Trương Công Quỳnh
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 39631 lượt người xem
Họ và tên:  Trương Công Quỳnh
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  15/04/1981
Nơi sinh: Thừa Thiên–Huế.
Quê quán Vinh Xuân -Phú Vang- Thừa Thiên–Huế.
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Sư phạm Toán; Tại: Đại học Sư phạm Huế
Đơn vị công tác: Khoa Toán; Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ: Trưởng Bộ môn
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2011; Chuyên ngành: Đại số - Lý thuyết số; Tại: Đại học Huế.
Chức danh KH:  Phó Giáo sư; công nhận năm: 2017
Dạy CN: Toán cao cấp, Đại số.
Lĩnh vực NC: Đại số và lý thuyết số
Ngoại ngữ: English
Địa chỉ liên hệ: Khoa Toán - Trường ĐH Sư phạm - ĐHĐN
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 *Từ 01-01-2007 đến nay: - Giảng viên Khoa Toán, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng

*Từ 3-11-2012 đến 23-12-2012: - Tham gia khóa học "English and Teaching Methodolody" tại Trường Đại học Indianapolis , Indiana, USA.

*Từ 4/2013-6/2014: Công tác tại phòng KH, SĐH&HTQT.

*Từ 4/2014-6/2014: Nghiên cứu viên của Viện Nghiên Cứu Cao Cấp Về Toán (VIASM).

*Từ 6/2014-6/2015: Làm việc tại Viện Công Nghệ Gebze, Thổ Nhĩ Kỳ.

*Từ 5/2016-7/2016: Làm việc tại Khoa Đại số và Logic toán, Viện Toán Lobachevsky-Đại học Kazan, Nga.

*Từ 5/2018-7/2018: Làm việc tại Khoa Đại số và Logic toán, Viện Toán Lobachevsky-Đại học Kazan, Nga.

* 5/2019: Làm việc tại Khoa Toán, Trường Đại học quốc gia Đài Loan.

* 11/2019-1/2020: : Nghiên cứu viên của Viện Nghiên Cứu Cao Cấp Về Toán (VIASM).
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp Bộ: Tính chất phủ, bao tổng quát và tính nội xạ của các môđun. Chủ nhiệm: Trương công Quỳnh. Mã số: B2020-ĐNA-10. Năm: 2021. (Feb 3 2020 4:55PM)
[2] Đề tài cấp Nhà nước: Cấu trúc của vành thông qua tính bất biến của các môđun. Chủ nhiệm: Trương Công Quỳnh. Mã số: 101.04-2017.22. Năm: 2020. (Dec 14 2017 9:17AM)
[3] Đề tài cấp Nhà nước: Về vành QF và các vành mở rộng của nó thông qua tính chất nội xạ. Chủ nhiệm: Lê Văn Thuyết. Thành viên: Trương Công Quỳnh,... Mã số: 101.04-2014.22. Năm: 2017. (Dec 20 2017 11:59AM)
[4] Đề tài cấp Bộ: Các đặc trưng của vành chính qui Von Neumann và các trường hợp tổng quát của vành và môđun nội xạ . Chủ nhiệm: Trương Công Quỳnh. Thành viên: Phan Hồng Tín, Phan Thế Hải... Mã số: B2013-03-11. Năm: 2014. (Mar 10 2013 4:20PM)
[5] Đề tài cấp Nhà nước: Về vành QF và các vành mở rộng của nó (tiếp tục). Chủ nhiệm: Lê Văn Thuyết. Thành viên: Trương Công Quỳnh. Mã số: 101.01-2012.11. Năm: 2014. (Jun 27 2013 4:48PM)
[6] Đề tài cấp cơ sở: Các trường hợp tổng quát của vành và môđun giả nội xạ. Chủ nhiệm: Trương Công Quỳnh. Thành viên: . Mã số: Đ2012-03-25. Năm: 2012. (Mar 22 2012 4:09PM)
[7] Đề tài cấp Nhà nước: Về vành QF và các vành mở rộng của nó. Chủ nhiệm: Lê Văn Thuyết. Thành viên: Trương Công Quỳnh,.. Mã số: 101.01.29.09. Năm: 2011. (Mar 22 2012 4:26PM)
[8] Đề tài cấp Bộ: Các trường hợp tổng quát của vành nội xạ và vành quasi-Frobenius (QF) . Chủ nhiệm: Trương Công Quỳnh. Mã số: B2010-ĐN03-50. Năm: 2011. (Jan 28 2011 5:55PM)
[9] Đề tài Khác: Về vành nội xạ bé, vành s-nội xạ đơn và vành quasi-Frobenius. Chủ nhiệm: Trương Công Quỳnh. Thành viên: . Mã số: TNCS 09-TN-02. Năm: 2010. (Jun 22 2011 6:33PM)
[10] Đề tài cấp ĐHĐN: Về môđun và vành ef-mở rộng . Chủ nhiệm: Trương Công Quỳnh. Thành viên:  . Mã số: T2008-03-35. Năm: 2009. (Dec 31 2010 1:48PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Về vành hầu nil-nội xạ yếu. Tác giả: Trương Công Quỳnh và Hoàng Thị Hà. Tạp chí khoa học Đại học Huế. Số: 5(74B). Trang: 33-42. Năm 2012. (Mar 10 2013 4:26PM)
[2]Bài báo: Về môđun giả c*-nội xạ. Tác giả: Phan Hồng Tín, Trương Công Quỳnh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 6(47). Trang: 118-126. Năm 2011.
(Nov 17 2011 11:07AM)
[3]Bài báo: Về môđun tựa nội xạ linh. Tác giả: Trương Công Quỳnh-Lương Thị Minh Thủy. Tạp chí khoa học - Đại học Huế. Số: 65. Trang: 157-165. Năm 2011. (Aug 10 2011 7:46PM)
[4]Bài báo: Về môđun soc-phần phụ. Tác giả: Trương Công Quỳnh. Tạp Chí Khoa học và giáo dục ĐHSP Đà Nẵng. Số: 1. Trang: 35-40. Năm 2011. (Dec 1 2011 7:56PM)
[5]Bài báo: Về một trường hợp tổng quát của môđun Morphic. Tác giả:  Trương Công Quỳnh
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 5(40). Trang: 148-153. Năm 2010. (Jan 28 2011 10:21PM)
[6]Bài báo: Về sự phân tích của các môđun ef-mở rộng. Tác giả: Truong Cong Quynh-Le Van Thuyet. Hue Uni. J. Research
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 1. Trang: 19-27. Năm 2006.
(Jan 28 2011 6:04PM)
[7]Bài báo: Môđun đối trung thành hoàn toàn và vành liên quan. Tác giả:  Trương Công Quỳnh. Tạp chí khoa học - Đại học Huế. Số: số 22. Trang: 5-9. Năm 2004. (Jan 28 2011 6:02PM)
[8]Bài báo: Môđun đối trung thành hoàn toàn. Tác giả:  Trương Công Quỳnh-Lê Văn Thuyết. Tạp chí khoa học - Đại học Huế. Số: số 20. Trang: 5-11. Năm 2003. (Jan 28 2011 5:59PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Rings whose (proper) cyclic modules have cyclic automorphism-invariant hulls. Authors: M. Tamer Kosan, Truong Cong Quynh. Applicable Algebra in Engineering, Communication and Computing. No:. Pages:. Year 2022. (Jan 13 2021 7:39AM)
[2]Article: Semisimple-direct-injective modules. Authors: A. Abyzov, M. T. Kosan, Truong Cong Quynh, D. Tapkin. Hacettepe Journal of Mathematics and Statistics. No:. Pages:. Year 2021. (Sep 5 2020 7:16AM)
[3]Article: Rings whose cyclics are U-modules. Authors: Y. Ibrahim, M. T. Kosan, Truong Cong Quynh, M. Yousif. Journal of Algebra and its Applications. No:. Pages:. Year 2021. (Aug 25 2020 11:43AM)
[4]Article: On NCS modules and rings. Authors: F. Karabacak, M.T.Kosan, Truong Cong Quynh, D. D. Tai, O. Tasdemir. Communications in Algebra. No:.. Pages:.. Year 2021. (Jun 16 2020 7:21PM)
[5]Article: On rings with envelopes and covers regarding to C3, D3 and flat modules. Authors: Le Van Thuyet, Phan Dan and Truong Cong Quynh. Journal of Algebra and Its Applications. No:. Pages:. Year 2021. (Jul 28 2020 1:37AM)
[6]Article: Rings characterized via some classes of almost-injective modules. Authors: Truong Cong Quynh, L. V. Thuyet, P. Dan, A. Abyzov. Bulletin of the Iranian Mathematical Society. No:. Pages:.. Year 2021. (Aug 26 2020 2:00PM)
[7]Article: Triplet invariance and parallel sums. Authors: Tsiu-Kwen Lee, Jheng-Huei Lin, Truong Cong Quynh. Bulletin of the Australian Mathematical Society. No:.. Pages:.. Year 2021. (Nov 29 2020 4:40PM)
[8]Article: Modules which are invariant under nilpotents of their envelopes and covers. Authors: Truong Cong Quynh, A. Abyzov, D. D. Tai. Journal of Algebra and its Applications. No:. Pages:.. Year 2021. (Jul 16 2020 1:44AM)
[9]Article: A generalization of UJ-rings
.
Authors: F. Karabacak,M. Tamer Koşan, Truong Cong Quynh, D. D. Tai. Journal of Algebra and its Applications. No:. Pages:.. Year 2021.
(Jul 16 2020 1:53AM)
[10]Article: On (weakly) cohopfian automorphism-invariant modules. Authors: Truong Cong Quynh, A. Abyzov, M. T. Kosan. Communications in Algebra. No: 48(7). Pages: 2894-2904. Year 2020. (Jan 25 2020 11:05PM)
[11]Article: On Automorphism-Invariant Rings with Chain Conditions. Authors: Truong Cong Quynh, M. T. Kosan, L. V. Thuyet. Vietnam Journal of Mathematics. No: 48(1). Pages: 23-29. Year 2020. (Oct 22 2018 12:22PM)
[12]Article: The dual Schroder-Bernstein problem for modules. Authors: Tsiu-Kwen Lee, Truong Cong Quynh. Communications in Algebra. No: 48(9). Pages: 3904-3915. Year 2020. (Mar 30 2020 10:11PM)
[13]Article: Kernel stable and uniquely generated modules. Authors: Serap Şahinkaya, Truong Cong Quynh. Mathematica. No:. Pages:.. Year 2020. (Jun 16 2020 11:07AM)
[14]Article: Rings such that, for each unit u, u − u^n belongs tothe Jacobson radical. Authors: M. Tamer Koşan, Truong Cong Quynh, Tülay Yıldırım, JanŽemlička. Hacet. J. Math. Stat. No: 49(4). Pages: 1397 – 1404. Year 2020. (Aug 7 2020 9:52AM)
[15]Article: Weakly ⊕-supplemented modules and weakly D2 modules. Authors: P. T. Hai, M. T. Kosan, Truong Cong Quynh. Bulletin of the Korean Mathematical Society. No: 57(3). Pages: 691—707. Year 2020. (Mar 16 2020 9:53AM)
[16]Article: Characterizations of QF-rings in terms of pseudo c*-injectivity. Authors: P. H. Tin, M. T. Kosan, Truong Cong Quynh, L. V. Thuyet. Annales Univ. Sci. Budapest., Sect. Comp. No: 50. Pages:. Year 2020. (May 17 2020 2:35PM)
[17]Article: UNJ-rings. Authors: M. Tamer Kosan, Truong Cong Quynh, Jan Žemlicka. Journal of Algebra and its Applications. No: 19(9). Pages: 2050170. Year 2020. (Aug 13 2019 12:52AM)
[18]Article: Rings whose every right ideal is a finite direct sum of automorphism-invariant right ideals. Authors: A. Abyzov, Phan The Hai, Truong Cong Quynh. Siberian Mathematical Journal. No: 61(2). Pages: 187-198. Year 2020. (Nov 23 2019 12:48AM)
[19]Article: Modules close to the automorphism invariant and coinvariant. Authors: Truong Cong Quynh, A. Abyzov, N.T.T.Ha, Y.Tulay. Journal of Algebra and its Applications. No: 18(12). Pages: 1950235. Year 2019. (Aug 1 2019 11:51AM)
[20]Article: Direct projective modules, direct injective modules and theirgeneralizations. Authors: A. N. Abyzov, A. A. Tuganbaev, D. T. Tapkin, T.C. Quynh. Journal of Mathematical Sciences. No: 164. Pages:. Year 2019. (Aug 13 2019 2:08AM)
[21]Article: Modules coinvariant under the idempotent endomorphisms of their covers. Authors: A. Abyzov, L. V. Thuyet, Truong Cong Quynh, A. A. Tuganbaev. Siberian Mathematical Journal. No: 60(6). Pages: 927-939. Year 2019. (Mar 17 2019 6:09AM)
[22]Article: Essentially ADS modules and rings. Authors: M. Tamer Kosan, Truong Cong Quynh, Jan Žemlicka. in Rings, Modules and Codes, Contemporary Mathematics. No: 727, Amer. Math. Soc., Providence, RI. Pages: 223-236. Year 2019. (Mar 27 2019 8:28AM)
[23]Article: Modules that are invariant with respect to automorphisms and idempotent endomorphisms of their hulls and covers. Authors: A. N. Abyzov, Truong Cong Quynh, A. A. Tuganbaev. Journal of Mathematical Sciences. No: 159. Pages: 3-45. Year 2019. (Mar 27 2019 7:54AM)
[24]Article: On dual automorphism-invariant and superfluous ADS-modules. Authors: Truong Cong Quynh, Serap Sahinkaya. in Rings, Modules and Codes, Contemporary Mathematics. No: 727, Amer. Math. Soc., Providence, RI. Pages: 337-347. Year 2019. (Mar 28 2019 7:34PM)
[25]Article: Goldie absolute direct summand rings and modules
.
Authors: Truong Cong Quynh, S. Şahinkaya. Studia Universitatis Babeș-Bolyai Mathematica. No: 63. Pages: 437-445. Year 2018.
(Mar 22 2018 10:58PM)
[26]Article: On T-δ-noncosingular modules. Authors: Y. Talebi, M. Hosseinpour and Truong Cong Quynh. Siberian Electronic Mathematical Reports. No: 15. Pages: 321–331. Year 2018. (Mar 22 2018 10:54PM)
[27]Article: Dual automorphism-invariant modules over perfect rings. Authors: A. N. Abyzov, Truong Cong Quynh and D. D. Tai. Siberian Mathematical Journal. No: 58(5). Pages: 743–751. Year 2017. (Jun 26 2017 10:32AM)
[28]Article: On rings with associates elements. Authors: M. Tamer Kosan, Truong Cong Quynh and S. Serap . Communications in Algebra. No: 45(7). Pages: 2747-2756. Year 2017. (Oct 6 2015 10:19AM)
[29]Article: Nilpotent-invariant modules and rings. Authors: M. Tamer Kosan, Truong Cong Quynh. Communications in Algebra. No: 45(7). Pages: 2775-2782. Year 2017. (Aug 4 2016 8:40PM)
[30]Article: Simple direct modules. Authors: Y. Ibrahim, M. T. Kosan, Truong Cong Quynh, M. Yousif. Commu. Algebra. No: 45(8). Pages: 3643–3652. Year 2017. (Oct 28 2016 11:03PM)
[31]Article: Modules close to SSP- and SIP-modules. Authors: A. N. Abyzov, T. N. H. Nhan and Truong Cong Quynh. Lobachevskii Journal of Mathematics. No: 38(1). Pages: 16-23. Year 2017. (Oct 21 2016 2:05PM)
[32]Article: Additive unit structure of endomorphism rings and invariance of modules. Authors: Pedro A. Guil Asensio, Truong Cong Quynh and Ashish K. Srivastava. Bulletin of Mathematical Sciences. No: 7(2). Pages: 229-246. Year 2017. (Oct 21 2016 11:29AM)
[33]Article: Weakly automorphism invariant modules and essential tightness. Authors: M. Tamer Kosan, Truong Cong Quynh, S. Shahinkaya.. Communications in Algebra. No: 45(8). Pages: 3531–3541. Year 2017. (Sep 9 2016 10:17PM)
[34]Article: On infinite direct sums of lifting modules. Authors: M. Tamer Kosan and Truong Cong Quynh. Asian-European Journal of Mathematics. No: 10(3). Pages: 1750049 (11pages). Year 2017. (Sep 19 2016 5:09PM)
[35]Article: Rings for which every cyclic module is dual automorphism-invariant. Authors: M. Tamer Kosan, Nguyen Thi Thu Ha and Truong Cong Quynh. Journal of Algebra and its Application. No: 15(5). Pages: 1650078 (11 pages). Year 2016. (Apr 18 2015 2:04AM)
[36]Article: SSP rings and modules. Authors: Abyzov Adel Nailevich, Truong Cong Quynh and Tran Hoai Ngoc Nhan. Asian-European Journal of Mathematics. No: 19(1). Pages: 1650022 (9 pp). Year 2016. (Sep 7 2015 9:24PM)
[37]Article: Rings with each right ideal automorphism-invariant. Authors: M.T. Kosan, Truong Cong Quynh, and A.K. Srivastava. Journal of Pure and Applied Algebra. No: 220(4). Pages: 1525-1537. Year 2016. (Aug 9 2015 8:22AM)
[38]Article: Mutually essentially pseudo injective modules. Authors: Truong Cong Quynh, Phan The Hai and Le Van Thuyet. The Bulletin of the Malaysian Mathematical Sciences Society. No: 39. Pages: 795-803. Year 2016. (Aug 23 2013 2:50PM)
[39]Article: Simple-Direct-Projective Modules.. Authors: Y. Ibrahim, M. T. Kosan, Truong Cong Quynh, M. Yousif . Communications in Algebra. No: 44. Pages: 5163–5178. Year 2016. (Dec 14 2015 9:41AM)
[40]Article: Modules which are invariant under idempotents of their envelopes. Authors: L. V. Thuyet, P. Dan, Truong Cong Quynh . Colloqium Mathematicum. No: 143. Pages: 237-250. Year 2016. (Mar 27 2019 7:58AM)
[41]Article: On quasi nil-injective modules. Authors: Le Van Thuyet, Luong Thi Minh Thuy, Truong Cong Quynh. Annales Univ. Sci. Budapest., Sect. Comp. No: 44. Pages: 93-107. Year 2015. (Jun 12 2015 1:02AM)
[42]Article: Supplemented Morphism s.. Authors: Arda Kor, Truong Cong Quynh, M. Tamer Kosan and S. Sahinkaya. Math. J. Okayama Univ.
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. No: 57. Pages: 99-110. Year 2015.
(May 2 2013 10:27AM)
[43]Article: On automorphism-invariant modules. Authors: Truong Cong Quynh and M. Tamer Kosan
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Journal of Algebra and its Application
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. No: 5. Pages: 1550074, 11 pp. Year 2015.
(Aug 7 2014 9:53PM)
[44]Article: On the substructures $\nabla$ and $\triangular$. Authors: Truong Cong Quynh, M. Tamer Kosan. Rocky Mountain Journal of Mathematics. No: 45(2). Pages: 661-674. Year 2015. (Feb 27 2013 10:00AM)
[45]Article: On quasi pseudo-GP-injective rings and modules. Authors: Truong Cong Quynh and Nguyen Van Sanh
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
. The Bulletin of the Malaysian Mathematical Sciences Society
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. No: 37(2). Pages: 321-332. Year 2014.
(May 15 2012 8:29PM)
[46]Article: On ADS modules and rings. Authors: Truong Cong Quynh and M. Tamer Kosan. Communications in Algebra
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. No: 42. Pages: 3541-3551. Year 2014.
(Mar 10 2013 12:12PM)
[47]Article: On essential extensions of direct sums of either injective or projective modules. Authors: M. Tamer Kosan and Truong Cong Quynh
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Journal of Algebra and its Application
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
. No: 13(7). Pages: 1450038 (8 pages). Year 2014.
(Jan 9 2014 8:22AM)
[48]Article: Some properties of $e$-supplemented and $e$-lifting modules. Authors: Truong Cong Quynh and Phan Hong Tin. Vietnam Journal of Mathematics. No: 41(3). Pages: 303-312. Year 2013. (May 2 2013 1:23PM)
[49]Article: A note on regular morphisms. Authors: Truong Cong Quynh, M. Tamer Kosan and Phan The Hai. Annales Univ. Sci. Budapest., Sect. Comp. No: 41. Pages: 249-260. Year 2013. (Oct 2 2013 2:12PM)
[50]Article: On (semi)regular Morphisms. Authors: Truong Cong Quynh, M. Tamer Kosan and Le Van Thuyet. Communications in Algebra. No: 41(8). Pages: 2933-2947. Year 2013. (Feb 14 2012 5:13PM)
[51]Article: On a Generalization of Lifting Modules Relative to a Torsion Theory . Authors: M. T. Kosan, T. C. Quynh and Y. Talebi
walgreens prints coupons open free printable coupons
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Taiwanese journal of Mathematics
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. No: 17(1). Pages: 239-257. Year 2013.
(Jul 7 2012 3:21PM)
[52]Article: On pseudo semi-projective modules. Authors: Truong Cong Quynh
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Turkish Journal of Mathematics
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. No: 37. Pages: 27-36. Year 2013.
(Oct 3 2011 2:44PM)
[53]Article: Modules satisfying extension conditions under monomorphism of their closed submodules. Authors: Truong Cong Quynh and Phan Hong Tin. Asian-European Journal of Mathematics. No: 5(3). Pages: 1250041(1)-1250041(12). Year 2012. (Jun 27 2012 8:03PM)
[54]Article: Some generalizations of small injective modules. Authors: Truong Cong Quynh,. The Bulletin of the Malaysian Mathematical Sciences Society. No: 35(3). Pages: 621-626. Year 2012. (Jan 28 2011 10:17PM)
[55]Article: On ef-extending modules and rings with chain conditions. Authors: Le Van Thuyet and Truong Cong Quynh. Advances in Ring Theory, Trends in Mathematics, Birkhauser Verlag Basel/Switzerland. Pages: 327–334. Year 2010. (Jan 28 2011 10:07PM)
[56]Article:   Some properties of ef-extending rings. Authors:  Truong Cong Quynh and Le Van Thuyet. Mathematical Journal of Okayama University. No: 52. Pages: 123-131. Year 2010. (Jan 28 2011 10:15PM)
[57]Article: On general injective rings with chain conditions. Authors: Le Van Thuyet and Truong Cong Quynh
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Algebra Colloquium
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. No: 16(2). Pages: 243-252. Year 2009.
(Jan 28 2011 10:11PM)
[58]Article: On Small Injective Ring and Modules. Authors: Le Van Thuyet and Truong Cong Quynh. , Journal of Algebra and its Application. No: , Vol. 8(3). Pages: 379-387. Year 2009. (Jan 28 2011 10:13PM)
[59]Article: On Small injective, simple-injective and Quasi-Frobenius rings. Authors: Le Van Thuyet and Truong Cong Quynh. Acta Mathematica Universitatis Comenianae
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. No: 78. Pages: 161-172. Year 2009.
(Dec 31 2010 1:53PM)
[60]Article: Some characterizations of ef-extending rings. Authors: Trương Công Quỳnh
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. International Electronic Journal of Algebra. No: 5. Pages: 17-26. Year 2009. (Dec 31 2010 1:53PM)
[61]Article: On cofinitely δ-semiperfect modules. Authors: Le Van Thuyet, Muhammet Tamer Kosan and Truong Cong Quynh. Acta Mathematica Vietnamica. No: Vol. 33, No. 2. Pages: 197-207. Year 2008. (Jan 28 2011 10:05PM)
[62]Article:  On strictly generalized p. quasi-Baer rings. Authors:  Banh Duc Dung, Truong Cong Quynh and Le Duc Thoang,. East-West J. Math
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. No: Vol. 9, No. 2. Pages: 189-196. Year 2007.
(Jan 28 2011 10:02PM)
[63]Article: On GP-injective and nonsingular rings. Authors: Le Van Thuyet-Truong Cong Quynh. East-West J. Math.. Pages: 169-173. Year 2007. (Jan 28 2011 6:12PM)
[64]Article: On semiperfect f-injective rings. Authors: Truong Cong Quynh. International Electronic Journal of Algebra
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. No: 1. Pages: 18-29. Year 2007.
(Jan 28 2011 10:01PM)
[65]Article:  On rings with ACC on annihilators and having essential socles. Authors: Truong Cong Quynh and  Le VanThuyet. East-West J. Math.
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Pages: 227-234. Year 2005.
(Jan 28 2011 6:10PM)
  
 Sách và giáo trình
(Aug 2 2013 9:28AM)
[1]Giáo trình: Lý thuyết vành và môđun
Chủ biên: Trương Công Quỳnh. Đồng tác giả: Lê Văn Thuyết
.
Nơi XB: Nhà Xuất Bản Đại học Huế. Năm 2013.
  
 Hướng dẫn Sau đại học
SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Đào Thị Trang
Đề tài: Một số mở rộng của môđun nội xạ và các vành liên quan
Trách nhiệm: Hướng dẫn 1

 Tiến sĩ

 Đại học Huế

 2019

 2023

[2]Nguyễn Thị Thu Hà
Đề tài: Môđun nội xạ cốt yếu:  Đặc trưng và các mở rộng
Trách nhiệm: Hướng dẫn 1

 Tiến sĩ

 Đại học Huế

 2014

 2018

[3]Võ Thị Hồng Sương
Đề tài: Môđun nội xạ trực tiếp đơn

 Thạc sĩ

 Đại học Sư phạm-Đại học Đà Nẵng

 2016

 2017

[4]Trần Thị Minh Hà
Đề tài: Môđun bất biến đẳng cấu

 Thạc sĩ

 Đại học Sư phạm-Đại học Đà Nẵng

 2016

 2017

[5]Phan Chí Dũng
Đề tài: Các đặc trưng của vành nội xạ đơn

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

  
 Khen thưởng
[1] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2010-2011. Năm: 2011.
[2] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2011-2012. Năm: 2012.
[3] Chiến sĩ thi đua cấp Bộ năm 2013. Năm: 2013.
[4] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2012-2013. Năm: 2013.
[5] Khen thưởng các công trình Toán học - Bộ Giáo Dục và Đào Tạo. Năm: 2013, 2014, 2015,2016.
[6] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2015-2016. Năm: 2016.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Cơ sở Đại số hiện đại
Ngành: Toán học
 2012 Cao học  Trường Đại học Sư Phạm
[2]Lý thuyết vành
Ngành: Toán học
 2010 Sinh viên
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
 Trường Đại học Sư phạm
[3]Lý thuyết môđun
Ngành: Toán học
 2008 Sinh viên  Trường Đại học Sư phạm
[4]Đại số tuyến tính và hình học giải tích
Ngành: Toán học
 2007 Sinh viên  Trường Đại học Sư phạm
[5]Toán cao câp 1,2
Ngành: Toán học
 2007 Sinh viên  Trường Đại học Kinh tế
[6]Đại số
Ngành: Toán học
 2007 Sinh viên  Trường Đại học Bách khoa
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn