Nguyễn Lan
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 40,303,698

 
Mục này được 11879 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Lan
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  11/11/1971
Nơi sinh: Quảng Ngãi
Quê quán Quảng Ngãi
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Xây dựng cầu đường; Tại: Đại học Bách khoa – Đai học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Xây dựng Cầu - Đường; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2015; Chuyên ngành: Công trình Đặc Biệt; Tại: ĐH Giao Thông Vận Tải
Dạy CN: Giảng dạy các môn học thuộc chuyên ngành Cầu, Ứng dụng tin học trong xây dựng.
Lĩnh vực NC: - Quan trắc, chẩn đoán sức khỏe kết cấu xây dựng. - Nghiên cứu vật liệu và kết cấu xây dựng mới. - Kiểm định, chẩn đoán, thiết kế kết cấu xây dựng
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: http://stic.com.vn
Điện thoại: 02363841982; Mobile: 0983735935
Email: nlan@dut.udn.vn; nguyenlanstic@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 - 1995: Tốt nghiệp Khoa XD Cầu đường, ĐHBK Đà nẵng.
- 1996: Thực tập giảng dạy tại Đại học XD Hà nội.
- 1996-1997: Trợ giảng Khoa XD Cầu đường ĐHBK Đà Nẵng
- 2000-2003: Học Thạc sỹ tại ĐHXD Hà Nội
- 2008: Kiêm nhiệm P.Giám đốc Trung tâm KHCN & Tư vấn đầu tư, ĐHBK Đà nẵng
- 2010: Kiêm giám đốc Trung tâm KHCN & Tư vấn đầu tư, ĐHBK Đà nẵng
- 2009: NCS tại đại học GTVT.
- 2013: Thực tập NCS tại Đại Học Quốc Gia Yokohama-Nhật Bản
- 2015: Tốt nghiệp Tiến sĩ tại ĐH Giao Thông Vận Tải
- 2015-Nay: Giảng viên chính Khoa XD Cầu đường-ĐHBK-ĐHĐN; Kiêm giám đốc Trung tâm KHCN& Tư vấn đầu tưm-Trường ĐHBK Đà nẵng.
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài Khác: NGHIÊN CỨU TỰ ĐỘNG HÓA MỘT SỐ CÔNG ĐOẠN TRONG DÂY CHUYỀN CHẾ BIẾN MŨ CAO SU . Chủ nhiệm: ThS.Châu Mạnh Lực. Thành viên: ThS.Nguyễn Lan, ThS.Nguyễn Văn Tiến. Mã số: TĐCSVN.02. Năm: 2014. (Oct 7 2013 2:21PM)
[2] Đề tài Khác: NGHIÊN CỨU HOÀN THIỆN CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI TỪ QUÁ TRÌNH CHẾ BIẾN MỦ CAO SU KẾT HỢP TẬN THU NGUỒN NĂNG LƯỢNG KHÍ SINH HỌC PHỤC VỤ SẢN XUẤT THEO CƠ CHẾ PHÁT TRIỂN SẠCH (CDM) . Chủ nhiệm: TS.Trần Văn Quang. Thành viên: Nguyễn Lan, Dương Việt Dũng. Mã số: TĐCSVN.01. Năm: 2013. (Oct 7 2013 2:17PM)
[3] Đề tài cấp ĐHĐN: NGHIÊN CỨU QUAN TRẮC SỨC KHỎE CÁC CÔNG TRÌNH CẦU LỚN TẠI VIỆT NAM. Chủ nhiệm: Nguyễn Lan. Thành viên: KS. Nguyễn Ngọc Hậu KS. Nguyễn Vinh KS. Lê Xuân Dũng KS. Nguyễn Tấn Thôi KS. Phạm Đăng Huệ . Mã số: B2010-TDA01-19. Năm: 2011. (Oct 7 2013 1:12PM)
[4] Đề tài cấp cơ sở: ỨNG DỤNG TIN HỌC TRONG TÍNH TOÁN THIẾT KẾ MỐ TRỤ CẦU. Chủ nhiệm: Nguyễn Lan. Thành viên: Nguyễn Lan. Mã số: ĐHBKĐN.1999-08. Năm: 1999. (Dec 28 2010 4:59PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: ANALYSIS SOLUTIONS OF SHORTENING WAITING TIME OF EMBANKMENT ON SOFT SOIL BASED ON GEOTECHNICAL MONITORING RESULT OF DA NANG - QUANG NGAI EXPRESSWAY PROJECT. Tác giả: Nguyễn LanTrần Minh. Hội thảo KH Quốc Gia. Số: ISSN: ISBN 978-604-82. Trang: 289-294. Năm 2016. (Jun 14 2017 8:30PM)
[2]Bài báo: Nghiên cứu thực nghiệm hiệu quả gia cường sức kháng uốn dầm bê tông cốt thép dán tấm composite FRP ứng suất trước. Tác giả: Nguyễn LanCao Văn LâmNguyễn Hoàng VĩnhThái Hoàng Ân. Hội thảo Quốc Gia Kết cấu FRP. Số: ISBN 978-604-82-2026-6. Trang: 383-391. Năm 2016. (Jun 14 2017 8:34PM)
[3]Bài báo: Thay thế gối cầu: Phân tích mô hình, công nghệ thi công và quan trắc ứng xử kết cấu. Tác giả: TS.Nguyễn Lan, TS.Cao Văn Lâm. Tạp chí xây dựng, Bộ Xây dựng. Số: số 3-2016. Trang: Trang 68-71. Năm 2016. (Jun 22 2016 10:45PM)
[4]Bài báo: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA CÁC BIỆN PHÁP GIA CƯỜNG SỨC KHÁNG CẮT ĐỐI VỚI CẦU BÊ TÔNG CỐT THÉP THƯỜNG BẰNG PHẦN MỀM ABAQUS VÀ THỰC NGHIỆM . Tác giả: TS.Cao Văn Lâm, TS.Nguyễn Lan. Tạp chí GTVT- Bộ GTVT. Số: ISSN:2354-0818. Trang: Trang 53-56. Năm 2016. (Jun 22 2016 10:49PM)
[5]Bài báo: RUNG CHẤN DO HOẠT ĐỘNG THI CÔNG XÂY DỰNG, MỘT SỐ KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM ĐO RUNG CHẤN XÁC ĐỊNH BÁN KÍNH ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TRÌNH LÂN CẬN. Tác giả: Nguyễn Lan, Hoàng Phương Hoa, Thái Hoàng Ân. Tạp chí KHCN GTVT. Số: 10/2016. Trang: 37-39. Năm 2016. (Apr 21 2017 9:04AM)
[6]Bài báo: Phát triễn hệ thống thử tải và đánh giá cầu theo công nghệ tích hợp. Tác giả: TS.Nguyễn Lan. Hội nghị Cơ học Toàn Quốc tháng 8/2015. Số: 1/2015. Trang: 27-29. Năm 2015. (Mar 20 2016 5:06PM)
[7]Bài báo: Quan trắc địa kỹ thuật nền đường đắp cao trên đất yếu dự án đường cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi. Tác giả: TS.Nguyễn Lan , PGS.TS. Phan Cao Thọ, KS.Trần Minh, KS.Châu Ngọc Bảo. Hội nghị Cơ học Toàn Quốc tháng 8/2015. Số: 1/2015. Trang: 30-37. Năm 2015. (Mar 20 2016 5:11PM)
[8]Bài báo: Các phương pháp phân tích, đánh giá kết quả quan trắc địa kỹ thuật nền đường đắp cao trên đất yếu-ứng dụng cho tuyến đường vành đai phía nam thành phố Đà nẵng- gói thầu C57. Tác giả: Nguyễn Lan, Đặng Việt Dũng, Hoàng Phương Hoa, Nguyễn Vinh. NXB Xây dựng. Số:./2014. Trang: 100-105. Năm 2014. (Jun 22 2016 11:12PM)
[9]Bài báo: Phân tích xác định hiệu ứng các trọng hợp lệ phục vụ cắm biển hạn chế và cấp phép lưu hành tải trọng cầu đường bộ . Tác giả: GS.TS.Nguyễn Viết Trung NCS.Nguyễn Lan TS.Đỗ Hữu Thắng. Tạp chí KHCN Giao thông vận tải. Số:./2013. Trang: 100/106. Năm 2013. (Oct 7 2013 1:58PM)
[10]Bài báo: Quan trắc và đánh giá địa kỹ thuật nền đường đắp trên đất yếu đường Nguyễn Tri Phương đi Hòa Qúy, Thành phố Đà Nẵng . Tác giả: Nguyễn LanHoàng Trung HậuNguyễn Vinh. Hội thảo quốc gia Hạ tầng giao thông Việt Nam với phát triễn bền vững
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: ISBN. Trang: 220-226. Năm 2013.
(Oct 7 2013 1:41PM)
[11]Bài báo: ĐÁNH GIÁ TẢI TRỌNG CẦU CŨ VÀ XÁC ĐỊNH TẢI TRỌNG CẮM BIỂN TRÊN CƠ SỞ LÝ THUYẾT ĐỘ TIN CẬY . Tác giả: NCS.Nguyễn LanGS.TS.Nguyễn Viết TrungTS.Đỗ Hữu Thắng
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Giao thông vận tải. Số: 8/2013. Trang: 21-27. Năm 2013. (Oct 7 2013 1:51PM)
[12]Bài báo: Tính toán tuổi thọ mỏi cầu thép căn cứ kết quả kiểm định và quan trắc tại hiện trường. Tác giả: Nguyễn LanNguyễn Viết TrungĐỗ Hữu Thắng. Hội nghị cơ học toàn quốc, tháng 12/2012. Số: ISBN. Trang: 210-216. Năm 2012. (Oct 7 2013 1:34PM)
[13]Bài báo: Chẩn đoán độ cứng cầu dầm và lực căng cáp bằng kỹ thuật đo và phân tích dao động. Tác giả: Nguyễn Viết TrungNguyễn Lan. Tạp chí KHCN- Đại học Đà Nẵng. Số: số 49, 2011. Trang: 14-20. Năm 2011. (Dec 28 2010 5:23PM)
[14]Bài báo: Nghiên cứu lập trình PTHH trên ngôn ngữ Matlab, ứng dụng tính toán cầu dây văng. Tác giả: Nguyễn Lan- Nguyễn Ngọc Hậu
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Tạp chí KHCN-ĐHĐN. Số: 45. Trang: 120-126. Năm 2011. (Mar 6 2014 9:06PM)
[15]Bài báo: THIẾT KẾ TỐI ƯU BẰNG PHẦN MỀM MIDAS-CIVIL. Tác giả: Nguyễn Lan- Cao Văn Lâm. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 18. Năm 2007. (Dec 28 2010 5:21PM)
[16]Bài báo: Thiết kế tối ưu bằng phần mềm MIDAS-Civil. Tạp chí khoa học công nghệ Đại Học Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Lan; Cao Văn Lâm. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Số: 18/2007. Năm 2007.
(Jan 24 2011 9:50PM)
[17]Bài báo: Thiết lập chương trình phối liệu theo lý thuyết tối ưu trên phần mềm MATLAB. Tác giả: Nguyễn Lan. Kỷ yếu hội nghị KHCN 30 năm thành lập đại học Bách Khoa Đà Nẵng. Số: 1001. Trang: 45-60. Năm 2006. (Jan 24 2011 9:46PM)
[18]Bài báo: Phân tích kết cấu cầu treo dây võng theo sơ đồ biến dạng tương tác cùng đất nền. Tác giả: Nguyễn Lan. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 4[12]. Năm 2005. (Dec 28 2010 5:15PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Design a system for monitoring ground wave propagation due to construction activities base on the Ardunio microprocessor and Labview. Authors: Nguyễn Lan, Châu Ngọc Bảo. The 6th International Conference of Euro Asia Civil Engineering Forum (EACEF 2017). No: Volume 138, 2017. Pages: 04003. Year 2017. (Jan 24 2011 9:45PM)
[2]Article: ANALYSIS AND EVALUATION OF THE GROUND WAVE PROPAGATION DUE TO BLASTING ACTIVITIES OF THE ROAD CONSTRUCTION BY NUMERICAL MODELS AND EXPERIMENTS. Authors: Nguyen Lan, Hoang Phuong Hoa. Pham Huy Hung. Springer Science + Business Media. No: ISBN 978-981-10-7149-2. Pages: 709-722. Year 2017. (Mar 22 2018 11:27AM)
[3]Article: Asessment of Overload Vehicle in Vietnam and Its Effects to Fatigue Life of Highway Bridge. Authors: Nguyen Lan, Nguyen Viet Trung, Do Huu Thang ects to Fatigue Life of Highway Bridge. Global Civil Engineering & Applied Science Conference, Janauary 8-10/2014, South Korean. No: 7. Pages: 21-26. Year 2014. (Mar 13 2016 11:43PM)
[4]Article: A method for evaluating and setting the load posting for highway bridge in considering reliability and remaining life. Authors: Nguyen Lan, Nguyen Viet Trung , Do Huu Thang. Hội thảo quốc tế lần thứ 13 về Công nghệ tiên tiến (ISAT-13). No: ISAT 13, November,2014. Pages: 93-95. Year 2014. (Jun 22 2016 11:00PM)
  
 Sách và giáo trình
(Oct 7 2013 2:07PM)(Dec 28 2010 5:25PM)
[1]

Phân tích và thiết kế kết cấu bằng phần mềm SAP2000 v14

Tập 2: Phân tích công trình cầu
Chủ biên: GVC.ThS.Nguyễn Lan. Đồng tác giả:

GS.TS.Nguyễn Viết Trung

KS.Trương Minh Phước
.
Nơi XB: Nhà xuất Bản Xây dựng. Năm 2013.

[2]

Phân tích và thiết kế kết cấu bằng phần mềm SAP2000 v14. Tập 1: Cơ bản
Chủ biên: Nguyễn Viết Trung. Đồng tác giả:

Nguyễn Lan

Trương Minh Phước
.
Nơi XB: Nhà Xuất bản Xây dựng. Năm 2011.

  
 Giải thưởng khoa học, phát minh và sáng chế
SttTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
[1] Giải 3, Sinh viên NCKH, Khoa XDCĐ năm 2016

 Khoa học công nghệ

 2016

 

 Trường ĐHBK, ĐHĐN

abortion pill services farsettiarte.it having an abortion
[2] Sáng khiến là cải tiến kỹ thuật (Thiết bị quan trắc mực nước ngầm)

 Khoa học công nghệ

 2016

 

 Giám đốc ĐH Đà Nẵng

[3] HD sinh viên đạt giải hội đồng, giải thưởng các đồ án tốt nghiệp ngành Xây dựng, kiến trúc (Loa Thành) năm học 2015-2016

 Khoa học công nghệ

 2016

 

 Hội đồng giải thưởng Loa Thành

[4] Hướng dẫn SV đạt giải khuyến khích giải thưởng LOA THÀNH năm 2010

 Kỹ thuật

 2010

 

 Giải thưởng Loa Thành, Hà Nội

manufacturer coupons for prescription drugs modelosguayaquil.com viagra online coupon
[5] Hướng dẫn SV đạt giải ba giải thưởng LOA THÀNH năm 2009

 Kỹ thuật

 2009

 

 Giải thưởng Loa Thành, Hà Nội

unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
abortion pill services farsettiarte.it having an abortion
doctors who prescribe naltrexone open naloxone challenge
[6] Hướng dẫn SV Đạt giải 3 giải thưởng LOA THÀNH

 Kỹ thuật

 2006

 

 Giải thưởng Loa Thành, Hà Nội

[7] Giải nhất SV nghiên cứu khoa học, hội nghị SV NCKH lần 1, Đại học Đà Nẵng, 1995

 Kỹ thuật

 1995

 

 Đại Học Đà Nẵng

viagra coupon 2016 softballspa.com discount coupons for viagra
doctors who prescribe naltrexone open naloxone challenge
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Phân tích công trình cầu
Ngành: Giao thông vận tải
 2016 Học viên cao học  Trường ĐHBK- Đại học Đà nẵng
[2]Mố, trụ cầu
Ngành: Giao thông vận tải
 2015 Sinh viên đại học  Trường ĐHBK- Đại học Đà Nẵng
[3]Bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công XD
Ngành: Giao thông vận tải
 2009 Các cán bộ ngành Xây dựng  Trường ĐHBK và các nơi khác
[4]Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư XD
Ngành: Giao thông vận tải
 2009 Cán bộ hoạt động trong ngành xây dựng
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
 Trường ĐHBK và các nơi khác
[5]Xây dựng cầu
Ngành: Giao thông vận tải
 2005 Sinh viên Đại học  Trường ĐHBK Đà nẵng
[6]Khai thác & Thí nghiệm Cầu
Ngành: Giao thông vận tải
 2000 Sinh viên đại học
marriage affairs all wife cheat i want an affair
 Trường ĐHBK Đà Nẵng
[7]Tin học ứng dụng XD
Ngành: Giao thông vận tải
 1998 Sinh viên đại học
marriage affairs open i want an affair
 Trường ĐHBK Đà Nẵng
[8]Thiết kế cầu thép
Ngành: Giao thông vận tải
 1997 Sinh viên đại học
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
 Trường ĐHBK Đà Nẵng
[9]Hướng dẫn đồ án môn học và đồ án tốt nghiệp ngành Cầu
Ngành: Các ngành KHKT khác
 1996 Sinh viên đại học  Trường ĐHBK Đà Nẵng
[10]Thiết kế cầu Bê tông cốt thép
Ngành: Giao thông vận tải
 1995 Sinh viên đại học ngành XD Cầu Đường  Trường ĐHBK Đà Nẵng
[11]Bồi dưỡng nghiệp vụ thí nghiệm viên chuyên ngành xây dựng
Ngành: Các ngành KHKT khác
  Cán bộ các phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng  Trường ĐHBK và các nơi khác
[12]Quản lý phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng
Ngành: Các ngành KHKT khác
  Cán bộ phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng
walgreens prints coupons open free printable coupons
 Trường ĐHBK và các nơi khác
  
 Thông tin khác
  CHỦ TRÌ CÁC HỢP ĐỒNG TƯ VẤN, CHUYỂN GIAO KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn