Trần Xuân Bách
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 29,259,453

 
Mục này được 8907 lượt người xem
Họ và tên:  Trần Xuân Bách
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  23/10/1963
Nơi sinh: Vũ Lễ, Kiến Xương,Thái Bình
Quê quán Thanh Tân, Kiến Xương, Thái Bình
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Sư phạm; Tại: Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Phòng Tổ chức - Hành chính; Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ: Trưởng phòng
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2010; Chuyên ngành: Quản lý Giáo dục; Tại: Đại học Quốc Gia Hà Nội
Chức danh KH:  Phó Giáo sư; công nhận năm: 2016
Dạy CN: Quản lý Giáo dục
Lĩnh vực NC: Quản lý giáo dục
Ngoại ngữ: Anh C; Nga D
Địa chỉ liên hệ: 459 - Tôn Đức Thắng, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: 05113841513; Mobile: 0913419226
Email: txbach63@gmail.com; txbach@ued.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 - 08/1990 đến 11/1995: CS Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Đà Nẵng, Chuyên viên Phòng Tổ chức Chính trị, Bí thư Đoàn trường
- 11/1995 đến 06/2000: Ban Tổ chức Cán bộ, Đại học Đà Nẵng, CV Ban TCCB, ĐHĐN
- 06/2000 đến 30/4/2011:Ban Tổ chức Cán bộ, Đại học Đà Nẵng, Phó trưởng Ban Tổ chức Cán bộ, Đại học Đà Nẵng;Giảng dạy tại Trường ĐHSP và Các Trường thuộc ĐHĐN từ 2003;
Giảng dạy các lớp bồi dưỡng CB ngành giáo dục và Cao học; Chủ tịch Công đoàn Cơ quan ĐHĐN;
- 01/5/2011 nay Trường Đại học Sư phạm, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính; Giảng viên chính Giảng dạy các lớp ĐH chính quy, lớp bồi dưỡng CB ngành giáo dục;và Cao học; Uỷ viên Ban thường vụ, Chủ nhiệm UBKH Công đoàn ĐHĐN, Chủ tịch Công đoàn Trường Đại học Sư phạm


 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Phát triển chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý trường Mầm non đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục của Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Chủ nhiệm: TS.Trần Xuân Bách. Thành viên: . Mã số: T2014-ĐN-01.13. Năm: 2014. (Apr 6 2015 5:59PM)
[2] Đề tài cấp Bộ: Xây dựng quy trình đánh giá giảng viên Đại học Đà Nẵng trong giai đoạn hiện nay. Chủ nhiệm: TS. Trần Xuân Bách. Thành viên: ThS.Nguyễn Hữu Quý. Mã số: B 2008-ĐN-01.13. Năm: 2009. (Dec 31 2010 9:26AM)
[3] Đề tài cấp Bộ: Những giải pháp phát triển đội ngũ giảng viên của ĐHĐN trong giai đoạn hiện nay. Chủ nhiệm: Trần Xuân Bách. Thành viên: TS.Lê Tấn Duy, Nguyễn Thanh Hà. Mã số: B2001-III-01. Năm: 2002. (Dec 31 2010 9:26AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Phát triển đội ngũ giảng viên Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay. Tác giả: Võ Thị Thanh Thảo1, Trần Xuân Bách2. Tạp chí Khoa học và Giáo dục Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Số: 20 (03) 2016. Trang: 113-119. Năm 2016. (Jan 4 2017 3:32PM)
[2]Tham luận: Định hướng đào tạo giáo viên trung học đáp ứng yêu cầu của sự thay đổi. Tác giả: GS. TS. Nguyễn Đức Chính, TS. Trần Xuân Bách . Hội thảo khoa học toàn quốc. Trang: 759-769. Năm 2015. (Oct 17 2015 4:21PM)
[3]Bài báo: Nhà trường hiệu quả và vấn đề bồi dưỡng giáo viên trong bối cảnh đổi mới giáo dục. Tác giả: Trần Xuân Bách. Tạp chí Giáo dục. Số: Đặc biệt 5/2015. Trang: 17-19. Năm 2015. (Jun 1 2015 3:05PM)
[4]Bài báo: Phát triển chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý trường mầm non đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Tác giả: Trần Xuân Bách. Tạp chí Khoa học và Giáo dục Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN. Số: 14 (1)/2015. Trang: 72-77. Năm 2015. (Jun 1 2015 5:05PM)
[5]Bài báo: Phát triển cơ sở vật chất cho Trường Đại học Sư phạm đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Tác giả: Trần Xuân Bách. Tạp chí Khoa học và Giáo dục Trường Đại học Sư phạm, ĐHĐN. Số: Số 17B. Trang: 66-70. Năm 2015. (May 13 2016 8:25PM)
[6]Bài báo: Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên trong bối cảnh đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục. Tác giả: Trần Xuân Bách. Tạp chí Khoa học Giáo dục
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: 102- Tháng 3/2014. Trang: 23-25. Năm 2014.
(Apr 11 2014 10:49AM)
[7]Bài báo: Vai trò của việc dạy học tiếng Anh chuyên ngành trong công tác đào tạo nguồn nhân lực hiện nay. Tác giả: Trần Xuân Bách, Nguyễn Thị Minh Huệ. Tạp chí Quản lý Giáo dục
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Số: 55 - 12/2013. Trang: 37 -40. Năm 2013.
(Apr 11 2014 11:02AM)
[8]Bài báo: Vai trò nguồn thông tin tự đánh giá trong đánh giá giảng viên. Tác giả: Trần Xuân Bách. Tạp chí Khoa học Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Số: 7 (68) 2013. Trang: 2-7. Năm 2013.
(Dec 16 2013 5:36PM)
[9]Bài báo: Nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động học môn mỹ thuật ở các Trường Tiểu học trên địa bàn thị xã Hương Trà Tỉnh Thừa Thiên Huế. Tác giả: TS. Trần Xuân Bách, Đại học Đà Nẵng; ThS. Phan Thanh Tuân, Trường TH Vân Quật Đông. Tạp chí Khoa học và Giáo dục Trường Đại học Sư phạm
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 5 (04) / 2012. Trang: 105-109. Năm 2012.
(Dec 11 2012 10:47AM)
[10]Bài báo: Tăng cường công tác quản lý hoạt động dạy học môn mỹ thuật ở các trường tiểu học. Tác giả: Trần Xuân Bách, Phan Thanh Tuân
marriage affairs open i want an affair
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Khoa học, Đại học Huế. Số: Tập 76A, số 7 (2012). Trang: 5-12. Năm 2012. (Apr 10 2013 11:30AM)
[11]Bài báo: Xây dựng văn hóa đánh giá trong tổ chức biết học hỏi. Tác giả: Trần Xuân Bách. Tạp chí Khoa học và Giáo dục Trường Đại học Sư phạm, DHĐN. Số: 02/2012. Trang: 92-95. Năm 2012. (May 24 2012 7:55AM)
[12]Bài báo: Vai trò của cấp khoa trong việc thực hiện quy tình đánh giá giảng viên. Tác giả: Trần Xuân Bách. Tạp chí Khoa học Công nghệ. Số: 47. Trang: 189-195. Năm 2011. (Dec 31 2010 2:48PM)
[13]Bài báo: Đánh giá giảng viên cấp Khoa. Tác giả: Trần Xuân Bách. Tạp chí Quản lý Giáo dục. Số: 19. Trang: 23,33,34 và 38. Năm 2010. (Aug 15 2012 8:18AM)
[14]Bài báo: Vấn đề xây dựng nhiệm vụ cụ thể của giảng viên trong giai đoạn hiện nay . Tác giả:  Trần Xuân Bách
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Số: Số 1(24). Năm 2008.
(Dec 31 2010 9:26AM)
[15]Bài báo: Phương pháp phản hồi 360 độ với việc đánh giá cán bộ, giảng viên các trường đại học và vai trò của sinh viên trong việc đánh giá giảng dạy. Tác giả: Đặng Xuân Hải, Trần Xuân Bách. Tạp chí Giáo dục
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Số: 187 (kì 1-4). Năm 2008.
(Dec 31 2010 9:26AM)
[16]Bài báo: Sinh viên đánh giá giảng viên – nguồn thông tin quan trọng trong quy trình đánh giá giảng viên . Tác giả: Trần Xuân Bách. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội. Số: 23. Trang: 198-207. Năm 2007. (Jan 18 2011 3:57PM)
[17]Bài báo: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác kiểm tra vào việc đánh giá giảng viên ở các trường Đại học trong giai đoạn hiện nay. . Tác giả: Trần Xuân Bách. Tạp chí Khoa học Giáo dục
marriage affairs open i want an affair
. Số: Số 20, 5/2007. Năm 2007.
(Dec 31 2010 9:26AM)
[18]Bài báo: Đánh giá giảng viên- Vấn đề bức thiết trong giai đoạn hiện nay . Tác giả: Trần Xuân Bách. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Số: Số 3-4/2006. Năm 2006.
(Dec 31 2010 9:26AM)
[19]Bài báo: Công tác quản lý đội ngũ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của ĐHĐN. Tác giả: Trần Xuân Bách. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: số 1(9). Năm 2005. (Dec 31 2010 9:26AM)
[20]Bài báo: Về một cách tiếp cận đánh giá cán bộ quản lí trường đại học nói chung chủ nhiệm khoa nói riêng theo hướng chuẩn hóa. Tác giả: Đặng Xuân Hải, Trần Xuân Bách
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Phát triển giáo dục
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Số: 77. Trang: Tr.28-30. Năm 2005.
(Dec 31 2010 9:26AM)
[21]Bài báo: Một số suy nghĩ về vấn đề quản lý đội ngũ góp phần nâng cao chất lượng đạo tạo ở một trường đại học . Tác giả: Phan Quang Xưng, Trần Xuân Bách
marriage affairs open i want an affair
. Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: Kỷ yếu. Năm 2004.
(Dec 31 2010 9:26AM)
[22]Bài báo: Vấn đề quản lý nhân sự ở một trường đại học và suy nghĩ vận dụng cho đội ngũ giảng viên ở ĐHĐN. Tác giả: Đặng Xuân Hải, Trần Xuân Bách. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
. Số: 9/2002. Năm 2002.
(Dec 31 2010 9:26AM)
  
 Sách và giáo trình
(Oct 17 2015 4:27PM)(May 13 2016 8:30PM)(May 13 2016 8:36PM)(May 4 2013 3:11PM)(Oct 17 2015 4:29PM)(Oct 17 2015 4:30PM)
[1]Quản lý hành chính Nhà nước và- Quản lý ngành Giáo dục và Đào tạo Chủ biên: TS.Trần Xuân Bách; TS. Bùi Việt Phú; PGS.TS. Lê Quang Sơn. Nơi XB: Giáo dục Việt Nam. Năm 2016.
[2]Đánh giá giảng viên đại học Chủ biên: TS. Trần Xuân Bách. Nơi XB: Giáo dục Việt Nam. Năm 2015.
[3]Quản lý chất lượng trong giáo dục Chủ biên: GS.TS. Nguyễn Đức Chính. Đồng tác giả: TS. Trần Xuân Bách. Nơi XB: Giáo dục Việt Nam. Năm 2015.
[4]Quản lý giáo dục mầm non Chủ biên: Trần Xuân Bách - Lê Đình Sơn. Nơi XB: NXB Giáo dục. Năm 2013.
[5]Quản lý sự thay đổi trong giáo dục Chủ biên: Trần Xuân Bách. Đồng tác giả: . Nơi XB: Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN. Năm 2010.
[6]Xã hội học giáo dục Chủ biên: Trần Xuân Bách. Đồng tác giả: . Nơi XB: Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN. Năm 2010.
  
 Hướng dẫn Sau đại học
SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Keooudone SITTHIXON
Đề tài: Giải pháp phát triển đội nhũ giáo viên trường trung học phổ thông tỉnh Savannakhet nước CHDCND Lào

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2012

[2]Mai Văn Minh
Đề tài: Biện pháp quản lý hoạt động tự học của học viên tại Học viện Chính trị - Hành chính khu vực III

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2012

[3]Huỳnh Ngọc Thời
Đề tài: Biện pháp quản lý giáo dục nếp sống văn hóa cho sinh viên Trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2012

[4]Nguyễn Thị Bích Ngọc
Đề tài: Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp tại các trường tiểu học quận Liên Chiểu - TP Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[5]Phạm Ngọc Tuyến
Đề tài: Biện pháp quản lý công tác giáo dục phòng chống tệ nạn xã hội cho học sinh các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[6]Trần Thị Thanh Hòa
Đề tài: Phát triển đội ngũ giáo viên trung học phổ thông huyện Trà Bồng tỉnh Quảng Ngãi

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[7]Nguyễn Văn Nhựt
Đề tài: Biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên THPT huyện Đức Phổ tỉnh Quảng Ngãi

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2011

[8]Bùi Thế Giới
Đề tài: Biện pháp quản lý công tác xã hội hoá giáo dục THPT huyện Sơn Tây- tỉnh Quảng Ngãi 

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2011

[9]Phạm Hải Anh
Đề tài: Giải pháp phát triển đội ngũ giảng viên trường cao đẳng kinh tế - kĩ thuật Quảng Nam trong bối cảnh hiện nay

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2011

  
 Khen thưởng
[1]  Huy chương vì thế hệ trẻ . Năm: 1996.
[2] Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo . Năm: 2003.
[3] Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Giáo dục. Năm: 2005.
[4] Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Tổ chức Nhà nước. Năm: 2005.
[5] Kỷ niệm chương vì sự nghiệp tổ chức Công đoàn. Số: 985/QĐ-TLĐ. Năm: 2010.
[6] Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo . Năm: 2010.
[7] Kỷ niệm chương vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng. Năm: 2011.
[8] Bằng khen của Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục và Đào tạo. Năm: 2014.
[9] Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Số: 5358/QĐ-BGDĐT. Năm: 2016.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn