Select * from Danhba where del=0 and vehuu=0 and usrname='nmtoan' Science curiculum vitae personally - University of Da Nang
 

Nguyễn Mạnh Toàn
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 36,167,211

 
Mục này được 23552 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Mạnh Toàn
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  05/10/1971
Nơi sinh: Quảng Nam
Quê quán Điện Bàn, Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kế toán; Tại: Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Ban Giám hiệu; Trường Đại học Kinh tế
Chức vụ: Hiệu trưởng
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2006; Chuyên ngành: Kinh tế; Tại: Đại học Kobe, Nhật Bản
Chức danh KH:  Phó Giáo sư; công nhận năm: 2011
Dạy CN: Kế toán, Kinh tế
Lĩnh vực NC: Kế toán quản trị, Phân tích tài chính, Ứng dụng tin học trong công tác kế toán, Mô hình cân bằng tổng thể và ứng dụng trong thực tế, Mô hình cân đối liên ngành, liên vùng.
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Điện thoại: 0511.3958753; Mobile: 0905141515
Email: nm_toan@due.edu.vn; nm_toankobe@yahoo.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Từ 1994-1998: Giảng viên khoa Kế toán, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Kinh tế và QTKD
Từ 1998-2000: Học Thạc sỹ tại Học viện công nghệ Châu Á - AIT, Thái Lan
Từ 2000-2002: Phó Trưởng phòng Đào tạo & CTSV, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
Từ 2002-2006: Nghiên cứu sinh tại Đại học Kobe, Nhật Bản
Từ 2006-2009: Trưởng phòng Đào tạo, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
Từ 2010-2011: Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
Từ 2011-2/2014: Trưởng ban, Ban Kế hoạch - Tài chính Đại học Đà Nẵng
Từ tháng 3/2014-9/2014: UV Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHĐN, Phó Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng phụ trách Trường Đại học Kinh tế (từ tháng 8/2014)
Từ tháng 10/2014 - Nay: Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp Bộ: Phân tích tác động của việc thành lập hành lang kinh tế Đông Tây đến Vùng kinh tế trọng điểm Miền Trung. Chủ nhiệm: Nguyễn Mạnh Toàn. Thành viên: Huỳnh Thị Hồng Hạnh, Lê Văn Huy, Võ Thị Thúy Anh, Bùi Quang Bình. Mã số: B2009-TDA02-17-TRIG. Năm: 2012. (Sep 11 2012 4:32PM)
[2] Đề tài cấp Bộ trọng điểm: Tác động của việc gia nhập WTO đến phân phối thu nhập và khoảng cách giàu nghèo tại các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ. Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Mạnh Toàn. Thành viên: Ths. Huỳnh Thị Hồng Hạnh (Thư ký). Mã số: B2008-ĐN04-35-TĐ. Năm: 2011. (Feb 15 2011 3:37PM)
[3] Đề tài cấp Bộ: Xây dựng hệ thống qui trình quản lý đào tạo Hệ vừa học vừa làm tại Trường Đại học Kinh tế. Chủ nhiệm: Ths. Nguyễn Trung Kiên. Thành viên: Nguyễn Mạnh Toàn, Huỳnh Thị Hồng Hạnh. Mã số: B2007-D9N04-19. Năm: 2010. (May 27 2011 7:49AM)
[4] Đề tài cấp Bộ: Thiết lập chỉ số hài lòng khách hàng trong lĩnh vực ngân hàng: Nghiên cứu thực tiễn tại thành phố Đà Nẵng . Chủ nhiệm: Lê Văn Huy. Thành viên: Nguyễn Mạnh Toàn, Đào Hữu Hòa
  .
Mã số: B2008-D9N04-31. Năm: 2010.
(Feb 15 2011 3:35PM)
[5] Đề tài cấp Bộ: Xây dựng hệ thống thông tin quản lý đào tạo theo tín chỉ tại trường Đại học kinh tế. Chủ nhiệm: Nguyễn Mạnh Toàn. Thành viên: . Mã số: MS. B2006-ĐN04-15 . Năm: 2009. (Jan 13 2011 7:40AM)
[6] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu tác động của tự do hóa Thương mại quốc tế đến cơ cấu công nghiệp của thành phố Đà Nẵng . Chủ nhiệm: Trương Bá Thanh, . Thành viên: Nguyễn Mạnh  Toàn (Thư  ký ) . Mã số: B2006 - ĐN04 - 16. Năm: 2008. (Jan 13 2011 7:41AM)
[7] Đề tài cấp Thành phố: Dự báo tác động của việc Việt nam gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) đến cấu trúc kinh tế Thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Trương Bá Thanh,. Thành viên: Nguyễn Mạnh Toàn (Thư ký ). Mã số: 0. Năm: 2008. (Jan 13 2011 7:43AM)
[8] Đề tài cấp Bộ: Định hướng chiến lược nhằm thu hút vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài vào Thành phố Đà Nẵng đến năm 2010. Chủ nhiệm: Nguyễn Mạnh Toàn. Mã số: B2001-14-04. Năm: 2004. (Jan 13 2011 7:44AM)
[9] Đề tài cấp Bộ: Tin học hoá công tác kế toán trong các doanh nghiệp. Chủ nhiệm: Trương Bá Thanh. Thành viên: Nguyễn Mạnh Toàn (Thư  ký ) . Mã số: B1998-14-20. Năm: 2000. (Jan 13 2011 7:45AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Lập bảng cân đối liên ngành theo giá cơ bản: cách tiếp cận từ bảng cung ứng và bảng sử dụng sản phẩm. Tác giả: Nguyễn Mạnh Toàn, Nguyễn Thị Hương.*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 04(89).2015. Trang: 143. Năm 2015. (Jun 10 2015 3:58PM)
[2]Bài báo: Phân tích môi trường - Cách tiếp cận từ mô hình input-output mở rộng . Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Mạnh Toàn*; ThS. Nguyễn Thị Hương.. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 4(77).2014. Trang: 141. Năm 2014. (Jul 11 2014 3:38PM)
[3]Bài báo: Lựa chọn các ngành ưu tiên phát triển dựa trên cơ sở phân tích cân đối liên ngành. Tác giả: Nguyễn Mạnh Toàn, Nguyễn Thị Hương. Tạp chí Kinh tế và phát triển
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Số: 203(II). Trang: 78-85. Năm 2014.
(Jul 11 2014 4:17PM)
[4]Bài báo: Estimating CES and CET parameters for Vietnam economy using maximum entropy approach. Tác giả: Nguyễn Mạnh Toàn, Nguyễn Thị Hương. Tạp chí Khoa học và công nghệ
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 6(2014). Trang: 45-53. Năm 2014.
(Jul 11 2014 4:23PM)
[5]Bài báo: Yêu cầu mới đối với hệ thống thông tin kế toán trong các bệnh viện công. Tác giả: Nguyễn Mạnh Toàn, Huỳnh Thị Hồng Hạnh. Tạp chí Kinh tế và phát triển. Số: 204(II). Trang: 82-90. Năm 2014. (Jul 11 2014 4:19PM)
[6]Tham luận: Kế toán hoạt động khám chữa bệnh dịch vụ tại các bệnh viện công: Thực trạng và đề xuất. Tác giả: Nguyễn Mạnh Toàn, Huỳnh Thị Hồng Hạnh. Hội thảo khoa học: Kế toán khu vực công tại Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế toàn cầu. Trang: 119-130. Năm 2014. (Oct 22 2014 9:01PM)
[7]Bài báo: Tiếp cận tổng thể và đa chiều về hệ thống thông tin kế toán. Tác giả: Nguyễn Mạnh Toàn, Huỳnh Thị Hồng Hạnh. Tạp chí Kinh tế và phát triển
marriage affairs open i want an affair
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 192. Trang: 80-88. Năm 2013.
(Jul 11 2014 4:04PM)
[8]Bài báo: Đánh giá hiệu quả của hệ thống thông tin kế toán. Tác giả: Nguyễn Mạnh Toàn, Huỳnh Thị Hồng Hạnh. Tạp chí Kế toán và Kiểm toán
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Số: 6 (2013). Trang: 23-28. Năm 2013.
(Jul 11 2014 4:12PM)
[9]Bài báo: Xác định các chỉ số liên kết kinh tế thông qua phân tích cân đối liên ngành. Tác giả: Nguyễn Mạnh Toàn, Nguyễn Thị Hương. Tạp chí Khoa học và công nghệ. Số: 2(65). Trang: 143-148. Năm 2013. (Jul 11 2014 4:15PM)
[10]Bài báo: Tổ chức hệ thống thông tin kế toán trong trường đại học theo cách tiếp cận chu trình. Tác giả: Nguyễn Mạnh Toàn, Huỳnh Thị Hồng Hạnh
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học & Công nghệ. Số: 9 (58). Trang: 123-129. Năm 2012. (May 9 2013 2:46PM)
[11]Tham luận: Tiêu chí đánh giá chất lượng phần mềm kế toán. Tác giả: Nguyễn Mạnh Toàn, Huỳnh Thị Hồng Hạnh. Hội thảo khoa học: Kế toán, kiểm toán trong quá trình cải cách và hội nhập. Trang: 103-110. Năm 2012. (Aug 27 2012 9:28PM)
[12]Bài báo: Phân tích tác động về kinh tế của Tuyến hành lang Kinh tế Đông Tây đến Vùng Kinh tế trọng điểm Miền Trung. Tác giả: Nguyễn Mạnh Toàn. Tạp chí Khoa học & Công nghệ. Số: 56. Trang: 123-128. Năm 2012. (Sep 11 2012 4:23PM)
[13]Bài báo: The Effect of Trade Libelization on Vietnamese Household Welfare with Different Tax Policies. Tác giả: Nguyen Manh Toan
marriage affairs open i want an affair
. Economic Development Review. Số: 204. Trang: 43-49. Năm 2011. (Sep 11 2012 4:41PM)
[14]Bài báo: Tác động của việc gia nhập WTO đến phân phối thu nhập giữa các nhóm hộ gia đình tại Việt Nam. Tác giả: Nguyễn Mạnh Toàn
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Kinh tế và phát triển. Số: 168. Năm 2011. (May 27 2011 8:29AM)
[15]Bài báo: Ứng dụng mô hình cân đối liên vùng trong phân tích các quan hệ liên kết kinh tế. Tác giả: Nguyễn  Mạnh  Toàn 
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Kinh tế và Phát triển. Số: 165. Trang: 38-46. Năm 2011. (Apr 13 2011 2:10PM)
[16]Bài báo: Giới thiệu cấu trúc cơ bản và nguyên lý hoạt động của mô hình cân bằng tổng thể dạng động. Tác giả: Nguyễ n Mạnh  Toàn 
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 6(41). Trang: 185-194. Năm 2011. (Apr 13 2011 2:53PM)
[17]Bài báo: Tổ chức dữ liệu kế toán trong điều kiện tin học hóa. Tác giả: Nguyễn Mạnh Toàn, Huỳnh Thị Hồng Hạnh. Tạp chí Kế toán và Kiểm toán
marriage affairs all wife cheat i want an affair
. Số: 91. Trang: 31-34 và 36. Năm 2011.
(May 27 2011 6:04AM)
[18]Bài báo: Chuyển dịch cơ cấu các ngành kinh tế của Việt Nam dưới tác động của việc cắt giảm thuế nhập khẩu. Tác giả: Nguyễn Mạnh Toàn. Tạp chí Phát triển kinh tế. Số: 247. Trang: 8-15. Năm 2011. (May 27 2011 8:18AM)
[19]Bài báo: Tiếp cận theo chu trình - Cơ sở để nâng cao hiệu quả của hệ thống thông tin kế toán. Tác giả: Nguyễn Mạnh Toàn. Tạp chí Kế toán và Kiểm toán. Số: 92. Năm 2011. (May 27 2011 8:21AM)
[20]Bài báo: Xác định các ngành ưu tiên thu hút đầu tư của Thành phố Đà Nẵng bằng Phương pháp cân bằng tổng thể dạng động. Tác giả: Nguyễn Mạnh Toàn
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Phát triển Kinh tế
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 244. Năm 2011.
(Feb 15 2011 3:50PM)
[21]Bài báo: Các nhân tố tác động đến việc thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào một địa phương của Việt Nam. Tác giả: Nguyễn Mạnh  Toàn . Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Số: 40 (II). Trang: 270-276. Năm 2010.
(Jan 13 2011 8:04AM)
[22]Bài báo: Ứng dụng ERP trong tổ chức quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ. Tác giả: Nguyễn Mạnh Toàn, Huỳnh Thị Hồng Hạnh  . Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 40 (II). Trang: 277-285. Năm 2010. (Jan 13 2011 8:07AM)
[23]Bài báo: Kế toán chi phí theo chuỗi giá trị - Cách tiếp cận mới cho mô hình sản xuất tinh gọn. Tác giả: Huỳnh Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Mạnh Toàn . Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 39 (II). Trang: 124-131. Năm 2010. (Jan 13 2011 8:09AM)
[24]Bài báo: Ứng dụng mô hình cân bằng tổng thể vào phân tích mối quan hệ giữa ngành công nghiệp chính yếu và các ngành công nghiệp phụ trợ. Tác giả: Nguyễn Mạnh Toàn . Tạp chí Kinh tế và phát triển. Số: 159. Trang: 19-26. Năm 2010. (Jan 13 2011 8:12AM)
[25]Bài báo: Bút toán trùng và phương pháp xử lý trong các phần mềm kế toán. Tác giả: Nguyễn Mạnh Toàn, Huỳnh Thị Hồng Hạnh
marriage affairs open i want an affair
. Tạp chí Kế toán
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: 87. Trang: 19-22. Năm 2010.
(Jan 13 2011 8:19AM)
[26]Tham luận: Ứng dụng ERP trong tổ chức đào tạo tín chỉ - Kinh nghiệm của Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Mạnh Toàn, Huỳnh Thị Hồng Hạnh. Hội thào về đào tạo theo học chế tín chỉ do Trường Đại học Qui Nhơn tổ chức. Trang: 1-10. Năm 2009. (May 27 2011 8:31AM)
[27]Bài báo: Đánh giá tổng thể chỉ tiêu tài chính trong phân loại tài chính doanh nghiệp. Tác giả: Trương Bá Thanh, Nguyễn Mạnh Toàn, Lê Văn Huy. Tạp chí Ngân hàng
marriage affairs open i want an affair
. Số: 10. Trang: 34-40. Năm 2009.
(Jan 13 2011 8:15AM)
[28]Tham luận: Xây dựng cơ sở lý thuyết phân tích khả năng liên kết nội bộ ngành kinh tế: Cách tiếp cận về chỉ tiêu tài chính. Tác giả: Trương Bá Thanh, Nguyễn Mạnh Toàn, Lê Văn Huy
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Hội thảo khoa học cấp Bộ: Liên kết kinh tế trên địa bàn Miền Trung – Tây Nguyên
marriage affairs open i want an affair
. Trang: 325-333. Năm 2009.
(Jan 13 2011 7:50AM)
[29]Tham luận: Phân tích sự khác biệt của chất lượng điều hành kinh tế: Cách tiếp cận dựa trên chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh(PCI). Tác giả: Trương Bá Thanh, Nguyễn Mạnh Toàn, Lê Văn Huy. Hội nghị khoa học Liên kết kinh tế Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung
marriage affairs open i want an affair
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Trang: 79-87. Năm 2008.
(Jan 13 2011 7:51AM)
[30]Bài báo: Analyzing the relationship between income groups and final demand in Vietnam based on extended IO framework. Tác giả: Bui Trinh, Le Ha Thanh, Nguyen Manh Toan, Le Van Chon
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. A Social Science Review. Số: 49. Trang: 66-77. Năm 2007. (Jan 13 2011 8:00AM)
[31]Tham luận: Ứng dụng phương pháp cân bằng tổng thể trong phân tích mối quan hệ giữa ngành công nghiệp chính yếu và các ngành công nghiệp phụ trợ: Trường hợp công nghiệp da VN. Tác giả: Trương Bá Thanh, Nguyễn Mạnh Toàn
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Hội thảo: Ảnh hưởng của việc gia nhập WTO đối với nền kinh tế Việt Nam
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Trang: 289-316. Năm 2007.
(Feb 15 2011 3:53PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Using Potency Index to Calculate Provincial Competitiveness Index (PCI) in Vietnam. Authors: Truong Ba Thanh, Nguyen Manh Toan, Le Van Huy . International Journal of Accounting Information Science and Leadership. No: Volume 2, Issue 6. Pages: 1-11. Year 2010. (Feb 15 2011 4:17PM)
[2]Presentations: The Effect of Trade Liberalization on Income Distribution in Vietnam - Dynamic CGE Approach. Authors: Truong Ba Thanh, Nguyen Manh Toan
. Fifth Annual APEA Conference, University of California, Santa Cruz
marriage affairs open i want an affair
. Year 2009.
(Jan 13 2011 7:47AM)
[3]Presentations: Enhancing the role of Danang in enveloping logistic services on the East – West Economic Corridor. Authors: Truong Ba Thanh, Dao Huu Hoa, Tran Dinh Khoi Nguyen, Nguyen Manh Toan. International Symposium “Economic Development and the Formation of International Distribution Network in GMS”, Hosted by Xiamen University and Obirin University – China
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Pages: 13-30. Year 2009.
(Jan 13 2011 7:49AM)
[4]Article: Research on the International Economic Integration Ability of Vietnamese Machinery Industry: Financial Capacity Approach. Authors: Truong Ba Thanh, Nguyen Manh Toan, Le Van Huy. Annual Bulletin of The Institute for Industrial Rerearch of Obirin University, Japan
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
. No: 26. Pages: 39-62. Year 2008.
(Jan 13 2011 7:53AM)
[5]Article: Foreign Investment and Local Industrial Development in Vietnam after Accession to WTO – Focus on the Change of Labor Cost,. Authors: Truong Ba Thanh, Nguyen Manh Toan. Annual Bulletin of The Institute for Industrial Rerearch of Obirin University, Japan. No: 25. Pages: 107-139. Year 2007. (Jan 13 2011 7:54AM)
[6]Article: Changes in Vietnamese Industrial Structure in the context of trade liberalization. Authors: Truong Ba Thanh, Nguyen Manh Toan. Annual Bulletin of The Institute for Industrial Rerearch of Obirin University, Japan. No: 24. Pages: 109-138. Year 2006. (Jan 13 2011 7:55AM)
[7]Presentations: The Effect of Trade Liberalization on Income Distribution in Vietnam - Dynamic Computable General Equilibrium Approach. Authors: Nguyen Manh Toan, Chen Kuang-hui. Vietnam Development Forum (VDF) Tokyo. Year 2005. (Jan 13 2011 7:58AM)
[8]Presentations: The effect of trade liberalization on income distribution in Vietnam – Computable General Equilibrium (CGE) approach. Authors: Nguyen Manh Toan. The first Vietnamese-Japanese students’ scientific exchange meeting (VJSE-2004), Osaka, Japan. Year 2004. (Jan 13 2011 7:57AM)
[9]Presentations: Measures to improve the Foreign Direct Investment climate in Central Vietnam. Authors: Nguyen Manh Toan. International conference on “Social-economic strategies for Central Vietnam at the dawn of the twenty-first century”, Danang University and US-Vietnam foundation
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Pages: 113-129. Year 2000.
(Jan 13 2011 8:02AM)
  
 Sách và giáo trình
(May 27 2011 7:56AM)(Feb 15 2011 4:20PM)
[1]Hệ thống thông tin kế toán Chủ biên: TS. Nguyễn Mạnh Toàn. Đồng tác giả: Huỳnh Thị Hồng Hạnh. Nơi XB: Tài chính. Năm 2011.
[2]Vietnam: Challenges on the Path to Development Chủ biên: Truong Quang. Đồng tác giả: Nguyen Manh Toan, Fredric William, Lai Xuan Thuy, Nguyen Thi Thuc Doan, Nguyen Tai Vuong, Quan Minh Nhat, Clemens Bechter, Tran Van Duc, Pham Thi Huyen, Do Ba Khang, Le Chien Thang, Le Hieu Hoc, Truong Thi Lan Anh, Duong Nhu Hung. Nơi XB: SAV-SOM Joint Publishing. Năm 2000.
  
 Hướng dẫn Sau đại học
SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Trần Thị Thu Hà
Đề tài: Hoàn thiện hệ thống thông tin kế toán theo định hướng ERP tại Công ty TNHH Thương mại và Giao nhận quốc tế Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2009

 2010

[2]Nguyễn Thị Thu Hà
Đề tài: Hoàn thiện hệ thống thông tin kế toán theo định hướng ERP tại Công ty cổ phần vận tải biển Đà Nẵng.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2009

 2010

[3]Huỳnh Thị Tú
Đề tài: Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại các công ty may ở Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2009

 2010

[4]Trần Thị Kim Phú
Đề tài: Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại Công ty 545

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2009

 2010

[5]Ngô Thị Hường
Đề tài: Hoàn thiện công tác kế toán quản trị chi phí tại Công ty Cổ phần Bia Phú Minh

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2009

 2010

[6]Nguyễn Lương Định
Đề tài: Hoàn thiện công tác Kiểm soát nội bộ về chí phí xây lắp tại Công ty Cổ phần xây lắp và phát triển Nhà Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2009

 2010

[7]Lê Thị Thụ Hiền
Đề tài: Hoàn thiện công tác Kiểm soát nội bộ về chí phí sản xuất tại Công ty giày Thượng Đình

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2009

 2009

[8]Nguyễn Thị Thu Hiền
Đề tài: Tổ chức kế toán trách nhiệm tại Công ty TNHH một thành viên Cảng Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2008

 2009

[9]Phạm Thị Kim Liên
Đề tài: Phân tích hiệu quả tài chính tại các doanh nghiệp may trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2008

 2009

[10]Trần Mậu Thông
Đề tài: Hoàn thiện hệ thống thông tin kế toán Công ty Cổ phần Lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2008

 2009

[11]Đặng Ngọc Bích
Đề tài: Ứng dụng phương pháp định giá dựa trên chi phí trong việc xây dựng giá vé máy bay nội địa tại Tổng Công ty Hàng không Việt Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2008

 2009

[12]Ngô Thị Hoài An
Đề tài: Phân tích tác động đ òn bẩy tà chính đến hiệu quả vả rủi ro tại các công ty niêm yết - cơ sở giao dịch Thành phố Hồ Chí Minh

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2008

 2009

[13]Nguyễn Thị Kiều Hạnh
Đề tài: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính tại các doanh nghiệp xây lắp trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2007

 2008

[14]Nguyễn Thị Thu Thảo
Đề tài: Hoàn thiện Kiểm soát nội bộ về chí phí tại cảng Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2006

 2008

[15]Nguyễn Trường Sơn
Đề tài: Dự toán và phân tích biến động chi phí tại công ty liên doanh Khải Thiện

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2007

 2008

[16]Trương Công Khoái
Đề tài: Tăng cường kiểm soát thuế tại các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2007

 2008

[17]Lương Thị Gái
Đề tài: Kiểm soát chi phí phục vụ hành khách tại Tổng cô ng ty Hàng khô ng Việ t Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2007

 2008

  
 Khen thưởng
[1] Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Số: 3543/QĐKT. Năm: 1994.
[2] Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Số: 1162/GD-ĐT. Năm: 2003.
[3] Chiến sỹ thi đua cơ sở. Số: 4916/QĐ-TĐKT. Năm: 2007.
[4] Chiến sỹ thi đua cơ sở. Số: 4283/QĐ-TĐKT. Năm: 2008.
[5] Chiến sỹ thi đua cơ sở. Số: 3173/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2009.
[6] Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố Đà Nẵng. Số: 8202/QĐ-UBND. Năm: 2009.
[7] Chiến sỹ thi đua cơ sở. Số: 5122/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2010.
[8] Chiến sỹ thi đua cấp Bộ. Số: 1214/QĐ-BGDĐT. Năm: 2010.
[9] Chiến sỹ thi đua cơ sở. Năm: 2011.
[10] Chiến sỹ thi đua cơ sở. Năm: 2012.
[11] Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Năm: 2012.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Kế toán hành chính sự nghiệp
Ngành: Kế toán
 2012 Đại học
marriage affairs open i want an affair
 Trường Đại học Kinh tế
[2]Hệ thống thông tin kế toán
Ngành: Kế toán
 2011 Sau đại học, Đại học
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
 Trường Đại học Kinh tế
[3]Phương pháp Nghiên cứu khoa học
Ngành: Kinh tế học
 2006 Học viên cao học các ngành Kinh tế
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
 Trường Đại học kinh tế, Đại học Đà Nẵng
[4]Phân tích hoạt động kinh doanh
Ngành: Kế toán
 2002 Sinh viên đại học, học viên cao học các ngành kinh tế  Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
[5]Tin học hóa Kế toán
Ngành: Kế toán
 2001 Sinh viên đại học, học viên cao học chuyên ngành Kế toán  Trương Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
[6]Kế toán quản trị
Ngành: Kế toán
 2000 Sinh viên đại học, học viên cao học các chuyên ngành Kinh tế  Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn