình thành ấn tượng ban đầu và lợi ích của việc tạo ra ấn tượng ban đầu tốt về sản phẩm. Tác giả: TS. Ngô Thị Khuê Thư
marriage affairs open i want an affair
. Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quản trị và Kinh doanh (COMB) 2013. Trang: 119-125. Năm 2013. (May 12 2014 5:55PM)
QUỐC TẾ:
[1]Presentations: Impact of culture on Entrepreneurship of Vietnamese Entrepreneurs in International Economic Integration. Authors: Dr. Ngô Thị Khuê Thư- Marketing Department, University of Economics- The University of Danang Pham Thi Anh Nguyet- Department of Science Management and International Coorporation - University of Quang Nam. The 1st International Conference proceedings for young researchers in Economics and business (ICYREB 2015) Pages: 315-327. Year 2015. Pages: 315-327. Year 2015. (Mar 10 2016 12:27PM)
[2]Presentations: Gender issues and challenges faced by Vietnamese female entrepreneurs in the context of globalization. Authors: Dr. Ngô Thị Khuê Thư. The 1st International Conference proceedings for young researchers in Economics and business (ICYREB 2015)Pages: 221-232. Year 2015. Pages: 221-232. Year 2015. (Mar 13 2016 9:52AM)
  
 Hướng dẫn Sau đại học
SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Phạm Thị Ánh Nguyệt
Đề tài: NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA VĂN HÓA ĐẾN TINH THẦN KINH DOANH (ENTREPRENEURSHIP) CỦA CÁC NỮ DOANH NHÂN VIỆT NAM

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2016

 2016

[2]TRƯƠNG THỊ KIM CƯƠNG
Đề tài:

NGHIÊN CỨU VỀ SỰ CÂN BẰNG GIỮA CÔNG VIỆC VÀ CUỘC SỐNG CỦA CÁC NỮ DOANH NHÂN KHU VỰC MIỀN TRUNG

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2016

 2016

[3]Trần Kim Dung
Đề tài: NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA TÍNH VỊ CHỦNG ĐẾN Ý ĐỊNH MUA HÀNG NỘI CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG- TRƯỜNG HỢP SẢN PHẨM BÁNH KẸO TẠI THỊ TRƯỜNG TP. ĐÀ NẴNG

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2014

[4]Đỗ Thị Như Ngân
Đề tài: NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC CHẤP NHẬN DỊCH VỤ BIDV E-BANKING CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM- CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2014

  
 Giải thưởng khoa học, phát minh và sáng chế
SttTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
[1] Giải thưởng dành cho sinh viên xuất sắc tham dự khóa Thực tập văn hóa của tổ chức AUF tại Pháp

 Ngôn ngữ

 2003

 

 Tổ chức đại học Pháp ngữ (AUF)

  
 Khen thưởng
[1] Khen thưởng sinh viên xuất sắc của trường ĐH Kinh tế- ĐH Đà Nẵng. Năm: 2001.
[2] Khen tặng cấp Đại học Đà Nẵng. Số: 3557/QĐKT. Năm: 2007-2008.
[3] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2013-2014. Số: Quyết định số 4754 ngày 18/08/2014. Năm: 2014.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn