TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
52,571,012
 
SÁCH VÀ GIÁO TRÌNH

Đơn vị: Phòng:
F 851. Nghiên cứu marketing - Lý thuyết và thực hành Chủ biên: Lê Thế Giới. Đồng tác giả: Nguyễn Xuân Lãn, Đặng Công Tuấn, Lê Văn Huy, Nguyễn Thị Bích Thủy. Nơi XB: NXB Thống kê 2006. năm 2006.
F 852. Mở rộng trường và Lý thuyết Galois Chủ biên: Nguyễn Chánh Tú. Đồng tác giả:
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
.
Nơi XB: NXB Giáo Dục. năm 2006.
F 853. Nghiên cứu marketing Chủ biên: PGS.TS. Lê Thế Giới. Đồng tác giả: Th.s Nguyễn Xuân Lãn, Th.S. Đặng Công Tuấn, Th.S. Lê Văn Huy, Th.S. Nguyễn Thị Bích Thuỷ. Nơi XB: thống kê. năm 2006.
F 854. 4. Thiết kế và chế tạo khuôn mẫu với Pro/Engineer Wildfire, giấy phép xuất bản, nhà xuất bản Giao Thông Vận Tải, năm 2006. Chủ biên: Ngô Tấn Thống, Nguyễn Thế Tranh. Đồng tác giả:

 

.
Nơi XB: Giao Thông Vận Tải. năm 2006.
F 855. Kinh tế vi mô Chủ biên: Lê Thế Giới. Đồng tác giả: Trương Hồng Trình, Đặng Công Tuấn, Nguyễn Thị Đà, Nguyễn Thị Bích Thuỷ. Nơi XB: Nhà Xuất bản Tài chính. năm 2006.
F 856. Giáo trình Phần điện trong nhà máy điện và trạm biến áp Chủ biên: Ngô Văn Dưỡng. Đồng tác giả: Trần Tấn Vinh, Lê Đình Dương, Hạ Đình Trúc, Phạm Văn Kiên. Nơi XB: Đại học Đà Nẵng. năm 2006.
F 857. Quản trị chất lượng toàn diện
marriage affairs open i want an affair
Chủ biên: Nguyễn Quốc Tuấn, Trương Hồng Trình, Lê Thị Minh Hằng. Đồng tác giả:
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
.
Nơi XB: NXB Tài Chính. năm 2006.
F 858. Giáo trình Kỹ thuật đo lường Chủ biên: Nguyễn Hoàng Mai. Đồng tác giả: Lê Quốc Huy. Nơi XB: Trường Đại học Bách khoa - ĐH ĐN (Lưu hành nội bộ). năm 2006.
F 859. Bài tập quản trị sản xuất Chủ biên: TS.Nguyễn Thanh Liêm. Đồng tác giả: Lê Thị Minh Hằng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
.
Nơi XB: NXB Tài Chính. năm 2006.
F 860. Mạng truyền thông công nghiệp Chủ biên: Nguyễn Kim Ánh. Đồng tác giả: Nguyễn Mạnh Hà. Nơi XB: Đại Học Đà Nẵng. năm 2006.
F 861. Chủ biên: Nguyễn thị Thanh Thanh. Đồng tác giả: . Nơi XB: Đại học Đà Nẵng. năm 2006.
F 862. Văn hóa Phương Tây (Culture occidentale) Chủ biên: Nguyễn Thị Thúy Loan. Đồng tác giả:
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
.
Nơi XB: Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN. năm 2006.
F 863. Độc tố học và an toàn thực phẩm Chủ biên: Lê Ngọc Tú. Đồng tác giả: Lâm Xuân Thanh, Phạm Thu Thủy, Trần Thị Xô
. Nơi XB: NXB Khoa học và Kỹ thuật. năm 2006.
F 864. Nghiên cứu marketing - lý thuyết và thực hành Chủ biên: Lê Thế Giới. Đồng tác giả: Nguyễn Xuân Lãn, Đặng Công Tuấn, Lê Văn Huy
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
.
Nơi XB: NXB Thống kê. năm 2006.
F 865. Speaking 2 (Nói 2) Nơi XB: Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN (Lưu hành nội bộ). Năm 2006 Chủ biên: PhạmThị Tố Như. Đồng tác giả:
.
Nơi XB: Đại Học Ngoại Ngữ- DHĐN. năm 2006.
F 866. Ứng dụng Excel trong thiết kế đường
walgreens prints coupons open free printable coupons
Chủ biên: ThS Nguyễn Biên Cương. Đồng tác giả: . Nơi XB: Bài giảng điện tử trường ĐHBK ĐN. năm 2006.
F 867. Quản trị nguồn nhân lực
Chủ biên: TS. Nguyễn Quốc Tuấn. Đồng tác giả: TS. Ðoàn Gia Dũng; ThS. Ðào Hữu Hòa; ThS. Nguyễnn Thị Loan; ThS. Nguyễn Phúc Nguyên; ThS. Nguyễn Thị Bích Thu. Nơi XB: Nhà xuất bản thống kê. năm 2006.
F 868. Bài giảng Kỹ thuật thi công 1 (lưu hành nội bộ) Chủ biên: Đoàn Vĩnh Phúc. Đồng tác giả: . Nơi XB: Cao đẳng công nghệ. năm 2006.
F 869. Giáo trình Viết 2 Chủ biên: Định Thị Hoàng Triều. Đồng tác giả:
.
Nơi XB: Đại học Ngoại ngữ. năm 2006.
F 870. Quản trị học
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Chủ biên: Lê Thế Giới. Đồng tác giả: Nguyễn Xuân Lãn, Nguyễn Phúc Nguyên, Nguyễn Thj Loan. Nơi XB: NXB Thống Kê. năm 2006.
F 871. Quản trị nguồn nhân lực
Chủ biên: TS. Nguyễn Quốc Tuấn. Đồng tác giả: TS. Ðoàn Gia Dũng; ThS. Ðào Hữu Hòa; ThS. Nguyễn Thị Loan; ThS. Nguyễn Phúc Nguyên; ThS. Nguyễn Thị Bích Thu.. Nơi XB: Thống kê. năm 2006.
F 872. Giáo trình Kinh tế Du lịch
Chủ biên: Trương Sĩ Quý. Đồng tác giả: Trương Sĩ Quý
Hà Quang Thơ
.
Nơi XB: Nhà xuất bản Đà Nẵng. năm 2006.
F 873. Hướng dẫn lâm sàng nhãn khoa Chủ biên: Nguyễn Hữu Quốc Nguyên. Đồng tác giả:
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
.
Nơi XB: Nhà Xuất bản Y học Hà Nội. năm 2006.
F 874. Quản trị nguồn nhân lực Chủ biên: TS. Nguyễn Quốc Tuấn. Đồng tác giả: TS. Nguyễn Quốc Tuấn, TS. Đoàn Gia Dũng, ThS.Đào Hữu Hòa, ThS.Nguyễn Thị Loan, ThS. Nguyễn Thị Bích Thu, ThS.Nguyễn Phúc Nguyên.
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
.
Nơi XB: Nhà xuất bản Thống Kê. năm 2006.
F 875. Thủy lực tập 1 Chủ biên: Nguyễn Thế Hùng. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà Xuất bản Xây dựng. năm 2006.
F 876. Speaking 5 (Nói 5) Chủ biên: Nguyễn Thị Mỹ Phượng. Đồng tác giả: . Nơi XB: Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN (Lưu hành nội bộ). năm 2006.
F 877. Speaking 6 (Nói 6) Chủ biên: Nguyễn Thị Mỹ Phượng. Đồng tác giả:
marriage affairs open i want an affair
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
.
Nơi XB: Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN (Lưu hành nội bộ). năm 2006.
F 878. Quy hoạch và thiết kế hệ thống thủy lợi Chủ biên: Nguyễn Đăng Thạch. Nơi XB: Đại học Đà Nẵng. năm 2006.
F 879. Khúc xạ tập 1
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Chủ biên: Nguyễn Hữu Quốc Nguyên. Đồng tác giả:
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
.
Nơi XB: Nhà Xuất bản Y học Hà Nội. năm 2006.
F 880. Phát triển kỹ năng quản trị Chủ biên: Nhóm biên soạn. Đồng tác giả: TS. Nguyễn Quốc Tuấn, ThS. Nguyễn Thị Loan. Nơi XB: Tài chính. năm 2006.
F 881. Chẩn đoán trạng thái kỹ thuật ô tô Chủ biên: Trần Thanh Hải Tùng. Đồng tác giả: Nguyễn Lê Châu Thành. Nơi XB: http://ebook.edu.net.vn /?page=1.21&view =186. năm 2006.
F 882. Quản trị sản xuất Chủ biên: TS. Nguyễn Thanh Liêm. Đồng tác giả: TS. Nguyễn Quốc Tuấn, ThS. Nguyễn Hữu Hiển
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
.
Nơi XB: Tài chính. năm 2006.
F 883. Kỹ thuật và tổ chức thi công công trình thủy lợi 1 (Lưu hành nội bộ) Chủ biên: Ngô Văn Dũng. Đồng tác giả: Phan Hồng Sáng. Nơi XB: Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng. năm 2006.
F 884. Kỹ thuật và tổ chức thi công công trình thủy lợi 2 (Lưu hành nội bộ) Chủ biên: Phan Hồng Sáng. Đồng tác giả: Ngô Văn Dũng. Nơi XB: Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng. năm 2006.
F 885. An toàn lao động trong xây dựng (Lưu hành nội bộ) Chủ biên: Hoàng Công Cẩn. Đồng tác giả: Phan Hồng Sáng. Nơi XB: Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng. năm 2006.
F 886. Thiết kế và Chế tạo khuôn mẫu với ProENGINEER Wildfire V2.0 Chủ biên: NGUYỄN THẾ TRANH; NGÔ TẤN THỐNG. Đồng tác giả: NGUYỄN THẾ TRANH; NGÔ TẤN THỐNG. Nơi XB: NXB Giao thông Vận tải. năm 2006.
F 887. Giáo trình Tính toán Động lực học Hệ thống phanh ô tô Chủ biên: Nguyễn Hoàng Việt. Đồng tác giả: . Nơi XB: Lưu hành nội bộ. năm 2005.
F 888. Luyện Âm
Chủ biên: Nguyễn Hữu Tâm Thu. Đồng tác giả:
.
Nơi XB: Trường Đại học Ngoại Ngữ - ĐH ĐN. năm 2005.
F 889. Ngữ pháp 1
Chủ biên: Nguyễn Hữu Bình. Đồng tác giả:
.
Nơi XB: Trường Đại học Ngoại Ngữ - ĐHĐN. năm 2005.
F 890. Ngữ pháp 2
Chủ biên: Nguyễn Hữu Bình. Đồng tác giả:
. Nơi XB: Trường Đại học Ngoại Ngữ - ĐHĐN. năm 2005.
F 891. Siêu âm nhãn khoa cơ bản
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
Chủ biên: Nguyễn Hữu Quốc Nguyên. Đồng tác giả:
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
.
Nơi XB: Nhà Xuất bản Y học Hà Nội. năm 2005.
F 892. Kết cấu Thép I (Cấu kiện cơ bản) ( Giáo trình mạng) Chủ biên: ThS Phạm Bá Lộc. Đồng tác giả:  ThS Huỳnh Minh Sơn. Nơi XB: Trường Đại học Bách khoa -ĐHĐN. năm 2005.
F 893. Bài giảng Dung sai và Lắp ghép. Chủ biên: nguyễn Văn Yến. Đồng tác giả: . Nơi XB: Thư viện điện tử, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng. năm 2005.
F 894. Giáo trình Nguyên lý Kế toán
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
Chủ biên: Bùi Nữ Thanh Hà. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Đà Nẵng. năm 2005.
F 895. Viết ứng dụng tiếng Việt, giáo trình cho người nước ngoài,  lưu hành nội bộ ĐHSP ĐN, 2005 Chủ biên: Bùi Trọng Ngoãn. Đồng tác giả: . Nơi XB: Lưu hành nội bộ. năm 2005.
F 896. Cơ sở di truyền và công nghệ gen
Chủ biên: Trần Thị Xô. Đồng tác giả: Nguyễn Thị Lan
.
Nơi XB: NXB Khoa học và Kỹ thuật. năm 2005.
F 897.

Cơ Học Đất (Book: Soil Mechanic)


Chủ biên: Lê Xuân Mai - Đỗ Hữu Đạo. Đồng tác giả:


.
Nơi XB: Nhà Xuất bản Xây Dựng (Construction Publishing House). năm 2005.

F 898. Giáo trình Kế hoạch và Dự báo xây dựng (Lưu hành nội bộ) Chủ biên: Bùi Nữ Thanh Hà. Đồng tác giả: . Nơi XB: Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng. năm 2005.
F 899. Giáo trình Văn hóa Anh Chủ biên: Hồ Sĩ Thắng Kiệt. Đồng tác giả: . Nơi XB: Trường Đại học Duy Tân, Đà Nẵng. năm 2005.
F 900. Giáo trình Hệ thống thông tin quang
Chủ biên: PGS.TS. Nguyễn Văn Tuấn. Đồng tác giả: . Nơi XB: lưu hành nội bộ. năm 2005.
 
 Tìm thấy: 1126 mục / 23 trang
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ]

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn