TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
86,117,490
 
Thông báo: Hiện nay, Tổ Quản trị Mạng Thông tin phối hợp với Ban Khoa học Công nghệ và Môi trường - ĐHĐN đã tiến hành đưa Lý lịch Khoa học của tất cả các giảng viên thuộc ĐHĐN lên mạng UDN. Để bổ sung thông tin hoặc cập nhất mới Lý lịch Khoa hoc, Quý thầy cô vui lòng liên hệ với Tổ Quản trị Mạng Thông tin - ĐHĐN hoặc (đăng ký) để nhận được Username và Password. Do yêu cầu về tính bảo mật, mong Quý thầy cô thông cảm.
Chú ý: Để xem lại phần lý lịch khoa học cũ, Quý thầy cô hãy vào mục tìm kiếm để tìm, trong phần này chỉ xuất hiện những thầy cô có bổ sung phần lý lịch khoa học năm 2010.

Tổ Quản trị Mạng Thông tin ĐHĐN

Địa chỉ: Số 41 Lê Duẩn - Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: 0236. 3817 533

Email: udn.it@ud.edu.vn; dqtrung@ud.edu.vn

 Danh sách này có 1805 người
BS. Nguyễn Thanh Cẩm
Khoa Khoa học máy tính
Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn
ThS. Đỗ Thế Cần
Khoa Cơ khí
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Lê Doãn Cang
Khoa Tin học
Trường Đại học Sư phạm
ThS. Nguyễn Văn Cang
Khoa Thống kê - Tin học
Trường Đại học Kinh tế
TS. Trương Văn Cảnh
Khoa Địa lý
Trường Đại học Sư phạm
ThS. Trần Thị Cát
Khoa Vật lý
Trường Đại học Sư phạm
PGS.TS. BS. Nguyễn Đăng Quốc Chấn
Tổ bộ môn
Khoa Y Dược
TS. Nguyễn Dương Quang Chánh
Khoa Môi trường
Trường Đại học Bách Khoa
CN. Lê Hữu Chất
Khoa Giáo dục thể chất
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
ThS. Huỳnh Thị Ngọc Châu
Khoa Công nghệ Hóa học - Môi trường
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
TS. Lâm Minh Châu
Khoa Thương mại
Trường Đại học Kinh tế
Lê Đức Châu
Khoa Xây dựng Cầu - Đường
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Lê Thị Châu
Khoa Giáo dục Mầm non
Trường Đại học Sư phạm
ThS. Nguyễn Đăng Châu
Khoa Ngữ văn
Trường Đại học Sư phạm
TS. Nguyễn Ngọc Châu
Khoa Toán
Trường Đại học Sư phạm
ThS. Nguyễn Thị Châu
Khoa Giáo dục Tiểu học
Trường Đại học Sư phạm
ThS. Thái Quỳnh Châu
Khoa Tiếng Anh
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Trần Thị Mỹ Châu
Khoa Kinh tế số & thương mại điện tử
Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn
CN. Trần Văn Châu
Khoa Giáo dục thể chất
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
TS. Trương Ngọc Châu
Khoa Công nghệ Thông tin
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Trương Quỳnh Châu
Khoa quản lý dự án
Trường Đại học Bách Khoa
CN. Võ Thị Hoàng Châu
Dự Án Đào Tạo Kỹ Sư CLC Việt - Pháp
Trường Đại học Bách Khoa
TS. Lê Thị Giao Chi
Khoa Tiếng Anh
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Mai Thị Phương Chi
Khoa Công nghệ Hóa học - Môi trường
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
ThS. Nguyễn Anh Chi
Khoa Quốc Tế học
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Nguyễn Đoàn Thảo Chi
Khoa Sư phạm Ngoại ngữ
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Nguyễn Thị Kim Chi
Tổ bộ môn
Khoa Y Dược
ThS. Nguyễn Thị Minh Chi
Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh
Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
ThS.
Khoa Kỹ thuật máy tính và Điện tử
Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn
ThS. Trần Ngọc Mỹ Chi
Khoa Tiếng Anh
Trường Đại học Ngoại Ngữ
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn