TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
51,111,724
 
SÁCH VÀ GIÁO TRÌNH

Đơn vị: Phòng:
F 451. Giải pháp đẩy mạnh phát triển Kinh tế trang trại trên địa bàn Duyên hải Nam Trung bộ trong điều kiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa
Chủ biên: PGS.TS.Đào Hữu Hòa. Đồng tác giả:
.
Nơi XB: NXB Thông tin & Truyền thông. năm 2013.
F 452. Đẩy mạnh đánh bắt hải sản trên địa bàn Duyên hải Nam Trung bộ theo hướng bền vững
Chủ biên: PGS.TS.Đào Hữu Hòa. Đồng tác giả: . Nơi XB: NXB Thông tin & Truyền thông. năm 2013.
F 453. Minna no Nihongo – Giáo trình Tiếng Nhật sơ cấp I Chủ biên: Ngô Quang Vinh - Biên dịch. Đồng tác giả: . Nơi XB: NXB 3A, Tokyo, Nhật Bản. năm 2013.
F 454. Giáo trình Kinh tế đầu tư và Quản trị dự án
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Chủ biên: KS. Mai Phước Ánh Tuyết. Đồng tác giả:
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
.
Nơi XB: Trường Cao đẳng Công Nghệ. năm 2013.
F 455. Động cơ biogas Chủ biên: Bùi Văn Ga. Đồng tác giả: Trần Văn Nam, Trần Thanh Hải Tùng, Trương Lê Bích Trâm, Nguyễn Thị Thanh Xuân, Lê Minh Tiến, Lê Xuân Thạch. Nơi XB: Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam. năm 2013.
F 456. Quản trị lực lượng bán hàng Chủ biên: Đỗ Ngọc Mỹ. Đồng tác giả:

Đặng Văn Mỹ

abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
.
Nơi XB: Nhà xuất bản giáo dục Việt nam. năm 2012.
F 457. Kỹ thuật xây dựng móng cầu
Chủ biên: GS. TSKH. Nguyễn Trâm, ThS. Lê Văn Lạc, ThS. Nguyễn Văn Mỹ, ThS Đỗ Việt Hải. Đồng tác giả:
.
Nơi XB: Nhà xuất bản Xây dựng. năm 2012.
F 458. Identification and simulation of manufacturing uncertainties (with case studies) Chủ biên: Bùi Minh Hiển. Đồng tác giả: . Nơi XB: LAMBERT Academic Publishing (LAP). năm 2012.
F 459. William James và chủ nghĩa thực dụng Mỹ
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Chủ biên: Trịnh Sơn Hoan. Đồng tác giả: . Nơi XB: NXB Chính trị Quốc gia - Sự Thật. năm 2012.
F 460. Giáo trình Đầu tư Tài chính
Chủ biên: PGS.TS. Võ Thị Thúy Anh. Đồng tác giả: TS. Đặng Hữu Mẫn; ThS. Lê Phương Dung
.
Nơi XB: NXB Tài chính. năm 2012.
F 461. Đề cương bài giảng: (lưu hành nội bộ) - Tham gia biên soạn chương trình chi tiết và đề cương bài giảng học phần: Giáo dục học đại cương, hệ cao đăng sư phạm Trường Đại học Sư phạm, ĐHĐN - Tham gia biên soạn chương trình chi tiết và đề cương bài giảng học phần: Hoạt động giáo dục, hệ cao đăng sư phạm Trường Đại học Sư phạm, ĐHĐN - Tham gia biên soạn chương trình chi tiết và biên soạn đề cương bài giảng học phần Giáo dục học tiểu học, hệ đại học ngành Giáo dục tiểu học Trường Đại học Sư phạm, ĐHĐN - Tham gia biên soạn chương trình chi tiết và đề cương bài giảng học phần: Giáo dục học mầm non, Trường Đại học Sư phạm, ĐHĐN - Biên soạn chương trình chi tiết và đề cương bài giảng học phần: Giáo dục giới tính, hệ đại học ngành Tâm lý học Trường Đại học Sư phạm, ĐHĐN - Biên soạn chương trình chi tiết và đề cương bài giảng học phần: Giáo dục hoà nhập cho trẻ chậm phát triển trí tuệ, hệ đại học ngành Giáo dục đặc biệt Trường Đại học Sư phạm, ĐHĐN - Biên soạn chương trình chi tiết và đề cương bài giảng học phần: Dạy học hoà nhập cho trẻ chậm phat triển trí tuệ, hệ đại học ngành Giáo dục đặc biệt Trường Đại học Sư phạm, ĐHĐN - Tham gia biên soạn chương trình chi tiết và đề cương bài giảng học phần: Tâm lý học gia đình Chủ biên: Bùi Văn Vân. Đồng tác giả: . Nơi XB: Đại học Đà Nẵng. năm 2012.
F 462.  Kỹ thuật xây dựng móng cầu Chủ biên: ThS. Nguyễn Văn Mỹ. Đồng tác giả: GS. TSKH. Nguyễn Trâm, ThS. Lê Văn Lạc, ThS Đỗ Việt Hải. Nơi XB: Nhà xuất bản Xây dựng. năm 2012.
F 463. Tìm hiểu về tính thống nhất giữa chức năng giai cấp và chức năng xã hội của nhà nước Chủ biên: Lê Văn Thao. Đồng tác giả: . Nơi XB: Đà Nẵng. năm 2012.
F 464. Giáo trình Đồ họa máy tính Chủ biên: Nguyễn Đức Hiển. Đồng tác giả: . Nơi XB: Lưu hành nội bộ. năm 2012.
F 465.  Bài giảng  học phần Nguyên Lý Kế Toán
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Chủ biên: Bộ môn Kế toán - Tin học. Đồng tác giả:  Nguyễn Linh Giang, Lê Hà Như Thảo, Trương Hoàng Tú Nhi, Nguyễn Thị Thu Ngân, Nguyễn Thị Hương Mai.
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
.
Nơi XB: Lưu hành nội bộ - Trường Cao đẳng công nghệ thông tin. năm 2012.
F 466. Công nghệ phần mềm Chủ biên: Đặng Đại Thọ. Đồng tác giả: . Nơi XB: Lưu hành nội bộ. năm 2012.
F 467. Giáo trình Tài chính - Tiền tệ  Chủ biên: TS. Nguyễn Hòa Nhân. Đồng tác giả: PGS. TS. Lâm Chí Dũng, TS. Hồ Hữu Tiến, ThS. Võ Văn Vang, ThS. Trịnh Thị Trinh, ThS. Đặng Tùng Lâm
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
.
Nơi XB: Nhà xuất bản Tài chính. năm 2012.
F 468. Bài giảng Hệ thống thông tin địa lý
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Chủ biên: Phạm Tuấn Anh. Đồng tác giả: . Nơi XB: Lưu hành nội bộ. năm 2012.
F 469. Giáo trình biên soạn: Trường điện từ Chủ biên: Tăng Tấn Chiến. Đồng tác giả: . Nơi XB: Biên soạn. năm 2012.
F 470. Địa lí dịch vụ (tập 2): Địa lí thương mại và du lịch Chủ biên: Lê Thông, Nguyễn Minh Tuệ. Đồng tác giả: Trương Văn Cảnh, Lê Mỹ Dung và nnk
walgreens prints coupons open free printable coupons
.
Nơi XB: Nhà xuất bản Đại học Sư phạm. năm 2012.
F 471. Thông báo Hán Nôm học 2010 - 2011 Chủ biên: Nhiều tác giả. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nxb Thế giới. năm 2012.
F 472. Những vấn đề ngôn ngữ và văn hóa Chủ biên: Nhiều tác giả. Đồng tác giả:
marriage affairs open i want an affair
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
.
Nơi XB: Nxb Thông tin và Truyền thông. năm 2012.
F 473. Lịch sử triết học phương Tây. Từ triết học Hy Lạp cổ đại đến triết học cổ điển Đức Chủ biên: PGS.TS. Nguyễn Tấn Hùng. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội. năm 2012.
F 474. Lịch sử văn minh thế giới (Tập bài giảng), Nơi xuất bản, Đà Nẵng, 2012
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Chủ biên: Ngô Văn Hà. Đồng tác giả: xxx
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
.
Nơi XB: Đà nẵng. năm 2012.
F 475. Bài giảng học phần Nguyên lý kế toán
walgreens prints coupons open free printable coupons
Chủ biên: Bộ môn Kế toán - Tin học. Đồng tác giả: ThS. Nguyễn Linh Giang, ThS. Lê Hà Như Thảo, Trương Hoàng Tú Nhi, Nguyễn Thị Thu Ngân, Nguyễn Thị Hương Mai

.
Nơi XB: Lưu hành nội bộ. năm 2012.
F 476. Âm nhạc II (dành cho ngành tiểu học) Chủ biên: Nguyễn Thị Yến. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Đại học Huế. năm 2012.
F 477. Một số góc nhìn về phát triển và quản lý giáo dục Chủ biên: Bùi Việt Phú. Đồng tác giả: Đặng Quốc Bảo. Nơi XB: NXB Giáo dục Việt Nam. năm 2012.
F 478. Selected Readings of British and American Literature Chủ biên: Đinh Thị Minh Hiền. Đồng tác giả: Không. Nơi XB: Lưu hành nội bộ. năm 2012.
F 479. Bài giảng Học phần Nguyên lý kế toán  Chủ biên: Bộ môn Kế toán - Tin học. Đồng tác giả: Nguyễn Linh Giang, Lê Hà Như Thảo, Trương Hoàng Tú Nhi, Nguyễn Thị Thu Ngân, Nguyễn Thị Hương Mai. Nơi XB: Lưu hành nội bộ. năm 2012.
F 480. Toni Morrison và tiểu thuyết Chủ biên: Nguyễn Phương Khánh. Đồng tác giả: . Nơi XB: Văn học. năm 2012.
F 481. Giáo trình biên soạn: Lý thuyết mạch điện tử 2 
    
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Chủ biên: Tăng Tấn Chiến. Đồng tác giả:
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
.
Nơi XB: Biên soạn. năm 2012.
F 482. Thân thế và sự nghiệp cụ Huỳnh Thúc Kháng (1876-1947) Chủ biên: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam. Đồng tác giả:
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
.
Nơi XB: Nhà xuất bản Chính trị - Quốc gia, Hà Nội. năm 2012.
F 483. Đồng chí Võ Văn Kiệt với cách mạng Việt Nam
marriage affairs open i want an affair
Chủ biên: Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh - Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh - Tỉnh ủy Vĩnh Long. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Chính trị - Quốc gia, Hà Nội. năm 2012.
F 484. Phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở thành phố Đà Nẵng
Chủ biên: Dương Anh Hoàng. Đồng tác giả: . Nơi XB: NXB Chính trị Quốc gia - Hà Nội. năm 2012.
F 485. Đầu tư tài chính
marriage affairs open i want an affair
Chủ biên: PGS Võ Thị Thúy anh. Đồng tác giả: ThS Lê Phương Dung, ThS Đặng Hữu Mẫn
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
.
Nơi XB: Nhà xuất bản tài chính. năm 2012.
F 486. Curriculum: Bachelor of Primary English teachers Chủ biên: University of Foreign Languages, The UD. Đồng tác giả: Curriculum: Bachelor of Primary English teachers. Nơi XB: Bộ Giáo dục và Đào tạo thẩm định. năm 2012.
F 487. Hướng dẫn đồ án môn học nhà máy thủy điện Chủ biên: Nguyễn Thanh Hảo. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Xây dựng. năm 2012.
F 488. Giáo trình Thí nghiệm Vật liệu và Cấu kiện Xây dựng 
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Chủ biên: Nguyễn Văn Chương. Đồng tác giả:
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
.
Nơi XB: Giáo trình lưu hành nội bộ trường CĐCN. năm 2012.
F 489. Sổ tay môi trường 
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Chủ biên: Hoàng Ngọc Hùng. Đồng tác giả: . Nơi XB: Sở Công Thương - tp Đà Nẵng. năm 2012.
F 490. Đầu tư tài chính Chủ biên: Võ Thị Thuý Anh. Đồng tác giả: ThS Lê Phương Dung, ThS Đặng Hữu Mẫn
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
.
Nơi XB: Nhà xuất bản tài chính. năm 2012.
F 491.

Hoạt động cố vấn học tập ở trường Đại học Bách Khoa Hà Nội và Đại học Bách Khoa Đà Nẵng, Sách chuyên khảo: Cố vấn học tập, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012.

cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Chủ biên: Trần Thị Minh Đức. Đồng tác giả: . Nơi XB: NXB ĐHQG, Hà Nội. năm 2012.
F 492. Kiến Trúc Đông Dương
walgreens prints coupons open free printable coupons
Chủ biên: Lê Minh Sơn. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà Xuất Bản Xây Dựng. năm 2012.
F 493. Thế giới tuổi hoa
Chủ biên: Lê Quang Sơn. Đồng tác giả: Bùi Văn Vân
Nguyễn Minh Hùng
Phạm Đình Kha
Châu Phi
.
Nơi XB: Nhà xuất bản lao động. năm 2012.
F 494. Problematizing the culture of learning and teaching English in the expanding circles: Revisiting teacher identity
F 495. Phương pháp giải bài tập cơ sở dữ liệu quan hệ
Chủ biên: Nguyễn Đức Thuần, Trương Ngọc Châu. Đồng tác giả:
. Nơi XB: Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật. năm 2012.
F 496. Tiếng Anh 6 Sách giáo viên, Tập một (Sách thí điểm)
Chủ biên: Nguyễn Thị Chi. Đồng tác giả: Lê Kim Dung - Phan Chí Nghĩa - Lưu Qúy Khương - Vũ Mai Trang - Lương Quỳnh Trang
.
Nơi XB: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Tập đoàn Xuất bản Giáo dục Pearson. năm 2012.
F 497. Tiếng Anh 6 Sách học sinh. Tập một (Sách thí điểm)
Chủ biên: Nguyễn Thị Chi. Đồng tác giả: Lê Kim Dung - Phan Chí Nghĩa - Lưu Qúy Khương - Vũ Mai Trang - Lương Quỳnh Trang
.
Nơi XB: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Tập đoàn Xuất bản Giáo dục Pearson. năm 2012.
F 498. Tiếng Anh 6 Sách bài tập. Tập một (Sách thí điểm)
Chủ biên: Nguyễn Thị Chi. Đồng tác giả: Lê Kim Dung - Phan Chí Nghĩa - Lưu Qúy Khương - Vũ Mai Trang - Lương Quỳnh Trang
.
Nơi XB: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Tập đoàn Xuất bản Giáo dục Pearson. năm 2012.
F 499. Tài chính – tiền tệ Chủ biên: TS. Nguyễn Hòa Nhân. Đồng tác giả: PGS.TS.Lâm Chí Dũng; TS.Hồ Hữu Tiến; ThS.Võ Văn Vang; ThS. Trịnh Thị Trinh; ThS. Đặng Tùng Lâm
.
Nơi XB: Nhà xuất bản Tài chính. năm 2012.
F 500. NGỮ HỌC TOÀN QUỐC 2011
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Chủ biên: Nhiều tác giả. Đồng tác giả: Nguyễn Minh Phương. Nơi XB: Hội Ngôn ngữ học Việt Nam. năm 2012.
 
 Tìm thấy: 1118 mục / 23 trang
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn