TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
75,104,053
 
Thông báo: Hiện nay, Tổ Quản trị Mạng Thông tin phối hợp với Ban Khoa học Công nghệ và Môi trường - ĐHĐN đã tiến hành đưa Lý lịch Khoa học của tất cả các giảng viên thuộc ĐHĐN lên mạng UDN. Để bổ sung thông tin hoặc cập nhất mới Lý lịch Khoa hoc, Quý thầy cô vui lòng liên hệ với Tổ Quản trị Mạng Thông tin - ĐHĐN hoặc (đăng ký) để nhận được Username và Password. Do yêu cầu về tính bảo mật, mong Quý thầy cô thông cảm.
Chú ý: Để xem lại phần lý lịch khoa học cũ, Quý thầy cô hãy vào mục tìm kiếm để tìm, trong phần này chỉ xuất hiện những thầy cô có bổ sung phần lý lịch khoa học năm 2010.

Tổ Quản trị Mạng Thông tin ĐHĐN

Địa chỉ: Số 41 Lê Duẩn - Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: 0236. 3817 533

Email: udn.it@ud.edu.vn; dqtrung@ud.edu.vn

 Danh sách này có 168 người
Nguyễn Thị Trung Tú
Phòng Khoa Học & Hợp tác Quốc Tế
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Nguyễn Văn Tuyên
Khoa Tiếng Anh Chuyên ngành
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Nguyễn Ngọc Tuyền
Khoa Nhật - Hàn Thái
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Trương Thị Ánh Tuyết
Khoa Tiếng Anh Chuyên ngành
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Nguyễn Nữ Thùy Uyên
Khoa Tiếng Anh
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Nguyễn Phạm Thanh Uyên
Khoa Sư phạm Ngoại ngữ
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Tăng Kim Uyên
Khoa Tiếng Anh
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Trương Hoài Uyên
Khoa Sư phạm Ngoại ngữ
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Lê Nguyễn Hải Vân
Khoa Quốc Tế Học
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Tăng Thị Hà Vân
Khoa Tiếng Anh
Trường Đại học Ngoại Ngữ
TS. Đặng Vinh
Phòng Cơ sở vật chất
Trường Đại học Ngoại Ngữ
TS. Ngô Quang Vinh
Khoa Nhật - Hàn Thái
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Nguyễn Xuân Vĩnh
Phòng Công tác sinh viên
Trường Đại học Ngoại Ngữ
TS. Nguyễn Hữu Anh Vương
Phòng Đào tạo
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Nguyễn Nhã Vy
Khoa Sư phạm Ngoại ngữ
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Trần Vũ Mai Yên
Khoa Tiếng Anh Chuyên ngành
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Nguyễn Thị Kim Yến
Phòng Thanh tra - Pháp chế
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Phan Thị Yến
Phòng Khoa Học & Hợp tác Quốc Tế
Trường Đại học Ngoại Ngữ
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ]

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn