Nguyễn Văn Hiếu
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 29499 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Văn Hiếu
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  13/10/1982
Nơi sinh: Hà Tĩnh
Quê quán Hà Tĩnh
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Vật Lý; Tại: Trường ĐHSP - ĐHĐN
Đơn vị công tác: Khoa Vật lý; Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ: Trưởng Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2014; Chuyên ngành: Vật lý lý thuyết-Vật lý toán; Tại: Trường ĐHKHTN-ĐHQGHN
Chức danh KH:  Phó Giáo sư; công nhận năm: 2017
Dạy CN: Vật lý lý thuyết, Vật lý Đại Cương
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Vật lý-Trường ĐHSP- ĐHĐN
Điện thoại: ; Mobile: 0983.633.596
Email: nguyenvanhieudn@gmail.com; nvhieu@ued.udn.vn
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp Bộ trọng điểm: Nghiên cứu tính chất điện tử và tính chất quang của một số vật liệu hai chiều có cấu trúc tương tự graphene. Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Hiếu. Thành viên: Huỳnh Vĩnh Phúc, Dụng Văn Lữ, Lê Thị Thu Phương, Lê Thị Phương Thảo. Mã số: B2019-DNA.07. Năm: 2020. (Dec 4 2018 3:22PM)
[2] Đề tài cấp Nhà nước: Cấu trúc, các tính chất điện tử và truyền dẫn của vật liệu hai chiều và các vật liệu xếp lớp Van der Waals giữa chúng. Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Chương. Thành viên: Nguyễn Văn Hiếu, Lê Thị Phương Thảo.. Mã số: 103.01-2019.05. Năm: 2020. (Jan 9 2020 3:07PM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: Ảnh hưởng của biến dạng và điện trường ngoài lên tính chất điện tử của một số vật liệu hai chiều đơn lớp họ dichalcogenide. Chủ nhiệm: Nguyen Van Hieu. Thành viên: Huynh Vinh Phuc; Dung Van Lu; Le Thi Thu Phuong. Mã số: TD2018. Năm: 2019. (Jan 16 2018 10:28AM)
[4] Đề tài cấp Nhà nước: Nghiên cứu tính chất điện tử và truyền dẫn của Graphene trên các đế bán dẫn: Ảnh hưởng của biến dạng và điện trường ngoài. Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Chương. Mã số: 103.01-2016.07. Năm: 2019. (Dec 5 2018 12:53AM)
[5] Đề tài cấp cơ sở: Phát triển phương pháp toán tử trong bài toán của lýthuyết trường lượng tử. Chủ nhiệm: Dung Van Lu. Thành viên: Nguyen Van Hieu, Nguyen Thi Xuan Hoai.. Mã số: T2017-TĐ-03-01. Năm: 2018. (Dec 5 2018 10:29AM)
[6] Đề tài cấp Nhà nước: Ảnh hưởng của biến dạng Peierls lên tính chất truyền dẫn của graphenen nanoribbon. Chủ nhiệm: Nguyen Ngoc Hieu. Mã số: 103.01-2014.04. Năm: 2017. (Mar 15 2015 11:49PM)
[7] Đề tài cấp Bộ: Tính toán hiệu ứng âm điện từ và ảnh hưởng của phonon giam cầm lên hiệu ứng âm điện từ trong bán dẫn thấp chiều bằng phương pháp phương trình động lượng tử. Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Hiếu. Thành viên: Nguyễn Quang Báu, Nguyễn Văn Nghĩa, Hoàng Đình Triển, Huỳnh Vĩnh Phúc. Mã số: B2016.ĐNA.13. Năm: 2017. (Apr 18 2016 9:07AM)
[8] Đề tài cấp ĐHĐN: Tính toán hiệu ứng âm-điện-từ trong hệ bán dẫn hai chiều bằng phương pháp phương trình động lượng tử. Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Hiếu. Thành viên: GS.TS. Nguyễn Quang Báu. Mã số: Đ2014-03-61. Năm: 2014. (Jun 3 2014 2:52PM)
[9] Đề tài cấp Nhà nước: Nghiên cứu lý thuyết ảnh hưởng của sự giam cầm điện tử và phonon lên các hiệu ứng động trong các hệ bán dẫn thấp chiều (siêu mạng, hố lượng tử, dây lượng tử,..). Chủ nhiệm: Nguyễn Quang Bau. Thành viên: Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Văn Nghĩa. Mã số: 103.01-2011.18. Năm: 2013. (Aug 31 2013 9:02AM)
[10] Đề tài cấp Bộ trọng điểm: Nghiên cứu lý thuyết hiệu ứng Âm-Điện-Từ trong các hệ thấp chiều. Chủ nhiệm: Nguyễn Quang Bau. Thành viên: Nguyễn Văn Hiếu, các cộng sự. Mã số: QGTĐ. No. 12. 01. Năm: 2013. (Aug 31 2013 9:08AM)
[11] Đề tài cấp ĐHĐN: lý thuyết lượng tử về một số hiệu ứng trong bán dẫn thấp chiều. Chủ nhiệm: Hoàng Đình Triển. Thành viên: Nguyễn Văn Hiếu, Lê Hồng Sơn, Trần Bá Nam. Mã số: DN2013. Năm: 2013. (Aug 31 2013 8:39AM)
[12] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng giáo trình Vật lý Đại cương 1 theo chuẩn Đại học Mỹ nhằm phục vụ cho công tác giảng dạy sinh viên Đại Học Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Hiếu. Thành viên: Nguyễn Nhật Quang, Lê Hồng Sơn. Mã số: T2012-03-18. Năm: 2012. (Aug 31 2013 8:34AM)
[13] Đề tài cấp Bộ: Khảo sát hệ số hấp thụ phi tuyến sóng điện từ bởi điện tử giam cầm trong dây lượng tử. Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Hiếu. Thành viên: Nguyễn Quang Báu, Nguyễn Thị Bích Ngọc. Mã số: B2009-ĐN03-40. Năm: 2011. (Aug 30 2013 6:49AM)
[14] Đề tài cấp cơ sở: Tính toán hệ số hấp thụ phi tuyến sóng điện từ mạnh bởi điện tử giam cầm trong siêu mạng hợp phần. Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Hiếu. Mã số: T2008-03-25-49. Năm: 2008. (Aug 31 2013 8:36AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Ảnh hưởng của biến dạng phẳng lên tính chất điện tử và quang học của đơn lớp GaSe. Tác giả: Vo Thi Tuong Vi, Nguy Van Chuong, Nguyen Ngoc Hieu, Nguyen Van Hieu. Tạp chi Khoa học Đại Học Hue. Số: 1C. Trang: 109-116. Năm 2020. (Dec 19 2020 1:53PM)
[2]Bài báo: ẢNH HƯỞNG CỦA LIÊN KẾT SPIN QUỸ ĐẠO LÊN TÍNH CHẤT ĐIỆN TỬ CỦA MoS2 ĐƠN LỚP. Tác giả: Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Văn Chương, Lê Thị Thu Phương, Lê Công Nhân, Nguyễn Ngọc Hiếu. tạp chí khoa học và giáo dục. Số: 30. Trang: 1-4. Năm 2018. (Mar 31 2019 4:06PM)
[3]Bài báo: Sự phụ thuộc trường âm điện từ theo nhiệt độ trong dây lượng tử hình trụ AlGaAs/GaAs. Tác giả: TS. Nguyễn Văn Hiếu*; GS.TS. Nguyễn Quang Báu. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 12(121).2017. Trang: 43. Năm 2017. (Jan 30 2018 1:32PM)
[4]Bài báo: Ảnh hưởng của biến dạng và điện trường ngoài lên tính chất điện tử của hệ Graphene-Molybdenum Disulfied. Tác giả: Nguyen Van Chuong, Nguyen Ngoc Hieu, Le Thi Thu Phuong, Le Thi Phuong Thao, Luu Duc Tho, Bui Dinh Hoi, Nguyen Van Hieu. S P M S. Số: 1. Trang: 171-175. Năm 2017. (Jan 20 2018 5:32AM)
[5]Bài báo: THE DEPENDENCE OF AN ACOUSTOMAGNETOELECTIC FIELD ON THE TEMPERATURE IN A CYLINDRICAL QUANTUM WIRE AlGaAs/GaAs. Tác giả: Nguyen Van Hieu, Nguye Quang Bau. THE UNIVERSITY OF DANANG, JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY. Số: 12. Trang: accepted. Năm 2017. (Jan 20 2018 5:34AM)
[6]Bài báo: Sự phụ thuộc trường âm điện từ lên một số đại lượng trong siêu mạng pha tạp. Tác giả: Nguyen Van Hieu. Journal of Science & Education. Số: 18. Trang: 1-4. Năm 2016. (May 17 2016 10:52AM)
[7]Bài báo: Trường Âm Điện Từ Lượng Tử Trong Siêu Mạng Pha Tạp GaAs:Si/GaAs:Bi. Tác giả: Nguyen Van Hieu, Nguyen Quang Bau. VNU Journal of Science, Mathematics
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Số: 1S. Trang: 79-85. Năm 2015.
(Oct 12 2014 4:57PM)
[8]Bài báo: Sự phụ thuộc của dòng âm điện lượng tử lên tần số sóng âm trong siêu mạng. Tác giả: ThS. Nguyễn Văn Hiếu*; GS.TS. Nguyen Quang Bau. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 1(74).2014-Quyển 1. Trang: 99. Năm 2014. (May 6 2014 5:00PM)
[9]Bài báo: TÍNH TOÁN DÒNG ÂM ĐIỆN PHI TUYẾN TRONG SIÊU MẠNG PHA TẠP GaAs:Si/GaAs:Be KHI CÓ MẶT SÓNG ĐIỆN TỪ . Tác giả: Nguyen Van Hieu, Nguyen Quang Bau. Journal of science and technology. Số: No.6(79). Trang: 95-99. Năm 2014. (Jun 3 2014 2:57PM)
[10]Bài báo: Tính toán dòng âm điện phi tuyến trong siêu mạng pha tạp GaAs:Si/GaAs:Be khi có mặt sóng điện từ ngoài. Tác giả: ThS. Nguyễn Văn Hiếu*; GS.TS. Nguyễn Quang Báu. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 6(79).2014, Quyển 1. Trang: 99. Năm 2014. (Sep 19 2014 10:51AM)
[11]Bài báo: The Influence of the electromagnetic wave on the nonlinear quantum acoustoelectric current. Tác giả: Nguyen Van Hieu, Nguyen Quang Bau, Nguyen Van Nghia. Vietnamese academy of science and technology. Số: 3c, september. Trang: pages: 428-435. Năm 2014. (Jul 31 2015 11:09PM)
[12]Bài báo: Lý thuyết lượng tử về hấp thụ phi tuyến sóng điện từ bởi điện tử giam cầm trong dây lượng tử hình chữ nhật với hố thế cao vô hạn khi có mặt từ trường. Tác giả: Hoang Dinh Trien, Nguyen Van Hieu. Kỷ yếu hội thảo khoa học cán bộ trẻ các trường đại học sư phạm toàn quốc
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Số: 1. Trang: 237-242. Năm 2013.
(Aug 30 2013 7:56AM)
[13]Bài báo: Theory of the acoustoelectric current in a quantum well. Tác giả: Nguyen Van Hieu and Nguyen Quang Bau
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí KHCN-ĐHĐN. Số: 12. Trang: 42-47. Năm 2013. (Dec 11 2013 9:36AM)
[14]Bài báo: The Influence of the Electromagnetic Wave on the Nonlinear Quantum Acoustoelectric Current in a Doping Superlattice. Tác giả: Nguyen Van Hieu, Nguyen Van Nghia, Nguyen Quang Bau. the 8th national conference SPMS. Số: 11/2013. Trang: http://www.spms2013.ac.vn. Năm 2013. (Aug 31 2013 9:39AM)
[15]Bài báo: Hiệu Ứng Âm Điện Từ Trong Hố Lượng Tử. Tác giả: Nguyen Van Hieu, Nguyen Thi Thuy Trang
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí khoa học và Giao dục, trường ĐHSP-ĐHĐN. Số: 2. Trang: 20-25. Năm 2012. (Aug 30 2013 6:40AM)
[16]Bài báo: The Acoustoelectric Current in a Doped Superlattices. Tác giả: Nguyen Van Hieu, Nguyen Quang Bau. VNU Journal of Science, Mathematics. Số: vol 28, 1S. Trang: 63-68. Năm 2012. (Sep 1 2013 9:44PM)
[17]Bài báo: Cộng Hưởng Tham Số Phonon Âm và Phonon Quang Trong Siêu Mạng. Tác giả: Nguyen Van Hieu. Tạp chí khoa học và công nghệ, ĐHĐN. Số: 8. Trang: 93-98. Năm 2011. (Aug 30 2013 6:36AM)
[18]Bài báo: Hấp thụ phi tuyến sóng điện từ mạnh bởi điện tử giam cầm trong trong dây lượng tử hình chữ nhật. Tác giả: Nguyen Van Hieu. Tạp chí khoa học và công nghệ, ĐHĐN. Số: 5. Trang: 91-97. Năm 2010. (Aug 30 2013 6:31AM)
[19]Bài báo: The nonlinear Acoustoelectric effect in a Superlattice. Tác giả: Nguyen van Hieu, Nguyen Quang Bau, Tran Cong Phong. Communication in Physics. Số: 3. Trang: 249-255. Năm 2010. (Aug 24 2013 8:17AM)
[20]Bài báo: Acoustomagnetoelectric effect in a compositional superlattice. Tác giả: Nguyen Van Hieu, Nguyen Quang Bau, Tran Cong Phong. VNU Journal of Science, Mathematics-Physics. Số: 25. Trang: 131-136. Năm 2009. (Aug 30 2013 6:43AM)
[21]Bài báo: The influence of an external magnetic field on the nonlinear absorption coefficient of a strong electromagnetic wave by confined electrons in doping superlattices. Tác giả: Do Manh Hung, Nguyen Van Hieu, Nguyen Quang Bau. Kỷ yếu hội nghị vật lý chất rắn và khoa hoc vật liệu lần thứ 6. Số: 1. Trang: 452-457. Năm 2009. (Aug 30 2013 8:04AM)
[22]Bài báo: The nonlinear absorption coefficient of the electromgnetic wave caused by confined electrons in the cylindrical wire. Tác giả: Nguyen Quang Bau, Nguyen Van Hieu, ect.. the 33th national conference on theoretical physics
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Số: 8/2008. Trang: www.iop.vast.ac.vn. Năm 2008.
(Aug 31 2013 9:35AM)
[23]Tham luận: Investigation the nonlinear absorption coefficient of the electromgnetic wave caused by confined electrons in the two dimensional systems. Tác giả: Nguyen Quang Bau, Nguyen Van Hieu. the 32th national conference on theoretical physics
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Trang: www.iop.vast.ac.vn. Năm 2007.
(Aug 31 2013 9:32AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Structural, elastic, and electronic properties of chemically functionalized boron phosphide monolayer. Authors: Tuan V.Vu, A. I. Kartamyshev, Nguyen V. Hieu, Tran D. H. Dang, Sy-Ngoc Nguyen, N. A. Poklonski, Chuong V. Nguyen, Huynh V. Phuc, Nguyen N. Hieu. R S C Advances (Q1). No: 11. Pages: 8552-8559. Year 2021. (Feb 25 2021 7:57AM)
[2]Article: Computational study on strain and electric field tunable electronic and optical properties of InTe monolayer. Authors: Thi-NgaDo, Vo T.T.Vi, Nguyen T.T.Binh, Nguyen N.Hieu, Nguyen V.Hieu. Superlattice and Microstructures (SCI). No: 151. Pages: 106816. Year 2021. (Jan 28 2021 7:45AM)
[3]Article: Theoretical prediction of electronic, transport, optical, and thermoelectric properties of Janus monolayer In2XO(X=S, Se, Te). Authors: Tuan V. Vu, Chuong V. Nguyen, Huynh V. Phuc, A. A. Lavrentyev, O. Y. Khyzhun, Nguyen V. Hieu, M. M. Obeid, D. P. Rai, Hien D. Tong, and Nguyen N. Hieu. Physical Review B (Q1). No: 103. Pages: 085422(1)-085422(14). Year 2021. (Feb 16 2021 10:17AM)
[4]Article: Effects of La and Ce doping on electronic structure and optical properties of Janus MoSSe monolayer. Authors: Thi-Nga Do, Chuong V. Nguyen, Lam V.Tan, M.I drees, Bin Amin, Nguyen V.Hieu, Nguyen T.X.Hoai, Le T.Hoa, Nguyen N.Hieu, Huynh V.Phuc. Superlattice and Microstructures (Q2). No: 15. Pages: 106841-106848. Year 2021. (Feb 19 2021 2:51PM)
[5]Article: Strain-tunable electronic and optical properties of monolayer GeSe: Promising for photocatalytic water splitting applications. Authors: Hong T. T. Nguyen, Tuan V. Vua, Nguyen T. T. Binh, D. M. Hoat, Nguyen V. Hieu, Nguyen T. T. Anh, Chuong V. Nguyen, Huynh V. Phuc, Hamad R. Jappor, Mohammed M. Obeid, Nguyen N. Hieu. Chemical Physics (Q1). No: 529. Pages: 110543-110550. Year 2020. (Oct 5 2019 8:57PM)
[6]Article: Graphene/WSeTe van der Waals heterostructure: Controllable electronicproperties and Schottky barrier via interlayer coupling and electric field. Authors: Tuan V. Vu, Nguyen V. Hieu, Huynh V. Phuc, Nguyen N. Hieu, H.D. Bui, Bin Amin, M. Idrees, Chuong V. Nguyen. Applied Surface Science (Q1). No: 507. Pages: 145036-145046. Year 2020. (Dec 31 2019 5:08AM)
[7]Article: Magneto-optical absorption in silicene and germanene induced by electric and Zeeman fields. Authors: Do Muoi, Nguyen N. Hieu, Chuong V. Nguyen, Bui D. Hoi, Hieu V. Nguyen, Nguyen D. Hien, Nikolai A. Poklonski, S. S. Kubakaddi, and Huynh V. Phuc.. Physical Review B. No: 101. Pages: 205408.1-205408.12. Year 2020. (May 8 2020 2:36PM)
[8]Article: Electronic and photocatalytic properties of two dimensional boron phosphide/SiC van der Waals heterostructure with direct type-II band alignment a first principle study. Authors: Thi Nga Do, M. Idrees, Bin Amin, Nguyen N Hieu, Huynh V Phuc, Nguyen V Hieu, Le T Hoa and Nguyen V Chuong. R S C Advances (Q1). No: 10. Pages: 32027-32033. Year 2020. (Dec 23 2020 10:40PM)
[9]Article: Spin-orbit coupling effect on electronic, optical and thermoelectric properties of Janus Ga2SSe. Authors: Hong T. T. Nguyen, Vo T. T. Vi, Tuan V. Vu, Nguyen v. Hieu, Dung V. Lu, D. P. Rai and Nguyen T. T. Binh. R S C Advances (Q1). No: 10. Pages: 44785-44792. Year 2020. (Dec 19 2020 1:37PM)
[10]Article: Type-I band alignment of BX-ZnO(X=As, P) vander Waals heterostructures as high-efficiency water splitting photocatalysts: a first-principles study. Authors: Thi Nga Do, M. Idrees, Nguyen T. T. Binh, Huynh V. Phuc, Nguyen N. Hieu, Le T. Hoa, Bin Amin and Hieu Van. R S C Advances (Q1). No: 10. Pages: 44545-44550. Year 2020. (Dec 19 2020 1:46PM)
[11]Article: Strain effects on the electronic and optical properties of Van der Waals heterostructure MoS /WS : A first-principles study. Authors: M. Farkous , M. Bikerouin , Doan V. Thuan , Y. Benhouria , M. El-Yadri , E. Feddi , H. Erguig , F. Dujardin , Chuong V. Nguyen , Nguyen V. Hieu , H.D. Bui , Nguyen N. Hieu , Huynh V. Phuc. Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures. No: 116. Pages: 113799-113806. Year 2020. (Nov 8 2019 3:43AM)
[12]Article: Band alignment and optical features in Janus-MoSeTe/X(OH) (X = Ca, Mg) van der Waals heterostructures. Authors: Dat D. Vo, Huynh V. Phuc, Tuan V. Vu, Nguyen V. Hieu, Nguyen T. T. Binh, and Chuong V. Nguyen, Nguyen N. Hieu, Le T. T. Phuong, M. Idrees, B. Amin. Phys. Chem. Chem. Phys. No: 21. Pages: 25849-25858. Year 2019. (Nov 28 2019 5:58AM)
[13]Article: Opening a band gap in graphene by C–C bond alternation: a tight binding approach. Authors: Doan Q Khoa, Chuong V Nguyen, Le M Bui, Huynh V Phuc, Bui D Hoi, Nguyen V Hieu, Vo Q Nha, Nguyen Huynh, Le C Nhan and Nguyen N Hieu. Materials Research Express. No: 04. Pages: 045605-045612. Year 2019. (Jan 18 2019 10:04AM)
[14]Article: Tuning the electronic properties of GaS monolayer by strain engineering and electric field. Authors: Khang D. Phama, Vo T.T.Vic, Doan V.Thuan, Nguyen V. Hieu, Chuong V. Nguyen, Huynh V. Phuc, Bui D. Hoi, Le T. T. Phuong, Nguyen Q. Cuong, Dung V.Lue, Nguyen N. Hieu,. Chemical Physics Journal. No: 524. Pages: 101-105. Year 2019. (May 17 2019 8:48PM)
[15]Article: Magneto-optical effect in GaAs/GaAlAs semi-parabolic quantum well. Authors: Nguyen D. Hien, C.A. Duque, E.Feddi, Nguyen V. Hieu, HoangD.Trien, LeT.T. Phuong, BuiD.Hoi, LeT.Hoa, ChuongV.Nguyen, Nguyen N. Hieu, HuynhV.Phuc,. Thin Solid Films. No: 682. Pages: 10-17. Year 2019. (May 11 2019 9:15AM)
[16]Article: Tunable electronic properties of InSe by biaxial strain: from bulk to single-layer. Authors: Khang D Pham, Vo T T Vi, Doan V Thuan, Le T T Phuong, Le T Hoa, Nguyen V Hieu, Chuong V Nguyen, Huynh V Phuc, Hamad R Jappor, Nguyen Q Cuong, Bui D Hoi and Nguyen N Hieu. Mater. Res. Express. No: 6. Pages: 115002-115007. Year 2019. (Oct 5 2019 8:45PM)
[17]Article: Tailoring the structural and electronic properties of an SnSe2/MoS2 van der Waals heterostructure with an electric field and the insertion of a graphene sheet. Authors: Tuan V. Vu, Nguyen V. Hieu, Le T. P. Thao, Nguyen N. Hieu, Huynh V. Phuc, H. D. Bui, M. Idrees, B. Amin, Le M. Duch and Chuong V. Nguyen.. Phys. Chem. Chem. Phys. No: 21. Pages: 22140-22149. Year 2019. (Oct 5 2019 8:51PM)
[18]Article: Strain-Tunable Electronic and Optical Properties of Monolayer Germanium Monosulfide: Ab-Initio Study. Authors: P. T. T. Le, Chuong V. Nguyen, Doan V. Thuan, Tuan V. Vu, V. V. Ilyasov, N. A. PoklonskiHuynh V. Phuc, I. V. Ershov, G. A. Geguzina, Nguyen V. Hieu, Bui D. Hoi, Ngo X. CuongNguyen N. Hieu. Journal of Electronic Materials (SCI). No: 12 February (https://doi.org/10.1007/s11664-019-06980-7). Pages: 1-8. Year 2019. (Mar 31 2019 3:25PM)
[19]Article: Tailoring electronic properties and Schottky barrier in sandwich heterostructure based on graphene and tungsten diselenide. Authors: P.T.T.Le, Le M.Bui, Nguyen N.Hieu, Huynh V.Phuc, B.Amin, Nguyen V.Hieu, Chuong V. Nguyen. Superlattice and Microstructures (SCI). No: 94. Pages: 129-136. Year 2019. (Mar 31 2019 3:36PM)
[20]Article: First principles study of single-layer SnSe2 under biaxial strain and electric field: Modulation of electronic properties. Authors: Nguyen D. Hien, Nguyen Q. Cuongc, Le M. Buid, Pham C. Dinh, Chuong V. Nguyen, Huynh V. Phuch, Nguyen V. Hieu, Hamad R. Jappor, Le T.T. Phuong, Bui D. Hoi, Le C. Nhan, Nguyen N. Hieu. Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures. No: 111. Pages: 201-2015. Year 2019. (Mar 31 2019 3:44PM)
[21]Article: Coulomb Green’s functions in the problem of photodetachment of the negatively charged hydrogen ion. Authors: Ilya D. Feranchuk, Dung V. Lu, Nguyen V. Hieu, and Nguyen N. Hieu. THE EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL D. No: 73. Pages: 110-117. Year 2019. (May 23 2019 10:21AM)
[22]Article: Strain engineering and electric field tunable electronic properties of Ti2CO2 MXene monolayer. Authors: Khang D Pham, Nguyen V Hieu ,Le M Bui, Igor V Ershov, Nguyen N Hieu , Huynh V Phuc, Bui D Hoi, Le T T Phuong, Le M Duc, M I drees, Bin Amin and Chuong V Nguyen. Materials Research Express. No: 6. Pages: 65910-65917. Year 2019. (May 17 2019 8:39PM)
[23]Article: Electronic properties of WS2 and WSe2 monolayers with biaxial strain: A first-principles study. Authors: Do Muoi, Nguyen N. Hieu, Huong T. T. Phung, Huynh V. Phuc, B. Amin, Bui D. Hoi, Nguyen V. Hieu, Le C. Nhan, Chuong V. Nguyen, P. T. T. Le. Chemical Physics Journal. No: 01. Pages: 69-73. Year 2019. (Dec 20 2018 3:16AM)
[24]Article: First-principles study of electronic properties of AB-stacked bilayer armchair graphene nanoribbons under out-plane strain. Authors: C V Nguyen, N V Hieu, L C Nhan, H V Phuc, V V IIyasov and N N Hieu. Indian J Phys. No: 4. Pages: 447-452. Year 2018. (Mar 21 2018 11:49PM)
[25]Article: Ab-initio study of electronic and optical properties of biaxially deformed single-layer GeS. Authors: Khang D. Phama,b, Chuong V. Nguyenc,∗∗, Huynh V. Phucd, Tuan V. Vue,f, Nguyen V. Hieug, Bui D. Hoii, Le C. Nhanh, Vo Q. Nhaj, Nguyen N. Hieuk,∗. Superlattices and Microstructures. No: 120. Pages: 501-507. Year 2018. (Oct 5 2018 3:22AM)
[26]Article: Tuning the electronic and optical properties of two-dimensional graphene-like C2N nanosheet by strain engineering. Authors: Hunh Vinh Phuc, Vu Van Tuan, Nguyen Ngoc Hieu, Le Thi Thu Phuong, Bui Dinh Hoi, Nguyen Van Hieu, Nguyen Van Chuong. Journal of Electronic Materials (SCI). No: Published online: 03 May. Pages: 64-73. Year 2018. (May 9 2018 5:48AM)
[27]Article: Tuning the electronic properties, effective mass and carrier mobility of MoS2 monolayer by strain engineering. Authors: Huynh Vinh Phuc, Nguyen Ngoc Hieu, Bui Dinh Hoi, Nguyen Van Hieu, Tran Van Thu, Nuyen Manh Hung, Victor V. Ilyasov, Nikolai A. Pokloski and Chuong V. Nguyen. Journal of Electronic Materials (SCI). No: 01. Pages: 730-737. Year 2018. (Jan 20 2018 5:14AM)
[28]Article: Linear and nonlinear of Magneto-optical properties of monolayer MoS2. Authors: Nguyen Van Chuong, Nguyen Ngoc Hieu, Do Muoi, Carlos A Duque, Nguyen Van Hieu, L. T. T Phuong, Bui Dinh Hoi, H V. Phuc. JOURNAL OF APPLIED PHYSICS (SCI). No: 123. Pages: 034301. Year 2018. (Jan 20 2018 5:19AM)
[29]Article: Out-of-plane strain and electric field tunable electronic properties and Schottky contact of graphene/atimonene heterostructure. Authors: Huynh Vinh Phuc, Nguyen Ngoc Hieu, Bui Dinh Hoi, Le T. T Phuong, Nguyen Van Hieu, Chuong N Van. Superlattice and Microstructures (SCI). No: 112. Pages: 554-560. Year 2017. (Jan 20 2018 5:25AM)
[30]Article: Linear and nonlinear magneto-optical properties of monolayer phosphorene. Authors: Chương V. Nguyễn,Nguyễn Ngọc Hiếu,C. A. Duque, Doãn Quốc Khoa, Nguyễn Văn Hiếu, Lương Văn Tùng, and Huỳnh Vĩnh Phúc.. JOURNAL OF APPLIED PHYSICS (SCI). No: 121. Pages: 045107(1)-045107(6). Year 2017. (Feb 1 2017 11:35AM)
[31]Article: Linear and nonlinear magneto-optical absorption coefficients and refractive index changes in graphene. Authors: Chuong V. Nguyen, Nguyen N. Hieu, Carlos A. Duque, Nikolai A. Poklonski, Victor V. Ilyasov,Nguyễn V. Hiếu, Le Dinh, Quach K. Quang, Luong V. Tung, Huynh V. Phuc. Optical Materials-Elsevier (SCI). No: Volume 69. Pages: 328–332. Year 2017. (May 3 2017 2:29PM)
[32]Article: Phase Transition in Armchair Graphene Nanoribbon Due to Peierls Distortion. Authors: Chương Văn Nguyễn, Nguyễn Văn Hiếu, Huỳnh Ngọc Toàn, Lễ Công Nhận, Ngô Thị Anh & Nguyễn Ngọc Hiếu. Journal of Electronic Materials (SCI). No: 6. Pages: 3815-3819. Year 2017. (May 4 2017 7:47AM)
[33]Article: First principles study of the structural and electronic properties of graphene/MoS2 interfaces. Authors: Nguyen Ngoc Hieu, Huynh Vinh Phuc, Nguyen Van Hieu, Nguyen Van Chuong ect.. JOURNAL OF APPLIED PHYSICS (SCI). No: 122. Pages: 104301. Year 2017. (Jan 16 2018 10:39AM)
[34]Article: First principles study of electronic properties of AN-stacked bilayer armchair graphene nanoribbons under out plane strain. Authors: Nguyen Van Chuong, Nguyen Van Hieu, Le Cong Nhan, Huynh Vinh Phuc, Nguyen Ngoc Hieu, ect.. Indian Journal of Physics. No: Accepted. Pages: 1080. Year 2017. (Jan 16 2018 10:46AM)
[35]Article: Band gap and electronic properties of molybdenum disulphide under strain engineering: density functional theory calculations. Authors: Chuong V. Nguyen, Victor V. Ilyasov, Hieu V. Nguyen & Hieu N. Nguyen. Journal Molecular Simulation (SCI). No: 2. Pages: 86-91. Year 2017. (Oct 1 2016 2:53PM)
[36]Article: Linear and nonlinear magneto-optical absorption in parabolic quantum well. Authors: Huynh Vinh Phuc, Doan Quoc Khoa, Nguyen Van Hieu, Nguyen Ngoc Hieu. Optik - International Journal for Light and Electron Optics (SCI). No: 22. Pages: 10519-10526. Year 2016. (Sep 1 2016 8:53PM)
[37]Article: The Influence of the Electromagnetic Wave on the Acoustomagnetoelectric Effect in a Doped Superlattice. Authors: Nguyen Dinh Nam, Nguyen Van Hieu, and Nguyen Quang Bau. PIERS-Progress In Electromagnetics Research Symposium. No: 08. Pages: 3888-3892. Year 2016. (Sep 1 2016 9:01PM)
[38]Article: Transport properties of armchair graphene nanoribbons under uniaxial strain: A first principles study. Authors: Chuong V. Nguyen, V.V. Ilyasov, Nguyen Van Hieu, Nguyen Ngoc Hieu. Solid State Communications, ISSN: 0038-1098; SCI; Impact factor: 1.897. No: 7. Pages: 10–13. Year 2016. (Apr 18 2016 9:02AM)
[39]Article: The dependence of a quantum acoustoelectric current on some qualities in a cylindrical quantum wire an infinite potential GaAs/GaAsAl. Authors: "Nguyen Vu Nhan, Nguyen Van nghia, Nguyen Van Hieu. Journal of Materials Transactions, the Japan Institute of metals and materials, SCIE. No: 9, Vol 56. Pages: 1408-1411. Year 2015. (Jul 31 2015 11:04PM)
[40]Article: The Influence of the Electromagnetic Wave on the Quantum Acoustomagnetoelectric Field in a Quantum Well with a Parabolic Potential. Authors: Nguyen Van Hieu, Nguyen Quang Bau. Progress in Electromagnetics research symposyum(ISI). No: 08. Pages: 1949-1953. Year 2014. (Jun 3 2014 3:03PM)
[41]Article: Peierls instability in (5,5) and (9,0) carbon nanotubes: Effect of torsional strain on band gap. Authors: Nguyen Ngoc Hieu, Nguyen Van Hieu
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Physica Status Solidi b (ISI), IF=1.6. No: 8. Pages: 1614-1618. Year 2014. (Jun 3 2014 3:07PM)
[42]Article: The Influence of the Electromagnetic Wave on the Nonlinear Quantum Acoustoelectric Current in a Quantum Well. Authors: Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Quang Báu. Progress In Electromagnetics Research Symposium USA (ISI). No: 52. Pages: 466-472. Year 2013. (Aug 23 2013 11:46AM)
[43]Article: The Influence of a Strong Electromagnetic Wave (Laser Radiation) on the Hall Coefficient in Doped Semiconductor Superlattices with an In-plane Magnetic Field. Authors: Nguyễn Văn Hiếu, Nguyến Quang Báu, Bùi Đình Hợi. Progress In Electromagnetics Research Symposium USA(ISI)
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. No: 52. Pages: 416-422. Year 2013.
(Aug 23 2013 11:42AM)
[44]Article: The quantum acoustoelectric current in a doped superlattice GaAs:Si/GaAs:Be. Authors: Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Quang Báu
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Superlattices and Microstructure. ELSEVIER (ISI), IF=1.64. No: 63. Pages: 121-130. Year 2013. (Aug 23 2013 11:56AM)
[45]Presentations: The Quantum Theory of The Acoustoelectric current in a Compositional Superlattice.. Authors: Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Quang Báu, Hoàng Đình Triển
marriage affairs open i want an affair
. 1st International Workshop on Theoretical. Pages: www.iop.vast.ac.vn/. Year 2013. (Aug 23 2013 11:59AM)
[46]Article: The Influence of an Electromagnetic Wave on the Acoustoelectric Current in a Rectangular Quantum Wire with an Infinite Potential. Authors: Nguyễn Văn Hiếu, Nguyến Quang Báu, Nguyễn Văn Nghĩa. Progress In Electromagnetics Research Symposium USA (ISI). No: 52. Pages: 410-416. Year 2013. (Aug 23 2013 11:44AM)
[47]Article: The Influence of the electromagnetic Wave on the Nonlinear Acoustoelectric Effect in a Superlattice. Authors: Nguyễn Văn Hiếu, Nguyến Quang Báu, Nguyễn Vũ Nhân. Progress In Electromagnetics Research Symposium USA (ISI)
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. No: 47. Pages: 1048-1053. Year 2012.
(Aug 23 2013 11:49AM)
[48]Article: The quantum acoustomagnetoelectric field in a quantum well with a parabolic potential. Authors: Nguyễn Văn Hiếu, Nguyến Quang Báu, Nguyễn Vũ Nhân
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Superlattices and Microstructure. ELSEVIER(ISI), IF=1.64. No: 52. Pages: 921-930. Year 2012. (Aug 23 2013 11:38AM)
[49]Article: Calculations of the Acoustoelectric Current in a Quantum Well by Using a Quantum Kinetic Equation . Authors: Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Quang Báu, Nguyễn Vũ Nhân. Journal of the Korean Physical Society (ISI), IF=1.2. No: 12. Pages: 2026∼2031. Year 2012. (Aug 23 2013 11:40AM)
[50]Article: Theory of acoustomagnetoelectric effect in a superlattice. Authors: Nguyễn Văn Hiếu, Nguyến Quang Báu
marriage affairs open i want an affair
. Progress In Electromagnetics Research Symposium USA (ISI)
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. No: 40. Pages: 342-347. Year 2010.
(Aug 23 2013 11:47AM)
  
 Hướng dẫn Sau đại học
SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Nguyễn Thị Hương
Đề tài: Lý thuyết lượng tử về hiệu ứng âm điện từ trong hố lượng tử với hố thế cao vô hạn.

 Thạc sĩ

 Trường ĐHKHTN-ĐHQGHN

 2015

 2015

[2]Vũ Thị Dịu
Đề tài: Lý thuyết lượng tử về ảnh hưởng của sóng điện từ lên hiệu ứng âm điện từ trong siêu mạng pha tạp

 Thạc sĩ

 Trường ĐHKHTN-ĐHQGHN

 2015

 2015

  
 Khen thưởng
[1] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Năm: 2010,2011,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020.
[2] Chiến sĩ thi đua cấp bộ. Số: 5540/QĐ-BGD ĐT. Năm: 2015.
[3] Bằng khen Bộ trưởng. Số: 5358/QĐ-BGDĐT. Năm: 2016.
[4] Bằng khen bài báo Quốc tế ISI của chủ tịch thành phố Đà Nẵng. Số: 7510/QĐ-UBND. Năm: 2016, và 2017.
[5] Chiến sĩ thi đua cấp Bộ. Số: 4343/QĐ-BGDĐT. Năm: 2019.
[6] Bằng khen Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 05 năm liền (2014-2018). Số: 13086-QQĐ/TU. Năm: 2019.
[7] Bằng khen nhà giáo tiêu biểu năm 2020 của Bộ trưởng bộ GD. Năm: 2020.
[8] Nhà khoa học trẻ tiêu biểu dưới 35 tuổi gặp thủ tướng Chính phủ. Năm: 9-2015.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn