Lê Dân
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 109,935,502

 
Mục này được 41849 lượt người xem
Họ và tên:  Lê Dân
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  01/01/1963
Nơi sinh: Duy Xuyên
Quê quán Duy Xuyên
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Thống kê; Tại: Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Thống kê - Tin học; Trường Đại học Kinh tế
Chức vụ: Trưởng Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2004; Chuyên ngành: Thống kê; Tại: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội
Dạy CN: Thống kê, Hệ thống thông tin quản lý
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh cơ bản
Địa chỉ liên hệ: 71, Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng
Điện thoại: 0914112585; Mobile: 0914112585
Email: ledan.tkth@gmail.com; danle@due.edu.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

Giảng viên khoa Kinh tế, ĐH Bách khoa Đà Nẵng (1985-1994), Giảng viên khoa Thống kê - Tin học, Trường ĐH Kinh tế, Đại học Đà Nẵng (1995-đến nay).

 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp Thành phố: Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm thu hút khách du lịch tại khu du lịch sinh thái Măng Đen. Chủ nhiệm: TS. Lê Dân. Thành viên: TS. Đoàn Gia Dũng, Ths. Dương Anh Hùng,.. Mã số: 1390/QD-UBND. Năm: 2016. (Sep 20 2016 4:00PM)
[2] Đề tài cấp Thành phố: Điều tra, đánh giá chất lượng khám chữa bệnh và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ của ngành y tế tỉnh Quảng Ngãi. Chủ nhiệm: TS. Lê Dân. Thành viên: TS. Nguyễn Thị Hương, Ths. Nguyễn Bá Thế.. Mã số: 10-2014. Năm: 2016. (May 22 2024 2:17PM)
[3] Đề tài cấp Thành phố: Đánh giá mức độ hài lòng của bệnh nhân đối với chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh tại cơ sở khám chữa bệnh công tỉnh Dak Nông. Chủ nhiệm: Ths. Trần Xuân Hiền. Thành viên: TS. Lê Dân, TS. Nguyễn Hiệp, Bác sĩ Dương Đào, CN. Đỗ Đức Tài. Mã số: 10-2014. Năm: 2014. (May 15 2013 5:50PM)
[4] Đề tài cấp Bộ: Mô hình đánh giá chất lượng dịch vụ phục vụ đào tạo đại học (Trường hợp Đại học Kinh tế - Đại học Đà nẵng). Chủ nhiệm: TS. Lê Dân. Thành viên: ThS. Nguyễn Thị Hương; Ths. Lê Diên Tuấn; CN. Thân Trọng Hoài Trang. Mã số: B2010-ĐN04-47. Năm: 2011. (May 12 2011 10:07PM)
[5] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng mô hình đánh giá mức độ hài lòng của dân cư và tổ chức về dịch vụ hành chính công cấp quận (trường hợp tại quận Ngũ Hành Sơn). Chủ nhiệm: TS. Lê Dân. Thành viên: TS. Nguyễn Trần Quốc Vinh . CN. Phan Đình Vấn CN. Thân Trọng Hoài Trang. Mã số: T2009-04-18. Năm: 2010. (May 12 2011 4:58PM)
[6] Đề tài cấp Bộ: Hoàn thiện công tác thống kê nhằm ứng dụng phương pháp Sixsigma ở các doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam (trường hợp các doanh nghiệp ở Đà Nẵng). Chủ nhiệm: TS. Lê Dân. Thành viên: GVC, Ths. Ngô Tân Ths. Phan Thị Bích Vân Ths. Lê Diên Tuấn CN. Phạm Quang Tín. Mã số: B2006-ĐN04-06. Năm: 2009. (May 12 2011 5:13PM)
[7] Đề tài cấp cơ sở: Hoàn thiện phương pháp phân tích hiệu quả của các Doanh nghiệp. Chủ nhiệm: TS. Lê Dân. Thành viên: Ths. Nguyễn Thị Hương Ths. Ngô Tân. Mã số: T2000. Năm: 2006. (May 12 2011 4:48PM)
[8] Đề tài cấp Bộ: Hoàn thiện phương pháp thống kê phân tích năng suất. Chủ nhiệm: TS. Lê Dân. Thành viên: Ths. Ngô Tân Ths. Nguyễn Thị Hương Ths. Phan Thị Bích Vân. Mã số: B2002-14-18. Năm: 2005. (May 12 2011 5:06PM)
[9] Đề tài cấp cơ sở: Ứng dụng EXCEL trong phân tích thống kê. Chủ nhiệm: TS. Lê Dân. Thành viên: Ths. Lê Diên Tuấn Ths. Nguyễn Thị Hương. Mã số: T1999. Năm: 2001. (May 12 2011 4:42PM)
[10] Đề tài Khác: Vận dụng một số phương pháp thống kê để phân tích hiệu quả hoạt động ngân hàng. Chủ nhiệm: TS. Lê Dân. Thành viên: . Mã số: 5.02.10. Năm: 1998. (Jun 9 2011 5:54AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Tham luận: Nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực ngành toán kinh tế và một vài hàm ý. Tác giả: Lê Dân. KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC ĐÀO TẠO NGÀNH TOÁN KINH TẾ TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY VÀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN. Trang: 162-171. Năm 2020. (Aug 1 2020 1:05PM)
[2]Bài báo: Phát triển nông nghiệp công nghệ cao ở KonTum: một số hàm ý chính sách. Tác giả: Lê Dân. NXB Nông Nghiệp, Hà Nội. Số: 978-604-60-0000-0. Trang: 393-399. Năm 2018. (Jul 4 2018 10:35AM)
[3]Tham luận: Liên kết giữa cơ sở đào tạo với doanh nghiệp: Thực trạng và giải pháp. Tác giả: Lê Dân. Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Trang: 222-230. Năm 2015. (Sep 20 2016 3:46PM)
[4]Bài báo: Ứng dụng kỹ thuật khai phá dữ liệu đo lường sự hài lòng về chất lượng khám chữa bệnh tại các bệnh viện công trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Tác giả: Lê Dân. Đà Nẵng. Số: 3 (03). Trang: 89-95. Năm 2015. (Sep 20 2016 3:36PM)
[5]Bài báo: Ứng dụng kỹ thuật khai phá dữ liệu nhằm đo lường sự hài lòng của bệnh nhân về chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh tại các bệnh viện công trên địa bàn tỉnh ĐăkNông. Tác giả: Lê Dân. Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: 3 (76). Trang: 91-96. Năm 2014. (Jun 27 2014 11:59AM)
[6]Bài báo: Ứng dụng mô hình holsat để đánh giá sự hài lòng của du khách tại điểm đến Măng Đen . Tác giả: TS. Lê Dân*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: Số 4(77).2014. Trang: 10. Năm 2014.
(Jul 11 2014 3:38PM)
[7]Bài báo: Hoàn thiện công tác thống kê nhằm triển khai thành công phương pháp sixsigma ở Việt Nam. Tác giả: Lê Dân. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng
marriage affairs open i want an affair
. Số: 4 (65). Trang: 13-18. Năm 2013.
(Jun 21 2013 6:49PM)
[8]Bài báo: Mối liên kết giữa các trường đại học với doanh nghiệp. Tác giả: Lê Dân
marriage affairs open i want an affair
. Tạp chí Sinh hoạt lý luận
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
. Số: 1 (116). Trang: 92-96. Năm 2013.
(Jun 22 2013 3:04PM)
[9]Tham luận: Định hướng sản phẩm du lịch đặc trưng cho khu Du Lịch Sinh thái Quốc gia Măng Đen. Tác giả: Lê Dân. Kỷ yếu Hội thảo "Phát triển Khu Du lịch Sinh thái Quốc gia Măng Đen". Trang: 32-41. Năm 2013. (Jun 22 2013 3:26PM)
[10]Bài báo: Hệ thống thông tin kế toán dựa trên điện toán đám mây: giải pháp hiệu quả cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam. Tác giả: Ts. Lê Dân, Ths. Hoàng Thị Bích Ngọc. Tạp chí Kế toán và Kiểm toán
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Năm 2012.
(May 15 2013 6:15PM)
[11]Bài báo: Ứng dụng mô hình sem đo lường sự hài lòng của sinh viên về chất lượng dịch vụ phục vụ đào tạo. Tác giả: Lê Dân. Tạp chí Khoa học
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Số: Số 4, tập VI. Trang: 121-130. Năm 2012.
(Jun 21 2013 7:08PM)
[12]Bài báo: Mô hình đánh giá ảnh hưởng của các nhân tố đến hài lòng của bệnh nhân về chất lượng dịch vụ y tế tại các bệnh viên công ở thành phố Đà Nẵng. Tác giả: TS. Lê Dân, Ths. Nguyễn THị Hương
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. Tạp chí KHCN Đại học Đà Nẵng. Số: 5(54). Trang: 117-123. Năm 2012. (May 15 2013 6:07PM)
[13]Bài báo: Nghiên cứu ứng dụng chuỗi Markov trong dự báo cơ cấu lao động. Tác giả: TS. Lê Dân, Ths. Hà Thị Phương Thảo
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. tạp chí Khoa học và Công nghệ
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Số: 1(50). Trang: 102-108. Năm 2012.
(May 15 2013 6:12PM)
[14]Bài báo: Phương án đánh giá sự hài lòng về dịch vụ hành chính công của công dân và tổ chức. Tác giả: Lê Dân
walgreens prints coupons open free printable coupons
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 44. Trang: 163-168. Năm 2011.
(Jul 20 2011 10:09AM)
[15]Bài báo: Mô hình đánh giá sự trung thành của sinh viên dựa vào phân tích nhân tố. Tác giả: Lê Dân, Nguyễn Thị Trang. Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: 43. Trang: 135-142. Năm 2011. (Jul 20 2011 6:42AM)
[16]Bài báo: Đánh giá sự hài lòng về dịch vụ hành chính công tại thành phố Đà Nẵng: Tình hình thực hiện và một số kiến nghị. Tác giả: Lê Dân. Tạp chí Sinh hoạt lý luận. Số: 1. Trang: 40-43. Năm 2010. (May 12 2011 11:17PM)
[17]Bài báo: Hoàn thiện công tác thống kê phục vụ triển khai phương pháp SixSigma. Tác giả: Lê Dân
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Thông tin Khoa học Thống kê
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
. Số: 1. Trang: 31-35. Năm 2010.
(May 12 2011 11:18PM)
[18]Bài báo: Đánh giá sự hài lòng về dịch vụ công ở Đà Nẵng. Tác giả: Lê Dân
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Tạp chí Con số và Sự kiện. Số: 4. Trang: 21-24. Năm 2010. (May 12 2011 11:21PM)
[19]Bài báo: Bảo đảm an sinh xã hội ở Đà Nẵng. Tác giả: Lê Dân
marriage affairs open i want an affair
. Tạp chí Con số và Sự kiện. Số: 7. Trang: 23-26. Năm 2010. (Aug 30 2011 7:20AM)
[20]Bài báo: Hoàn thiện công tác thống kê nhằm kiểm soát qui trình trong các doanh nghiệp. Tác giả: Lê Dân. Tạp chí Khoa học & Phát triển
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Số: 146. Trang: 34-36. Năm 2009.
(May 12 2011 11:12PM)
[21]Bài báo: Sử dụng các chỉ số năng lực để kiểm soát qui trình. Tác giả: Lê Dân
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: 30. Trang: 104-109. Năm 2009. (May 12 2011 11:14PM)
[22]Bài báo: Triển khai phương pháp SixSigma tại các doanh nghiệp: Giải pháp cho thời kỳ khó khăn. Tác giả: Lê Dân. Tạp chí Sinh hoạt lý luận
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 4. Trang: 36-40. Năm 2009.
(May 12 2011 11:15PM)
[23]Bài báo: Đặc trưng bạo lực gia đình đối với phụ nữ tại Đà Nẵng. Tác giả: Lê Dân và Nguyễn Thị Hoàng Mai. Tạp chí Khoa học & Phát triển. Số: 140. Trang: 33-37. Năm 2008. (May 12 2011 11:05PM)
[24]Bài báo: Kiểm soát quá trình sản xuất bằng công cụ SPC. Tác giả: Lê Dân. Tạp chí Khoa học & Phát triển
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: Số 140. Trang: 24-26. Năm 2008.
(May 12 2011 11:07PM)
[25]Bài báo: Chọn biến trong hàm tuyến tính bằng thủ tục đưa dần vào. Tác giả: Lê Dân. Tạp chí Khoa học và Công nghệ
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
. Số: 27. Trang: 102-107. Năm 2008.
(May 12 2011 11:11PM)
[26]Bài báo: Tiếp cận mới về bản chất năng suất và phân tích nó. Tác giả: Lê Dân. Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: 19. Trang: 26-30. Năm 2007. (May 12 2011 10:59PM)
[27]Bài báo: Phân tích độ nhạy trong các bài toán tối ưu. Tác giả: Lê Dân
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: 21. Trang: 75-79. Năm 2007. (May 12 2011 11:01PM)
[28]Bài báo: Xây dựng mô hình hồi qui trong phân tích kinh tế. Tác giả: Lê Dân
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Tạp chí Thông tin Khoa học Thống kê
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Số: 4. Trang: 9-12. Năm 2007.
(May 12 2011 11:03PM)
[29]Bài báo: Giải thích ý nghĩa của các tham số trong các mô hình hồi qui. Tác giả: Lê Dân. Tạp chí Thông tin Khoa học Thống kê
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. Số: 4. Trang: 38-41. Năm 2006.
(May 12 2011 10:57PM)
[30]Bài báo: Sử dụng phương pháp hồi qui với biến giả trong phân tích dân số. Tác giả: Lê Dân. Tạp chí Thông tin Khoa học Thống kê. Số: 3. Trang: 26- 29. Năm 1998. (May 12 2011 10:31PM)
[31]Bài báo: Sử dụng Excel trong phân tích hồi qui. Tác giả: Lê Dân. Tạp chí Thông tin Khoa học Thống kê. Số: 2. Trang: 27- 29. Năm 1998. (May 12 2011 10:20PM)
[32]Bài báo: Cần hoàn thiện hệ thống thông tin trong thống kê hoạt động ngân hàng. Tác giả: Lê Dân
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Tạp chí Ngân hàng
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Số: 4. Trang: 29-31. Năm 1998.
(Dec 31 2010 9:36AM)
[33]Bài báo: Đôi điều về nhóm chỉ tiêu tỷ suất trong thống kê dân số. Tác giả: Lê Dân. Tạp chí Kinh tế và Phát triển. Số: Đặc san. Trang: 39-41. Năm 1998. (Dec 31 2010 9:36AM)
  
 Sách và giáo trình
[1]Phương pháp định lượng trong kinh tế Chủ biên: Ts. Lê Dân. Đồng tác giả: Ths. Nguyễn Trung Kiên. Nơi XB: Nhà xuất bản Tài chính. Năm 2010.(May 12 2011 11:24PM)
[2]Kinh tế Lượng Chủ biên: Ts. Lê Dân. Nơi XB: Nhà xuất bản Đà Nẵng. Năm 2010.(May 12 2011 11:27PM)
  
 Hướng dẫn Sau đại học
SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Phạm Nguyễn Thị Hoàng Hoa
Đề tài:
Trách nhiệm: Hướng dẫn 1

 Tiến sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2021

[2]Trần Thị Nga
Đề tài: Phát triển công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp của huyện An Bình tỉnh Bình Định

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2014

[3]Nguyễn Thị Thùy Nga
Đề tài: Phát triển Nông nghiệp trên địa bàn huyện Hoài Nhơn tỉnh Bình Định

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2014

[4]Lê Tấn Mỹ
Đề tài: Phát triển nuôi trồng Thủy sản tại huyện hoài Nhơn tỉnh Bình Định

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2014

[5]Cao Nguyễn Thành Trung
Đề tài: Hoàn thiện chính sách thu hút nguồn nhân lực ngành y tế tỉnh Quảng Ngãi

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2014

[6]Huỳnh Thanh Liêm
Đề tài: Nghiên cứu hành vi khách hàng sử dụng dịch vụ bảo hiểm Y tế tự nguyện trên địa bàn tỉnh KonTum

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[7]Phạm Thị Mận
Đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh đến sự hài lòng của bệnh nhân tại bệnh viện Da liễu Trung ương Quy Hòa

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[8]Dương Anh Hùng
Đề tài: Ứng dụng mô hình Holsat để đánh giá sự hài lòng của du khách nội địa tại khu du lịch Sinh thái Măng Đen, tỉnh KonTum

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[9]Mai Thị Kim Yến
Đề tài: Giải pháp chuyển dịch cơ cấu cây trồng trên địa bàn huyện Ngọc Hồi - Tỉnh KonTum

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[10]Trần Xuân Hiền
Đề tài: Nghiên cứu sự hài lòng của bệnh nhân nội trú về dịch vụ khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đăk Nông

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[11]Đặng Hồng Anh
Đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của các nhân tố đến sự hài lòng của bệnh nhân đối với dịch vụ khám chữa bệnh tại Bệnh viện Hoàn Mỹ thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[12]Hồ Đức
Đề tài: Hoàn thiện hệ thống thông tin quản trị quan hệ khách hàng tại công ty Ong mật ĐăkLăk

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[13]Nguyễn Thị Thúy Diễn
Đề tài: Một số giải pháp phát triển nghề truyền thống tại làng nghề dệt lụa Mã Châu huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Trường Đại học kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2011

 2011

[14]Nguyễn Thị Thùy Giang
Đề tài:

Đánh giá sự hài lòng của sinh viên đối với dịch vụ Ký túc xá Trường Cao Đẳng CNTT hữu nghị Việt- Hàn, Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Trường Đại học kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[15]Võ Thành Nhân
Đề tài:

Phân tích thu nhập của hộ gia đình ở tỉnh Quảng Ngãi

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[16]Nguyễn Văn Vinh
Đề tài: Phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các hợp tác xã nông nghiệp tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2006-2010

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2011

 2011

[17]Nguyễn Thị Nhàn
Đề tài: Giải pháp thu hút vốn đầu tư để phát triển Khu công nghiệp thuộc tỉnh Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2011

 2011

[18]Huỳnh Tiến Nam
Đề tài: Hoàn thiện hệ thống thông tin công tác quản lý sinh viên tại trường Cao đẳng Thương mại

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[19]Trần Thị Nga
Đề tài: Phân tích thu nhập và sự phân hóa giàu nghèo ở Quảng Nam giai đoạn 2002-2010

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2011

 2011

[20]Phạm Thị Thoại Thi
Đề tài:

Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh tại  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2009

 2010

[21]Phạm Đình Dũng
Đề tài:

Nâng cao năng lực cạnh tranh của chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2009

 2010

  
 Khen thưởng
[1] GIẢNG VIÊN GIỎI. Số: 1501/QĐ-TĐKT. Năm: 2002.
[2] GIẢNG VIÊN GIỎI. Số: 1651/QĐ-TĐKT. Năm: 2003.
[3] GIẢNG VIÊN GIỎI. Số: 2060/QĐ-TĐKTP. Năm: 2005.
[4] GIẢNG VIÊN GIỎI. Số: 2667/QĐ-TĐKT. Năm: 2006.
[5] CHIẾN SĨ THI ĐUA CƠ SỞ. Số: 4914/QĐ-KT. Năm: 2007.
[6] CHIẾN SĨ THI ĐUA CƠ SỞ. Số: 3554/QĐ-KT. Năm: 2008.
[7] Bằng khen của UBND. Số: 9350/QĐ-UBND. Năm: 2008.
[8] CHIẾN SĨ THI ĐUA CẤP BỘ. Số: 2010/QĐ-BGDĐT. Năm: 2008.
[9] CHIẾN SĨ THI ĐUA CƠ SỞ. Số: 3173/QĐ-KT. Năm: 2009.
[10] CHIẾN SĨ THI ĐUA CƠ SỞ. Số: 5122/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2010.
[11] CHIẾN SĨ THI ĐUA CẤP BỘ. Số: 6156/QD-BGDĐT. Năm: 2010.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Phân tích và trực quan dữ liệu
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2016 Sinh viên đại học ngành Thống kê Kinh tế Học viên cao học ngành Thống kê Kinh tế và Kế toán  
[2]Hệ thống thông tin quản trị
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2009 Học viên cao học ngành Quản trị Kinh doanh  Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
[3]Hệ thống thông tin quản lý
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2005 Sinh viên đại học hệ chính qui và tại chức  Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
[4]Kinh tế lượng
Ngành: Các ngành KHKT khác
 1994 Sinh viên Đại học hệ chính qui Học viên cao học ngành Thống kê Kinh tế, Kế toán, Ngân hàng.  Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
[5]Nguyên Lý thống kê Kinh tế nay là Thống kê Kinh doanh và Kinh tế
Ngành: Các ngành KHKT khác
 1989 Sinh viên Đại học hệ chính qui  Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
  
 Thông tin khác
  

Hướng nghiên cứu:

- Phân tích định lượng các vấn đề kinh tế - xã hội: Đánh giá mức độ hài lòng về chất lượng dịch vụ, hài lòng công việc, nghiên cứu các lý thuyết hành vi ..


- Nghiên cứu hệ thống thông tin quản lý: Phát triển hệ thống thông tin quản lý, ứng dụng mô hình chấp nhận công nghệ (TAM), mô hình DeLone & McLean, mô hình Seddon,.. để đánh giá ứng dụng thành công công nghệ


 - Nghiên cứu ứng dụng các công cụ thống kê trong kiểm soát chất lượng sản phẩm, kiểm soát qui trình,..

- Tư vấn điều tra và phân tích dữ liệu bằng các phần mềm SPSS, AMOS, EXCEL.

cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
abortion pill services abortion pill articles having an abortion
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn