Trần Hữu Phúc
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 109,936,907

 
Mục này được 45824 lượt người xem
Họ và tên:  Trần Hữu Phúc
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  03/08/1971
Nơi sinh: Hội An - Quảng Nam
Quê quán Hội An - Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Sư phạm tiếng Anh; Tại: Cơ sở Đại học sư phạm ngoại ngữ Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Ban Giám Hiệu; Trường Đại học Ngoại Ngữ
Chức vụ: Hiệu trưởng
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2013; Chuyên ngành: Applied Linguistics; Tại: University of the West of England, Bristol, UK
Chức danh KH:  Phó Giáo sư; công nhận năm: 2017
Dạy CN: Ngôn ngữ Anh
Lĩnh vực NC: Nghiên cứu ngôn ngữ học, ngôn ngữ học ứng dụng, giảng dạy ngôn ngữ Anh
Ngoại ngữ: Anh văn
Địa chỉ liên hệ: 131 Lương Nhữ Hộc - Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

- Từ năm 1994 đến 1996: Giảng viên tập sự tại Khoa tiếng Anh, cơ sở Đại học sư phạm Ngoại ngữ Đà Nẵng; trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng;
- Từ năm 1996 đến 2000: Giảng viên tiếng Anh, Khoa tiếng Anh, trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng;
- Từ năm 2000 đến 2003: Giảng viên tiếng Anh, Phó Trưởng phòng HCTH trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng;
- Từ năm 2003 đến 2005: Giảng viên tiếng Anh, Trưởng phòng HCTH trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng;
- Từ năm 2005 đến 4/2013: Giảng viên tiếng Anh, Chánh Văn phòng Đại học Đà Nẵng;
- Từ 01/5/2013 đến 02/2014 Giảng viên tiếng Anh, Trưởng ban Ban Tổ chức cán bộ Đại học Đà Nẵng;
- Từ 01/3/2014 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng;
- Từ 01/10/2014 Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng;
- Học vị Tiến sĩ chuyên ngành ngôn ngữ học ứng dụng tại University of the West of England, Bristol,UK;
- Học hàm Phó giáo sư ngành ngôn ngữ học, chuyên ngành ngôn ngữ học ứng dụng

 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Khảo sát khả năng tiếp nhận chiến lược lịch sự của sinh viên tiếng Anh qua các dạng câu điều kiện theo hướng tiếp cận khối liệu diễn ngôn báo chí Anh. Chủ nhiệm: Trần Hữu Phúc. Thành viên: Nguyễn Thị Bích Diệu, Nguyễn Thái Mỹ Iên. Mã số: DD2015-05-39. Năm: 2016. (Mar 20 2017 2:23PM)
[2] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu dấu hiệu tình thái biểu hiện chiến lược lịch sự trong diễn ngôn tiếng Anh bằng phương pháp khối liệu. Chủ nhiệm: Trần Hữu Phúc. Mã số: Đ2014-05-36. Năm: 2014. (May 24 2015 9:26AM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng đề án đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao cho các địa phương khu vực Tây Nguyên. Chủ nhiệm: Trần Hữu Phúc. Thành viên: . Mã số: T2009-01-07. Năm: 2010. (Apr 20 2011 3:43PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: PHÂN TÍCH BIỂU THỨC ĐIỀU KIỆN BIỂU HIỆN CHIẾN LƯỢC LỊCH SỰ TRONG DIỄN NGÔN TIẾNG ANH BẰNG PHƯƠNG PHÁP KHỐI LIỆU. Tác giả: Trần Hữu Phúc. Kỷ yếu Hội thảo "Nghiên cứu và Giảng dạy Ngoại ngữ, Bản ngữ và Quốc tế học trong thời kỳ hội nhập" năm 2021. Số: ISBN: 978-604-84-6672-5. Trang: 91-98. Năm 2022. (Dec 21 2023 9:21AM)
[2]Bài báo: Khảo sát việc sử dụng các trạng từ tăng cường trong các bài viết tiếng Anh trực tuyến của sinh viên học ngoại ngữ tại Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Phạm Thị Thu Hương, Nguyễn Văn Long, Trần Hữu Phúc. Tạp chi Ngôn ngữ và Đời sống. Số: ISSN: 0868 - 3409, 327(6B) 2022. Trang: 93-102. Năm 2022. (Dec 21 2023 9:37AM)
[3]Bài báo: Chiến lược lịch sự qua biểu thức tình thái trong diễn ngôn tiếng Anh: Hướng tiếp cận khối liệu. Tác giả: Trần Hữu Phúc. Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống. Số: 6B (327)-2022. Trang: 59-67. Năm 2022. (Jun 24 2023 3:02PM)
[4]Bài báo: Tư Duy Phản Biện Trong Dạy và Học Tiếng Anh - Từ Thiết Kế Chương Trình Đến Thực Tiễn Giảng Dạy. Tác giả: Tran Huu Phuc, Le Thị Giao Chi. Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế Ngôn ngữ học Việt Nam - Những chặng đường phát triển và hội nhập quốc tế (Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông). Số: ISBN: 978-604-80-3573-0. Trang: 859-873. Năm 2018. (Feb 25 2019 11:29AM)
[5]Bài báo: Ẩn dụ ý niệm trong câu hành vi tiếng Anh và tiếng Việt. Tác giả: Nguyễn Thị Tú Trinh, Phan Văn Hòa, Trần Hữu Phúc. VNU Journal of Social Sciences and Humanities. Số: 4 (2). Trang: 237-254. Năm 2018. (Jun 27 2018 9:27AM)
[6]Bài báo: A corpus-based research on politeness strategies through IF-conditional expressions in the English observer newspaper. Tác giả: Tran Huu Phuc, Nguyen Minh Duc Thuan. Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống. Số: 11B (279) 2018. Trang: 16-22. Năm 2018. (Dec 17 2018 1:53PM)
[7]Bài báo: Phân tích biểu thức tình thái biểu hiện lời rào đón trong diễn ngôn tiếng Anh: hướng tiếp cận khối liệu. Tác giả: Trần Hữu Phúc - Hoàng Thị Kim Cúc. Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống. Số: 6(273)-2018. Trang: 53-59. Năm 2018. (Aug 14 2018 9:00AM)
[8]Bài báo: Một số giải pháp cho việc xác định và phân loại các quá trình hành vi trong tiếng Anh và tiếng Việt. Tác giả: Nguyễn Thị Tú Trinh, Phan Văn Hòa, Trần Hữu Phúc. VNU Journal of Foreign Studies. Số: Vol.33 - No.3. Trang: 120-132. Năm 2017. (Jul 21 2017 9:52AM)
[9]Bài báo: Circumstantial meanings in behavioral clauses in English and Vietnamese. Tác giả: Nguyen Thi Tu Trinh, Phan Van Hoa, Tran Huu Phuc. VNU Journal of Social Sciences and Humanities. Số: Vol3 - No 5 (2017). Trang: 632-646. Năm 2017. (Mar 20 2018 2:52PM)
[10]Bài báo: Khảo cứu phương thức dịch mệnh đề hành vi mơ hồ trong tiếng Anh sang tiếng Việt trên cơ sở đảm bảo tính tương đồng về nghĩa ý niệm. Tác giả: PGS.TS. Phan Văn Hòa*; TS. Trần Hữu Phúc*; Nguyen Thi Tu Trinh*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 6(115).2017. Trang: 90-96. Năm 2017. (Jul 21 2017 4:42PM)
[11]Bài báo: Các Cách Tiếp Cận Đương Đại Trong Phân Tích Cú Đơn Tiếng Việt. Tác giả: Nguyễn Thị Tú Trinh, Phan Văn Hòa, Trần Hữu Phúc. VNU Journal of Foreign Studies. Số: Vol.33 - No.6. Trang: 102-122. Năm 2017. (Mar 9 2018 2:30PM)
[12]Bài báo: Chiến lược lịch sự qua các biểu thức điều kiện trong diễn ngôn tiếng Anh: Hướng tiếp cận khối liệu. Tác giả: Tran Huu Phuc. NXB Đà Nẵng. Số: Mã số ISBN: 978-604-84-2517-3. Trang: 201-205. Năm 2017. (Feb 21 2019 10:22AM)
[13]Bài báo: Đặc điểm của tham thể trong câu hành vi tiếng Việt và tiếng Anh. Tác giả: Nguyễn Thị Tú Trinh, Phan Văn Hoà, Trần Hữu Phúc. Journal of Military Foreign Language Studies. Số: 8 7-2017. Trang: 18-31. Năm 2017. (Jun 27 2018 10:03AM)
[14]Bài báo: Phân tích chức năng của mệnh đề hành vi biểu thị hành vi cười trong tiếng Anh và tiếng Việt. Tác giả: Phan Van Hoa*, Tran Huu Phuc, Nguyen Thi Tu Trinh. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 6(103).2016. Trang: 76. Năm 2016. (Jun 17 2016 2:36PM)
[15]Bài báo: Dấu hiệu ngôn ngữ biểu hiện chiến lược lịch sự trong phát biểu chính trị Anh và Mỹ: hướng tiếp cận khối liệu. Tác giả: TS. Trần Hữu Phúc*; Tôn Nữ Hoàng Yến. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 8(105). Trang: 62-66. Năm 2016. (Oct 5 2016 4:04PM)
[16]Bài báo: Nghiên cứu điều kiện If biểu hiện chiến lược lịch sự: Tiếp cận khối liệu báo chí Anh. Tác giả: Trần Hữu Phúc. Tạp chí Ngôn ngữ và đời sống. Số: 11 (253) 2016. Trang: 1-7. Năm 2016. (Mar 20 2017 2:34PM)
[17]Bài báo: Phân tích các dấu hiệu giảm nhẹ tình thái bổn phận của "Must" trong diễn ngôn tiếng Anh bằng phương pháp khối liệu. Tác giả: Trần Hữu Phúc. Tạp chí Ngôn ngữ và đời sống. Số: 2 (232) 2015. Trang: 26-31. Năm 2015. (Apr 15 2015 4:05PM)
[18]Bài báo: Phân tích diễn ngôn tiếng Anh: Hướng tiếp cận khối liệu. Tác giả: Trần Hữu Phúc. Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống. Số: 11 (241) - 2015. Trang: 2-7. Năm 2015. (May 3 2017 5:26PM)
[19]Bài báo: Phân tích lời rào đón dựa trên khối liệu phát biểu của đại sứ Anh - Mỹ. Tác giả: TS. Trần Hữu Phúc*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: Số 6(79).2014, Quyển 2. Trang: 66-69. Năm 2014.
(Sep 19 2014 11:22AM)
[20]Bài báo: Phân tích dấu hiệu tình thái biểu hiện chiến lược lịch sự dương tính dựa trên khối liệu ngôn bản tiếng Anh. Tác giả: TS. Trần Hữu Phúc*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 4(77).2014. Trang: 99-102. Năm 2014. (Jul 11 2014 3:38PM)
[21]Bài báo: Ứng dụng phần mềm và phương pháp khối liệu vào việc phân tích phép ẩn dụ trong diễn ngôn tiếng Anh. Tác giả: TS. Trần Hữu Phúc. Tạp chí KH&CN Đại học Đà Nẵng. Số: 6 (67). Trang: 193-198. Năm 2013. (Mar 9 2014 4:34PM)
[22]Bài báo: A corpus-based analysis of obligation mitigation markers combined with deontic must in British and American ambassadorial speeches. Tác giả: Tran Huu Phúc. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: ISSN 1859-1531. Trang: 87-91. Năm 2013. (Feb 21 2019 10:11AM)
[23]Bài báo: Khảo sát cách tiếp nhận của người Việt học tiếng Anh đối với các phương tiện tình thái diễn đạt chiến lược lịch sự. Tác giả: Trần Hữu Phúc. Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 6(55) 2012. Trang: 143-149. Năm 2012. (Sep 6 2012 10:13AM)
[24]Tham luận: Ứng dụng hướng tiếp cận khối liệu trong phân tích diễn ngôn tiếng Anh. Tác giả: Trần Hữu Phúc. Hội thảo quốc tế TESOL SEAMEO, Curtin University và Danang University of Foreign Language Studies. Trang: 20-21 Conference Booklet. Năm 2012. (Sep 6 2012 10:32AM)
[25]Bài báo: Mô hình các dấu hiệu nói giảm trong phát biểu của Đại sứ Anh, Mỹ: Phân tích bằng phương pháp khối liệu. Tác giả: Trần Hữu Phúc. Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 7(56). Trang: 143-149. Năm 2012. (Sep 6 2012 10:42AM)
[26]Bài báo: Tìm hiểu các phương tiện giảm nhẹ ý nghĩa bắt buộc của 'Must' trong tiếng Anh qua phương pháp phân tích khối liệu. Tác giả: Trần Hữu Phúc. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 5 (40) - 2010. Trang: 176-183. Năm 2010. (Apr 20 2011 4:21PM)
[27]Bài báo: Nghiên cứu một số cấu trúc ngữ đoạn tiếng Anh thông dụng. Tác giả: Trần Hữu Phúc. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 4 (21) - 2007. Trang: 163-169. Năm 2007. (Apr 20 2011 4:17PM)
[28]Bài báo: Chuẩn đánh giá năng lực sử dụng ngôn ngữ của sinh viên hệ đào tạo cử nhân ngoại ngữ. Tác giả: Trần Hữu Phúc
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Số: 4 (12) - 2005. Trang: 88-94. Năm 2005.
(Apr 20 2011 4:12PM)
[29]Tham luận: Bàn về việc nâng cao kỹ năng nói thông qua sự hành chức của mẫu lời nói cho sinh viên tiếng Anh năm thứ II. Tác giả: Trần Hữu Phúc
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Hội nghị khoa học Nghiên cứu Giảng dạy Ngoại ngữ - Trường Đại học Ngoại ngữ
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Trang: 37-42. Năm 2000.
(Apr 20 2011 3:52PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Exploring the Role of ChatGPT in Developing Critical Digital Literacies in Language Learning: A Qualitative Study. Authors: Tran Tin Nghi - Tran Huu Phuc. The AsiaCALL International Conference. No: PAIC –ISSN:2833-6836. Pages: 1-17. Year 2023. (Dec 21 2023 9:08AM)
[2]Article: Exploring Sociolinguistic Influences on Gender Differences in English Preposition Use among EFL Students: A Case Study from a Public University. Authors: Tran Tin Nghi, Nguyen Tat Thang, Tran Huu Phuc. Engish Scholars Beyond Borders. No: Volume 9, Issue 1, 2023. Pages: 55-73. Year 2023. (Dec 21 2023 9:47AM)
[3]Article: Exploring the Influence of Gender and L1 Conceptual Transfer on English Prepositional Usage. Authors: Tran Huu Phuc, Nguyen Tat Thang, Tran Tin Nghi. Theory and Practice in Language Studies. No: 5. Pages: 1-8. Year 2023. (Jun 19 2023 10:34AM)
[4]Article: Lexical features and the quality of Vietnamese EFL students' online English writings. Authors: Pham Thi Thu Huong, Tran Huu Phuc. Journal of University Teaching & Learning Practice. No: Vol. 20 Issue 2 (6). Pages: 1-23. Year 2023. (Jun 26 2023 10:34AM)
[5]Article: Examining the Impact of Mobile Apps on Language Teaching and Learning in a PublicUniversity: An Experimental Study. Authors: Tran Huu Phuc, Tran Tin Nghi. International Journal of Linguistics, Literature and Translation. No: ISSN: 2617-0299. Pages: 113-121. Year 2023. (Jun 26 2023 10:12AM)
[6]Article: A Corpus-Based Study on the Most Frequently Used English Prepositions: A Conceptual Transfer Perspective. Authors: Tran Tin Nghi, Tran Huu Phuc. Journal of Theory and Practice in Language Studies. No: Vol. 12, No. 2. Pages: 213-220. Year 2022. (Feb 7 2022 10:11AM)
[7]Article: An Investigation into Factors Affecting the Use of English Prepositions by Vietnamese Learners of English. Authors: Trần Tín Nghị, Nguyễn Tất Thắng, Trần Hữu Phúc. INTERNATIONAL JOURNAL OF HIGHER EDUCATION. No: VOLUME 10, ISSUE 1. Pages: 24-40. Year 2021. (Mar 24 2021 11:15AM)
[8]Article: Readiness, Preparation, and Effectiveness of Online Teaching and Learning in Vietnam Tertiary Education
.
Authors: Nghi Tran Tin, Thang Nguyen Tat, Phuc Tran Huu, Vu Nguyen Mau
. ATLANTIS PRESS SARL. No: Volume 621. Pages: 157-167. Year 2021.
(Feb 7 2022 10:01AM)
[9]Article: An Investigation into the Use of Hedges in English Computer-Mediated Writing Made by Students of The University of Danang, Vietnam. Authors: Phạm Thị Thu Hương, Nguyễn Văn Long, Trần Hữu Phúc. 4th International European Conference on Interdisciplinary Scientific Research, Warsaw, Poland. No: ISBN: 978-625-7720-53-3. Pages: 168-175. Year 2021. (Nov 1 2021 3:02PM)
[10]Article: Bots as Foreign Language Learning Tools: From Theory to Practice. Authors: Tran Tin Nghi & Tran Huu Phuc. REVISTA DE EDUCACION. No: 389 (9). Pages: 13-21. Year 2020. (Sep 9 2020 4:28PM)
[11]Article: A Cognitive study of Nonlinguistic Factors Affecting the use of Prepositions by Vietnamese Native Speakers. Authors: Phuc Tran Huu, Thang Nguyen Tat, Nghi Tran Tin. International Journal of Applied Linguistics & English Literature. No: E-ISSN: 2200-3452 & P-ISSN: 2200-3592 Vol.8, No.1. Pages: 148-159. Year 2019. (May 23 2019 9:39AM)
[12]Article: Applying Ai Chatbot For Teaching A Foreign Language: An Empirical Research. Authors: Tran Tin Nghi, Tran Huu Phuc, Nguyen Tat Thang. International Journal of Scientific & Technology Research. No: VOLUME 8, ISSUE 12; ISSN 2277-8616. Pages: 897-902. Year 2019. (Jan 11 2020 8:43PM)
[13]Article: Critical thinking in English language learning - From curriculum design to instructional practice. Authors: Tran Huu Phuc. SEAMEO Regional Centre for QITEP in Language, The eighth Annual International Symposium of Foreign Language Learning. No: AISOFOLL Vol 4-2018. Pages: 1-16. Year 2018. (Jun 30 2018 9:00PM)
[14]Article: Halliday's Functional Grammar: Philosophical Foundation and Epistemology. Authors: Nguyen Thi Tu Trinh, Phan Van Hoa, Tran Huu Phuc. Journal of English Language and Literature, Volume 7 No.3 June 2017. No: ISSN 2368-2132. Pages: 536-542. Year 2017. (Jul 21 2017 5:27PM)
[15]Article: Analyzing Modality Expressions as Hedges in English Discourse: A Corpus-based Approach. Authors: Tran Huu Phuc. International Journal on E-Learning Practices (IJELP), Volume 3, 2016 (Penerbit UMS 2016). No: ISSN 2289-4926. Pages: 01-18. Year 2016. (Jul 21 2017 9:40AM)
  
 Sách và giáo trình
[1]

Book Chapter: Applied Linguistic Research: Current Trends and Methods, in Considerations and Techniques for Applied Linguistics and Language Education Research (Eds).


Chủ biên: Hung Phu Bui. Đồng tác giả: Nghi Tin Tran, Phuc Huu Tran, Hoa Thi Quynh Nguyen. Nơi XB: IGI Global. Năm 2024.(May 31 2024 3:08PM)

[2]Book Chapter: Revitalizing Language Education: An Exploratory Study on the Innovative Use of Mobile Applications in English Language Teaching at a State University in Vietnam, in Innovation in Language Teaching and Learning, in Innovation in Language Learning and Teaching (Eds). Chủ biên: Linh Phung, Hayo Reinders, Pham Vu Phi Ho. Đồng tác giả: Trần Tín Nghị, Trần Hữu Phúc, Phạm Vũ Phi Hổ. Nơi XB: Palgrave Macmillan Charn. Năm 2024.(May 12 2024 9:56AM)
[3]CORPUS LINGUISTICS AND CORPUS-BASED METHODOLOGY Chủ biên: Tran Huu Phuc. Nơi XB: NXB Đà Nẵng. Năm 2020.(Mar 3 2020 3:53PM)
[4]MODALITY EXPRESSIONS AND POLITENESS STRATEGIES IN ENGLISH DISCOURSE: A CORPUS-BASED APPROACH Chủ biên: Trần Hữu Phúc. Nơi XB: Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP HCM. Năm 2017.(Jul 21 2017 9:06AM)
[5]CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN DÀNH CHO GIÁO VIÊN TIẾNG ANH CỐT CÁN Chủ biên: Trần Hữu Phúc. Đồng tác giả: Nguyễn Văn Long, Huỳnh Ngọc Mai Kha, Phạm Thị Tố Như, Nguyễn Thị Phương Thảo, Nguyễn Hữu Anh Vương, Hoàng Như Quỳnh. Nơi XB: Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP HCM. Năm 2016.(Jul 21 2017 9:03AM)
  
 Hướng dẫn Sau đại học
SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Trần Tín Nghị
Đề tài: A Cognitive Study of Negative Transfers of English Prepositions Made by ESL Learners.
Trách nhiệm: Hướng dẫn 1

 Tiến sĩ

 Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng

 2016

 2022

[2]Trần Thị Ngọc Hồng
Đề tài: An Investigation Into Loss and Gain in English – Vietnamese Translation of Book Titles and Vice Versa

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng

 2020

 2021

[3]Phạm Thị Thanh Thảo
Đề tài: A Comparative Study on Expressions of Implicatures Used in British and American Political Speeches

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng

 2018

 2020

[4]Nguyễn Thị Thủy
Đề tài: An Investigation into Rhetorical Devices in British and American Political Speeches: A Systemic Functional Approach

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng

 2018

 2020

[5]Phan Thị Hoàng Oanh
Đề tài: An Investigation into Linguistic Features of Transitive Verbs in Verbal Processes of the Novel Series "Fifty Shades" by El James and Its Vietnamese Translational Versions "50 Sắc Thái" by Van Khanh, Dang Ngoc

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng

 2018

 2020

[6]Trần Thị Thu Sang
Đề tài: An Investigation into The Material Process in "Me Before You" by Jojo Moyes and Its Vietnamese Translational Version by Le Trung.

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng

 2017

 2019

[7]Đoàn Thị Diệu Lan
Đề tài: Interpersonal Grammatical Metaphors in British and American Political Speeches: A Systemic Functional Approach

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng

 2017

 2019

[8]Nguyễn Thị Tú Trinh
Đề tài: A study of linguistic features of behavioural clauses in English and Vietnamese.
Trách nhiệm: Hướng dẫn 2

 Tiến sĩ

 Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng

 2014

 2018

[9]Hoàng Thị Kim Cúc
Đề tài: A Corpus-based Research on Epistemic Modality Expressions as Mitigation Markers in British and American Political Speeches

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng

 2016

 2018

[10]Nguyễn Minh Đức Thuận
Đề tài: Hedging Devices as Politeness Strategies in the Observer Newspaper

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng

 2016

 2018

[11]Võ Thị Thanh Trúc
Đề tài: If Conditional Structures Expressing Politeness Strategies: A Corpus-based Research on English and American Press Discourse.

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng

 2016

 2018

[12]Đỗ Thị Duy An
Đề tài: A Corpus-Based Study on Gender- Related Differences in Deontic Modality Markers Used in Commencement Remarks By American Speakers

 Thạc sĩ

 Trường Đại học ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng

 2015

 2017

[13]Hà Nai Ly
Đề tài: A comparative study on conceptual metaphor used in expressions denoting betrayal in love between English and Vietnamese songs.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2016

[14]Nguyễn Thị Thái
Đề tài: An investigation into linguistic features of expressions denoting epistemic modality in the Observer newspaper articles.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2016

[15]Tôn Nữ Hoàng Yến
Đề tài: A corpus-based research on linguistic expressions denoting politeness in American and British political speeches.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2016

[16]Nguyễn Thị Thảo
Đề tài: A study of language expressions used as Politeness strategies in English refusal business letters

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng

 2014

 2016

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn