TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
51,142,741
 
Thông báo: Hiện nay, Tổ Quản trị Mạng Thông tin phối hợp với Ban Khoa học Công nghệ và Môi trường - ĐHĐN đã tiến hành đưa Lý lịch Khoa học của tất cả các giảng viên thuộc ĐHĐN lên mạng UDN. Để bổ sung thông tin hoặc cập nhất mới Lý lịch Khoa hoc, Quý thầy cô vui lòng liên hệ với Tổ Quản trị Mạng Thông tin - ĐHĐN hoặc (đăng ký) để nhận được Username và Password. Do yêu cầu về tính bảo mật, mong Quý thầy cô thông cảm.
Chú ý: Để xem lại phần lý lịch khoa học cũ, Quý thầy cô hãy vào mục tìm kiếm để tìm, trong phần này chỉ xuất hiện những thầy cô có bổ sung phần lý lịch khoa học năm 2010.

Tổ Quản trị Mạng Thông tin ĐHĐN

Địa chỉ: Số 41 Lê Duẩn - Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: 0236. 3817 533

Email: udn.it@ud.edu.vn; dqtrung@ud.edu.vn

 Danh sách này có 1571 người
ThS. Võ Thị Kim Anh
Khoa Tiếng Anh
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Võ Thị Quỳnh Anh
Khoa Tiếng Anh
Trường Đại học Ngoại Ngữ
PGS.TS. Võ Thị Thúy Anh
Ban Giám hiệu
Trường Đại học Kinh tế
ThS. Võ Trần Anh
Khoa Cơ khí
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Vũ Hà Tuấn Anh
Khoa Thống kê - Tin học
Trường Đại học Kinh tế
ThS. Đỗ Nguyệt Ánh
Khoa Kế toán
Trường Đại học Kinh tế
ThS. Lê Thị Xuân Ánh
Khoa Tiếng Anh
Trường Đại học Ngoại Ngữ
TS. Nguyễn Kim Ánh
Khoa Điện
Trường Đại học Bách Khoa
PGS.TS. Trần Ngọc Ánh
Khoa Lý luận Chính trị
Trường Đại học Kinh tế
ThS. Trần Quang Ánh
Khoa Lý luận Chính trị
Trường Đại học Kinh tế
ThS. Tăng Duệ Âu
Khoa Quốc Tế Học
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Trần Thái Anh Âu
Khoa Điện
Trường Đại học Bách Khoa
TS. Lê Thị Tuyết Ba
Khoa Lý luận Chính trị
Trường Đại học Kinh tế
KS. Nguyễn Thành Ba
Tổ ĐBCLGD và Khảo thí
Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
PGS.TS. Lê Thành Bắc
Ban Giám Đốc Đại học Đà Nẵng
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
ThS. Phan Hữu Bách
Khoa Kiến trúc
Trường Đại học Bách Khoa
PGS.TS. Trần Xuân Bách
Ban Giám hiệu
Trường Đại học Sư phạm
TS. Tào Quang Bảng
Khoa Cơ khí
Trường Đại học Bách Khoa
TS. Dương Quốc Bảo
Chương trình ĐT KS chất lượng cao Việt - Pháp
Trường Đại học Bách Khoa
TS. Lê Bảo
Khoa Kinh tế
Trường Đại học Kinh tế
ThS. Lê Duy Bảo
Phòng Cơ sở vật chất
Trường Đại học Ngoại Ngữ
CN. Nguyễn Đức Bảo
Phòng Đào tạo - CTSV
Khoa Y Dược
Nguyễn Xuân Bảo
Khoa Cơ khí
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
Tạ Minh Bảo
Phòng Khoa Học - Sau Đại Học & Hợp tác Quốc Tế
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Trương Đình Quốc Bảo
Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông
Trường Đại học Kinh tế
Bùi Thị Bé
Phòng Đào tạo
Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
Đinh Thị Ngọc Bích
Khoa Giáo dục Tiểu học
Trường Đại học Sư phạm
PGS.TS. Bùi Quang Bình
Khoa Kinh tế
Trường Đại học Kinh tế
ThS. Đoàn Duy Bình
Khoa Tin học
Trường Đại học Sư phạm
CN. Huỳnh Thị Ánh Bình
Tổ Tài vụ
Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn