TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
73,597,334
 
SÁCH VÀ GIÁO TRÌNH

Đơn vị: Phòng:
F 451. Nguyễn Văn Hoàn, Lê Tùng Lâm: Lịch sử thế giới - Một cách tiếp cận, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 2014
Chủ biên: Đồng chủ biên. Đồng tác giả:
. Nơi XB: Nhà xuất bản Khoa học xã hội, Hà Nội,. năm 2014.
F 452. Giáo trình Khoa học Môi trường đại cương Chủ biên: Võ Văn Minh. Đồng tác giả: Đoạn Chí Cường, Nguyễn Văn Khánh, Kiều Thị Kính
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
.
Nơi XB: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. năm 2014.
F 453. Đà Nẵng chống Liên quân Pháp - Tây Ban Nha (1858-1860)
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
Chủ biên: Hội Khoa học Lịch sử Thành phố Đà Nẵng. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Giáo dục. năm 2014.
F 454. Tin học đại cương Chủ biên: TS.HoàngThị Thanh Hà. Đồng tác giả: Nguyễn Văn Chức. Nơi XB: NXB TTTT. năm 2014.
F 455. Kiểm soát kim loại nặng trong đất bằng thực vật Chủ biên: Võ Văn Minh. Đồng tác giả:
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
.
Nơi XB: NXB Giáo dục Việt Nam. năm 2014.
F 456.

Sách Kỹ năng thuyết trình
Chủ biên: ThS. Đoàn Chí Thiện. Đồng tác giả: không. Nơi XB: Nhà Xuất bản Thông tin Truyền thông. năm 2014.

F 457. Thiết kế cầu dầm và cầu dàn thép Chủ biên: Nguyễn Văn Mỹ, Nguyễn Văn Bảo Nguyên. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Xây dựng. năm 2014.
F 458. Triều Nguyễn với công cuộc bảo vệ biển đảo Tổ quốc thế kỷ XIX Chủ biên: Đỗ Bang. Đồng tác giả: Lưu Trang và các tác giả khác. Nơi XB: Nhà xuất bản Đà Nẵng. năm 2014.
F 459. Lễ hội cộng đồng: Truyền thống và biến đổi.  Chủ biên: Nhiều tác giả. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nxb Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. năm 2014.
F 460. Giáo trình giải tích mạng điện
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
Chủ biên: PGS.TS. Lê Kim Hùng. Đồng tác giả: TS. Nguyễn Hữu Hiếu. Nơi XB: Nhà xuất bản giáo dục. năm 2014.
F 461. Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam hiện nay
marriage affairs open i want an affair
Chủ biên: Chủ biên. Đồng tác giả:
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
.
Nơi XB: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia. năm 2014.
F 462. Tổ chức xã hội truyền thống của người Cơ tu ở huyện Nam Đông tỉnh Thừa Thiên Huế Chủ biên: TS. Trần Thị Mai An. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia. năm 2014.
F 463. The Green Fiscal Mechanism and Reform for Low Carbon Development: East Asia and Europe Chủ biên: Akihisha Mori et all. Đồng tác giả: Le Thi Kim Oanh. Nơi XB: Routledge, New York-London. năm 2014.
F 464. Tiếng Anh 1
Chủ biên: Nguyễn Quốc Hùng, MA. Đồng tác giả: Ngọc Thị Hoa - Nguyễn Thị Phương Thảo - Vũ Tuyết Thu
.
Nơi XB: Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam. năm 2014.
F 465. Đà Nẵng chống liên quân Pháp - Tây Ban Nha (1858-1860) Chủ biên: Hội Khoa học Lịch sử thành phố Đà Nẵng. Đồng tác giả: Lưu Trang và các tác giả khác
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
.
Nơi XB: Nhà xuất bản Giáo dục. năm 2014.
F 466. Bài tập lập trình Java cơ bản
Chủ biên: Huỳnh Công Pháp. Đồng tác giả:
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
.
Nơi XB: NB Thông tin và Truyền thông. năm 2014.
F 467. Giáo trình Lập trình căn bản
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Chủ biên: Nguyễn Đức Hiển. Đồng tác giả: Nguyễn Thị Ly Sa
Đinh Thị Mỹ Hạnh. Nơi XB: Lưu hành nội bộ. năm 2014.
F 468. Bài tập Lập trình căn bản Chủ biên: Nguyễn Thị Ly Sa. Đồng tác giả: Nguyễn Đức Hiển
F 469. Đào tạo nâng cao năng lực suy luận thống kê (Sách chuyên khảo) Chủ biên: TS. Hoàng Nam Hải. Đồng tác giả: PGS. TS. Trần Vui, TS. Chu Trọng Thanh
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
.
Nơi XB: NXB Chính trị Quốc gia - ST. năm 2014.
F 470. Tin học Đại cương Chủ biên: Hoàng Thị Thanh Hà. Đồng tác giả: Vũ Hà Tuấn Anh, Nguyễn Văn Chức, Đặng Trung Thành, Nguyễn Thành Thủy, Châu Ngọc Tuấn, Phan Đình Vấn
marriage affairs open i want an affair
.
Nơi XB: Đà Nẵng. năm 2014.
F 471. Thiết kế tường chắn đất có cốt theo các tiêu chuẩn - ISBN 978-604-82-1279-7
F 472. Bài giảng Học phần Kiểm toán căn bản Chủ biên: Bộ môn Kế toán - Tin học. Đồng tác giả: Trần Thị Mỹ Châu, Trương Hoàng Tú Nhi. Nơi XB: Lưu hành nội bộ - Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin. năm 2014.
F 473. Bài giảng Học phần Kế toán tài chính doanh nghiệp 1 Chủ biên: Bộ môn Kế toán - Tin học. Đồng tác giả: Nguyễn Linh Giang, Trương Hoàng Tú Nhi.. Nơi XB: Lưu hành nội bộ - Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin. năm 2014.
F 474. Minna no Nihongo – Giáo trình Tiếng Nhật trung cấp I
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Chủ biên: Ngô Quang Vinh - Biên dịch. Đồng tác giả:
walgreens prints coupons open free printable coupons
.
Nơi XB: NXB 3A, Tokyo, Nhật Bản. năm 2014.
F 475. Những vấn đề chính tả tiếng Việt hiện nay Chủ biên: in chung. Đồng tác giả: nhiều tác giả. Nơi XB: NXB Văn hóa-Văn nghệ. năm 2014.
F 476. Ngôn ngữ học Việt Nam trong bối cảnh đổi mới và hội nhập Chủ biên: in chung. Đồng tác giả: nhiều tác giả. Nơi XB: NXB Khoa học xã hội. năm 2014.
F 477. British and American Literature Chủ biên: TS Đinh Thị Minh Hiền. Đồng tác giả: Không. Nơi XB: Lưu hành nội bộ tại CEE - Đại Học Đà Nẵng. năm 2014.
F 478. Phương pháp đo ấm ốc tai méo tiếng trong chẩn đoán sớm điếc nghề nghiệp Chủ biên: Nguyễn Đăng Quốc Chấn. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà Xuất bản Y học. năm 2014.
F 479. Miễn dịch và dị ứng trong bệnh lý tai mũi họng Chủ biên: Nguyễn Đăng Quốc Chấn. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà Xuất bản Y học. năm 2014.
F 480. Chỉ dẫn áp dụng Bộ luật Hình sự Việt Nam Chủ biên: TS Đỗ Đức Hồng Hà. Đồng tác giả: TS. Trần Thị Sáu. Nơi XB: Nxb Tư pháp. năm 2014.
F 481. Chỉ dẫn áp dụng Bộ luật Tố tụng Hình sự Việt Nam Chủ biên: TS Đỗ Đức Hồng Hà. Đồng tác giả: TS. Trần Thị Sáu. Nơi XB: Nxb Tư pháp. năm 2014.
F 482.

Hấp thụ phi tuyến sóng điện từ trong các hệ bán dẫn thấp chiều
Chủ biên: Nguyễn Quang Báu. Đồng tác giả: Hoàng Đình Triển, Lê Thái Hưng, Đỗ Mạnh Hùng. Nơi XB: Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội. năm 2014.

F 483. Giáo trình Thực hành Tin học Đại cương Chủ biên: Nguyễn Văn Nguyên. Đồng tác giả: . Nơi XB: Đà Nẵng. năm 2014.
F 484. Tiếng Nga hiện đại (Cấu tạo từ, Cụm từ, Câu đơn). Giáo trình Đại học. Chủ biên: Chủ biên. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam. năm 2014.
F 485. Ảnh hưởng của sự lão hóa cốt đến tuổi thọ tường chắn đất có cốt - Hướng dẫn tính toán
Chủ biên: TS. Châu Trường Linh. Đồng tác giả:
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
.
Nơi XB: NXB Xây Dựng. năm 2013.
F 486. Injection Molding Technology of Optical Elements in LED Illumination Chủ biên: Hoang Van Thanh. Đồng tác giả: . Nơi XB: LAP LAMBERT Academic Publishing. năm 2013.
F 487. Quản lý giáo dục mầm non Chủ biên: Trần Xuân Bách - Lê Đình Sơn. Đồng tác giả: . Nơi XB: NXB Giáo dục. năm 2013.
F 488. CƠ SỞ THIẾT KẾ NHÀ XƯỞNG CÔNG NGHIỆP
Chủ biên: Trương Hoài Chính. Đồng tác giả:
walgreens prints coupons open free printable coupons
.
Nơi XB: Nhà Xuất bản Đà Nẵng. năm 2013.
F 489. l'Architecture coloniale de style indochinois à Hanoï  Chủ biên: Lê Minh Sơn. Đồng tác giả: . Nơi XB: Editions universitaires europeenes. năm 2013.
F 490. Integrating computer-mediated communication into foreign language education: A Vietnamese sociocultural context of higher education
Chủ biên: Nguyễn Văn Long. Đồng tác giả: . Nơi XB: Lincom Academic Publishers. năm 2013.
F 491. Tư pháp quốc tếcvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards Chủ biên: ThS. Trần Văn Quang. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông. năm 2013.
F 492. Các chuyên đề và bài báo liên quan đến tri thức khoa học- Phần 3. Chủ biên: TS Trần Hồng Lưu. Đồng tác giả: nn. Nơi XB: Nxb Thông tin và truyền thông. năm 2013.
F 493. Bioclimatic housing in developing countries
Chủ biên: Nguyễn Anh Tuấn. Đồng tác giả:
marriage affairs open i want an affair
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
.
Nơi XB: LAP LAMBERT Academic Publishing (Germany). năm 2013.
F 494. Tư tưởng Hồ Chí Minh về người thầy và việc xây dựng đội ngũ giảng viên đại học hiện nay, Sách Nxb Chính trị Quốc gia, 2013
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Chủ biên: Tác giả. Đồng tác giả: . Nơi XB: NXBChính trị quốc gia. năm 2013.
F 495. Giáo trình: Lý thuyết vành và môđun
Chủ biên: Trương Công Quỳnh. Đồng tác giả: Lê Văn Thuyết
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
.
Nơi XB: Nhà Xuất Bản Đại học Huế. năm 2013.
F 496. KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG ĐIỆN Tập 3 Chủ biên: Nguyễn Hoàng Mai. Đồng tác giả: . Nơi XB: NXB Xây dựng Hà Nội. năm 2013.
F 497.

Kế toán quản trị (dành cho hệ đào tạo từ xa)

Chủ biên: PGS.TS Hoàng Tùng. Đồng tác giả:

. Nơi XB: Trung tâm đào tạo thường xuyên-Đại học Đà Nẵng. năm 2013.
F 498. Lê Hữu Ái,  Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin ( Nguyên lý Triết học) Chủ biên: PGS,TS Lê Hữu Ái. Đồng tác giả:
.
Nơi XB: Đà Nẵng. năm 2013.
F 499. KỶ YẾU HỘI NGHỊ KHOA HỌC SAU ĐẠI HỌC LẦN THỨ NHẤT Chủ biên: Nhiều tác giả. Đồng tác giả: Nguyễn Minh Phương. Nơi XB: NXB Đại học Huế. năm 2013.
F 500. Động cơ Biogas Chủ biên: Bùi Văn Ga. Đồng tác giả: Bùi Văn Ga (Chủ biên)
Trần Văn Nam, Lê Xuân Thạch, Lê Minh Tiến, Trương Lê Bích Trâm,
Trần Thanh Hải Tùng, Nguyễn Thị Thanh Xuân
. Nơi XB: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. năm 2013.
 
 Tìm thấy: 1244 mục / 25 trang
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn