Trương Bá Thanh
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 101,662,651

 
Mục này được 65384 lượt người xem
Họ và tên:  Trương Bá Thanh
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  01/01/1960
Nơi sinh: Xã Tiên phong, Huyện Tiên phước, Tỉnh Quảng Nam
Quê quán Xã Tiên phong, Huyện Tiên phước, Tỉnh Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kinh tế công nghiệp; Tại: Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Kế toán; Trường Đại học Kinh tế
Chức vụ: Giám đốc Trung tâm
Học vị: Tiến sĩ; năm: 1995; Chuyên ngành: ; Tại: Trường Đại học Grenoble, Pháp
Chức danh KH:  Giáo sư; công nhận năm: 2010
Dạy CN: Kế toán, Quản trị kinh doanh, Kinh tế phát triển, Quản lý kinh tế
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Nga.
Địa chỉ liên hệ: 71 Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

Thạc sĩ tại Trường Đại học Grenoble, Pháp (1991),

Giảng viên Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng (1982-1985). Giảng viên Phân hiệu Đại học Kinh tế Đà Nẵng (1985-1988). Giảng viên Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng (1988-1990). Trưởng phòng Đào tạo và Công tác Sinh viên, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN (1995-2004). Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN (2004 đến nay).

Giảng dạy các chuyên ngành Kế toán, Quản trị kinh doanh, Kinh tế phát triển.

Hướng nghiên cứu chính: Kế toán quản trị, Phân tích tài chính, Kinh tế lượng, Ứng dụng mô hình cân bằng tổng thể, mô hình cân đối liên ngành, liên vùng. Nghiên cứu tác động của hội nhập kinh tế quốc tế đến Việt Nam, các phương pháp đánh giá.

 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp Nhà nước: Mô hình tăng trưởng Kinh tế Việt Nam. Chủ nhiệm: Chủ nhiệm. Thành viên: Bùi Quang BìnhNguyễn Thị Thạch. Mã số: KX2017. Năm: 2015. (Sep 27 2017 5:32PM)
[2] Đề tài Khác: Nghiên cứu tiềm năng thị trường cho các sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp và từ nguồn tự nhiên của tỉnh Kon Tum. Chủ nhiệm: Trương Bá Thanh. Mã số: B2009-TDA02-18-TRIG. Năm: 2012. (Jun 17 2013 2:48PM)
[3] Đề tài cấp Bộ trọng điểm: Đẩy mạnh liên kết kinh tế giữa các địa phương trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Chủ nhiệm: Trương Bá Thanh. Mã số: B2008-D9N04-34-TĐ. Năm: 2011. (Jun 17 2013 2:45PM)
[4] Đề tài cấp Thành phố: Chủ nhiệm chương trình 05 Thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Trương Bá Thanh. Thành viên: . Mã số: Cấp Tỉnh. Năm: 2010. (May 11 2011 12:54PM)
[5] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu tác động của tự do hóa thương mại quốc tế đến cơ cấu công nghiệp của Thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Trương Bá Thanh. Mã số: Sở KHCN&MT. Năm: 2009. (Jun 17 2013 2:50PM)
[6] Đề tài cấp Thành phố: Dự báo tác động của việc Việt nam gia nhập tổ chức thương mại thế giới (WTO) đến cấu trúc kinh tế thành phố Đà nẵng. Chủ nhiệm: Trương Bá Thanh. Mã số: Cấp Tỉnh. Năm: 2008. (May 11 2011 12:53PM)
[7] Đề tài cấp Thành phố: Dự án nghiên cứu tiềm năng thị trường các sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp và thị trường tự nhiên Tỉnh Kon tum. Chủ nhiệm: Trương Bá Thanh. Mã số: Cấp Tỉnh. Năm: 2008. (May 11 2011 12:49PM)
[8] Đề tài cấp Bộ: Xây dựng mô hình Input/Output thành phố Đà Nẵng (Theo phương pháp gián tiếp). Chủ nhiệm: Trương Bá Thanh. Mã số: B2005-14-32. Năm: 2006. (May 11 2011 12:52PM)
[9] Đề tài cấp Bộ: Phân tích - thiết kế và xây dựng hệ thống thông tin trên mạng nhằm phục vụ công tác quản lý đào tạo của Trường Đại học Kinh tế & QTKD-Đại học Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Trương Bá Thanh. Thành viên: . Mã số: B2003-14-26. Năm: 2005. (May 11 2011 12:51PM)
[10] Đề tài chưa xác định: Xây dựng khung chương trình và chương trình môn học các ngành kinh tế hệ cao đẳng tại trường Đại học Kinh tế và QTKD. Đề tài cấp ĐHĐN, 2002. Chủ nhiệm: Trương Bá Thanh. Mã số: QĐ 412/ĐHĐN. Năm: 2002. (Dec 31 2010 2:03PM)
[11] Đề tài cấp Bộ: Tin học hóa công tác kế toán trong các doanh nghiệp. Chủ nhiệm: Trương Bá Thanh. Thành viên: . Mã số: B98-14-20. Năm: 2001. (May 11 2011 12:43PM)
[12] Đề tài cấp Bộ: Đổi mới nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp trong điều kiện hiện nay. Chủ nhiệm: Trương Bá Thanh. Mã số: B96 -14 - 08. Năm: 2000. (May 11 2011 12:42PM)
[13] Đề tài cấp Nhà nước: Xây dựng hệ thống tin học phục vụ “Quản lý hành chính nhà nước” tỉnh Quảng nam – Đà nẵng. Chủ nhiệm: Trương Bá Thanh. Mã số: CT001. Năm: 1996. (May 11 2011 12:45PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Mô hình lí thuyết về ảnh hưởng của quảng cáo và khuyến mãi đến giá trị thương hiệu. Tác giả: Trương Bá Thanh*; Trần Trung Vinh
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 02(87).2015. Trang: 137. Năm 2015. (May 15 2015 11:04AM)
[2]Bài báo: Sự tác động của nhận biết thương hiệu đến chất lượng cảm nhận, yêu thích thương hiệu và dự định mua: Khảo sát tại thị trường máy tính xách tay Việt Nam. Tác giả: Trương Bá Thanh, Trần Trung Vinh. Tạp chí Kinh tế và phát triển
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Số: 197. Trang: 44-50. Năm 2013.
(Mar 13 2014 4:18PM)
[3]Bài báo: Tình hình kinh tế Việt Nam 2012 và các giải pháp cho năm 2013. Tác giả: Trương Bá Thanh, Bùi Quang Bình. Tạp chí Khoa học Kinh tế
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Số: 1. Trang: 1-7. Năm 2013.
(Mar 13 2014 4:20PM)
[4]Bài báo: Tác động của xuất xứ quốc gia đến ý định mua ô tô Nhật Bản: Nghiên cứu thực tiễn với Toyota. Tác giả: Trương Bá Thanh, Lê Văn Huy, Phạm Ngọc Tiến. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 7(68). Trang: 142-149. Năm 2013. (Mar 13 2014 4:22PM)
[5]Bài báo: Phương pháp kế toán ngược dòng trong doanh nghiệp áp dụng hệ thống sản xuất tức thời. Tác giả: Trương Bá Thanh, Huỳnh Thị Hồng Hạnh
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Economic Development Review
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Số: 192. Trang: 8-15. Năm 2010.
(Mar 13 2014 4:25PM)
[6]Bài báo: Cải tiến chất lượng dịch vụ: Nghiên cứu thực nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng. Tác giả: Trương Bá Thanh, Lê Văn Huy. Vietnam's Socio-Economic Development. Số: 64. Trang: 31-43. Năm 2010. (Jun 17 2013 2:19PM)
[7]Tham luận: Nâng cao cơ hội việc làm qua sàn giao dịch việc làm tại thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Trương Bá Thanh (Đồng tác giả: 2). Hội thảo quốc tế “Công Nghệ Đào tạo và Môi trường nghề nghiệp ở Việt Nam”-Huế, ngày 18-19 tháng 3 năm 2010
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Trang: 1-10. Năm 2010.
(May 11 2011 3:50PM)
[8]Bài báo: Vấn đề di dân trong quá trình đô thị hóa: Từ Lý luận đến định hướng chính sách. Tác giả: Trương Bá Thanh (Đồng tác giả: 2). Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Trang: 1-8. Năm 2010.
(May 11 2011 3:52PM)
[9]Bài báo: Xây dựng thang đo chất lượng dịch vụ trong lĩnh vực ngân hàng. Tác giả: Trương Bá Thanh (Đồng tác giả: 2). Tạp chí Phát triển kinh tế. Số: 236. Trang: 65-72. Năm 2010. (May 11 2011 3:41PM)
[10]Bài báo: Đánh giá tổng thể chỉ tiêu tài chính trong phân loại tài chính doanh nghiệp. Tác giả: Trương Bá Thanh (Đồng tác giả: 3). Tạp chí Ngân hàng
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
. Số: 10. Trang: 34-40. Năm 2009.
(May 11 2011 2:57PM)
[11]Bài báo: Liên kết kinh tế và những gợi ý đối với miền Trung Tây nguyên. Tác giả: Trương Bá Thanh (Đồng tác giả: 2)
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Tạp chí Sinh hoạt Lý luận. Số: 3 (94). Trang: 61-64. Năm 2009. (May 11 2011 3:54PM)
[12]Bài báo: Liên kết kinh tế miền Trung và Tây nguyên – Từ lý luận đến thực tiễn. Tác giả: Trương Bá Thanh (Đồng tác giả: 1). Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Số: Số 3 (32). Trang: 133-137. Năm 2009.
(May 11 2011 3:31PM)
[13]Tham luận: Nghiên cứu định lượng hành vi khách quốc tế tại Đà nẵng và gợi ý cho liên kết phát triển du lịch Huế - Đà nẵng - Quảng nam. Tác giả: Trương Bá Thanh (Đồng tác giả: 3). Kỷ yếu Hội thảo KH Cấp Bộ (Liên kết kinh tế trên địa bàn Miền Trung-Tây Nguyên)
marriage affairs all wife cheat i want an affair
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Trang: 229-238. Năm 2009.
(May 11 2011 3:22PM)
[14]Tham luận: Phương pháp nghiên cứu khả năng liên kết nội bộ ngành kinh tế: Cách tiếp cận về chỉ tiêu tài chính. Tác giả: Trương Bá Thanh (Đồng tác giả: 3)
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Kỷ yếu Hội thảo KH Cấp Bộ (Liên kết kinh tế trên địa bàn Miền Trung-Tây Nguyên). Trang: 325-333. Năm 2009. (May 11 2011 3:22PM)
[15]Bài báo: Các giải pháp nhằm phát huy vai trò của Thành phố Đà nẵng trong việc phát triển dịch vụ Logistic trên tuyến hành lang Kinh tế Đông – Tây. Tác giả: Trương Bá Thanh (Đồng tác giả: 2). Tạp chí Phát triển Kinh tế
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Số: 227. Trang: 17-25. Năm 2009.
(May 11 2011 3:24PM)
[16]Bài báo: Sự hài lòng khách du lịch quốc tế tại Đà nẵng và một số hàm ý về chính sách thu hút khách. Tác giả: Trương Bá Thanh (Đồng tác giả: 2). Tạp chí Kinh tế và Phát triển
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 144. Trang: 87-91. Năm 2009.
(May 11 2011 2:44PM)
[17]Bài báo: Sử dụng chỉ số quyền năng (Potenty Index) để tính chỉ số năng lực cạnh tranh cấp Tỉnh (PCI). Tác giả: Trương Bá Thanh (Đồng tác giả: 2). Tạp chí Ngân hàng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Số: 13. Trang: 45-49. Năm 2009.
(May 11 2011 2:56PM)
[18]Tham luận: Liên kết kinh tế Miền Trung và Tây nguyên – Những vấn đề đặt ra. Tác giả: Trương Bá Thanh (Đồng tác giả: 1)
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Kỷ yếu Hội thảo KH Cấp Bộ (Liên kết kinh tế trên địa bàn Miền Trung-Tây Nguyên). Trang: 7-12. Năm 2009. (May 11 2011 3:38PM)
[19]Bài báo: Rào cản và giải pháp nhằm đẩy mạnh liên kết kinh tế trên địa bàn miền Trung – Tây nguyên. Tác giả: Trương Bá Thanh (Đồng tác giả: 2). Tạp chí Kinh tế và Phát triển. Số: 145. Trang: 47-50. Năm 2009. (May 11 2011 2:54PM)
[20]Bài báo: Quản trị chi phí theo lợi nhuận mục tiêu và khả năng vận dụng tại Việt nam. Tác giả: Trương Bá Thanh (Đồng tác giả: 2). Tạp chí Ngân hàng
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 12. Trang: 49-53. Năm 2009.
(May 11 2011 2:55PM)
[21]Bài báo: Vận dụng phương pháp tính giá dựa trên cơ sở hoạt đông trong các doanh nghiệp In. Tác giả: Trương Bá Thanh (Đồng tác giả: 2)
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 3 (32). Trang: 138-147. Năm 2009. (May 11 2011 3:49PM)
[22]Tham luận: Đào tạo theo nhu cầu xã hội: Vai trò và mối quan hệ giữa nhà trường với doanh nghiệp. Tác giả: Trương Bá Thanh
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Kỷ yếu hội thảo khoa học (Gắn đào tạo với nhu cầu xã hội). Trang: 1-4. Năm 2008. (May 11 2011 3:45PM)
[23]Tham luận: Liên kết kinh tế: Từ lý luận đến thực tiễn Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Tác giả: Trương Bá Thanh. Kỷ yếu hội thảo khoa học (Liên kết kinh tế “Vùng kinh tế trọng điểm Miền Trung”). Trang: 1-4. Năm 2008. (May 11 2011 3:47PM)
[24]Bài báo: Kế toán quản trị chi phí tại các công ty cà phê nhà nước trên địa bàn Tỉnh Đắc lắc. Tác giả: Trương Bá Thanh (Đồng tác giả: 2). Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 06 (29). Trang: 146-158. Năm 2008. (May 11 2011 3:38PM)
[25]Bài báo: Đổi mới công tác đào tạo Kế toán – Kiểm toán trong điều kiện hội nhập kinh tế thế giới. Tác giả: Trương Bá Thanh (Đồng tác giả: 2)
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng.
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
. Số: 21. Trang: 110-113. Năm 2007.
(May 11 2011 3:20PM)
[26]Bài báo: Phát triển các loại hình dịch vụ và các doanh nghiệp phụ trợ nhằm đẩy mạnh thu hút và nâng cao hiệu quả sử dụng đầu tư nước ngoài tại duyên hải Nam Trung bộ. Tác giả: Trương Bá Thanh (Đồng tác giả: 1). Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 20. Trang: 169-175. Năm 2007. (May 11 2011 3:32PM)
[27]Tham luận: Ứng dụng phương pháp cân bằng tổng thể trong phân tích mối quan hệ giữa ngành công nghiệp chính yếu và ngành công nghiệp phụ trợ: Trường hợp công nghiệp da Việt nam. Tác giả: Trương Bá Thanh (Đồng tác giả: 2). Kỷ yếu hội thảo KH Cấp Bộ (Ảnh hưởng của việc gia nhập tổ chức thương mại thế giới đối với nền kinh tế Việt nam). Trang: 289-317. Năm 2007. (May 11 2011 3:29PM)
[28]Tham luận: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế khu vực nông nghiệp, nông thôn thành phố Đà Nẵng: Thực trạng và giải pháp. Tác giả: Trương Bá Thanh (Đồng tác giả: 2). Hội thảo khoa học “Kinh tế miền Trung Tây Nguyên: Tiềm năng – Động lực và
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Trang: 91-98. Năm 2005.
(May 11 2011 3:30PM)
[29]Bài báo: Kế toán chi phí theo phương pháp “Chi phí mục tiêu”. Tác giả: Trương Bá Thanh
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 3. Trang: 23-29. Năm 2005.
(May 11 2011 3:28PM)
[30]Tham luận: Báo cáo đề dẫn tại hội thảo “Phát triển dịch vụ tài chính tại vùng kinh tế trọng điểm miền trung”. Tác giả: Trương Bá Thanh. Kỷ yếu hội thảo khoa học (Phát triển dịch vụ tài chính tại Vùng kinh tế Trọng điểm Miền Trung). Trang: 5-10. Năm 2005. (May 11 2011 3:43PM)
[31]Tham luận: Kế toán chi phí theo phương pháp chi phí mục tiêu. Tác giả: Trương Bá Thanh
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Kỷ yếu hội nghị khoa học Lần thứ 3 (Kỷ niệm 10 năm thành lập ĐHĐN). Trang: 549-554. Năm 2004. (May 11 2011 3:45PM)
[32]Tham luận: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp thành phố Đà Nẵng: Những thành công và hạn chế nhìn từ góc độ chính sách. Tác giả: Trương Bá Thanh (Đồng tác giả: 2)
marriage affairs open i want an affair
. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học kỷ niệm 10 năm thành lập Đại học Đà Nẵng, Đà Nẵng. Trang: 457-462. Năm 2004. (May 11 2011 3:48PM)
[33]Tham luận: Bàn về vai trò chủ đạo của khu vực kinh tế nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt nam. Tác giả: Trương Bá Thanh (Đồng tác giả: 2). Kỷ yếu hội thảo khoa học Chương trình KX01 (Kinh tế thị trường định hướng XHCN)
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Trang: 172-178. Năm 2004.
(May 11 2011 3:37PM)
[34]Bài báo: Phân tích rủi ro kinh doanh trong doanh nghiệp. Tác giả: Trương Bá Thanh. Tạp chí Khoa học - Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 1. Trang: 61-64. Năm 2003. (May 11 2011 1:51PM)
[35]Bài báo: Phân tích rủi ro trong hoạt động chứng khoán. Tác giả: Trương Bá Thanh. Tạp chí Chứng khoán Việt Nam. Số: 3(53). Năm 2003. (Dec 31 2010 2:03PM)
[36]Bài báo: Mối quan hệ CVP và phân tích rủi ro kinh doanh trong doanh nghiệp. Tác giả: Trương Bá Thanh. Tạp chí Phát triển Kinh tế. Số: 2-5. Trang: 21-23. Năm 2003. (May 11 2011 1:46PM)
[37]Bài báo: Mở rộng mô hình phân tích chi phí-khối lương-lợi nhuận trong đánh giá rủi ro kinh doanh. Tác giả: Trương Bá Thanh
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
. Tạp chí Kinh tế và Phát triển. Số: 71. Trang: 35-37. Năm 2003. (May 11 2011 1:39PM)
[38]Bài báo: Mối quan hệ giữa kế toán quản trị và Kiểm toán nội bộ. Tác giả: Trương Bá Thanh. Tạp chí Kinh tế và Phát triển
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Số: 69. Trang: 28-29. Năm 2003.
(May 11 2011 1:40PM)
[39]Bài báo: Hiệu quả thông tin thị trường chứng khoán TP Hồ Chí Minh. Tác giả: Trương Bá Thanh. Tạp chí Kinh tế và Phát triển
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
. Số: 71. Trang: 29-32. Năm 2003.
(May 11 2011 1:41PM)
[40]Bài báo: Rủi ro trong hoạt động chứng khoán. Tác giả: Trương Bá Thanh. Tạp chí Chứng khoán Việt nam. Số: 3(53). Trang: 50-52. Năm 2003. (May 11 2011 1:43PM)
[41]Bài báo: Phân tích rủi ro qua hệ số bê ta các công ty niêm yết tại thị trường chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh. Tác giả: Trương Bá Thanh. Tạp chí Ngân hàng
marriage affairs open i want an affair
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 5. Trang: 39-41. Năm 2003.
(May 11 2011 1:43PM)
[42]Tham luận: Một số kết quả điều tra sinh viên tốt nghiệp phục vụ việc đổi mới công tác quản lý đào tạo cho phù hợp với thị trường lao động. Tác giả: Trương Bá Thanh
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Kỷ yếu Hội nghị KH Quan hệ giữa đào tạo và thị trường lao động Đại học Đà nẵng-Dự án giáo dục đại học 1-2/6/2001. Trang: 141-146. Năm 2001. (May 11 2011 1:54PM)
QUỐC TẾ:
[1]Presentations: Establisment priority index of service quality improvement in banking sector: the case in Vietnam. Authors: Trương Bá Thanh. BAI2010 conference, International Conference on Business and Information
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Pages: 1-10. Year 2010.
(May 11 2011 3:39PM)
[2]Article: A Study on the Service Quality and Customer Satisfaction Index of International Travelers: An Empirical Study in Danang City, Vietnam. Authors: Trương Bá Thanh, Lê Văn Huy. Journal of Applied Global Research. No: Volume 2, Issue 3. Pages: 1-13. Year 2010. (May 11 2011 3:40PM)
[3]Presentations: Using Potency Index To Calculate Provincial Competitiveness Index (PCI) in Vietnam. Authors: Trương Bá Thanh, Lê Văn Huy, Nguyễn Mạnh Toàn
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Proceeding of Intellectbase International Consortium, Academic Conference, Sydney, March 8-9
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Pages: 1-11. Year 2010.
(May 11 2011 3:42PM)
[4]Presentations: Globalization and Accounting Reform in Vietnam. Authors: Trương Bá Thanh (Đồng tác giả: 3). Proceeding Global Accounting and Organizational Change Research Conference
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Pages: 1-10. Year 2010.
(May 11 2011 3:53PM)
[5]Presentations: The Effect of Trade Liberalization on Income Distribution in Vietnam - Dynamic CGE Approach. Authors: Trương Bá Thanh, Nguyễn Mạnh Toàn. APEA conference, Santa Cruz, Washington University June 27-28, 2009
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Pages: 1-25. Year 2009.
(May 11 2011 2:58PM)
[6]Presentations: A Study on the Service Quality and Customer Satisfaction Index of International Travelers: An Empirical Study in Danang City, Vietnam. Authors: Trương Bá Thanh, Lê Văn Huy. Intellectbase International Consortium Academic Conference, Sydney, Australia, July 13-14, 2009
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Pages: 21-30. Year 2009.
(May 11 2011 2:50PM)
[7]Presentations: Enhancing the role of Danang in developing logistic services on the east-west economic corridor. Authors: Trương Bá Thanh, Đào Hữu Hòa, Trần Đình Khôi Nguyên, Nguyễn Mạnh Toàn. “Economic Development and the Formation of International Distribution Network in GMS” Xiamen University and Obirin University, China, March 12nd. Pages: 13-30. Year 2009. (May 11 2011 2:49PM)
[8]Presentations: Research on the International Economic Integration Ability of Vietnamese Machinery Industry: Financial Capacity Approach. Authors: Trương Bá Thanh, Nguyễn Mạnh Toàn, Lê Văn Huy. Annual Bulletin of The Institute for Industrial Research of Obirin University International Symposium “Overseas Investment of Japanese Machine Industry and Its Role in Strengthening the International Division of Labor in Northeast and Southeast Asia”. Pages: 39-62. Year 2008. (May 11 2011 3:12PM)
[9]Presentations: Information and Communication Technologies Education in Vietnam. Authors: Trương Bá Thanh (Đồng tác giả: 2). Information Systems Research and education in developing countries in International Conference on Information Systems – ICIS 2008’’, Paris, France. Pages: 63-69. Year 2008. (May 11 2011 3:13PM)
[10]Article: Annual Bulletin of The Institute for Industrial Research of Obirin University. Authors: Trương Bá Thanh (Đồng tác giả: 2). Annual Bulletin of The Institute for Industrial Research of Obirin University. No: 25. Pages: 107-139. Year 2007. (May 11 2011 2:46PM)
[11]Article: Changes in Vietnamese Industrial Structure in the Context of Trade Liberalization. Authors: Trương Bá Thanh, Nguyễn Mạnh Toàn. Annual Bulletin of The Institute for Industrial Research of Obirin University. No: 24. Pages: 109-138. Year 2006. (May 11 2011 2:48PM)
[12]Article: Changes in Vietnamese industrial Structure in the Context of Trade Liberalization. Authors: Truong Ba Thanh, Nguyen Manh Toan
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Annual Bulletin of The Institute for Industrial Rerearch of Obirin University. No: 24. Pages: 109-134. Year 2006. (Mar 13 2014 4:32PM)
[13]Presentations: Analysis of the Relationship between Main Industries and Supporting Industries: The Case of Vietnam’s Textile and Garment Industries. Authors: Trương Bá Thanh
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. International Conference “Promotion of Supporting Industries in Vietnam and Intellectual Cooperation from Japan” Annual Bulletin of The Institute for Industrial Research of Obirin University
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
. Pages: 97-121. Year 2005.
(May 11 2011 2:42PM)
[14]Article: Expanding CVP model in business risk analysis. Authors: Trương Bá Thanh. Tạp chí Kinh tế và Phát triển. No: 71. Pages: 6-12. Year 2003. (Dec 31 2010 2:03PM)
[15]Presentations: An Application of the Factor Discriminant Method in Determining Financial Positions of Business. Authors: Trương Bá Thanh
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Economic Strategies for Central Vietnam at the Dawn of the Twenty-First Century" ĐaNang University- United States-Vietnam Foundation 20-21/04/2000
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Year 2000.
(May 11 2011 1:48PM)
[16]Presentations: Formation des étudiants francophones đe gestion et d’économie du Vietnam: Etat des lieux et Solutions. Authors: Trương Bá Thanh
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Kỷ yếu Hội nghị KH AUPELF-UREF Rencontre “Formation-Affaires-Francophonie” 16/3/1996
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Pages: 3-8. Year 1996.
(May 11 2011 1:52PM)
[17]Presentations: Comparaison des fluctuations des prix des matières premières à moyen-long terme. Authors: Trương Bá Thanh
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Colloque internationale Matières premières: Marchés Mondiaux, Déséquilibré, Organisation. Pages: 65-92. Year 1994. (May 11 2011 1:37PM)
[18]Article: Les mouvements de parallélisme dans les fluctuations des prix des matières premières à moyen-long terme. Authors: Trương Bá Thanh (Đồng tác giả: 2). Cahiers du GAMMAP (Document hors-séries) Septembre 1994. No: Hors-series. Pages: 80-105. Year 1994. (May 11 2011 1:44PM)
[19]Article: Efficience des marchés internationaux du pétrole à court terme. Authors: Trương Bá Thanh
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Cahier du GAMMAP. No: 13. Pages: 1-29. Year 1993. (May 11 2011 1:47PM)
  
 Sách và giáo trình
[1]Mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam Chủ biên: Trương Bá Thanh, Bùi Quang Bình. Đồng tác giả: Nguyễn Thị Thạch. Nơi XB: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật. Năm 2016.(Sep 27 2017 5:36PM)
[2]Đổi mới kinh tế Chủ biên: Nguyễn Xuân Thắng. Đồng tác giả: Trương Bá Thanh. Nơi XB: Nhà xuất bản chính trị Quốc gia - Sự thật. Năm 2016.(Sep 27 2017 5:37PM)
[3]Mô hình cân bằng tổng thể - Ứng dụng trong nghiên cứu cơ cấu ngành kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt nam (Tái bản) Chủ biên: Trương Bá Thanh. Nơi XB: NXB Đà Nẵng. Năm 2010.(May 11 2011 4:41PM)
[4]Giáo trình Kế toán quản trị Doanh nghiệp Chủ biên: Trương Bá Thanh. Đồng tác giả: (Đồng tác giả: 3). Nơi XB: LH nội bộ. Năm 2010.(May 11 2011 4:42PM)
[5]Hội nhập kinh tế quốc tế với phát triển bền vững Chủ biên: Trương Bá Thanh. Đồng tác giả: (Đồng tác giả: 3). Nơi XB: NXB Chính trị Quốc gia. Năm 2005.(May 11 2011 4:40PM)
[6]Giáo trình Kế toán quản trị Chủ biên: Trương Bá Thanh. Đồng tác giả: (Đồng tác giả: 3). Nơi XB: NXB Giáo dục. Năm 2003.(May 11 2011 4:39PM)
[7]Giáo trình Phân tích hoạt động kinh doanh II Chủ biên: Trương Bá Thanh. Đồng tác giả: (Đồng tác giả: 2). Nơi XB: NXB Giáo dục. Năm 2001.(May 11 2011 4:32PM)
[8]Phân tích tài chính doanh nghiệp
Chủ biên: Trương Bá Thanh. Đồng tác giả: (Đồng tác giả: 2). Nơi XB: Nhà xuất bản Giáo dục. Năm 2001.(Dec 31 2010 2:03PM)
[9]Mô hình cân bằng tổng thể - Ứng dụng trong nghiên cứu cơ cấu ngành kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt nam Chủ biên: Trương Bá Thanh. Nơi XB: NXB Đà Nẵng. Năm 2000.(May 11 2011 4:36PM)
[10]Matières premières : Marchés Mondiaux, Déséquilibré, Organisation Chủ biên: Trương Bá Thanh. Đồng tác giả: (Tham gia viết 1 chương). Nơi XB: ECONOMICA Publisher. Năm 1995.(Dec 31 2010 2:03PM)
  
 Hướng dẫn Sau đại học
SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Lamngeun SAYASENE
Đề tài: Tăng cường thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài nhằm phát triển Công nghiệp tại nước CHDCND Lào
Trách nhiệm: Hướng dẫn 2

 Tiến sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - Đà Nẵng

 2012

 2018

[2]Phạm Quang Tín
Đề tài: Nghiên cứu biến động quy mô Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) Việt Nam
Trách nhiệm: Hướng dẫn 1

 Tiến sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2012

 2016

[3]Nguyễn Ngọc Anh
Đề tài: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến thu hút FDI vào Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung
Trách nhiệm: Hướng dẫn 1

 Tiến sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2015

[4]Huỳnh Thị Hồng Hạnh
Đề tài: Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin kế toán trong các bệnh viện công
Trách nhiệm: Hướng dẫn 1

 Tiến sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2015

[5]Nguyễn Thị Thống Nhất
Đề tài: Khai thác hợp lý các di sản văn hóa vật thể ở khu vực miền Trung Việt Nam
Trách nhiệm: Hướng dẫn 2

 Tiến sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2009

 2014

[6]Nguyễn Hồng Quang
Đề tài: Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ D-com 3G tại Chi nhánh Viettel Bình Định - Tập đoàn Viễn thông Quân Đội.

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Quy Nhơn

 2011

 2012

[7]Huỳnh Thị Tường Vân
Đề tài: Quản trị chất lượng dịch vụ mặt đất của Vietnam Airlines

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[8]Đặng Văn Mỹ
Đề tài: Determinant
Trách nhiệm: Hướng dẫn 1

 Tiến sĩ

 Universite de Nantes

 2008

 2012

[9]Trần Trung Vinh
Đề tài: Thị trường ôtô
Trách nhiệm: Hướng dẫn 2

 Tiến sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2009

 2012

[10]Nguyễn Việt Thảo
Đề tài: Phát triển nông nghiệp Cần Thơ
Trách nhiệm: Hướng dẫn 2

 Tiến sĩ

 Đại Học Đà Nẵng

 2005

 2009

[11]Đoàn Hồng Lê
Đề tài:  
Trách nhiệm: Hướng dẫn 1

 Tiến sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2004

 2009

[12]Nguyễn Thị Mỹ Thanh
Đề tài:  
Trách nhiệm: Hướng dẫn 2

 Tiến sĩ

 Université de Paris III – Sorbonne nouvelle

 2002

 2006

[13]Phạm Thị Lan Hương
Đề tài:  
Trách nhiệm: Hướng dẫn 2

 Tiến sĩ

 Université de Pierres Mendès France

 2000

 2003

  
 Khen thưởng
[1] Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho năm học 1999-2000. Năm: 2000.
[2] Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho năm học 2000-2001. Năm: 2001.
[3] Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho năm học 2003-2004. Năm: 2004.
[4] Huy chương vì thế hệ trẻ. Năm: 2004.
[5] Bằng khen của Thủ tướng chính phủ. Năm: 2006.
[6] Huân chương Lao động hạng 3. Năm: 2009.
[7] Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho năm học 2008-2009. Năm: 2009.
[8] Chiến sỹ thi đua cấp Bộ năm 2008-2009. Năm: 2009.
[9] Liên tục đạt Giảng viên giỏi và chiến sỹ thi đua cấp cơ sở cho các năm học: 1999-2000 ; 2000-2001; 2001-2002 ; 2002-2003; 2003-2004 ; 2004-2005; 2005-2006; 2006-2007; 2007-2008 và 2008-2009, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013. Năm: 2013.
[10] Chiến sỹ thi đua cấp bộ. Năm: 2013.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Kế toán quản trị chiến lược
Ngành: Kế toán
 2017 Học viên cao học, Nghiên cứu sinh  Đại học Đà Nẵng
[2]Phương pháp Nghiên cứu Kinh tế (Định tính, Định lượng)
Ngành: Kinh tế học
 2010 Học viên cao học, Nghiên cứu sinh  Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
[3]Phương pháp nghiên cứu Định tính
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2010 Học viên cao học, Nghiên cứu sinh  Đại học Đà Nẵng
[4]Kinh tế lượng nâng cao
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2004 Đại học Đà Nẵng  
[5]Kế toán quản trị nâng cao
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2000 Học viên cao học, Nghiên cứu sinh  Đại học Đà Nẵng, Đại học Quy Nhơn, Đại học Nha Trang
[6]Kế toán quản trị
Ngành: Kế toán
 1995 Học viên cao học, Nghiên cứu sinh  Đại học Đà Nẵng, Đại học Quy Nhơn, Đại học Nha Trang
[7]Kinh tế lượng
Ngành: Các ngành KHKT khác
 1995 Học viên cao học, Nghiên cứu sinh  Đại học Đà Nẵng, Đại học Nha Trang, Đại học Quy Nhơn
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn