Select * from Danhba where del=0 and vehuu=0 and usrname='truongbathanh' Science curiculum vitae personally - University of Da Nang
 

Trương Bá Thanh
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 31,475,398

 
Mục này được 23094 lượt người xem
Họ và tên:  Trương Bá Thanh
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  01/01/1960
Nơi sinh: Xã Tiên phong, Huyện Tiên phước, Tỉnh Quảng Nam
Quê quán Xã Tiên phong, Huyện Tiên phước, Tỉnh Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kế toán; Tại: Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Ban Giám hiệu; Trường Đại học Kinh tế
Chức vụ: Hiệu trưởng
Học vị: Tiến sĩ; năm: 1995; Chuyên ngành: ; Tại: Trường Đại học Grenoble, Pháp
Chức danh KH:  Giáo sư; công nhận năm: 2010
Dạy CN: Kế toán, Quản trị kinh doanh, Kinh tế phát triển, Quản lý kinh tế
Lĩnh vực NC: Kế toán quản trị, Phân tích tài chính, Kinh tế lượng, Ứng dụng mô hình cân bằng tổng thể, mô hình cân đối liên ngành, liên vùng, phân tích dữ liệu, kinh tế công nghiệp, kinh tế quốc tế
Ngoại ngữ: Tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Nga.
Địa chỉ liên hệ: 71 Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

Thạc sĩ tại Trường Đại học Grenoble, Pháp (1991),

Giảng viên Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng (1982-1985). Giảng viên Phân hiệu Đại học Kinh tế Đà Nẵng (1985-1988). Giảng viên Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng (1988-1990). Trưởng phòng Đào tạo và Công tác Sinh viên, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN (1995-2004). Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN (2004 đến nay).

Giảng dạy các chuyên ngành Kế toán, Quản trị kinh doanh, Kinh tế phát triển.

Hướng nghiên cứu chính: Kế toán quản trị, Phân tích tài chính, Kinh tế lượng, Ứng dụng mô hình cân bằng tổng thể, mô hình cân đối liên ngành, liên vùng. Nghiên cứu tác động của hội nhập kinh tế quốc tế đến Việt Nam, các phương pháp đánh giá.

 Các công trình khoa học
[1] Đề tài Khác: Nghiên cứu tiềm năng thị trường cho các sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp và từ nguồn tự nhiên của tỉnh Kon Tum. Chủ nhiệm: Trương Bá Thanh. Mã số: B2009-TDA02-18-TRIG. Năm: 2012. (Jun 17 2013 2:48PM)
[2] Đề tài cấp Bộ trọng điểm: Đẩy mạnh liên kết kinh tế giữa các địa phương trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Chủ nhiệm: Trương Bá Thanh. Mã số: B2008-D9N04-34-TĐ. Năm: 2011. (Jun 17 2013 2:45PM)
[3] Đề tài cấp Thành phố: Chủ nhiệm chương trình 05 Thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Trương Bá Thanh. Thành viên: . Mã số: Cấp Tỉnh. Năm: 2010. (May 11 2011 12:54PM)
[4] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu tác động của tự do hóa thương mại quốc tế đến cơ cấu công nghiệp của Thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Trương Bá Thanh. Mã số: Sở KHCN&MT. Năm: 2009. (Jun 17 2013 2:50PM)
[5] Đề tài cấp Thành phố: Dự báo tác động của việc Việt nam gia nhập tổ chức thương mại thế giới (WTO) đến cấu trúc kinh tế thành phố Đà nẵng. Chủ nhiệm: Trương Bá Thanh. Mã số: Cấp Tỉnh. Năm: 2008. (May 11 2011 12:53PM)
[6] Đề tài cấp Thành phố: Dự án nghiên cứu tiềm năng thị trường các sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp và thị trường tự nhiên Tỉnh Kon tum. Chủ nhiệm: Trương Bá Thanh. Mã số: Cấp Tỉnh. Năm: 2008. (May 11 2011 12:49PM)
[7] Đề tài cấp Bộ: Xây dựng mô hình Input/Output thành phố Đà Nẵng (Theo phương pháp gián tiếp). Chủ nhiệm: Trương Bá Thanh. Mã số: B2005-14-32. Năm: 2006. (May 11 2011 12:52PM)
[8] Đề tài cấp Bộ: Phân tích - thiết kế và xây dựng hệ thống thông tin trên mạng nhằm phục vụ công tác quản lý đào tạo của Trường Đại học Kinh tế & QTKD-Đại học Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Trương Bá Thanh. Thành viên: . Mã số: B2003-14-26. Năm: 2005. (May 11 2011 12:51PM)
[9] Đề tài chưa xác định: Xây dựng khung chương trình và chương trình môn học các ngành kinh tế hệ cao đẳng tại trường Đại học Kinh tế và QTKD. Đề tài cấp ĐHĐN, 2002. Chủ nhiệm: Trương Bá Thanh. Mã số: QĐ 412/ĐHĐN. Năm: 2002. (Dec 31 2010 2:03PM)
[10] Đề tài cấp Bộ: Tin học hóa công tác kế toán trong các doanh nghiệp. Chủ nhiệm: Trương Bá Thanh. Thành viên: . Mã số: B98-14-20. Năm: 2001. (May 11 2011 12:43PM)
[11] Đề tài cấp Bộ: Đổi mới nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp trong điều kiện hiện nay. Chủ nhiệm: Trương Bá Thanh. Mã số: B96 -14 - 08. Năm: 2000. (May 11 2011 12:42PM)
[12] Đề tài cấp Nhà nước: Xây dựng hệ thống tin học phục vụ “Quản lý hành chính nhà nước” tỉnh Quảng nam – Đà nẵng. Chủ nhiệm: Trương Bá Thanh. Mã số: CT001. Năm: 1996. (May 11 2011 12:45PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Mô hình lí thuyết về ảnh hưởng của quảng cáo và khuyến mãi đến giá trị thương hiệu. Tác giả: Trương Bá Thanh*; Trần Trung Vinh
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 02(87).2015. Trang: 137. Năm 2015. (May 15 2015 11:04AM)
[2]Bài báo: Sự tác động của nhận biết thương hiệu đến chất lượng cảm nhận, yêu thích thương hiệu và dự định mua: Khảo sát tại thị trường máy tính xách tay Việt Nam. Tác giả: Trương Bá Thanh, Trần Trung Vinh. Tạp chí Kinh tế và phát triển
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Số: 197. Trang: 44-50. Năm 2013.
(Mar 13 2014 4:18PM)
[3]Bài báo: Tình hình kinh tế Việt Nam 2012 và các giải pháp cho năm 2013. Tác giả: Trương Bá Thanh, Bùi Quang Bình. Tạp chí Khoa học Kinh tế
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Số: 1. Trang: 1-7. Năm 2013.
(Mar 13 2014 4:20PM)
[4]Bài báo: Tác động của xuất xứ quốc gia đến ý định mua ô tô Nhật Bản: Nghiên cứu thực tiễn với Toyota. Tác giả: Trương Bá Thanh, Lê Văn Huy, Phạm Ngọc Tiến. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 7(68). Trang: 142-149. Năm 2013. (Mar 13 2014 4:22PM)
[5]Bài báo: Phương pháp kế toán ngược dòng trong doanh nghiệp áp dụng hệ thống sản xuất tức thời. Tác giả: Trương Bá Thanh, Huỳnh Thị Hồng Hạnh
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Economic Development Review
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Số: 192. Trang: 8-15. Năm 2010.
(Mar 13 2014 4:25PM)
[6]Bài báo: Cải tiến chất lượng dịch vụ: Nghiên cứu thực nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng. Tác giả: Trương Bá Thanh, Lê Văn Huy. Vietnam's Socio-Economic Development. Số: 64. Trang: 31-43. Năm 2010. (Jun 17 2013 2:19PM)
[7]Tham luận: Nâng cao cơ hội việc làm qua sàn giao dịch việc làm tại thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Trương Bá Thanh (Đồng tác giả: 2). Hội thảo quốc tế “Công Nghệ Đào tạo và Môi trường nghề nghiệp ở Việt Nam”-Huế, ngày 18-19 tháng 3 năm 2010
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Trang: 1-10. Năm 2010.
(May 11 2011 3:50PM)
[8]Bài báo: Vấn đề di dân trong quá trình đô thị hóa: Từ Lý luận đến định hướng chính sách. Tác giả: Trương Bá Thanh (Đồng tác giả: 2). Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Trang: 1-8. Năm 2010.
(May 11 2011 3:52PM)
[9]Bài báo: Xây dựng thang đo chất lượng dịch vụ trong lĩnh vực ngân hàng. Tác giả: Trương Bá Thanh (Đồng tác giả: 2). Tạp chí Phát triển kinh tế. Số: 236. Trang: 65-72. Năm 2010. (May 11 2011 3:41PM)
[10]Bài báo: Đánh giá tổng thể chỉ tiêu tài chính trong phân loại tài chính doanh nghiệp. Tác giả: Trương Bá Thanh (Đồng tác giả: 3). Tạp chí Ngân hàng
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
. Số: 10. Trang: 34-40. Năm 2009.
(May 11 2011 2:57PM)
[11]Bài báo: Liên kết kinh tế và những gợi ý đối với miền Trung Tây nguyên. Tác giả: Trương Bá Thanh (Đồng tác giả: 2)
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Tạp chí Sinh hoạt Lý luận. Số: 3 (94). Trang: 61-64. Năm 2009. (May 11 2011 3:54PM)
[12]Bài báo: Liên kết kinh tế miền Trung và Tây nguyên – Từ lý luận đến thực tiễn. Tác giả: Trương Bá Thanh (Đồng tác giả: 1). Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Số: Số 3 (32). Trang: 133-137. Năm 2009.
(May 11 2011 3:31PM)
[13]Tham luận: Nghiên cứu định lượng hành vi khách quốc tế tại Đà nẵng và gợi ý cho liên kết phát triển du lịch Huế - Đà nẵng - Quảng nam. Tác giả: Trương Bá Thanh (Đồng tác giả: 3). Kỷ yếu Hội thảo KH Cấp Bộ (Liên kết kinh tế trên địa bàn Miền Trung-Tây Nguyên)
marriage affairs all wife cheat i want an affair
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Trang: 229-238. Năm 2009.
(May 11 2011 3:22PM)
[14]Tham luận: Phương pháp nghiên cứu khả năng liên kết nội bộ ngành kinh tế: Cách tiếp cận về chỉ tiêu tài chính. Tác giả: Trương Bá Thanh (Đồng tác giả: 3)
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Kỷ yếu Hội thảo KH Cấp Bộ (Liên kết kinh tế trên địa bàn Miền Trung-Tây Nguyên). Trang: 325-333. Năm 2009. (May 11 2011 3:22PM)
[15]Bài báo: Các giải pháp nhằm phát huy vai trò của Thành phố Đà nẵng trong việc phát triển dịch vụ Logistic trên tuyến hành lang Kinh tế Đông – Tây. Tác giả: Trương Bá Thanh (Đồng tác giả: 2). Tạp chí Phát triển Kinh tế
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Số: 227. Trang: 17-25. Năm 2009.
(May 11 2011 3:24PM)
[16]Bài báo: Sự hài lòng khách du lịch quốc tế tại Đà nẵng và một số hàm ý về chính sách thu hút khách. Tác giả: Trương Bá Thanh (Đồng tác giả: 2). Tạp chí Kinh tế và Phát triển
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 144. Trang: 87-91. Năm 2009.
(May 11 2011 2:44PM)
[17]Bài báo: Sử dụng chỉ số quyền năng (Potenty Index) để tính chỉ số năng lực cạnh tranh cấp Tỉnh (PCI). Tác giả: Trương Bá Thanh (Đồng tác giả: 2). Tạp chí Ngân hàng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Số: 13. Trang: 45-49. Năm 2009.
(May 11 2011 2:56PM)
[18]Tham luận: Liên kết kinh tế Miền Trung và Tây nguyên – Những vấn đề đặt ra. Tác giả: Trương Bá Thanh (Đồng tác giả: 1)
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Kỷ yếu Hội thảo KH Cấp Bộ (Liên kết kinh tế trên địa bàn Miền Trung-Tây Nguyên). Trang: 7-12. Năm 2009. (May 11 2011 3:38PM)
[19]Bài báo: Rào cản và giải pháp nhằm đẩy mạnh liên kết kinh tế trên địa bàn miền Trung – Tây nguyên. Tác giả: Trương Bá Thanh (Đồng tác giả: 2). Tạp chí Kinh tế và Phát triển. Số: 145. Trang: 47-50. Năm 2009. (May 11 2011 2:54PM)
[20]Bài báo: Quản trị chi phí theo lợi nhuận mục tiêu và khả năng vận dụng tại Việt nam. Tác giả: Trương Bá Thanh (Đồng tác giả: 2). Tạp chí Ngân hàng
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 12. Trang: 49-53. Năm 2009.
(May 11 2011 2:55PM)
[21]Bài báo: Vận dụng phương pháp tính giá dựa trên cơ sở hoạt đông trong các doanh nghiệp In. Tác giả: Trương Bá Thanh (Đồng tác giả: 2)
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 3 (32). Trang: 138-147. Năm 2009. (May 11 2011 3:49PM)
[22]Tham luận: Đào tạo theo nhu cầu xã hội: Vai trò và mối quan hệ giữa nhà trường với doanh nghiệp. Tác giả: Trương Bá Thanh
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Kỷ yếu hội thảo khoa học (Gắn đào tạo với nhu cầu xã hội). Trang: 1-4. Năm 2008. (May 11 2011 3:45PM)
[23]Tham luận: Liên kết kinh tế: Từ lý luận đến thực tiễn Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Tác giả: Trương Bá Thanh. Kỷ yếu hội thảo khoa học (Liên kết kinh tế “Vùng kinh tế trọng điểm Miền Trung”). Trang: 1-4. Năm 2008. (May 11 2011 3:47PM)
[24]Bài báo: Kế toán quản trị chi phí tại các công ty cà phê nhà nước trên địa bàn Tỉnh Đắc lắc. Tác giả: Trương Bá Thanh (Đồng tác giả: 2). Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 06 (29). Trang: 146-158. Năm 2008. (May 11 2011 3:38PM)
[25]Bài báo: Đổi mới công tác đào tạo Kế toán – Kiểm toán trong điều kiện hội nhập kinh tế thế giới. Tác giả: Trương Bá Thanh (Đồng tác giả: 2)
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng.
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
. Số: 21. Trang: 110-113. Năm 2007.
(May 11 2011 3:20PM)
[26]Bài báo: Phát triển các loại hình dịch vụ và các doanh nghiệp phụ trợ nhằm đẩy mạnh thu hút và nâng cao hiệu quả sử dụng đầu tư nước ngoài tại duyên hải Nam Trung bộ. Tác giả: Trương Bá Thanh (Đồng tác giả: 1). Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 20. Trang: 169-175. Năm 2007. (May 11 2011 3:32PM)
[27]Tham luận: Ứng dụng phương pháp cân bằng tổng thể trong phân tích mối quan hệ giữa ngành công nghiệp chính yếu và ngành công nghiệp phụ trợ: Trường hợp công nghiệp da Việt nam. Tác giả: Trương Bá Thanh (Đồng tác giả: 2). Kỷ yếu hội thảo KH Cấp Bộ (Ảnh hưởng của việc gia nhập tổ chức thương mại thế giới đối với nền kinh tế Việt nam). Trang: 289-317. Năm 2007. (May 11 2011 3:29PM)
[28]Tham luận: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế khu vực nông nghiệp, nông thôn thành phố Đà Nẵng: Thực trạng và giải pháp. Tác giả: Trương Bá Thanh (Đồng tác giả: 2). Hội thảo khoa học “Kinh tế miền Trung Tây Nguyên: Tiềm năng – Động lực và
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Trang: 91-98. Năm 2005.
(May 11 2011 3:30PM)
[29]Bài báo: Kế toán chi phí theo phương pháp “Chi phí mục tiêu”. Tác giả: Trương Bá Thanh
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 3. Trang: 23-29. Năm 2005.
(May 11 2011 3:28PM)
[30]Tham luận: Báo cáo đề dẫn tại hội thảo “Phát triển dịch vụ tài chính tại vùng kinh tế trọng điểm miền trung”. Tác giả: Trương Bá Thanh. Kỷ yếu hội thảo khoa học (Phát triển dịch vụ tài chính tại Vùng kinh tế Trọng điểm Miền Trung). Trang: 5-10. Năm 2005. (May 11 2011 3:43PM)
[31]Tham luận: Kế toán chi phí theo phương pháp chi phí mục tiêu. Tác giả: Trương Bá Thanh
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Kỷ yếu hội nghị khoa học Lần thứ 3 (Kỷ niệm 10 năm thành lập ĐHĐN). Trang: 549-554. Năm 2004. (May 11 2011 3:45PM)
[32]Tham luận: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp thành phố Đà Nẵng: Những thành công và hạn chế nhìn từ góc độ chính sách. Tác giả: Trương Bá Thanh (Đồng tác giả: 2)
marriage affairs open i want an affair
. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học kỷ niệm 10 năm thành lập Đại học Đà Nẵng, Đà Nẵng. Trang: 457-462. Năm 2004. (May 11 2011 3:48PM)
[33]Tham luận: Bàn về vai trò chủ đạo của khu vực kinh tế nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt nam. Tác giả: Trương Bá Thanh (Đồng tác giả: 2). Kỷ yếu hội thảo khoa học Chương trình KX01 (Kinh tế thị trường định hướng XHCN)
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Trang: 172-178. Năm 2004.
(May 11 2011 3:37PM)
[34]Bài báo: Phân tích rủi ro kinh doanh trong doanh nghiệp. Tác giả: Trương Bá Thanh. Tạp chí Khoa học - Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 1. Trang: 61-64. Năm 2003. (May 11 2011 1:51PM)
[35]Bài báo: Phân tích rủi ro trong hoạt động chứng khoán. Tác giả: Trương Bá Thanh. Tạp chí Chứng khoán Việt Nam. Số: 3(53). Năm 2003. (Dec 31 2010 2:03PM)
[36]Bài báo: Mối quan hệ CVP và phân tích rủi ro kinh doanh trong doanh nghiệp. Tác giả: Trương Bá Thanh. Tạp chí Phát triển Kinh tế. Số: 2-5. Trang: 21-23. Năm 2003. (May 11 2011 1:46PM)
[37]Bài báo: Mở rộng mô hình phân tích chi phí-khối lương-lợi nhuận trong đánh giá rủi ro kinh doanh. Tác giả: Trương Bá Thanh
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
. Tạp chí Kinh tế và Phát triển. Số: 71. Trang: 35-37. Năm 2003. (May 11 2011 1:39PM)
[38]Bài báo: Mối quan hệ giữa kế toán quản trị và Kiểm toán nội bộ. Tác giả: Trương Bá Thanh. Tạp chí Kinh tế và Phát triển
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Số: 69. Trang: 28-29. Năm 2003.
(May 11 2011 1:40PM)
[39]Bài báo: Hiệu quả thông tin thị trường chứng khoán TP Hồ Chí Minh. Tác giả: Trương Bá Thanh. Tạp chí Kinh tế và Phát triển
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
. Số: 71. Trang: 29-32. Năm 2003.
(May 11 2011 1:41PM)
[40]Bài báo: Rủi ro trong hoạt động chứng khoán. Tác giả: Trương Bá Thanh. Tạp chí Chứng khoán Việt nam. Số: 3(53). Trang: 50-52. Năm 2003. (May 11 2011 1:43PM)
[41]Bài báo: Phân tích rủi ro qua hệ số bê ta các công ty niêm yết tại thị trường chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh. Tác giả: Trương Bá Thanh. Tạp chí Ngân hàng
marriage affairs open i want an affair
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 5. Trang: 39-41. Năm 2003.
(May 11 2011 1:43PM)
[42]Tham luận: Một số kết quả điều tra sinh viên tốt nghiệp phục vụ việc đổi mới công tác quản lý đào tạo cho phù hợp với thị trường lao động. Tác giả: Trương Bá Thanh
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Kỷ yếu Hội nghị KH Quan hệ giữa đào tạo và thị trường lao động Đại học Đà nẵng-Dự án giáo dục đại học 1-2/6/2001. Trang: 141-146. Năm 2001. (May 11 2011 1:54PM)
QUỐC TẾ:
[1]Presentations: Establisment priority index of service quality improvement in banking sector: the case in Vietnam. Authors: Trương Bá Thanh. BAI2010 conference, International Conference on Business and Information
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Pages: 1-10. Year 2010.
(May 11 2011 3:39PM)
[2]Article: A Study on the Service Quality and Customer Satisfaction Index of International Travelers: An Empirical Study in Danang City, Vietnam. Authors: Trương Bá Thanh, Lê Văn Huy. Journal of Applied Global Research. No: Volume 2, Issue 3. Pages: 1-13. Year 2010. (May 11 2011 3:40PM)
[3]Presentations: Using Potency Index To Calculate Provincial Competitiveness Index (PCI) in Vietnam. Authors: Trương Bá Thanh, Lê Văn Huy, Nguyễn Mạnh Toàn
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Proceeding of Intellectbase International Consortium, Academic Conference, Sydney, March 8-9
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Pages: 1-11. Year 2010.
(May 11 2011 3:42PM)
[4]Presentations: Globalization and Accounting Reform in Vietnam. Authors: Trương Bá Thanh (Đồng tác giả: 3). Proceeding Global Accounting and Organizational Change Research Conference
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Pages: 1-10. Year 2010.
(May 11 2011 3:53PM)
[5]Presentations: The Effect of Trade Liberalization on Income Distribution in Vietnam - Dynamic CGE Approach. Authors: Trương Bá Thanh, Nguyễn Mạnh Toàn. APEA conference, Santa Cruz, Washington University June 27-28, 2009
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Pages: 1-25. Year 2009.
(May 11 2011 2:58PM)
[6]Presentations: A Study on the Service Quality and Customer Satisfaction Index of International Travelers: An Empirical Study in Danang City, Vietnam. Authors: Trương Bá Thanh, Lê Văn Huy. Intellectbase International Consortium Academic Conference, Sydney, Australia, July 13-14, 2009
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Pages: 21-30. Year 2009.
(May 11 2011 2:50PM)
[7]Presentations: Enhancing the role of Danang in developing logistic services on the east-west economic corridor. Authors: Trương Bá Thanh, Đào Hữu Hòa, Trần Đình Khôi Nguyên, Nguyễn Mạnh Toàn. “Economic Development and the Formation of International Distribution Network in GMS” Xiamen University and Obirin University, China, March 12nd. Pages: 13-30. Year 2009. (May 11 2011 2:49PM)
[8]Presentations: Research on the International Economic Integration Ability of Vietnamese Machinery Industry: Financial Capacity Approach. Authors: Trương Bá Thanh, Nguyễn Mạnh Toàn, Lê Văn Huy. Annual Bulletin of The Institute for Industrial Research of Obirin University International Symposium “Overseas Investment of Japanese Machine Industry and Its Role in Strengthening the International Division of Labor in Northeast and Southeast Asia”. Pages: 39-62. Year 2008. (May 11 2011 3:12PM)
[9]Presentations: Information and Communication Technologies Education in Vietnam. Authors: Trương Bá Thanh (Đồng tác giả: 2). Information Systems Research and education in developing countries in International Conference on Information Systems – ICIS 2008’’, Paris, France. Pages: 63-69. Year 2008. (May 11 2011 3:13PM)
[10]Article: Annual Bulletin of The Institute for Industrial Research of Obirin University. Authors: Trương Bá Thanh (Đồng tác giả: 2). Annual Bulletin of The Institute for Industrial Research of Obirin University. No: 25. Pages: 107-139. Year 2007. (May 11 2011 2:46PM)
[11]Article: Changes in Vietnamese Industrial Structure in the Context of Trade Liberalization. Authors: Trương Bá Thanh, Nguyễn Mạnh Toàn. Annual Bulletin of The Institute for Industrial Research of Obirin University. No: 24. Pages: 109-138. Year 2006. (May 11 2011 2:48PM)
[12]Article: Changes in Vietnamese industrial Structure in the Context of Trade Liberalization. Authors: Truong Ba Thanh, Nguyen Manh Toan
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Annual Bulletin of The Institute for Industrial Rerearch of Obirin University. No: 24. Pages: 109-134. Year 2006. (Mar 13 2014 4:32PM)
[13]Presentations: Analysis of the Relationship between Main Industries and Supporting Industries: The Case of Vietnam’s Textile and Garment Industries. Authors: Trương Bá Thanh
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. International Conference “Promotion of Supporting Industries in Vietnam and Intellectual Cooperation from Japan” Annual Bulletin of The Institute for Industrial Research of Obirin University
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
. Pages: 97-121. Year 2005.
(May 11 2011 2:42PM)
[14]Article: Expanding CVP model in business risk analysis. Authors: Trương Bá Thanh. Tạp chí Kinh tế và Phát triển. No: 71. Pages: 6-12. Year 2003. (Dec 31 2010 2:03PM)
[15]Presentations: An Application of the Factor Discriminant Method in Determining Financial Positions of Business. Authors: Trương Bá Thanh
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Economic Strategies for Central Vietnam at the Dawn of the Twenty-First Century" ĐaNang University- United States-Vietnam Foundation 20-21/04/2000
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Year 2000.
(May 11 2011 1:48PM)
[16]Presentations: Formation des étudiants francophones đe gestion et d’économie du Vietnam: Etat des lieux et Solutions. Authors: Trương Bá Thanh
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Kỷ yếu Hội nghị KH AUPELF-UREF Rencontre “Formation-Affaires-Francophonie” 16/3/1996
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Pages: 3-8. Year 1996.
(May 11 2011 1:52PM)
[17]Presentations: Comparaison des fluctuations des prix des matières premières à moyen-long terme. Authors: Trương Bá Thanh
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Colloque internationale Matières premières: Marchés Mondiaux, Déséquilibré, Organisation. Pages: 65-92. Year 1994. (May 11 2011 1:37PM)
[18]Article: Les mouvements de parallélisme dans les fluctuations des prix des matières premières à moyen-long terme. Authors: Trương Bá Thanh (Đồng tác giả: 2). Cahiers du GAMMAP (Document hors-séries) Septembre 1994. No: Hors-series. Pages: 80-105. Year 1994. (May 11 2011 1:44PM)
[19]Article: Efficience des marchés internationaux du pétrole à court terme. Authors: Trương Bá Thanh
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Cahier du GAMMAP. No: 13. Pages: 1-29. Year 1993. (May 11 2011 1:47PM)
  
 Sách và giáo trình
(May 11 2011 4:41PM)(May 11 2011 4:42PM)(May 11 2011 4:40PM)(May 11 2011 4:39PM)(Dec 31 2010 2:03PM)(May 11 2011 4:32PM)(May 11 2011 4:36PM)(Dec 31 2010 2:03PM)(Dec 31 2010 2:03PM)
[1]Mô hình cân bằng tổng thể - Ứng dụng trong nghiên cứu cơ cấu ngành kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt nam (Tái bản) Chủ biên: Trương Bá Thanh. Nơi XB: NXB Đà Nẵng. Năm 2010.
[2]Giáo trình Kế toán quản trị Doanh nghiệp Chủ biên: Trương Bá Thanh. Đồng tác giả: (Đồng tác giả: 3). Nơi XB: LH nội bộ. Năm 2010.
[3]Hội nhập kinh tế quốc tế với phát triển bền vững Chủ biên: Trương Bá Thanh. Đồng tác giả: (Đồng tác giả: 3). Nơi XB: NXB Chính trị Quốc gia. Năm 2005.
[4]Giáo trình Kế toán quản trị Chủ biên: Trương Bá Thanh. Đồng tác giả: (Đồng tác giả: 3). Nơi XB: NXB Giáo dục. Năm 2003.
[5]Phân tích tài chính doanh nghiệp (Phân tích hoạt động kinh doanh II) Chủ biên: Trương Bá Thanh. Đồng tác giả: (Đồng tác giả: 2). Nơi XB: Nhà xuất bản Giáo dục. Năm 2001.
[6]Giáo trình Phân tích hoạt động kinh doanh II Chủ biên: Trương Bá Thanh. Đồng tác giả: (Đồng tác giả: 2). Nơi XB: NXB Giáo dục. Năm 2001.
[7]Mô hình cân bằng tổng thể - Ứng dụng trong nghiên cứu cơ cấu ngành kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt nam Chủ biên: Trương Bá Thanh. Nơi XB: NXB Đà Nẵng. Năm 2000.
[8]Kinh tế lượng Chủ biên: Trương Bá Thanh. Đồng tác giả: . Nơi XB: Lưu hành nội bộ. Năm 1999.
[9]Matières premières : Marchés Mondiaux, Déséquilibré, Organisation Chủ biên: Trương Bá Thanh. Đồng tác giả: (Tham gia viết 1 chương). Nơi XB: ECONOMICA Publisher. Năm 1995.
  
 Hướng dẫn Sau đại học
SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Đặng Thị Thuỳ Dung
Đề tài: NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ MUA HÀNG ĐIỆN TỬ QUA MẠNG CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[2]Nguyễn Đức Dũng
Đề tài: Đào tạo nguồn nhân lực tại công ty cổ phần vận tải đa phương thức - Vietrasntimex

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[3]Hàn Mai Thy
Đề tài: PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ QUY NHƠN

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Quy Nhơn

 2013

 2014

[4]Đỗ Trần Trung
Đề tài: Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay kinh doanh tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - chi nhánh Khu công nghiệp Phú Tài

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Quy Nhơn

 2013

 2014

[5]Nguyễn Thuỳ Dung
Đề tài: Quản trị quan hệ khách hàng tại Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng Chi Nhánh Bình Định

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Quy Nhơn

 2013

 2014

[6]Nguyễn Phương Hà
Đề tài: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến tính thanh khoản của các doanh nghiệp kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[7]Nguyễn Thị Thuỷ Hưởng
Đề tài: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin trong BCTC của các doanh nghiệp chế biến lương thực thực phẩm niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán TP HCM

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[8]Huỳnh Thị Cẩm Nhung
Đề tài: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến lựa chọn chính sách kế toán của các doanh nghiệp xây lắp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[9]Lê Thị Hạnh Phúc
Đề tài: Hoàn thiện tổ chức thông tin kế toán trong chu trình cung ứng thuốc và vật tư tại bệnh viện đa khoa Tỉnh Quảng Nam.

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[10]Võ Văn Hòa
Đề tài: Phát triển Tiểu thủ công nghiệp huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[11]Phạm Thị Minh Hiếu
Đề tài: Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ siêu thị của Co-opmart Quảng Ngãi

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[12]Nguyễn Hoàng Ngân
Đề tài: Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ xe buýt của công ty TNHH MTV Mai Linh Quảng Ngãi

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[13]Nguyễn Nho Kiều Diễm
Đề tài: Nghiên cứu các thuộc tính hình ảnh điểm đến Bán đảo Sơn Trà đối với du khách.

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[14]Nguyễn Thị Việt Hà
Đề tài: Nghiên cứu sự hài lòng của khách du lịch nội địa đối với chất lượng dịch vụ du lịch của công ty TNHH Biển Ngọc

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[15]Đinh Phúc Nguyên
Đề tài: Hoàn thiện chính sách Marketing tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam chi Nhánh Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[16]Phùng Văn Thành
Đề tài: Nghiên cứu hình ảnh điểm đền Khu du lịch thắng cảnh Ngũ Hành Sơn

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[17]Trần Thị Tiền
Đề tài: Nghiên cứu sự thoả mãn công việc của nhân viên văn phòng ở VNPT Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[18]Phan Thanh Tùng
Đề tài: Quản trị quan hệ khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN-CN Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[19]Nguyễn Thị Thanh Tuyền
Đề tài: Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại Vietcombank Quảng Nam.

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[20]Vũ Minh Duy
Đề tài: Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ 3G của Mobifone trên địa bàn tỉnh Bình Định

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Quy Nhơn

 2013

 2014

[21]Nguyễn Thị Bích Hà
Đề tài: Quản trị kênh phân phối tại Công ty Xăng dầu Bình Định

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Quy Nhơn

 2013

 2014

[22]Phan Thị Thu Phong
Đề tài: Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hang TMCP Sài Gòn chi nhánh Bình Định

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Quy Nhơn

 2013

 2014

[23]Phạm Thị Hoàng Nhân
Đề tài: Phân tích hiệu quả tài chính doanh nghiệp tại công ty xăng dầu Bình Định

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Quy Nhơn

 2013

 2014

[24]Ngô Thị Duyên
Đề tài: Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng về dịch vụ Internet Banking tại Agribank Bình Định

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Quy Nhơn

 2013

 2014

[25]Võ Thị Phương Điệp
Đề tài: Phát triển dịch vụ thẻ ATM tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Quy Nhơn

 2013

 2014

[26]Trần Lê Định
Đề tài: Hoàn thiện chính sách Marketing tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Phú Tài

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Quy Nhơn

 2013

 2014

[27]Nguyễn Văn Phương
Đề tài: Nghiên cứu những nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ cho vay ngắn hạn của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Kon Tum

 Thạc sĩ

 Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kontum

 2013

 2014

[28]Phạm Thị Thoa
Đề tài: Hoàn thiện công tác quản trị chi phí tại công ty Cổ Phần đường Kon Tum

 Thạc sĩ

 Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kontum

 2013

 2014

[29]Trần Cẩm Anh
Đề tài: Quản trị quan hệ khách hàng tại VNPT Kon Tum

 Thạc sĩ

 Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kontum

 2013

 2014

[30]Lương Anh Tuấn
Đề tài: Quản trị rủi ro trong cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Kon Tum

 Thạc sĩ

 Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kontum

 2013

 2014

[31]Phạm Thị Thu Hiền
Đề tài: Quản trị vốn lưu động tại công ty Cổ phần khoáng sản ĐăkLăk

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Tây Nguyên

 2012

 2013

[32]Lê Võ Tấn
Đề tài: Mở rộng cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Đăk Lăk

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Tây Nguyên

 2012

 2013

[33]Hoàng Thị Hà Dung
Đề tài: Phát triển nguồn nhân lực trong ngành y tế tại huyện Quảng Trạch - Tỉnh Quảng Bình

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Quảng Bình

 2012

 2013

[34]Hoàng Văn Dương
Đề tài: Giải pháp tạo việc làm cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Quảng Bình

 2012

 2013

[35]Nguyễn Văn Dương
Đề tài: Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ thông quan điện tử hàng hoá xuất nhập khẩu: Trường hợp tại Quảng Nam và Đà Nẵng.

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2011

 2013

[36]Nguyễn Văn Hưng
Đề tài: Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân Hàng Việt Á chi nhánh Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2011

 2013

[37]Ngô Thị Miên Thảo
Đề tài: Phát triển thương hiệu của hệ thống siêu thị CO.OPMART

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2011

 2013

[38]Nguyễn Thị Thôi
Đề tài: Quản trị quan hệ khách hàng tại Ngân Hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Gia Lai

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2011

 2013

[39]Trịnh Thị Thuận
Đề tài: Phát triển cho vay Hộ Gia đình chăm sóc cây cà phê tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á chi nhánh Đăk Lăk

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Tây Nguyên

 2011

 2013

[40]Lê Thị Thu Huyền
Đề tài: Giải pháp tạo động lực làm việc cho cán bộ viên chức tại Ban quản lý các chợ Quận Liên Chiểu

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2011

 2013

[41]Khương Thị Lan Anh
Đề tài: Tăng cường kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng và thu tiền tại công ty cổ phần xi măng Hải Vân

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2011

 2013

[42]Trần Thị Thu Hà
Đề tài: Kiểm soát chi Bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội Tỉnh Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2011

 2013

[43]Trần Thị Nga
Đề tài: Tổ chức kế toán trách nhiệm tai công ty cổ phần Vĩnh Cửu

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2011

 2013

[44]Huỳnh Thị Hà Nguyên
Đề tài: Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại tại Công ty Cổ phần thuỷ sản và thương mại Thuận Phước.

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2011

 2013

[45]Nguyễn Trần Thanh Phương
Đề tài: Kế toán quản trị chi phí tại công ty Cổ phần Gạch men COSEVCO

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2011

 2013

[46]Phạm Thị Thu Quỳnh
Đề tài: Vận dụng bảng cân bằng điểm trong đánh giá kết quả hoạt động tại trường cao đẳng Đức Trí – Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2011

 2013

[47]Lê Thị Hoài Châu
Đề tài: Hoàn thiện hoạt động cho vay có đảm bảo bằng tài sản thế chấp tại Ngân hàng Công thương VN - chi nhánh Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2011

 2013

[48]Trịnh Ngân Hà
Đề tài: Hoàn thiện công tác phân tích báo cáo tài chính công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2011

 2013

[49]Nguyễn Thị ái Hiền
Đề tài: Phân tích cấu trúc tài chính của các doanh nghiệp thuộc nhóm ngành thực phẩm niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2011

 2013

[50]Nguyễn Hữu Huy
Đề tài: Mở rộng cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu Chi nhánh Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2011

 2013

[51]Nguyễn Thị Ngọc Lan
Đề tài: Phát triển cho vay xuất nhập khẩu tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2011

 2013

[52]Vũ Ngọc Thảo Linh
Đề tài: Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2011

 2013

[53]Đỗ Thị Phương Minh
Đề tài: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đên cấu trúc vốn của các doanh nghiệp dầu khí niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2011

 2013

[54]Nguyễn Thị Bảo Ngọc
Đề tài: Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên Ngân Sách Nhà Nước qua Kho bạc nhà nước huyện Iagrai, tỉnh Gia Lai

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2011

 2013

[55]Huỳnh Lê Bảo Như
Đề tài: Phát triển dịch vụ bảo lãnh tại chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn- Hà Nội, TP Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2011

 2013

[56]Đặng Thị Mỹ Thuỷ
Đề tài: Phát triển dịch vụ bảo lãnh tại ngân hàng Đầu tư - Phát triển chi nhánh Quảng Bình

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2011

 2013

[57]Phan Lâm Huyền Trang
Đề tài: Hoàn thiện quản lý thu thuế nhập khẩu tại Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2011

 2013

[58]Vương Bảo Trân
Đề tài: Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu Chi nhánh Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2011

 2013

[59]Dương Hiệp Hoà
Đề tài: Phát triển nguồn nhân lực hành chính cấp tỉnh tại Tỉnh Bình Định

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Quy Nhơn

 2011

 2013

[60]Huỳnh Anh Hoà
Đề tài: Hoàn thiện công tác An sinh xã hội của tỉnh Bình Định

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Quy Nhơn

 2011

 2013

[61]Đặng Nguyên Phúc
Đề tài: Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Khu Công nghiệp tỉnh Bình Định

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Quy Nhơn

 2011

 2013

[62]Nguyễn Thị Hạnh Trang
Đề tài: Giải pháp nhằm thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh Bình Định

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Quy Nhơn

 2011

 2013

[63]Huỳnh Thạch Vũ
Đề tài: Quản lý thu bảo hiểm xã hội các doanh nghiệp kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh Bình Định

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Quy Nhơn

 2011

 2013

[64]Nguyễn Anh Dũng
Đề tài: Hoạch định chiến lược marketing tại Công ty TNHH DakMan Việt Nam

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Tây Nguyên

 2012

 2013

[65]Nguyễn Trung Hiếu
Đề tài: NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ BẢO TRÌ VÀ SỬA CHỮA XE MÁY TẠI CÁC ĐẠI LÝ CỦA YAMAHA TẠI ĐĂK LĂK

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Tây Nguyên

 2012

 2013

[66]Hoàng Trọng Nhân
Đề tài: Phát triển nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần Dược và vật tư y tế Đăk Lăk

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Tây Nguyên

 2012

 2013

[67]Nguyễn Thị Hồng Vân
Đề tài: Phân tích hiệu quả hoạt động tại Công ty cổ phần du lịch ĐăkLăk

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Tây Nguyên

 2012

 2013

[68]Hoàng Dung
Đề tài: Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa tại Agribank chi nhánh Dak Lak

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Tây Nguyên

 2012

 2013

[69]Võ Thị Thuý Vân
Đề tài: Giải quyết việc làm cho lao động nữ Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Quảng Bình

 2011

 2013

[70]Nguyễn Mạnh Dũng
Đề tài: Phát triển Thương mại, Dịch vụ trên địa bàn quận Hải Châu

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2011

 2013

[71]Trần Thị Thu Hồng
Đề tài: Đào tạo nguồn nhân lực tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2011

 2013

[72]Phạm Thị Thu Hà
Đề tài: Phát triển dịch vụ y tế tỉnh Bình Định

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Quy Nhơn

 2011

 2013

[73]Đỗ Đình Hoàng
Đề tài: Hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nước tại Thành phố Quy Nhơn

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Quy Nhơn

 2011

 2013

[74]Võ Trần Ngọc Hưng
Đề tài: Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[75]Lê Thị Huyền Trân
Đề tài: Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[76]Nguyễn Hồ Diệu Uyên
Đề tài: Quản trị hàng tồn kho tại Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[77]Nguyễn Đình Kha
Đề tài: Đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Một thành viên Cấp thoát nước Bình Định

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[78]Phùng Thị Trà My
Đề tài: Chính sách Marketing của Công Ty Dược - Trang Thiết Bị Y tế Bình Định

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Quy Nhơn

 2012

 2013

[79]Nguyễn Thị Thu Quỳnh
Đề tài: Tạo động lực làm việc cho nhân viên tại công ty môi trường đô thị Thành phố quy nhơn

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Quy Nhơn

 2012

 2013

[80]Trần Thiện Toàn
Đề tài: Nâng cao động lực thúc đẩy người lao động tại Cảng Hàng không Phù Cát -Chi nhánh Tổng công ty Cảng Hàng Không Việt Nam

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Quy Nhơn

 2012

 2013

[81]Nguyễn Văn Trưng
Đề tài: Quản trị quan hệ khách hàng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Chi nhánh Bình Định

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Quy Nhơn

 2012

 2013

[82]Nguyễn Thế Vũ
Đề tài: Quản trị kênh phân phối sản phẩm bia tại thị trường Bình Định của Công ty Cổ Phần Bia Sài Gòn - Miền Trung

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Quy Nhơn

 2012

 2013

[83]Lâm Văn Ninh
Đề tài: Đánh giá thành tích nhân viên tại chi nhánh công ty TNHH Olam Đak Lak

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Quy Nhơn

 2012

 2013

[84]Nguyễn Thị Kim Loan
Đề tài: Quản trị chi phí tại Công ty cổ phần xây dựng và quản lý công trình giao thông Kon Tum

 Thạc sĩ

 Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kontum

 2012

 2013

[85]Phan Quốc Lập
Đề tài: Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ di động trả sau của Viettel trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Tây Nguyên

 2012

 2013

[86]Lê Duy Thịnh
Đề tài: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng mua sản phẩm chăm sóc da của Công ty cổ phần Dược phẩm Hoa Thiên Phú tại thị trường Đăklăk

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Tây Nguyên

 2012

 2013

[87]Nguyễn Thị Thu Hà
Đề tài: Hoàn thiện công tác xếp hạng tín dụng nội bộ đối với khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam,chi nhánh Đăk Lăk

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Tây Nguyên

 2012

 2013

[88]Võ Xuân Hữu
Đề tài: Hoàn thiện công tác thẩm định tài sản đảm bảo là quyền sử dụng đất tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Lê Hồng Phong

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Tây Nguyên

 2012

 2013

[89]Phạm Thị Đào
Đề tài: Hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách tỉnh Quảng Bình

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Quảng Bình

 2012

 2013

[90]Trần Hoàn
Đề tài: Giải quyết việc làm cho lao động nông nghiệp tại Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Quảng Bình

 2012

 2013

[91]Hồ Thị Thuỷ
Đề tài: Giải pháp đảm bảo sinh kế cho người dân vùng đệm VQG Phong Nha Kẻ Bàng

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Quảng Bình

 2012

 2013

[92]Trần Trọng Vượng
Đề tài: Phát triển cây cao su trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Quảng Bình

 2012

 2013

[93]Nguyễn Văn Dinh
Đề tài: Đào Tạo Nguồn Nhân Lực Tại Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Hàng Gia Dụng Quốc Tế

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[94]Nguyễn Văn Hoàng
Đề tài: Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Đại Dương chi nhánh Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[95]Bùi Minh Kha
Đề tài: Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng với chất lượng dịch vụ đăng ký kinh doanh của sở kế hoạch đầu tư tỉnh Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[96]Phùng Hữu Minh
Đề tài: Phát triển nguồn nhân lực tại Chi nhánh Tổng công ty Hàng không Việt Nam khu vực miền Trung

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[97]Lê Hoàng My
Đề tài: Quản trị hàng tồn kho tại công ty CP Dược và TBYT Đà Nẵng(Dapharco)

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[98]Phạm Thị Đỗ Quyên
Đề tài: Hoàn thiện chính sách marketing tại Hoi An Beach Resort.

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[99]Nguyễn Thị Như Cẩm
Đề tài: Tăng cường kiểm soát chi phí xây lắp tại Tổng Công ty Cổ phần xây dựng Điện Việt Nam

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[100]Phạm Thị Hồng Chi
Đề tài: Kế toán quản trị chi phí tại Công ty TNHH MTV Thực phẩm FOODINCO

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[101]Phạm Thị Thu Đông
Đề tài: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin trong báo cáo tài chính của các Doanh nghiệp niêm yết trên sở giao chứng khoán Hà Nội

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[102]Lê Thị Hồng
Đề tài: Kế toán quản trị chi phí tại Công ty cổ phần Dinco

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[103]Đinh Thị Thúy Minh
Đề tài: Hoàn thiện công tác kế toán Ngân sách Nhà nước tại Kho bạc Nhà nước Hoà Vang trong điều kiện vận hành TABMIS

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[104]Nguyễn Anh Tân
Đề tài: Hoàn thiện công tác kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng và thu tiền tại Tổng Công ty cổ phần y tế DANAMECO

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[105]Võ Lý Đại Thắng
Đề tài: Hoàn thiện công tác xác định giá trị doanh nghiệp tại Công ty TNHH chứng khoán ACB

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[106]Ngô Thùy Trang
Đề tài: Hoàn thiện công tác kế toán thuế xuất nhập khẩu tại Cục Hải quan Tp Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[107]Nguyễn Thị Phượng Linh
Đề tài: Kế toán quản trị chi phí sản xuất tại Công ty Cổ Phần May Bình Định

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Quy Nhơn

 2012

 2013

[108]Phạm Thị Minh Phương
Đề tài: Tăng cường kiểm soát chi phí sản xuất tại công ty cổ phần dược phẩm Bidiphar 1

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Quy Nhơn

 2012

 2013

[109]Nguyễn Thị Kiều Trâm
Đề tài: Kế toán quản trị chi phí tại Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Bình Định

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Quy Nhơn

 2012

 2013

[110]Lâm Thị Mỹ Trinh
Đề tài: Kế toán quản trị chi phí tại Công ty cổ phần Gạch tuy nen Bình Định

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Quy Nhơn

 2012

 2013

[111]Nguyễn Thị Cẩm Tú
Đề tài: Hoàn thiện công tác kế toán quản trị chi phí tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD405 Bình Định

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Quy Nhơn

 2012

 2013

[112]Trần Thị Ngọc Anh
Đề tài: Giải pháp nhằm hạn chế nợ xấu tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Khu Công nghiệp Phú Tài

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Quy Nhơn

 2012

 2013

[113]Nguyễn Anh Đào
Đề tài: Mở rộng kinh doanh ngoại tệ tại Ngân hàng TMCP Quân Đội CN Bình Định

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Quy Nhơn

 2012

 2013

[114]Võ Thị Hồng Hà
Đề tài: Hoàn thiện công tác quản trị quan hệ khách hàng tại Ngân hàng TMCP Quân Đội chi nhánh Bình Định

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Quy Nhơn

 2012

 2013

[115]Huỳnh Nguyên Ngọc
Đề tài: Hoàn thiện công tác lập, phân bổ và giao dự toán ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Định

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Quy Nhơn

 2012

 2013

[116]Trần Trọng Tiến
Đề tài: Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên Ngân sách Nhà nước tại Kho bạc Nhà nước Bình Định

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Quy Nhơn

 2012

 2013

[117]Trần Văn Trung
Đề tài: Mở rộng cho vay Chương trình Học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn của Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Phù Cát, tỉnh Bình Địn

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Quy Nhơn

 2012

 2013

[118]Lê Minh Tuấn
Đề tài: Hoàn thiện công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại Kho bạc Nhà nước Bình Định

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Quy Nhơn

 2012

 2013

[119]Lê Văn Chương
Đề tài: Quản trị rủi ro trong cho vay doanh nghiệp tại Công ty TNHH Một Thành Viên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Kon Tum

 Thạc sĩ

 Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kontum

 2012

 2013

[120]Nguyễn Xuân Khánh
Đề tài: Đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Đường Kon Tum

 Thạc sĩ

 Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kontum

 2012

 2013

[121]Lê Tất Lợi
Đề tài: Quản trị quan hệ khách hàng tại Công ty thông tin di động VMS, chi nhánh Kon Tum

 Thạc sĩ

 Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kontum

 2012

 2013

[122]Nguyễn Thị Thanh Thủy
Đề tài: Phát triển dịch vụ thanh toán quốc tế tại Công ty TNHH Một Thành Viên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam- Chi nhánh tỉnh Kon Tum

 Thạc sĩ

 Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kontum

 2012

 2013

[123]Đỗ Thị Quỳnh Trâm
Đề tài: PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ DI ĐỘNG TẠI VIETNAMOBILE ĐÀ NẴNG

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[124]Võ Thị Thanh Nghi
Đề tài: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc chấp nhận sử dụng thẻ thanh toán của người tiêu dùng tại Ngân Hàng ACB Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[125]Trương Thị Yến Ngọc
Đề tài: Phát triển tín dụng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[126]Huỳnh Phạm Xuân Phương
Đề tài: Đánh giá thành tích công nhân viên tại công ty TNHH Tuấn Đạt Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[127]Tôn Nữ Minh Tâm
Đề tài: Đánh giá thành tích nhân viên tại Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[128]HONGSATHILAT HEUANGLITH
Đề tài: Phát triển nguồn nhân lực tại Trường Chính trị hành chính tỉnh Savannakhet nước CHDCND Lào

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[129]Huỳnh Thị Thanh Nguyên
Đề tài: Tổ chức hệ thống thông tin kế toán theo định hướng ERP tại Công ty Cổ phần Thương mại Nguyễn Kim

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[130]Hồ Thị Nguyệt
Đề tài: Tăng cường công tác kiểm soát thuế xuất nhập khẩu tại Cục Hải quan Thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[131]Trần Thị Thanh Nhàn
Đề tài: Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại các doanh nghiệp dược trên địa bàn TP. Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[132]Đỗ Thị Diệu Phương
Đề tài: Phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty cổ phần gỗ MDF VRG Quảng Trị

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[133]Trần Thị Thu Phường
Đề tài: Tăng cường kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng và thu tiền tại Công ty Sữa Đậu Nành việt Nam(VINASOY)

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[134]Tạ Thị Ngọc Thạch
Đề tài: Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại công ty TNHH Một Thành Viên cao su Chư Sê

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[135]Cao Thị Thanh
Đề tài: Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại Công ty cổ phần cao su Đà Nẵng (DRC)

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[136]Trần Thị Thanh Thúy
Đề tài: Kiểm soát nội bộ về chi phí sản xuất kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cao su Chư Sê

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[137]Phan Thanh Trà
Đề tài: Kiểm soát chi phí xây lắp tại Công ty Cổ phần Vinaconex 25

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[138]Lê Thị Hằng Nga
Đề tài: Tăng cường kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng tại Ngân hàng đầu tư và phát triển- Chi nhánh Hải Vân

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[139]Nguyễn T Phương Hồng Thảo
Đề tài: Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đông Á- Chi nhánh tỉnh Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[140]Lê Hùng
Đề tài: Hoàn thiện mạng lưới vận tải khách công cộng tại thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[141]Nguyễn Thanh Thy
Đề tài: Phát triển nguồn nhân lực hành chính cấp phường tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[142]Trần Đình Văn
Đề tài: Đánh giá thành tích nhân viên tại Văn phòng khu vực miền Trung Vietnam Airlines

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[143]Trần Văn Bá
Đề tài: Tăng cường kiểm soát nội bộ chi phí Sản xuất tại công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[144]Lê Tự Cư
Đề tài: Tăng cường công tác kiểm soát thuế Giá trị gia tăng tại Chi cục thuế quận Hải châu - TP Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[145]Phạm Thị Hiền
Đề tài: Tăng cường kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng và thu tiền tại công ty CP Kỹ nghệ khoáng sản Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[146]Phạm Huỳnh
Đề tài: Hoàn thiện tổ chức kiểm toán chi thường xuyên trong kiểm toán chi ngân sách địa phương tại KTNN Khu vực III

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[147]Hà Thúc Nhơn
Đề tài: Vận dụng phương pháp tính giá hoạt động tại Công ty Cổ phần Dệt may Hoà Khánh-Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[148]Dương Thị Tú Trinh
Đề tài: Kế toán Quản Trị Chi phí tại Công ty TNHH MTV Vật liệu Xây dựng - Xây lắp và Kinh doanh Nhà Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[149]Phan Thị Tuyết Trinh
Đề tài: Vận dụng phương pháp tính giá dựa trên cơ sở hoạt động tại Công Ty Cổ Phần May Núi Thành - Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[150]Vương Trần Tưởng
Đề tài: Tăng cường kiểm soát nội bộ về chi phí sản xuất tại Công ty TNHH Nguyễn Nga Lâu

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[151]Võ Mai Thạnh
Đề tài: Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ thẻ của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn - Chi nhánh tỉnh Bình Định

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Quy Nhơn

 2011

 2012

[152]Hồ Ánh
Đề tài: Phát triển kinh tế tư nhân thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Quy Nhơn

 2011

 2012

[153]Hồ Minh Khiêm
Đề tài: Quản lý Thuế Thu nhập doanh nghiệp đối với kinh tế ngoài quốc doanh trên địa bàn thành phố Quy Nhơn

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Quy Nhơn

 2011

 2012

[154]Nguyễn Hồng Tâm
Đề tài: Chất lượng tăng trưởng kinh tế Tỉnh Bình Định

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Quy Nhơn

 2011

 2012

[155]Ngô Tôn Thanh
Đề tài: Hoàn thiện công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Quy Nhơn

 2011

 2012

[156]Lê Văn Vĩ
Đề tài: Phát triển nguồn nhân lực tại Bưu điện tỉnh Bình Định

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Quy Nhơn

 2011

 2012

[157]Hà Thị Thanh Hòa
Đề tài: Mở rộng thanh toán không dùng tiền mặt tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Kon Tum

 Thạc sĩ

 Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kontum

 2011

 2012

[158]Hà Thị Miền
Đề tài: Hoàn thiện hoạt động tín dụng đầu tư tại Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Kon Tum

 Thạc sĩ

 Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kontum

 2011

 2012

[159]Trần Công Sơn
Đề tài: Giải pháp phát triển dịch vụ thẻ tại Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Gia Lai

 Thạc sĩ

 Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kontum

 2011

 2012

[160]Phạm Anh Tuấn
Đề tài: Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Kon Tum

 Thạc sĩ

 Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kontum

 2011

 2012

[161]Bùi Thị Hương Lan
Đề tài: Mở rộng tín dụng doanh nghiệp tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Khánh Hoà

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Nha Trang

 2011

 2012

[162]Trương Thị Ái Loan
Đề tài: Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt - Chi nhánh Khánh Hoà

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Nha Trang

 2011

 2012

[163]Ngô Văn Vĩnh Thạnh
Đề tài: Mở rộng tín dụng hộ sản xuất tại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp & phát triển Nông thôn Vĩnh Thọ - Khánh Hoà

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Nha Trang

 2011

 2012

[164]Đỗ Xuân Thảo
Đề tài: Tăng cường kiểm soát nội bộ chu trình mua hàng và thanh toán tại Công ty Cổ phần Du lịch dịch vụ Hội An.

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[165]Trần Thị Thu Hiền
Đề tài: Hoàn thiện hoạt động tín dụng xuất khẩu tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[166]Võ An Ninh
Đề tài: Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng công thương Việt Nam chi nhánh Ngũ hành Sơn - TP Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[167]Phùng Thị Thanh Vân
Đề tài: Phát triển công nghiệp chế biến thuỷ sản tại thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[168]Nguyễn Thị Vĩnh Hiền
Đề tài: Hoàn thiện công tác trả lương tại Công ty Điện lực Bình Định

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[169]Bành Thị Hồng Phượng
Đề tài: Quản trị Quan hệ khách hàng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Bình Định

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Quy Nhơn

 2011

 2012

[170]Nguyễn Hồng Quang
Đề tài: Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ D-com 3G tại Chi nhánh Viettel Bình Định - Tập đoàn Viễn thông Quân Đội.

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Quy Nhơn

 2011

 2012

[171]Nguyễn Lê Uyên
Đề tài: Quản trị quan hệ khách hàng tại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Huyện Tây Hoà, tỉnh Phú Yên.

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Quy Nhơn

 2011

 2012

[172]Nguyễn Thị Lệ Chi
Đề tài: Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại Công ty Cổ phần Thuỷ Sản Bình Định

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Quy Nhơn

 2011

 2012

[173]Trần Thị Thu Lệ
Đề tài: Kiểm soát nội bộ chi phí xây lắp tại Công ty Cổ phần xây lắp công nghiệp Bình Định

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Quy Nhơn

 2011

 2012

[174]Lê Kế Lộc
Đề tài: Kế toán quản trị chi phí tại các doanh nghiệp chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh Bình Định

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Quy Nhơn

 2011

 2012

[175]Nguyễn Thị Ngọc Mai
Đề tài: Kế toán doanh thu và chi phí tại các công ty tư vấn thiết kế xây dựng ở tỉnh Bình Định

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Quy Nhơn

 2011

 2012

[176]Nguyễn Hoàng Minh
Đề tài: Vận dụng phương pháp tính giá trên cơ sở hoạt động (ABC) tại Công ty TNHH Tân Long Granite

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Quy Nhơn

 2011

 2012

[177]Nguyễn Thị Hoàng Oanh
Đề tài: Hoàn thiện Kiểm soát chi Bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Yên

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Quy Nhơn

 2011

 2012

[178]Đinh Mai Thảo
Đề tài: Kế toán quản trị chi phí tại Công ty TNHH một thành viên Cảng Quy Nhơn

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Quy Nhơn

 2011

 2012

[179]Mai Hoàng Như Uyên
Đề tài: Hoàn thiện kiểm soát nội bộ chu trình cung cấp dịch vụ và thu tiền tại Trung tâm khai thác vận chuyển thuộc Bưu điện tỉnh Bình Định

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Quy Nhơn

 2011

 2012

[180]Nguyễn Văn Vũ
Đề tài: Tăng cường kiểm soát thuế thu nhập doanh nghiệp tại Cục thuế tỉnh Phú Yên

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Quy Nhơn

 2011

 2012

[181]Nguyễn Công Thành Phương
Đề tài: Quản trị quan hệ khách hàng tại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Kon Tum.

 Thạc sĩ

 Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kontum

 2011

 2012

[182]Trần Văn Thoại
Đề tài: Hoạch định ngân sách tại Công Ty Cổ Phần Đường Kon Tum

 Thạc sĩ

 Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kontum

 2011

 2012

[183]Trần Phan Quốc Chương
Đề tài: Quản lý thu thuế Thu nhập doanh nghiệp tại Cục thuế tỉnh Gia Lai

 Thạc sĩ

 Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kontum

 2011

 2012

[184]Nguyễn Văn Dũng
Đề tài: Phát triển cây cao su trên địa bàn huyện Đức Cơ Tỉnh Gia lai

 Thạc sĩ

 Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kontum

 2011

 2012

[185]Nguyễn Thị Kim Ngân
Đề tài: Phát triển nông nghiệp tại Thị xã An Khê, Tỉnh Gia Lai

 Thạc sĩ

 Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kontum

 2011

 2012

[186]Đặng Thế Sửu
Đề tài: PHÁT TRIỂN CÂY CAO SU TIỂU ĐIỀN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI

 Thạc sĩ

 Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kontum

 2011

 2012

[187]Lê Công Hải
Đề tài: Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Phú Tài

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Quy Nhơn

 2011

 2012

[188]Trần Thị Ngọc Lan
Đề tài: Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội CN Bình Định

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Quy Nhơn

 2011

 2012

[189]Man Thị Quỳnh Na
Đề tài: Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam - CN Phú Tài

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Quy Nhơn

 2011

 2012

[190]Cao Thị Mỹ Phú
Đề tài: Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Công Thương Việt Nam - chi nhánh Khu Công Nghiệp Phú Tài

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Quy Nhơn

 2011

 2012

[191]Trần Việt Dũng
Đề tài: QuảN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG TẠI CÔNG TY THÔNG TIN DI ĐỘNG (VMS-MOBIFONE)

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[192]Phan Thị Thu Hà
Đề tài: Nghiên cứu tài sản thương hiệu của Trường đại học Kiến Trúc Đà Nẵng dựa trên sinh viên

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[193]Đỗ Trọng Hậu
Đề tài: Hoàn thiện chính sách sản phẩm dịch vụ hạng thương gia của Vietnam Airlines

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[194]Huỳnh Thị Tường Vân
Đề tài: Quản trị chất lượng dịch vụ mặt đất của Vietnam Airlines

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[195]Đặng Văn Mỹ
Đề tài: Determinant
Trách nhiệm: Hướng dẫn 1

 Tiến sĩ

 Universite de Nantes

 2008

 2012

[196]Trần Trung Vinh
Đề tài: Thị trường ôtô
Trách nhiệm: Hướng dẫn 2

 Tiến sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2009

 2012

[197]Nguyễn Việt Thảo
Đề tài: Phát triển nông nghiệp Cần Thơ
Trách nhiệm: Hướng dẫn 2

 Tiến sĩ

 Đại Học Đà Nẵng

 2005

 2009

[198]Đoàn Hồng Lê
Đề tài:  
Trách nhiệm: Hướng dẫn 1

 Tiến sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2004

 2009

[199]Nguyễn Thị Mỹ Thanh
Đề tài:  
Trách nhiệm: Hướng dẫn 2

 Tiến sĩ

 Université de Paris III – Sorbonne nouvelle

 2002

 2006

[200]Phạm Thị Lan Hương
Đề tài:  
Trách nhiệm: Hướng dẫn 2

 Tiến sĩ

 Université de Pierres Mendès France

 2000

 2003

  
 Khen thưởng
[1] Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho năm học 1999-2000. Năm: 2000.
[2] Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho năm học 2000-2001. Năm: 2001.
[3] Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho năm học 2003-2004. Năm: 2004.
[4] Huy chương vì thế hệ trẻ. Năm: 2004.
[5] Bằng khen của Thủ tướng chính phủ. Năm: 2006.
[6] Huân chương Lao động hạng 3. Năm: 2009.
[7] Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho năm học 2008-2009. Năm: 2009.
[8] Chiến sỹ thi đua cấp Bộ năm 2008-2009. Năm: 2009.
[9] Liên tục đạt Giảng viên giỏi và chiến sỹ thi đua cấp cơ sở cho các năm học: 1999-2000 ; 2000-2001; 2001-2002 ; 2002-2003; 2003-2004 ; 2004-2005; 2005-2006; 2006-2007; 2007-2008 và 2008-2009, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013. Năm: 2013.
[10] Chiến sỹ thi đua cấp bộ. Năm: 2013.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn