Ngô Thị Khuê Thư
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 108,549,673

 
Mục này được 19842 lượt người xem
Họ và tên:  Ngô Thị Khuê Thư
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  00/00/0
Nơi sinh: Điện Bàn- Quảng Nam
Quê quán Điện Bàn- Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Quản Trị Kinh Doanh; Tại: Trường Đại học Kinh Tế, Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Marketing; Trường Đại học Kinh tế
Chức vụ: Trưởng Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2013; Chuyên ngành: Khoa Học Quản Lý (Marketing); Tại: Institut de Gestion de Rennes- Université de Rennes 1- Cộng hòa Pháp
Dạy CN: Marketing
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh, Pháp
Địa chỉ liên hệ: Khoa Marketing- Trường Đại học Kinh Tế Đà Nẵng- 71 Ngũ Hành Sơn- TP Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 * Từ 2006 đến 2009: Giảng dạy tại Khoa Quản trị kinh doanh - Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
* Từ 2009 đến 5/2013: Nghiên cứu sinh và Bảo vệ luận án Tiến sĩ ngành Khoa học Quản trị (Chuyên ngành Marketing) tại viện Institut de Gestion de Rennes- Đại học Rennes 1 – Cộng hòa Pháp.
* Từ 6/2013 đến 11/2014: Giảng dạy tại Khoa Quản trị kinh doanh- Trường Đại học Kinh tế- Đại học Đà Nẵng
* Từ 12/2014 đến 3/2018: Trưởng Bộ môn Marketing- Khoa Marketing- Trường Đại học Kinh tế- Đại học Đà Nẵng
* Từ 3/2018 đến 12/2022: Phó khoa Marketing- Khoa Marketing- Trường Đại học Kinh tế- Đại học Đà Nẵng
* Từ 01/2023 đến nay: Trưởng khoa- Khoa Marketing- Trường Đại học Kinh tế- Đại học Đà Nẵng
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu sự tích hợp kênh đến lòng trung thành khách hàng – Trường hợp lĩnh vực dịch vụ khách sạn tại Đà Nẵng. Chủ nhiệm: TS. Ngô Thị Khuê Thư. Mã số: B2019-ĐN04-24. Năm: 2021. (May 12 2020 5:17AM)
[2] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu ảnh hưởng của văn hóa đến hoạt động kinh doanh của doanh nhân nữ tại Việt Nam. Chủ nhiệm: TS. Ngô Thị Khuê Thư. Thành viên: GS.TS Nguyễn Trường Sơn, PGS.TS Nguyễn Thanh Liêm, TS. Lâm Bá Hòa, Th.S Nguyễn Thị Nhã Uyên. Mã số: B2015-04-23. Năm: 2017. (Sep 17 2017 3:16PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Ảnh hưởng của marketing quan hệ đến sự hài lòng và lòng trung thành của khách hàng trong ngành ngân hàng: Trường hợp các ngân hàng thương mại tại tỉnh Quảng Ngãi. Tác giả: Nguyễn Thị Như Mai, Phạm Thị Lan Hương, Ngô Thị Khuê Thư. HCMCOUJS-Kinh tế và Quản trị Kinh doanh. Số: 17(1). Trang: 75-90. Năm 2022. (Oct 4 2022 4:39AM)
[2]Bài báo: Ảnh hưởng của chất lượng tích hợp kênh đến lòng trung thành khách hàng trong ngành khách sạn ở Việt Nam. Tác giả: Ngô Thị Khuê Thư, Trương Bá Thanh, Trần Triệu Khải. Tạp chí Khoa học Thương Mại. Số: 149+150/2021. Trang: 63-75. Năm 2021. (Jul 4 2021 8:57PM)
[3]Bài báo: Nghiên cứu về sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống của các Nữ doanh nhân khu vực miền Trung. Tác giả: Ngo Thi Khue Thu, Truong Thi Kim Cuong. Tạp chí Khoa học Thương mại. Số: 119. Trang: 58-72. Năm 2018. (Sep 12 2018 4:16PM)
[4]Bài báo: Tác động của chính sách Marketing quan hệ đến lòng trung thành khách hàng tại các NHTM ở tỉnh Quảng Ngãi. Tác giả: Phạm Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Như Mai, Ngô Thị Khuê Thư. Tạp chí Kinh tế và dự báo. Số: 9. Trang: 27-30. Năm 2018. (Sep 12 2018 9:03AM)
[5]Bài báo: Chính sách marketing quan hệ dựa trên lợi ích: góc nhìn từ cơ sở lý luận. Tác giả: Nguyễn Thị Như Mai, Phạm Thị Lan Hương, Ngô Thị Khuê Thư. Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu. Số: 3. Trang: 24-31. Năm 2018. (Sep 12 2018 9:08AM)
[6]Bài báo: Ảnh hưởng của văn hóa đến tinh thần doanh nhân của các Nữ doanh nhân miền Trung- Cách tiếp cận từ văn hóa Hofstede. Tác giả: TS. Ngô Thị Khuê Thư*, Phạm Thị Ánh Nguyệt. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 4(113).2017. Trang: 90. Năm 2017. (Jul 11 2017 2:24PM)
[7]Bài báo: Sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống của các nữ doanh nhân tại Việt Nam: cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên cứu. Tác giả: Ngô Thị Khuê Thư. Hội thảo quốc gia COM2017. Số: 1. Trang: 110-116. Năm 2017. (Feb 5 2018 2:48PM)
[8]Bài báo: Tương lai thị trường phân phối ngành bán lẻ tại Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa. . Tác giả: TS. Ngô Thị Khuê Thư- Khoa Marketing- Trường Đại học Kinh tế- Đại học Đà Nẵng Doanh nhân Phan Hải- Giám đốc Cty TNHH Sản xuất và Thương mại BQ. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quản trị và Kinh doanh. Số: COMB 9/2015. Trang: 123-132. Năm 2015. (Mar 10 2016 12:14PM)
[9]Bài báo: Nhận thức của người dân về phân loại rác thải và các giải pháp hướng đến cho thành phố Đà Nẵng. Tác giả: TS. Ngô Thị Khuê Thư. Tạp chí Phát triển Kinh tế- Xã hội Đà Nẵng. Số: 71/2015. Trang: Từ trang 6 đến trang 12. Năm 2015. (Mar 13 2016 8:40AM)
[10]Bài báo: Nhận thức của người tiêu dùng về chất lượng và an toàn thực phẩm ở thành phố Đà Nẵng. Tác giả: PGS.TS Phạm Thị Lan HươngTS. Ngô Thị Khuê Thư. Hội thảo Khoa học Quốc gia: Chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn cho các đô thị lớn tại Việt Nam. Số: Tháng 12/2015. Trang: 138-148. Năm 2015. (Mar 13 2016 10:03AM)
[11]Bài báo: Tính vị chủng của giới trẻ tại thị trường miền trung. Tác giả: Ngô Thị Khuê Thư*- Lê Thị Xinh. Hội thảo khoa học COMB 2014. Số: 12/2014. Trang: 234-243. Năm 2014. (Jun 10 2015 3:58PM)
[12]Bài báo: Đo lường nổi ấn tượng ban đầu trong nhận thức về sản phẩm mới theo cách tiếp cận thực nghiệm. Tác giả: TS. Ngô Thị Khuê Thư*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: Số 4(77).2014. Trang: 149. Năm 2014.
(Jul 11 2014 3:38PM)
[13]Bài báo: Các phương pháp đo lường khả dĩ về ấn tượng ban đầu trong nhận thức về sản phẩm mới. Tác giả: TS. Ngô Thị Khuê Thư. Tạp chí Khoa học & Công nghệ ĐH Đà nẵng. Số: 11(72). Trang: 76-81. Năm 2013. (May 12 2014 5:50PM)
[14]Bài báo: Cơ chế hình thành ấn tượng ban đầu và lợi ích của việc tạo ra ấn tượng ban đầu tốt về sản phẩm. Tác giả: TS. Ngô Thị Khuê Thư. Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quản trị và Kinh doanh (COMB) 2013. Số: 12-2013. Trang: 119-125. Năm 2013. (May 12 2014 5:55PM)
[15]Bài báo: Đo lường nổi về ấn tượng ban đầu trong nhận thức về sản phẩm mới. Tác giả: TS. Ngô Thị Khuê Thư. Tạp chí Khoa học Kinh tế(0866-7969). Số: 04 (4) 2013. Trang: 61-71. Năm 2013. (May 12 2014 5:47PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: The Effect of Social Media Marketing Activities on Customers’ Willingness to Pay in the Vietnam Hospitality Industry: A Conceptual Framework. Authors: Thi Khue Thu Ngo, Minh Ai Nhi Vo. The 10 th International Conference on Management and Business (COMB-2023). No: 1. Pages: 1-18. Year 2023. (Nov 4 2023 9:52AM)
[2]Article: Research on customer experience and customer loyalty in E-retailing. Authors: Ngo Thi Khue Thu, Huynh Thi Ngoc Quyen, Nguyen Thanh Hoai. Journal of science and technology. No: Vol. 21, No 12.2. Pages: 41-49. Year 2023. (Jan 15 2024 8:13AM)
[3]Article: The Implementation of Integrated Multichannel Services in the Hospitality Sector in Vietnam. Authors: Thi Khue Thu Ngo, Phuong Thao Nguyen, Thang Le Dinh and Nguyen Anh Khoa Dam. International Conference on Exploring Service Science (IESS 2.3). No: Volume 51, 2023. Pages: 1-15. Year 2023. (Mar 15 2023 8:55PM)
[4]Article: An Exploratory Study of Customer Experience: A Case Study in the Coffee Services Industry. Authors: Thuy Vy Tran, Thi Khue Thu Ngo. The 3rd International Conference on Marketing in the Connected Age (MICA-2022). No: 1. Pages: 499-514. Year 2022. (Nov 1 2022 7:35AM)
[5]Presentations: The relationship between customer experience, customer engagement and satisfaction in F & B services industry. Authors: Ngô Thị Khuê Thư - Trần Thúy Vy. ICYREB 2021. Pages: 695-715. Year 2021. (May 13 2022 5:14PM)
[6]Article: The intention to use QR code payment in an emerging market–the role of “attitude” as mediator”. Authors: Thi Khue Thu Ngo, Hang Nguyen Thu. Psychology and Education. No: 58. Pages: 3440-3454. Year 2021. (Oct 4 2022 4:18AM)
[7]Article: Consumer purchase attitude in multi-channel shopping environment- Case in Da Nang city. Authors: Thi Khue Thu, Ngo; Thi Khanh Hien, Tran. 2nd International Conference on Commerce and Distribution. No: 1. Pages: 962-975. Year 2020. (Aug 5 2020 9:47AM)
[8]Article: Determinants affecting green purchase intention: A case of Vietnamese consumers. Authors: Nguyen To Nhu, Dang Van My, Ngo Thi Khue Thu. Journal of Management Information and Decision Sciences. No: Volume 22, Issue 2, 2019. Pages: 136-147. Year 2019. (Feb 20 2021 9:17PM)
[9]Article: Factors Affecting The Consumer Purchase Attitude on The Internet Channel- Case in Danang. Authors: Thi Khue Thu Ngo, Thi Khanh Hien Tran. ICYREB 2019. No: 12-2019. Pages: 174-188. Year 2019. (May 12 2020 5:37AM)
[10]Article: Factors Affecting Online Purchase Intention on Facebook: The Role of Online Customer Experience. Authors: Ngo Thi Khue Thu, Nguyen Phuong Thao. International Conference - Marketing in the Connected Age, MICA. No: 10-2018. Pages: 52-70. Year 2018. (Jan 30 2019 4:06PM)
[11]Article: The Impact of Eco-Labelling on Green Purchase Intention of Vietnamese’s Consumers: A Conceptual Framework. Authors: Dang Van My, Nguyen To Nhu, Ngo Thi Khue Thu. International Conference - Marketing in the Connected Age, MICA. No: 10-2018. Pages: 427-439. Year 2018. (Jan 30 2019 4:07PM)
[12]Article: The application of the Technology Acceptance Model towards the adoption of online shopping for fashion products in Viet Nam. Authors: Ngo Thi Khue Thu. International Conference - Marketing in the Connected Age, MICA 2016. No: MICA 2016 Proceedings. Pages: 58-72. Year 2016. (Jun 20 2017 4:04PM)
[13]Article: Gender issues and challenges faced by Vietnamese female entrepreneurs in the context of globalization. Authors: Dr. Ngô Thị Khuê Thư. The 1st International Conference proceedings for young researchers in Economics and business (ICYREB 2015)Pages: 221-232. Year 2015. No: 1. Pages: 221-232. Year 2015. (Mar 13 2016 9:52AM)
[14]Article: Impact of culture on Entrepreneurship of Vietnamese Entrepreneurs in International Economic Integration. Authors: Dr. Ngô Thị Khuê Thư- Marketing Department, University of Economics- The University of Danang Pham Thi Anh Nguyet- Department of Science Management and International Coorporation - University of Quang Nam. The 1st International Conference proceedings for young researchers in Economics and business (ICYREB 2015) Pages: 315-327. Year 2015. No: Volum 3, 2015. Pages: 315-327. Year 2015. (Mar 10 2016 12:27PM)
  
 Sách và giáo trình
[1]Nghiên cứu Marketing Chủ biên: PGS.TS Phạm Thị Lan Hương. Đồng tác giả: TS. Ngô Thị Khuê Thư, NCS.ThS. Trần Nguyễn Phương Minh, TS. Nguyễn Thị Bích Thủy, TS. Đường Thị Liên Hà, NCS.ThS. Trương Trần Trâm Anh, PGS.TS. Lê Văn Huy. Nơi XB: NXB Đà Nẵng. Năm 2020.(Jan 13 2021 2:48PM)
[2]Kênh Marketing Chủ biên: Ngô Thị Khuê Thư. Nơi XB: Nhà xuất bản Đà Nẵng. Năm 2019.(May 7 2019 2:12PM)
  
 Hướng dẫn Sau đại học
SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Nguyễn Tố Như
Đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của marketing-mix xanh đến ý định mua xanh của người tiêu dùng tại Việt Nam
Trách nhiệm: Hướng dẫn 2

 Tiến sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2017

 2022

[2]Lê Thị Thùy Yến
Đề tài: Giải pháp marketing cho dịch vụ thẻ nội địa tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Tỉnh Quảng Ngãi

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2021

 2021

[3]Phạm Thị Trà My
Đề tài: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của công chức tại Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2020

 2021

[4]Nguyễn Thị Như Mai
Đề tài: Ảnh hưởng của chiến lược marketing quan hệ đến lòng trung thành khách hàng: Trường hợp khách hàng doanh nghiệp trong ngành ngân hàng tại tỉnh Quảng Ngãi
Trách nhiệm: Hướng dẫn 2

 Tiến sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2021

[5]Trần Ngọc Nguyên Trang
Đề tài:

 Thạc sĩ

 Đại Học Đà Nẵng

 2019

 2019

[6]Nguyễn Thị Thao
Đề tài:

 Thạc sĩ

 Đại Học Đà Nẵng

 2019

 2019

[7]Đậu Anh Tuấn
Đề tài:

 Thạc sĩ

 Đại Học Đà Nẵng

 2019

 2019

[8]Võ Văn Phát
Đề tài: Giải pháp marketing cho dịch vụ 4G của công ty Dịch vụ Mobifone KV3 trên địa bàn TP Đà Nẵng.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2018

 2018

[9]Trần Thị Khánh Hiền
Đề tài: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến thái độ mua hàng trên kênh internet và cửa hàng của người tiêu dùng tại Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2018

 2018

[10]Trần Thị Thúy
Đề tài: Quản trị kênh phân phối cho sản phẩm phân bón NPK tại Công ty cổ phần Comexim Gia Lai

 Thạc sĩ

 Đại Học Đà Nẵng

 2016

 2017

[11]Trương Lê Hiếu
Đề tài: Nghiên cứu sự hài lòng về dịch vụ bảo hành và sửa chữa thiết bị văn phòng tại Công ty cổ phần Thiết bị văn phòng Siêu Thanh - Chi nhánh Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại Học Đà Nẵng

 2016

 2017

[12]Phạm Thị Ánh Nguyệt
Đề tài:

Nghiên cứu ảnh hưởng của văn hóa đến Tinh thần kinh doanh của các Nữ doanh nhân Việt Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2016

 2016

[13]Trương Thị Kim Cương
Đề tài:

Nghiên cứu về sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống của các nữ doanh nhân khu vực miền Trung

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2016

 2016

[14]Trần Kim Dung
Đề tài:

Nghiên cứu ảnh hưởng của tính vị chủng đến ý định mua hàng nội của người tiêu dùng- trường hợp sản phẩm bánh kẹo tại thị trường Tp. Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2014

[15]Đỗ Thị Như Ngân
Đề tài: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc chấp nhận dịch vụ BIDV e-banking của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam- Chi nhánh Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2014

  
 Giải thưởng khoa học, phát minh và sáng chế
SttTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
[1] Giải thưởng dành cho sinh viên xuất sắc tham dự khóa Thực tập văn hóa của tổ chức AUF tại Pháp

 Ngôn ngữ

 2003

 

 Tổ chức đại học Pháp ngữ (AUF)

  
 Khen thưởng
[1] Khen tặng cấp Đại học Đà Nẵng-2007-2008. Số: 3557/QĐKT. Năm: 2007-2008.
[2] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2013-2014. Số: Quyết định số 4754 ngày 18/08/2014. Năm: 2014.
[3] Chiến sĩ thi đua cấp Bộ (2015-2018). Số: 5378/QĐ-BGDĐT. Năm: 2018.
[4] Chiến sĩ thi đua cơ sở 2018-2019. Số: 2770/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2018-2019.
[5] Giấy khen trong công tác kiểm định chất lượng giáo dục theo chuẩn AUN-2019. Số: 2184/QĐ-ĐHKT. Năm: 2019.
[6] Chiến sĩ thi đua cơ sở-2019-2020. Số: 2862/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2019-2020.
[7] Giấy khen BCH công đoàn trường Đại học Kinh tế- giai đoạn 2016-2020. Số: 22/QĐ-CĐĐHKT. Năm: 2020.
[8] Bằng khen điển hình tiên tiến trong phong trào phụ nữ, giai đoạn 2015-2020. Số: 183/QĐ-BTV. Năm: 2020.
[9] Bằng khen Bộ trưởng Bộ GD&ĐT 2019-2021. Số: 4463/QĐ-BGDĐT. Năm: 2021.
[10] Chiến sĩ thi đua cấp Bộ (2019-2022). Số: 3105/QĐ-BGDDT. Năm: 2022.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Phương pháp NCKH trong kinh doanh
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2016 Cao học  Đại học Đà Nẵng
[2]Quản trị marketing
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2016 Đại học  Trường Đại học Kinh tế- Đại học Đà Nẵng
[3]Hành vi người tiêu dùng
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2015 Đại học  Trường Đại học Kinh tế- Đại học Đà Nẵng
[4]Marketing căn bản
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2015 Đại học  Trường Đại học Kinh tế- Đại học Đà Nẵng
[5]Nghiên cứu Marketing
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2007 Đại học  Trường Đại học Kinh tế- Đại học Đà Nẵng
[6]Kênh Marketing (Quản trị phân phối và bán hàng)
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2006 Đại học  Trường Đại học Kinh tế- Đại học Đà Nẵng
  
 Thông tin khác
  * WORKING PAPERS:
 • Implicit First Impression on a New Product Image (with Widya Paramita, Hang Thu Nguyen)
 • Impact of social media marketing efforts (livestream vs. pre-recorded) on Education (with Thao Nguyen)
 • Green Marketing-Mix and green buying intention  ( with To Nhu Nguyen, My Dang)

 • * GRANTS:
 • Research Grant from the University of Danang's Foundation for Science and Technology Development (B2019-DN4-24), 2019-2021 (Principle investigator).
 • Research Grant from the MOET (B2015-04-23), 2015-2017 (Principle investigator).

 • * REVIEWER:
  • Psychology Research and Behavior Management 2020.
  • MICA 2016, 2018, 2022.
  • CODI 2020, 2022.
  • Journal of Economics and Development 2021, 2022
  • The University of Danang - Journal of Science and Technology (UD-JST) 2021, 2022, 2023
    
  © Đại học Đà Nẵng
   
   
  Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
  Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn