Huỳnh Hữu Hưng
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 97,645,543

 
Mục này được 66789 lượt người xem
Họ và tên:  Huỳnh Hữu Hưng
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  01/00/1975
Nơi sinh: 
Quê quán 
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Công nghệ Thông tin; Tại: Đại Học Bách Khoa Hà Nội
Đơn vị công tác: Phòng công tác Sinh viên; Trường Đại học Bách Khoa
Chức vụ: Trưởng phòng
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2010; Chuyên ngành: Công nghệ Thông tin; Tại: Đại học Méditerranée, Marseille – CH Pháp
Dạy CN: Xử lý ảnh; Kỹ thuật nhận dạng; Camera giám sát; Hệ Thống Nhúng
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh, Pháp
Địa chỉ liên hệ: Khoa CNTT, trường Đại học Bách khoa, 54 Nguyễn Lương Bằng, Đà Nẵng, Việt Nam
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

Giảng dạy tại Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng (từ 2004 đến nay). Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp ĐHĐN: NGHIÊN CỨU VÀ ĐỀ XUẤT PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG CHỈ SỐ BẤT THƯỜNG CỦA DÁNG ĐI Ở NGƯỜI DỰA TRÊN DỮ LIỆU KHUNG XƯƠNG. Chủ nhiệm: Huỳnh Hữu Hưng. Thành viên: Võ Đức Hoàng, Nguyễn Trọng Nguyên, Trần Anh Kiệt, Trần Thế Vũ. Mã số: B2018-ĐN02-42. Năm: 2020. (Jan 14 2020 4:09AM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Phân tích dáng đi sử dụng camera Kinect và Gương phẳng. Chủ nhiệm: Huỳnh Hữu Hưng. Mã số: T2018-02-03. Năm: 2018. (Jan 14 2020 4:13AM)
[3] Đề tài cấp Bộ: Xử lý tín hiệu video và nhận dạng cử chỉ hỗ trợ người khiếm thính hòa nhập cộng đồng. Chủ nhiệm: Huỳnh Hữu Hưng. Thành viên: Võ Đức Hoàng, Nguyễn Trọng Nguyên, Trần Anh Kiệt, Trần Thế Vũ, Huỳnh Tấn Tiến. Mã số: B2016.ĐNA.21. Năm: 2017. (Dec 18 2017 4:35PM)
[4] Đề tài cấp cơ sở: Triển khai hệ thống quản lý và giám sát phương tiện vào/ra trường Đại học Bách khoa. Chủ nhiệm: Huỳnh Hữu Hưng. Thành viên: Võ Đức Hoàng, Lê Quốc Huy, Nguyễn Thị Kim Trúc. Mã số: T2014-02-118-KN40.5. Năm: 2015. (Jun 2 2015 4:22PM)
[5] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng hệ thống quản lý và giám sát phương tiện vào/ra trường Đại học Bách Khoa. Chủ nhiệm: Võ Đức Hoàng. Mã số: T2014-02-92. Năm: 2014. (Nov 13 2014 12:52AM)
[6] Đề tài cấp ĐHĐN: Thiết kế hệ thống hệ thống thi trắc nghiệm không dây. Chủ nhiệm: Trương Minh Huy. Thành viên: Huỳnh Hữu Hưng, Nguyễn Thanh Bình. Mã số: Đ2014-02-101. Năm: 2014. (Nov 13 2014 12:55AM)
[7] Đề tài cấp ĐHĐN: Xây dựng hệ thống theo dõi, giám sát chuyển động trong khuôn viên trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Huỳnh Hữu Hưng. Mã số: D2012-02-34. Năm: 2012. (Nov 2 2012 11:57PM)
[8] Đề tài cấp Bộ: Hệ thống phân phát tri thức trong đào tạo từ xa. Chủ nhiệm: Huỳnh Hữu Hưng. Thành viên: Nguyễn Thanh Bình. Mã số: B2005-15-51. Năm: 2007. (Jan 24 2011 2:55PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: XỬ LÝ LỖI VI PHẠM VƯỢT ĐÈN VÀ DỪNG ĐỖ DỰA TRÊN HỌC SÂU. Tác giả: TS. Huỳnh Hữu Hưng*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: Vol. 18, No. 5.1, 2020. Trang: 106. Năm 2020. (Jun 24 2020 10:39AM)
[2]Tham luận: Improved collaborative filtering recommendations using quantitative implication rules mining in implication field. Tác giả: Hoang Tan Nguyen; Lan Phan Phuong; Hung Huu Huynh; Hiep Xuan Huynh. The 3nd International Conference on Machine learning and Soft computing (ICMLSC2019); Dalat, Vietnam. Trang: 110-116. Năm 2019. (May 9 2019 9:39AM)
[3]Bài báo: Tư vấn bằng xếp hạng hàm ý thống kê trên dữ liệu không phải nhị phân. Tác giả: ThS. Phan Phương Lan*; TS. Huỳnh Hữu Hưng; PGS.TS. Huỳnh Xuân Hiệp. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: Vol. 17, No. 1.1, 2019. Trang: 107. Năm 2019. (May 9 2019 10:07AM)
[4]Bài báo: Recommendation using Rule based Implicative Rating Measure. Tác giả: Lan Phuong Phan, Hung Huu Huynh, and Hiep Xuan Huynh,. International Journal of Advanced Computer Science and Applications. Số: 9 (4). Trang: 176-181. Năm 2018. (May 29 2018 2:07PM)
[5]Bài báo: Hybrid Recommendation based on Implicative Rating Measures. Tác giả: Lan Phuong Phan, Hung Huu Huynh, and Hiep Xuan Huynh. In Proceedings of International Conference on Machine Learning and Soft Computing. Số: 1. Trang: ACM ISBN978-1-4503-6336-5, https://doi.org/10. 114. Năm 2018. (May 29 2018 2:10PM)
[6]Tham luận: Tư vấn lọc cộng tác theo mục dựa trên độ biến thiên chỉ số hàm ý theo yếu tố phản ví dụ trong trường hàm ý. Tác giả: Nguyễn Tấn Hoàng, Huỳnh Hữu Hưng, Huỳnh Xuân Hiệp. Hội thảo quốc gia lần thứ XX: Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và truyền thông. Trang: 372-379. Năm 2017. (Dec 17 2017 10:57PM)
[7]Tham luận: Hệ tư vấn lọc cộng tác dựa trên các độ đo hàm ý thống kê. Tác giả: Phan Phương Lan, Huỳnh Hữu Hưng, Huỳnh Xuân Hiệp. Hội nghị REV-ECIT 2017. Trang: 200-205. Năm 2017. (Dec 17 2017 11:04PM)
[8]Bài báo: Tư vấn lai ghép dựa trên các độ đo hàm ý thống kê. Tác giả: Phan Phương Lan, Huỳnh Hữu Hưng, Huỳnh Xuân Hiệp. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số: 1. Trang: 25-33. Năm 2017. (Dec 17 2017 11:08PM)
[9]Tham luận: Hệ tư vấn dựa trên độ đo cường độ hàm ý và trách nhiệm. Tác giả: Phan Phương Lan, Huỳnh Hữu Hưng, Huỳnh Xuân Hiệp. Hội nghị FAIR 2017. Trang: 256-266. Năm 2017. (Oct 22 2017 1:56PM)
[10]Tham luận: Tư vấn dựa trên độ biến thiên của chỉ số hàm ý trong trường hàm ý thống kê. Tác giả: Nguyễn Tấn Hoàng, Huỳnh Hữu Hưng, Huỳnh Xuân Hiệp. Hội nghị FAIR 2017. Trang: 938-950. Năm 2017. (Oct 22 2017 2:01PM)
[11]Tham luận: Representing context in abbreviation expansion using machine learning approach. Tác giả: Triệu Thị Ly Ly, Nguyễn Văn Quý, Ninh Khánh Duy, Huỳnh Hữu Hưng, Đặng Duy Thắng. Hội nghị FAIR 2017. Trang: 816-822. Năm 2017. (Oct 22 2017 2:07PM)
[12]Tham luận: Phân tích dáng đi dựa trên thông tin độ sâu. Tác giả: Hồ Viết Hà, Trần Anh Vũ, Ngô Văn Sỹ, Huỳnh Hữu Hưng, Đặng Văn Đàng. Hội nghị FAIR 2016. Trang: 500. Năm 2016. (Oct 26 2016 6:14PM)
[13]Tham luận: Tư vấn lọc cộng tác dựa trên ngưởi sử dụng dùng phép đo gắn kết hàm ý thống kê. Tác giả: Phan Phương Lan, Trần Uyên Trang, Huỳnh Hữu Hưng, Huỳnh Xuân Hiệp. Hội nghị FAIR 2016. Năm 2016. (Oct 26 2016 7:17PM)
[14]Bài báo: Geometry-based Dynamic Hand Gesture Recognition. Tác giả: Duc-Hoang Vo, Huu-Hung Huynh, and Jean Meunier. Issue on Information and Communications Technology. Số: Vol 1 (1). Trang: 13-19. Năm 2015. (Oct 23 2015 8:02AM)
[15]Tham luận: Nhận dạng ngôn ngữ ký hiệu tiếng Việt với cử chỉ động dựa trên hệ tọa độ cầu . Tác giả: Võ Đức Hoàng, Nguyễn Hồng Sang, Huỳnh Hữu Hưng, Jean Meunier. Hội thảo quốc gia về điện tử, truyền thông và công nghệ thông tin. Trang: 222-226. Năm 2015. (Dec 13 2015 7:51AM)
[16]Tham luận: Phát hiện bất thường trong dáng đi ở người dựa trên khung xương sử dụng mô hình Markov ẩn. Tác giả: Nguyễn Trọng Nguyên, Huỳnh Hữu Hưng. Hội thảo quốc gia về điện tử, truyền thông và công nghệ thông tin. Trang: 378-383. Năm 2015. (Dec 13 2015 7:55AM)
[17]Tham luận: Tổng quan giải pháp phân tích dáng đi và hướng tiếp cận mới. Tác giả: Nguyễn Trọng Nguyên; Huỳnh Hữu Hưng; Jean Meunier. Hội thảo quốc gia lần thứ XVII: Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ Thông tin & Truyền thông. Trang: 355-360. Năm 2014. (May 24 2015 1:00AM)
[18]Bài báo: Nhận dạng dấu thanh và mũ trong ký tự tiếng Việt viết tay. Tác giả: Huỳnh Hữu Hưng, Nguyễn Trọng Nguyên. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 1 (74). Trang: 21-24. Năm 2014. (Feb 23 2014 1:08PM)
[19]Bài báo: NHẬN DẠNG BIỂN BÁO GIAO THÔNG BẰNG BỘ LỌC MÀU VÀ TỐI ƯU HÓA NHÓM HẠT. Tác giả: Võ Minh Tiến, Huỳnh Hữu Hưng
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 1(74).2014-Quyển 1. Trang: 136. Năm 2014. (May 6 2014 5:00PM)
[20]Tham luận: Building Product Classification System on Bottle Conveyor using Image Processing Techniques. Tác giả: Huỳnh Hữu Hưng, Phạm Xuân Diệu, Nguyễn Hoàng Hữu. Kỷ yếu hội thảo Câu lạc bộ khoa học công nghệ các trường đại học kĩ thuật. Trang: 328-331. Năm 2014. (Nov 18 2014 3:12PM)
[21]Bài báo: Ứng dụng phương pháp phân tích thành phần chính và mạng neuron nhân tạo để nhận dạng ngôn ngữ ký hiệu. Tác giả: Huỳnh Hữu Hưng, Tống Thị Hồng Ngọc, Nguyễn Trọng Nguyên. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 10(71). Trang: 120-125. Năm 2013. (Mar 7 2014 3:17PM)
[22]Bài báo: So Sánh hai phương pháp CamShift và MeanShift trong phát hiện và theo dõi đối tượng chuyển động. Tác giả: Nguyễn Trọng Nguyên, Huỳnh Hữu Hưng. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 9[58]. Trang: 81-88. Năm 2012. (Dec 5 2012 9:20AM)
[23]Bài báo: Nhận dạng ngôn ngữ ký hiệu tiếng Việt sử dụng mạng Neuron nhân tạo. Tác giả: Huỳnh Hữu Hưng, Nguyễn Trọng Nguyên, Võ Đức Hoàng, Hồ Viết Hà. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 12 (61). Trang: 75-80. Năm 2012. (Nov 20 2012 3:03AM)
[24]Bài báo: Xây Dựng Cơ Sở Dữ Liệu Khuôn Mặt Tự Động Phục Vụ Nhận Dạng. Tác giả: Huỳnh Hữu Hưng, Trần Thanh Điệp, Tạ Thị Ái Nhi. Tạp chí Khoa Học và Giáo Dục, Trường ĐHSP, ĐHĐN
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 4(3). Trang: 16-21. Năm 2012.
(Oct 29 2012 3:08PM)
[25]Bài báo: Phát hiện hành vi té ngã thời gian thực sử dụng Gradient chuyển động và đặc điểm hình dạng. Tác giả: Huynh Huu Hung, Nguyen Trong Nguyen
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 8. Trang: 222-228. Năm 2012. (Sep 29 2012 5:07PM)
[26]Tham luận: Camera Calibration for Speed Detection of Moving Objects using Stereo Camera. Tác giả: Huynh Huu Hung, Nguyen Trong Nguyen,. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Trang: 229-235. Năm 2012. (Sep 29 2012 5:20PM)
[27]Tham luận: Ứng dụng mạng neuron nhân tạo để nhận dạng tệp thực thi giả thư mục. Tác giả: Huỳnh Hữu Hưng, Nguyễn Trọng Nguyên
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học - Đại học Đà Nẵng lần 8
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Trang: 219-223. Năm 2012.
(Sep 29 2012 5:37PM)
[28]Bài báo: Nhận dạng hành vi uống thuốc sử dụng camera stereo. Tác giả: Huỳnh Hữu Hưng, Jean Meunier, Jean Sequeira, Marc Daniel
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 39. Trang: 143-150. Năm 2010. (Jan 24 2011 2:23PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Measurement of Human Gait Symmetry using Body Surface Normals Extracted from Depth Maps. Authors: Nguyen Trong-Nguyen; Huynh Huu-Hung; Jean Meunier. Sensor Journal. No: 4. Pages: 891. Year 2019. (May 9 2019 9:30AM)
[2]Article: Person Identification Based on Euclidean Distance Transform. Authors: Ho Viet-Ha; Vo Duc-Hoang; Ngo Van-Sy Ngo; Huynh Huu-Hung. Journal of Engineering and Applied Sciences. No: 14. Pages: 4312-4316. Year 2019. (May 9 2019 9:33AM)
[3]Article: Recommendation with quantitative implication rules. Authors: Hoang Tan Nguyen; Lan Phan Phuong; Hung Huu Huynh; Hiep Xuan Huynh. EAI Endorsed Transactions on Context-Aware Systems and Applications. No: 1. Pages: 1-6. Year 2019. (May 9 2019 9:42AM)
[4]Article: Implicative Rating-Based Hybrid Recommendation Systems. Authors: Lan Phuong Phan, Hung Huu Huynh, and Hiep Xuan Huynh. International Journal of Machine Learning and Computing. No: 8(3). Pages: 223-228. Year 2018. (Aug 15 2018 10:21AM)
[5]Presentations: Collaborative filtering recommendation with threshold value of the equipotential plane in implication field. Authors: Nguyen Tan Hoang, Huynh Huu Hung, Huynh Xuan Hiep. The 2nd International Conference on Machine Learning and Soft Computing (ICMLSC). Pages: 39-44. Year 2018. (Feb 26 2018 7:50PM)
[6]Presentations: Matching-based depth camera and mirrors for 3D reconstruction. Authors: Trong Nguyen Nguyen, Huu Hung Huynh, Jean Meunier. Three-Dimensional Imaging, Visualization, and Display 2018. Pages: 1-10. Year 2018. (Dec 17 2017 10:05PM)
[7]Presentations: Assessment of gait normality using a depth camera and mirrors. Authors: Trong Nguyen Nguyen, Huu Hung Huynh, Jean Meunier. 2018 IEEE International Conference on Biomedical and Health Informatics. Pages: 37-41. Year 2018. (Dec 17 2017 10:00PM)
[8]Article: Solution for Ordered Weighted Averaging Operator for Making in The Interaction Multi-Criteria Decision in User-Based Collaborative Filtering Recommender System. Authors: Tri Minh Huynh, Vu The Tran, Hung Huu Huynh, Hiep Xuan Huynh. International Journal of Machine Learning and Computing (IJMLC). No: 1. Pages: accepted. Year 2018. (Dec 17 2017 10:21PM)
[9]Presentations: Item-based collaborative filtering in the multi-criteria recommender system with ordered weighted averaging operator on sparse datasets. Authors: Tri Minh Huynh, Vu The Tran, Hung Huu Huynh, Hiep Xuan Huynh. The International Conference on Information and Communication Technology and Digital Convergence Business (ICIDB-2018). Pages: accepted. Year 2018. (Dec 17 2017 10:43PM)
[10]Article: 3D Reconstruction With Time-of-Flight Depth Camera and Multiple Mirrors. Authors: Nguyen Trong Nguyen, Huynh Huu Hung, Jean Meunier. IEEE Access. No: 1. Pages: 38106 - 38114. Year 2018. (Aug 24 2018 9:33AM)
[11]Presentations: Estimating Skeleton-Based Gait Abnormality Index by Sparse Deep Auto-Encoder. Authors: Nguyen Trong Nguyen, Huynh Huu Hung, Jean Meunier. 2018 IEEE Seventh International Conference on Communications and Electronics (IEEE ICCE 2018). Year 2018. (Aug 24 2018 9:24AM)
[12]Presentations: Skeleton-based gait index estimation with LSTMs. Authors: Nguyen Trong Nguyen, Huynh Huu Hung, Jean Meunier. International Conference on Computer and Information Science (ICIS 2018). Pages: accepted. Year 2018. (Apr 16 2018 3:31AM)
[13]Article: Recommendation using Rule based Implicative Rating Measure. Authors: Phan Phương Lan, Huỳnh Hữu Hưng, Huỳnh Xuân Hiệp. International Journal of Advanced Computer Science and Applications. No: 9(4). Pages: 176-181. Year 2018. (May 29 2018 11:18AM)
[14]Article: Collaborative filtering recommender system base on the interaction multi-criteria decision with ordered weighted averaging operator. Authors: Huynh Minh Tri, Tran The Vu, Huynh Huu Hung, Huynh Xuan Hiep. The 2nd International Conference on Machine Learning and Soft Computing (ICMLSC). No: 1. Pages: 45-49. Year 2018. (May 29 2018 3:05PM)
[15]Article: Human gait symmetry assessment using a depth camera and mirrors. Authors: Nguyen Trong Nguyen, Huynh Huu Hung, Jean Meunier. COMPUTERS IN BIOLOGY AND MEDICINE. No: 1. Year 2018. (Aug 24 2018 9:30AM)
[16]Article: Collaborative Filtering Recommendation in the Implication Field. Authors: Hoang Nguyen-Tan, Hung Huynh-Huu, Hiep Huynh-Xuan. International Journal of Machine Learning and Computing. No: 8 (3). Pages: 214-222. Year 2018. (Aug 15 2018 10:14AM)
[17]Presentations: Système de recommandation basé sur des mesures implicatives fortes. Authors: Lan Phuong PHAN, Hung Huu HUYNH, Hiep Xuan HUYNH, Régis GRAS. Hội nghị ASI9. Pages: 508-531. Year 2017. (Oct 22 2017 3:21PM)
[18]Presentations: Recommended based on asymmetric user relations using timp (temporal implicative) measure. Authors: Hoang Tan NGUYEN, Hung Huu HUYNH, Hiep Xuan HUYNH. Hội nghị ASI9. Pages: 493-507. Year 2017. (Oct 22 2017 3:19PM)
[19]Article: User based Recommender Systems using Implicative Rating Measure. Authors: Lan Phuong Phan, Hung Huu Huynh, Hiep Xuan Huynh. IJACSA. No: 8. Pages: 37-43. Year 2017. (Feb 9 2018 2:35PM)
[20]Article: A synchronous network for Brown Planthoppers surveillance based on hexagonal cellular automata. Authors: Bao Hoai LAM, Hung Huu Huynh, Hiep Xuan Huynh, Bernard Pottier. EAI Endorsed Transactions on Context-aware Systems and Applications 16(9). No: 1. Pages: 1-8. Year 2016. (Apr 21 2016 4:42PM)
[21]Article: Clustering the objective interestingness measures based on tendency of variation in statistical implications. Authors: Nghia Quoc Phan, Vinh Cong Phan, Hung Huu Huynh, Hiep Xuan Huynh. EAI Endorsed Transactions on Context-aware Systems and Applications 16(9). No: 1. Pages: 1-7. Year 2016. (Apr 22 2016 7:17AM)
[22]Article: Skeleton-Based Abnormal Gait Detection. Authors: Trong-Nguyen Nguyen, Huu-Hung Huynh, Jean Meunier. Sensors Journal. No: 16. Pages: 1792. Year 2016. (Oct 26 2016 4:53PM)
[23]Presentations: Association-Based Recommender System using Statistical Implicative Cohesion Measure. Authors: Lan Phuong Phan, Ky Minh Nguyen, Hiep Xuan Huynh and Huu Hung Huynh. Hội nghị KSE 2016. Year 2016. (Oct 26 2016 6:28PM)
[24]Presentations: Interestingnesslab: A Framework for Developing and Using Objective Interestingness Measures. Authors: Lan Phuong Phan, Nghia Quoc Phan, Ky Minh Nguyen, Huu Hung Huynh, Hiep Huynh and Fabrice Guillet. Hội nghị ICTA 2016. Year 2016. (Oct 26 2016 6:38PM)
[25]Presentations: Automatic Hand Gesture Segmentation for Recognition of Vietnamese Sign Language. Authors: Duc Hoang Vo, Huu Hung Huynh, Jean Meunier and Thanh Nghia Nguyen. Hội nghị SoICT 2016. Year 2016. (Oct 26 2016 7:10PM)
[26]Article: Classification of objective interestingness measures. Authors: Lan Phuong Phan, Nghia Quoc Phan, Vinh Cong Phan, Hung Huu Huynh, Hiep Xuan Huynh, and Fabrice Guillet. EAI Endorsed Transactions on Context-aware Systems and Applications. No: E4, issue 10 (3). Pages: 1 - 13. Year 2016. (Dec 1 2016 5:54AM)
[27]Presentations: Modeling and Optimizing of Connections for Dynamic Sensor Fields Based on BT-Graph. Authors: Tuyen Truong, Huong Luong, Hung Huynh, Hiep Huynh, Bernard Pottier. Hội nghị ICTCC 2016. Pages: 297-310. Year 2016. (Apr 21 2016 4:47PM)
[28]Article: Static Hand Gesture Recognition using Principal Component Analysis combined with Artificial Neural Network. Authors: Nguyen Trong Nguyen, Huynh Huu Hung, Jean Meunier
marriage affairs open i want an affair
. Journal of Automation and Control Engineering (JOACE)
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. No: 3(1). Pages: 40-45. Year 2015.
(Jan 24 2014 9:39PM)
[29]Presentations: Abnormal gait detection with one camera using Hidden Markov Model. Authors: Nguyễn Trọng Nguyên, Huỳnh Hữu Hưng, Jean Meunier. The 11th IEEE-RIVF International Conference on Computing and Communication Technologies (RIVF 2015). Pages: Accepted. Year 2015. (Nov 13 2014 12:48AM)
[30]Presentations: Recognizing Vietnamese Sign Language based on Rank Matrix and Alphabetic Rules. Authors: Duc-Hoang Vo, Trong-Nguyen Nguyen, Huu-Hung Huynh, Jean Meunier. The International Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC 2015). Pages: 279-284. Year 2015. (Sep 30 2015 9:38PM)
[31]Presentations: Extracting Silhouette-based Characteristics for Human Gait Analysis using One Camera. Authors: Nguyen Trong Nguyen, Huynh Huu Hung, Jean Meunier. The 5th Symposium on Information and Communication Technology (SoICT 2014). Pages: 171-177. Year 2014. (Nov 9 2014 1:25PM)
[32]Presentations: Geometry-based Static Hand Gesture Recognition using Support Vector Machine. Authors: Nguyễn Trọng Nguyên, Võ Đức Hoàng, Huỳnh Hữu Hưng, Jean Meunier. The 13th International Conference on Control, Automation, Robotics and Vision, ICARCV 2014. Pages: 769-774. Year 2014. (Aug 28 2014 9:11PM)
[33]Presentations: Modeling Dynamic Hand Gesture based on Geometric Features. Authors: Võ Đức Hoàng, Huỳnh Hữu Hưng, Nguyễn Trọng Nguyên. The 2014 International Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC'14). Pages: 471-476. Year 2014. (Aug 28 2014 9:16PM)
[34]Article: A Robust Method for Recognizing Accents in Vietnamese Handwriting Characters. Authors: Nguyen Trong Nguyen, Huynh Huu Hung, Jean Meunier. International Journal of Computer and Information Technology (IJCIT). No: 3(1). Pages: 93-98. Year 2014. (Jan 9 2014 7:13AM)
[35]Article: Fake-Folder Executable File Recognition Using Artificial Neural Network. Authors: Nguyen Trong Nguyen, Huynh Huu Hung, Huynh Duc Thuan. Universal Journal of Applied computer Science and Technology. No: 1 (72). Pages: 436-440. Year 2014. (Jan 9 2014 7:28AM)
[36]Presentations: Pomelo’s Quality Classification based on Combination of Color Information and Gabor Filters. Authors: Huynh Huu Hung, Nguyen Trong Nguyen, Jean Meunier. The Fifth International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE 2013). Pages: 389-399. Year 2013. (Jul 27 2013 4:51PM)
[37]Article: Vietnamese Sign Language Recognition using Cross Line Descriptors and Invariant Moments. Authors: Nguyen Trong Nguyen; Huynh Huu Hung; Jean Meunier. International Journal of Advanced Research in Computer Science (IJARCS). No: 4(11). Pages: 26-31. Year 2013. (Dec 21 2013 10:21PM)
[38]Presentations: Traffic Sign Recognition using Gabor Filters and Artificial Neural Network. Authors: Huynh Huu Hung, Nguyen Trong Nguyen, Jean Meunier. The 10th IEEE RIVF International Conference on Computing and Communication Technologies (RIVF-2013). Pages: 177-200. Year 2013. (Aug 14 2013 12:19PM)
[39]Article: Static Hand Gesture Recognition using Artificial Neural Network. Authors: Nguyen Trong Nguyen, Huynh Huu Hung, Jean Meunier
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Journal of Image and Graphics (ISSN: 2301-3699). No: 1. Pages: 34-38. Year 2013. (Apr 1 2013 7:42AM)
[40]Article: Real-time Video-based Fall Detection using Motion Gradients and Shape Features. Authors: Huỳnh Hữu Hưng, Nguyễn Trọng Nguyên, Jean Meunier
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. The 12th IEEE International Symposium on Signal Processing and Information Technology, (ISSPIT 2012)
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. No: 1. Pages: 217-222. Year 2012.
(Oct 29 2012 4:30AM)
[41]Presentations: Enhancing the Recognition of Medication Intake using a Stereo Camera. Authors: Huỳnh Hữu Hưng, Jean Meunier, Jean Sequeira, Marc Daniel. The 3nd International Conference on Communications and Electronics (ICCE 2010), NhaTrang, VietNam. Pages: 175-179. Year 2010. (Jan 24 2011 2:31PM)
[42]Presentations: Real time detection, tracking and recognition of medication intake. Authors: Huỳnh Hữu Hưng, Jean Meunier, Jean Sequeira, Marc Daniel. World Academy of Science, Engineering and Technology, Bangkok, Thailand. Pages: 280-287. Year 2009. (Jan 24 2011 2:36PM)
[43]Presentations: La détection et le suivi de régions d'intérêt pour la vidéosurveillance de la prise de médicaments. Authors: Huỳnh Hữu Hưng, Jean Meunier, Jean Sequeira, Marc Daniel. La 22ème édition du colloque GRETSI, Dijon, France. Pages: 4-7. Year 2009. (Jan 24 2011 2:40PM)
[44]Presentations: Video surveillance for the medication intake. Authors: Huỳnh Hữu Hưng, Jean Meunier, Jean Sequeira, Marc Daniel
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. 6èmes Journées des Doctorants, Giens, France. Year 2009. (Jan 24 2011 2:47PM)
  
 Sách và giáo trình
(Jun 10 2015 7:26PM)(Aug 1 2015 8:12PM)(Nov 13 2014 1:02AM)(Nov 13 2014 1:00AM)
[1]Giáo trình Xử Lý Ảnh Chủ biên: Huỳnh Hữu Hưng. Đồng tác giả: Nguyễn Trọng Nguyên, Võ Đức Hoàng. Nơi XB: NXB TT & TT. Năm 2015.
[2]

Vidéosurveillance pour appartements intelligents: Application à la détection de prise de médicaments
Chủ biên: Huỳnh Hữu Hưng. Đồng tác giả: . Nơi XB: PRESSES ACADÉMIQUES FRANCOPHONES. Năm 2015.

[3]Giáo trình Thực hành Tin học Đại cương Chủ biên: Nguyễn Thanh Bình, Phan Thanh Tao, Huỳnh Hữu Hưng, Nguyễn Tấn Khôi, Nguyễn Văn Nguyên. Đồng tác giả: . Nơi XB: NXB Thông tin Truyền thông. Năm 2014.
[4]Giáo trình Tin học Đại Cương Chủ biên: Nguyễn Thanh Bình, Phan Thanh Tao, Huỳnh Hữu Hưng, Nguyễn Tấn Khôi, Huỳnh Công Pháp. Đồng tác giả: . Nơi XB: NXB Thông tin Truyền thông. Năm 2013.
  
 Hướng dẫn Sau đại học
SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Hồ Viết Hà
Đề tài: Phân tích dáng đi dựa trên dữ liệu video từ nhiều camera
Trách nhiệm: Hướng dẫn 1

 Tiến sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2019

[2]Võ Đức Hoàng
Đề tài: Nhận dạng ngôn ngữ ký hiệu tiếng Việt/Vietnamese Sign Language Recognition
Trách nhiệm: Hướng dẫn 1

 Tiến sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2017

[3]Nguyễn Thành Quân
Đề tài: Nghiên cứu xây dựng giải pháp chấm điểm bài thi trắc nghiệm dựa trên kỹ thuật xử lý ảnh

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Năng

 2015

 2016

[4]Nguyễn Thị Vũ Thảo
Đề tài: Nghiên cứu phương pháp nhận dạng cử chỉ khuôn mặt ứng dụng cho ngôn ngữ ký hiệu tiếng Việt

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Năng

 2015

 2016

[5]Nguyễn Thị Bích Thảo
Đề tài: Xây dựng cơ sở dữ liệu ngôn ngữ ký hiệu tiếng Việt

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Năng

 2015

 2016

[6]Đoàn Phước Miền
Đề tài: Nghiên cứu nhận dạng chữ số và ứng dụng giải sudoku

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Năng

 2015

 2015

[7]Lương Hồng Cẩm
Đề tài: Nghiên cứu kỹ thuật nhận dạng ký tự, ứng dụng nhận dạng và dịch bảng chỉ dẫn tiếng Anh sang tiếng Việt

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Năng

 2015

 2015

[8]Hồ Thị Minh Nguyệt
Đề tài: Nâng cao chất lượng ảnh vân tay và trích chọn điểm minutiae phục vụ tra cứu vân tay hiện trường

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Năng

 2015

 2015

[9]Huỳnh Thị Minh Hiếu
Đề tài: Nhận dạng cử chỉ tay sử dụng Kinect

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2015

[10]Đoàn Thị Thanh Tâm
Đề tài: Phát hiện bất thường trong dáng đi của người sử dụng Kinect

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2015

[11]Trần Anh Vũ
Đề tài: Nghiên cứu phân tích dáng đi sử dụng thông tin RGB-D

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2015

[12]Nguyễn Thành Nghĩa
Đề tài: Phân đoạn tự động video cử chỉ tay

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2015

[13]Lê Thị Mai Thương
Đề tài: Nhận dạng cử chỉ tay tĩnh sử dụng PYRAMID- Local Binary Pattern (LBP)

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2015

[14]Nguyễn Thị Phương Hồng
Đề tài: Nghiên cứu và ứng dụng kỹ thuật thủy vân số sử dụng DWT và DES trong bảo vệ bản quyền ảnh số

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[15]La Quốc Bảo
Đề tài: Nghiên cứu và ứng dụng mô hình Markov ẩn trong nhận dạng chữ cái tiếng Việt có dấu

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[16]Đặng Xuân Như Ý
Đề tài: Nghiên cứu và ứng dụng biến đổi Cosin rời rạc trong bảo vệ bản quyền ảnh số

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[17]Lê Xuân Thạch
Đề tài: Nghiên cứu và ứng dụng mô hình Markov ẩn trong nhận dạng ngôn ngữ ký hiệu tiếng Việt

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[18]Đoàn Thị Diễm Châu
Đề tài: Nghiên cứu mô hình Markov ẩn - ứng dụng nhận dạng cử chỉ tay trong giao tiếp người máy

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2014

[19]Lê Thị Ngọc Hiền
Đề tài: Nghiên cứu và ứng dụng kỹ thuật Support Vector Machine trong phân loại xe cơ giới

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2014

[20]Nguyễn Trọng Nguyên
Đề tài: Phân tích dáng đi từ dữ liệu Video

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2014

[21]Lê Quang Quốc Sơn
Đề tài: Nghiên cứu và ứng dụng biến đổi sóng con rời rạc trong bảo vệ bản quyền ảnh số

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[22]Nguyễn Thị Diệu Phương
Đề tài: Ứng dụng mạng nơ-ron trong nhận dạng mẫu và đánh giá chất lượng quả xoài

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[23]Phan Thế Trí
Đề tài: Sử dụng phương pháp biến đổi sóng con GABOR và mạng Neuron trong nhận dạng vân tay

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[24]Huỳnh Ngọc Lộc
Đề tài: Nhận dạng biển báo giao thông trên cơ sở ứng dụng bộ lọc GABOR và sử dụng mạng Nơ-ron

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[25]Trương Công Lợi
Đề tài: Nhận dạng khuôn mặt sử dụng phương pháp biến đổi EIGENFACES và mạng Neuron

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[26]Trương Thị Minh Hậu
Đề tài: Nghiên cứu phương pháp PCA và ứng dụng trong nhận dạng biển báo giao thông

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2013

[27]Nguyễn Thanh Trung
Đề tài: Nghiên cứu kỹ thuật Support Vector Machine và ứng dụng nhận dạng biển báo giao thông

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2013

[28]Võ Minh Tiến
Đề tài: Nhận dạng biển báo giao thông bằng phương pháp lọc màu và PSO (Particle Swarm Optimization)

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2013

[29]Nguyễn Thị Hà Phương
Đề tài: Nghiên cứu Hidden Markov Model và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2013

[30]Hồ Văn Luận
Đề tài: Nhận dạng cử chỉ tay từ dữ liệu Video

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[31]Phan Văn Thọ
Đề tài: Nhận dạng hành vi té ngã từ dữ liệu Video

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[32]Nguyễn Văn Trung
Đề tài: Xác định vận tốc đối tượng chuyển động qua Camera

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[33]Nguyễn Thị Thắm
Đề tài: Nghiên cứu các kỹ thuật Camera Calibration và ứng dụng xác định khoảng cách giữa các đối tượng trong không gian 3D

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2012

[34]Hồ Đức Lĩnh
Đề tài: Nghiên cứu các kỹ thuật nhận dạng mẫu và ứng dụng đánh giá chất lượng trái Bưởi

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2012

[35]Nguyễn Hoàng Huy
Đề tài: Nguyên cứu kỹ thuật Support Vector Machine để ứng dụng vào nhận dạng ngôn ngữ ký hiệu

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2012

[36]Nguyễn Thị Uyên Thảo
Đề tài: Nhận dạng biến số đăng ký xe cơ giới

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[37]Tạ Thị Ái Nhi
Đề tài: Phát hiện và theo vết người từ dữ liệu Video

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2011

  
 Khen thưởng
[1] Giấy khen Giám đốc ĐHĐN. Năm: 2012.
[2] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Năm: 2013.
[3] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Năm: 2014.
[4] Chiến sĩ thi đua cấp Bộ. Năm: 2015.
[5] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Năm: 2015.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Kiết trúc máy tính, Hệ thống
Ngành: Công nghệ thông tin
 2011 Sinh viên  Trường Đại học Bách Khoa
[2]Lập trình Mobile
Ngành: Công nghệ thông tin
 2011 Sinh viên  Trường Đại học Bách Khoa
[3]Computer Vision
Ngành: Công nghệ thông tin
 2010 Sinh viên, Học viên cao học, Nghiên cứu sinh
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
 Trưòng đại học Bách Khoa
[4]Digital Image Procesing
Ngành: Công nghệ thông tin
 2005 Sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
 Trường Đại học Bách Khoa
  
 Thông tin khác
  
doctors who prescribe naltrexone site naloxone challenge
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn