TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
73,596,957
 
SÁCH VÀ GIÁO TRÌNH

Đơn vị: Phòng:
F 851. Lê Hữu Ái, Lưu Hoàng Tuấn, Nguyễn Hồng Cử, Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, Tập bài giảng, Trung tâm đào tạo từ xa, Đại học Đà Nẵng,
walgreens prints coupons open free printable coupons
Chủ biên: Lê Hữu Ái. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Lao Động. năm 2009.
F 852. Thiết kế mô hình 3D – AutoCAD 2008. Nhà xuất bản Xây dựng, giấy phép xuất bản số: 315-2009/CXB/09-12/XD, ngày 16/4/2009, Hà Nội 2009
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Chủ biên: Nguyễn Độ. Đồng tác giả:
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
.
Nơi XB: Nhà xuất bản Xây dựng Hà Nội. năm 2009.
F 853. Tài liệu bồi dưỡng Hiệu trưởng trường phổ thông theo hình thức liên kết Việt Nam - Singapore Chủ biên: Lê Quang Sơn và các tác giả khác. Đồng tác giả: . Nơi XB: Bộ GD & ĐT. năm 2009.
F 854. Từ điển Tâm lý học
marriage affairs open i want an affair
Chủ biên: Lê Quang Sơn, Nguyễn Văn Lũy. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nxb Giáo dục Việt Nam. năm 2009.
F 855. Hành trình thành niên
marriage affairs open i want an affair
Chủ biên: Lê Quang Sơn. Đồng tác giả: Nguyễn Tấn Lê, Bùi Văn Vân, Đoàn Thanh Phương
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
.
Nơi XB: Quỹ Dân số Thế giới - Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng. năm 2009.
F 856. Chuyên đề sinh học 12: Di truyền học quần thể và di truyền học người Chủ biên: Nguyễn Tấn Lê. Đồng tác giả: Huỳnh Nhứt, Trương Thị Thanh Mai. Nơi XB: NXB Giáo dục Việt Nam. năm 2009.
F 857. Chuyên đề sinh học 12: Cơ chế di truyền và biến dị Chủ biên: Nguyễn Tấn Lê. Đồng tác giả: Trương Thị Thanh Mai, Huỳnh Nhứt
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
.
Nơi XB: NXB Giáo dục Việt Nam. năm 2009.
F 858. Chuyên đề sinh học 12: Sinh thái học Chủ biên: Nguyễn Tấn Lê. Đồng tác giả: Huỳnh Nhứt. Nơi XB: NXB Giáo dục Việt Nam. năm 2009.
F 859. Chuyên đề sinh học 12: Tính quy luật của các hiện tượng di truyền
marriage affairs open i want an affair
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Chủ biên: Nguyễn Tấn Lê. Đồng tác giả: Huỳnh Nhứt. Nơi XB: NXB Giáo dục Việt Nam. năm 2009.
F 860. Đánh giá trong giáo dục mầm non Chủ biên: Nguyễn Thị Nguyệt. Đồng tác giả:
marriage affairs open i want an affair
.
Nơi XB: Trung tâm giáo dục thường xuyên Đại học Đà Nẵng. năm 2009.
F 861. Sư phạm học tiểu học Chủ biên: Nguyễn Hoàng Hải. Đồng tác giả: Nguyễn Thị Nguyệt, Lê Thị Kim Thu. Nơi XB: Trung tâm giáo dục thường xuyên Đại học Đà Nẵng. năm 2009.
F 862. Bài giảng Xúc tác hữu cơ (Chuyên dành cho học viên cao học chuyên ngành Hóa hữu cơ)
Chủ biên: Lê Tự Hải. Đồng tác giả: . Nơi XB: Đại học Đà Nẵng. năm 2009.
F 863. Hành trình thành niên, Giáo trình điện tử về giáo dục giới tính, tình dục và sức khỏe sinh sản cho sinh viên
marriage affairs open i want an affair
Chủ biên: Lê Quang Sơn và các tác giả khác. Đồng tác giả: . Nơi XB: Quỹ Dân số Thế giới và ĐHSP - ĐHĐN. năm 2009.
F 864. Quản trị dự án Chủ biên: Nguyễn Thanh Liêm, Đoàn Thị Liên Hương, Nguyễn Văn Long. Đồng tác giả: Nguyễn Thanh Liêm, Đoàn Thị Liên Hương, Nguyễn Văn Long. Nơi XB: Nhà Xuất bản Tài chính. năm 2009.
F 865. -Cấu trúc ca dao trữ tình người Việt, Nxb. Đại học Huế, Huế, 2009, 327 trang. Chủ biên: Lê Đức Luận. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nxb Đại học Huế. năm 2009.
F 866. Quản trị dự án Chủ biên: Nhóm biên soạn: Nguyễn Thanh Liêm; Đoàn Thị Liên Hương; Nguyễn Văn Long. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản tài chính. năm 2009.
F 867. Thống kê kinh doanh Chủ biên: Phí Đắc Hải. Đồng tác giả: Lê Thị Minh Đức. Nơi XB: Trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt - Hàn. năm 2009.
F 868. Giáo trình địa chất công trình
Chủ biên: Bạch Quốc Tiến; Nguyễn ngọc Toàn. Đồng tác giả:
.
Nơi XB: Bài giảng Trường ĐHBK Đà nẵng với sự hỗ trợ của dự án TRIG. năm 2009.
F 869. Lý thuyết và thiết kế tổ chức Chủ biên: ThS. Ngô Xuân Thủy. Đồng tác giả: . Nơi XB: NXB Lao động. năm 2009.
F 870. Giáo trình Mạng nhiệt Chủ biên: PGS. TS. Nguyễn Bốn. Đồng tác giả: ThS. Bùi Thị Hương Lan. Nơi XB: lưu hành nội bộ. năm 2009.
F 871. - Tài liệu hướng dẫn học tập tư tưởng Hò Chí Minh. - Trung tâm Đào tạo từ xa, ĐHĐN (2008)
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
Chủ biên: Dương Anh Hoàng. Đồng tác giả: . Nơi XB: Trung tâm Đào tạo từ xa, ĐHĐN. năm 2008.
F 872. Giáo trình Toán Tài chính Chủ biên: TS. Hồ Hữu Tiến. Đồng tác giả: Th.S. Nguyễn Ngọc Anh. Nơi XB: Nhà Xuất bản Thông tin và Truyền thông. năm 2008.
F 873. Truyện thơ Nôm – những nghiên cứu hình thái học Chủ biên: Nguyễn Phong Nam. Đồng tác giả:
.
Nơi XB: NXB Đà Nẵng. năm 2008.
F 874. Bài giảng Lý thuyết dung dịch (Chuyên đề dành cho học viên Cao học chuyên ngành Hóa lý),
Chủ biên: Lê Tự Hải. Đồng tác giả: . Nơi XB: Đại học Đà Nẵng. năm 2008.
F 875. Tổ chức và quản lý thi công Chủ biên: ThS Nguyễn Biên Cương. Đồng tác giả:
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
.
Nơi XB: Bài giảng điện tử trường ĐHBK ĐN. năm 2008.
F 876. Giáo trình Vẽ kĩ thuật. Nhà xuất bản Xây dựng giấy phép xuất bản số: 216/2008/ CXB/36-18/XD, ngày 7-3-2008, Hà Nội 2008 Chủ biên: Nguyễn Độ. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Xây dựng Hà Nội. năm 2008.
F 877. Wavelet Analysis for Robust Speech Processing
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
Chủ biên: Pham Van Tuan. Đồng tác giả: . Nơi XB: ”, VDM – Verlag Dr. Mueller publisher. năm 2008.
F 878. Lò hơi và thiết bị đốt, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội năm 2008; Chủ biên Hoàng Ngọc Đồng
Chủ biên: Hoàng Ngọc Đồng. Đồng tác giả: Hoàng Ngọc Đồng và Đào Ngọc Chân. Nơi XB: Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật. năm 2008.
F 879. Lập trình hướng đối tượng Chủ biên: Vũ Hà Tuấn Anh. Đồng tác giả: . Nơi XB: Lưu hành nội bộ. năm 2008.
F 880. Kinh tế vĩ mô
marriage affairs open i want an affair
Chủ biên: Bui Quang Binh. Đồng tác giả: Ninh Thi Thu Thuy
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
.
Nơi XB: GIAO DUC. năm 2008.
F 881. Giáo dục học sinh khiếm thính tại các cơ sở giáo dục chuyên biệt Tp. Đà Nẵng – Thực trạng và giải pháp (Sách) Chủ biên: Nguyễn Ngọc Chinh. Đồng tác giả: Ngô Thị Thanh Nhung, Trần Bích Thủy. Nơi XB: Nhà xuất bản Giáo dục Đà Nẵng. năm 2008.
F 882. Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh và vấn đề giáo dục đạo đức thanh niên hiện nay, Sách, Giấy phép NXB Đà Nẵng, 2008 (Tham gia) Chủ biên: Lê Hữu Ái. Đồng tác giả: Ngô Văn Hà - Lê Thị Tuyết Ba. Nơi XB: NXB Đà Nẵng. năm 2008.
F 883. Phương thức biểu đạt mối quan hệ nguyên nhân - kết quả trong câu phức hợp trong tiếng Nga đối chiếu với tiếng Việt (Trên ngữ liệu tiếng Nga) (Sách) Chủ biên: Nguyễn Ngọc Chinh. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Giáo dục Đà Nẵng. năm 2008.
F 884. Quản trị công nghệ và đổi mới
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
Chủ biên: Trương Hồng Trình. Đồng tác giả:
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
.
Nơi XB: Nhà xuất bản Đà Nẵng. năm 2008.
F 885. Bài tập kinh tế vi mô Chủ biên: Nguyễn Thị Đà, Nguyễn Thị Bích Thủy, Trương Hồng Trình. Đồng tác giả: Nguyễn Thị Đà, Nguyễn Thị Bích Thủy, Trương Hồng Trình
marriage affairs open i want an affair
.
Nơi XB: Nhà xuất bản Tài chính. năm 2008.
F 886.

Giáo trình Kinh tế vĩ mô

Chủ biên: TS. Bùi Quang Bình. Đồng tác giả:

Ninh Thị Thu Thủy

marriage affairs open i want an affair
.
Nơi XB: Nhà xuất bản giáo dục. năm 2008.
F 887. Lý thuyết mở rộng trường và Galois-Giáo trình điện tử Chủ biên: Nguyễn Chánh Tú. Đồng tác giả: . Nơi XB: ĐHSP Huế. năm 2008.
F 888. Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh và vấn đề giáo dục thanh niên hiện nay, Nxb Đà Nẵng, 2008 ( Đồng tác giả ) Chủ biên: Lê Hữu Ái. Đồng tác giả: . Nơi XB: Đà Nẵng. năm 2008.
F 889. Plasmas Froids Systemes et procedes - Des sources plasma micro-onde dipolaires aux plasmas matriciels Chủ biên: Thierry Belmonte. Đồng tác giả: T.V. Tran,S. Béchu, A. Bès,L. Latrasse, A. Lacoste, J. Pelletier. Nơi XB: Publication de l'Universite de Saint Etienne. năm 2008.
F 890. Khí cụ điện - Giáo trình điện tử upload lên Mạng Bộ GD&ĐT, Chủ biên: Võ Như Tiến, đồng tác giả: Nguyễn Văn Tấn,
marriage affairs open i want an affair
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Chủ biên: Võ Như Tiến. Đồng tác giả: Nguyễn Văn Tấn
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
.
Nơi XB: Mạng Bộ GD&ĐT. năm 2008.
F 891. Kế toán tài chính doanh nghiệp - Phần II
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Chủ biên: Nguyễn Công Phương. Đồng tác giả: Lê Thị Kim Hoa, Phạm Hoài Hương, Lê Văn Nam, Trần Đình Khôi Nguyên
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
.
Nơi XB: Nhà xuất bản Đà Nẵng. năm 2008.
F 892. Văn hóa Văn minh Pháp (Culture et civilisation francaises) Chủ biên: Nguyễn Thị Thúy Loan. Đồng tác giả: . Nơi XB: Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN. năm 2008.
F 893. Thiết kế bài giảng trên máy tính
Chủ biên: Trương Ngọc Châu. Đồng tác giả:
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
.
Nơi XB: Nhà xuất bản Giáo dục. năm 2008.
F 894.

Speaking 4 ( Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng)

Chủ biên: Phạm Đỗ Quyên. Đồng tác giả: . Nơi XB: Lưu hành nội bộ. năm 2008.
F 895. Phong cách học tiếng Việt hiện đại và việc vận dụng nghiên cứu văn học Việt Nam, giáo trình Cao học, lưu hành nội bộ khoa Ngữ Văn, ĐHSPĐN, 2008 Chủ biên: Bùi Trọng Ngoãn. Đồng tác giả: . Nơi XB: Lưu hành nội bộ. năm 2008.
F 896. Phong cách học, giáo trình đại học, lưu hành nội bộ khoa Ngữ Văn, ĐHSP ĐN, 2008
marriage affairs open i want an affair
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
Chủ biên: Bùi Trọng Ngoãn. Đồng tác giả:
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
.
Nơi XB: Lưu hành nội bộ. năm 2008.
F 897. Địa danh học và địa danh Việt Nam, giáo trình đại học, lưu hành nội bộ khoa Ngữ Văn ĐHSP ĐN, 2008 Chủ biên: Bùi Trọng Ngoãn. Đồng tác giả: . Nơi XB: Lưu hành nội bộ. năm 2008.
F 898. Ngôn ngữ báo chí, giáo trình lưu hành nội bộ khoa Ngữ Văn, ĐHSPĐN, 2008. Chủ biên: Bùi Trọng Ngoãn. Đồng tác giả: . Nơi XB: Lưu hành nội bộ. năm 2008.
F 899. Giáo trình kế toán quản trị Chủ biên: PGS.TS. Trương Bá Thanh. Đồng tác giả: TS. Trần Đình Khôi Nguyên, Th.s Lê Văn Nam
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
.
Nơi XB: NXB Giáo dục. năm 2008.
F 900.

Ống nhiệt và ứng dụng của ống nhiệt

unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
Chủ biên: Bùi Hải, Trần Văn Vang. Đồng tác giả:
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
.
Nơi XB: Nhà xuất bản Bách khoa - Hà Nội. năm 2008.
 
 Tìm thấy: 1244 mục / 25 trang
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn