TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
86,685,792
 
Thông báo: Hiện nay, Tổ Quản trị Mạng Thông tin phối hợp với Ban Khoa học Công nghệ và Môi trường - ĐHĐN đã tiến hành đưa Lý lịch Khoa học của tất cả các giảng viên thuộc ĐHĐN lên mạng UDN. Để bổ sung thông tin hoặc cập nhất mới Lý lịch Khoa hoc, Quý thầy cô vui lòng liên hệ với Tổ Quản trị Mạng Thông tin - ĐHĐN hoặc (đăng ký) để nhận được Username và Password. Do yêu cầu về tính bảo mật, mong Quý thầy cô thông cảm.
Chú ý: Để xem lại phần lý lịch khoa học cũ, Quý thầy cô hãy vào mục tìm kiếm để tìm, trong phần này chỉ xuất hiện những thầy cô có bổ sung phần lý lịch khoa học năm 2010.

Tổ Quản trị Mạng Thông tin ĐHĐN

Địa chỉ: Số 41 Lê Duẩn - Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: 0236. 3817 533

Email: udn.it@ud.edu.vn; dqtrung@ud.edu.vn

 Danh sách này có 186 người
Nguyễn Văn Thành
Khoa Tiếng Nga
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Đinh Thị Thu Thảo
Khoa Sư phạm Ngoại ngữ
Trường Đại học Ngoại Ngữ
Hà Xuân Thảo
Khoa Nhật - Hàn Thái
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Nguyễn Phan Phương Thảo
Phòng Đào tạo
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo
Khoa Tiếng Anh
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Phạm Thị Thanh Thảo
Khoa Nhật - Hàn Thái
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Thái Lê Phương Thảo
Khoa Tiếng Anh
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Trần Mai Thảo
Khoa Tiếng Anh
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Võ Thị Ngọc Thảo
Khoa Tiếng Anh
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Huỳnh Lan Thi
Khoa Tiếng Anh
Trường Đại học Ngoại Ngữ
TS. Lê Tấn Thi
Khoa Tiếng Anh Chuyên ngành
Trường Đại học Ngoại Ngữ
Hồ Thị Kim Thoa
Khoa Tiếng Nga
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Nguyễn Hữu Tâm Thu
Khoa Sư phạm Ngoại ngữ
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Nguyễn Thị Phương Thu
Khoa Nhật - Hàn Thái
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Trần Thị Thu
Khoa Quốc Tế học
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Đỗ Khánh Y Thư
Khoa Quốc Tế học
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Trần Hữu Thuần
Khoa Tiếng Anh
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Huỳnh Thị Thanh Thuý
Khoa Tiếng Pháp
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Nguyễn Thị Thu Thuỷ
Khoa Tiếng Pháp
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Phạm Thị Thanh Thuỷ
Khoa Tiếng Anh Chuyên ngành
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Phan Thị Thanh Thúy
Khoa Quốc Tế học
Trường Đại học Ngoại Ngữ
TS.
Khoa Tiếng Anh
Trường Đại học Ngoại Ngữ
TS. Nguyễn Trúc Thuyên
Khoa Sư phạm Ngoại ngữ
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Trần Gia Nguyên Thy
Khoa Tiếng Pháp
Trường Đại học Ngoại Ngữ
Hà Nguyễn Bảo Tiên
Khoa Tiếng Anh
Trường Đại học Ngoại Ngữ
Trịnh Thị Tĩnh
Khoa Tiếng Nga
Trường Đại học Ngoại Ngữ
Hồ Thị Tốt
Khoa Anh Cao Đẳng Sư phạm
Trường Đại học Ngoại Ngữ
Trần Quỳnh Trâm
Khoa Tiếng Anh
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Nguyễn Cung Trầm
Khoa Tiếng Anh
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Dương Thị Thùy Trang
Khoa Tiếng Pháp
Trường Đại học Ngoại Ngữ
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ]

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn