Nguyễn Xuân Hiền
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 26396 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Xuân Hiền
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  00/00/0
Nơi sinh: Cương Gián-Nghi Xuân - Hà Tĩnh
Quê quán Cương Gián-Nghi Xuân - Hà Tĩnh
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Sư phạm Giáo dục Thể chất.; Tại: Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh
Đơn vị công tác: Khoa Giáo dục thể chất; Cơ quan Đại học Đà Nẵng
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2014; Chuyên ngành: Khoa học Thể dục Thể thao; Tại: Chinese Culture University, Taipei, Taiwan
Lĩnh vực NC: Giáo dục thể chất, Yoga
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Giáo dục Thể chất. Số 62 Ngô Sỹ Liên, Tp Đà Nẵng.
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Từ ngày 01 tháng 12 đến ngày 30 tháng 12 năm 2019: Học Yoga tai Ấn độ
Từ tháng 01 năm 2020 đến nay: Giảng viên Khoa Giáo dục Thể chất- Đại học Đà Nẵng
Từ ngày 18 tháng 5 năm 2017 đến tháng 12 năm 2019: Tổ trưởng tổ Đào tạo, Công tác sinh viên - Khoa Giáo dục thể chất;
Từ ngày 06 tháng 10 năm 2015 đến ngày 17 háng 5 năm 2017: Tổ trưởng tổ Hành chính, Đào tạo - Khoa Giáo dục thể chất;
Từ tháng 09 năm 2012 đến tháng 06 năm 2014. Học thạc sĩ tại Đài Loan;
Từ ngày 02 tháng 01 năm 2009, Giảng viên Trung tâm Giáo dục thể chất- Đại học Đà Nẵng.
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu xây dựng hệ thống bài tập phát triển thể lực cho nam sinh viên đại học đà nẵng. Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Hữu Lực. Thành viên: ThS. Nguyễn Xuân Hiền; ThS. Trần Thị Như Quỳnh; TS. Phạm Tuấn Hùng. Mã số: B2018-ĐN01-14. Năm: 2020. (Sep 12 2020 4:52AM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu ảnh hưởng của môn học Cầu lông tự chọn đến sự phát triển thể chất của sinh viên Đại học Đà Nẵng. Chủ nhiệm: ThS. Phan Ngọc Thiết Kế. Thành viên: ThS. Nguyễn Xuân Hiền; TS. Phạm Tuấn Hùng. Mã số: T2017 - ĐN01 - 03. Năm: 2019. (Feb 23 2019 12:18AM)
[3] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu mức độ lo âu của nữ sinh viên Đại học Đà Nẵng đối với môn học giáo dục thể chất. Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Xuân Hiền. Thành viên: TS. Nguyễn Hằng Phương; PGS.TS Nguyễn Ngọc Chinh; ThS. Trần Thị Hoàn. Mã số: B2016-ĐN01-01. Năm: 2018. (Jan 23 2019 12:36PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Tham luận: Mối quan hệ giửa lo lắng và thành tích thi đấu thể thao của sinh viên Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Hằng Phương, Nguyễn Xuân Hiền. Kỷ yếu Hội thảo nâng cao chất lượng giảng dạy môn học giáo dục Thể chất và phát triển các hoạt động thể thao ngoại khóa cho sinh viên Đại học Đà Nẵng. Trang: 80-85. Năm 2016. (Jul 19 2016 10:18PM)
[2]Tham luận: Nghiên cứu về xu hướng lựa chon môn thể thao tự chon của sinh viên Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Xuân Hiền. Kỷ yếu Hội nghỉ nâng cao chất lượng giảng dạy môn học giáo dục Thể chất và hoạt động thể thao ngoại khóa cho sinh viên Đại học Đà Nẵng. Trang: 30-35. Năm 2015. (Jul 19 2016 10:27PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: CURRENT SITUATION AND THE CAUSES AFFECTING THE GENERAL PHYSICAL STRENGTH OF DANANG UNIVERSITY STUDENTS. Authors: Huu Luc Nguyen, Xuan Hien Nguyen. International Journal of Health, Physical Education and Computer Science in Sports. No: Volume 38-N01. Pages: 33-36. Year 2020. (Jul 7 2020 3:21AM)
[2]Article: EVALUATING THE EFFICIENCY OF THE STRENGTH IMPROVING EXCERCISE SYSTEM FOR DANANG UNIVERSITY'S MALE STUDENTS. Authors: Xuan Hien Nguyen, Huu Luc Nguyen. International Journal of Health, Physical Education and Computer Science in Sports. No: Volume 38-N01. Pages: 37-41. Year 2020. (Jul 7 2020 3:25AM)
[3]Article: RECOVERY CHARACTERISTICS OF CARDIOVASCULAR, BIOCHEMICAL AND HEMATOLOGICAL FUNCTIONS OF THE HIGH-LEVEL SHOOTING ATHLETES IN FULL CAPACITY EXERCISING. Authors: Tran Tuan Hieu, Tran Trung, Xuan Hien Nguyen. International Journal of Health, Physical Education and Computer Science in Sports. No: Volume 38-N01. Pages: 41-45. Year 2020. (Jul 7 2020 3:29AM)
[4]Article: THE OVERWEIGHT REALITY OF 9 YEARS-OLD STUDENTS AT THE PRIMARY SCHOOL – LIEN CHIEU DISTRICT - DANANG CITY. Authors: Dao Tien Dan, Xuan Hien Nguyen. International Journal of Health, Physical Education and Computer Science in Sports. No: Volume 38-N01. Pages: 46-48. Year 2020. (Jul 7 2020 3:31AM)
[5]Article: REALITY OF SPEED TRAINING WITH FRONT KICK FOR MALE ATHLETES LEARNING TRADITIONAL MARTIAL ART AGED 14-15 IN HANOI CITY. Authors: Dang Danh Nam, Xuan Hien Nguyen. International Journal of Health, Physical Education and Computer Science in Sports. No: Volume 38-N01. Pages: 49-54. Year 2020. (Jul 7 2020 3:32AM)
[6]Article: Research of Selecting Advanced Exercises of Forehand Drive for Male Students Between 18 To 22 Years Old In Table Tennis Club Danang University of Physical Education and Sports (Dupes). Authors: Xuan Hung Nguye, Xuan Hien Nguyen. Entire Research. No: Volume-XI, Issue-III. Pages: 1-7. Year 2019. (Oct 17 2019 11:32AM)
[7]Article: Changes in physiological functions of down syndrome affected individuals after one year of practicing aikido at sport training center in district 3, Ho Chi Minh city. Authors: Ngoc Thang Hoa, Xuan Hien Nguyen, Le Nhat Quang Tran. Entire Research. No: ISSN 0975-5020. Volume-XI, Issue-II. Pages: 21-24. Year 2019. (Apr 11 2019 7:56AM)
[8]Article: Physical movement and basic motor skills of first grade pupils at Trang Ha Primary School, Tu Son town, Bac Ninh province as a result of exercises with simple tools. Authors: Khanh Thu Dinh; Xuan Hien Nguyen, Loan Le Thi Phuong, Cong Dao Nguyen. International Journal of Health, Physical Education and Computer Science in sports. No: ISSN 2231-3265. Volume No.33. Pages: 78-82. Year 2019. (Apr 16 2019 4:38PM)
[9]Article: Proposal for the Integration of Leisure Sports into Tourism in Thua Thien Hue Province. Authors: Xuan Hung Nguyen, Xuan Hien Nguyen. Entire Research. No: Volume-XI, Issue-III. Pages: 15-25. Year 2019. (Oct 17 2019 11:35AM)
[10]Article: Surgical and Radio Interventional Treatments of Atrial Septal Defect in Da Nang Hospital, Vietnam. Authors: Xuan Tuan Ho, Xuan Hien Nguyen. Entire Research. No: Volume-XI, Issue-III. Pages: 40-52. Year 2019. (Oct 17 2019 11:39AM)
[11]Article: Developing Assessment Criteria for Anaerobic Capacity of Male Footballers, Aged 16-17. Authors: Vo Van Quyet, Nguyen Xuan Hien. Entire Research. No: ISSN 0975-5020. Volume-XI, Issue-I 2019. Pages: 1-5. Year 2019. (Feb 26 2019 11:15AM)
[12]Article: APPLICATION OF EXERCISES TO IMPROVE GENERAL FITNESS FOR STUDENTS OF DA NANG UNIVERSITY OF MEDICAL TECHNOLOGY AND PHARMACY . Authors: Huu Hung Tran, Xuan Hien Nguyen. International Research Journal of Physical Education and Sports Sciences. No: Volume: IV-ISSUE: II. Pages: 1-5. Year 2019. (Nov 11 2019 8:24AM)
[13]Article: Solutions To Manage Models Of Mass Sports In Hanoi, Vietnam. Authors: Chung Nguyen Dinh, Phuong Nguyen Thi Xuan, Xuan Hien Nguyen. International Journal of Health, Physical Education and Computer Science in sports. No: ISSN 2231-3265. Volume No.33. Pages: 1-4. Year 2019. (Apr 16 2019 4:36PM)
[14]Article: Recovery Characteristics Of Cardiovascular, Biochemical And Hematological Functions Of The High-Level Shooting Athletes In Full Capacity Exercising. Authors: Hieu Tran Tuan; Trung Tran; Xuan Hien Nguyen. International Journal of Health, Physical Education and Computer Science in sports. No: Volume-35 No.1. Pages: 122-128. Year 2019. (Nov 2 2019 3:58PM)
[15]Article: Incidence of Bronchopulmonary Dysplasia in Preterm Infantsat Haiphong Children Hospital in 2017 – 2018. Authors: Dang Van Chuc, Le Thi Minh Luyen, Dang Viet Linh, Dang Phuong Linh, NguyenXuan Hung, Nhu Van Thuan, Nguyen Dinh Le, Nong Cong Su, Do Thi Van Trang,Xuan Hien Nguyen. International Journal of Health, Physical Education and Computer Science in sports. No: Volume - 35 No. 1. Pages: 111-121. Year 2019. (Nov 2 2019 4:01PM)
[16]Article: Physical Growth Characteristics Of Ethnic Minority Students 11 -14 Years Old In Vietnam Midland, Northern And Mountainous areas. Authors: Chung Thuy Vu; Van Dung Dang;Xuan Hien Nguyen. International Journal of Health, Physical Education and Computer Science in sports. No: Volume - 35 No. 1. Pages: 42-48. Year 2019. (Nov 2 2019 4:04PM)
[17]Article: An Introduction To Some Biomedical Indicators In Evaluating Performance Of road Bicycle Racing Male Athletes Aged 16-18 in Ho Chi Minh City. Authors: Quang Vinh Nguyen, Quang Son Nguyen, Xuan Hien Nguyen. International Journal of Health, Physical Education and Computer Science in sports. No: Volume - 35 No. 1. Pages: 35-41. Year 2019. (Nov 2 2019 4:06PM)
[18]Article: Solutions To Reducing Female Students’ Anxiety At Physical Education Classes. Authors: Nguyen Xuan Hien ,Nguyen Thi Hang Phuong , Le Phuong Loan. International Journal of Health, Physical Education and Computer Science in Sports. No: ISSN 2231-3265. Vol 29 No 1. Pages: 58-90. Year 2018. (Apr 18 2018 10:38AM)
[19]Article: Reality and Factors Affecting Extra-Curricularsports Activities of Students in University of Economics, University of Danang. Authors: Phan Ngoc Thiet Ke, Nguyen Xuan Hien. Entire Research National Quarterly Research Journal. No: ISSN 0975-5020. Issue-III. Pages: 1-6. Year 2018. (Feb 13 2019 8:44AM)
[20]Article: An Investigation into Female Students’ Levels of Anxiety about Physical Education at Da Nang University. Authors: Nguyen Xuan Hien, Nguyen Thi Hang,Phuong, DinhKhanh Thu:. Entire Research. No: ISSN0975-5020. Volume-X, Issue-I, Part-I. Pages: 26-35. Year 2018. (Apr 24 2018 1:56PM)
[21]Article: Assessment Of Parents’ Level Of Satisfaction With Cleft Lip / Palate Treatment Results In Central Vietnam And Surrounding Provinces. Authors: Phan The Phuoc Long , Bui Khanh Linh , Xuan Hien Nguyen. International Journal of Health, Physical Education and Computer Science in sports. No: ISSN 2231-3265. Vol-29 No1. Pages: 9-13. Year 2018. (Apr 18 2018 10:32AM)
[22]Article: Evaluation of the teaching skills of the seniors of the Gymnastic Departmentafter the internship at The University of Physical Education and Sports of BacNinh. Authors: Dinh Khanh Thu , Nguyen Xuan Hien. International Journal of Health, Physical Education and Computer Science in sports. No: ISSN 2231-3265. Volume No.25, No.1. Pages: 5-9. Year 2017. (Jun 6 2017 9:03PM)
[23]Article: Causes Of Class-I Obesity Of 9 – 10-Year-Old Pupils At Kim Dong PrimarySchool, In Ha Noi City. Authors: Dinh Khanh Thu, Xuan Hien Nguyen, Nguyen Thi Huyen, Le Thi Phuong Loan. Asian Journal of Physical Education and Computer Science in Sports. No: ISSN 0975-7732. Volume No.15, No.17. Pages: 4-8. Year 2017. (Jan 30 2018 10:31AM)
[24]Article: Effects Of Extracurricular Exercises On The Shape And Physical Strength Of 9-Year-Old Female Pupils With Class-I Obesity At Kim Dong Primary School, InHanoi City. Authors: Dinh Khanh Thu, Nguyen Xuan Hien, Nguyen Thi Huyen, Le Thi Phuong Loan. International Journal of Health, Physical Education and Computer Science in sports. No: ISSN 2231-3265. Volume 28, No.1. Pages: 1-6. Year 2017. (Jan 15 2018 9:48AM)
[25]Article: Orientation to Improving Content and Form of Sport activity and Exercise for Secondary School Pupils in Central Highlands Vietnam. Authors: Tran Huu Hung, Nguyen Xuan Hien. Entire Research National Quarterly Research Journal. No: ISSN 0975-5020. Vol - 9, Issue-I. Pages: 75-86. Year 2017. (Feb 15 2017 6:18PM)
[26]Article: Applying Exercises Of Improving The Effect Of Legs Strikes Number (2) And (3) InCombat On Male Students Of The Vovinam Club Of Chinh Gian Ward, Hai ChauDistrict, Danang City, Vietnam. Authors: Pham Tuan Hung , Nguyen Xuan Hien. Asian Journal of Physical Education and Computer Science in Sports. No: ISSN 0975-7732. Volume No.15, No.1. Pages: 31-35. Year 2016. (Apr 19 2017 10:58AM)
[27]Article: The Relationship Between Anxiety And Sporting Achievements Of Students At Danang University. Authors: Nguyễn Xuân Hiền, Nguyễn Hằng Phương, Lê Thị Phương Loan. International Journal Of Health, Physical Education & Computer Science In Sports. No: ISSN 2231-3265. Vol 24. Pages: 25-30. Year 2016. (Feb 7 2017 9:36AM)
[28]Article: Using multi-direction information to evaluate Rhythmic Gymnastics teaching and learning quality at The University of Physical Education and Sports of Bac Ninh. Authors: Dinh Khanh Thu , Nguyen Xuan Hien . Asian Journal of Physical Education and computer science in sports. No: ISSN 0975-7732. Vol 14. Pages: 44-47. Year 2016. (Aug 6 2016 6:57PM)
[29]Article: Trainers’ perceptions of the relation between stress and sport competiton activities among students at the University of Danang. Authors: Nguyen Thi Hang Phuong, Nguyen Xuan Hien, Vo Dinh Hop. International Journal Of Health, Physical Education & Computer Science In Sports. No: ISSN 2231-3265. Vol 21. Pages: 135-139. Year 2016. (Apr 10 2016 5:41AM)
[30]Article: An investigation into the tendency to choose the optional sport of students at The university of Danang. Authors: Nguyen Xuan Hien, Vo Dinh Hop. International Journal Of Health, Physical Education & Computer Science In Sports. No: ISSN 2231-3265. Vol 22. Pages: 51-55. Year 2016. (Apr 8 2016 4:51PM)
[31]Presentations: The Relationship between Physical Activity and Health Status in Collegiate Students at The University of Danang in Vietnam. Authors: Nguyen Xuan Hien­­, Chun-Hsien Su. The 6th International Conference on Sport and Exercise (ICSE S2015). Pattaya, Chonburi, Thailand. Pages: 225-234. Year 2015. (Jun 29 2015 12:13AM)
[32]Article: The Relationship between Physical Activity and Health Status in Collegiate Students at The University of Danang in Vietnam. Authors: Nguyen Xuan Hien­­, Chun-Hsien Su. Asian Journal of Physical Education and computer science in sports. No: ISSN 0975-7732. Vol 12. Pages: 107-113. Year 2015. (Jul 8 2015 6:24PM)
[33]Presentations: How to improve the quality of sports competition for students at The Da Nang University. Authors: Nguyen Xuan Hien, Nguyen Thi Hang Phuong, Vo Dinh Hop. The 1st International Conference on Research and Education, Art, Management and Science (ICREAMS 2015) August 27-29, 2015; Rajabhat Roi Et University, Thailand. Pages: 173. Year 2015. (Nov 28 2015 1:26AM)
[34]Presentations: Trainers’ perceptions of the relation between stress and sport competiton activities among students at the University of Danang. Authors: Nguyen Xuan Hien, Nguyen Thi Hang Phuong, Vo Dinh Hop. The 1st International Conference on Research and Education, Art, Management and Science (ICREAMS 2015) August 27-29, 2015; Rajabhat Roi Et University, Thailand. Pages: 80-85. Year 2015. (Nov 28 2015 1:30AM)
[35]Article: How to improve the quality of sports competition for students at The University of Danang. Authors: Nguyen Xuan Hien, Vo Dinh Hop, Nguyen Thi Hang PhuongThe Faculty of Physical Education- The University of Danang, The Department of Educational Psychology- University of Education- The University of Danang. Email: nxhien@ac.udn.vn . Asian Journal of Physical Education and Computer Science in Sports. No: ISSN 0975-7732. Vol 13. Pages: 64-67. Year 2015. (Dec 31 2015 3:21PM)
[36]Presentations: A brief view on international physical activity questionnaire (IPAQ). Authors: Nguyen Xuan Hien, Chun-Hsien Su
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. International Conference on Sport science, National Taiwan Sport University,Taiwan.
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Pages: xx. Year 2013.
(Oct 19 2014 7:13AM)
  
 Sách và giáo trình
(Oct 28 2019 2:24PM)
[1]KHỎE ĐẸP BẰNG CÁC BÀI TẬP VỚI THANG GIÓNG Chủ biên: PSG.TS Đinh Khánh Thu. Đồng tác giả: TS. Phạm Tuấn Hiệp; ThS. Nguyễn Văn Hiếu; ThS. Nguyễn Xuân Hiền. Nơi XB: Nhà xuất bản Than Niên. Năm 2019.
  
 Khen thưởng
[1] Học bổng Thạc sĩ của chính phủ Trung Quốc. Năm: 2012.
[2] Học bổng Thạc sĩ Đại học Văn hóa Trung Hoa - Đài Loan. Năm: 2012.
[3] Học bổng Thạc sĩ Hiệp định Việt Nam - Maroc. Năm: 2012.
[4] Giấy khen của Đảng bộ Cơ quan Đại học Đà Nẵng. Năm: 2015,2016,2017.
[5] Giấy khen Đảng ủy Cơ quan Đại học Đà Nẵng. Năm: 2015; 2016;2017.
[6] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Năm: 2015; 2016;2017;(!!!);2019.
[7] Học bổng Tiến sỹ đi học tại nước Úc của Đề án 911. Năm: 2016.
[8] Giấy khen của Giám đốc Đại học Đà Nẵng. Năm: 2016.
[9] Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Năm: 2016.
[10] Học bổng Tiến sỹ của chính phủ Trung Quốc. Năm: 2019.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Giáo dục Thể chất.
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2006 Sinh viên hệ Đại học và Cao đẳng.
marriage affairs open i want an affair
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
 Đại học Đà Nẵng.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn