TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
37,253,839
 
Thông báo: Hiện nay, Tổ Quản trị Mạng Thông tin phối hợp với Ban Khoa học Công nghệ và Môi trường - ĐHĐN đã tiến hành đưa Lý lịch Khoa học của tất cả các giảng viên thuộc ĐHĐN lên mạng UDN. Để bổ sung thông tin hoặc cập nhất mới Lý lịch Khoa hoc, Quý thầy cô vui lòng liên hệ với Tổ Quản trị Mạng Thông tin - ĐHĐN hoặc (đăng ký) để nhận được Username và Password. Do yêu cầu về tính bảo mật, mong Quý thầy cô thông cảm.
Chú ý: Để xem lại phần lý lịch khoa học cũ, Quý thầy cô hãy vào mục tìm kiếm để tìm, trong phần này chỉ xuất hiện những thầy cô có bổ sung phần lý lịch khoa học năm 2010.

Tổ Quản trị Mạng Thông tin ĐHĐN

Địa chỉ: Số 41 Lê Duẩn - Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: 0511. 3817 533

Email: udn.it@ud.edu.vn; dqtrung@ud.edu.vn

 Danh sách này có 142 người
ThS. Võ Thị Thao Ly
Khoa Tiếng Anh
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Tăng Thanh Mai
Khoa Nhật - Hàn Thái
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Nguyễn Ngọc Nhật Minh
Khoa Tiếng Anh
Trường Đại học Ngoại Ngữ
Hoàng Lê Trà My
Khoa Quốc Tế Học
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Lưu Thị Thùy Mỹ
Khoa Tiếng Nga
Trường Đại học Ngoại Ngữ
Thiều Hoàng Mỹ
Khoa Tiếng Anh
Trường Đại học Ngoại Ngữ
Nguyễn Hoài Nam
Phòng Công tác sinh viên
Trường Đại học Ngoại Ngữ
TS. Hồ Vũ Khuê Ngọc
Khoa Quốc Tế Học
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Nguyễn Thanh Hồng Ngọc
Khoa Tiếng Anh
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Trần Đình Nguyên
Khoa Tiếng Anh
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Huỳnh Thị Thu Nguyệt
Khoa Tiếng Anh
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Dương Thị Thuỳ Nhi
Khoa Tiếng Pháp
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Võ Thị Minh Nho
Phòng Khoa Học & Hợp tác Quốc Tế
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Phạm Thị Tố Như
Khoa Tiếng Anh
Trường Đại học Ngoại Ngữ
PGS.TS. Hồ Thị Kiều Oanh
Khoa Tiếng Anh
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Lê Thị Kim Oanh
Khoa Quốc Tế Học
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Trần Thị Thùy Oanh
Khoa Tiếng Anh Chuyên ngành
Trường Đại học Ngoại Ngữ
TS. Trần Hữu Phúc
Ban Giám Hiệu
Trường Đại học Ngoại Ngữ
CN. Lê Nguyễn Minh Phương
Khoa Nhật - Hàn Thái
Trường Đại học Ngoại Ngữ
TS. Nguyễn Minh Phương
Phòng Tổ chức - Hành chính
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Trần Thị Ngọc Phương
Phòng Khoa Học & Hợp tác Quốc Tế
Trường Đại học Ngoại Ngữ
TS. Đào Thị Thanh Phượng
Ban Giám Hiệu
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Nguyễn Thị Mỹ Phượng
Phòng Khoa Học & Hợp tác Quốc Tế
Trường Đại học Ngoại Ngữ
TS. Nguyễn Hữu Quý
Phòng KT & ĐBCLGD
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Phạm Đỗ Quyên
Khoa Tiếng Anh
Trường Đại học Ngoại Ngữ
Trần Nữ Thảo Quỳnh
Khoa Tiếng Anh Chuyên ngành
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Vũ Thị Châu Sa
Khoa Tiếng Anh
Trường Đại học Ngoại Ngữ
Đặng Ngọc Sang
Phòng Đào tạo
Trường Đại học Ngoại Ngữ
CN. Lê Minh Sơn
Khoa Nhật - Hàn Thái
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Nguyễn Thị Bình Sơn
Khoa Nhật - Hàn Thái
Trường Đại học Ngoại Ngữ
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ]

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn