Nguyễn Thị Ngọc Yến
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 23752 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Thị Ngọc Yến
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  01/01/1985
Nơi sinh: Quảng Nam
Quê quán Thị trấn Đông Phú - Quế Sơn - Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Địa chất công trình; Tại: Đại học Khoa học Huế
Đơn vị công tác: Khoa Xây dựng Cầu - Đường; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2019; Chuyên ngành: Địa kỹ thuật xây dựng; Tại: Trường Đại học Thủy Lợi
Dạy CN: ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH, CƠ HỌC ĐẤT
Lĩnh vực NC: Địa kỹ thuật xây dựng: Tính chất cơ lý đất đá, các giải pháp xử lý nền đất yếu, cấu trúc nền công trình,
Ngoại ngữ: Anh (Đại học)
Địa chỉ liên hệ: Bộ môn CSKT - Khoa Xây dựng Cầu Đường, DHBKĐN
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 10/2008 - 01/2010:  Trợ giảng tại khoa Xây dựng Cầu Đường, trường ĐHBK2/2010 - nay : Cán bộ giảng dạy tại khoa Xây dựng Cầu Đường, trường ĐHBK

06/2014-6/2018: Nghiên cứu sinh - Chuyên ngành Địa Kỹ Thuật Xây Dựng tại Trường Đại học Thủy Lợi Hà Nội khóa 2014-2018

 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu phân tích ảnh hưởng của các thông số hình học cọc xi măng - đất đến ổn định nền đường đắp trên đất yếu. Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Thị Ngọc Yến. Thành viên: TS. Trần Trung Việt; ThS. Nguyễn Hữu Huy; ThS. Nguyễn Thị Kim Loan. Mã số: T2019. Năm: 2020. (Jun 29 2019 2:29PM)
[2] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu thành lập bản đồ phân vùng các kiểu cấu trúc nền đất vùng đồng bằng ven biển Quảng Nam tỷ lệ 1:50.000 phục vụ quy hoạch và thiết kế công trình xây dựng . Chủ nhiệm: ThS.NCS. Nguyễn Thị Ngọc Yến. Thành viên: PGS.TS. Đỗ Quang Thiên, GSTSKH Nguyễn Thanh, ThS Nguyễn Hoàng Giang, ThS Hồ Trung Thành, ThS Nguyễn Thu Hà, KS Nguyễn Thị Phương Khuê. Mã số: B2016-DNA-23-TT. Năm: 2019. (Sep 9 2017 9:07PM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu liên hệ tương quan về độ bền kháng cắt giữa thí nghiệm nén 3 trục (UU) và cắt cánh hiện trường (VST) của các thành tạo đất yếu vùng đồng bằng ven biển Quảng Nam. Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Thị Ngọc Yến. Thành viên: TS. Đỗ Quang Thiên - Trương Bạch Dương. Mã số: T2014-02-108. Năm: 2014. (Dec 20 2014 5:35PM)
[4] Đề tài Khác: Dự án nghiên cứu cấp Tỉnh - Khảo sát, nghiên cứu, đánh giá tổng hợp điều kiện địa hình – địa chất vùng đồng bằng ven biển tỉnh Quảng Nam trong điều kiện biến đổi khí hậu. Chủ nhiệm: TS. Đỗ Quang Thiên (chủ nhiệm) ; ThS. Nguyễn Thị Ngọc Yến (Thư ký - Thành viên). Thành viên: TS. Nguyễn Đình Tiến - TS. Bùi Văn Trường - ThS. Trần Thị Phương An và nnk. Mã số: DP-DT2012-2014. Năm: 2014. (Dec 20 2014 5:43PM)
[5] Đề tài Khác: NGHIÊN CỨU CƯỜNG ĐỘ HOẠT ĐỘNG KARST THEO PHƯƠNG PHÁP THỦY ĐỊA HÓA KHU VỰC RÌA ĐÔNG KHỐI NÚI ĐÁ VÔI PHONG NHA – KẺ BÀNG, TỈNH QUẢNG BÌNH. Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Ngọc Yến. Mã số: 09/2011. Năm: 2011. (Aug 19 2013 9:15PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Ảnh hưởng của các thông số hình học cọc xi măng – đất đến ổn định nền đường đắp trên đất yếu. Tác giả: TS.Nguyễn Thị Ngọc Yến TS.Trần Trung Việt. Tạp chí khoa học kỹ thuật Thủy Lợi và Môi Trường, Trường Đại học Thủy Lợi. Số: ISBN:. Trang: 1-1. Năm 2020. (Aug 8 2020 4:12PM)
[2]Bài báo: Nghiên cứu thí nghiệm cố kết thấm và sức kháng cắt của đất yếu phân bố ở đồng bằng ven biển Quảng Nam - Đà Nẵng phục vụ quy hoạch và thiết kế công trình giao thông. Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Yến. Tạp chí Thủy Lợi và Môi Trường. Số: Số: ISSN 1859-3941. Trang: 1. Năm 2017. (Jun 9 2017 4:37PM)
[3]Bài báo: Xác định các đặc trưng cố kết thấm và hệ số tỷ lệ m=Ch/Cv của các thành tạo đất yếu phổ biến ở đồng bằng Quảng Nam - Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Yến1; Nguyễn Thị Phương Khuê1. Tạp chí Khoa học Đại học Huế. Số: Tập 126, Số 4A. Trang: 11. Năm 2017. (Jun 9 2017 4:39PM)
[4]Bài báo: Xác lập liên hệ tương quan giữa độ bền kháng nén một trục ở trạng thái khô và chỉ số RQD của thành tạo đá phiến sericite, hệ tầng A Vương khu vực thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Hoàng Giang, Nguyễn Thị Ngọc Yến, Trần Thị Lý. Journal of Science and Technology. Số: 3(22) (2017). Trang: 89–102. Năm 2017. (Apr 26 2017 9:59AM)
[5]Bài báo: Nghiên cứu tính cố kết và đề xuất các phương trình tương quan xác định chỉ số Cc, Cs cho đất yếu tại Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Yến*; Trần Thị Thu Thảo. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 5(102).2016. Trang: 137. Năm 2016. (Jun 14 2016 8:44AM)
[6]Bài báo: Đặc tính biến dạng - cố kết thấm và sức kháng cắt của một số đất loại sét phân bố ở thành phố Đà Nẵng. Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Ngọc Yến*; Nguyễn Thị Phương Khuê. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 7(104).2016. Trang: 72. Năm 2016. (Sep 27 2016 3:45PM)
[7]Tham luận: Tính chất cố kết động của đất loại sét bão hòa nước. Tác giả: Trần Thị Phương An, Đỗ Quang Thiên, Nguyễn Hoàng Giang, Nguyễn Thị Thanh Nhàn,Trần Thị Ngọc Quỳnh, Hoàng Ngô Tự Do, Nguyễn Thị Ngọc Yến. The 2nd conference on transport infrastructure with sustainable development. Trang: 553-562. Năm 2016. (Oct 6 2016 2:47PM)
[8]Tham luận: Classification of Engineering Soils in Quang Nam - Da Nang Coastal Plain, Viet Nam . Tác giả: Do Quang Thien, Hoang Ngo Tu Do, Nguyen Hoang Giang, Nguyen Huu Huy, Tran Thanh Nhan, La Duong Hai, Nguyen Thi Thanh Nhan, Nguyễn Thị Ngọc Yến. The 2nd conference on transport infrastructure with sustainable development. Trang: 327-336. Năm 2016. (Oct 6 2016 2:49PM)
[9]Bài báo: Xác định tính chất cơ lý của đất đá phục vụ thiết kế các công trình khu vực ven biển Quảng Nam. Tác giả: Đỗ Quang Thiên, Hoàng Thị Sinh Hương, La Dương Hải, Nguyễn Hoàng Giang, Nguyễn Thị Ngọc Yến. Tạp chí khoa học công nghệ xây dựng,
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: phần 3: ĐKT-Trắc địa, số 3. Trang: 51-59. Năm 2015.
(Jan 25 2016 2:40PM)
[10]Bài báo: Tính toán áp lực nước lỗ rỗng và độ lún của đất loại sét bão hòa chịu cắt trượt động chu kỳ đa phương không thoát nước bằng hàm Hypecbon kết hợp với phương pháp “hiệu chỉnh đường cong”. Tác giả: Trần Thanh Nhàn, Trần Hữu Tuyên, Đỗ Quang Thiên, Nguyễn Thị Ngọc Yến. Tạp chí Các khoa học về Trái đất. Số: T. 37, S. 1 (2015). Trang: 79-89. Năm 2015. (Jul 24 2015 2:08PM)
[11]Bài báo: Tính chất cơ lý đất đá đồng bằng ven biển Quảng Nam và ảnh hưởng đến công tác xây dựng công trình . Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Ngọc Yến*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Số: Số 07(92).2015. Trang: 51. Năm 2015.
(Oct 1 2015 2:09PM)
[12]Bài báo: Nghiên cứu sự biến đổi thành phần khoáng vật của đất loại sét vùng đồng bằng ven biển Quảng Nam.. Tác giả: Hoàng Ngô Tự Do, Đỗ Quang Thiên, Trần Thành Nhân, Nguyễn Thị Ngọc Yến, Nguyễn Thanh. Tập san Khoa học và Cong nghệ Trường Cao Đẳng Công nghiệp Tuy Hòa
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Số: số 10, 01-2015, 2015. Trang: Trang: 15-24. Năm 2015.
(Mar 17 2015 9:35AM)
[13]Bài báo: Tương quan độ bền kháng cắt giữa thí nghiệm nén 3 trục (UU) và cắt cánh hiện trường (VST) cho đất yếu ven biển Quảng Nam. Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Yến, Nguyễn Hoàng Giang. Journal of Science and Technology, DuyTan University. Số: 2(15) (2015). Trang: 105–111. Năm 2015. (Jul 29 2015 3:23PM)
[14]Bài báo: Đặc điểm địa tầng trầm tích đệ tứ đồng bằng ven biển tỉnh Quảng Nam trên cơ sở bản đồ địa chất tỷ lệ 1/50.000. Tác giả: Nguyễn Thanh, Hoàng Ngô Tự Do, Đỗ Quang Thiên, Nguyễn Thị Ngọc Yến
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học (Đại học Huế)
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Số: Tập: 97, Số: 9. Trang: 205-214. Năm 2014.
(Jul 24 2015 2:16PM)
[15]Bài báo: Xác lập thang địa tầng Đệ Tứ đồng bằng ven biển Quảng Nam. Tác giả: ThS. Hoàng Ngô Tự Do, ThS. Nguyễn Thị Ngọc Yến, TS. Đỗ Quang Thiên, GS.TSKH. Nguyễn Thanh. Tập san khoa học và công nghệ, trường cao đẳng công nghiệp Phú Yên, Bộ Công thương
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. Số: 07-5/2014. Trang: 46-52. Năm 2014.
(Jun 23 2014 8:42PM)
[16]Bài báo: PHÂN TÍCH NGUYÊN NHÂN, ĐIỀU KIỆN PHÁT SINH, PHÁT TRIỂN KARST KHỐI NÚI ĐÁ VÔI PHONG NHA - KẺ BÀNG, TỈNH QUẢNG BÌNH. Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Ngọc Yến Đại học Bách Khoa Đà Nẵng TS. Nguyễn Đức Lý Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Bình. tạp chí thông tin khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Bình. Số: 1-2013. Trang: 29-38. Năm 2013. (Aug 20 2013 10:23AM)
[17]Tham luận: Nghiên cứu sự biến đổi áp lực nước lỗ rỗng của đất sét bão hòa chịu tải trọng động chu kỳ đơn và đa phương trong điều kiện không thoát nước. Tác giả: Đỗ Quang Thiên*, Trần Thanh Nhàn, Nguyễn Hoàng Giang, Nguyễn Thị Ngọc Yến. Viện khoa học công nghệ xây dựng. Trang: 390 - 403. Năm 2013. (Nov 12 2013 10:22AM)
[18]Tham luận: Tiêu chuẩn đánh giá mới về sức kháng hóa lỏng của đất cát bão hòa chịu cắt trượt động chu kỳ và không chu kỳ. Tác giả: Đỗ Quang Thiên*, Trần Thanh Nhàn, Nguyễn Thị Ngọc Yến. Viện khoa học công nghệ xây dựng. Trang: 404-416. Năm 2013. (Nov 12 2013 10:27AM)
[19]Bài báo: Tính chất xây dựng của các loại đất yếu khu vực đồng bằng ven biển Quảng Nam. Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Ngọc Yến Khoa Xây dựng Cầu đường, Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam. E-mail: ngocyendc@gmail.com ThS. Nguyễn Hoàng Giang Khoa Xây dựng, Trường Đại học Duy Tân, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam. E-mail: giang.gsp2008@yahoo.com.vn TS. Đỗ Quang Thiên Khoa Địa chất, Trường Đại học Khoa học Huế, Thành Phố Huế, Việt Nam. E-mail: dquangthien@yahoo.com . nhà xuất bản xây dựng. Số: ISBN 978-604-82-0019-0. Trang: 149-161. Năm 2013. (Aug 19 2013 8:50PM)
[20]Bài báo: NGHIÊN CỨU HOẠT ĐỘNG KARST CỦA KHỐI ĐÁ VÔI PHONG NHA - KẺ BÀNG – TỈNH QUẢNG BÌNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP THUỶ ĐỊA HOÁ . Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Ngọc Yến Đại học Bách Khoa Đà Nẵng TS. Nguyễn Đức Lý Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Bình
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. tạp chí thông tin khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Bình
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 6-2012. Trang: 43-49. Năm 2012.
(Aug 20 2013 10:15AM)
[21]Bài báo: HOẠT ĐỘNG KARST CỦA KHỐI ĐÁ VÔI PHONG NHA - KẺ BÀNG DƯỚI GÓC ĐỘ THUỶ ĐỊA HOÁ. Tác giả: CN. Nguyễn Thị Ngọc Yến (**). CN. Trần Thị Phương An; TS. Đỗ Quang Thiên (*). tạp chí khí tượng thủy văn. Số: 587. Trang: 13-19. Năm 2011. (Nov 27 2012 8:27PM)
[22]Tham luận: Ảnh hưởng của các yếu tố tự nhiên và hoạt động kinh tế công trình đến quá trình Karst của khối đá vôi Phong Nha – Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình. Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Yến, Đỗ Quang Thiên, Hoàng Ngô Tự Do, Lê Thanh Phong
marriage affairs open i want an affair
. HNKH & CN lần thứ 12, Trường ĐHBK TP. HCM
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Trang: 1-10. Năm 2011.
(Nov 27 2012 8:49PM)
[23]Bài báo: ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO CƯỜNG ĐỘ HOẠT ĐỘNG KARST CỦA KHỐI ĐÁ VÔI PHONG NHA - KẺ BÀNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP THUỶ ĐỊA HOÁ. Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Yến – TS. Đỗ Quang Thiên
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. tạp chí khí tượng thủy văn
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Số: 583. Trang: 25-31. Năm 2010.
(Nov 27 2012 8:32PM)
QUỐC TẾ:
[1]Presentations: Effects of mineral composition and physical - mechanical properties to calculate and design ground improvement work in Quang Nam - Da Nang. Authors: Dr. Nguyen Thi Ngoc Yen1, Assoc. Prof. Bui Van Truong2, Assoc. Prof. Do Quang Thien3, M.Sc. Nguyen Hoang Giang4. The 3rd Int. Conf. on Transport Infrastructure & Sustainable Development (TISDIC 2019). Pages: 234-243. Year 2019. (Sep 7 2019 11:50PM)
[2]Presentations: Consolidation Properties Of Some Holocene Soft Clayey Soils In Quang Nam - Da Nang Coastal Plain. Authors: Nguyen Thi Ngoc Yen. PROCEEDINGS OF THE 4th INTERNATIONAL CONFERENCE VIETGEO 2018. Pages: 253-261. Year 2018. (Sep 25 2018 1:19PM)
[3]Presentations: Geological characteristics of soft soils in quangnam – Da Nang coastal plain for planning and designing bridge and road engineering. Authors: Nguyen Thi Ngoc Yen, Nguyen Thanh, Do Quang Thien, Bui Van Truong, Nguyen Hoang Giang, Nguyen Thi Phuong Khue. Proceedings of the 3rd international conference Vietgeo 2016, Ha Long City. Geological and Geotechnical Engineering in Response to Climate Change and Sustainable Development of Infrastructure. Pages: 131-140. Year 2016. (Nov 17 2016 6:51AM)
[4]Presentations: DETERMINE CONSOLIDATION OF SOME SOFT SOIL TYPES IN DA NANG CITY AND REMAINING PROBLEMS IN IMPROVEMENT OF SOFT SOIL BY PREFABRICATED VERTICAL WICK DRAIN. Authors: Bui Van Truong1 , Nguyen Thi Ngoc Yen2, Do Quang Thien3, Nguyen Hoang Giang4. The International Conferencen HaNoiGeo 2015. Pages: 159-166. Year 2015. (Dec 1 2015 2:29PM)
[5]Presentations: CORRELATION OF SHEAR STRENGTH BETWEEN THE UNDRAINED UNCONSOLIDATION TEST (UU) AND FIELD VANE SHEAR TEST (FVST) OF MULTI – ORIGINATED SOFT SOILS IN QUANG NAM COASTAL REGION OF VIET NAM. Authors: Nguyen Thi Ngoc Yen1, Bùi Van Truong2 , Do Quang Thien3, Nguyen Hoang Giang4
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. The International Conferencen HaNoiGeo 2015. Pages: 187-192. Year 2015. (Dec 1 2015 2:31PM)
  
 Sách và giáo trình
(Aug 8 2020 4:06PM)
[1]Giáo trình Địa chất công trình Chủ biên: TS. Nguyễn Thị Ngọc Yến. Đồng tác giả: ThS. Trần Khắc Vĩ. Nơi XB: Nhà xuất bản KHKT. Năm 2020.
  
 Khen thưởng
[1] Học bổng Đất Quảng 2005-2006; 2006-2007; 2007-2008. Năm: 2006; 2007; 2008.
[2] Đạt thành tích xuất sắc trong phong trào học tập và rèn luyện giai đoạn 2005-2007. Năm: 2007.
[3] Vallet Fellowship 2007. Năm: 2007.
[4] Sinh viên xuất sắc năm học 2006-2007. Số: 332/KT07. Năm: 2007.
[5] Đạt tốt nghiệp hạng Giỏi. Năm: 2008.
[6] Đạt thành tích xuất sắc năm học 2009-2010. Số: 231/2010. Năm: 2010.
[7] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2013-2014. Số: QĐ số 4754-18/08/2014. Năm: 2014.
[8] Giấy khen Giám đốc ĐHĐN năm học 2015-2016. Năm: 2016.
[9] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2016-2017. Số: 2726/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2017.
[10] Giấy khen Hiệu trưởng trường Đại học Bách Khoa, ĐHĐN. Năm: 2019.
[11] Đạt thành tích xuất sắc trong học tập và nghiên cứu. Số: 960/QĐ-ĐHTL. Năm: 2019.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]ĐỊA KỸ THUẬT
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2020 SV ngành KTXD CTGT(CLC), KT công trình Xây dựng (CLC), KT CS hạ tầng  Trường Đại học Bách Khoa, ĐHĐN
[2]CƠ HỌC ĐẤT
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2019 SV ngành XD  Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
[3]ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH
Ngành: Xây dựng
 2009 Sinh viên ngành xây dựng Cầu đường, Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp, Xây dựng Thủy lợi - Thủy điện, Kinh tế xây dựng  Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
[4]THỰC TẬP ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH
Ngành: Xây dựng
 2009 Sinh viên ngành xây dựng Cầu đường, Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp, Xây dựng Thủy lợi - Thủy điện, Kinh tế xây dựng  Trường ĐHBK, ĐHĐN
  
 Thông tin khác
  

cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn