Đỗ Hữu Đạo
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 29,259,412

 
Mục này được 17924 lượt người xem
Họ và tên:  Đỗ Hữu Đạo
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  12/03/1980
Nơi sinh: Đại Hưng - Đại Lộc - Quảng Nam
Quê quán Đại Hưng - Đại Lộc - Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kỹ sư Cầu Đường; Tại: Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Xây dựng Cầu - Đường; Trường Đại học Bách Khoa
Chức vụ: Trưởng Bộ môn
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2015; Chuyên ngành: Cơ kỹ thuật (Lĩnh vực Địa kỹ thuật); Tại: Đại học Đà Nẵng
Dạy CN: Cơ học đất, Nền và Móng, Đồ án Nền Móng.
Lĩnh vực NC: Cơ học đất, Nền móng, Địa kỹ thuật công trình
Ngoại ngữ: Tiếng Anh - Đại học
Địa chỉ liên hệ: Khoa Xây dựng Cầu Đường - trường Đại Học Bách Khoa - 54 Nguyễn Lương Bằng - Đà Nẵng
Điện thoại: 05113.737843; Mobile: 0914000545
Email: huudaod1203@gmail.com; dhdao@dut.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

Giảng dạy tại Khoa Xây dựng Cầu Đường, Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng (từ 2002 đến nay).
(Lecturer: Faculty of Bridge and Road Engineering - The University of Science and Technology - Danang Unversity)


Trưởng Bộ môn Cơ sở kỹ thuật xây dựng (từ 2015)
(Head of Division Basic Civil Engineering & Geotechnics)

Phó Giám đốc Trung tâm nghiên cứu - ứng dụng và Tư vấn kỹ thuật Nền móng công trình (từ 2015)
(Vice Director of The Center research, application and consultancy of foundation engineering & construction)


VSSMGE Member, ISSMGE Member - Ủy viên VSSMGE.

Phó tổng thư ký Hội Cơ học đất và Địa kỹ thuật công trình Việt Nam - VSSMGE (2016-2020)
(Vice General Secretary Vietnamese Social of Soil Mechanic and Geotechnical Engineering - VSSMGE)


Associate Fellow – Asean Academy of Engineering and Technology - AAETAF, 21st, July 2012
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu ứng dụng cọc đất xi măng bán cứng chịu lực cho móng nhà cao tầng trên địa bàn Đà Nẵng (Study on application of semi-hardened soil cement piles bearing load for high buildings in Danang city). Chủ nhiệm: Đỗ Hữu Đạo. Mã số: T2017. Năm: 2018. (Apr 12 2017 8:45AM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu và so sánh sức chịu tải của cọc đơn chịu tác dụng của tải trọng ngang theo các mô hình tương tác giữa đất và cọc (Study and comparison of loading capacity of single pile is effected by horizontal load according to models of interaction between soil and pile). Chủ nhiệm: Nguyễn Thu Hà. Thành viên: Đỗ Hữu Đạo - Lê Đình Việt. Mã số: T2016-02-46. Năm: 2016. (Apr 12 2017 8:43AM)
[3] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng xi măng đến cường độ chịu nén của vật liệu cọc đất xi măng - SCP trong phòng thí nghiệm, MS: Đ2012-02-25 (Study on the effect of cement content on the compressive strength of CDM material in the laboratory). Chủ nhiệm: Đỗ Hữu Đạo. Thành viên: Nguyễn Văn Quyền - Vũ Hoàng Trí . Mã số: Đ2012-02-25. Năm: 2012. (Apr 4 2012 9:09PM)
[4] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu các giải pháp móng cọc hợp lý cho công trình xây dựng có tải trọng trung bình tại thành phố Đà Nẵng, MS Đ2011-02-20 (Study the appropriate pile solutions for medium-load construction works in Da Nang city). Chủ nhiệm: Đỗ Hữu Đạo. Thành viên: Nguyễn Thu Hà - Phạm Văn Ngọc. Mã số: Đ2011-02-20. Năm: 2011. (Feb 16 2012 9:17PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Tính toán cọc đơn chịu tác dụng của tải trọng ngang bằng phần mềm MIDAS A case study calculation of single pile under horizontal load by MIDAS software. Tác giả: Nguyễn Thu Hà, Đỗ Hữu Đạo, Lê Đình Việt. Tạp chí Giao thông vận tải ISSN 2354-0818. Số: No 57/ Tháng 12/2016. Trang: 100-103. Năm 2016. (Apr 12 2017 8:50AM)
[2]Bài báo: Experimental study for soil cement pile in application for high-rise building on sand soil – Danang city. Tác giả: Do Huu Dao. Hội thảo quốc gia Hạ tầng giao thông với phát triển bền vững TISDC2016. Số: ISBN 978-604-82-1809-6. Trang: 295-302. Năm 2016. (Oct 5 2016 10:21PM)
[3]Bài báo: Study on the influence of soft ground strength under embankment to stability of full height piled bridge abutments. Tác giả: Pham Anh Tuan - Do Huu Dao. Hội thảo quốc gia Hạ tầng giao thông với phát triển bền vững TISDC2016. Số: ISBN 978-604-82-1809-6. Trang: 389-400. Năm 2016. (Oct 5 2016 10:26PM)
[4]Bài báo: Analysis on selecting reasonable solution for diaphragm wall structure to support for tunnel construction by opencast method. Tác giả: Phan Khac Hai - Do Huu Dao - Pham Anh Tuan. Hội thảo quốc gia Hạ tầng giao thông với phát triển bền vững TISDC2016. Số: ISBN 978-604-82-1809-6. Trang: 345-354. Năm 2016. (Oct 5 2016 10:28PM)
[5]Bài báo: Nghiên cứu một số hình thức phá hoại cho hệ cọc kết hợp gia cường lưới địa kỹ thuật trong gia cố nền đất đắp(Study failure modes for geosynthtic reinforced pile supported embankment). Tác giả: Phạm Anh Tuấn - Đỗ Hữu Đạo. Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thủy lợi & Môi trường, ISSN 1859-3941. Số: 55/11-2016. Trang: 141-148. Năm 2016. (Dec 21 2016 10:00PM)
[6]Tham luận: Ứng dụng phương pháp thử tải Bidirectional Load Test cho cọc khoan nhồi đường kính lớn(Applying Bidirectional Load Test Method For Large Diameter Bored Pile). Tác giả: Đỗ Hữu Đạo. Seminar khoa học - Trường Đại học Bách khoa, ĐH Đà nẵng. Trang: 1-34. Năm 2016. (Dec 21 2016 10:14PM)
[7]Bài báo: Cọc đất xi măng - Giải pháp nền móng thân thiện môi trường cho công trình xây dựng(The Soil Cement Piles - An Environment - Friendly Foundation Alternative for Construction Works). Tác giả: Đỗ Hữu Đạo - Phan Cao Thọ. Tạp chí KHCN Đại học Đà Nẵng. Số: 11[96]/2015. Trang: 29-34. Năm 2015. (Nov 15 2015 10:48PM)
[8]Bài báo: Mô hình số 3D nghiên cứu về hệ số nhóm đối với cọc đất xi măng (3D numerical model study of coefficient group for soil cement piles). Tác giả: Đỗ Hữu Đạo - Phan Cao Thọ - Phạm Anh Tuấn. Hội nghị cơ học toàn quốc năm 2015. Số: ISBN: 978-604-84-1272-2. Trang: 478-485. Năm 2015. (Nov 1 2015 7:58AM)
[9]Bài báo: Phân tích số cho nhóm cọc đất xi măng có gia cường vải địa kỹ thuật để hỗ trợ việc mở rộng nền đường đắp(Numerical analysis of geosynthetic reinforced soil cement pile system to support widening of road embankment). Tác giả: Phạm Anh Tuấn - Đỗ Hữu Đạo. Tạp chí Địa Kỹ Thuật-ISSN-0868-279X. Số: Số 1 - 2015. Trang: 44-55. Năm 2015. (May 14 2015 10:22AM)
[10]Bài báo: Nghiên cứu sơ đồ hợp lý cho hệ cọc đất xi măng có gia cường vải địa kỹ thuật dưới nền đường đắp cao (Study the reasonable diagram for soil cement pile system with geotextile reinforced high embankment). Tác giả: Phạm Anh Tuấn - Đỗ Hữu Đạo. Hội nghị Cơ học toàn quốc năm 2015. Số: ISBN:978-604-84-1272-2. Trang: 8/551-558. Năm 2015. (Nov 1 2015 8:01AM)
[11]Bài báo: Xây dựng phần mềm SCPile tính toán - thiết kế móng cọc đất - xi măng(Scpile software calculation – design soil cement pile foundation). Tác giả: Đỗ Hữu Đạo. Hội thảo khoa học ATCESD 2015. Số: 18/9/2015. Trang: Update. Năm 2015. (Jun 5 2016 8:37PM)
[12]Bài báo: Xác định hệ số sức chịu tải của cọc đất xi măng thông qua mô hình thí nghiệm Full scale với thiết bị đo biến dạng dọc trục(Determining the capacity factor of the soil cement pile through full scale model load test with instrumentation axial strains). Tác giả: Đỗ Hữu Đạo - Phan Cao Thọ - Nguyễn Trường Tiến. Tạp chí Địa Kỹ Thuật Việt Nam. Số: 3-2014. Trang: 30-38. Năm 2014. (Oct 23 2014 8:41AM)
[13]Bài báo: Nghiên cứu đặc tính cường độ cọc đất xi măng cho đất nền vùng Đà Nẵng - Quảng Nam(Study on the characteristic strenght of soil cement pile for sand in Danang - Quang Nam Area). Tác giả: Đỗ Hữu Đạo - Phan Cao Thọ - Nguyễn Trường Tiến. Tạp chí Địa Kỹ Thuật-ISSN-0868-279X. Số: 1-2014. Trang: 24-34. Năm 2014. (May 16 2014 10:38PM)
[14]Bài báo: Ảnh hưởng của một số tham số trong giải pháp nền đường đắp trên hệ cọc đất xi măng có gia cường vải địa kỹ thuật.(The influence of some parameters in the solution for geosynthetic reinforced soil cement pile supported embankment). Tác giả: Đỗ Hữu Đạo*; Phạm Anh Tuấn; Phan Cao Thọ. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN ISSN 1859-1531. Số: Số 9(82).2014. Trang: 5-9. Năm 2014. (Nov 3 2014 2:33PM)
[15]Bài báo: Một số kết quả nghiên cứu thực nghiệm về sức chịu tải và khả năng ứng dụng cọc ống PHC cho công trình giao thông(Some exprimental study on bearing capacity and prospects application pipe pile PHC for transportation projects). Tác giả: Đỗ Hữu Đạo - Lê Xuân Mai - Trần Thanh Quang. Hội thảo quốc gia: Hạ tầng giao thông Việt Nam với phát triển bền vững - Tisdv-2013 - Đại học Bách Khoa Đà nẵng. Số: ISBN 978-604-82-0019-0. Trang: 47-55. Năm 2013. (Aug 22 2013 3:55PM)
[16]Bài báo: Nghiên cứu áp dụng phương pháp thí nghiệm nén tĩnh mũi cọc cho cọc khoan nhồi chịu tải trọng lớn tại Đà Nẵng(Study to application the toe loading method (O-Cell) for bored pile bearing large load in Da Nang city). Tác giả: Đỗ Hữu Đạo - Lê Xuân Mai - Phạm Văn Ngọc - Nguyễn Minh Hải. Hội nghị Khoa học công nghệ Đại Học Đà Nẵng lần thứ V - Tạp chí KHCN ĐHĐN ISSN 1859-1531. Số: 1[62]/2013. Trang: 14-19. Năm 2013. (Nov 21 2012 9:53AM)
[17]Tham luận: Những thành công trong sử dụng cọc đất xi măng cho nhà cao tầng tại Đà Nẵng - Miền trung Vietnam(Some success in applying soil cement pile for High rise building in Danang city - Middle Vietnam). Tác giả: Đỗ Hữu Đạo. Seminar GCMM8 - 80 rue Monge-75005 Paris. Trang: Update. Năm 2013. (Nov 2 2013 3:37PM)
[18]Tham luận: Báo cáo giới thiệu các thiết bị thí nghiệm mới Phòng thí nghiệm Địa Cơ: PDA-PAX, GeokonA9, CPTu Envir and Triaxial Compression Test(Presentation of Introdution the New Testing Equipment in the Geotechnical Laboratory: PDA-PAX, GeokonA9, CPTu Envir and Triaxial Compression Test). Tác giả: Đỗ Hữu Đạo . Seminar Giới thiệu thiết bị thí nghiệm mới Khoa Xây dựng Cầu Đường - Trường Đại học Bách Khoa, ĐH Đà Nẵng. Trang: Update. Năm 2013. (Nov 3 2013 10:19PM)
[19]Bài báo: Nghiên cứu đặc tính cường độ của vật liệu cọc đất xi măng trong đất cát pha vùng Điện Bàn – tỉnh Quảng Nam(Study of the unconfined strength properties of soil cement pile material in sandy – clay soil - areas Dien Ban, Quang Nam Province). Tác giả: Đỗ Hữu Đạo – Phan Cao Thọ - Nguyễn Trường Tiến. Tạp chí Địa Kỹ Thuật. Số: Số 3-2012, ISSN-0868-279X. Trang: 28-34. Năm 2012. (Nov 2 2012 9:22PM)
[20]Bài báo: Nghiên cứu tương quan cường độ chịu nén qu và uốn qb của vật liệu cọc đất xi măng SCP(Study the correlate Unconfined compressive qu and Bending strength oj soil cement pile material). Tác giả: Đỗ Hữu Đạo1, Phan Cao Thọ2, Nguyễn Trường Tiến3. Hội nghị cơ học toàn quốc lần thứ IX. Số: ISBN: 978-604-911-437-3. Trang: 31-38. Năm 2012. (Dec 10 2012 3:49PM)
[21]Bài báo: Nghiên cứu ứng dụng phương pháp cọc kháng trượt trong ổn định mái taluy(A preliminary study of anti-sliding pile solutions in the stability maintenance of the roof of the talus). Tác giả: Lê Nguyễn Quốc Việt - Đỗ Hữu Đạo - Bùi Phú Doanh. Tạp chí KH&CN Đại Học Đà Nẵng, ISSN 1859-1531. Số: 3[44]/2011. Trang: 102-110. Năm 2011. (Feb 16 2012 9:48PM)
[22]Bài báo: Nghiên cứu sự tương tác giữa công trình cầu - cọc - đất nền(Research on the interaction of Bridge structure - Pile - Soil). Tác giả: Lê Văn Lạc - Đỗ Hữu Đạo - Phạm Văn Ngọc. Tạp chí KH&CN Đại Học Đà Nẵng, ISSN 1859-1531. Số: 4[45]/2011. Trang: 107-115. Năm 2011. (Feb 16 2012 9:51PM)
[23]Tham luận: Thí nghiệm nén tĩnh SLT – thử động biến dạng lớn PDA, một số kết quả so sánh với tiêu chuẩn hiện hành(Static load test (STL) - Pile dynamic analysis (PDA), some resuilts to compare with some Vietnamese codes). Tác giả: Đỗ Hữu Đạo - Lê Xuân Mai - Vũ Thanh Hải. Hội Thảo: Công nghệ mới trong xây dựng móng cọc - ĐH Bách Khoa tháng 3 năm 2011. Trang: 137-148. Năm 2011. (Feb 16 2012 10:12PM)
[24]Tham luận: Nghiên cứu về sức chịu tải của cọc Bê tông cốt thép đúc sẵn trong một số điều kiện địa chất đặc trưng của thành phố Đà NẵngStudy on pile bearing capacity of jacked pile in some charactorized geology conditions in Danang city. Tác giả: Đỗ Hữu Đạo-Nguyễn Lương Phước - Phạm Hoàn - Nguyễn Văn Nhất - Đặng Thọ Sang. Hội Thảo Vietnamese Geotechnical day Conference at Da Nang. Trang: 90-98. Năm 2011. (Feb 16 2012 10:20PM)
[25]Tham luận: Các phương pháp thí nghiệm xác định sức chịu tải của cọc và áp dụng cho công trình xây dựng tại Miền Trung Việt nam(Testing methods for determining pile loading capacity and application for construction in the Middle Viet Nam). Tác giả: Đỗ Hữu Đạo - Hoàng Truyền - Lê Xuân Mai. Hội thảo thành lập Chi Hội Cơ học đất và ĐKT Công trình Miền Trung. Trang: 35-40. Năm 2011. (Feb 16 2012 10:26PM)
[26]Bài báo: Nghiên cứu các giải pháp móng cọc hợp lý cho công trình xây dựng có tải trọng trung bình tại thành phố Đà Nẵng(Research reasonable pile solutions for construction with average loading in Da Nang city). Tác giả: Đỗ Hữu Đạo. Tạp chí KH&CN Đại Học Đà Nẵng, ISSN 1859-1531. Số: 7[48]/2011. Trang: 1-9. Năm 2011. (Feb 16 2012 10:37PM)
[27]Bài báo: Nghiên cứu thực nghiệm xác định sức chịu tải của cọc bằng thí nghiệm nén tĩnh và so sánh với các quy trình hiện hành ở Việt Nam(An Experimental research into the determination of pile capacity loading by a static load test comparison with some curent Vietnamese codes). Tác giả: Đỗ Hữu Đạo. Tạp chí KH&CN Đại Học Đà Nẵng, ISSN 1859-1531. Số: 6[41]/2010. Trang: 1-8. Năm 2010. (Feb 16 2012 9:44PM)
[28]Tham luận: Các tham số hợp lý của cốt vải địa kỹ thuật trong thiết kế tường chắn đất có cốt(The parameters of appropriate geotextile reinforcement in the design of reinforced retaining wall). Tác giả: Đỗ Hữu Đạo - Nguyễn Hùng Sơn. Hội thảo giới thiệu Ứng dụng lưới, vải địa kỹ thuật trong xây dựng tường chắn có cốt - Hội Cầu Đường Đà Nẵng. Trang: 43-48. Năm 2008. (Feb 16 2012 10:29PM)
[29]Bài báo: Ứng dụng phần mềm Địa kỹ thuật Plaxis phân tích chiều dài hợp lý của mỗi cọc trong nhóm(Application Geotechnical PLAXIS software to analysis reasonable length of each pile in a pile group). Tác giả: Đoàn Việt Lê - Đỗ Hữu Đạo. Tuyển tập Sinh viên NCKH năm 2007. Số: Năm 2007. Trang: 43-50. Năm 2007. (Feb 16 2012 10:34PM)
[30]Bài báo: Nghiên cứu sự sắp xếp hợp lý của cốt sau lưng tường chắn có cốt mềm -TC Xây Dựng - BXD tháng 9/2007 & TCKHCN ĐH Đà Nẵng tháng 10/2007(The reasonable arragement of the reinforcement in the flexible reinforced soil wall). Tác giả: Đỗ Hữu Đạo - Nguyễn Hùng Sơn. Tạp chí Xây dựng - Bộ Xây Dựng, ISSN 0866-8762. Số: Tháng 10/2007. Trang: 33-34. Năm 2007. (Feb 16 2012 9:32PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Numerical analysis of a piled foundation reinforced with geosynthetics to support construction of full-height bridge abutments. Authors: Pham Anh Tuan - Do Huu Dao. International Journal of Scientific & Engineering Research, ISSN 2229-5518. No: Volume 7, Issue 6, June-2016. Pages: 370-377. Year 2016. (Oct 5 2016 10:15PM)
[2]Article: Modelling Analyze the Embankment Behind Abutment use Geofoam by Midas Soilworks . Authors: Do Huu Dao - Le Dinh Viet. Numerical analysis in Geotechnics NAG2015. No: 8/2015. Pages: 1-8. Year 2015. (Oct 5 2015 8:33PM)
[3]Article: The solution of design, construction and protecting high slope of Hydropower works. Authors: Le Nguyen Quoc Viet - Do Huu Dao
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. VietNam-France International Conference: Safety of small Dams and Dikess. No: ISBN: 978-604-82-1322-0. Pages: 95-104. Year 2014. (Jun 5 2015 5:18PM)
[4]Article: Internal stability of ground improved by Geosynthetics Reinforced Pile Supported (GRPS) under high embankment . Authors: Do Huu Dao - Pham Anh Tuan. VietNam-France International Conference: Safety of small Dams and Dikess
walgreens prints coupons open free printable coupons
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. No: ISBN: 978-604-82-1322-0. Pages: 105-113. Year 2014.
(Jun 5 2015 5:21PM)
[5]Presentations: Soil cement pile for high rise building - Green foundation environment friendly. Authors: Do Huu Dao. MCCC-AAET Green Award'14 - INTI International University & College Malaysia. Pages: 10. Year 2014. (Dec 2 2014 10:19PM)
[6]Article: Experimental study on the strength characteristics of sand-cement pile. Authors: Do Huu Dao1), Phan Cao Tho2), Nguyen Truong Tien3). Proceeding The first international conference Thu Dau Mot University - Foundation and Soft Ground Engineering Conference - ICTMU 2013. No: ISBN 978-604-82-0017-6. Pages: 291-301. Year 2013. (May 10 2013 9:13PM)
[7]Article: High-rise building foundation on floating soil-cement columns (Supported by Nafosted-DU). Authors: Do Huu Dao - Nguyen Minh Hai. The Fifth International Young Geotechnical Engineering Conference - 5iYGEC’13 - Paris. No: ISBN 978-1-61499-296-7. Pages: 81-85. Year 2013. (Aug 22 2013 3:59PM)
[8]Article: Non-Conventional Pile Loading Tests in Vietnam (Supported by Nafosted). Authors: Nguyen Minh Hai - Do Huu Dao. Proceedings of the 18th International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, Paris 2013
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. No: ISBN 978-2-85978-477-5 (vol. 4). Pages: 2747-2750. Year 2013.
(Aug 22 2013 4:02PM)
[9]Article: Analysis of Menard Pressuremeters for O-cell Test Failures. Authors: Nguyen Minh Hai - Do Huu Dao - Nguyen Truong Tien
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Proceedings of the 18th International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, Paris 2013. No: 9/2013. Pages: Updating. Year 2013. (Aug 22 2013 4:04PM)
[10]Article: Application soil cement pile by Japanese technology in GPRS system for high road embankment of new Tran Thi Ly bridge - Danang city. Authors: Do Huu Dao - Phan Cao Tho - Nguyen Truong Tien - Vu Ngoc Trung - Tran Bui Quoc An. 40 Years of Cooperation between Vietnam and Japan in Construction Sector: Achievements and Opportunities. No: ISBN: 978-604-82-0053-4. Pages: 91-113. Year 2013. (Nov 2 2013 3:43PM)
[11]Article: Laboratory and field load testing to study the characteristics of intensity and axial bearing capacity of soil cement pile/column in thecoastal middle of Viet Nam (Supported by Nafosted). Authors: Do Huu Dao. Proceeding of The Seven Asian Young Geotechnical Engineers Conference - Tokushima - JaPan 2012
walgreens prints coupons open free printable coupons
. No: ISBN978-4-88644-819-4. Pages: 281-288. Year 2012.
(Nov 2 2012 9:08PM)
[12]Article: Efficient use of soil-cement pile for high-rise buildings in Da Nang city, Vietnam and some issues to be studied. Authors: Do Huu Dao - Phan Cao Tho - Nguyen Truong Tien
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Proceeding of the Geotecnics for Sustaninable development - Fecon 2011 - Construction Publishing house-VN. No: ISBN 978-604-82-000-8. Pages: 451-460. Year 2011. (Feb 16 2012 9:56PM)
[13]Presentations: The reasonable arrangement of the reinforcement in the flexible reinforced soil wall. Authors: Do Huu Dao - Nguyen Hung Son. Proceeding of Workshop: DUT-AIT-CRACFE
marriage affairs open i want an affair
. Pages: 112-116. Year 2008.
(Feb 16 2012 9:39PM)
  
 Sách và giáo trình
(Apr 4 2012 9:15PM)(Apr 5 2012 1:38PM)
[1]Nền và Móng (Book: Foundation Engineering) Chủ biên: Lê Xuân Mai (chủ biên) - Đỗ Hữu Đạo - Nguyễn Tín - Đoàn Việt Lê. Đồng tác giả:

.
Nơi XB: Nhà Xuất bản Xây Dựng (Construction Publishing House). Năm 2010.

[2]

Cơ Học Đất (Book: Soil Mechanic)Chủ biên: Lê Xuân Mai - Đỗ Hữu Đạo. Đồng tác giả:


 


.
Nơi XB: Nhà Xuất bản Xây Dựng (Construction Publishing House). Năm 2005.

  
 Khen thưởng
[1] Giải ba - Giải Thưởng Loa Thành - 2002. Số: 06/2002/GTLT. Năm: 2002.
[2] Giảng viên giỏi - CSTĐ cấp cơ sở năm học 2005-2006. Số: 2667/QĐ-TĐKT. Năm: 2006.
[3] Giấy Khen: Có thành tích xuất sắc trong học tập và bảo vệ luận văn thạc sỹ tại Đại Học Xây Dựng - Hà Nội năm 2008. Số: 04 /QĐ-KT. Năm: 2008.
[4] Giấy Khen: Giảng viên đạt thành tích xuất sắc năm học 2007 - 2008 - Trường ĐH Bách Khoa. Số: 63/2008/KT. Năm: 2008.
[5] Giấy Khen: Đã có thành tích tốt trong hoạt động Công Đoàn 2010-2011, 2011-2012. Số: 114 /QĐ/TVCĐ. Năm: 2011.
[6] Giấy khen: Giảng viên có thành tích tốt năm học 2010-2011 - của GĐ Đại học Đà Nẵng. Năm: 2011.
[7] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học: 2011-2012-2013-2014-2015. Số: QD/DHDN. Năm: 2011-2012-2013-2014-2015.
[8] Award of Outstanding Paper at the Symposium "40 Years of Cooperation between Vietnam and Japan in Construction Sector: Achievements and Opportunities" - 2013. Số: 8/11/2013. Năm: 2013.
[9] Chiến sĩ thi đua cấp Bộ Giáo Dục & Đào tạo - 2013. Số: 20/11/2013. Năm: 2013.
[10] Bằng khen của Hội cơ học Việt Nam: Đã có thành tích xuất sắc trong việc huấn luyện, bồi dưỡng đội tuyển tham gia các kỳ thi Olympic Cơ học đất - 2013. Số: 80-13/HCH. Năm: 2013.
[11] Bằng khen của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo - 2014. Số: 3820/QĐ-BGDDT. Năm: 2014.
[12] Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2014. Số: 134-QĐ/ĐU-ĐHBK. Năm: 2014.
[13] Award: MCCC-AAET Green Award'14 of ASean Adcademy of Engineering and Technology - AAET - 2014. Năm: 2014.
[14] Giải B - Giải thưởng hoạt động khoa học công nghệ xuất sắc. Số: 434/QĐ-ĐHBK. Năm: 2015.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn