TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
49,350,580
 
SÁCH VÀ GIÁO TRÌNH

Đơn vị: Phòng:
F 451. Inventory models for ecommerce of perishable products: Theoretical model and implications
Chủ biên: PhD. Nguyen Phuc Nguyen. Đồng tác giả:
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
.
Nơi XB: Lambert Academic Publishing, Koln, Germany (ISBN 978-3-8484-8927-5). năm 2012.
F 452. Giáo trình Tài chính - Tiền tệ
Chủ biên: TS. Nguyễn Hòa Nhân. Đồng tác giả: TS. Nguyễn Hòa Nhân, TS. Hồ Hữu Tiến, Th.s. Võ Văn Vang, Th.s Trịnh Thị Trinh, Th.s. Đặng Tùng Lâm
Lâm Chí Dũng: Chương 1, Chương 5, Chương 4 (viết chung với Th.s. Đặng Tùng Lâm)  
.
Nơi XB: Nhà Xuất bản Tài chính. năm 2012.
F 453. Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Chủ biên: Lê Văn Huy. Đồng tác giả: . Nơi XB: NXB Tài chính. năm 2012.
F 454. Hệ thống đảm bảo chất lượng quá trình dạy học ở trường đại học Chủ biên: Nguyễn Quang Giao. Đồng tác giả:
walgreens prints coupons open free printable coupons
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
.
Nơi XB: NXB Đà Nẵng. năm 2012.
F 455. Các chuyên đề và bài báo liên quan đến tri thức khoa học- Phần 2
Chủ biên: TS Trần Hồng Lưu. Đồng tác giả:
.
Nơi XB: Nxb Thông tin và Truyền thông. năm 2012.
F 456.

Nguyễn Văn Hoàn: Quá trình Đảng bộ Đại học Đà Nẵng xây dựng tổ chức cơ sở đảng thời kỳ 2000-2009, Nxb. Lao động, Hà Nội, 2012

Chủ biên: Chủ biên. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Lao động, Hà Nội. năm 2012.

F 457. Khai thác, sửa chữa, gia cố công trình cầu
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
Chủ biên: Hoàng Phương Hoa. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Xây dựng. năm 2012.
F 458. Giáo trình "Thiết kế hình học đường "
Chủ biên: Ngô Thị Mỵ. Đồng tác giả:
.
Nơi XB: Khoa kỹ thuật xây dựng- Trường Cao đẳng Công nghệ. năm 2012.
F 459. Tiếng Anh 6 Sách học sinh. Tập một (Sách thí điểm)
Chủ biên: Nguyễn Thị Chi. Đồng tác giả: Lê Kim Dung - Phan Chí Nghĩa - Lưu Qúy Khương - Vũ Mai Trang - Lương Quỳnh Trang
.
Nơi XB: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Tập đoàn Xuất bản Giáo dục Pearson. năm 2012.
F 460. Tiếng Anh 6 Sách bài tập. Tập một (Sách thí điểm)
Chủ biên: Nguyễn Thị Chi. Đồng tác giả: Lê Kim Dung - Phan Chí Nghĩa - Lưu Qúy Khương - Vũ Mai Trang - Lương Quỳnh Trang
.
Nơi XB: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Tập đoàn Xuất bản Giáo dục Pearson. năm 2012.
F 461. Tài chính – tiền tệ Chủ biên: TS. Nguyễn Hòa Nhân. Đồng tác giả: PGS.TS.Lâm Chí Dũng; TS.Hồ Hữu Tiến; ThS.Võ Văn Vang; ThS. Trịnh Thị Trinh; ThS. Đặng Tùng Lâm
.
Nơi XB: Nhà xuất bản Tài chính. năm 2012.
F 462. NGỮ HỌC TOÀN QUỐC 2011
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Chủ biên: Nhiều tác giả. Đồng tác giả: Nguyễn Minh Phương. Nơi XB: Hội Ngôn ngữ học Việt Nam. năm 2012.
F 463. Nghiên cứu và giảng dạy Triết học trong thời đại ngày nay
Chủ biên: PGS.TS. Nguyễn Văn Cư - PGS.TS. Trần Đăng Sinh. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nxb. Chính trị - Hành chính. năm 2012.
F 464. Phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở thành phố Đà Nẵng
Chủ biên: Dương Anh Hoàng. Đồng tác giả: . Nơi XB: NXB Chính trị Quốc gia - Hà Nội. năm 2012.
F 465. Đầu tư tài chính
marriage affairs open i want an affair
Chủ biên: PGS Võ Thị Thúy anh. Đồng tác giả: ThS Lê Phương Dung, ThS Đặng Hữu Mẫn
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
.
Nơi XB: Nhà xuất bản tài chính. năm 2012.
F 466. Curriculum: Bachelor of Primary English teachers Chủ biên: University of Foreign Languages, The UD. Đồng tác giả: Curriculum: Bachelor of Primary English teachers. Nơi XB: Bộ Giáo dục và Đào tạo thẩm định. năm 2012.
F 467. Hướng dẫn đồ án môn học nhà máy thủy điện Chủ biên: Nguyễn Thanh Hảo. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Xây dựng. năm 2012.
F 468. Giáo trình Thí nghiệm Vật liệu và Cấu kiện Xây dựng 
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Chủ biên: Nguyễn Văn Chương. Đồng tác giả:
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
.
Nơi XB: Giáo trình lưu hành nội bộ trường CĐCN. năm 2012.
F 469. Sổ tay môi trường 
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Chủ biên: Hoàng Ngọc Hùng. Đồng tác giả: . Nơi XB: Sở Công Thương - tp Đà Nẵng. năm 2012.
F 470. Đầu tư tài chính Chủ biên: Võ Thị Thuý Anh. Đồng tác giả: ThS Lê Phương Dung, ThS Đặng Hữu Mẫn
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
.
Nơi XB: Nhà xuất bản tài chính. năm 2012.
F 471. Toni Morrison và tiểu thuyết Chủ biên: Nguyễn Phương Khánh. Đồng tác giả: . Nơi XB: Văn học. năm 2012.
F 472. Địa lí dịch vụ (tập 2): Địa lí thương mại và du lịch Chủ biên: Lê Thông, Nguyễn Minh Tuệ. Đồng tác giả: Trương Văn Cảnh, Lê Mỹ Dung và nnk
walgreens prints coupons open free printable coupons
.
Nơi XB: Nhà xuất bản Đại học Sư phạm. năm 2012.
F 473. Giáo trình biên soạn: Lý thuyết mạch điện tử 2 
    
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Chủ biên: Tăng Tấn Chiến. Đồng tác giả:
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
.
Nơi XB: Biên soạn. năm 2012.
F 474. Thân thế và sự nghiệp cụ Huỳnh Thúc Kháng (1876-1947) Chủ biên: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam. Đồng tác giả:
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
.
Nơi XB: Nhà xuất bản Chính trị - Quốc gia, Hà Nội. năm 2012.
F 475. Đồng chí Võ Văn Kiệt với cách mạng Việt Nam
marriage affairs open i want an affair
Chủ biên: Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh - Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh - Tỉnh ủy Vĩnh Long. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Chính trị - Quốc gia, Hà Nội. năm 2012.
F 476. Thông báo Hán Nôm học 2010 - 2011 Chủ biên: Nhiều tác giả. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nxb Thế giới. năm 2012.
F 477. Những vấn đề ngôn ngữ và văn hóa Chủ biên: Nhiều tác giả. Đồng tác giả:
marriage affairs open i want an affair
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
.
Nơi XB: Nxb Thông tin và Truyền thông. năm 2012.
F 478. Lịch sử triết học phương Tây. Từ triết học Hy Lạp cổ đại đến triết học cổ điển Đức Chủ biên: PGS.TS. Nguyễn Tấn Hùng. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội. năm 2012.
F 479. Lịch sử văn minh thế giới (Tập bài giảng), Nơi xuất bản, Đà Nẵng, 2012
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Chủ biên: Ngô Văn Hà. Đồng tác giả: xxx
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
.
Nơi XB: Đà nẵng. năm 2012.
F 480.

Chiến lược Phát triển KT-XH

Chủ biên: Chủ biên. Đồng tác giả:
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
.
Nơi XB: NXB Thông tin – Truyền Thông 2012 Hanoi. năm 2012.
F 481. Giáo trình Ngôn ngữ hình thức
Chủ biên: Nguyễn Thanh Bình. Đồng tác giả: . Nơi XB: NXB Thông tin và Truyền thông. năm 2012.
F 482. Supervision, surveillance et sûreté de fonctionnement des grands systèmes - Traité IC2, série Systèmes automatisés - Chapitre 8. Projet APPRODYN : approches de la fiabilité dynamique pour modéliser des systèmes critiques Chủ biên: N.Matta, Y. Vandenboomgaerde, J. Arlat. Đồng tác giả: Jean-François AUBRY, Genia BABYKINA, Nicolae BRINZEI, Slimane MEDJAHER, Anne BARROS, Christophe BERENGUER, Antoine GRALL, Yves LANGERON, Danh Ngoc NGUYEN, Gilles DELEUZE, Benoîte DE SAPORTA, François DUFOUR & Huilong ZHANG. Nơi XB: Hermès Sciences - Lavoisier. năm 2012.
F 483. Supervision and Safety of Complex Systems (ISTE) - Chapter 8. The APPRODYN Project: Dynamic Reliability Approaches to Modeling Critical Systems Chủ biên: N. Matta, Y. Vandenboomgaerde, J. Arlat. Đồng tác giả: Jean-François AUBRY, Genia BABYKINA, Nicolae BRINZEI, Slimane MEDJAHER, Anne BARROS, Christophe BERENGUER, Antoine GRALL, Yves LANGERON, Danh Ngoc NGUYEN, Gilles DELEUZE, Benoîte DE SAPORTA, François DUFOUR & Huilong ZHANG. Nơi XB: John Wiley & Sons. năm 2012.
F 484. Bài giảng Học phần Nguyên lý kế toán Chủ biên: Bộ môn Kế toán - Tin học. Đồng tác giả: Nguyễn Linh Giang, Lê Hà Như Thảo, Trương Hoàng Tú Nhi, Nguyễn Thị Thu Ngân, Nguyễn Thị Hương Mai.. Nơi XB: Lưu hành nội bộ - Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin. năm 2012.
F 485. Système d'exploitation de corpus de traductions
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
Chủ biên: Huynh Cong Phap. Đồng tác giả: . Nơi XB: Éditions universitaires européennes. năm 2011.
F 486. Lịch sử phong trào nông dân và Hội Nông dân thành phố Hội An (1930 - 2010) Chủ biên: Lưu Trang. Đồng tác giả: Nguyễn Mạnh Hồng, Trương Anh Thuận, Nguyễn Duy Phương
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
.
Nơi XB: Đà Nẵng. năm 2011.
F 487. Hệ thống truyền động thủy lực và khí nén Chủ biên: Trần Ngọc Hải. Đồng tác giả: Trần Xuân Tùy. Nơi XB: NXB Xây dựng. năm 2011.
F 488. Tolerancing in Product Life Cycle: The impact of geometrical deviations on product life cycle
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
Chủ biên: Nguyen Dinh Son. Đồng tác giả:
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
.
Nơi XB: Editions Universitaires Européennes. năm 2011.
F 489. Machine-outil à commande numérique: Méthode de compensation des défauts d'usinage 
marriage affairs open i want an affair
Chủ biên: Nguyen Dinh Son. Đồng tác giả: . Nơi XB: Editions Universitaire Européennes. năm 2011.
F 490. Giáo trình Văn hóa dân gian Việt Nam Chủ biên: Lê Đức Luận. Đồng tác giả:
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
.
Nơi XB: Đại học Đà Nẵng. năm 2011.
F 491.

  Education in Viet Nam. 

Chủ biên: Ho Vu Khue Ngoc. Đồng tác giả: Jonathan D.London. Nơi XB: Singapore, ISEAS Press.. năm 2011.
F 492. Méthode et outils de logiciels en contexte multilingue
Chủ biên: Võ Trung Hùng. Đồng tác giả:
.
Nơi XB: Editions Universitaires Européennes. năm 2011.
F 493. Nguyễn Văn Hoàn, Lê Duy Mạnh: Từ sự vận động lịch sử đến liên hệ kinh tế - văn hoá, Nxb. Lao động, Hà Nội, 2011 (Khổ 14,5 x 20,5cm, 370 trang)
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
Chủ biên: Đồng Chủ biên. Đồng tác giả:
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
.
Nơi XB: Nhà xuất bản Lao động, Hà Nội.. năm 2011.
F 494. Nguyễn Văn Hoàn: Nhật Bản trong dòng chảy lịch sử thời cận thế, Nxb. Lao động, Hà Nội, 2011 (Khổ 14,5 x 20,5cm, 302 trang)
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Chủ biên: Chủ biên. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Lao động, Hà Nội.. năm 2011.
F 495. Nguyễn Văn Hoàn, Lê Quang Chắn: Theo dòng chảy lịch sử Việt Nam, Nxb. Lao động, Hà Nội, 2011 (Khổ 14,5 x 20,5cm, 392 trang) Chủ biên: Đồng Chủ biên. Đồng tác giả:
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
.
Nơi XB: Nhà xuất bản Lao động, Hà Nội.. năm 2011.
F 496.


Di dân trong quá trình phát triển kinh tế ở Việt Nam: trường hợp của Miền Trung – Tây Nguyên (sách chuyên khảo) 


unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Chủ biên: Chủ biên. Đồng tác giả: . Nơi XB: NXB Lao động Xã hội. năm 2011.
F 497.


Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội


Chủ biên: Chủ biên. Đồng tác giả: . Nơi XB: NXB Thông tin và Truyền thông. năm 2011.

F 498. Kết cấu Bê tông cốt thép I (Cấu kiện cơ bản) (Giáo trình nội bộ)
Chủ biên: TS. Huỳnh Minh Sơn. Đồng tác giả:
.
Nơi XB: Giáo trình nội bộ. năm 2011.
F 499. Công trình ngầm
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Chủ biên: Hoàng Phương Hoa. Đồng tác giả: Lê Văn Lạc. Nơi XB: Nhà Xuất bản Xây dựng. năm 2011.
F 500. CẤU TẠO KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP
(Chuyên ngành đào tạo Kiến trúc sư)
Chủ biên: Trương Hoài Chính. Đồng tác giả:
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
.
Nơi XB: Trường Đại học Bách khoa - ĐH ĐN (Lưu hành nội bộ). năm 2011.
 
 Tìm thấy: 1084 mục / 22 trang
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn