Đỗ Hữu Đạo
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 28,679,385

 
Mục này được 17732 lượt người xem
Họ và tên:  Đỗ Hữu Đạo
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  12/03/1980
Nơi sinh: Đại Hưng - Đại Lộc - Quảng Nam
Quê quán Đại Hưng - Đại Lộc - Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kỹ sư Cầu Đường; Tại: Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Xây dựng Cầu - Đường; Trường Đại học Bách Khoa
Chức vụ: Trưởng Bộ môn
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2015; Chuyên ngành: Cơ kỹ thuật (Lĩnh vực Địa kỹ thuật); Tại: Đại học Đà Nẵng
Dạy CN: Cơ học đất, Nền và Móng, Đồ án Nền Móng.
Lĩnh vực NC: Cơ học đất, Nền móng, Địa kỹ thuật công trình
Ngoại ngữ: Tiếng Anh - Đại học
Địa chỉ liên hệ: Khoa Xây dựng Cầu Đường - trường Đại Học Bách Khoa - 54 Nguyễn Lương Bằng - Đà Nẵng
Điện thoại: 05113.737843; Mobile: 0914000545
Email: huudaod1203@gmail.com; dhdao@dut.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

Giảng dạy tại Khoa Xây dựng Cầu Đường, Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng (từ 2002 đến nay).
(Lecturer: Faculty of Bridge and Road Engineering - The University of Science and Technology - Danang Unversity)


Trưởng Bộ môn Cơ sở kỹ thuật xây dựng (từ 2015)
(Head of Division Basic Civil Engineering & Geotechnics)

Phó Giám đốc Trung tâm nghiên cứu - ứng dụng và Tư vấn kỹ thuật Nền móng công trình (từ 2015)
(Vice Director of The Center research, application and consultancy of foundation engineering & construction)


VSSMGE Member, ISSMGE Member - Ủy viên VSSMGE.

Phó tổng thư ký Hội Cơ học đất và Địa kỹ thuật công trình Việt Nam - VSSMGE (2016-2020)
(Vice General Secretary Vietnamese Social of Soil Mechanic and Geotechnical Engineering - VSSMGE)


Associate Fellow – Asean Academy of Engineering and Technology - AAETAF, 21st, July 2012
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng xi măng đến cường độ chịu nén của vật liệu cọc đất xi măng - SCP trong phòng thí nghiệm, MS: Đ2012-02-25. Chủ nhiệm: Đỗ Hữu Đạo. Thành viên: ThS. Nguyễn Văn Quyền, KS. Vũ Hoàng Trí . Mã số: Đ2012-02-25. Năm: 2012. (Apr 4 2012 9:09PM)
[2] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu các giải pháp móng cọc hợp lý cho công trình xây dựng có tải trọng trung bình tại thành phố Đà Nẵng, MS Đ2011-02-20. Chủ nhiệm: ThS. Đỗ Hữu Đạo. Thành viên: ThS. Nguyễn Thu Hà, KS. Phạm Văn Ngọc. Mã số: Đ2011-02-20. Năm: 2011. (Feb 16 2012 9:17PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Experimental study for soil cement pile in application for high-rise building on sand soil – Danang city. Tác giả: Do Huu Dao. Hội thảo quốc gia Hạ tầng giao thông với phát triển bền vững TISDC2016. Số: ISBN 978-604-82-1809-6. Trang: 295-302. Năm 2016. (Oct 5 2016 10:21PM)
[2]Bài báo: Study on the influence of soft ground strength under embankment to stability of full height piled bridge abutments. Tác giả: Pham Anh Tuan - Do Huu Dao. Hội thảo quốc gia Hạ tầng giao thông với phát triển bền vững TISDC2016. Số: ISBN 978-604-82-1809-6. Trang: 389-400. Năm 2016. (Oct 5 2016 10:26PM)
[3]Bài báo: Analysis on selecting reasonable solution for diaphragm wall structure to support for tunnel construction by opencast method. Tác giả: Phan Khac Hai - Do Huu Dao - Pham Anh Tuan. Hội thảo quốc gia Hạ tầng giao thông với phát triển bền vững TISDC2016. Số: ISBN 978-604-82-1809-6. Trang: 345-354. Năm 2016. (Oct 5 2016 10:28PM)
[4]Bài báo: Nghiên cứu một số hình thức phá hoại cho hệ cọc kết hợp gia cường lưới địa kỹ thuật trong gia cố nền đất đắp. Tác giả: Phạm Anh Tuấn - Đỗ Hữu Đạo. Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thủy lợi & Môi trường, ISSN 1859-3941. Số: 55/11-2016. Trang: 141-148. Năm 2016. (Dec 21 2016 10:00PM)
[5]Tham luận: Ứng dụng phương pháp thử tải Bidirectional Load Test cho cọc khoan nhồi đường kính lớn. Tác giả: Đỗ Hữu Đạo. Seminar khoa học - Trường Đại học Bách khoa, ĐH Đà nẵng. Trang: 1-34. Năm 2016. (Dec 21 2016 10:14PM)
[6]Bài báo: Cọc đất xi măng - Giải pháp nền móng thân thiện môi trường cho công trình xây dựng. Tác giả: Đỗ Hữu Đạo - Phan Cao Thọ. Tạp chí KHCN Đại học Đà Nẵng. Số: 11[96]/2015. Trang: 29-34. Năm 2015. (Nov 15 2015 10:48PM)
[7]Bài báo: Mô hình số 3D nghiên cứu về hệ số nhóm đối với cọc đất xi măng . Tác giả: Đỗ Hữu Đạo - Phan Cao Thọ - Phạm Anh Tuấn. Hội nghị cơ học toàn quốc năm 2015. Số: ISBN: 978-604-84-1272-2. Trang: 478-485. Năm 2015. (Nov 1 2015 7:58AM)
[8]Bài báo: Phân tích số cho nhóm cọc đất xi măng có gia cường vải địa kỹ thuật để hỗ trợ việc mở rộng nền đường đắp. Tác giả: Phạm Anh Tuấn - Đỗ Hữu Đạo. Tạp chí Địa Kỹ Thuật-ISSN-0868-279X. Số: Số 1 - 2015. Trang: 44-55. Năm 2015. (May 14 2015 10:22AM)
[9]Bài báo: Nghiên cứu sơ đồ hợp lý cho hệ cọc đất xi măng có gia cường vải địa kỹ thuật dưới nền đường đắp cao . Tác giả: Phạm Anh Tuấn - Đỗ Hữu Đạo. Hội nghị Cơ học toàn quốc năm 2015. Số: ISBN:978-604-84-1272-2. Trang: 8/551-558. Năm 2015. (Nov 1 2015 8:01AM)
[10]Bài báo: Xây dựng phần mềm SCPile tính toán - thiết kế móng cọc đất - xi măng. Tác giả: Đỗ Hữu Đạo. Hội thảo khoa học ATCESD 2015. Số: 18/9/2015. Trang: Update. Năm 2015. (Jun 5 2016 8:37PM)
[11]Bài báo: Xác định hệ số sức chịu tải của cọc đất xi măng thông qua mô hình thí nghiệm Full scale với thiết bị đo biến dạng dọc trục. Tác giả: Đỗ Hữu Đạo - Phan Cao Thọ - Nguyễn Trường Tiến. Tạp chí Địa Kỹ Thuật Việt Nam. Số: 3-2014. Trang: 30-38. Năm 2014. (Oct 23 2014 8:41AM)
[12]Bài báo: Nghiên cứu đặc tính cường độ cọc đất xi măng cho đất nền vùng Đà Nẵng - Quảng Nam. Tác giả: Đỗ Hữu Đạo - Phan Cao Thọ - Nguyễn Trường Tiến
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Địa Kỹ Thuật-ISSN-0868-279X
marriage affairs all wife cheat i want an affair
. Số: 1-2014. Trang: 24-34. Năm 2014.
(May 16 2014 10:38PM)
[13]Bài báo: Ảnh hưởng của một số tham số trong giải pháp nền đường đắp trên hệ cọc đất xi măng có gia cường vải địa kỹ thuật. Tác giả: Đỗ Hữu Đạo*; Phạm Anh Tuấn; Phan Cao Thọ. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN ISSN 1859-1531. Số: Số 9(82).2014. Trang: 5-9. Năm 2014. (Nov 3 2014 2:33PM)
[14]Bài báo: Một số kết quả nghiên cứu thực nghiệm về sức chịu tải và khả năng ứng dụng cọc ống PHC cho công trình giao thông. Tác giả: Đỗ Hữu Đạo - Lê Xuân Mai - Trần Thanh Quang. Hội thảo quốc gia: Hạ tầng giao thông Việt Nam với phát triển bền vững - Tisdv-2013 - Đại học Bách Khoa Đà nẵng
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Số: ISBN 978-604-82-0019-0. Trang: 47-55. Năm 2013.
(Aug 22 2013 3:55PM)
[15]Tham luận: Những thành công trong sử dụng cọc đất xi măng cho nhà cao tầng tại Đà Nẵng - Miền trung Vietnam. Tác giả: Đỗ Hữu Đạo
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Seminar GCMM8 - 80 rue Monge-75005 Paris
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
. Trang: Update. Năm 2013.
(Nov 2 2013 3:37PM)
[16]Tham luận: Báo cáo giới thiệu các thiết bị thí nghiệm mới Phòng thí nghiệm Địa Cơ: PDA-PAX, GeokonA9, CPTu Envir and Triaxial Compression Test. Tác giả: Đỗ Hữu Đạo . Seminar Giới thiệu thiết bị thí nghiệm mới Khoa Xây dựng Cầu Đường - Trường Đại học Bách Khoa, ĐH Đà Nẵng. Trang: Update. Năm 2013. (Nov 3 2013 10:19PM)
[17]Bài báo: Nghiên cứu áp dụng phương pháp thí nghiệm nén tĩnh mũi cọc cho cọc khoan nhồi chịu tải trọng lớn tại Đà Nẵng. Tác giả: Đỗ Hữu Đạo - Lê Xuân Mai - Phạm Văn Ngọc - Nguyễn Minh Hải
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Hội nghị Khoa học công nghệ Đại Học Đà Nẵng lần thứ V - Tạp chí KHCN ĐHĐN ISSN 1859-1531. Số: 1[62]/2013. Trang: 14-19. Năm 2013. (Nov 21 2012 9:53AM)
[18]Bài báo: Nghiên cứu đặc tính cường độ của vật liệu cọc đất xi măng trong đất cát pha vùng Điện Bàn – tỉnh Quảng Nam. Tác giả: Đỗ Hữu Đạo – Phan Cao Thọ - Nguyễn Trường Tiến. Tạp chí Địa Kỹ Thuật
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Số: Số 3-2012, ISSN-0868-279X. Trang: 28-34. Năm 2012.
(Nov 2 2012 9:22PM)
[19]Bài báo: Nghiên cứu tương quan cường độ chịu nén qu và uốn qb của vật liệu cọc đất xi măng SCP. Tác giả: Đỗ Hữu Đạo1, Phan Cao Thọ2, Nguyễn Trường Tiến3. Hội nghị cơ học toàn quốc lần thứ IX. Số: ISBN: 978-604-911-437-3. Trang: 31-38. Năm 2012. (Dec 10 2012 3:49PM)
[20]Bài báo: Nghiên cứu các giải pháp móng cọc hợp lý cho công trình xây dựng có tải trọng trung bình tại thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Đỗ Hữu Đạo. Tạp chí KH&CN Đại Học Đà Nẵng, ISSN 1859-1531. Số: 7[48]/2011. Trang: 1-9. Năm 2011. (Feb 16 2012 10:37PM)
[21]Bài báo: Nghiên cứu ứng dụng phương pháp cọc kháng trượt trong ổn định mái taluy. Tác giả: Lê Nguyễn Quốc Việt - Đỗ Hữu Đạo - Bùi Phú Doanh. Tạp chí KH&CN Đại Học Đà Nẵng, ISSN 1859-1531
marriage affairs open i want an affair
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
. Số: 3[44]/2011. Trang: 102-110. Năm 2011.
(Feb 16 2012 9:48PM)
[22]Bài báo: Nghiên cứu sự tương tác giữa công trình cầu - cọc - đất nền. Tác giả: Lê Văn Lạc - Đỗ Hữu Đạo - Phạm Văn Ngọc. Tạp chí KH&CN Đại Học Đà Nẵng, ISSN 1859-1531. Số: 4[45]/2011. Trang: 107-115. Năm 2011. (Feb 16 2012 9:51PM)
[23]Tham luận: Thí nghiệm nén tĩnh SLT – thử động biến dạng lớn PDA, một số kết quả so sánh với tiêu chuẩn hiện hành. Tác giả: Đỗ Hữu Đạo - Lê Xuân Mai - Vũ Thanh Hải. Hội Thảo: Công nghệ mới trong xây dựng móng cọc - ĐH Bách Khoa tháng 3 năm 2011
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Trang: 137-148. Năm 2011.
(Feb 16 2012 10:12PM)
[24]Tham luận: Nghiên cứu về sức chịu tải của cọc Bê tông cốt thép đúc sẵn trong một số điều kiện địa chất đặc trưng của thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Đỗ Hữu Đạo-Nguyễn Lương Phước - Phạm Hoàn - Nguyễn Văn Nhất - Đặng Thọ Sang
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Hội Thảo Vietnamese Geotechnical day Conference at Da Nang. Trang: 90-98. Năm 2011. (Feb 16 2012 10:20PM)
[25]Tham luận: Các phương pháp thí nghiệm xác định sức chịu tải của cọc và áp dụng cho công trình xây dựng tại Miền Trung Việt nam. Tác giả: Đỗ Hữu Đạo - Hoàng Truyền - Lê Xuân Mai. Hội thảo thành lập Chi Hội Cơ học đất và ĐKT Công trình Miền Trung. Trang: 35-40. Năm 2011. (Feb 16 2012 10:26PM)
[26]Bài báo: Nghiên cứu thực nghiệm xác định sức chịu tải của cọc bằng thí nghiệm nén tĩnh và so sánh với các quy trình hiện hành ở Việt Nam. Tác giả: Đỗ Hữu Đạo. Tạp chí KH&CN Đại Học Đà Nẵng, ISSN 1859-1531. Số: 6[41]/2010. Trang: 1-8. Năm 2010. (Feb 16 2012 9:44PM)
[27]Tham luận: Các tham số hợp lý của cốt vải địa kỹ thuật trong thiết kế tường chắn đất có cốt. Tác giả: Đỗ Hữu Đạo - Nguyễn Hùng Sơn
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Hội thảo giới thiệu Ứng dụng lưới, vải địa kỹ thuật trong xây dựng tường chắn có cốt - Hội Cầu Đường Đà Nẵng. Trang: 43-48. Năm 2008. (Feb 16 2012 10:29PM)
[28]Bài báo: Ứng dụng phần mềm Địa kỹ thuật Plaxis phân tích chiều dài hợp lý của mỗi cọc trong nhóm. Tác giả: Đoàn Việt Lê - Đỗ Hữu Đạo
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Tuyển tập Sinh viên NCKH năm 2007
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
. Số: Năm 2007. Trang: 43-50. Năm 2007.
(Feb 16 2012 10:34PM)
[29]Bài báo: Nghiên cứu sự sắp xếp hợp lý của cốt sau lưng tường chắn có cốt mềm -TC Xây Dựng - BXD tháng 9/2007 & TCKHCN ĐH Đà Nẵng tháng 10/2007. Tác giả: Đỗ Hữu Đạo - Nguyễn Hùng Sơn
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Tạp chí Xây dựng - Bộ Xây Dựng, ISSN 0866-8762
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: Tháng 10/2007. Trang: 33-34. Năm 2007.
(Feb 16 2012 9:32PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Numerical analysis of a piled foundation reinforced with geosynthetics to support construction of full-height bridge abutments. Authors: Pham Anh Tuan - Do Huu Dao. International Journal of Scientific & Engineering Research, ISSN 2229-5518. No: Volume 7, Issue 6, June-2016. Pages: 370-377. Year 2016. (Oct 5 2016 10:15PM)
[2]Article: Modelling Analyze the Embankment Behind Abutment use Geofoam by Midas Soilworks . Authors: Do Huu Dao - Le Dinh Viet
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Numerical analysis in Geotechnics NAG2015. No: 8/2015. Pages: 1-8. Year 2015. (Oct 5 2015 8:33PM)
[3]Article: The solution of design, construction and protecting high slope of Hydropower works. Authors: Le Nguyen Quoc Viet - Do Huu Dao
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. VietNam-France International Conference: Safety of small Dams and Dikess. No: ISBN: 978-604-82-1322-0. Pages: 95-104. Year 2014. (Jun 5 2015 5:18PM)
[4]Article: Internal stability of ground improved by Geosynthetics Reinforced Pile Supported (GRPS) under high embankment . Authors: Do Huu Dao - Pham Anh Tuan. VietNam-France International Conference: Safety of small Dams and Dikess
walgreens prints coupons open free printable coupons
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. No: ISBN: 978-604-82-1322-0. Pages: 105-113. Year 2014.
(Jun 5 2015 5:21PM)
[5]Presentations: Soil cement pile for high rise building - Green foundation environment friendly. Authors: Do Huu Dao
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. MCCC-AAET Green Award'14 - INTI International University & College Malaysia. Pages: 10. Year 2014. (Dec 2 2014 10:19PM)
[6]Article: Experimental study on the strength characteristics of sand-cement pile. Authors: Do Huu Dao1), Phan Cao Tho2), Nguyen Truong Tien3)
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Proceeding The first international conference Thu Dau Mot University - Foundation and Soft Ground Engineering Conference - ICTMU 2013
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
. No: ISBN 978-604-82-0017-6. Pages: 291-301. Year 2013.
(May 10 2013 9:13PM)
[7]Article: High-rise building foundation on floating soil-cement columns (Supported by Nafosted-DU). Authors: Do Huu Dao - Nguyen Minh Hai
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
. The Fifth International Young Geotechnical Engineering Conference - 5iYGEC’13 - Paris
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. No: ISBN 978-1-61499-296-7. Pages: 81-85. Year 2013.
(Aug 22 2013 3:59PM)
[8]Article: Non-Conventional Pile Loading Tests in Vietnam (Supported by Nafosted). Authors: Nguyen Minh Hai - Do Huu Dao. Proceedings of the 18th International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, Paris 2013
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. No: ISBN 978-2-85978-477-5 (vol. 4). Pages: 2747-2750. Year 2013.
(Aug 22 2013 4:02PM)
[9]Article: Analysis of Menard Pressuremeters for O-cell Test Failures. Authors: Nguyen Minh Hai - Do Huu Dao - Nguyen Truong Tien
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Proceedings of the 18th International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, Paris 2013. No: 9/2013. Pages: Updating. Year 2013. (Aug 22 2013 4:04PM)
[10]Article: Application soil cement pile by Japanese technology in GPRS system for high road embankment of new Tran Thi Ly bridge - Danang city. Authors: Do Huu Dao - Phan Cao Tho - Nguyen Truong Tien - Vu Ngoc Trung - Tran Bui Quoc An. 40 Years of Cooperation between Vietnam and Japan in Construction Sector: Achievements and Opportunities. No: ISBN: 978-604-82-0053-4. Pages: 91-113. Year 2013. (Nov 2 2013 3:43PM)
[11]Article: Laboratory and field load testing to study the characteristics of intensity and axial bearing capacity of soil cement pile/column in thecoastal middle of Viet Nam (Supported by Nafosted). Authors: Do Huu Dao. Proceeding of The Seven Asian Young Geotechnical Engineers Conference - Tokushima - JaPan 2012
walgreens prints coupons open free printable coupons
. No: ISBN978-4-88644-819-4. Pages: 281-288. Year 2012.
(Nov 2 2012 9:08PM)
[12]Article: Efficient use of soil-cement pile for high-rise buildings in Da Nang city, Vietnam and some issues to be studied. Authors: Do Huu Dao - Phan Cao Tho - Nguyen Truong Tien
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Proceeding of the Geotecnics for Sustaninable development - Fecon 2011 - Construction Publishing house-VN. No: ISBN 978-604-82-000-8. Pages: 451-460. Year 2011. (Feb 16 2012 9:56PM)
[13]Presentations: The reasonable arrangement of the reinforcement in the flexible reinforced soil wall. Authors: Do Huu Dao - Nguyen Hung Son. Proceeding of Workshop: DUT-AIT-CRACFE
marriage affairs open i want an affair
. Pages: 112-116. Year 2008.
(Feb 16 2012 9:39PM)
  
 Sách và giáo trình
(Apr 4 2012 9:15PM)(Apr 5 2012 1:38PM)(Apr 4 2012 9:13PM)
[1]Nền và Móng Chủ biên: Lê Xuân Mai (chủ biên) - Đỗ Hữu Đạo - Nguyễn Tín - Đoàn Việt Lê. Đồng tác giả:


 
.
Nơi XB: Nhà Xuất bản Xây Dựng Hà Nội. Năm 2010.

[2]

Cơ Học Đất


Chủ biên: Lê Xuân Mai - Đỗ Hữu Đạo. Đồng tác giả:


 

.
Nơi XB: NXB Xây Dựng - Hà Nội. Năm 2005.

[3]Cơ Học Đất Chủ biên: Lê Xuân Mai - Đỗ Hữu Đạo. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà Xuất bản Xây Dựng Hà Nội. Năm 2005.
  
 Khen thưởng
[1] Giải ba - Giải Thưởng Loa Thành - 2002. Số: 06/2002/GTLT. Năm: 2002.
[2] Giảng viên giỏi - CSTĐ cấp cơ sở năm học 2005-2006. Số: 2667/QĐ-TĐKT. Năm: 2006.
[3] Giấy Khen: Có thành tích xuất sắc trong học tập và bảo vệ luận văn thạc sỹ tại Đại Học Xây Dựng - Hà Nội năm 2008. Số: 04 /QĐ-KT. Năm: 2008.
[4] Giấy Khen: Giảng viên đạt thành tích xuất sắc năm học 2007 - 2008 - Trường ĐH Bách Khoa. Số: 63/2008/KT. Năm: 2008.
[5] Giấy Khen: Đã có thành tích tốt trong hoạt động Công Đoàn 2010-2011, 2011-2012. Số: 114 /QĐ/TVCĐ. Năm: 2011.
[6] Giấy khen: Giảng viên có thành tích tốt năm học 2010-2011 - của GĐ Đại học Đà Nẵng. Năm: 2011.
[7] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học: 2011-2012-2013-2014-2015. Số: QD/DHDN. Năm: 2011-2012-2013-2014-2015.
[8] Award of Outstanding Paper at the Symposium "40 Years of Cooperation between Vietnam and Japan in Construction Sector: Achievements and Opportunities" - 2013. Số: 8/11/2013. Năm: 2013.
[9] Chiến sĩ thi đua cấp Bộ Giáo Dục & Đào tạo - 2013. Số: 20/11/2013. Năm: 2013.
[10] Bằng khen của Hội cơ học Việt Nam: Đã có thành tích xuất sắc trong việc huấn luyện, bồi dưỡng đội tuyển tham gia các kỳ thi Olympic Cơ học đất - 2013. Số: 80-13/HCH. Năm: 2013.
[11] Bằng khen của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo - 2014. Số: 3820/QĐ-BGDDT. Năm: 2014.
[12] Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2014. Số: 134-QĐ/ĐU-ĐHBK. Năm: 2014.
[13] Award: MCCC-AAET Green Award'14 of ASean Adcademy of Engineering and Technology - AAET - 2014. Năm: 2014.
[14] Giải B - Giải thưởng hoạt động khoa học công nghệ xuất sắc. Số: 434/QĐ-ĐHBK. Năm: 2015.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn