TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
49,760,419
 
SÁCH VÀ GIÁO TRÌNH

Đơn vị: Phòng:
F 651. Tính toán trong công nghệ gốm sứ Chủ biên: TS. Nguyễn Văn Dũng. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội. năm 2010.
F 652.

Giáo Trình Kế toán tài chinh doanh nghiệp (phần 1)

Chủ biên: TS Trần ĐÌnh Khôi Nguyên. Đồng tác giả:

Th.S. Lê Thị Kim Hoa, Th.S Nguyễn Thị Thu Hà, Th.S Phạm Hoài Hương, Th.s Lê Văn Nam

.
Nơi XB: NXB Tài Chính. năm 2010.
F 653. Ô tô không truyền thống Chủ biên: Bùi Văn Ga. Đồng tác giả: Trần Văn Nam. Nơi XB: Nhà xuất bản Giáo dục. năm 2010.
F 654. Bệnh lý mắt trong đái tháo đường
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Chủ biên: Nguyễn Hữu Quốc Nguyên. Đồng tác giả:
.
Nơi XB: Nhà Xuất bản Y học Hà Nội. năm 2010.
F 655. Phương pháp định lượng trong kinh tế Chủ biên: Ts. Lê Dân. Đồng tác giả: Ths. Nguyễn Trung Kiên
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
.
Nơi XB: Nhà xuất bản Tài chính. năm 2010.
F 656. Kinh tế Lượng Chủ biên: Ts. Lê Dân. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Đà Nẵng. năm 2010.
F 657. Kinh tế xây dựng (CN thủy lợi- thủy điện)
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Chủ biên: Nguyễn Đăng Thạch. Nơi XB: Đại học Đà Nẵng. năm 2010.
F 658. Kinh tế xây dựng (CN: XD dân dụng và công nghiệp)
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
Chủ biên: Nguyễn Đăng Thạch. Nơi XB: Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng. năm 2010.
F 659. Giáo trình Kế toán quản trị Doanh nghiệp
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Chủ biên: Trương Bá Thanh. Đồng tác giả: (Đồng tác giả: 3). Nơi XB: LH nội bộ. năm 2010.
F 660. Giáo trình kế toán tài chính doanh nghiệp (phần 2) Chủ biên: TS. Nguyễn Công Phương. Đồng tác giả: TS. Trần Đình Khôi Nguyên, Th.s Lê Văn Nam, Th.s Phạm Hoài Hương. Nơi XB: NXB Tài chính. năm 2010.
F 661. Kết cấu Thép I (Cấu kiện cơ bản) ( Giáo trình nội bộ) Chủ biên: TS. Huỳnh Minh Sơn. Đồng tác giả: . Nơi XB: Trưòng Cao đẳng Công nghệ-ĐHĐN. năm 2010.
F 662. Kết cấu Gỗ (Giáo trình nội bộ) Chủ biên: TS. Huỳnh Minh Sơn. Đồng tác giả: . Nơi XB: Trunng tâm Đào tạo thường xuyên ĐHĐN. năm 2010.
F 663. Giáo trình Lý thuyết và thực hành vẽ trên máy tính AutoCAD 2008-2004-2000 Chủ biên: Nguyễn Lê Châu Thành. Đồng tác giả:

Nguyễn Minh Tiến, Phạm Minh Mận, Bùi Hệ Thống

.
Nơi XB: Nhà xuất bản thông tin và truyền thông Hà Nội. năm 2010.
F 664. Thiết kế cầu thép Chủ biên: Nguyễn Xuân Toản. Đồng tác giả: Nguyễn Xuân Toản, Nguyễn Văn Mỹ. Nơi XB: Nhà xuất bản Xây dựng. năm 2010.
F 665. Nguyễn Văn Hoàn: Đảng bộ thành phố Thái Nguyên xây dựng tổ chức cơ sở đảng thời kỳ 1975 - 2005, Nxb. Đà Nẵng, 2010 (khổ 14,5 x 20,5cm, 206 trang)
marriage affairs open i want an affair
Chủ biên: Chủ biên. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Đà Nẵng. năm 2010.
F 666. Nguyễn Văn Hoàn: Nghiên cứu lịch sử chính trị và liên hệ kinh tế - xã hội, Nxb. Đà Nẵng, 2010 (Khổ 14,5 x 20,5cm, 304 trang) Chủ biên: Chủ biên. Đồng tác giả:
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
.
Nơi XB: Nhà xuất bản Đà Nẵng. năm 2010.
F 667. Phương pháp định lượng trong kinh tế
marriage affairs open i want an affair
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
Chủ biên: TS. Lê Dân. Đồng tác giả: Ths. Nguyễn Trung Kiên
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
.
Nơi XB: Nhà xuất bản Tài chính. năm 2010.
F 668. KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP  (Chuyên ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp)
Chủ biên: Trương Hoài Chính. Đồng tác giả:
.
Nơi XB: Trường Đại học Bách khoa (Giáo trình điện tử lưu hành nội bộ). năm 2010.
F 669. Quản trị marketing – Định hướng giá trị Chủ biên: Lê Thế Giới. Đồng tác giả: Nguyễn Xuân Lãn, Võ Quang Trí, Đinh Thị Lệ Trâm, Phạm Ngọc Ái
marriage affairs open i want an affair
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
.
Nơi XB: NXB Tài chính. năm 2010.
F 670. Kỹ thuật lập trình CAD/CAM/CNC Chủ biên: Ngô Tấn Thống. Đồng tác giả:

 

unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
.
Nơi XB: Lưu hành nội bộ. năm 2010.
F 671. Quản trị Marketing định hướng giá trị. Chủ biên: Lê Thế Giới. Đồng tác giả: Nguyễn Xuân Lãn, Võ Quang Trí, Đinh Thị Lệ Trâm, Phạm Ngọc Ái. Nơi XB: Nhà xuất bản Lao động Xã hội, Tái bản năm 2012. năm 2010.
F 672. Speaking 3 ( Trung tâm Đào tạo thường xuyên Đại học Đà Nẵng) Chủ biên: Phạm Đỗ Quyên. Đồng tác giả: . Nơi XB: lưu hành nội bộ. năm 2009.
F 673. Vấn đề sử dụng các thành ngữ trong văn xuôi của L. Tônxtôi và các phương thức truyền đạt chúng sang tiếng Việt” (Dựa trên ngữ liệu tiếng Nga)/ “Употребление фразеологизмов в прозе Л. Толстого и способы передачи их на вьетнамский язык”(на материале русского языка) Chủ biên: Chủ biên. Đồng tác giả:
.
Nơi XB: Nhà xuất bản Tri thức. năm 2009.
F 674. Toán tài chính Chủ biên: Hồ Hữu Tiến. Đồng tác giả: Nguyễn Ngọc Anh. Nơi XB: Nhà xuất bản thông tin và truyền thông. năm 2009.
F 675. Tài liệu học tập Toán cao cấp 1
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
Chủ biên: Mã Thanh Thủy. Đồng tác giả:  
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
.
Nơi XB: Nhà xuất bản lao động. năm 2009.
F 676. Chuyên đề Toán
Chủ biên: Mã Thanh Thủy. Đồng tác giả:
.
Nơi XB: Đại học Đà Nẵng. năm 2009.
F 677. Toán cơ sở 1
Chủ biên: Mã Thanh Thủy. Đồng tác giả:
.
Nơi XB: Nhà xuất bản lao động. năm 2009.
F 678. Đại cương hóa hữu cơ
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Chủ biên: Đào Hùng Cường. Đồng tác giả:
.
Nơi XB: KHKT, Hà Nội. năm 2009.
F 679. Hóa hữu cơ hydrocacbon Chủ biên: Đào Hùng Cường. Đồng tác giả:
.
Nơi XB: KHKT, Hà Nội. năm 2009.
F 680. Khúc xạ tập 2
Chủ biên: Nguyễn Hữu Quốc Nguyên. Đồng tác giả:
.
Nơi XB: Nhà Xuất bản Y học Hà Nội. năm 2009.
F 681. Nền móng
Chủ biên: ThS. Thân Vĩnh Dự. Đồng tác giả:
walgreens prints coupons open free printable coupons
.
Nơi XB: Giáo trình nội bộ Trường Cao đẳng Công nghệ. năm 2009.
F 682. Tâm lý học đại cương Chủ biên: Lê Quang Sơn. Đồng tác giả: . Nơi XB: TTĐTTX Đại học Đà Nẵng. năm 2009.
F 683. Nghiệp vụ ngân hàng hiện đại 
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Chủ biên: TS Võ Thị Thúy Anh. Đồng tác giả: ThS Lê Phương Dung
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
.
Nơi XB: Nhà xuất bản tài chính. năm 2009.
F 684. Văn hóa vùng Chủ biên: Nguyễn Thị Ánh Tuyết. Đồng tác giả: Nguyễn Xuân Hương. Nơi XB: Lưu hành nội bộ. năm 2009.
F 685. Hệ thống truyền động thủy lực và truyền động khí nén
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Chủ biên: Trần Ngọc Hải. Đồng tác giả: Trần Xuân Tùy. Nơi XB: trưởng Đại học Bách khoa-Đại học nĐà nẵng. năm 2009.
F 686.

Công nghệ sản xuất gốm sứ

marriage affairs open i want an affair
Chủ biên: TS. Nguyễn Văn Dũng. Đồng tác giả: . Nơi XB: NXB Khoa học & kỹ thuật Hà Nội. năm 2009.
F 687. Tài liệu học tập hình học
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
Chủ biên: Mã Thanh Thủy. Đồng tác giả:
.
Nơi XB: Đại học Đà Nẵng. năm 2009.
F 688. Lịch sử Tiếng Pháp (Histoire de la langue francaise) Chủ biên: Nguyễn Thị Thúy Loan. Đồng tác giả: . Nơi XB: Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN. năm 2009.
F 689. Giáo trình Văn học Việt Nam
Chủ biên: Nguyễn Phong Nam. Đồng tác giả: . Nơi XB: Đại học Đà Nẵng. năm 2009.
F 690. Đại cương Văn học Việt Nam
Chủ biên: Nguyễn Phong Nam. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Lao động. năm 2009.
F 691. Chuyên đề Sinh học 12 - Cơ sở di truyền và biến dị Chủ biên: Nguyễn Tấn Lê. Đồng tác giả: Huỳnh Nhứt, Trương Thị Thanh Mai. Nơi XB: NXB Giáo dục. năm 2009.
F 692. Chuyên đề Sinh học 12 - Di truyền học quần thể và di truyền học Người Chủ biên: Nguyễn Tấn Lê. Đồng tác giả: Huỳnh Nhứt, Trương Thị Thanh Mai. Nơi XB: NXB Giáo dục. năm 2009.
F 693. Giáo trình biên soạn: Sóng điện từ trong các hệ định hướng Chủ biên: Tăng Tấn Chiến. Đồng tác giả: . Nơi XB: Biên soạn. năm 2009.
F 694. Nghiên cứu cú pháp-ngữ nghĩa của các phương tiện biểu hiện ý nghĩa so sánh trong tiếng Anh và tiếng Việt
marriage affairs open i want an affair
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
Chủ biên: Lưu Qúy Khương. Đồng tác giả: . Nơi XB: Văn hóa Thông tin. năm 2009.
F 695. Giáo trình “Thị trường và các định chế tài chính" Chủ biên: Nguyễn Ngọc Vũ. Đồng tác giả: . Nơi XB: NXb Đà Nẵng. năm 2009.
F 696. Kinh tế vi mô Chủ biên: PGS.TS Lê Thế Giới. Đồng tác giả: Th.S. Đặng Công Tuấn, Th.S. Trương Hồng Trình, Th.S. Nguyễn Thị Đà,Th.s. Nguyễn Thị Bích Thuỷ. Nơi XB: Tài chính. năm 2009.
F 697. Tâm lý học Tiểu học Chủ biên: Nguyễn Hoàng Hải. Đồng tác giả: . Nơi XB: Trung tâm Đào tạo thường xuyên Đại học Đà Nẵng. năm 2009.
F 698. Hệ thống truyền động thủy lực và truyền động khí nén Chủ biên: Trần Ngọc Hải. Đồng tác giả: Trần Xuân Tùy. Nơi XB: Trường Đại học Bách khoa-Đại học Đà nẵng. năm 2009.
F 699. Phương pháp nghiên cứu tâm lý trẻ em Chủ biên: Lê Quang Sơn, Phạm Thị Mơ. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nxb Lao động. năm 2009.
F 700. Vai trò của tri thức khoa học trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ơ Viet Nam hien nay. Chủ biên: Trần Hồng Lưu. Đồng tác giả: . Nơi XB: Chính trị Quốc gia. năm 2009.
 
 Tìm thấy: 1097 mục / 22 trang
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn