TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
51,285,141
 
Thông báo: Hiện nay, Tổ Quản trị Mạng Thông tin phối hợp với Ban Khoa học Công nghệ và Môi trường - ĐHĐN đã tiến hành đưa Lý lịch Khoa học của tất cả các giảng viên thuộc ĐHĐN lên mạng UDN. Để bổ sung thông tin hoặc cập nhất mới Lý lịch Khoa hoc, Quý thầy cô vui lòng liên hệ với Tổ Quản trị Mạng Thông tin - ĐHĐN hoặc (đăng ký) để nhận được Username và Password. Do yêu cầu về tính bảo mật, mong Quý thầy cô thông cảm.
Chú ý: Để xem lại phần lý lịch khoa học cũ, Quý thầy cô hãy vào mục tìm kiếm để tìm, trong phần này chỉ xuất hiện những thầy cô có bổ sung phần lý lịch khoa học năm 2010.

Tổ Quản trị Mạng Thông tin ĐHĐN

Địa chỉ: Số 41 Lê Duẩn - Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: 0236. 3817 533

Email: udn.it@ud.edu.vn; dqtrung@ud.edu.vn

 Danh sách này có 1571 người
PGS.TS. Lưu Đức Bình
Khoa Cơ khí
Trường Đại học Bách Khoa
Mai Thanh Bình
Ban Cơ sở vật chất
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
ThS. Ngô Thị Mỹ Bình
Khoa Hóa học
Trường Đại học Sư phạm
TS. Nguyễn Hữu Bình
Khoa Tiếng Pháp
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Nguyễn Huy Bình
Phòng Khoa học và HTQT
Trường Đại học Sư phạm
ThS. Nguyễn Ngọc Bình
Khoa Kiến trúc
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Nguyễn Quang Bình
Khoa Xây dựng Thủy lợi - Thủy Điện
Trường Đại học Bách Khoa
KS. Nguyễn Thanh Bình
Khoa Kỹ thuật Xây Dựng
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
PGS.TS. Nguyễn Thanh Bình
Khoa Công nghệ Thông tin
Trường Đại học Bách Khoa
TS. Nguyễn Thanh Bình
Khoa Hóa
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Nguyễn Thị Kim Bình
Đã về hưu
Nghỉ Hưu
ThS. Nguyễn Văn Bình
Phòng Đào tạo
Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thông tin
ThS. Phan Thị Thanh Bình
Khoa Tiếng Anh
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS.
Khoa Nhật - Hàn Thái
Trường Đại học Ngoại Ngữ
CN. Trần Công Bình
Phòng Đào tạo - CTSV
Khoa Y Dược
ThS. Trần Thanh Bình
Khoa quản lý dự án
Trường Đại học Bách Khoa
Trần Thị Bình
Trung tâm Thể thao
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
Nguyễn Bốn
Khoa Hóa học
Trường Đại học Sư phạm
ThS. Huỳnh Bọng
Phòng công tác Sinh viên
Trường Đại học Sư phạm
Trần Duy Bửu
Khoa Tin học
Trường Đại học Sư phạm
TS. Võ Thanh Sơn Ca
Khoa Tiếng Anh
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Đỗ Thế Cần
Khoa Cơ khí
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Lê Doãn Cang
Khoa Tin học
Trường Đại học Sư phạm
ThS. Nguyễn Văn Cang
Khoa Thống kê - Tin học
Trường Đại học Kinh tế
ThS. Trương Văn Cảnh
Khoa Địa lý
Trường Đại học Sư phạm
ThS. Trần Thị Cát
Khoa Vật lý
Trường Đại học Sư phạm
TS. BS. Nguyễn Đăng Quốc Chấn
Lãnh đạo khoa
Khoa Y Dược
TS. Nguyễn Dương Quang Chánh
Khoa Môi trường
Trường Đại học Bách Khoa
CN. Lê Hữu Chất
Khoa Giáo dục thể chất
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
ThS. Huỳnh Thị Ngọc Châu
Khoa Công nghệ Hóa học
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn