Nguyễn Hoàng Mai
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 24649 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Hoàng Mai
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  01/08/1969
Nơi sinh: Quảng Trạch - Quảng Bình
Quê quán Đồng Hới - Quảng Bình
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Điện kỹ thuật; Tại: Trường ĐHBK Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Điện; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2008; Chuyên ngành: Tự động hóa; Tại: Trường ĐHBK Hà Nội
Dạy CN: 1. Kỹ thuật điện-điện tử 2. Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa
Lĩnh vực NC: • Điều khiển thông minh cho robot • Ứng dụng AI trong điều khiển các hệ thống • Tối ưu nhóm trong mạng điều khiển • Lý thuyết điều khiển phi tuyến • Điều khiển hệ thống năng lượng sạch và tái tạo * Lý thuyết điều khiển hiện đại
Ngoại ngữ: - Tiếng Anh, Tiếng Nga
Địa chỉ liên hệ: Khoa Điện - 54 Nguyễn Lương Bằng - Đà Nẵng
Điện thoại: 02363241305; Mobile: 0935283283
Email: nhmai@dut.udn.vn; nghmaidu@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

- 9/1992: Về dạy ở khoa Điện, trường ĐHBK Đà Nẵng

- 9/1996: Học Thạc sĩ ở ĐHBK Hà Nội

- 6/2002: Làm NCS tại ĐHBK Hà Nội

- Dạy ĐHBK Đà Nẵng từ 1992 đến nay.


 

 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp Bộ: NGHIÊN CỨU, CHẾ TẠO THIẾT BỊ THỬ STAND CHO HỆ THỐNG ĐIỆN-THỦY LỰC ĐIỀU KHIỂN TỐC ĐỘ TUA BIN M157 TRÊN HỆ TÀU TÊN LỬA 1241.8-P7. Chủ nhiệm: Nguyễn Hoàng Mai. Thành viên: Lê Quốc Huy, Nguyễn Lê Hòa, Lê Tiến Dũng, Nguyễn Ngọc Dĩnh, Hồ Khả Chưởng, Nguyễn Văn Thắng, Trần Văn Dũng. Mã số: B.2016.ĐNA.24. Năm: 2017. (Aug 8 2017 3:57PM)
[2] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu xây dựng giải thuật xác định quĩ đạo phối hợp côg suất tối ưu trong xe hơi hybrid. Chủ nhiệm: Nguyễn Hoàng Mai. Thành viên: Phan Minh Đức, Nguyễn Văn Đoài, Lê Tiến Dũng, Nguyễn Lê Hòa. Mã số: DD2014-02-106. Năm: 2015. (Aug 8 2017 3:53PM)
[3] Đề tài cấp Nhà nước: Nghiên cứu ứng dụng robot hàn tự động trong dây chuyền sản xuất khung sàn xe tải ben. Chủ nhiệm: Thư ký. Thành viên: 1. PGS. TS. Đoàn Quang Vinh - CN2. Ths. Trần Thái Anh Âu3. TS. Trương Thị Bích Thanh4. TS. Giáp Quang Huy. Mã số: KC 03/11-15. Năm: 2014. (Jan 10 2013 2:24PM)
[4] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu điều khiển SMAC cho robot. Chủ nhiệm: Chủ nghiệm. Thành viên: PGS. TS. Đoàn Quang Vinh. Mã số: BK-0103. Năm: 2005. (Jan 10 2013 2:19PM)
[5] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu điều khiển Digitax. Chủ nhiệm: Nguyễn Hoàng Mai. Thành viên: . Mã số: 003-94. Năm: 1994. (Jan 10 2013 2:16PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Phân tích ảnh hưởng các thông số biến đổi trong chuyển động tĩnh của robot bay Quadcopter. Tác giả: Nguyễn Hoàng Mai*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 1(98).2016. Trang: 46. Năm 2016. (Mar 31 2016 8:35AM)
[2]Bài báo: MỘT THUẬT TOÁN ĐIỀU KHIỂN TRƯỢT THÍCH NGHI TỐC ĐỘ MÁY PHÁT THỦY ĐIỆN. Tác giả: Nguyễn Hoàng Mai*, Nguyễn Đức Huệ, Trần Văn Dũng. Tạp chí KHCN Đại học Đà Nẵng. Số: 11(108).2016 QUYỂN 1. Trang: 15-20. Năm 2016. (Aug 8 2017 4:07PM)
[3]Bài báo: Ứng dụng thiết bị xử lí tín hiệu số DSP trong điều khiển quá trình mức chất lỏng. Tác giả: Nguyễn Hoàng MaiVõ Khánh Thoại. Tạp chí KHCN ĐHĐN
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Số: 8[49]. Trang: 43-53. Năm 2011.
(Jan 10 2013 2:48PM)
[4]Bài báo: Điều khiển mờ PID cho quá trình mức chất lỏng. Tác giả: Nguyễn Hoàng MaiVõ Khánh Thoại. Tạp chí KHCN ĐHĐN
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Số: 1[42]. Trang: 42-49. Năm 2011.
(Jan 10 2013 2:49PM)
[5]Bài báo: Ứng dụng phương pháp thích nghi cho điều khiển trượt tay máy. Tác giả: Nguyễn Hoàng MaiBùi Duy Thái. Tạp chí KHCN ĐHĐN
marriage affairs open i want an affair
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Số: 6[47]. Trang: 42-47. Năm 2011.
(Jan 10 2013 2:43PM)
[6]Bài báo: Điều khiển mờ trượt cho tay máy 3 bậc tự do. Tác giả: Nguyễn Hoàng MaiNguyễn Thị Khánh Thùy
marriage affairs open i want an affair
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. Tạp chí KHCN ĐHĐN. Số: 5[46]. Trang: 31-36. Năm 2011. (Jan 10 2013 2:46PM)
[7]Bài báo: Điều khiển PID mờ cho tay máy 3 bậc tự do. Tác giả: Nguyễn Hoàng MaiTrần Doãn Tường Minh. Tạp chí KHCN ĐHĐN. Số: 6[47]. Trang: 24-32. Năm 2011. (Jan 10 2013 2:41PM)
[8]Bài báo: VỀ MỘT PHƯƠNG PHÁP TỔNG HỢP MẶT TRƯỢT THÍCH NGHI TRONG ĐIỀU KHIỂN TAY MÁY . Tác giả: Nguyễn Hoàng Mai. Hội nghị Cơ điện tử lần 4. Số: 1. Trang: 50-56. Năm 2008. (Jan 10 2013 3:06PM)
[9]Bài báo: Điều khiển trượt thích nghi cho chuyển động tay máy. Tác giả: Nguyễn Hoàng MaiNguyễn Công Hiền. Hội nghi Cơ Điện tử lần 2
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 1. Trang: 45-50. Năm 2006.
(Jan 10 2013 3:02PM)
[10]Bài báo: Về một thuật toán giảm rung và giảm sai lệch tĩnh cho việc ứng dụng điều khiển trượt trong hệ phi tuyến. Tác giả: Nguyễn Hoàng MaiNguyễn Trọng Thuần. Hội nghị khoa học toàn quốc về Cơ kỹ thuật và Tự động hóa. Số: 1. Trang: 271-280. Năm 2006. (Jan 10 2013 3:11PM)
[11]Bài báo: Về một thuật toán giảm rung trong điều khiển trượt. Tác giả: Nguyễn Hoàng MaiVũ Vân HàNguyễn Hồng Quang. Hội nghị khoa học toàn quốc về Cơ kỹ thuật và Tự động hóa. Số: 1. Trang: 197-204. Năm 2006. (Jan 10 2013 3:09PM)
[12]Bài báo: Điều khiển trượt cho máy phát điện xoay chiều. Tác giả: Nguyễn Hoàng Mai. Tạp chí KHCN ĐHĐN 30 thành lập ĐHBK - 2005. Số: 1. Trang: 30-33. Năm 2005. (Jan 10 2013 2:52PM)
[13]Bài báo: Điều khiển trượt thích nghi cho tay máy. Tác giả: Nguyễn Hoàng Mai. Hội nghị Tự động hóa toàn quốc VICA 6
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: 1. Trang: 175-282. Năm 2005.
(Jan 10 2013 3:13PM)
[14]Bài báo: Điều khiển trượt trong hệ điện cơ. Tác giả: Nguyễn Công HiềnNguyễn Hoàng Mai. Tạp chí KHCN các trường đại học. Số: 51. Trang: 28-32. Năm 2005. (Jan 10 2013 2:37PM)
[15]Bài báo: MỘT PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ỔN ĐỊNH MẶT TRƯỢT BẤT ĐỊNH . Tác giả: Nguyễn Công HiềnNguyễn Hoàng Mai
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Hội nghị Đo lường toàn quốc lần thứ 2. Số: 1. Trang: 285-292. Năm 2005. (Jan 10 2013 3:20PM)
[16]Bài báo: Điều khiển trượt thích nghi cho chuyển động tay máy. Tác giả: NguyÔn C«ng HiÒn §HBK Hµ néi NguyÔn Hoµng Mai §HKT §µ n½ng §oµn Quang Vinh §HKT §µ n½ng
marriage affairs open i want an affair
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí KHCN các trường đại học. Số: 46+47. Trang: 211-215. Năm 2004. (Jan 10 2013 2:34PM)
[17]Bài báo: Ảnh hưởng tham số mặt trượt đến chất lượng điều khiển - Tạp chí KHCN các trường đại học số 44+45/2003. Tác giả: Nguyễn Công HiềnNguyễn Hoàng Mai
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí KHCN các trường đại học. Số: 44+45/2003. Trang: 50-54. Năm 2003. (Jan 10 2013 2:28PM)
[18]Bài báo: Điều khiển trượt cho robot - so sánh giữa PD và SMC. Tác giả: Nguyễn Công HiềnNguyễn Hoàng Mai. Tạp chí KHCN các trường đại học. Số: 44+45. Trang: 75-79. Năm 2003. (Jan 10 2013 2:31PM)
[19]Bài báo: CIM- Hệ thống sản xuất hiện đại. Tác giả: Nguyễn Hoàng MaiNguyễn Công Hiền. Hội nghị VICA 3. Số: 1. Trang: 46-49. Năm 1998. (Jan 10 2013 3:15PM)
[20]Bài báo: Mô phỏng hệ hàng đợi. Tác giả: Nguyễn Hoàng Mai
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Hội nghị VICA 2
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 1. Trang: 90-93. Năm 1994.
(Jan 10 2013 2:39PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: A GROUP OPTIMIZATION METHOD TO ESTIMATE OBJECT IN MULTIVARIABLE SYSTEMS. Authors: Nguyen Hoang Mai. SIE procceding Latvia EU 2020. No: 1. Pages: 505-512. Year 2020. (Sep 7 2020 8:55AM)
[2]Article: Design a Neural Controller to control Rescue Quadcopter in Hang Status. Authors: Nguyen Hoang Mai 1 and Le Quoc Huy1 and Tran The Son2. ICCCI 2020 conference Danang. No: 1. Pages: 347-352. Year 2020. (Sep 7 2020 8:58AM)
[3]Article: A Track Fuzzy Control of Robot Manipulator with Elastic Links
.
Authors: Nguyen Hoang Mai1 and Pham Anh Tuan2
. Springer published, San Francisco USA 2019. No: 1-2019. Pages: 939-951. Year 2019.
(Sep 7 2020 8:35AM)
[4]Article: Analysis of the Particular Improvement in the Generator-Grid with Adaptive Prediction Model. Authors: Tran Van Dung, Nguyen Hoang Mai, Nguyen Doan Phuoc. ICSSE conference Quang Binh Vietnam 2019. No: CFP1946J-USB. Pages: 501-505. Year 2019. (Sep 7 2020 8:43AM)
[5]Article: An Iterative Learning Control of the Parallel Gas Turbines with the Crossing Link . Authors: Nguyen Hoang mai, Nguyen Pham Cong Duc. JARDCS journal USA 2019. No: Volume 11 | 12-Special Issue. Pages: 599-607. Year 2019. (Sep 7 2020 8:48AM)
[6]Presentations: Design a Robot to Inspect Faults on the High Voltage Lines. Authors: Nguyễn Hoàng Mai1, Đặng Quốc Hiếu2, Trần Thành Trung3. ISAT-18 conference at Taiwan 2019. Pages: 37-41. Year 2019. (Sep 7 2020 8:51AM)
[7]Presentations: A Method Football Team Model Optimization and Application of the Optimization Control. Authors: Nguyen Hoang Mai. ISAT-17 conference ant University of Danang. Pages: 95-99. Year 2018. (Sep 7 2020 8:28AM)
[8]Article: A Neural Control of the Parallel Gas Turbine with Differential Link. Authors: Nguyễn Hoàng Mai. IEEE International Conference on Systems Science and Engineering 2017. No: 978-1-5386-3421-9. Pages: 99-104. Year 2017. (Aug 8 2017 4:03PM)
[9]Article: A New Method to Design Optimal Power Compensator in Hybrid Electric Vehicles. Authors: Nguyễn Hoàng Mai, Nguyễn Lê Hòa, Lê Tiến Dũng, Đoàn Quang Vinh. Journal of Automation and Control Engineering Vol. 4, No. 2, April 2016
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. No: 2. Pages: 140 - 146. Year 2015.
(Oct 19 2015 10:56AM)
  
 Sách và giáo trình
(Sep 7 2020 9:06AM)(Aug 8 2017 3:47PM)(Aug 8 2017 3:49PM)(Jun 16 2013 8:47AM)
[1]Gas Turbine and Control in the Industry Chủ biên: Nguyen Hoang Mai. Nơi XB: Publishing house: Scholars' Press. Năm 2018.
[2]Giáo trình Mạch điện tử tương tự và số Chủ biên: Nguyễn Hoàng Mai. Nơi XB: Nhà xuất bản Xây dựng Hà Nội. Năm 2016.
[3]Giáo trình Kỹ thuật đo lường điện Chủ biên: Nguyễn Hoàng Mai. Nơi XB: Nhà xuất bản Xây dựng Hà Nội. Năm 2016.
[4]KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG ĐIỆN Tập 3 Chủ biên: Nguyễn Hoàng Mai. Nơi XB: NXB Xây dựng Hà Nội. Năm 2013.
  
 Hướng dẫn Sau đại học
SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Bùi Tuấn Việt Linh
Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng điều khiển mờ điều khiển tay máy có xét đến độ đàn hồi

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2016

 2017

[2]Trần Nguỹen Hữu Long Nam
Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng điều khiển mờ trong điều khiển nghịch lưu đa bậc

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2016

 2017

[3]Trần Công Đức
Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng logic mờ điều khiển tua bin khí 

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2017

 2017

[4]Trần Văn Dũng
Đề tài: Ứng dụng điều khiển mờ điều khiển tốc độ máy phát thủy điện

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2016

 2016

[5]Nguyễn Đức Huệ
Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng điều khiển trượt thích nghi điều khiển tốc độ máy phát thủy điện

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2016

 2016

[6]Nguyễn Đức
Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng điều khiển trượt thích nghi điều khiển kích từ máy phát thủy điện

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2016

 2016

[7]Đỗ Hoàng Ngân Mi
Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng điều khiển thích nghi trượt cho máy phát điện sức gió DFIG

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2013

[8]Cao Thị Mỹ Lệ
Đề tài: Úng dụng bộ điều khiển mờ trượt điều khiển SVC trên đường dây 110kV

 Thạc sĩ

 ĐHĐN

 2011

 2012

[9]Trương Vĩnh Tuấn
Đề tài: Ứng dụng điều khiển mờ - thích nghi cho thiết bị bù SVC trong hệ thống máy phát - lưới điện

 Thạc sĩ

 ĐHĐN

 2011

 2012

[10]Nguyễn Minh Điệp
Đề tài: Ứng dụng bộ điều khiển PID thích nghi trong điều khiển lai vị trí-lực cho tay máy

 Thạc sĩ

 ĐHĐN

 2011

 2012

[11]Nguyễn Thị Minh Thi
Đề tài: Điều khiển mờ trượt cho hệ điều khiển áp suất khí nén

 Thạc sĩ

 ĐHĐN

 2010

 2011

[12]Võ Khánh Thoại
Đề tài: Nghiêu cứu thiết kế bộ điều khiển mờ PI cho quá trình mức chất lỏng

 Thạc sĩ

 ĐHĐN

 2010

 2011

[13]Nguyễn Nam Phương
Đề tài: Ứng dụng điều khiển trượt thích nghi để nâng cao chất lượng cánh tay máy

 Thạc sĩ

 ĐHĐN

 2009

 2010

[14]Bùi Duy Thái
Đề tài: Ứng dụng điều khiển thích nghi mặt trượt cho điều khiển chuyển động tay máy

 Thạc sĩ

 ĐHĐN

 2009

 2009

[15]Nguyễn Thị Mỹ Dung
Đề tài: Thiết kế bộ điều khiển PID thích nghi điều khiển tốc độ động cơ điện một chiều có monen quán tính thay đổi

 Thạc sĩ

 ĐHĐN

 2009

 2009

  
 Khen thưởng
[1] Giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Số: 60/2005. Năm: 2005.
[2] Giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Năm: 2011.
[3] Giấy khen đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Năm: 2012.
[4] Giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Số: sdfgsdf. Năm: 2012.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Xử lí tín hiệu số
Ngành: Kỹ thuật điện & điện tử
 2014 Đại học, cao học  Đại học Đà Nẵng
[2]Hệ thống thông tin đo lường
Ngành: Kỹ thuật điện & điện tử
 2007 Đại học  ĐHĐN
[3]Điều khiển số
Ngành: Kỹ thuật điện & điện tử
 2005 Đại học, Cao học
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
 ĐHĐN
[4]Robot công nghiệp
Ngành: Kỹ thuật điện & điện tử
 2005 Đại học, cao học  ĐHĐN
[5]Đo lường và điều khiển từ xa
Ngành: Kỹ thuật điện & điện tử
 2000 Đại học
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
 ĐHĐN
[6]Kỹ thuật đo lường
Ngành: Kỹ thuật điện & điện tử
 1995 Đại học  ĐHĐN
[7]Mạch điện tử
Ngành: Kỹ thuật điện & điện tử
 1993 Đại học  ĐHĐN
[8]Lý thuyết điều khiển tự động
Ngành: Kỹ thuật điện & điện tử
 1992 Đại học  ĐHĐN
  
 Thông tin khác
  

CÁC ĐỀ TÀI THỜI SỰ ĐÃ VÀ ĐANG TRIỂN KHAI CHO SINH VIÊN LÀM TỐT NGHIỆP, HỌC VIÊN LÀM LUẬN VĂN VÀ HƯỚNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Thiế kế quĩ đạo điều khiển robot hàn công nghiệp Panasonic (ứng dụng tại công ty Trường Hải)

2. Thiết kế thiết bị nghịch lưu kết nối nguồn DC với lưới điện

3. Nghiên cứu điều khiển máy phát điện gió

4. Thiết kế bộ điều khiển động cơ DC bằng sóng RF

5. Thiết kế thiết bị đo góc pha và điều khiển cos phi liên tục

6. Nghiên cứu thiết kế hệ thống báo cháy tự động truyền thông địa chỉ

7. Nghiên cứu thiết kế chỉnh lưu 3 pha kĩ thuật số dùng vi điều khiển

8. Nghiên cứu thiết kế bộ chuyển đổi điện áp AC-DC với đầu vào dải rộng.

9. Nghiên cứu điều khiển hệ thống Auto-Mobile robot

10. Nghiên cứu điều khiển trượt gián đoạn trong các thiết bị ứng dụng chuyển mạch điện tử công suất lớn
11. Nghiên cứu điều khiển thông minh cho robot và các ứng dụng trong ngành điện, công nghiệp khác

12. Nghiên cứu điều khiển bù công suất điện trong xe Hybrid kiểu SPH

13. Nghiên cứu điều khiển nghịch lưu điện mặt trời 1 pha, 3 pha thương mại công suất đến 5kW

14. Nghiên cứu điều khiển công suất trong hệ thống điện đa nguồn cục bộ

15. Nghiên cứu điều khiển tuabin khí trong công nghiệp

16. Nghiên cứu ứng dụng đo lường thông minh trong ngành điện và các ngành công nghiệp khác

17. Nghiên cứu điều tốc và kích từ trong máy phát điện

18. Nghiên cứu ứng dụng các bộ PSS trong máy phát điện

19. Nghiên cứu ứng dụng truyền thông internet, 4G trong điều khiển tự động từ xa

20. Nghiên cứu ứng dụng điều khiển thông minh trong tiết kiệm năng lượng.unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on meabortion pill services farsettiarte.it having an abortion

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn