TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
86,686,734
 
Thông báo: Hiện nay, Tổ Quản trị Mạng Thông tin phối hợp với Ban Khoa học Công nghệ và Môi trường - ĐHĐN đã tiến hành đưa Lý lịch Khoa học của tất cả các giảng viên thuộc ĐHĐN lên mạng UDN. Để bổ sung thông tin hoặc cập nhất mới Lý lịch Khoa hoc, Quý thầy cô vui lòng liên hệ với Tổ Quản trị Mạng Thông tin - ĐHĐN hoặc (đăng ký) để nhận được Username và Password. Do yêu cầu về tính bảo mật, mong Quý thầy cô thông cảm.
Chú ý: Để xem lại phần lý lịch khoa học cũ, Quý thầy cô hãy vào mục tìm kiếm để tìm, trong phần này chỉ xuất hiện những thầy cô có bổ sung phần lý lịch khoa học năm 2010.

Tổ Quản trị Mạng Thông tin ĐHĐN

Địa chỉ: Số 41 Lê Duẩn - Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: 0236. 3817 533

Email: udn.it@ud.edu.vn; dqtrung@ud.edu.vn

 Danh sách này có 186 người
TS. Phạm Thị Tố Như
Phòng KT & ĐBCLGD
Trường Đại học Ngoại Ngữ
PGS.TS. Hồ Thị Kiều Oanh
Khoa Tiếng Anh
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Lê Thị Kim Oanh
Khoa Quốc Tế học
Trường Đại học Ngoại Ngữ
TS. Trần Thị Thùy Oanh
Khoa Tiếng Anh Chuyên ngành
Trường Đại học Ngoại Ngữ
Võ Hoàng Oanh
Khoa Quốc Tế học
Trường Đại học Ngoại Ngữ
Lò Văn Pấng
Khoa Tiếng Anh Chuyên ngành
Trường Đại học Ngoại Ngữ
PGS.TS. Trần Hữu Phúc
Ban Giám Hiệu
Trường Đại học Ngoại Ngữ
CN. Lê Nguyễn Minh Phương
Khoa Nhật - Hàn Thái
Trường Đại học Ngoại Ngữ
TS. Lê Thị Ngọc Phương
Khoa Sư phạm Ngoại ngữ
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Nguyễn Đặng Nguyên Phương
Khoa Sư phạm Ngoại ngữ
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Nguyễn Hồng Nam Phương
Khoa Tiếng Anh
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Trần Thị Ngọc Phương
Phòng Khoa Học & Hợp tác Quốc Tế
Trường Đại học Ngoại Ngữ
TS. Đào Thị Thanh Phượng
Ban Giám Hiệu
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Nguyễn Thị Mỹ Phượng
Phòng Khoa Học & Hợp tác Quốc Tế
Trường Đại học Ngoại Ngữ
TS. Nguyễn Hữu Quý
Phòng Tổ chức - Hành chính
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Phạm Đỗ Quyên
Khoa Tiếng Anh
Trường Đại học Ngoại Ngữ
Trần Nữ Thảo Quỳnh
Khoa Tiếng Anh Chuyên ngành
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Vũ Thị Châu Sa
Khoa Tiếng Anh
Trường Đại học Ngoại Ngữ
Đặng Ngọc Sang
Phòng Đào tạo
Trường Đại học Ngoại Ngữ
CN. Lê Minh Sơn
Khoa Nhật - Hàn Thái
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Nguyễn Thị Bình Sơn
Khoa Nhật - Hàn Thái
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Lê Thị Thu Sương
Khoa Tiếng Anh Chuyên ngành
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Trần Thị Ngọc Sương
Khoa Quốc Tế học
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Phạm Thị Tài
Khoa Tiếng Anh
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Vũ Thanh Tâm
Khoa Tiếng Nga
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Lê Thị Phương Thanh
Khoa Quốc Tế học
Trường Đại học Ngoại Ngữ
TS. Nguyễn Hồng Thanh
Khoa Tiếng Trung
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Nguyễn Thị Thanh Thanh
Khoa Tiếng Pháp
Trường Đại học Ngoại Ngữ
Nguyễn Thị Thanh Thanh
Khoa Tiếng Anh
Trường Đại học Ngoại Ngữ
TS. Đỗ Kim Thành
Khoa Tiếng Pháp
Trường Đại học Ngoại Ngữ
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ]

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn