TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
86,686,098
 
Thông báo: Hiện nay, Tổ Quản trị Mạng Thông tin phối hợp với Ban Khoa học Công nghệ và Môi trường - ĐHĐN đã tiến hành đưa Lý lịch Khoa học của tất cả các giảng viên thuộc ĐHĐN lên mạng UDN. Để bổ sung thông tin hoặc cập nhất mới Lý lịch Khoa hoc, Quý thầy cô vui lòng liên hệ với Tổ Quản trị Mạng Thông tin - ĐHĐN hoặc (đăng ký) để nhận được Username và Password. Do yêu cầu về tính bảo mật, mong Quý thầy cô thông cảm.
Chú ý: Để xem lại phần lý lịch khoa học cũ, Quý thầy cô hãy vào mục tìm kiếm để tìm, trong phần này chỉ xuất hiện những thầy cô có bổ sung phần lý lịch khoa học năm 2010.

Tổ Quản trị Mạng Thông tin ĐHĐN

Địa chỉ: Số 41 Lê Duẩn - Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: 0236. 3817 533

Email: udn.it@ud.edu.vn; dqtrung@ud.edu.vn

 Danh sách này có 186 người
ThS. Bùi Bá Hoàng Anh
Khoa Tiếng Anh
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Bùi Thị Ngọc Anh
Khoa Tiếng Anh
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Lê Nguyễn Vân Anh
Khoa Tiếng Anh
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Lê Thị Trâm Anh
Khoa Tiếng Pháp
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Nguyễn Ngọc Anh
Khoa Quốc Tế học
Trường Đại học Ngoại Ngữ
TS. Nguyễn Thị Hoàng Anh
Phòng Công tác sinh viên
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Nguyễn Thị Ngọc Anh
Khoa Quốc Tế học
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Nguyễn Thị Vân Anh
Ban Giám Hiệu
Trường Đại học Ngoại Ngữ
TS. Trần Thị Lan Anh
Khoa Nhật - Hàn Thái
Trường Đại học Ngoại Ngữ
TS. Võ Thị Kim Anh
Khoa Tiếng Anh
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Võ Thị Quỳnh Anh
Khoa Tiếng Anh
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Lê Thị Xuân Ánh
Khoa Tiếng Anh
Trường Đại học Ngoại Ngữ
TS. Tăng Duệ Âu
Khoa Quốc Tế học
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Lê Duy Bảo
Phòng Cơ sở vật chất
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Trương Thị Bé
Khoa Tiếng Nga
Trường Đại học Ngoại Ngữ
TS. Nguyễn Hữu Bình
Phòng Đào tạo
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Phan Thị Thanh Bình
Khoa Tiếng Anh
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Phan Trọng Bình
Khoa Nhật - Hàn Thái
Trường Đại học Ngoại Ngữ
TS. Võ Thanh Sơn Ca
Khoa Tiếng Anh
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Thái Quỳnh Châu
Khoa Tiếng Anh
Trường Đại học Ngoại Ngữ
TS. Lê Thị Giao Chi
Khoa Tiếng Anh
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Nguyễn Anh Chi
Khoa Quốc Tế học
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Nguyễn Đoàn Thảo Chi
Khoa Sư phạm Ngoại ngữ
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Trần Ngọc Mỹ Chi
Khoa Tiếng Anh
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Võ Hà Chi
Khoa Quốc Tế học
Trường Đại học Ngoại Ngữ
PGS.TS. Nguyễn Ngọc Chinh
Khoa Tiếng Nga
Trường Đại học Ngoại Ngữ
TS. Nguyễn Đức Chỉnh
Khoa Tiếng Anh
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Phạm Thị Ca Dao
Khoa Tiếng Anh Chuyên ngành
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Lê Thị Hoài Diễm
Khoa Sư phạm Ngoại ngữ
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Hồ Thị Ngân Diệp
Khoa Tiếng Pháp
Trường Đại học Ngoại Ngữ
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn