TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
72,285,449
 
SÁCH VÀ GIÁO TRÌNH

Đơn vị: Phòng:
F 651. Bài tập Vật lý 10 Chủ biên: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh. Đồng tác giả: Mai Chánh Trí. Nơi XB: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. năm 2010.
F 652. Bài tập Vật lý 10 Nâng cao Chủ biên: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh. Đồng tác giả: Mai Chánh Trí. Nơi XB: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. năm 2010.
F 653. Bài tập Vật lý 11 Chủ biên: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh. Đồng tác giả: Mai Chánh Trí. Nơi XB: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. năm 2010.
F 654. Bài tập Vật lý 11 Nâng cao Chủ biên: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh. Đồng tác giả: Mai Chánh Trí. Nơi XB: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. năm 2010.
F 655. Bài tập Vật lý 12
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Chủ biên: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh. Đồng tác giả:

Lê Thế An
.
Nơi XB: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. năm 2010.

F 656. Bài tập Vật lý 12 Nâng cao
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Chủ biên: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh. Đồng tác giả: Lê Thế An. Nơi XB: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. năm 2010.
F 657. Giáo trình Các phương pháp gia công đặc biệt, NXB KH&KT, Hà Nội, 2010
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
Chủ biên: TS Đinh Minh Diệm. Đồng tác giả:
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
.
Nơi XB: Khoa học và kỹ thuật. năm 2010.
F 658. Giáo trình Hệ thống thông tin kế toán - Phần 1
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Chủ biên: TS Ngô Hà Tấn. Đồng tác giả: ThS Nguyễn Hữu Cường
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
.
Nơi XB: Giáo Dục Việt Nam. năm 2010.
F 659. Đường biên Chủ biên: In chung. Đồng tác giả: . Nơi XB: Hà Nội. năm 2010 .
F 660. Đường biên Chủ biên: Đồng tác giả. Đồng tác giả: Đồng tác giả. Nơi XB: NXB Văn học. năm 2010.
F 661. Kết cấu Bê tông cốt thép 1 - Cấu kiện cơ bản Chủ biên: ThS Lê Chí Phát. Đồng tác giả:
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
.
Nơi XB: Lưu hành nội bộ. năm 2010.
F 662. Ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học Chủ biên: PGS.TS. Lê Công Triêm. Đồng tác giả: Lê Thanh Huy, Trần Huy Hoàng.... Nơi XB: . năm 2010.
F 663. Bài tập Sinh học 10 nâng cao
walgreens prints coupons open free printable coupons
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Chủ biên: Nguyễn Tấn Lê. Đồng tác giả: Huỳnh Thị Kim Cúc, Huỳnh Quốc Thành
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
.
Nơi XB: NXB Giáo dục Việt Nam. năm 2010.
F 664. Bài tập Sinh học 10 Chủ biên: Nguyễn Tấn Lê. Đồng tác giả: Huỳnh Thị Kim Cúc, Huỳnh Quốc Thành. Nơi XB: NXB Giáo dục Việt Nam. năm 2010.
F 665. Lê Hữu Ái, Vài nét về lối sống đô thị hiện nay, Trong cuốn Đô thị hoá ở các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên và những vấn đề kinh tế - xã hội đặt ra, , tr. 257- 266.
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Chủ biên: Tham gia. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Chính trị - Hành chính, Hà Nội. năm 2010.
F 666. Một số giải pháp giáo dục ý thức chính trị cho thanh niên sinh viên hiện nay. Công tác tư tưởng, lý luận thời kỳ mới: Thực trạng, quan điểm và giải pháp Chủ biên: TS. Phạm Tất Thắng. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. năm 2010.
F 667. Giáo trình Kế toán tài chính-phần II
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Chủ biên: Nguyễn Công Phương. Đồng tác giả: Lê Thị Kim Hoa, Trần Đình Khôi Nguyên, Lê Văn Nam, Phạm Hoài Hương
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
.
Nơi XB: Tài Chính. năm 2010.
F 668. Thông tin sợi quang Chủ biên: PGS.TS. Nguyễn Văn Tuấn. Đồng tác giả: Không có đồng tác giả
.
Nơi XB: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. năm 2010.
F 669. Giáo dục đại học ở miền Bắc thời kỳ 1954 - 1975, Sách, NXB Chính trị Quốc gia, 2010. Chủ biên: Tác giả. Đồng tác giả:
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
.
Nơi XB: Chính trị Quốc Gia. năm 2010.
F 670. Ý nghĩa kết quả và phương thức biểu đạt trong câu phức hợp (Đối chiếu Nga-Anh-Việt) (Sách chuyên khảo) Chủ biên: Nguyễn Ngọc Chinh. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên. năm 2010.
F 671. Sách xuất bản: Tương thích điện từ
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
Chủ biên: Tăng Tấn Chiến.. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. năm 2010.
F 672. Vấn đề dạy nghề và tạo việc làm cho thanh niên các huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi – Thực trạng và một số giải pháp qua mô hình dạy nghề thổ cẩm tại huyện Ba Tơ (Sách) Chủ biên: Nguyễn Ngọc Chinh-Phạm Thị Ngọc Kim. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên. năm 2010.
F 673. Quan hệ so sánh trong tiếng Nga hiện đại và một số phương thức truyền đạt tương đương trong Tiếng Việt (Sách) Chủ biên: Nguyễn Ngọc Chinh – Nguyễn Văn Đoàn. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên. năm 2010.
F 674. Rèn luyện kỹ năng sư phạm, dành cho giáo viên phổ thông và sinh viên các trường Cao đẳng Sư phạm và Đại học Sư phạm
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Chủ biên: Lê Quang Sơn, Hà Nhật Thăng. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nxb Giáo dục Việt Nam. năm 2010.
F 675. Quản trị marketing định hướng giá trị
Chủ biên: PGS. TS Lê Thế Giới. Đồng tác giả: TS. Nguyễn Xuân Lãn
Th.S Võ Quang Trí
Th.S Đinh Thị Lệ Trâm
Th.S Phạm Ngọc Ái
.
Nơi XB: Nhà xuất bản Tài chính. năm 2010.
F 676. Ô tô không truyền thống Chủ biên: Bùi Văn Ga. Đồng tác giả: Trần Văn Nam. Nơi XB: Nhà Xuất Bản Giáo dục Việt Nam. năm 2010.
F 677. Mô hình cân bằng tổng thể - Ứng dụng trong nghiên cứu cơ cấu ngành kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt nam (Tái bản) Chủ biên: Trương Bá Thanh. Đồng tác giả: . Nơi XB: NXB Đà Nẵng. năm 2010.
F 678. Technology, culture, and language education: A reflective exploration
Chủ biên: Nguyễn Văn Long. Đồng tác giả: . Nơi XB: VDM Verlag. năm 2010.
F 679. Hành vi người tiêu dùng Chủ biên: TS. Nguyễn Xuân Lãn, TS. Phạm Thị Lan Hương. TS. Đường Thị Liên Hà. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản tài chính. năm 2010.
F 680. Speaking 3 (Nói 3) Chủ biên: Nguyễn Thị Mỹ Phượng. Đồng tác giả:
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
.
Nơi XB: Trung Tâm Đào tạo Thường Xuyên - ĐHĐN. năm 2010.
F 681. Giáo trình kinh tế và Quản lý đô thị
Chủ biên: PGS. TS. Võ Xuân Tiến. Đồng tác giả: PGS. TS. Võ Xuân Tiến
ThS. Nguyễn Thị Hải Đường
ThS. Hà Quang Thơ
.
Nơi XB: Nhà xuất bản Đà Nẵng. năm 2010.
F 682. Giáo trình "Hành vi người tiêu dùng"
Chủ biên: TS. Nguyễn Xuân Lãn, TS. Phạm Thị Lan Hương, TS. Đường Thị Liên Hà. Đồng tác giả: TS. Nguyễn  Xuân Lãn, TS. Phạm Thị Lan Hương, TS. Đường Thị Liên Hà
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
.
Nơi XB: Đà Nẵng. năm 2010.
F 683. Điều khiển thủy lực- khí nén và lập trình PLC Chủ biên: Trần Ngọc Hải. Đồng tác giả: Trần Xuân Tùy. Nơi XB: Trường Đại học Bách khoa- Đại học Đà Nẵng. năm 2010.
F 684. - Tham gia biên soạn chương trình chi tiết và Giáo trinh điện tử: Hành trình thành viên (Giáo dục giới tình, tình dục), Dự án Giáo dục giới tính, tình dục giữa ĐHSP, ĐHĐN và WPF (Quỹ dân số thế giới), 2009, http://www.giaoducgioitinh.org.vn/ Chủ biên: Lê Quang Sơn. Đồng tác giả: Lê Quang Sơn
Nguyễn Tấn Lê
Bùi Văn Vân
. Nơi XB: Đại học Đà Nẵng. năm 2010.
F 685. Quản trị Marketing - Định hướng giá trị Chủ biên: Lê Thế Giới. Đồng tác giả: Nguyễn Xuân Lãn, Đinh Thị Lệ Trâm, Phạm Ngọc Ái
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
.
Nơi XB: NXB Tài chính. năm 2010.
F 686. Thiết kế cầu thép Chủ biên: Nguyễn Xuân Toản, Nguyễn Văn Mỹ. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Xây dựng. năm 2010.
F 687. Kinh tế Phát triển Chủ biên: Bui Quang Binh. Đồng tác giả:
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
.
Nơi XB: GIAO DUC. năm 2010.
F 688. Kinh tế vĩ mô nâng cao Chủ biên: Bui Quang Binh. Đồng tác giả: . Nơi XB: GICO DUC. năm 2010.
F 689. Lê Thành Bắc- Giáo trình Kỹ thuật Điện-Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội 2010. Chủ biên: Lê Thành Bắc. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Khoa Học và Kỹ Thuật. năm 2010.
F 690. Lịch sử văn hóa Việt Nam Chủ biên: Nguyễn Thị Mỹ Thanh. Đồng tác giả: . Nơi XB: Đại học Đà Nẵng. năm 2010.
F 691. “Năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp theo thành phần kinh tế ở Việt Nam – Nghiên cứu điển hình tại thành phố Đà Nẵng” Chủ biên: PGS.TS Nguyễn Trường Sơn. Đồng tác giả: . Nơi XB: Chinh tri Quoc gia. năm 2010.
F 692. The Boao Forum for Asia: Progress of Asian Economic Integration Annual Report 2009.
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
Chủ biên: Lin Guijin và Kar-yiu Wong. Đồng tác giả: Nguyễn Hiệp et. al. 
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
.
Nơi XB: University of International Business and Economics Press, China. năm 2010.
F 693. Kỹ thuật cảm biến – Giáo trình điện tử upload lên mạng trường Cao đẳng Công nghệ Chủ biên: Võ Như Tiến Chủ biên: Võ Như Tiến. Đồng tác giả:
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
.
Nơi XB: Cao đẳng Công nghệ. năm 2010.
F 694. Lê Hữu Ái, Lâm Bá Hoà( Tham gia), Công tác tư tưởng, lý luận thời kỳ mới: thực trạng, quan điểm và giải pháp, , , tr.237-248. Chủ biên: Đồng tác giả. Đồng tác giả:
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
.
Nơi XB: Nhà xuất bản Chính tri - Hành chính Quốc gia, Hà Nội. năm 2010.
F 695. Lê Hữu Ái, Triết học (Dùng cho đào tạo Sau đại học không chuyên ngành Triết học) Chủ biên: Lê Hữu Ái, Nguyễn Tấn Hùng. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Đà Nẵng. năm 2010.
F 696. Lý luận giáo dục Tiểu học Chủ biên: Nguyễn Hoàng Hải. Đồng tác giả: . Nơi XB: Trung tâm Đào tạo thường xuyên Đại học Đà Nẵng. năm 2010.
F 697. Hệ thống thông tin kế toán - Phần 1
Chủ biên: Ngô Hà Tấn. Đồng tác giả: Đồng tác giả 2
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
.
Nơi XB: Nhà xuất bản Giáo dục. năm 2010.
F 698. Điều khiển thủy lực- khí nén và lập trình PLC
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
Chủ biên: Trần Ngọc Hải. Đồng tác giả: Trần Xuân Tùy. Nơi XB: Trường Đại học Bách khoa- Đại học Đà Nẵng. năm 2010.
F 699. - Giáo trình Văn hóa lễ hội Việt Nam
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Chủ biên: Lê Đức Luận. Đồng tác giả:
marriage affairs open i want an affair
.
Nơi XB: Đại học Đà Nẵng. năm 2010.
F 700. Giáo trình Ngôn ngữ và văn hóa Chủ biên: Lê Đức Luận. Đồng tác giả: . Nơi XB: Đại học Đà Nẵng. năm 2010.
 
 Tìm thấy: 1186 mục / 24 trang
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn