Nguyễn Lan
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 108,549,042

 
Mục này được 26596 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Lan
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  11/11/1971
Nơi sinh: Quảng Ngãi
Quê quán Quảng Ngãi
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Xây dựng cầu đường; Tại: Đại học Bách khoa – Đai học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Xây dựng Cầu - Đường; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2015; Chuyên ngành: Công trình Đặc Biệt; Tại: ĐH Giao Thông Vận Tải
Chức danh KH:  Phó Giáo sư; công nhận năm: 2019
Dạy CN: Giảng dạy các môn học thuộc chuyên ngành Cầu, Ứng dụng tin học trong xây dựng.
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: http://stic.com.vn
Điện thoại: 05113841982; Mobile: 0983735935
Email: nlan@dut.udn.vn; nguyenlanstic@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 - 1995: Tốt nghiệp Khoa XD Cầu đường, ĐHBK Đà nẵng.
- 1996: Thực tập giảng dạy tại Đại học XD Hà nội.
- 1996-1997: Trợ giảng Khoa XD Cầu đường ĐHBK Đà Nẵng
- 2000-2003: Học Thạc sỹ tại ĐHXD Hà Nội
- 2008: Kiêm nhiệm P.Giám đốc Trung tâm KHCN & Tư vấn đầu tư, ĐHBK Đà nẵng
- 2010: Kiêm giám đốc Trung tâm KHCN & Tư vấn đầu tư, ĐHBK Đà nẵng
- 2009: NCS tại đại học GTVT.
- 2013: Thực tập NCS tại Đại Học Quốc Gia Yokohama-Nhật Bản
- 2015: Tốt nghiệp Tiến sĩ tại ĐH Giao Thông Vận Tải
- 2015-Nay: Giảng viên chính Khoa XD Cầu đường-ĐHBK-ĐHĐN; Kiêm giám đốc Trung tâm KHCN & Tư vấn đầu tư-Trường ĐHBK Đà nẵng.
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu, làm rõ được các đặc trưng và tác động của sóng chấn động do hoạt động thi công xây dựng gây ra trong các loại đất nền khu vực thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Lan. Thành viên: Nguyễn Tấn Thôi, Châu Ngọc Bảo, Tăng Quốc Việt, Trầm Chí Thiện, TS. Lê Khánh Toàn. Mã số: B2016-DNA-22-TT. Năm: 2019. (Jun 25 2019 4:08PM)
[2] Đề tài Khác: NGHIÊN CỨU TỰ ĐỘNG HÓA MỘT SỐ CÔNG ĐOẠN TRONG DÂY CHUYỀN CHẾ BIẾN MŨ CAO SU . Chủ nhiệm: ThS.Châu Mạnh Lực. Thành viên: ThS.Nguyễn Lan, ThS.Nguyễn Văn Tiến. Mã số: TĐCSVN.02. Năm: 2014. (Oct 7 2013 2:21PM)
[3] Đề tài Khác: NGHIÊN CỨU HOÀN THIỆN CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI TỪ QUÁ TRÌNH CHẾ BIẾN MỦ CAO SU KẾT HỢP TẬN THU NGUỒN NĂNG LƯỢNG KHÍ SINH HỌC PHỤC VỤ SẢN XUẤT THEO CƠ CHẾ PHÁT TRIỂN SẠCH (CDM) . Chủ nhiệm: TS.Trần Văn Quang. Thành viên: Nguyễn Lan, Dương Việt Dũng. Mã số: TĐCSVN.01. Năm: 2013. (Oct 7 2013 2:17PM)
[4] Đề tài cấp ĐHĐN: NGHIÊN CỨU CHẨN ĐOÁN VÀ QUAN TRẮC SỨC KHỎE CÁC CÔNG TRÌNH CẦU LỚN TẠI VIỆT NAM. Chủ nhiệm: Nguyễn Lan. Thành viên: KS. Nguyễn Ngọc Hậu KS. Nguyễn Vinh KS. Lê Xuân Dũng KS. Nguyễn Tấn Thôi KS. Phạm Đăng Huệ . Mã số: B2010-TDA01-19. Năm: 2011. (Oct 7 2013 1:12PM)
[5] Đề tài cấp cơ sở: ỨNG DỤNG TIN HỌC TRONG TÍNH TOÁN THIẾT KẾ MỐ TRỤ CẦU. Chủ nhiệm: Nguyễn Lan. Thành viên: Nguyễn Lan. Mã số: ĐHBKĐN.1999-08. Năm: 1999. (Dec 28 2010 4:59PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Gia cường kết cấu sàn BTCT bằng cáp ƯLT căng ngoài kết hợp tấm sợi carbon. Tác giả: Nguyễn Lan- Trương Hoài Chính- Trần Minh. Tạp chí Xây Dựng. Số: 6-2020. Trang: 145-152. Năm 2020. (Jul 1 2020 11:16AM)
[2]Bài báo: Nghiên cứu ứng xử dầm bê tông cốt FRP trên phần mềm ATENA và thực nghiệm. Tác giả: Nguyễn Lan- Hoàng Phương Hoa- Lê Quang Khiêm. Hội nghị cơ học toàn quốc lần thứ nhất về động lực học và điều khiển. Số: DOI 10.15625/vap.2019000260. Trang: 82-86. Năm 2019. (Jul 1 2020 11:21AM)
[3]Bài báo: Nghiên cứu phát triễn hệ thống cân động cầu. Tác giả: Nguyễn Lan. Tạp chí Giao thông vận tải. Số: 7/2019. Trang: 20-30. Năm 2019. (Jun 24 2019 4:42PM)
[4]Bài báo: Nghiên cứu lan truyền sóng trong nền đất do thi công cọc. Tác giả: Nguyễn Lan. Tạp chí Giao thông vận tải. Số: 7/2019. Trang: 50-60. Năm 2019. (Jun 24 2019 5:02PM)
[5]Bài báo: Phân tích và đánh giá sự lan truyền sóng trong nền đất ảnh hưởng đến công trình xây dựng do hoạt động đóng cọc và nổ mìn. Tác giả: Nguyễn Lan, Hoàng Phương Hoa, Phạm Huy Hùng, Thái Hoàng Ân. Kỷ yếu Hội nghị cơ học toàn quốc lần thứ X. Số: 3. Trang: 383-390. Năm 2017. (Jun 25 2019 3:33PM)
[6]Bài báo: Mô phỏng số và thực nghiệm quá trình lan truyền sóng trong nền đất do lu rung trên nền địa chất tỉnh Trà Vinh. Tác giả: Nguyễn Lan, Hoàng Phương Hoa, Phạm Huy Hùng, Thái Hoàng Ân, Trầm Chí Thiện. Kỷ yếu Hội nghị cơ học toàn quốc lần thứ X. Số: 3. Trang: 391-398. Năm 2017. (Jun 25 2019 3:38PM)
[7]Bài báo: Rung chấn do hoạt động thi công xây dựng công trình giao thông tại tỉnh Quảng Ngãi và một số giải pháp khắc phục ảnh hưởng do rung chấn đến công trình lân cận. Tác giả: Nguyễn Lan, Phạm Huy Hùng, Lê Nguyễn Tấn Phú, Hà Hoàng Việt Phương. Tạp chí Xây Dựng. Số: 12/2017. Trang: 64-68. Năm 2017. (Jun 25 2019 3:40PM)
[8]Bài báo: Cấu tạo và kỹ thuật điều khiển kết cấu chống động đất bằng gối con lắc hai mặt trượt ma sát DFP. Tác giả: Nguyễn Lan, Hoàng Phương Hoa, Tôn Trọng Quang. Tuyển tập công trình khoa học Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ X, Hà Nội. Số: 8-9/12/2017. Trang: 479-486. Năm 2017. (Jun 24 2019 4:37PM)
[9]Bài báo: Nghiên cứu ứng xử dầm bê tông cốt FRP trên mô hình phần tử hữu hạn và thực nghiệm. Tác giả: Nguyễn Lan, Lê Quang Khiêm, Ngô Phú Thanh. Hội thảo Kết cầu và Vật liệu xây dựng cho các công trình ven biển và hải đảo. Trường ĐHXD Miền Trung ngày 21/10/2017. Số: 2017. Trang: 157-163. Năm 2017. (Jun 25 2019 3:44PM)
[10]Bài báo: Gia cường sàn bê tông cốt thép bằng tấm sợi các bon dính bám ngoài. Tác giả: Nguyễn Lan, Trần Minh. Tạp chí Xây Dựng, số 12, năm 2017. Số: 12. Trang: 5-10. Năm 2017. (Feb 14 2019 7:33AM)
[11]Bài báo: Analysis solution of shortening wating time of embankment on soft woil base on geotechnical monitoring results of Da nang-Quang ngai expressway project. Tác giả: Nguyễn LanTrần Minh. Hội thảo KH Quốc Gia. Số: ISSN: ISBN 978-604-82. Trang: 289-294. Năm 2016. (Jun 14 2017 8:30PM)
[12]Bài báo: Nghiên cứu thực nghiệm hiệu quả gia cường sức kháng uốn dầm bê tông cốt thép dán tấm composite FRP ứng suất trước. Tác giả: Nguyễn Lan, Cao Văn Lâm, Nguyễn Hoàng Vĩnh, Thái Hoàng Ân. Tuyển tập công trình Hội nghị Khoa học toàn quốc Vật liệu và Kết cấu Composite: Cơ học, Công nghệ và Ứng dụng Nha Trang 28-29/7/2016. Số: ISBN 978-604-82-2026-6. Trang: 383-391. Năm 2016. (Jun 14 2017 8:34PM)
[13]Bài báo: Rung chấn do hoạt động thi công xây dựng. một số kết quả thực nghiệm đo rung chấn xác định bán kính ảnh hưởng đến công trình lân cận. Tác giả: Nguyễn Lan, Hoàng Phương Hoa, Thái Hoàng Ân. Tạp chí KHCN GTVT. Số: 10/2016. Trang: 37-39. Năm 2016. (Apr 21 2017 9:04AM)
[14]Bài báo: Thay thế gối cầu: Phân tích mô hình, công nghệ thi công và quan trắc ứng xử kết cấu. Tác giả: TS.Nguyễn Lan, TS.Cao Văn Lâm. Tạp chí xây dựng, Bộ Xây dựng. Số: số 3-2016. Trang: Trang 68-71. Năm 2016. (Jun 22 2016 10:45PM)
[15]Bài báo: Đánh giá hiệu quả của các biện pháp gia cường sức khánh cắt đối với cầu BTCT thuwowgf bằng phần mềm Abacus và thực nghiệm. Tác giả: TS.Cao Văn Lâm, TS.Nguyễn Lan. Tạp chí GTVT- Bộ GTVT. Số: ISSN:2354-0818. Trang: Trang 53-56. Năm 2016. (Jun 22 2016 10:49PM)
[16]Bài báo: Phát triễn hệ thống thử tải và đánh giá cầu theo công nghệ tích hợp. Tác giả: TS.Nguyễn Lan. Hội nghị Cơ học Toàn Quốc tháng 8/2015. Số: 1/2015. Trang: 27-29. Năm 2015. (Mar 20 2016 5:06PM)
[17]Bài báo: Quan trắc địa kỹ thuật nền đường đắp cao trên đất yếu dự án đường cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi. Tác giả: TS.Nguyễn Lan , PGS.TS. Phan Cao Thọ, KS.Trần Minh, KS.Châu Ngọc Bảo. Hội nghị Cơ học Toàn Quốc tháng 8/2015. Số: 1/2015. Trang: 30-37. Năm 2015. (Mar 20 2016 5:11PM)
[18]Bài báo: Các phương pháp phân tích, đánh giá kết quả quan trắc địa kỹ thuật nền đường đắp cao trên đất yếu-ứng dụng cho tuyến đường vành đai phía nam thành phố Đà nẵng- gói thầu C57. Tác giả: Nguyễn Lan, Đặng Việt Dũng, Hoàng Phương Hoa, Nguyễn Vinh. NXB Xây dựng. Số:./2014. Trang: 100-105. Năm 2014. (Jun 22 2016 11:12PM)
[19]Bài báo: Phân tích xác định hiệu ứng các trọng hợp lệ phục vụ cắm biển hạn chế và cấp phép lưu hành tải trọng cầu đường bộ . Tác giả: GS.TS.Nguyễn Viết Trung NCS.Nguyễn Lan TS.Đỗ Hữu Thắng. Tạp chí KHCN Giao thông vận tải. Số:./2013. Trang: 100/106. Năm 2013. (Oct 7 2013 1:58PM)
[20]Bài báo: Quan trắc và đánh giá địa kỹ thuật nền đường đắp trên đất yếu đường Nguyễn Tri Phương đi Hòa Qúy, Thành phố Đà Nẵng . Tác giả: Nguyễn LanHoàng Trung HậuNguyễn Vinh. Hội thảo quốc gia Hạ tầng giao thông Việt Nam với phát triễn bền vững
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: ISBN. Trang: 220-226. Năm 2013.
(Oct 7 2013 1:41PM)
[21]Bài báo: Đánh giá tải trọng cầu cũ và xác định tải trọng cắm biển trên cơ sở lý thuyết độ tin cậy. Tác giả: NCS.Nguyễn LanGS.TS.Nguyễn Viết TrungTS.Đỗ Hữu Thắng. Giao thông vận tải. Số: 8/2013. Trang: 21-27. Năm 2013. (Oct 7 2013 1:51PM)
[22]Bài báo: Tính toán tuổi thọ mỏi cầu thép căn cứ kết quả kiểm định và quan trắc tại hiện trường. Tác giả: Nguyễn LanNguyễn Viết TrungĐỗ Hữu Thắng. Hội nghị cơ học toàn quốc, tháng 12/2012. Số: ISBN. Trang: 210-216. Năm 2012. (Oct 7 2013 1:34PM)
[23]Bài báo: Nghiên cứu lập trình PTHH trên ngôn ngữ Matlab, ứng dụng tính toán cầu dây văng. Tác giả: Nguyễn Lan- Nguyễn Ngọc Hậu. Tạp chí KHCN-ĐHĐN. Số: 45. Trang: 120-126. Năm 2011. (Mar 6 2014 9:06PM)
[24]Bài báo: Chẩn đoán độ cứng cầu dầm và lực căng cáp bằng kỹ thuật đo và phân tích dao động. Tác giả: Nguyễn Viết TrungNguyễn Lan. Tạp chí KHCN- Đại học Đà Nẵng. Số: số 49, 2011. Trang: 14-20. Năm 2011. (Dec 28 2010 5:23PM)
[25]Bài báo: Thiết kế tối ưu bằng phần mềm MIDAS-Civil. Tạp chí khoa học công nghệ Đại Học Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Lan; Cao Văn Lâm. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Số: 18/2007. Năm 2007.
(Jan 24 2011 9:50PM)
[26]Bài báo: Thiết kế tối ưu bằng phần mềm MIDAS Civil. Tác giả: Nguyễn Lan- Cao Văn Lâm. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 18. Trang: 20-25. Năm 2007. (Dec 28 2010 5:21PM)
[27]Bài báo: Thiết lập chương trình phối liệu theo lý thuyết tối ưu trên phần mềm MATLAB. Tác giả: Nguyễn Lan. Kỷ yếu hội nghị KHCN 30 năm thành lập đại học Bách Khoa Đà Nẵng. Số: 1001. Trang: 45-60. Năm 2006. (Jan 24 2011 9:46PM)
[28]Bài báo: Phân tích kết cấu cầu treo dây võng theo sơ đồ biến dạng tương tác cùng đất nền. Tác giả: Nguyễn Lan. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 4[12]. Năm 2005. (Dec 28 2010 5:15PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Experimental study on ground ware propagation due to impact of road vibration rollers with a damping mass . Authors: Nguyễn Lan- Hoàng Phương Hoa - Thái Hoàng Ân. NXB Xây Dựng. No: ISSN: ISBN:978-604-82. Pages: 467-471. Year 2019. (Jul 1 2020 11:25AM)
[2]Article: Structural Heath Monitoring system of Thuan Phuoc Bridge in Viet Nam. Authors: Nguyễn Lan, Phạm Huy Hùng, Bùi Hồng Trung. Proceedings International Conference on GeoInformatics for Spatial-Infrastrucure Development in Earth & Allied Sciences, Can tho University Publishing house. No: 2018. Pages: 78-89. Year 2018. (Jun 25 2019 3:29PM)
[3]Article: Design a system for monitoring ground wave propagation due to construction activities base on the Ardunio microprocessor and Labview. Authors: Nguyễn Lan, Châu Ngọc Bảo. The 6th International Conference of Euro Asia Civil Engineering Forum (EACEF 2017). No: Volume 138, 2017. Pages: 04003. Year 2017. (Jan 24 2011 9:45PM)
[4]Article: Analysis and evaluation of the ground wave propagation due to blasting activities of the road construction by numerical models and experiments. Authors: Nguyen Lan, Hoang Phuong Hoa. Pham Huy Hung. Springer Science + Business Media. No: ISBN 978-981-10-7149-2. Pages: 709-722. Year 2017. (Mar 22 2018 11:27AM)
[5]Article: A method for evaluating and setting the load posting for highway bridge in considering reliability and remaining life. Authors: Nguyen Lan, Nguyen Viet Trung , Do Huu Thang. Hội thảo quốc tế lần thứ 13 về Công nghệ tiên tiến (ISAT-13). No: ISAT 13, November,2014. Pages: 93-95. Year 2014. (Jun 22 2016 11:00PM)
[6]Article: Asessment of Overload Vehicle in Vietnam and Its Effects to Fatigue Life of Highway Bridge. Authors: Nguyen Lan, Nguyen Viet Trung, Do Huu Thang ects to Fatigue Life of Highway Bridge. Global Civil Engineering & Applied Science Conference, Janauary 8-10/2014, South Korean. No: 7. Pages: 21-26. Year 2014. (Mar 13 2016 11:43PM)
  
 Sách và giáo trình
[1]Hoạt tải và đánh giá khả năng chịu hoạt tải công trình cầu Chủ biên: TS. Nguyễn Lan. Nơi XB: Nhà xuất bản xây dựng, 2019. Năm 2019.(Jun 25 2019 3:53PM)
[2]Rung chấn nền đất do hoạt động thi công xây dựng  Chủ biên: TS. Nguyễn Lan. Nơi XB: Nhà xuất bản xây dựng, 2019. Năm 2019.(Jun 25 2019 3:54PM)
[3]Hướng dẫn thực hành thí nghiệm công trình cầu Chủ biên: TS. Nguyễn Lan. Nơi XB: Nhà xuất bản Xây dựng, 2019.. Năm 2019.(Jun 25 2019 3:49PM)
[4]

Phân tích và thiết kế kết cấu bằng phần mềm SAP2000 v14

Tập 2: Phân tích công trình cầu
Chủ biên: GVC.ThS.Nguyễn Lan. Đồng tác giả:

GS.TS.Nguyễn Viết Trung

KS.Trương Minh Phước
.
Nơi XB: Nhà xuất Bản Xây dựng. Năm 2013.(Oct 7 2013 2:07PM)

[5]

Phân tích và thiết kế kết cấu bằng phần mềm SAP2000 v14. Tập 1: Cơ bản
Chủ biên: Nguyễn Viết Trung. Đồng tác giả:

Nguyễn Lan

Trương Minh Phước
.
Nơi XB: Nhà Xuất bản Xây dựng. Năm 2011.(Dec 28 2010 5:25PM)

  
 Hướng dẫn Sau đại học
SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Lê Nguyễn Tấn Phú
Đề tài: NGHIÊN CỨU RUNG CHẤN DO LU RUNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP GIẢM CHẤN TẠI DỰ ÁN NÂNG CẤP, MỞ RỘNG QUỐC LỘ 1 LÝ TRÌNH KM1027-KM1045,TỈNH QUẢNG NGÃI

 Thạc sĩ

 Đại học Bách Khoa Đà Nẵng

 2018

 2018

[2]Hoàng Minh Thiện
Đề tài:

PHÂN TÍCH LỰA CHỌN GIẢI PHÁP 

KẾT CẤU VƯỢT KHẨU ĐỘ NHỎ

 Thạc sĩ

 Đại học Bách Khoa Đà Nẵng

 2018

 2018

[3]Phạm Hữu Hà Nam
Đề tài:

PHÂN TÍCH NGUYÊN NHÂN HƯ HỎNG VÀ ĐỀ XUẤT

GIẢI PHÁP KẾT CẤU KHE CO GIÃN TRONG CÁC CẦU

TẠI TỈNH QUẢNG NGÃI

 Thạc sĩ

 Đại học Bách Khoa Đà Nẵng

 2018

 2018

[4]Võ Minh Chí
Đề tài:

NGHIÊN CỨU ỨNG XỬ TRỤ BTCT

GIA CƯỜNG VẢI SỢI CÁC BON TRÊN
MÔ HÌNH SỐ VÀ THỰC NGHIỆM

 Thạc sĩ

 Đại học Bách Khoa Đà Nẵng

 2018

 2018

[5]Trần Thanh Tú
Đề tài: NGHIÊN CỨU RUNG CHẤN DO HOẠT ĐỘNG THI CÔNG CỌC TRONG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

 Thạc sĩ

 Đại học Bách Khoa Đà Nẵng

 2018

 2018

[6]Lê Quang Khiêm
Đề tài: Nghiên cứu ứng xử chịu uốn của dầm bê tông cốt compostite trên mô hình số và thực nghiệm

 Thạc sĩ

 Đại học Bách Khoa Đà Nẵng

 2017

 2017

[7]Nguyễn Đăng Tân
Đề tài: Phân tích đánh giá cường độ bê tông các công trình cầu trên địa bàn thành phố Đà Nẵng-Quảng Nam bằng phương pháp độ tin cậy

 Thạc sĩ

 Đại học Bách Khoa Đà Nẵng

 2016

 2017

[8]Trầm Chí Thiện
Đề tài: Nghiên cứu quy luật lan truyền sóng trong nền đất do một số hoạt động xây dựng công trình giao thông trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

 Thạc sĩ

 Đại học Bách Khoa Đà Nẵng

 2017

 2017

[9]Cao Thanh Văn
Đề tài:

NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG CHẬM TIẾN ĐỘ VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC ĐỂ ĐẢM BẢO TIẾN ĐỘ CÁC DỰ ÁN HẠ TẦNG GIAO THÔNG TỈNH QUẢNG NGÃI

 Thạc sĩ

 Đại học Bách Khoa Đà Nẵng

 2017

 2017

[10]Nguyễn Văn Huấn
Đề tài:

NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ PHỔ TẢI TRỌNG CÁC LOẠI XE TẢI LƯU HÀNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH

 Thạc sĩ

 Đại học Bách Khoa Đà Nẵng

 2017

 2017

[11]Trần Thanh Phong
Đề tài:

NGHIÊN CỨU SỰ ẢNH HƯỞNG THỂ CHẾ PHÁP LUẬT ĐẾN PHỔ TẢI TRỌNG QUA CẦU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH

 Thạc sĩ

 Đại học Bách Khoa Đà Nẵng

 2017

 2017

  
 Giải thưởng khoa học, phát minh và sáng chế
SttTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
[1] Chứng nhận bản quyền tác giả phần mềm " Quan trắc sức khỏe công trình STIC"

 Kỹ thuật

 2019

 5523/2019/QTG

 CỤC BẢN QUYỀN TÁC GIẢ- BỘ VĂN HÓA THỂ THAO DU LỊCH

[2] Giải 3, Sinh viên NCKH, Khoa XDCĐ năm 2016

 Khoa học công nghệ

 2016

 

 Trường ĐHBK, ĐHĐN

abortion pill services farsettiarte.it having an abortion
[3] Sáng khiến là cải tiến kỹ thuật (Thiết bị quan trắc mực nước ngầm)

 Khoa học công nghệ

 2016

 

 Giám đốc ĐH Đà Nẵng

[4] HD sinh viên đạt giải hội đồng, giải thưởng các đồ án tốt nghiệp ngành Xây dựng, kiến trúc (Loa Thành) năm học 2015-2016

 Khoa học công nghệ

 2016

 

 Hội đồng giải thưởng Loa Thành

[5] Hướng dẫn SV đạt giải khuyến khích giải thưởng LOA THÀNH năm 2010

 Kỹ thuật

 2010

 

 Giải thưởng Loa Thành, Hà Nội

manufacturer coupons for prescription drugs modelosguayaquil.com viagra online coupon
[6] Hướng dẫn SV đạt giải ba giải thưởng LOA THÀNH năm 2009

 Kỹ thuật

 2009

 

 Giải thưởng Loa Thành, Hà Nội

unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
abortion pill services farsettiarte.it having an abortion
doctors who prescribe naltrexone open naloxone challenge
[7] Hướng dẫn SV Đạt giải 3 giải thưởng LOA THÀNH

 Kỹ thuật

 2006

 

 Giải thưởng Loa Thành, Hà Nội

[8] Giải nhất SV nghiên cứu khoa học, hội nghị SV NCKH lần 1, Đại học Đà Nẵng, 1995

 Kỹ thuật

 1995

 

 Đại Học Đà Nẵng

viagra coupon 2016 softballspa.com discount coupons for viagra
doctors who prescribe naltrexone open naloxone challenge
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Phân tích công trình cầu
Ngành: Giao thông vận tải
 2016 Học viên cao học  Trường ĐHBK- Đại học Đà nẵng
[2]Mố, trụ cầu
Ngành: Giao thông vận tải
 2015 Sinh viên đại học  Trường ĐHBK- Đại học Đà Nẵng
[3]Bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công XD
Ngành: Giao thông vận tải
 2009 Các cán bộ ngành Xây dựng  Trường ĐHBK và các nơi khác
[4]Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư XD
Ngành: Giao thông vận tải
 2009 Cán bộ hoạt động trong ngành xây dựng
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
 Trường ĐHBK và các nơi khác
[5]Xây dựng cầu
Ngành: Giao thông vận tải
 2005 Sinh viên Đại học  Trường ĐHBK Đà nẵng
[6]Khai thác & Thí nghiệm Cầu
Ngành: Giao thông vận tải
 2000 Sinh viên đại học
marriage affairs all wife cheat i want an affair
 Trường ĐHBK Đà Nẵng
[7]Tin học ứng dụng XD
Ngành: Giao thông vận tải
 1998 Sinh viên đại học
marriage affairs open i want an affair
 Trường ĐHBK Đà Nẵng
[8]Thiết kế cầu thép
Ngành: Giao thông vận tải
 1997 Sinh viên đại học
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
 Trường ĐHBK Đà Nẵng
[9]Hướng dẫn đồ án môn học và đồ án tốt nghiệp ngành Cầu
Ngành: Các ngành KHKT khác
 1996 Sinh viên đại học  Trường ĐHBK Đà Nẵng
[10]Thiết kế cầu Bê tông cốt thép
Ngành: Giao thông vận tải
 1995 Sinh viên đại học ngành XD Cầu Đường  Trường ĐHBK Đà Nẵng
[11]Bồi dưỡng nghiệp vụ thí nghiệm viên chuyên ngành xây dựng
Ngành: Các ngành KHKT khác
  Cán bộ các phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng  Trường ĐHBK và các nơi khác
[12]Quản lý phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng
Ngành: Các ngành KHKT khác
  Cán bộ phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng
walgreens prints coupons open free printable coupons
 Trường ĐHBK và các nơi khác
  
 Thông tin khác
  CHỦ TRÌ CÁC HỢP ĐỒNG TƯ VẤN, CHUYỂN GIAO KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

1) Hệ thống quan trắc sức khỏe cầu Thuận Phước, 2017-2018
2) Kiểm định cầu Thuận Phước, 2015 (đồng chủ trì)
3) Quan trắc đập thủy điện Nậm Cúm- Lào Cai, 2017-2018
4) Quan trắc đập Thủy điện Alin -Huế, 2017-2019
5) Quan trắc địa kỹ thuật dự án đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngai , 2014-2016
6) Tư vấn công nghệ căng kéo dây văng, kiểm định cầu Đakke -Kontum, 2011
7) Quan trắc Đập thủy điện Sông Than-Ninh Thuận, 2019
8) Kiểm định-thử tải cầu Trà Bồng, 2017
9) Kiểm định-thử tải cầu Cửa Đại- Quảng Ngãi, 2019
10) Kiểm định thử tải cầu Thạch Bích-Quảng Ngãi, 2019
11) Thiết kế, thi công nâng cấp sàn Showroom Toyota Đà Nẵng, 2019
12) Kiểm định Cầu Rồng- Đà Nẵng, 2019
13) Cung cấp, lắp đặt hệ thống quan trắc cầu Rồng thành phố Đà Nẵng, 2020
14) Cung cấp lắp đặt hệ thống quan trắc cầu Trần Thị Lý TP. Đà Nẵng, 2020
15) Cung cấp lắp đặt hệ thống quan trắc đập hồ Đăkpokei, từ 2020


 

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn