Nguyễn Mạnh Toàn
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,342,135

 
Mục này được 49986 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Mạnh Toàn
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  10/05/1971
Nơi sinh: Quảng Nam
Quê quán Điện Bàn, Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kế toán; Tại: Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Ban Giám hiệu; Trường Đại học Kinh tế
Chức vụ: Hiệu trưởng
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2006; Chuyên ngành: Kinh tế; Tại: Đại học Kobe, Nhật Bản
Chức danh KH:  Phó Giáo sư; công nhận năm: 2011
Dạy CN: Kế toán, Kinh tế
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Từ 1994-1998: Giảng viên khoa Kế toán, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Kinh tế và QTKD
Từ 1998-2000: Học Thạc sỹ tại Học viện công nghệ Châu Á - AIT, Thái Lan
Từ 2000-2002: Phó Trưởng phòng Đào tạo & CTSV, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
Từ 2002-2006: Nghiên cứu sinh tại Đại học Kobe, Nhật Bản
Từ 2006-2009: Trưởng phòng Đào tạo, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
Từ 2010-2011: Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
Từ 2011-2/2014: Trưởng ban, Ban Kế hoạch - Tài chính Đại học Đà Nẵng
Từ tháng 3/2014-9/2014: UV Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHĐN, Phó Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng phụ trách Trường Đại học Kinh tế (từ tháng 8/2014)
Từ tháng 10/2014 - 04/2020: Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế
Từ tháng 05/2020 - Nay: Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp Nhà nước: Đánh giá tác động của các hiệp định thương mại tự do đến cơ cấu kinh tế và xác định các ngành có lợi thế phát triển trong cơ cấu kinh tế của Việt Nam. Chủ nhiệm: PGS.TS. Nguyễn Mạnh Toàn. Mã số: KX.01.20/16-20. Năm: 2020. (Sep 8 2020 2:49PM)
[2] Đề tài cấp Bộ: Phân tích tác động của việc thay đổi giá dầu mỏ đối với nền kinh tế Việt Nam. Chủ nhiệm: Nguyễn Mạnh Toàn. Thành viên: Ông Nguyên Chương; Nguyễn Thị Hương, Huỳnh Thị Hồng Hạnh. Mã số: B2016-DNA-18-TT. Năm: 2018. (Jun 4 2019 10:03AM)
[3] Đề tài cấp Bộ: Phân tích tác động của việc thành lập hành lang kinh tế Đông Tây đến Vùng kinh tế trọng điểm Miền Trung. Chủ nhiệm: Nguyễn Mạnh Toàn. Thành viên: Huỳnh Thị Hồng Hạnh, Lê Văn Huy, Võ Thị Thúy Anh, Bùi Quang Bình. Mã số: B2009-TDA02-17-TRIG. Năm: 2012. (Sep 11 2012 4:32PM)
[4] Đề tài cấp Bộ trọng điểm: Tác động của việc gia nhập WTO đến phân phối thu nhập và khoảng cách giàu nghèo tại các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ. Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Mạnh Toàn. Thành viên: Ths. Huỳnh Thị Hồng Hạnh (Thư ký). Mã số: B2008-ĐN04-35-TĐ. Năm: 2011. (Feb 15 2011 3:37PM)
[5] Đề tài cấp Bộ: Thiết lập chỉ số hài lòng khách hàng trong lĩnh vực ngân hàng: Nghiên cứu thực tiễn tại thành phố Đà Nẵng . Chủ nhiệm: Lê Văn Huy. Thành viên: Nguyễn Mạnh Toàn, Đào Hữu Hòa
  .
Mã số: B2008-D9N04-31. Năm: 2010.
(Feb 15 2011 3:35PM)
[6] Đề tài cấp Bộ: Xây dựng hệ thống qui trình quản lý đào tạo Hệ vừa học vừa làm tại Trường Đại học Kinh tế. Chủ nhiệm: Ths. Nguyễn Trung Kiên. Thành viên: Nguyễn Mạnh Toàn, Huỳnh Thị Hồng Hạnh. Mã số: B2007-D9N04-19. Năm: 2010. (May 27 2011 7:49AM)
[7] Đề tài cấp Bộ: Xây dựng hệ thống thông tin quản lý đào tạo theo tín chỉ tại trường Đại học kinh tế. Chủ nhiệm: Nguyễn Mạnh Toàn. Thành viên: . Mã số: MS. B2006-ĐN04-15 . Năm: 2009. (Jan 13 2011 7:40AM)
[8] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu tác động của tự do hóa Thương mại quốc tế đến cơ cấu công nghiệp của thành phố Đà Nẵng . Chủ nhiệm: Trương Bá Thanh, . Thành viên: Nguyễn Mạnh  Toàn (Thư  ký ) . Mã số: B2006 - ĐN04 - 16. Năm: 2008. (Jan 13 2011 7:41AM)
[9] Đề tài cấp Thành phố: Dự báo tác động của việc Việt nam gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) đến cấu trúc kinh tế Thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Trương Bá Thanh,. Thành viên: Nguyễn Mạnh Toàn (Thư ký ). Mã số: 0.0000. Năm: 2008. (Jan 13 2011 7:43AM)
[10] Đề tài cấp Bộ: Định hướng chiến lược nhằm thu hút vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài vào Thành phố Đà Nẵng đến năm 2010. Chủ nhiệm: Nguyễn Mạnh Toàn. Mã số: B2001-14-04. Năm: 2004. (Jan 13 2011 7:44AM)
[11] Đề tài cấp Bộ: Tin học hoá công tác kế toán trong các doanh nghiệp. Chủ nhiệm: Trương Bá Thanh. Thành viên: Nguyễn Mạnh Toàn (Thư  ký ) . Mã số: B1998-14-20. Năm: 2000. (Jan 13 2011 7:45AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Tác động của Hiệp định Đối tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản đến nền kinh tế Việt Nam. Tác giả: Nguyễn Mạnh Toàn, Huỳnh Thị Diệu Linh, Huỳnh Thị Diễm Trinh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Số: 62 (10), 10.2020. Trang: 12-17. Năm 2020. (Dec 16 2020 3:32PM)
[2]Bài báo: Các nhân tử và chỉ số liên kết của nền kinh tế Việt Nam. Tác giả: Nguyễn Mạnh Toàn, Ông Nguyên Chương, Nguyễn Thị Hương. Tạp chí Khoa học Kinh tế. Số: 7 (02), 2019. Trang: 23-30. Năm 2019. (Aug 23 2019 9:16AM)
[3]Bài báo: Tác động của việc giảm thuế nhập khẩu đến nền kinh tế Việt Nam. Tác giả: Nguyễn Mạnh Toàn, Nguyễn Thị Hương. Tạp chí khoa học và Công nghệ. Số: Vol. 17, No. 04. Trang: 23-26. Năm 2019. (Aug 23 2019 9:21AM)
[4]Bài báo: Xác định ngành kinh tế có lợi thế trong nền kinh tế Việt Nam dựa trên bảng Input - Output. Tác giả: Nguyễn Mạnh Toàn, Nguyễn Thị Hương. Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: Vol.17, No. 4. Trang: 27-30. Năm 2019. (Aug 23 2019 9:19AM)
[5]Bài báo: Tác động của việc giảm giá dầu đến phúc lợi của các nhóm hộ gia đình Việt Nam. Tác giả: Nguyễn Mạnh Toàn, Nguyễn Hữu Nguyên Xuân. Tạp chí Khoa học Kinh tế. Số: 06 (03) ISSN: 0866-7969. Trang: 01-12. Năm 2018. (Jun 4 2019 10:14AM)
[6]Bài báo: Quản trị lợi nhuận và tính thông tin của giá cổ phiếu. Tác giả: Nguyễn Mạnh Toàn, Đặng Tùng Lâm, Phan Thị Đỗ Quyên. Tạp chí Kinh tế và Phát triển. Số: 257. Trang: 20-29. Năm 2018. (Jun 4 2019 10:30AM)
[7]Bài báo: Tác động của giảm giá dầu thô đến thu ngân sách nhà nước - tiếp cận từ mô hình cân bằng tổng thể. Tác giả: Nguyễn Mạnh Toàn, Nguyễn Thị Hương. Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: 10 (131) ISSN: 1859-1531. Trang: 20-24. Năm 2018. (Jun 4 2019 10:26AM)
[8]Bài báo: Liên kết kinh tế trong nền kinh tế Việt Nam: Cách tiếp cận từ ma trận hạch toán xã hội. Tác giả: Nguyễn Mạnh Toàn, Nguyễn Thị Hương. Tạp chí Kinh tế và Phát triển. Số: 236 ISSN: 1859-0012. Trang: 9-16. Năm 2017. (Mar 14 2018 12:01PM)
[9]Bài báo: Kỹ thuật xử lí bút toán trùng theo trình tự ưu tiên. Tác giả: Nguyễn Mạnh Toàn, Huỳnh Thị Hồng Hạnh. Tạp chí Kế toán và Kiểm toán. Số: 151. Trang: 19-23. Năm 2016. (Mar 14 2018 11:55AM)
[10]Bài báo: Cổ đông lớn và tính thông tin của giá cổ phiếu. Tác giả: Nguyễn Mạnh Toàn, Đặng Tùng Lâm, Phan Thị Đỗ Quyên. Tạp chí Kinh tế và Phát triển. Số: 234, ISSN: 1859-0012. Trang: 1-10. Năm 2016. (Mar 14 2018 11:57AM)
[11]Bài báo: Giới thiệu cấu trúc cơ bản và vai trò của ma trận hạch toán xã hội trong phân tích kinh tế vĩ mô. Tác giả: Nguyễn Mạnh Toàn, Nguyễn Thị Hương. Tạp chi Khoa học Kinh tế. Số: 4 (01). Trang: 1-13. Năm 2016. (Mar 14 2018 11:56AM)
[12]Bài báo: Mô hình cân đối liên ngành mở rộng - Ứng dụng trong phân tích thu nhập và việc làm của nền kinh tế. Tác giả: Nguyễn Mạnh Toàn, Ông Nguyên Chương. Tạp chí kinh tế và phát triển. Số: 232. Trang: 28-38. Năm 2016. (Mar 14 2018 11:56AM)
[13]Bài báo: Phân tích tình hình thay đổi của nền kinh tế Việt Nam qua so sánh ma trận hạch toán xã hội. Tác giả: Nguyễn Mạnh Toàn, Nguyễn Thị Hương. Hội thảo quốc gia “Thống kê và tin học ứng dụng" – NCASI 2016. Số: NCASI 2016. Trang: 2-11. Năm 2016. (Mar 14 2018 11:59AM)
[14]Bài báo: Tác động của tự do hóa thương mại khối ASEAN đến sự phát triển mạng sản xuất toàn cầu ở khu vực Đông Nam Á. Tác giả: Nguyễn Mạnh Toàn, Nguyễn Trung Kiên. Tạp chí Khoa học Kinh tế. Số: 3(03). Trang: 1-11. Năm 2015. (Mar 14 2018 11:53AM)
[15]Bài báo: Lập bảng cân đối liên ngành theo giá cơ bản: cách tiếp cận từ bảng cung ứng và bảng sử dụng sản phẩm. Tác giả: Nguyễn Mạnh Toàn, Nguyễn Thị Hương.*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 04(89).2015. Trang: 143. Năm 2015. (Jun 10 2015 3:58PM)
[16]Bài báo: Lựa chọn các ngành ưu tiên phát triển dựa trên cơ sở phân tích cân đối liên ngành. Tác giả: Nguyễn Mạnh Toàn, Nguyễn Thị Hương. Tạp chí Kinh tế và phát triển
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Số: 203(II). Trang: 78-85. Năm 2014.
(Jul 11 2014 4:17PM)
[17]Bài báo: Estimating CES and CET parameters for Vietnam economy using maximum entropy approach. Tác giả: Nguyễn Mạnh Toàn, Nguyễn Thị Hương. Tạp chí Khoa học và công nghệ. Số: 6(2014). Trang: 45-53. Năm 2014. (Jul 11 2014 4:23PM)
[18]Bài báo: Yêu cầu mới đối với hệ thống thông tin kế toán trong các bệnh viện công. Tác giả: Nguyễn Mạnh Toàn, Huỳnh Thị Hồng Hạnh. Tạp chí Kinh tế và phát triển. Số: 204(II). Trang: 82-90. Năm 2014. (Jul 11 2014 4:19PM)
[19]Bài báo: Phân tích môi trường - Cách tiếp cận từ mô hình input-output mở rộng . Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Mạnh Toàn*; ThS. Nguyễn Thị Hương.. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 4(77).2014. Trang: 141. Năm 2014. (Jul 11 2014 3:38PM)
[20]Tham luận: Kế toán hoạt động khám chữa bệnh dịch vụ tại các bệnh viện công: Thực trạng và đề xuất. Tác giả: Nguyễn Mạnh Toàn, Huỳnh Thị Hồng Hạnh. Hội thảo khoa học: Kế toán khu vực công tại Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế toàn cầu. Trang: 119-130. Năm 2014. (Oct 22 2014 9:01PM)
[21]Bài báo: Tiếp cận tổng thể và đa chiều về hệ thống thông tin kế toán. Tác giả: Nguyễn Mạnh Toàn, Huỳnh Thị Hồng Hạnh. Tạp chí Kinh tế và phát triển
marriage affairs open i want an affair
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 192. Trang: 80-88. Năm 2013.
(Jul 11 2014 4:04PM)
[22]Bài báo: Đánh giá hiệu quả của hệ thống thông tin kế toán. Tác giả: Nguyễn Mạnh Toàn, Huỳnh Thị Hồng Hạnh. Tạp chí Kế toán và Kiểm toán
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Số: 6 (2013). Trang: 23-28. Năm 2013.
(Jul 11 2014 4:12PM)
[23]Bài báo: Xác định các chỉ số liên kết kinh tế thông qua phân tích cân đối liên ngành. Tác giả: Nguyễn Mạnh Toàn, Nguyễn Thị Hương. Tạp chí Khoa học và công nghệ. Số: 2(65). Trang: 143-148. Năm 2013. (Jul 11 2014 4:15PM)
[24]Bài báo: Tổ chức hệ thống thông tin kế toán trong trường đại học theo cách tiếp cận chu trình. Tác giả: Nguyễn Mạnh Toàn, Huỳnh Thị Hồng Hạnh
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học & Công nghệ. Số: 9 (58). Trang: 123-129. Năm 2012. (May 9 2013 2:46PM)
[25]Tham luận: Tiêu chí đánh giá chất lượng phần mềm kế toán. Tác giả: Nguyễn Mạnh Toàn, Huỳnh Thị Hồng Hạnh. Hội thảo khoa học: Kế toán, kiểm toán trong quá trình cải cách và hội nhập. Trang: 103-110. Năm 2012. (Aug 27 2012 9:28PM)
[26]Bài báo: Phân tích tác động về kinh tế của Tuyến hành lang Kinh tế Đông Tây đến Vùng Kinh tế trọng điểm Miền Trung. Tác giả: Nguyễn Mạnh Toàn. Tạp chí Khoa học & Công nghệ. Số: 56. Trang: 123-128. Năm 2012. (Sep 11 2012 4:23PM)
[27]Bài báo: The Effect of Trade Libelization on Vietnamese Household Welfare with Different Tax Policies. Tác giả: Nguyen Manh Toan
marriage affairs open i want an affair
. Economic Development Review. Số: 204. Trang: 43-49. Năm 2011. (Sep 11 2012 4:41PM)
[28]Bài báo: Tác động của việc gia nhập WTO đến phân phối thu nhập giữa các nhóm hộ gia đình tại Việt Nam. Tác giả: Nguyễn Mạnh Toàn
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Kinh tế và phát triển. Số: 168. Năm 2011. (May 27 2011 8:29AM)
[29]Bài báo: Ứng dụng mô hình cân đối liên vùng trong phân tích các quan hệ liên kết kinh tế. Tác giả: Nguyễn  Mạnh  Toàn 
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Kinh tế và Phát triển. Số: 165. Trang: 38-46. Năm 2011. (Apr 13 2011 2:10PM)
[30]Bài báo: Giới thiệu cấu trúc cơ bản và nguyên lý hoạt động của mô hình cân bằng tổng thể dạng động. Tác giả: Nguyễ n Mạnh  Toàn 
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 6(41). Trang: 185-194. Năm 2011. (Apr 13 2011 2:53PM)
[31]Bài báo: Tổ chức dữ liệu kế toán trong điều kiện tin học hóa. Tác giả: Nguyễn Mạnh Toàn, Huỳnh Thị Hồng Hạnh. Tạp chí Kế toán và Kiểm toán
marriage affairs all wife cheat i want an affair
. Số: 91. Trang: 31-34 và 36. Năm 2011.
(May 27 2011 6:04AM)
[32]Bài báo: Chuyển dịch cơ cấu các ngành kinh tế của Việt Nam dưới tác động của việc cắt giảm thuế nhập khẩu. Tác giả: Nguyễn Mạnh Toàn. Tạp chí Phát triển kinh tế. Số: 247. Trang: 8-15. Năm 2011. (May 27 2011 8:18AM)
[33]Bài báo: Tiếp cận theo chu trình - Cơ sở để nâng cao hiệu quả của hệ thống thông tin kế toán. Tác giả: Nguyễn Mạnh Toàn. Tạp chí Kế toán và Kiểm toán. Số: 92. Năm 2011. (May 27 2011 8:21AM)
[34]Bài báo: Qui trình xử lý tổng hợp trong điều kiện hạch toán trên máy vi tính. Tác giả: Nguyễn Mạnh Toàn. Tạp chí Khoa học và Công nghệ – Đại học Đà Nẵng. Số: 42. Trang: 1-10. Năm 2011. (Mar 14 2018 12:12PM)
[35]Bài báo: Xác định các ngành ưu tiên thu hút đầu tư của Thành phố Đà Nẵng bằng Phương pháp cân bằng tổng thể dạng động. Tác giả: Nguyễn Mạnh Toàn
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Phát triển Kinh tế
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 244. Năm 2011.
(Feb 15 2011 3:50PM)
[36]Bài báo: Mô hình cân đối liên ngành trong phân tích và dự báo sản lượng, thu nhập và việc làm. Tác giả: Nguyễn Mạnh Toàn. Tạp chí Khoa học và Công nghệ – Đại học Đà Nẵng. Số: 44. Trang: 3-13. Năm 2011. (Mar 14 2018 12:13PM)
[37]Bài báo: Bút toán trùng và phương pháp xử lý trong các phần mềm kế toán. Tác giả: Nguyễn Mạnh Toàn, Huỳnh Thị Hồng Hạnh
marriage affairs open i want an affair
. Tạp chí Kế toán
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: 87. Trang: 19-22. Năm 2010.
(Jan 13 2011 8:19AM)
[38]Bài báo: Các nhân tố tác động đến việc thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào một địa phương của Việt Nam. Tác giả: Nguyễn Mạnh  Toàn . Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Số: 40 (II). Trang: 270-276. Năm 2010.
(Jan 13 2011 8:04AM)
[39]Bài báo: Ứng dụng ERP trong tổ chức quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ. Tác giả: Nguyễn Mạnh Toàn, Huỳnh Thị Hồng Hạnh  . Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 40 (II). Trang: 277-285. Năm 2010. (Jan 13 2011 8:07AM)
[40]Bài báo: Kế toán chi phí theo chuỗi giá trị - Cách tiếp cận mới cho mô hình sản xuất tinh gọn. Tác giả: Huỳnh Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Mạnh Toàn . Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 39 (II). Trang: 124-131. Năm 2010. (Jan 13 2011 8:09AM)
[41]Bài báo: Ứng dụng mô hình cân bằng tổng thể vào phân tích mối quan hệ giữa ngành công nghiệp chính yếu và các ngành công nghiệp phụ trợ. Tác giả: Nguyễn Mạnh Toàn . Tạp chí Kinh tế và phát triển. Số: 159. Trang: 19-26. Năm 2010. (Jan 13 2011 8:12AM)
[42]Bài báo: Đánh giá tổng thể chỉ tiêu tài chính trong phân loại tài chính doanh nghiệp. Tác giả: Trương Bá Thanh, Nguyễn Mạnh Toàn, Lê Văn Huy. Tạp chí Ngân hàng
marriage affairs open i want an affair
. Số: 10. Trang: 34-40. Năm 2009.
(Jan 13 2011 8:15AM)
[43]Tham luận: Xây dựng cơ sở lý thuyết phân tích khả năng liên kết nội bộ ngành kinh tế: Cách tiếp cận về chỉ tiêu tài chính. Tác giả: Trương Bá Thanh, Nguyễn Mạnh Toàn, Lê Văn Huy
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Hội thảo khoa học cấp Bộ: Liên kết kinh tế trên địa bàn Miền Trung – Tây Nguyên
marriage affairs open i want an affair
. Trang: 325-333. Năm 2009.
(Jan 13 2011 7:50AM)
[44]Tham luận: Ứng dụng ERP trong tổ chức đào tạo tín chỉ - Kinh nghiệm của Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Mạnh Toàn, Huỳnh Thị Hồng Hạnh. Hội thào về đào tạo theo học chế tín chỉ do Trường Đại học Qui Nhơn tổ chức. Trang: 1-10. Năm 2009. (May 27 2011 8:31AM)
[45]Tham luận: Phân tích sự khác biệt của chất lượng điều hành kinh tế: Cách tiếp cận dựa trên chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh(PCI). Tác giả: Trương Bá Thanh, Nguyễn Mạnh Toàn, Lê Văn Huy. Hội nghị khoa học Liên kết kinh tế Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung
marriage affairs open i want an affair
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Trang: 79-87. Năm 2008.
(Jan 13 2011 7:51AM)
[46]Bài báo: Analyzing the relationship between income groups and final demand in Vietnam based on extended IO framework. Tác giả: Bui Trinh, Le Ha Thanh, Nguyen Manh Toan, Le Van Chon. A Social Science Review. Số: 49. Trang: 66-77. Năm 2007. (Jan 13 2011 8:00AM)
[47]Tham luận: Ứng dụng phương pháp cân bằng tổng thể trong phân tích mối quan hệ giữa ngành công nghiệp chính yếu và các ngành công nghiệp phụ trợ: Trường hợp công nghiệp da VN. Tác giả: Trương Bá Thanh, Nguyễn Mạnh Toàn
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Hội thảo: Ảnh hưởng của việc gia nhập WTO đối với nền kinh tế Việt Nam
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Trang: 289-316. Năm 2007.
(Feb 15 2011 3:53PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Impact of the agricultural sector on household income in Vietnam: An approach of the social accounting matrix. Authors: Nguyen Huu Nguyen Xuan, Cong su 1, Nguyen Manh Toan. Izvestiya of Timiryazev Agricultural Academy. No: ISSN. Year 2021. (Jul 2 2021 11:04AM)
[2]Article: A SAM framework for general equilibrium modeling and economic policy analysis. Authors: Truong Hong Trinh, Nguyen Manh Toan. Cogent Economics & Finance. No: 8, Tạp chí Scopus (Q3,Q4). Pages: 1829802. Year 2020. (Jul 2 2021 11:06AM)
[3]Article: Trade Liberalization and Income Distribution in Vietnam: Dynamic CGE Approach. Authors: Huynh Thi Hong Hanh, Dang Tung Lam, Nguyen Manh Toan. Asian Economic journal. No: Volume34, Issue4. Pages: 404-429. Year 2020. (Jul 2 2021 11:11AM)
[4]Article: Media attention and firm value: International evidence. Authors: Dang Tung Lam, Huynh Thi Hong Hanh, Nguyen Manh Toan. International review of finance. No: ISSN: 1468 – 2443 (online). Pages: 1-30. Year 2020. (Sep 8 2020 2:54PM)
[5]Article: Cross-country determinants of ownership choices in cross-border acquisitions: Evidence from emerging markets. Authors: Man Danga,, Darren Henry, Manh Toan Nguyen, Viet Anh Hoang. Journal of Multinational Financial Management. No: 44 (2018). Pages: 44 (2018). Year 2018. (Mar 21 2018 11:26AM)
[6]Article: Tax Reform, Sectoral Restructuring and Household Welfare inVietnam. Authors: Nguyen Manh Toan, Nguyen Thi Huong, Le Thi Tuong Vi. Journal of Economics and Management. No: 11(2). Pages: 371 – 391. Year 2017. (Mar 14 2018 11:17AM)
[7]Presentations: The Impacts of Tariff Reduction on tax Revenue - Implication for Public Finance in Vietnam. Authors: Nguyen Manh Toan, Huynh Thi Dieu Linh, Nguyen Thi Huong, Le Thi Tuong Vi. The third International Conference on Accounting and Finance 2017 (ICOAF 2017). Pages: 116-130. Year 2017. (Mar 14 2018 11:22AM)
[8]Article: The film information enviroment and capital structure: internationnal evidence. Authors: Dang Tung Lam, Huynh Thi Hong Hanh, Nguyen Manh Toan, Nguyen Thi Minh Hue. Applied Economics (ISI). No: Vol 49 (44). Pages: 4482-4500. Year 2017. (Mar 14 2018 11:24AM)
[9]Presentations: Impact of VAT reform on the economy from a CGE model approach: The case study of Vietnam. Authors: Nguyen Manh Toan, Nguyen Thi Huong, Le Thi Tuong Vi. The 10th Kualua Lumpur International Business, Economics and Law Conference, Kualua Lumpur, Malaysia. Pages: 383-407. Year 2016. (Mar 14 2018 11:27AM)
[10]Article: The Development of Corporate Bond Market: A cross-country analysis. Authors: Nguyen Manh Toan, Le Phuong Dung, Nguyen Thi Thieu Quang. International Journal of Economics and Finance. No: Vol 8, No 1. Pages: 50-58. Year 2016. (Mar 14 2018 11:29AM)
[11]Presentations: The criteria for selecting Accounting software: an experimental study in Vietnam. Authors: Nguyen Manh Toan, Huynh Thi Hong Hanh. International Conference on Accounting and Finance (ICOAF). Pages: 301-307. Year 2016. (Mar 14 2018 11:34AM)
[12]Presentations: Is impact of board gender diversity on firm performance homogeneous? Empirical evident in 10 developed countries. Authors: Vo Thi Thuy Anh, Bui Phan Nha Khanh, Nguyen Manh Toan. Vietnam International Conference in Finance International Conference on Accounting and Finance (ICOAF). Pages: 1-10. Year 2016. (Mar 14 2018 11:49AM)
[13]Presentations: Factors impacting on the effectiveness of accounting information system: The experimential study at public hospitals. Authors: Nguyen Manh Toan, Huynh Thi Hong Hanh. International Conference on Accounting (ICOA). Pages: 81-90. Year 2015. (Mar 14 2018 11:35AM)
[14]Article: Mối quan hệ giữa trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và sự hài lòng, sự cam kết của nhân viên: Nghiên cứu thực tiễn tạo Công ty dệt may 29-3 Đà Nẵng. Authors: Nguyen Manh Toan, Duong Thi Lien Ha. Local Development through Cooperative and Social Enterprise Model, Sungkonghoe Business Review. No: ISSN 2005-7601, Volume 6, 2014, Special Issue. Pages: 92-118. Year 2014. (Mar 14 2018 11:45AM)
[15]Article: Using Potency Index to Calculate Provincial Competitiveness Index (PCI) in Vietnam. Authors: Truong Ba Thanh, Nguyen Manh Toan, Le Van Huy . International Journal of Accounting Information Science and Leadership. No: Volume 2, Issue 6. Pages: 1-11. Year 2010. (Feb 15 2011 4:17PM)
[16]Presentations: The Effect of Trade Liberalization on Income Distribution in Vietnam - Dynamic CGE Approach. Authors: Truong Ba Thanh, Nguyen Manh Toan
. Fifth Annual APEA Conference, University of California, Santa Cruz
marriage affairs open i want an affair
. Year 2009.
(Jan 13 2011 7:47AM)
[17]Presentations: Enhancing the role of Danang in enveloping logistic services on the East – West Economic Corridor. Authors: Truong Ba Thanh, Dao Huu Hoa, Tran Dinh Khoi Nguyen, Nguyen Manh Toan. International Symposium “Economic Development and the Formation of International Distribution Network in GMS”, Hosted by Xiamen University and Obirin University – China
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Pages: 13-30. Year 2009.
(Jan 13 2011 7:49AM)
[18]Article: Research on the International Economic Integration Ability of Vietnamese Machinery Industry: Financial Capacity Approach. Authors: Truong Ba Thanh, Nguyen Manh Toan, Le Van Huy. Annual Bulletin of The Institute for Industrial Rerearch of Obirin University, Japan
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
. No: 26. Pages: 39-62. Year 2008.
(Jan 13 2011 7:53AM)
[19]Article: Foreign Investment and Local Industrial Development in Vietnam after Accession to WTO – Focus on the Change of Labor Cost,. Authors: Truong Ba Thanh, Nguyen Manh Toan. Annual Bulletin of The Institute for Industrial Rerearch of Obirin University, Japan. No: 25. Pages: 107-139. Year 2007. (Jan 13 2011 7:54AM)
[20]Article: Changes in Vietnamese Industrial Structure in the context of trade liberalization. Authors: Truong Ba Thanh, Nguyen Manh Toan. Annual Bulletin of The Institute for Industrial Rerearch of Obirin University, Japan. No: 24. Pages: 109-138. Year 2006. (Jan 13 2011 7:55AM)
[21]Presentations: The Effect of Trade Liberalization on Income Distribution in Vietnam - Dynamic Computable General Equilibrium Approach. Authors: Nguyen Manh Toan, Chen Kuang-hui. Vietnam Development Forum (VDF) Tokyo. Year 2005. (Jan 13 2011 7:58AM)
[22]Presentations: The effect of trade liberalization on income distribution in Vietnam – Computable General Equilibrium (CGE) approach. Authors: Nguyen Manh Toan. The first Vietnamese-Japanese students’ scientific exchange meeting (VJSE-2004), Osaka, Japan. Year 2004. (Jan 13 2011 7:57AM)
[23]Presentations: Measures to improve the Foreign Direct Investment climate in Central Vietnam. Authors: Nguyen Manh Toan. International conference on “Social-economic strategies for Central Vietnam at the dawn of the twenty-first century”, Danang University and US-Vietnam foundation
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Pages: 113-129. Year 2000.
(Jan 13 2011 8:02AM)
  
 Sách và giáo trình
(Mar 14 2018 11:11AM)(May 27 2011 7:56AM)(Feb 15 2011 4:20PM)
[1]Hệ thống thông tin kế toán bệnh viện: Tiếp cận theo giải pháp quản lý tổng thể Chủ biên: Nguyễn Mạnh Toàn. Đồng tác giả: Huỳnh Thị Hồng Hạnh. Nơi XB: Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam. Năm 2017.
[2]Hệ thống thông tin kế toán Chủ biên: TS. Nguyễn Mạnh Toàn. Đồng tác giả: Huỳnh Thị Hồng Hạnh. Nơi XB: Tài chính. Năm 2011.
[3]Vietnam: Challenges on the Path to Development Chủ biên: Truong Quang. Đồng tác giả: Nguyen Manh Toan, Fredric William, Lai Xuan Thuy, Nguyen Thi Thuc Doan, Nguyen Tai Vuong, Quan Minh Nhat, Clemens Bechter, Tran Van Duc, Pham Thi Huyen, Do Ba Khang, Le Chien Thang, Le Hieu Hoc, Truong Thi Lan Anh, Duong Nhu Hung. Nơi XB: SAV-SOM Joint Publishing. Năm 2000.
  
 Hướng dẫn Sau đại học
SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Nguyễn Thị Ái Quỳnh
Đề tài: Phân tích tác động của Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU đến xuất khẩu ngành dệt may Việt Nam

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2020

 2021

[2]Nguyễn Hồ Tuyết Nhi
Đề tài:

Những nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn dịch vụ kế toán của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại thành phố Đà Nẵng.

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2020

 2021

[3]Ngô Tuấn Dũng
Đề tài:

Kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Thừa Thiên Huế.

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2020

 2021

[4]Nguyễn Hồng Anh
Đề tài:

Hoàn thiện Kiểm soát nội bộ chu trình mua hàng và thanh toán tại Công ty TNHH Viễn thông Tin học D.TEST Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2020

 2021

[5]Nguyễn Thị Hương
Đề tài: Phân tích tác động của chính sách thuế đến cơ cấu ngành của nền kinh tế Việt Nam 
Trách nhiệm: Hướng dẫn 1

 Tiến sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2019

[6]Huỳnh Thị Diễm Trinh
Đề tài:

Nghiên cứu tác động của Hiệp định đối tác Kinh tế Việt Nam – Nhật Bản đến nền kinh tế Việt Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2019

 2019

[7]Phan Thị Đỗ Quyên
Đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của hành vi điều chỉnh lợi nhuận đến tính thông tin của giá cổ phiếu
Trách nhiệm: Hướng dẫn 1

 Tiến sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2018

[8]Lamngeun XAYASENE
Đề tài: Tăng cường thu hút FDI nhằm phát triển ngành công nghiệp nước CHDCND Lào
Trách nhiệm: Hướng dẫn 1

 Tiến sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2009

 2017

[9]Phạm Thị Bích Vân
Đề tài: Quản trị lợi nhuận khi phát hành thêm cổ phiếu của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam (Đang chờ tốt nghiệp)
Trách nhiệm: Hướng dẫn 2

 Tiến sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2017

[10]Lê Thanh Nga
Đề tài: Ứng dụng mô hình cân bằng tổng thể để phân tích tác động của sự biến động giá xăng dầu đến các ngành kinh tế Việt nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2016

 2017

[11]Nguyễn Thị Mỹ Hà
Đề tài: Hoàn thiện tổ chức thông tin kế toán trong chu trình doanh thu tại Công ty cổ phần Dược phẩm Danapha

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2016

 2017

[12]Huỳnh Thị Hồng Đức
Đề tài: Các nhân tố tác động đến mức độ hài lòng của người sử dụng phần mềm kế toán - khảo sát trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2016

 2017

[13]Phan Thị Thu Hà
Đề tài: Tổ chức thông tin kế toán trong hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản tại Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2016

 2017

[14]Bùi Phương Thảo
Đề tài: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự thoả mãn công việc của nhân viên văn phòng ở thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2016

[15]Phạm Văn Duẫn
Đề tài: Giải pháp giảm nghèo cho huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2016

[16]Nguyễn Minh Khoa
Đề tài: Kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn - Chi nhánh tỉnh Đắk Lắk

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2016

[17]Lưu Anh Phương Thịnh
Đề tài: Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ thẻ tín dụng tại Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2016

[18]Nguyễn Thị Mai
Đề tài: Hoàn thiện tổ chức thông tin kế toán trong chu trình bán hàng và thu tiền tại Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2015

[19]Võ Thị Lan Phương
Đề tài: Tổ chức thông tin kế toán trong chu trình chuyển đổi tại Công ty TNHH MTV Cơ khí Chu Lai - Trường Hải

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2015

[20]Nguyễn Thị Bích Thủy
Đề tài: Hoàn thiện quản lý chi thường xuyên ngân sách địa phương thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2015

[21]Nguyễn Lê Anh Thương
Đề tài: Phân tích hiệu quả tài chính tại Công ty TNHH MTV Bảo hiểm Ngân Hàng TMCP Công thương Việt Nam.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2015

[22]Huỳnh Trần Bích Phượng
Đề tài: Vận dụng thẻ điểm cân bằng trong đánh giá kết quả hoạt động tại Trường Đại học Tài chính - Kế toán

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2015

[23]Ngô Thị Thảo
Đề tài: Phát triển công nghiệp huyện Điện Bàn tỉnh Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2015

[24]Phan Minh Nhật
Đề tài: Kế toán trách nhiệm tại Công ty Cổ phần Vicem vật liệu xây dựng Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2015

[25]Lê Thị Hoàng Ni
Đề tài: Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh Huyện Hoà Vang - TP Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2015

[26]Phan Thị Thái Tuyền
Đề tài: Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng sử dụng phần mềm kế toán Misa

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2015

[27]Nguyễn Hữu Anh Thư
Đề tài: Tổ chức hệ thống thông tin kế toán tại Bệnh viện đa khoa Tâm Trí Đà Nẵng theo định hướng ứng dụng phần mềm quản lý tổng thể bệnh viện

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2015

[28]Võ Thị Tố Uyên
Đề tài: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người sử dụng phần mềm kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2015

[29]Nguyễn Thị Diễm Phương
Đề tài: Hoàn thiện báo cáo kế toán quản trị tại Công ty cổ phần Dược Danapha

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2015

[30]Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh
Đề tài: Tổ chức thông tin kế toán theo định hướng ERP tại Công ty cổ phần vận tải đa phương thức

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2015

[31]Phan Thị Anh Thư
Đề tài: Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, chi nhánh Hội An

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2015

[32]Nguyễn Hoàng Thơ
Đề tài: Hoàn thiện công tác huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Bảo Việt, chi nhánh Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2015

[33]Phan Như Nguyên
Đề tài: Phát triển du lịch khám chữa bệnh tại thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2015

[34]Huỳnh Thị Hồng Hạnh
Đề tài: Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin kế toán trong các bệnh viện công
Trách nhiệm: Hướng dẫn 2

 Tiến sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2015

[35]Nguyễn Thị Thùy Dung
Đề tài: Hoàn thiện kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng và thu tiền tại Công ty cổ phần Than điện Nông Sơn

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2015

[36]Phan Việt Hùng
Đề tài: Tăng cường kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại Kho bạc Nhà nước Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[37]Nguyễn Thị Nhung
Đề tài: Hoàn thiện tổ chức thông tin kế toán tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam Cu Ba Đồng Hới

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[38]Trần Thị Thu Hà
Đề tài: Kế toán quản trị chi phí sản xuất tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thuỷ sản miền Trung

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[39]Trần Thị Diệu Lành
Đề tài: Hoàn thiện tổ chức thông tin kế toán trong chu trình bán hàng thu tiền tại Công ty TNHH MTV Dược Trung Ương III

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[40]Phạm Thị Ánh Tuyết
Đề tài: Hoàn thiện công tác kế toán trách nhiệm tại Tổng Công ty miền Trung - Cosevco

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[41]Nguyễn Thị Hải
Đề tài: Tăng cường kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng và thu tiền tại Công ty cổ phần dệt may Hoà Khánh Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2014

[42]Hoàng Quảng Bình
Đề tài: Hoàn thiện quản lý thu thuế đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[43]Dương Thị Thanh Nga
Đề tài: Quản lý thu thuế thu nhập cá nhân tại Cục thuế tỉnh Bình Định

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[44]Nguyễn Văn Việt
Đề tài: Ứng dụng mô hình cân đối liên ngành trong việc xác định các ngành kinh tế trọng điểm của Việt Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[45]Đoàn Xuân Ngọc
Đề tài: Hoàn thiện công tác quản lý Nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[46]Lê Thị Minh Tâm
Đề tài: Mở rộng cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải, chi nhánh Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[47]Lê Thị Ngọc Diệp
Đề tài: Hoàn thiện công tác phân tích hiệu quả hoạt động tại công ty cổ phần Vật tư Nông nghiệp Thừa Thiên Huế

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[48]Lê Thị Minh Hằng
Đề tài: Hoàn thiện công tác kế toán tại Đại học Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2014

[49]Nguyễn Thị Diễm Thúy
Đề tài: Hoàn thiện tổ chức thông tin kế toán chu trình bán hàng và thu tiền tại Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết và dịch vụ in Đà Nẵng.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2014

[50]Nguyễn Thị Thu Huyền
Đề tài: Kế toán quản trị chi phí tại Công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông 512

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2014

[51]Đặng Hữu Khánh Trung
Đề tài: Kế toán quản trị chi phí tại Công ty dệt may 29/3

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2014

[52]Đoàn Chánh Thi
Đề tài: Quản lý thu thuế GTGT tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[53]Hoàng Mạnh Hà
Đề tài: Hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nước huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[54]Lê Thế Chung
Đề tài: Phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[55]Phan Thị Thanh Thủy
Đề tài: Quản lý thu thuế thu nhập cá nhân tại Cục thuế tỉnh Bình Định

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[56]Võ Thị Bích Ngọc
Đề tài: Nghiên cứu chất lượng phần mềm kế toán Việt Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[57]Lê Thị Nhâm
Đề tài: Kế toán quản trị chi phí tại Công ty TNHH Vân Long, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2013

[58]Trần Anh Tuấn
Đề tài: Kế toán quản trị chi phí tại Công ty cổ phần tập đoàn Khải Vy

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2013

[59]Hà Thụy Phúc Trầm
Đề tài: Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí sản xuất tại Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây lắp Hùng Vương.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2013

[60]Dương Thị Lý
Đề tài: Phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty TNHH Đinh Phát

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2013

[61]Lưu Văn Thạch
Đề tài: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính của các doanh nghiệp kinh doanh ngành du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2013

[62]Nguyễn Văn Công
Đề tài: Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại Công ty Cổ phần Phân bón và dịch vụ tổng hợp Bình Định

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2013

[63]Nguyễn Thị Kiều Linh
Đề tài: Tăng cường kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng và thu tiền tại Công ty cổ phần Vicem VLXD Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2013

[64]Trần Minh Quang
Đề tài: Lập báo cáo tài chính tổng hợp ở Công ty TNHH MTV kinh doanh khí hóa lỏng miền Trung

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2013

[65]Nguyễn Thị Vy Thanh
Đề tài: Vận dụng phương pháp tính giá thành dựa trên cơ sở hoạt động tại Công ty cổ phần Phước Kỳ Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2013

[66]Lại Thị Kiều My
Đề tài: Kế toán quản trị chi phí sản xuất tại Công ty cổ phần Đường Ninh Hoà

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2013

[67]Vũ Thị Kim Oanh
Đề tài: Hạn chế nợ xấu trong cho vay khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng Đầu tư và phát triển chi nhánh tỉnh Phú Yên

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2013

[68]Hồ Thị Tố Quyên
Đề tài: Hoàn thiện tổ chức thông tin kế toán trong chu trình chi bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[69]Văn Quốc Huy
Đề tài: Tăng cường kiểm soát chi thanh toán BHYT tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[70]Lê Thị Hồng Yến
Đề tài: Tăng cường kiểm soát chi phí xây lắp tại công ty cổ phần xây dựng giao thông Quảng Ngãi

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[71]Nguyễn Thị Thanh Tâm
Đề tài: Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng 501(thuộc Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 5)

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[72]Trần Thị Thanh Nga
Đề tài: Kế toán quản trị chi phí tại nhà máy đường Phổ Phong thuộc Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[73]Trần Thị Miên
Đề tài: Kế toán quản trị chi phí khai thác tại công ty cao su 72.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[74]Đồng Thị Nguyệt Nga
Đề tài: Tăng cường kiểm soát nội bộ về doanh thu và tiền thu bán hàng tại Công ty Cổ Phần Cấp Thoát Nước Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[75]Phạm Thị Hường
Đề tài: Kế toán quản trị chi phí tại công ty 532 - Tổng công ty xây dựng Trường Sơn

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[76]Lê Huy Trung
Đề tài: Tăng cường kiểm soát thu Bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Yên

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[77]Lê Thị Mai Hồng
Đề tài: Hoàn thiện công tác phân tích hiệu quả hoạt động tại Công ty cổ phần Fococev Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[78]Nguyễn Thị Thúy Hằng
Đề tài: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới cấu trúc tài chính của các Công ty may tại thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[79]Nguyễn Trần Phúc Nguyên
Đề tài: Tổ chức kế toán trách nhiệm tại Công ty CP Vinatex Da Nang

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2013

[80]Trần Thị Thanh Tâm
Đề tài: Hoàn thiện tổ chức thông tin kế toán trong chu trình Cung ứng tại Công ty Cổ phần Cẩm Hà

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2013

[81]Nguyễn Thị Kim Cúc
Đề tài: Xác định giá trị doanh  nghiệp - trường hợp tại Công ty Cổ phần Đức Mạnh

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2012

[82]Đặng Thị Kim Xuân
Đề tài: Xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá chất lượng các phần mềm kế toán Việt Nam.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2012

[83]Đặng Văn Thanh
Đề tài: Một số giải pháp xóa đói giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện KonPlong, tỉnh Kon Tum 

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2012

[84]Huỳnh Thị Thanh Kiều
Đề tài: Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2012

[85]Nguyễn Thị Thanh Tâm
Đề tài: Hoàn thiện tổ chức thông tin kế toán trong chu trình doanh thu dịch vụ hàng không tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng (DIA)

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[86]Trương Thị Như Trâm
Đề tài: Kế toán quản trị chi phí tại Công ty Cổ phần Xi măng Hải Vân

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2012

[87]Lê Thị Ngọc Dung
Đề tài: Kế toán quản trị chi phí tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Việt Hàn (VHG)

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2012

[88]Phạm Lê Hoài
Đề tài: Hoàn thiện tổ chức thông tin kế toán trong Chu trình Bán hàng và thu tiền tại Công ty Cổ phần PYMEPHARCO

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[89]Võ Thị Bích Phụng
Đề tài: Kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng và thu tiền tại Công ty Cổ Phần Bắc Âu

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[90]Nguyễn Thị Kiều Trinh
Đề tài: Ứng dụng mô hình IO trong phân tích mối quan hệ giữa các ngành kinh tế của Việt Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2012

[91]Dương Thanh Tùng
Đề tài: Đánh giá tác động của việc sử dụng vốn vay từ nguồn xoá đói giảm nghèo của ngân hàng chính sách xã hội trên địa bàn xã Yachim, TP Kon Tum

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2012

[92]Triệu Thị Ngọc Hiền
Đề tài: Tăng cường kiểm soát nội bộ chu trình mua hàng tại Tổng công ty Cổ phần dệt may Hoà Thọ.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[93]Nguyễn Lê Nhân
Đề tài: Hoàn thiện Hệ thống thông tin kế toán trong Chu trình chuyển đổi tại Công ty Gạch men Cosevco Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[94]Lê Thị Vân Anh
Đề tài: Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí xây lắp tại Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[95]Đặng Thị Vân
Đề tài: Kế toán quản trị chi phí tại Cảng hàng không Quốc tế Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[96]Pham Thị Thanh
Đề tài: Hoàn thiện công tác kế toán tại Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[97]Dương Thị Như Vân
Đề tài: Tăng cường kiểm soát  chi phí xây lắp tại Công ty Xây dựng 532 - Bộ quốc phòng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2012

[98]Nguyễn Thị Bích Ngọc
Đề tài: Tăng cường kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng và thu tiền tại Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng 

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2012

[99]Nguyễn Thị Thanh Vân
Đề tài: Vận dụng kế toán quản trị chi phí sản xuất tại Công ty Công nghiệp Nhựa Chinhuei trong điều kiện áp dụng mô hình Capacity của Cam-I

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2012

[100]Nguyễn Thị Thùy Anh
Đề tài: Hoàn thiện công tác kế toán trong điều kiện ứng dụng ERP tại Bệnh viện C Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2012

[101]Tôn Nữ Thanh Thiện
Đề tài: Xây dựng hệ thống kế toán trách nhiệm tại Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2012

[102]Dương Thị Mỹ Hoàng
Đề tài: Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại Công ty Cổ phần Thép Thái Bình Dương

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2012

[103]Nguyễn Tấn Đạt
Đề tài: Hoàn thiện công tác kế toán trách nhiệm tại Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 5 (Cienco5)

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2012

[104]Võ Hoa
Đề tài: Phân tích biến động chi phí tại Nhà máy nước khoáng Thạch Bích Quảng Ngãi

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2012

[105]Đinh Tuyết Diệu
Đề tài: Kế toán quản trị chi phí sản xuất tại Công ty CP Thực phẩm Xuất nhập khẩu Lam Sơn

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2012

[106]Nguyễn Thị Diệu Tuyết
Đề tài: Hoàn thiện kế toán quản trị theo mô hình Just In Time tại Công ty cổ phần Thắng Lợi

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2012

[107]Huỳnh Thị Thêm
Đề tài: Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ lắp máy miền Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2012

[108]Trần Thị Thu Hà
Đề tài: Hoàn thiện hệ thống thông tin kế toán theo định hướng ERP tại Công ty TNHH Thương mại và Giao nhận quốc tế Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2009

 2010

[109]Nguyễn Thị Thu Hà
Đề tài: Hoàn thiện hệ thống thông tin kế toán theo định hướng ERP tại Công ty cổ phần vận tải biển Đà Nẵng. marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2009

 2010

[110]Huỳnh Thị Tú
Đề tài: Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại các công ty may ở Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2009

 2010

[111]Trần Thị Kim Phú
Đề tài: Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại Công ty 545

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2009

 2010

[112]Ngô Thị Hường
Đề tài: Hoàn thiện công tác kế toán quản trị chi phí tại Công ty Cổ phần Bia Phú Minh

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2009

 2010

[113]Nguyễn Lương Định
Đề tài: Hoàn thiện công tác Kiểm soát nội bộ về chí phí xây lắp tại Công ty Cổ phần xây lắp và phát triển Nhà Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2009

 2010

[114]Lê Thị Thụ Hiền
Đề tài: Hoàn thiện công tác Kiểm soát nội bộ về chí phí sản xuất tại Công ty giày Thượng Đình

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2009

 2009

[115]Nguyễn Thị Thu Hiền
Đề tài: Tổ chức kế toán trách nhiệm tại Công ty TNHH một thành viên Cảng Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2008

 2009

[116]Phạm Thị Kim Liên
Đề tài: Phân tích hiệu quả tài chính tại các doanh nghiệp may trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2008

 2009

[117]Trần Mậu Thông
Đề tài: Hoàn thiện hệ thống thông tin kế toán Công ty Cổ phần Lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2008

 2009

[118]Đặng Ngọc Bích
Đề tài: Ứng dụng phương pháp định giá dựa trên chi phí trong việc xây dựng giá vé máy bay nội địa tại Tổng Công ty Hàng không Việt Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2008

 2009

[119]Ngô Thị Hoài An
Đề tài: Phân tích tác động đ òn bẩy tà chính đến hiệu quả vả rủi ro tại các công ty niêm yết - cơ sở giao dịch Thành phố Hồ Chí Minh

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2008

 2009

[120]Nguyễn Thị Kiều Hạnh
Đề tài: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính tại các doanh nghiệp xây lắp trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2007

 2008

[121]Nguyễn Thị Thu Thảo
Đề tài: Hoàn thiện Kiểm soát nội bộ về chí phí tại cảng Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2006

 2008

[122]Nguyễn Trường Sơn
Đề tài: Dự toán và phân tích biến động chi phí tại công ty liên doanh Khải Thiện

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2007

 2008

[123]Trương Công Khoái
Đề tài: Tăng cường kiểm soát thuế tại các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2007

 2008

[124]Lương Thị Gái
Đề tài: Kiểm soát chi phí phục vụ hành khách tại Tổng cô ng ty Hàng khô ng Việ t Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2007

 2008

  
 Khen thưởng
[1] Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Số: 3543/QĐKT. Năm: 1994.
[2] Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Số: 1162/GD-ĐT. Năm: 2003.
[3] Chiến sỹ thi đua cơ sở năm học 2006 - 2007. Số: 4916/QĐ-TĐKT. Năm: 2007.
[4] Chiến sỹ thi đua cơ sở năm học 2007 - 2008. Số: 4283/QĐ-TĐKT. Năm: 2008.
[5] Chiến sỹ thi đua cơ sở năm học 2008 - 2009. Số: 3173/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2009.
[6] Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố Đà Nẵng. Số: 8202/QĐ-UBND. Năm: 2009.
[7] Chiến sỹ thi đua cơ sở năm học 2009 - 2010. Số: 5122/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2010.
[8] Chiến sỹ thi đua cấp Bộ năm 2010. Số: 1214/QĐ-BGDĐT. Năm: 2010.
[9] Bằng khen của Thành ủy Đà Nẵng năm 2011. Số: 803-QĐ/TU. Năm: 2011.
[10] Chiến sỹ thi đua cơ sở năm học 2010 - 2011. Số: 6065/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2011.
[11] Chiến sỹ thi đua cơ sở năm học 2011 - 2012. Số: 6520/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2012.
[12] Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2012. Số: 1689/QĐ-TTg. Năm: 2012.
[13] Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2012 - 2013. Số: 4682/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2013.
[14] Chiến sĩ thi đua cấp Bộ năm 2013. Số: 5304/QĐ-BGDĐT. Năm: 2013.
[15] Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2013 - 2014. Số: 4754/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2014.
[16] Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2014 - 2015. Số: 4363/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2015.
[17] Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo năm học 2014-2015. Số: 6013/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2015.
[18] Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2015 - 2016. Số: 5079/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2016.
[19] Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2016 - 2017. Số: 2726/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2017.
[20] Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2017 - 2018. Số: 3044/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2018.
[21] Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2018 - 2019. Số: 2770/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2019.
[22] Chiến sĩ thi đua cấp Bộ năm 2019. Số: 4343/QĐ-BGDĐT. Năm: 2019.
[23] Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2019 - 2020. Số: 2862/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2020.
[24] Huân chương lao động Hạng 3. Số: 309/QĐ-CTN. Năm: 2020.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Kế toán hành chính sự nghiệp
Ngành: Kế toán
 2012 Đại học  Trường Đại học Kinh tế
[2]Hệ thống thông tin kế toán
Ngành: Kế toán
 2011 Sau đại học, Đại học
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
 Trường Đại học Kinh tế
[3]Phương pháp Nghiên cứu khoa học
Ngành: Kinh tế học
 2006 Học viên cao học các ngành Kinh tế
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
 Trường Đại học kinh tế, Đại học Đà Nẵng
[4]Phân tích hoạt động kinh doanh
Ngành: Kế toán
 2002 Sinh viên đại học, học viên cao học các ngành kinh tế  Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
[5]Tin học hóa Kế toán
Ngành: Kế toán
 2001 Sinh viên đại học, học viên cao học chuyên ngành Kế toán  Trương Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
[6]Kế toán quản trị
Ngành: Kế toán
 2000 Sinh viên đại học, học viên cao học các chuyên ngành Kinh tế  Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn