Phạm Thị Kim Thảo
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 52,610,516

 
Mục này được 668 lượt người xem
Họ và tên:  Phạm Thị Kim Thảo
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  01/10/1987
Nơi sinh: Đà nẵng
Quê quán Điện Bàn- Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Công nghệ Sinh học; Tại: Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Hóa; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2016; Chuyên ngành: Công nghệ sinh học; Tại: Đại học Bách Khoa
Dạy CN: Công nghệ sinh học
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh văn B1
Địa chỉ liên hệ: 54- nguyễn lương bằng- Liên Chiểu - Đà Nẵng
Điện thoại: 02363842308; Mobile: 01992143519
Email: ptkthao@dut.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 2005-2010: sinh viên nghành công nghệ sinh học, khoa Hóa, Trường đại học Bách khoa, ĐHĐN
2010 đến nay công tác tại Bộ môn Công nghệ sinh học, Đại học bách khoa
2014-2016: học thạc sĩ tại Đại học Bách khoa
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp Nhà nước: Nghiên cứu thiết kế và chế tạo máy xét nghiệm các tham số PSA, CA15-3 và HER2 sử dụng hạt nano sắt từ. Chủ nhiệm: TS Cao Xuân Hữu. Mã số: KC.03.29/11-5. Năm: 2016. (Nov 30 2016 3:43PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu sử dụng hệ enzyme của Trichoderma spp hướng đến xử lý bã thải nấm. Chủ nhiệm: Phạm Thị Kim Thảo. Thành viên: Nguyễn Thị Thu Trang. Mã số: T2013-03-75. Năm: 2013. (Nov 30 2016 4:00PM)
[3] Đề tài cấp ĐHĐN: Ứng dụng phương pháp sinh học để tổng hợp chitin từ phế liệu chế biến thủy sản. Chủ nhiệm: TS. Bùi Xuân Đông. Mã số: Đ2013-02-53. Năm: 2013. (Nov 30 2016 4:06PM)
[4] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu tuyển chọn và bảo quản các chủng giống vi sinh vật có hoạt tính enzyme cao, tạo nguồn giống phục vụ nghiên cứu và sản xuất. Chủ nhiệm: PGS.TS Trần Thị Xô. Thành viên: Nguyễn Thị Minh Xuân; Phạm Trần Vĩnh Phú; Ngô Thái Bích Vân. Mã số: B2010-DDN02-62. Năm: 2012. (Nov 30 2016 4:04PM)
[5] Đề tài cấp cơ sở: nghiên cứu phân lập nấm Trichoderma và khảo sát khả năng sinh enzyme. Chủ nhiệm: Phạm Thị Kim Thảo. Mã số: T2012-02-43. Năm: 2012. (Nov 30 2016 3:56PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Nghiên cứu phân lập nấm Trichoderma và khảo sát khả năng sinh enzym, ứng dụng trong xử lý bã thải nấm. Tác giả: Phạm Thị Km thảo; Nguyễn Thị Minh Xuân, Đặng Đức Long. Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 1(74).2014, Quyển 1. Trang: 127-130. Năm 2014. (Nov 30 2016 4:17PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn