TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
86,117,263
 
Thông báo: Hiện nay, Tổ Quản trị Mạng Thông tin phối hợp với Ban Khoa học Công nghệ và Môi trường - ĐHĐN đã tiến hành đưa Lý lịch Khoa học của tất cả các giảng viên thuộc ĐHĐN lên mạng UDN. Để bổ sung thông tin hoặc cập nhất mới Lý lịch Khoa hoc, Quý thầy cô vui lòng liên hệ với Tổ Quản trị Mạng Thông tin - ĐHĐN hoặc (đăng ký) để nhận được Username và Password. Do yêu cầu về tính bảo mật, mong Quý thầy cô thông cảm.
Chú ý: Để xem lại phần lý lịch khoa học cũ, Quý thầy cô hãy vào mục tìm kiếm để tìm, trong phần này chỉ xuất hiện những thầy cô có bổ sung phần lý lịch khoa học năm 2010.

Tổ Quản trị Mạng Thông tin ĐHĐN

Địa chỉ: Số 41 Lê Duẩn - Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: 0236. 3817 533

Email: udn.it@ud.edu.vn; dqtrung@ud.edu.vn

 Danh sách này có 1805 người
Tạ Minh Bảo
Phòng Khoa Học - Sau Đại Học & Hợp tác Quốc Tế
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Trương Đình Quốc Bảo
Khoa Marketing
Trường Đại học Kinh tế
ThS. Mai Văn Bảy
Khoa Hóa học
Trường Đại học Sư phạm
Bùi Thị Bé
Phòng Đào tạo
Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
ThS. Trương Thị Bé
Khoa Tiếng Nga
Trường Đại học Ngoại Ngữ
Đinh Thị Ngọc Bích
Khoa Giáo dục Tiểu học
Trường Đại học Sư phạm
PGS.TS. Bùi Quang Bình
Khoa Kinh tế
Trường Đại học Kinh tế
ThS. Đoàn Duy Bình
Khoa Tin học
Trường Đại học Sư phạm
CN. Huỳnh Thị Ánh Bình
Tổ Tài vụ
Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
PGS.TS. Lưu Đức Bình
Khoa Cơ khí
Trường Đại học Bách Khoa
Mai Thanh Bình
Ban Cơ sở vật chất
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
ThS. Ngô Thị Mỹ Bình
Khoa Hóa học
Trường Đại học Sư phạm
TS. Nguyễn Hữu Bình
Phòng Đào tạo
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Nguyễn Huy Bình
Phòng Khoa học và HTQT
Trường Đại học Sư phạm
ThS. Nguyễn Ngọc Bình
Khoa Kiến trúc
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Nguyễn Quang Bình
Khoa Xây dựng Công trình thủy
Trường Đại học Bách Khoa
PGS.TS. Nguyễn Thanh Bình
Khoa Khoa học máy tính
Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn
KS. Nguyễn Thanh Bình
Khoa Kỹ thuật Xây Dựng
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
TS. Nguyễn Thanh Bình
Khoa Hóa
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Nguyễn Thị Kim Bình
Đã về hưu
Nghỉ Hưu
ThS. Nguyễn Văn Bình
Phòng Tổ chức hành chính
Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn
ThS. Phan Thị Thanh Bình
Khoa Tiếng Anh
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Phan Trọng Bình
Khoa Nhật - Hàn Thái
Trường Đại học Ngoại Ngữ
CN. Trần Công Bình
Phòng Đào tạo - CTSV
Khoa Y Dược
ThS. Trần Thanh Bình
Khoa quản lý dự án
Trường Đại học Bách Khoa
Trần Thị Bình
Trung tâm Thể thao
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
Nguyễn Bốn
Khoa Hóa học
Trường Đại học Sư phạm
ThS. Huỳnh Bọng
Phòng công tác Sinh viên
Trường Đại học Sư phạm
Trần Duy Bửu
Khoa Tin học
Trường Đại học Sư phạm
TS. Võ Thanh Sơn Ca
Khoa Tiếng Anh
Trường Đại học Ngoại Ngữ
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn