Select * from Danhba where del=0 and vehuu=0 and usrname='nxhien' Science curiculum vitae personally - University of Da Nang
 

Nguyễn Xuân Hiền
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 39,635,489

 
Mục này được 9026 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Xuân Hiền
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  00/00/0
Nơi sinh: Cương Gián-Nghi Xuân - Hà Tĩnh
Quê quán Cương Gián-Nghi Xuân - Hà Tĩnh
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Sư phạm Giáo dục Thể chất.; Tại: Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh
Đơn vị công tác: Khoa Giáo dục thể chất; Cơ quan Đại học Đà Nẵng
Chức vụ: Tổ trưởng
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2014; Chuyên ngành: Sport Science; Tại: Chinese Culture University Taiwan
Lĩnh vực NC: Physical Activity and Health;Exercises and Health Promotions
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Giáo dục Thể chất. Số 62 Ngô Sỹ Liên, Tp Đà Nẵng.
Điện thoại: 0236 3841325; Mobile: 0914.40.48.48
Email: nxhien@ac.udn.vn; vn.xuanhien@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Từ ngày 18 tháng 5 năm 2017 đến này: Giảng viên, Tổ trưởng tổ Đào tạo, Công tác sinh viên - Khoa Giáo dục thể chất;
Từ ngày 06 tháng 10 năm 2015 đến ngày 17 háng 5 năm 2017: Giảng viên, Tổ trưởng tổ Hành chính, Đào tạo - Khoa Giáo dục thể chất;
Từ tháng 09 năm 2012 đến tháng 06 năm 2014. Học thạc sĩ tại Đài Loan;
Từ ngày 02 tháng 01 năm 2009, Giảng viên Trung tâm Giáo dục thể chất- Đại học Đà Nẵng.
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Tham luận: Mối quan hệ giửa lo lắng và thành tích thi đấu thể thao của sinh viên Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Hằng Phương, Nguyễn Xuân Hiền. Kỷ yếu Hội thảo nâng cao chất lượng giảng dạy môn học giáo dục Thể chất và phát triển các hoạt động thể thao ngoại khóa cho sinh viên Đại học Đà Nẵng. Trang: 80-85. Năm 2016. (Jul 19 2016 10:18PM)
[2]Tham luận: Nghiên cứu về xu hướng lựa chon môn thể thao tự chon của sinh viên Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Xuân Hiền. Kỷ yếu Hội nghỉ nâng cao chất lượng giảng dạy môn học giáo dục Thể chất và hoạt động thể thao ngoại khóa cho sinh viên Đại học Đà Nẵng. Trang: 30-35. Năm 2015. (Jul 19 2016 10:27PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Solutions To Reducing Female Students’ Anxiety At Physical Education Classes. Authors: Nguyen Xuan Hien ,Nguyen Thi Hang Phuong , Le Phuong Loan. International Journal of Health, Physical Education and Computer Science in Sports. No: Vol 29 No 1. Pages: 58-90. Year 2018. (Apr 18 2018 10:38AM)
[2]Article: An Investigation into Female Students’ Levels of Anxiety about Physical Education at Da Nang University. Authors: Nguyen Xuan Hien, Nguyen Thi Hang,Phuong, Le Thi Phuong Loan, DinhKhanh Thu:. Entire Research. No: Volume-X, Issue-I, Part-I. Pages: 26-35. Year 2018. (Apr 24 2018 1:56PM)
[3]Article: Assessment Of Parents’ Level Of Satisfaction With Cleft Lip / Palate Treatment Results In Central Vietnam And Surrounding Provinces. Authors: Phan The Phuoc Long , Bui Khanh Linh , Xuan Hien Nguyen. International Journal of Health, Physical Education and Computer Science in sports. No: Vol-29 No1. Pages: 9-13. Year 2018. (Apr 18 2018 10:32AM)
[4]Article: Evaluation of the teaching skills of the seniors of the Gymnastic Departmentafter the internship at The University of Physical Education and Sports of BacNinh. Authors: Dinh Khanh Thu , Nguyen Xuan Hien. International Journal of Health, Physical Education and Computer Science in sports. No: Volume No.25, No.1. Pages: 5-9. Year 2017. (Jun 6 2017 9:03PM)
[5]Article: Causes Of Class-I Obesity Of 9 – 10-Year-Old Pupils At Kim Dong PrimarySchool, In Ha Noi City. Authors: Dinh Khanh Thu, Xuan Hien Nguyen, Nguyen Thi Huyen, Le Thi Phuong Loan. Asian Journal of Physical Education and Computer Science in Sports. No: Volume No.15, No.17. Pages: 4-8. Year 2017. (Jan 30 2018 10:31AM)
[6]Article: Effects Of Extracurricular Exercises On The Shape And Physical Strength Of 9-Year-Old Female Pupils With Class-I Obesity At Kim Dong Primary School, InHanoi City. Authors: Dinh Khanh Thu, Nguyen Xuan Hien, Nguyen Thi Huyen, Le Thi Phuong Loan. International Journal of Health, Physical Education and Computer Science in sports. No: Volume 28, No.1. Pages: 1-6. Year 2017. (Jan 15 2018 9:48AM)
[7]Article: Orientation to Improving Content and Form of Sport activity and Exercise for Secondary School Pupils in Central Highlands Vietnam. Authors: Tran Huu Hung, Nguyen Xuan Hien. Entire Research National Quarterly Research Journal. No: Vol - 9, Issue-I. Pages: 75-86. Year 2017. (Feb 15 2017 6:18PM)
[8]Article: Using multi-direction information to evaluate Rhythmic Gymnastics teaching and learning quality at The University of Physical Education and Sports of Bac Ninh. Authors: Dinh Khanh Thu , Nguyen Xuan Hien . Asian Journal of Physical Education and computer science in sports. No: Vol 14. Pages: 44-47. Year 2016. (Aug 6 2016 6:57PM)
[9]Article: Trainers’ perceptions of the relation between stress and sport competiton activities among students at the University of Danang. Authors: Nguyen Thi Hang Phuong, Nguyen Xuan Hien, Vo Dinh Hop. International Journal Of Health, Physical Education & Computer Science In Sports. No: Vol 21. Pages: 135-139. Year 2016. (Apr 10 2016 5:41AM)
[10]Article: The Relationship Between Anxiety And Sporting Achievements Of Students At Danang University. Authors: Nguyễn Xuân Hiền, Nguyễn Hằng Phương, Lê Thị Phương Loan. International Journal Of Health, Physical Education & Computer Science In Sports. No: Vol 24. Pages: 25-30. Year 2016. (Feb 7 2017 9:36AM)
[11]Article: Applying Exercises Of Improving The Effect Of Legs Strikes Number (2) And (3) InCombat On Male Students Of The Vovinam Club Of Chinh Gian Ward, Hai ChauDistrict, Danang City, Vietnam. Authors: Pham Tuan Hung , Nguyen Xuan Hien. Asian Journal of Physical Education and Computer Science in Sports. No: Volume No.15, No.1. Pages: 31-35. Year 2016. (Apr 19 2017 10:58AM)
[12]Article: An investigation into the tendency to choose the optional sport of students at The university of Danang. Authors: Nguyen Xuan Hien, Vo Dinh Hop. International Journal Of Health, Physical Education & Computer Science In Sports. No: Vol 22. Pages: 51-55. Year 2016. (Apr 8 2016 4:51PM)
[13]Presentations: How to improve the quality of sports competition for students at The Da Nang University. Authors: Nguyen Xuan Hien, Nguyen Thi Hang Phuong, Vo Dinh Hop. The 1st International Conference on Research and Education, Art, Management and Science (ICREAMS 2015) August 27-29, 2015; Rajabhat Roi Et University, Thailand. Pages: 173. Year 2015. (Nov 28 2015 1:26AM)
[14]Presentations: Trainers’ perceptions of the relation between stress and sport competiton activities among students at the University of Danang. Authors: Nguyen Xuan Hien, Nguyen Thi Hang Phuong, Vo Dinh Hop. The 1st International Conference on Research and Education, Art, Management and Science (ICREAMS 2015) August 27-29, 2015; Rajabhat Roi Et University, Thailand. Pages: 80-85. Year 2015. (Nov 28 2015 1:30AM)
[15]Article: How to improve the quality of sports competition for students at The University of Danang. Authors: Nguyen Xuan Hien, Vo Dinh Hop, Nguyen Thi Hang PhuongThe Faculty of Physical Education- The University of Danang, The Department of Educational Psychology- University of Education- The University of Danang. Email: nxhien@ac.udn.vn . Asian Journal of Physical Education and Computer Science in Sports. No: Vol 13. Pages: 64-67. Year 2015. (Dec 31 2015 3:21PM)
[16]Presentations: The Relationship between Physical Activity and Health Status in Collegiate Students at The University of Danang in Vietnam. Authors: Nguyen Xuan Hien­­, Chun-Hsien Su. The 6th International Conference on Sport and Exercise (ICSE S2015). Pattaya, Chonburi, Thailand. Pages: 225-234. Year 2015. (Jun 29 2015 12:13AM)
[17]Article: The Relationship between Physical Activity and Health Status in Collegiate Students at The University of Danang in Vietnam. Authors: Nguyen Xuan Hien­­, Chun-Hsien Su. Asian Journal of Physical Education and computer science in sports. No: Vol 12. Pages: 107-113. Year 2015. (Jul 8 2015 6:24PM)
[18]Presentations: A brief view on international physical activity questionnaire (IPAQ). Authors: Nguyen Xuan Hien, Chun-Hsien Su
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. International Conference on Sport science, National Taiwan Sport University,Taiwan.
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Pages: xx. Year 2013.
(Oct 19 2014 7:13AM)
  
 Khen thưởng
[1] Học bổng Thạc sĩ của chính phủ Trung Quốc năm 2012-2016 (Không nhận). Năm: 2012.
[2] Học bổng Thạc sĩ Đại học Văn hóa Trung Hoa - Đài Loan 2012-2014. Năm: 2012.
[3] Học bổng Thạc sĩ Hiệp định Việt Nam - Maroc năm 2012-2016 (Không nhận). Năm: 2012.
[4] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Năm: 2015; 2016;2017.
[5] Giấy khen Đảng ủy Cơ quan Đại học Đà Nẵng. Năm: 2015; 2016;2017.
[6] Giấy khen của Giám đốc Đại học Đà Nẵng. Năm: 2016.
[7] Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Năm: 2016.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Giáo dục Thể chất.
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2006 Sinh viên hệ Đại học và Cao đẳng.
marriage affairs open i want an affair
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
 Đại học Đà Nẵng.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn