TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
94,708,491
 
Thông báo: Hiện nay, Tổ Quản trị Mạng Thông tin phối hợp với Ban Khoa học Công nghệ và Môi trường - ĐHĐN đã tiến hành đưa Lý lịch Khoa học của tất cả các giảng viên thuộc ĐHĐN lên mạng UDN. Để bổ sung thông tin hoặc cập nhất mới Lý lịch Khoa hoc, Quý thầy cô vui lòng liên hệ với Tổ Quản trị Mạng Thông tin - ĐHĐN hoặc (đăng ký) để nhận được Username và Password. Do yêu cầu về tính bảo mật, mong Quý thầy cô thông cảm.
Chú ý: Để xem lại phần lý lịch khoa học cũ, Quý thầy cô hãy vào mục tìm kiếm để tìm, trong phần này chỉ xuất hiện những thầy cô có bổ sung phần lý lịch khoa học năm 2010.

Tổ Quản trị Mạng Thông tin ĐHĐN

Địa chỉ: Số 41 Lê Duẩn - Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: 0236. 3817 533

Email: udn.it@ud.edu.vn; dqtrung@ud.edu.vn

 Danh sách này có 170 người
ThS. Nguyễn Võ Huyền Dung
Khoa Quốc Tế học
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Trần Hữu Ngô Duy
Khoa Tiếng Anh Chuyên ngành
Trường Đại học Ngoại Ngữ
Huỳnh Thị Hương Duyên
Khoa Tiếng Anh
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Phan Thị Linh Giang
Khoa Tiếng Anh
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Đặng Thị Phương Hà
Khoa Tiếng Anh
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Đỗ Uyên Hà
Khoa Tiếng Anh
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Hồ Quảng Hà
Khoa Tiếng Anh
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Lê Thị Ngọc Hà
Khoa Tiếng Pháp
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS.
Khoa Tiếng Anh Chuyên ngành
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Nguyễn Thị Mỹ Hằng
Khoa Sư phạm Ngoại ngữ
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Nguyễn Thu Hằng
Khoa Tiếng Anh Chuyên ngành
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Lê Thị Bích Hạnh
Khoa Tiếng Anh
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Nguyễn Khoa Diệu Hạnh
Khoa Tiếng Anh
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Nguyễn Dương Nguyên Hảo
Khoa Tiếng Anh
Trường Đại học Ngoại Ngữ
TS. Nguyễn Văn Hiện
Khoa Tiếng Nga
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Lê Minh Hiệp
Phòng KT & ĐBCLGD
Trường Đại học Ngoại Ngữ
PGS.TS. Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
Khoa Tiếng Anh
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Trần Thị Ngọc Hoa
Khoa Quốc Tế học
Trường Đại học Ngoại Ngữ
PGS.TS. Phan Văn Hòa
Khoa Tiếng Anh
Trường Đại học Ngoại Ngữ
TS. Ngũ Thiện Hùng
Khoa Tiếng Anh
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Nguyễn Thị Diệu Hương
Khoa Tiếng Anh Chuyên ngành
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG
Khoa Tiếng Anh Chuyên ngành
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Phạm Thị Thu Hương
Khoa Tiếng Anh Chuyên ngành
Trường Đại học Ngoại Ngữ
TS. Nguyễn Thị Thu Hướng
Khoa Tiếng Anh
Trường Đại học Ngoại Ngữ
Lê Chí Huy
Khoa Nhật - Hàn Thái
Trường Đại học Ngoại Ngữ
TS. Lê Thị Thu Huyền
Khoa Tiếng Anh
Trường Đại học Ngoại Ngữ
TS.
Ban Giám Hiệu
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Trần Huy Khánh
Khoa Tiếng Anh
Trường Đại học Ngoại Ngữ
PGS.TS. Lưu Quý Khương
Khoa Sư phạm Ngoại ngữ
Trường Đại học Ngoại Ngữ
TS. Đinh Thanh Liêm
Khoa Tiếng Anh Chuyên ngành
Trường Đại học Ngoại Ngữ
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ]

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn