Hoàng Phương Hoa
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 108,549,887

 
Mục này được 81072 lượt người xem
Họ và tên:  Hoàng Phương Hoa
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  02/04/1963
Nơi sinh: Ứng Hoà, Hà Nội
Quê quán Ứng Hoà, Hà Nội
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Xây dựng Cầu Hầm; Tại: Đại học Xây dựng Hà Nội
Đơn vị công tác: Khoa Xây dựng Cầu - Đường; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2009; Chuyên ngành: Xây dựng; Tại: Đại học Công nghệ Montreal – Canada
Chức danh KH:  Giáo sư; công nhận năm: 2021
Dạy CN: Thiết kế cầu bê tông cốt thép; Thiết kế cầu thép; Xây dựng cầu; Chuyên đề cầu; Khai thác và kiểm định cầu; Công trình ngầm.
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Pháp, Tiếng Anh và Tiếng Nga
Địa chỉ liên hệ: Khoa Xây dựng Cầu-Đường, Đại học Bách Khoa, 54 Nguyễn Lương Bằng, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

Giảng dạy tại Khoa Xây dựng Cầu Đường và Khoa Quản lý Dự án Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng (từ 1986 đến nay).

 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu hiện tượng lún đường đầu cầu và đề xuất giải pháp làm giảm độ lún đường đầu cầu khu vực miền Trung, Việt Nam. Chủ nhiệm: PGS.TS. Hoàng Phương Hoa. Thành viên: GV.TS. Phạm Đình Trung, ThS.NCS. Thái Hoàng Ân, KS. Nguyễn Hữu Anh Quốc. Mã số: B2019-DN02-55. Năm: 2021. (Oct 17 2019 7:48AM)
[2] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu xây dựng phần mềm mô phỏng chuyển động nền và phổ phản ứng tương ứng với lịch sử hoạt động động đất ở Việt Nam phục vụ thiết kế kháng chấn cho các công trình xây dựng. Chủ nhiệm: PGS.TS. Đặng Công Thuật. Thành viên: PGS. Trần Quang Hưng, GS. Phan Quang Minh, PGS. Lê Thiện Phú, PGS. Hoàng Phương Hoa, PGS. Đào Đình Nhân, NCS. Trần Thị Xuân Thanh, KS. Lê Tấn Thanh Bình, ThS. Trần Anh Kiệt. Mã số: B2019.ĐNA.0X. Năm: 2020. (Aug 4 2019 11:26AM)
[3] Đề tài cấp Bộ: Một mô hình nền mới dùng trong phân tích động lực học của dầm tương tác với nền chịu tải di động. Chủ nhiệm: PGS.TS. Nguyễn Trọng Phước. Thành viên: PGS.TS. Hoàng Phương Hoa, GV.TS. Phạm Đình Trung. Mã số: Nafosted. Năm: 2019. (Apr 21 2019 11:54PM)
[4] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu áp dụng giải pháp cách chấn công trình xây dựng chịu tác động của động đất. Chủ nhiệm: Hoàng Phương Hoa. Thành viên: GV.ThS.NCS Nguyễn Văn Nam, TS. Đào Đình Nhân, GV.ThS.NCS. Phan Hoàng Nam, GV.ThS. Nguyễn Hoàng Vĩnh, GV.ThS.NCS. Phạm Đình Trung, ThS.NCS. Huỳnh Tấn Tiến, GVC.TS. Nguyễn Lan, GV.ThS.NCS. Nguyễn Duy Thảo, GV.TS. Lê Anh Tuấn. Mã số: B2016.ĐNA.03. Năm: 2017. (Apr 6 2016 2:28PM)
[5] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu ứng dụng bê tông tự đầm trong lĩnh vực sửa chữa, cải tạo công trình xây dựng. Chủ nhiệm: Hoàng Phương Hoa. Thành viên: Đàm Nguyễn Anh Khoa; Hoàng Nguyên Sơn. Mã số: Đ2012-02-33. Năm: 2012. (Nov 25 2012 2:05PM)
[6] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu ứng dụng bê tông tự đầm sử dụng vật liệu địa phương. Chủ nhiệm: Hoàng Phương Hoa. Thành viên: Nguyễn Thanh Lập, Nguyễn Ngọc Tuấn. Mã số: T2011-02-27. Năm: 2011. (Dec 16 2011 5:25PM)
[7] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu ứng dụng vật liệu composite trong lĩnh vực cải tạo, sửa chữa các công trình xây dựng khu vực miền Trung-Tây Nguyên. Chủ nhiệm: Hoàng Phương Hoa. Thành viên: Đỗ Việt Hải, Võ Duy Hùng, Trần Như Hoài. Mã số: B2010-TDA01-22-TRIG. Năm: 2011. (Dec 16 2011 5:53PM)
[8] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu ứng dụng một biện pháp tính toán căng dây và tính ảnh hưởng khi dây làm việc bị duỗi thẳng trong cầu dây văng. Chủ nhiệm: Chủ nhiệm đề tài. Thành viên: . Mã số: T01-15-13. Năm: 2001. (Apr 28 2011 8:50AM)
[9] Đề tài cấp cơ sở: Tính toán điều chỉnh nội lực trong dây văng khi thi công cầu treo dây văng. Chủ nhiệm: Chủ nhiệm. Thành viên: . Mã số: Số 176/ĐHKT-KH. Năm: 1998. (Aug 30 2012 10:34PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Phân tích xác suất phá hủy địa chấn cho trụ và gối cầu của công trình cầu vượt bê tông cốt thép trên tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Tác giả: Nguyễn Văn Mỹ, Phan Hoàng Nam, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Phương Hoa. Tạp chí khoa học Giao thông vận tải. Số: 3(04/2022). Tập 73. Trang: 300-315. Năm 2022. (Apr 16 2022 9:43AM)
[2]Bài báo: Phân tích hiện tượng hư hỏng gối cầu cao su cốt bản thép đối với cầu bê tông cốt thép ứng suất trước nhịp giản đơn. Tác giả: Hoàng Phương Hoa, Phan Hoàng Nam, Nguyễn Bảo Anh. Tạp chí Giao thông vận tải. Số: ISSN 2354-0818, 6/2021. Trang: 59-62. Năm 2021. (Jun 2 2021 11:11PM)
[3]Bài báo: Kỹ thuật điều khiển cách chấn đáy công trình chống động đất (Phần 2: Phương trình vi phân chuyển động và Hiệu quả giảm chấn). Tác giả: Hoàng Phương Hoa, Nguyễn Văn Nam, Ngô Thanh Nhàn, Nguyễn Bảo Anh. Tạp chí Giao thông vận tải. Số: 3/2021 ISSN 2354-0818. Trang: 116-119. Năm 2021. (Aug 4 2019 2:59PM)
[4]Bài báo: Mô hình hóa khớp dẻo trong đánh giá phá hoại địa chấn của cột bê tông cốt thép dựa trên mạng nơron nhân tạo. Tác giả: Phan Hoàng Nam, Hồ Mạnh Hùng, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Phương Hoa. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng, ĐHXDHN. Số: ISSN 1859-2996, 15(7V). Trang: 119-130. Năm 2021. (Nov 22 2021 2:40PM)
[5]Bài báo: Phân tích ứng xử địa chấn và kiểm soát hư hại kết cấu trụ cầu bê tông cốt thép sử dụng phương pháp phân tích tĩnh và động phi tuyến. Tác giả: Phan Hoàng Nam, Võ Ngọc Khoa, Nguyễn Hoàng Vĩnh, Hoàng Phương Hoa. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: ISSN:1859-1531, 19(9) 2021. Trang: 37-42. Năm 2021. (Apr 4 2021 9:28PM)
[6]Bài báo: Thiết kế tối ưu gối con lắc một mặt trượt ma sát SFP chống động đất cho nhà cao tầng khi có xét ảnh hưởng thành phần kích động đứng. Tác giả: Hoàng Phương Hoa, Ngô Thanh Nhàn, Nguyễn Văn Nam.. Tuyển tập công trình khoa học Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ nhất về Động lực học và Điều khiển. Tai Đà Nẵng, 19-20/7/2019. Số: ISBN 978-604-913-966-6. DOI 10.15625/vap.2019000259. Trang: 76-81. Năm 2020. (Aug 6 2019 3:37PM)
[7]Bài báo: Nghiên cứu ứng xử dầm bê tông cốt FRP trên phần mềm ATENA và thực nghiệm. Tác giả: Nguyễn Lan, Hoàng Phương Hoa, Lê Quang Khiêm. Tuyển tập Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ nhất về Động lực học và Điều khiển. Tai Đà Nẵng, 19-20/7/2019. Số: ISBN 978-604-913-966-6. DOI 10.15625/vap.2019000260. Trang: 82-86. Năm 2020. (Feb 26 2020 6:02PM)
[8]Bài báo: Kỹ thuật điều khiển cách chấn đáy công trình chống động đất (Phần 1: Động đất và Thiết bị điều khiển cách chấn đáy). Tác giả: Hoàng Phương Hoa, Nguyễn Văn Nam, Ngô Thanh Nhàn. Tạp chí Giao thông vận tải. Số: 10/2019 ISSN 2354-0818. Trang: 101-105. Năm 2019. (Aug 4 2019 2:56PM)
[9]Bài báo: Nghiên cứu ứng xử kết cấu bản giảm tải đường đầu cầu khi có xét tới ảnh hưởng của khối lượng đất nền (Phần 2 Xây dựng mô hình và tính toán). Tác giả: Hoàng Phương Hoa, Nguyễn Văn Phương. Tạp chí Xây dưng (Bộ Xây dựng), ISSN 0866-0762. Số: 6(2019). Trang: 44-48. Năm 2019. (May 28 2019 11:31PM)
[10]Bài báo: Hiệu quả của gối cách chấn DFP cho nhà cao tầng chịu động đất có xét đến thành phần kích động đứng. Tác giả: Hoàng Phương Hoa, Nguyễn Hoàng Quốc. Tạp chí Xây dưng (Bộ Xây dựng), ISSN 0866-0762. Số: 6(2019). Trang: 172-176. Năm 2019. (May 28 2019 11:37PM)
[11]Bài báo: Phân tích hiệu quả giảm chấn khi áp dụng gối con lắc một mặt trượt ma sát chống động đất cho cầu dây văng. Tác giả: Hoàng Phương Hoa, Phan Hoàng Nam, Nguyễn Văn Nam, Hồ Quang Nam. Tạp chí Xây dựng. Số: 09.2018. ISSN 0866-8762. Trang: 68-72. Năm 2018. (Sep 24 2018 5:38PM)
[12]Bài báo: Nghiên cứu ứng xử kết cấu bản giảm tải đường đầu cầu khi có xét tới ảnh hưởng của khối lượng đất nền (Phần 1 Cơ sở lý thuyết của mô hình). Tác giả: Hoàng Phương Hoa, Phạm Đình Trung, Nguyễn Hữu Anh Quốc, Phan Lê Bá Mãi. Tạp chí Xây dựng. Số: 09.2018. ISSN 0866-8762. Trang: 63-67. Năm 2018. (Sep 24 2018 5:32PM)
[13]Bài báo: Performance of Seismically Isolated Building using SFP Bearing: an Application in Vietnam. Tác giả: Nam V. Nguyen, Hoa P. Hoang and Than T. Hua. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh. Số: 30, Kỳ 6 (2017). ISSN: 2525-2267. Trang: 83-92. Năm 2018. (Mar 4 2018 10:36AM)
[14]Bài báo: Đo lường mức độ quan trọng của các nhân tố ảnh hưởng đến tuổi thọ cầu bằng phương pháp AHP và đề xuất mô hình dự báo mức độ ảnh hưởng đến tuổi thọ cầu trong quá trình khai thác. Tác giả: Nguyễn Văn Châu, Hoàng Văn Khánh và Hoàng Phương Hoa. Tạp chí Giao thông vận tải. ISSN 2354-0818. Số: 3/2018. Trang: 36-41. Năm 2018. (Mar 4 2018 10:50AM)
[15]Bài báo: Hiệu quả giảm chấn khi áp dụng gối con lắc một mặt trượt ma sát SFP cho nhà nhiều tầng chống động đất. Tác giả: Hoàng Phương Hoa, Hồ Quang Nam. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 5(126)2018 Quyển 2. ISSN 1859-1531. Trang: 18-22. Năm 2018. (Jun 30 2018 4:05PM)
[16]Bài báo: Thực nghiệm ảnh hưởng của khối lượng nền lên đáp ứng động của dầm chịu tải trọng động. Tác giả: Phạm Đình Trung, Hoàng Phương Hoa, Nguyễn Trọng Phước. Tạp chí Xây dựng. Số: 6-2018, ISSN 0866-8762. Trang: 138-143. Năm 2018. (Jul 3 2018 10:15AM)
[17]Bài báo: Cấu tạo và kỹ thuật điều khiển kết cấu chống động đất bằng gối con lắc hai mặt trượt ma sát. Tác giả: Tôn Trọng Quang, Hoàng Phương Hoa và Nguyễn Lan. Tuyển tập công trình khoa học Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ X, Hà Nội, 8-9/12/2017. Tập 1 Động lực học và Điều khiển, Cơ học máy. Số: ISBN 978-604-913-719-8. Trang: 479-486. Năm 2018. (Feb 8 2018 4:07PM)
[18]Bài báo: Các nhân tố ảnh hưởng đến tuổi thọ cầu và công tác quản lý khai thác cầu ở Việt Nam hiện nay. Tác giả: Hoàng Văn Khánh, Hoàng Phương Hoa và Nguyễn Văn Châu. Tạp chí Giao thông vận tải. ISSN 2354-0818. Số: 1+2/2018. Trang: 91-95. Năm 2018. (Feb 8 2018 1:51PM)
[19]Bài báo: Mô phỏng số và Thực nghiệm quá trình lan truyền sóng trong nền đất do lu rung trên nền địa chất tỉnh Trà Vinh. Tác giả: Hoàng Phương Hoa, Nguyễn Lan, Thái Hoàng Ân, Phạm Huy Hùng và Trầm Chí Thiện. Tuyển tập công trình khoa học Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ X, Hà Nội, 8-9/12/2017. Tập 3. Cơ học vật rắn. Quyển 1. Số: ISBN 978-604-913-721-1. Trang: 391-398. Năm 2018. (Feb 8 2018 3:30PM)
[20]Bài báo: Phân tích và đánh giá sự lan truyền sóng trong nền đất ảnh hưởng đên công trình xây dựng do hoạt động đóng cọc cừ và nổ mìn. Tác giả: Hoàng Phương Hoa, Nguyễn Lan, Thái Hoàng Ân và Phạm Huy Hùng. Tuyển tập công trình khoa học Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ X, Hà Nội, 8-9/12/2017. Tập 3. Cơ học vật rắn. Quyển 1. Số: ISBN 978-604-913-721-1. Trang: 383-390. Năm 2018. (Feb 8 2018 3:52PM)
[21]Bài báo: Nghiên cứu hiệu quả giảm chấn khi áp dụng gối con lắc hai mặt trượt ma sát chống động đất cho cầu dây văng có cấu tạo trụ neo. Tác giả: Hoàng Phương Hoa, Bùi Trung Việt, Tôn Trọng Quang. Tạp chí Giao thông vận tải. Số: 11/2017 ISSN 2354-0818. Trang: 44-51. Năm 2017. (Oct 19 2017 10:15PM)
[22]Tham luận: Phân tích hiệu quả giảm chấn khi áp dụng gối con lắc một mặt trượt ma sát chống động đất cho cầu dây văng. Tác giả: Hoàng Phương Hoa, Nguyễn Văn Thạch, Hồ Quang Nam. Hội thảo khoa học " Công nghệ xây dựng tiên tiến hướng đến phát triển bền vững" ATCESD 2017. Trang: 9-14. Năm 2017. (Aug 28 2019 10:45PM)
[23]Tham luận: Hiệu quả giảm chấn khi áp dụng gối con lắc một mặt trượt ma sát SFP cho nhà nhiều tầng chống động đất. Tác giả: Hoàng Phương Hoa, Hồ Quang Nam. Hội thảo khoa học " Công nghệ xây dựng tiên tiến hướng đến phát triển bền vững" ATCESD 2017. Trang: 15-20. Năm 2017. (Aug 28 2019 10:49PM)
[24]Bài báo: Đánh giá sức khỏe kết cấu cầu bằng phương pháp đo dao động xung kích. Tác giả: Hoàng Phương Hoa, Nguyễn Ngọc An. Tạp chí Giao thông Vận tải. Số: 7/2017, ISSN 2354-0818. Trang: 46-50. Năm 2017. (Jun 4 2017 11:45PM)
[25]Bài báo: Thực nghiệm xác định thông số ảnh hưởng của khối lượng nền lên đặc trưng động học của hệ một bậc tự do. Tác giả: Phạm Đình Trung, Hoàng Phương Hoa, Nguyễn Trọng Phước. Tạp chí Xây dựng (Bộ Xây dựng). Số: 12-2016, ISSN 0866-0762. Trang: 88-91. Năm 2016. (Oct 25 2016 10:20PM)
[26]Bài báo: Tính toán thiết kế cầu dây văng một mặt phẳng dây nhịp cong có xét ảnh hưởng của co ngót, từ biến. Tác giả: Đặng Xuân Bình, Nguyễn Văn Duẫn, Thái Văn Ngãi, Nguyễn Bá Ngọ, Nguyễn Hoàng Vĩnh và Hoàng Phương Hoa. Tap chí Giao thông Vận tải. Số: ISSN 2354-0818, số 1+2. Trang: 86-90. Năm 2016. (Jan 28 2016 9:27PM)
[27]Bài báo: Ảnh hưởng thành phần đứng của những trận động đất mạnh đến phản ứng của kết cấu cách chấn bằng gối TFP. Tác giả: Nguyễn Văn Nam, Hoàng Phương Hoa*, Phạm Duy Hòa. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: ISSN 1859-1531. 1(98).2016. Trang: 46-49. Năm 2016. (Mar 31 2016 8:35AM)
[28]Bài báo: Đánh giá hiện trạng cầu tại Quảng Nam và lựa chọn biện pháp phù hợp để sửa chữa cầu BTCT cũ. Tác giả: Hoàng Phương Hoa, Nguyễn Tuấn Phong và Trần Việt Hùng. Tạp chí Cầu-Đường Việt Nam. Số: tháng 1+2/2016. ISSN 1859-459X. Trang: 22-27. Năm 2016. (Mar 1 2016 1:47PM)
[29]Bài báo: Nghiên cứu ảnh hưởng của tham số kích thước đến ứng xử gối ma sát hai mặt trượt chống động đất. Tác giả: Hoàng Phương Hoa, Nguyễn Văn Nam và Phạm Duy Hòa. Tạp chí Xây dưng (Bộ Xây dựng). Số: ISSN 0866-0762., 01.2016. Trang: 87-90. Năm 2016. (Nov 1 2015 12:23AM)
[30]Bài báo: Phân tích ứng xử động của dầm trên nền đàn nhớt phi tuyến có độ cứng biến thiên lượng giác chịu vật thể di động. Tác giả: Phạm Đình Trung, Hoàng Phương Hoa và Nguyễn Trọng Phước. Tuyển tập công trình Hội nghị Cơ học kỹ thuật toàn quốc. Tại Đại học Đà Nẵng năm 2015. Số: ISBN 978-604-84-1273-9. Trang: 255-263. Năm 2016. (Oct 31 2015 11:31PM)
[31]Bài báo: Nghiên cứu thực nghiệm hiệu quả gia cường sức kháng uốn dầm bê tông cốt thép dán tấm composite FRP ứng suất trước. Tác giả: Nguyễn Lan, Cao Văn Lâm, Nguyễn Hoàng Vĩnh và Hoàng Phương Hoa. Hội nghị khoa học toàn quốc Vật liệu và kết cấu composite Cơ học, Công nghệ và Ứng dụng. Đại học Nha Trang. Số: ISBN 978-604-82-2026-6. Trang: 383-390. Năm 2016. (Aug 4 2016 3:23PM)
[32]Bài báo: Nghiên cứu biện pháp giảm chấn cầu dây văng tại nút giao thông Ngã Ba Huế - Thành phố Đà Nẵng chịu tác động của động đất. Tác giả: Thái Văn Ngãi, Nguyễn Bá Ngọ, Hoàng Phương Hoa, Phan Hoàng Nam, Nguyễn Văn Nam. Tuyển tập công trình khoa học Hội thảo quốc gia "Hạ tầng giao thông với phát triển bền vững" Đà Nẵng 17-18/9/2016. Số: ISBN 978-604-82-1809-6. Trang: 603-608. Năm 2016. (Aug 30 2016 6:33PM)
[33]Bài báo: Nghiên cứu biện pháp giảm chấn kết cấu vòng xuyến tại nút giao thông Ngã Ba Huế-Thành phố Đà Nẵng chịu tác động của động đất. Tác giả: Đặng Xuân Bình, Nguyễn Văn Duẫn, Hoàng Phương Hoa, Phan Hoàng Nam, Nguyễn Văn Nam. Tuyển tập công trình khoa học Hội thảo quốc gia "Hạ tầng giao thông với phát triển bền vững" Đà Nẵng 17-18/9/2016. Số: ISBN 978-604-82-1809-6. Trang: 597-602. Năm 2016. (Aug 30 2016 6:37PM)
[34]Bài báo: Phân tích đáp ứng của gối con lắc ma sát 3 mặt trượt (TFP) lắp đặt cho nhà cao tầng chịu tác động của các trận động đất. Tác giả: Hoàng Phương Hoa, Phan Hoàng Nam, Nguyễn Văn Phúc, Nguyễn Văn Nam. Tuyển tập công trình khoa học Hội thảo quốc gia "Hạ tầng giao thông với phát triển bền vững" Đà Nẵng 17-18/9/2016. Số: ISBN 978-604-82-1809-6. Trang: 591-596. Năm 2016. (Aug 30 2016 6:42PM)
[35]Bài báo: Phân tích đáp ứng của gối cón lắc ma sát 2 mặt trượt (DFP) lắp đặt cho nhà cao tầng chịu tác động của các trận động đất. Tác giả: Nguyễn Hoàng Vĩnh, Hoàng Phương Hoa, Phan Hoàng Nam, Nguyễn Văn Nam. Tuyển tập công trình khoa học Hội thảo quốc gia "Hạ tầng giao thông với phát triển bền vững" Đà Nẵng 17-18/9/2016. Số: ISBN 978-604-82-1809-6. Trang: 631-638. Năm 2016. (Aug 30 2016 6:46PM)
[36]Bài báo: Rung chấn do hoạt động thi công xây dựng, kết quả thực nghiệm đo rung chấn xác định bán kính ảnh hưởng đến công trình lân cận. Tác giả: Nguyễn Lan, Hoàng Phương Hoa, Thái Hoàng Ân. Tạp chí Giao thông vận tải. Số: 10/2016, ISSN: 2354-0818. Trang: 37-39. Năm 2016. (Sep 19 2016 12:27AM)
[37]Bài báo: Ảnh hưởng của đặc tính Nền động lực học lên đáp ứng động của dầm chịu tải trọng điều hòa di động. Tác giả: Phạm Đình Trung, Hoàng Phương Hoa, Nguyễn Trọng Phước. Tạp chí Xây dựng (Bộ Xây dựng). Số: 10/2016, ISSN: 0866-0762. Trang: 69-73. Năm 2016. (Sep 19 2016 12:35AM)
[38]Bài báo: Thực nghiệm ảnh hưởng của khối lượng nền lên dao động riêng của kết cấu dầm. Tác giả: Phạm Đình Trung, Hoàng Phương Hoa, Nguyễn Trọng Phước. Tạp chí Người Xây dựng. Số: ISSN 0866-8531. (11&12). Trang: 48-50&54. Năm 2016. (Nov 16 2016 10:49PM)
[39]Bài báo: Mô hình tính toán tổng quát kết cấu cách chấn bằng gối SFP. Tác giả: Nguyễn Hoàng Vĩnh, Nguyễn Văn Nam, Hoàng Phương Hoa. Tạp chí Xây dưng (Bộ Xây dựng), ISSN 0866-0762. Số: 3-2016. Trang: 102-105. Năm 2016. (Mar 12 2016 8:42AM)
[40]Bài báo: Phân tích dao động riêng của tấm trên nền động lực học có xét đến ảnh hưởng của khối lượng nền. Tác giả: Phạm Đình Trung, Hoàng Phương Hoa và Nguyễn Trọng Phước. Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học toàn quốc Cơ học vật rắn biến dạng lần thứ XII. Tại Đại học Duy Tân Đà Nẵng năm 2015. Tập 2. Số: ISBN 978-604-913-458-6. Trang: 1474-1481. Năm 2016. (Nov 1 2015 12:10AM)
[41]Bài báo: Thiết kế tối ưu kích thước gối ma sát một mặt trượt cho nhà nhiều tầng chịu động đất. Tác giả: Hoàng Phương Hoa, Nguyễn Văn Nam, Phạm Duy Hòa. Tạp chí Xây dưng (Bộ Xây dựng), ISSN 0866-0762. Số: 3-2016. Trang: 106-109. Năm 2016. (Mar 12 2016 8:38AM)
[42]Bài báo: Ảnh hưởng của thông số khối lượng nền lên ứng xử động của Đường - Phương tiện di động. Tác giả: Hoàng Phương Hoa, Phạm Đình Trung, Nguyễn Trọng Phước. Tuyển tập công trình Hội thảo khoa học Công nghệ Xây dựng tiên tiến hướng đến phát triển bền vững. ATCTESD-2015. Số: ISBN 978-604-82-1805-8. Trang: 16-24. Năm 2016. (Apr 4 2016 3:25PM)
[43]Bài báo: Ảnh hưởng của khối lượng nền lên đáp ứng động của dầm chịu phương tiện di động. Tác giả: Phạm Đình Trung, Hoàng Phương Hoa, Nguyễn Trọng Phước. Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường Đại học Kỹ thuật, ISSN 0868 - 3980. Số: 115/2016. Trang: xx-xx. Năm 2016. (Mar 12 2016 10:41PM)
[44]Bài báo: Hiệu quả của gối cách chấn SFP cho nhà cao tầng chịu động đất có xét đến thành phần kích động đứng. Tác giả: Nguyễn Văn Nam, Hoàng Phương Hoa, Phạm Duy Hòa. Tạp chí Xây dưng (Bộ Xây dựng), ISSN 0866-0762. Số: 3-2016. Trang: 34-36. Năm 2016. (Mar 12 2016 8:33AM)
[45]Bài báo: Ảnh hưởng của thông số khối lượng nền lên đáp ứng động của tấm chịu các phương tiện di động. Tác giả: Phạm Đình Trung, Hoàng Phương Hoa, Nguyễn Trọng Phước, Đỗ Kiến Quốc. Tạp chí Xây dưng (Bộ Xây dựng), ISSN 0866-0762. Số: 3-2016. Trang: 94-98. Năm 2016. (Mar 20 2016 11:03PM)
[46]Bài báo: Phân tích thực nghiệm hiệu quả tăng cường sức kháng uốn dầm bê tông cốt thép bằng tấm vật liệu composite sợi carbon. Tác giả: Nguyễn Thị Thảo, Phạm Đăng Huệ, Hoàng Phương Hoa. Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học toàn quốc Cơ học vật rắn biến dạng lần thứ XII. Tại Đại học Duy Tân Đà Nẵng năm 2015. Tập 2. Số: ISBN 978-604-913-458-6. Trang: 1278-1285. Năm 2016. (Oct 31 2015 11:47PM)
[47]Bài báo: Mô hình các dạng gối trượt ma sát trong kết cấu chịu động đất: Gối SFP. Tác giả: Nguyễn Văn Nam, Hoàng Phương Hoa và Phạm Duy Hòa. Tuyển tập công trình Hội nghị Cơ học kỹ thuật toàn quốc. Tại Đại học Đà Nẵng năm 2015. Số: ISBN 978-604-84-1273-9. Trang: 479-486. Năm 2016. (Oct 31 2015 10:52PM)
[48]Bài báo: Mô hình các dạng gối trượt ma sát trong kết cấu chịu động đất: Gối DFP và TFP. Tác giả: Nguyễn Văn Nam, Hoàng Phương Hoa và Nguyễn Hoàng Vĩnh. Tuyển tập công trình Hội nghị Cơ học kỹ thuật toàn quốc. Tại Đại học Đà Nẵng năm 2015. Số: ISBN 978-604-84-1273-9. Trang: 487-494. Năm 2016. (Oct 31 2015 10:58PM)
[49]Bài báo: Ảnh hưởng của thông số kỹ thuật gối SFP đến phản ứng của kết cấu cách chấn. Tác giả: Hoàng Phương Hoa, Nguyễn Văn Nam, Ngô Thanh Nhàn. Tạp chí Giao thông Vận tải. ISSN 2354-0818. Số: 6/2016. Trang: 52-54. Năm 2016. (May 14 2016 10:39AM)
[50]Bài báo: Nghiên cứu ảnh hưởng của tải trọng thứ cấp đến giá trị nội lực của kết cấu cầu cong bằng bê tông cốt thép. Tác giả: Hoàng Phương Hoa*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 01(86).2015. Trang: 52-57. Năm 2015. (Apr 22 2015 10:22AM)
[51]Bài báo: Nghiên cứu giải pháp chống ăn mòn cáp chủ ở kết cấu cầu treo dây võng bằng phương pháp khử ẩm. Tác giả: Hoàng Phương Hoa, Nguyễn Hữu Tuân và Trần Đình Hoàng
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Tạp chí Xây dưng (Bộ Xây dựng). Số: ISSN 0866-0762., 11.2015. Trang: 45-48. Năm 2015. (Nov 1 2015 12:27AM)
[52]Bài báo: Hệ thống hóa các mô hình nền và đề xuất mô hình nền mới dùng trong bài toán phân tích ứng xử của kết cấu tương tác nền. Tác giả: Hoàng Phương Hoa, Phạm Đình Trung, Nguyễn Trọng Phước. Tạp chí Xây dưng (Bộ Xây dựng), ISSN 0866-0762. Số: 6-2015. Trang: 47-50. Năm 2015. (Jul 12 2015 1:37PM)
[53]Bài báo: Xây dựng chương trình tối ưu hóa biểu đồ cung ứng và dự trữ vật liệu trong tổ chức thi công xây dựng. Tác giả: Hoàng Phương Hoa, Trương Ngọc Sơn, Huỳnh Vũ Phương Cơ. Tạp chí Xây dưng (Bộ Xây dựng), ISSN 0866-0762. Số: 7-2015. Trang: 56-59. Năm 2015. (Jul 12 2015 1:44PM)
[54]Bài báo: Ảnh hưởng của thông số khối lượng trong mô hình nền động lực học lên dao động riêng của dầm. Tác giả: Phạm Đình Trung, Hoàng Phương Hoa, Nguyễn Trọng Phước, Đỗ Kiến Quốc. Tạp chí Xây dưng (Bộ Xây dựng), ISSN 0866-0762
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 7-2015. Trang: 94-98. Năm 2015.
(Jul 12 2015 1:53PM)
[55]Bài báo: Phân tích ảnh hưởng của thông số gối cao su lên ứng xử động cầu cong đứng chịu tải trọng di động bằng phương pháp phần tử hữu hạn. Tác giả: Phạm Đình Trung, Hoàng Phương Hoa, Nguyễn Hoàng Vĩnh. Tạp chí Giao thông Vận tải, ISSN 2354-0818. Số: 12/2015. Trang: 59-63. Năm 2015. (Dec 23 2015 11:21PM)
[56]Bài báo: Phân tích dầm bê tông cốt composite ứng suất trước. Tác giả: Hoàng Phương Hoa*, Nguyễn Huỳnh Minh Trang
marriage affairs open i want an affair
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 03(88).2015. Trang: 42. Năm 2015. (Jun 3 2015 10:41AM)
[57]Bài báo: Phân tích hiệu quả của hệ cản khối lượng kết hợp với hệ cản lưu biến từ nối giữa hai kết cấu chịu động đất. Tác giả: Hoàng Phương Hoa*, Phạm Đình Trung, Nguyễn Trọng Phước. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 05(90).2015. Trang: 53. Năm 2015. (Sep 24 2015 10:04AM)
[58]Bài báo: Phản ứng động của dầm trên nền đàn hồi phi tuyến chịu hệ dao động di động bằng phương pháp phần tử hữu hạn. Tác giả: Phạm Đình Trung, Nguyễn Trọng Phước và Hoàng Phương Hoa. Tạp chí Xây dưng (Bộ Xây dựng), ISSN 0866-0762
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Số: 2-2015. Trang: 76-79. Năm 2015.
(Jan 2 2015 4:07PM)
[59]Bài báo: Nghiên cứu biện pháp tăng cường hiệu quả gia cường dầm bê tông cốt thép bằng vật liệu composite sợi carbon. Tác giả: TS. Hoàng Phương Hoa*; Phan Duy Minh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng, ISSN 1859-1531. Số: Số 3(76).2014. Trang: 28-31. Năm 2014. (Jun 11 2014 8:26AM)
[60]Bài báo: Nghiên cứu ảnh hưởng của cấu tạo tấm đến giá trị nội lực kết cấu dạng chữ T được làm bằng các tấm vật liệu composite sợi carbon. Tác giả: Hoàng Phương Hoa. Tuyển tập công trình Hội nghị Cơ học kỹ thuật toàn quốc. Kỷ niệm 35 thành lập Viện Cơ học. Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ-6/2014. Tập 2. Cơ học Vật rắn biến dạng
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
. Số: ISBN 978-604-913-235-3. Trang: 199-204. Năm 2014.
(May 27 2014 5:49PM)
[61]Bài báo: Phân tích nội lực cầu vòm ống thép nhồi bê tông chịu tác động của động đất. Tác giả: TS. Hoàng Phương Hoa*; Trần Đình Hoàng. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Số: Số 11(84).2014, Quyển 1. Trang: 10-14. Năm 2014.
(Feb 25 2015 3:05PM)
[62]Bài báo: Hiệu quả cách chấn của gối con lắc ma sát cho cầu dầm liên tục chịu tải trọng động đất. Tác giả: Trần Quốc Khánh, Hoàng Phương Hoa, Nguyễn Văn Nam. Tuyển tập công trình Hội nghị Cơ học kỹ thuật toàn quốc. Kỷ niệm 35 thành lập Viện Cơ học. Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ-6/2014. Tập 1. Cơ học máy-Cơ học thủy khí-Động lực học và Điều khiển. Số: ISBN: 978-604-913-233-9. Trang: 81-86. Năm 2014. (May 27 2014 5:15PM)
[63]Bài báo: Hiệu quả giảm chấn thiết bị gối cô lập trượt ma sát TFP lắp đặt trong nhà nhiều tầng. Tác giả: Nguyễn Văn Nam, Hoàng Phương Hoa, Phạm Duy Hòa. Tuyển tập công trình Hội nghị Cơ học kỹ thuật toàn quốc. Kỷ niệm 35 thành lập Viện Cơ học. Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ-6/2014. Tập 1. Cơ học máy-Cơ học thủy khí-Động lực học và Điều khiển. Số: ISBN 978-604-913-233-9. Trang: 155-160. Năm 2014. (May 27 2014 5:30PM)
[64]Bài báo: Nghiên cứu áp dụng tiêu chuẩn Ứng suất cực đại và Tsai-Hill tính toán gia cường cột, trụ bê tông cốt thép bằng vật liệu Composite. Tác giả: Hoàng Phương Hoa, Phan Dạ Thảo
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Giao thông Vận tải, ISSN 0866-7012. Số: 6/2013. Trang: 30-32. Năm 2013. (May 3 2013 4:23PM)
[65]Bài báo: Hiệu quả giảm chấn của gối cô lập trượt ma sát (Triple Friction Pendulum TFP), so với gối (Single Friction Pendulum SFP). Tác giả: Nguyễn Văn Nam, Hoàng Phương Hoa và Phạm Duy Hòa. Tuyển tập công trình Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ IX, Hà Nội, 2013. Số: ISBN 978-604-911-435-9. Trang: 397-405. Năm 2013. (May 17 2013 4:08PM)
[66]Bài báo: Nghiên cứu ảnh hưởng của số lớp đến giá trị Ứng suất - Biến dạng của liên kết dạng chữ T được làm bằng vật liệu Composite sợi carbon. Tác giả: Hoàng Phương Hoa, Đàm Nguyễn Anh Khoa
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Tạp chí Giao thông Vận tải, ISSN 0866-7012. Số: 5/2013. Trang: 32-35. Năm 2013. (May 3 2013 4:16PM)
[67]Bài báo: Design and analysis for characterizing Mode II of the thermoplastic composite carbon fiber. Tác giả: Hoang Phuong Hoa. Tuyển tập công trình Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ IX, Hà Nội, 2012. Số: ISBN 978-604-911-431-1. Trang: 396-401. Năm 2013. (May 17 2013 3:36PM)
[68]Bài báo: Nghiên cứu giải pháp gia cường dầm T bê tông cốt thép ứng suất trước bằng tấm vật liệu composite sợi carbon (phần 3). Tác giả: Hoàng Phương Hoa, Phạm Duy Hòa, Nguyễn Trọng Nghĩa. Tap chí Giao thông Vận tải, ISSN 0866-7012
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Số: 1+2. Trang: 46-48. Năm 2012.
(Feb 8 2012 7:26PM)
[69]Bài báo: Nghiên cứu đánh giá ứng dụng bê tông tự đầm sử dụng vật liệu địa phương. Tác giả: Hoàng Phương Hoa, Nguyễn Ngọc Tuấn
marriage affairs open i want an affair
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Tap chí Giao thông Vận tải, ISSN 0866-7012. Số: 3. Trang: 58-60. Năm 2012. (Feb 8 2012 7:41PM)
[70]Bài báo: Nghiên cứu nâng cấp tải trọng cầu Hòa Xuân thành phố Đà Nẵng bằng vật liệu composite. Tác giả: Nguyễn Thanh Nguyên Hoàng Phương Hoa. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng, ISSN 1859-1531
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Số: 12(61) Quyển II. Trang: 78-91. Năm 2012.
(Jan 2 2013 4:54PM)
[71]Bài báo: Thiết kế, thí nghiệm và mô hình hóa bằng phần mềm ANSYS mốt 2 hiện tượng nứt kết cấu làm bằng vật liệu composite sợi carbon. Tác giả: Hoàng Phương Hoa. Tạp chí Giao thông Vận tải, ISSN 0866-7012. Số: 10. Trang: 35-37. Năm 2012. (Oct 7 2012 11:37AM)
[72]Bài báo: Nghiên cứu sự lan truyền vết nứt dạng Mixed-Mode bằng thực nghiệm và xây dựng mô hình tính toán dùng ANSYS vật liệu composite sợi carbon. Tác giả: Hoàng Phương Hoa, Đàm Nguyễn Anh Khoa. Tạp chí Giao thông Vận tải, ISSN 0866-7012. Số: tháng 11. Trang: 32-34. Năm 2012. (Oct 7 2012 11:44AM)
[73]Bài báo: Nghiên cứu sử dụng vật liệu địa phương chế tạo bêtông tự đầm mác cao thi công cấu kiện xây dựng đặc biệt. Tác giả: Trương Đình Quân, Hoàng Phương Hoa
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng, ISSN 1859-1531. Số: 12(61) Quyển II. Trang: 103-107. Năm 2012. (Jan 2 2013 4:49PM)
[74]Bài báo: Phân tích bằng phương pháp phần tử hữu hạn Mode I của hiện tượng nứt kết cấu được làm bằng vật liệu composite sợi carbon. Tác giả: Hoàng Phương Hoa. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng, ISSN 1859-1531. Số: 4(45) Quyển II. Trang: 51-55. Năm 2011. (Sep 30 2011 12:06PM)
[75]Bài báo: Nghiên cứu bê tông tự đầm sử dụng vật liệu địa phương (phần 1). Tác giả: Hoàng Phương Hoa, Nguyễn Thanh Lập. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng, ISSN 1859-1531
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
. Số: 2(43). Trang: 20-27. Năm 2011.
(Sep 30 2011 11:00AM)
[76]Bài báo: Nghiên cứu giải pháp gia cường dầm bê tông cốt thép bằng tấm vật liệu composite sợi carbon (phần 1). Tác giả: Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Văn Mợi, Hoàng Phương Hoa
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng, ISSN 1859-1531. Số: 3(44). Trang: 36-42. Năm 2011. (Sep 30 2011 11:23AM)
[77]Bài báo: Nghiên cứu ứng dụng bê tông tự đầm sử dụng vật liệu địa phương (phần 2). Tác giả: Phạm Duy Hòa, Hoàng Phương Hoa, Nguyễn Thanh Lập. Tạp chí Giao thông Vận tải, ISSN 0866-7012. Số: 6. Trang: 27-29. Năm 2011. (Sep 30 2011 11:29AM)
[78]Bài báo: Thiết kế và phân tích Mode I của hiện tượng nứt kết cấu được làm bằng vật liệu nhựa sợi carbon. Tác giả: Hoàng Phương Hoa, Trần Như Hoài, Mai Anh Đức. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng, ISSN 1859-1531. Số: 4(45) Quyển I. Trang: 26-32. Năm 2011. (Sep 30 2011 11:53AM)
[79]Bài báo: Nghiên cứu giải pháp tăng cường dầm bê tông cốt thép bằng tấm vật liệu composite sợi carbon (phần 2). Tác giả: Hoàng Phương Hoa, Nguyễn Đình Khanh. Tap chí Giao thông Vận tải, ISSN 0866-7012. Số: 8. Trang: 19-22. Năm 2011. (Sep 30 2011 12:00PM)
[80]Bài báo: Tự động hóa thiết kế cầu. Tác giả: Hoàng Phương Hoa, Trần Đình Hoàng, Nguyễn Đức Trường, Nguyễn Trần Thành Nhân. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng, ISSN 1859-1531. Số: 6(47). Trang: 49-56. Năm 2011. (Feb 8 2012 6:19PM)
[81]Bài báo: Nghiên cứu ứng dụng bê tông tự đầm trong lĩnh vực sửa chữa các công trình xây dựng. Tác giả: Hoàng Phương Hoa, Nguyễn Ngọc Tuấn. Tạp chí Giao thông Vận tải, ISSN 0866-7012. Số: 11. Trang: 19-24. Năm 2011. (Feb 8 2012 6:42PM)
[82]Bài báo: Nghiên cứu trạng thái ứng suất và biến dạng của các lớp vật liệu Composite trong liên kết dạng chữ T dưới tác dụng của tải trọng tĩnh bằng phương pháp phần tử hữu hạn. Tác giả: Hoàng Phương Hoa, Nguyễn Văn Mỹ, Đỗ Việt Hải. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng, ISSN 1859-1531
marriage affairs open i want an affair
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
. Số: 4(39). Trang: 127-135. Năm 2010.
(Apr 28 2011 9:07AM)
[83]Bài báo: Diễn biến nội lực của một liên kết dạng chữ T được làm từ vật liệu Composite thermoplastic sợi carbon chịu kéo dưới tác dụng của tải trọng tĩnh. Tác giả: Hoàng Phương Hoa. Tuyển tập công trình Hội nghị Khoa học toàn quốc Cơ học Vật rắn biến dạng lần thứ X, Thái Nguyên tháng 11/2010. Số: ISBN-978-604-915-000-5. Trang: 278-283. Năm 2010. (Apr 28 2011 9:32AM)
[84]Bài báo: Nghiên cứu tính toán cầu dây văng có xét biến dạng đàn hồi của dây, chuyển vị thẳng, chuyển vị xoay của tháp cầu. Tác giả: Hoàng Phương Hoa, Nguyễn Duy Thảo. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Các trường Đại học Kỹ thuật, ISSN 0868-3980. Số: 32-33. Trang: 89-95. Năm 2002. (Apr 28 2011 8:59AM)
[85]Bài báo: Nghiên cứu điều chỉnh nội lực cầu dây văng. Tác giả: Lê Đình Tâm, Phạm Duy Hòa, Hoàng Phương Hoa. Tạp chí chuyên ngành Bộ Giao thông Vận tải. Số: Tháng 8. Trang: 19-20. Năm 1998. (Apr 28 2011 8:55AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: An Environmentally Robust Design of High-Speed Pendulum-Type Laser Vibrometer using Advanced Position Sensitive Detector for Vibration Frequency Monitoring of Tower-Like Structures. Authors: Duy Hoa Pham, Hoang Nam Phan, Phuong Hoa Hoang, Le Phuong Hoang, Xuan Binh Cao. Journal of Structures. No: Vol.48(2023), ISSN 2352-0124 (ISI-SCIE.Q1.IF=4.1). Pages: 390-396. Year 2023. (Oct 17 2022 1:12PM)
[2]Article: Limit load space of rigid strip footing on sand slope subjected to combined eccentric and inclined loading. Authors: Quang N. Pham, Satoru Ohtsuka, Koichi Isobe, Vinh N. Pham, Hoa P. Hoang. Computers and Geotechnics. No: Vol. 162(2023)105652, ISSN:0266-352X (ISI-SCIE.Q1.IF=5.3). Pages: 1-19. Year 2023. (Jul 12 2023 5:58PM)
[3]Article: Laser-based vibration measurement using diffractive beams samplers for vibration monitoring of large-scale bridges. Authors: Le Phuong Hoang, Xuan Binh Cao, Bao Anh Nguyen, Hoang Nam Phan, Phuong Hoa Hoang and Duy Hoa Pham. Journal of Science and Technology, The University of Danang. Special Issue for the 4th International conference on transportation infrastructure and sustainable development (TISDIC-2023). No: ISSN 1859-1531. Vol. 21, No. 9.3 (2023). Pages: 24-26. Year 2023. (Oct 24 2023 11:08AM)
[4]Article: Ultimate bearing capacity of trip footing on c-φ soil subjected to combined eccentric and inclined loading. Authors: Pham N. Quang, Ohtsuka Satoru, Koichi Isobe, Hoang P. Hoa. The 4th International conference on transportation infrastructure and sustainable development (TISDIC-2023); 26-28 August 2023, Danang City, Vietnam. No: IOP Conference Series Material and Science Engineering. ISSN: 1757-899X, 1289(2023)012088. Pages: 1-12. Year 2023. (Jul 16 2023 7:41AM)
[5]Article: Seismic performance of multi-span continuous reinforced concrete bridges considering flood-induced scour effects. Authors: Nguyen Hoang Vinh, Phan Hoang Nam, Pham Duy Hoa, Hoang Phuong Hoa. The 4th International conference on transportation infrastructure and sustainable development (TISDIC-2023); 26-28 August 2023, Danang City, Vietnam. No: IOP Conference Series Material and Science Engineering. ISSN: 1757-899X, 1289(2023)012017. Pages: 1-10. Year 2023. (Aug 2 2023 10:50PM)
[6]Article: Fragility - based effectiveness evaluation of reinforced concrete bridge piers strengthened with UHPC jackets. Authors: Hoang Vinh Nguyen, Dang Dai Nam Nguyen, Hoang Nam Phan, Minh Hai Nguyen, Van My Nguyen, Phuong Hoa Hoang, Duy Hoa Pham. The 4th International conference on transportation infrastructure and sustainable development (TISDIC-2023); 26-28 August 2023, Danang City, Vietnam. No: IOP Conference Series Material and Science Engineering. ISSN: 1757-899X, 1289(2023)012014. Pages: 1-13. Year 2023. (Aug 2 2023 11:01PM)
[7]Article: Spot Size-based laser vibrometer using an advanced image sensor for structural health monitoring. Authors: Xuan Binh Cao, Hoang Nam Phan, Le Phuong Hoang, Phuong Hoa Hoang, Duy Hoa Pham. The 4th International conference on transportation infrastructure and sustainable development (TISDIC-2023); 26-28 August 2023, Danang City, Vietnam. No: IOP Conference Series Material and Science Engineering. ISSN: 1757-899X, 1289(2023)012036. Pages: 1-9. Year 2023. (Aug 2 2023 11:07PM)
[8]Article: Incorporating the effect of approach slab to the dynamic response of simply supported bridges under moving vehicle. Authors: Phuong Hoa Hoang, Hoang An Thai, Dinh Trung Pham. International Journal of Advanced and Applied Science (ISI-ESCI-Scopus), ISSN 2313-626X. No: vol.9(7). Pages: 24-32. Year 2022. (Mar 21 2022 2:25PM)
[9]Article: Seismic Response and Damage Evaluation for Anchored and Unanchored Cylindrical Above Ground Steel Tanks. Authors: Phan Hoang Nam, Nguyen Hoang Vinh, Hoang Phuong Hoa. Journal of Science and Technology - The University of Danang. No: ISSN 1859-1531. Vol. 20. No 12.1. Pages: 30-35. Year 2022. (Jan 12 2023 6:53AM)
[10]Article: Kriging Metamodel-Based Seismic Fragility Analysis of Single-Bent Reinforced Concrete Highway Bridges. Authors: Phuong Hoa Hoang, Hoang Nam Phan, Duy Thao Nguyen, Fabrizio Paolacci. Journal of Buildings. No: Buildings 2021,11, 238. ISSN: 2075-5309 (ISI-SCIE.Q1.IF=3.8). Pages: https://doi.org/10.3390/buildings11060238. Year 2021. (Jun 2 2021 11:51PM)
[11]Article: On the Influence of the Vertical Earthquake Component on Structural Responses of High-Rise Buildings Isolated with Double Friction Pendulum Bearings. Authors: Phuong Hoa Hoang, Hoang Nam Phan, Van Nam Nguyen. Journal of Applied Sciences. No: Appl.Sci.2021,11,3809. ISSN: 2076-3417 (ISI-SCIE.Q2.IF=2.7). Pages: https://doi.org/10.3390/app11093809. Year 2021. (Jun 2 2021 11:42PM)
[12]Article: Ground Motion Intensity Measures for Seismic Vulnerability Assessment of Steel Storage Tanks with Unanchored Support Conditions. Authors: Hoang Nam Phan, Fabrizio Paolacci, Van My Nguyen, Phuong Hoa Hoang. The Journal of Pressure Vessel Technology ASME, Pressure Vessels and Piping. No: Vol. 143, No 6, ISSN 0094-9930, (ISI-SCIE.Q2) doi:10.1115/1.4051244. Pages: 061904:1-12. Year 2021. (Mar 13 2021 11:41PM)
[13]Article: Pounding Response of Two Adjacent Planar Structures with Different Floor Levels due to Earthquake Excitation Using the Finite Element Method. Authors: Hoa P. Hoang, Trung D. Pham, Hien M. Le, Phuoc T. Nguyen. International Journal of Advanced and Applied Science IJAAS (ISI-ESCI). No: Vol.7(12). ISSN 2313-3724. Pages: 27-42. Year 2020. (Aug 11 2018 9:33PM)
[14]Article: Effects of foundation mass on dynamic responses of beams subjected to moving oscillators. Authors: T. Phuoc Nguyen , D. Trung Pham , P. Hoa Hoang. Journal of Vibroengineering, (JVE). No: ISSN 1392-8716, ISI-ESCI, Vol. 22, Issue 2, 2020. Pages: 280-297. Year 2020. (Jan 1 2020 1:59PM)
[15]Article: A nonlinear dynamic foundation model for dynamic response of track-train interaction. Authors: T Phuoc Nguyen, D Trung Pham and P Hoa Hoang. International Journal of Shock and Vibration (ISI-SCIE.Q2). No: Vol. 2020, ISSN 1070-9622. https://doi.org/10.1155/2020/5347082. Pages: 1-10. Year 2020. (Oct 4 2019 8:26PM)
[16]Article: The Influence of Foundation Mass on Dynamic Response of Track-Vehicle Interaction. Authors: Phuoc T. Nguyen, Trung D. Pham, Hoa P. Hoang. Vietnam Journal of Mechanics, Vietnam Academy of Science and Technology. No: ISSN 0866-7136. http://vjs.ac.vn/index.php/vjmech/article/view/12255. Pages: 17-30. Year 2019. (Jun 30 2018 11:42PM)
[17]Article: Dynamic Response of Simple Bridge due to Moving Vehicle in Both along Opposite Directions. Authors: H.P. Hoa, P. D. Trung, D. T. Oanh and N. T. Phuoc. International Journal of Advanced and Applied Science. IJAAS. (ISI-ESCI). No: Vol.6(5), e-ISSN: 2313-3724, Print ISSN: 2313-626X. Pages: 18-24. Year 2019. (Dec 2 2018 1:38PM)
[18]Article: Seismic Performance of an Infilled Moment-Resisting Steel Frame During the 2016 Central Italy Earthquake. Authors: Phan Hoang Nam, Fabzizio Paolacci, Phuong Hoa Hoang. Proceedings of the 3rd International Conference on Transport Infrastructure and Sustainable Development (TISDIC 2019). Construction Publisher. No: ISBN 978-604-82-2893-4. Pages: 437-443. Year 2019. (Aug 4 2019 5:38PM)
[19]Article: Experimental Study on Ground Ware Propagation due to the Impact of Road Vibration Rollers with a Damping Mass. Authors: Nguyen Lan, Hoang Phuong Hoa, Thai Hoang An. Proceedings of the 3rd International Conference on Transport Infrastructure and Sustainable Development (TISDIC 2019). Construction Publisher. No: ISBN 978-604-82-2893-4. Pages: 467-471. Year 2019. (Aug 4 2019 5:58PM)
[20]Article: Dynamic Response of Bridge-Vehicle Three Phases Interaction Considering the Effects of Sudden Heavy Braking. Authors: Hoa P. Hoang, Trung D. Pham, Quang T. Pham, Phuoc T. Nguyen. International Journal of Advanced and Applied Science IJAAS (ISI-ESCI). No: Vol.6(2) e-ISSN: 2313-3724; Print ISSN: 2313-626X. Pages: 39-47. Year 2019. (Sep 8 2018 4:39PM)
[21]Article: Dynamic Response of Multi-Span Arch Bridge on Spring Supports Subjected to Moving Vehicle. Authors: Trung D. Pham, Quang T. Pham, Toan B. Nguyen, Hoa P. Hoang, Phuoc T. Nguyen. International Journal of Advanced and Applied Science IJAAS (ISI-ESCI). No: Vol.5(10). e-ISSN: 2313-3724; Print ISSN: 2313-626X. Pages: 35-45. Year 2018. (Aug 28 2018 1:15PM)
[22]Article: The Effectiveness of Rubber Absorber in Adjacent Planar Structures under Earthquake-Included Pounding. Authors: P.D.Trung, P.T.Quang, N.B.Toan, H.P.Hoa, N.T.Phuoc. International Journal of Civil Engineering and Technology IJCIET (Scopus). No: Vol.9(8) ISSN 0976-6308. Pages: 1751-1768. Year 2018. (Aug 29 2018 10:22PM)
[23]Article: Performance of Single Friction Pendulum Bearing for Isolated Building Subjected to Seismic Actions in Vietnam. Authors: N. V. Nguyen, C. H. Nguyen, H. P. Hoang and K. T. Huong. International Conference on Sustainable Development in Civil, Urban and Transportation Engineering, CUTE2018. Hochiminh City, Avril 2018. Available online at www.sciencedirect.com (Scopus). Procedia Engineering. http://iopscience.iop.org/issue/1755-1315/143/1. No: Vol 143(2018). ISSN 1755-1315. Pages: Doi:10.1088/1755-1315/143/1/012048. Year 2018. (Apr 12 2018 11:27AM)
[24]Article: Experiment of Influence of Foundation Mass on Dynamic Characteristic of Structure. Authors: Dinh Trung Pham, Phuong Hoa Hoang, Trong Phuoc Nguyen. Structural Engineering and Mechanics (ISI-SCIE.Q2). No: ISSN: 1225-4568. Vol(65). No.5. Pages: 505-511. Year 2018. (Jun 4 2017 11:22PM)
[25]Article: Enhanced Seismic Fragility Analysis of Anchored Above-Ground Steel Liquid Storage Tanks. Authors: Hoang Nam Phan, Fabrizio Paolacci, Silvia Alessandri and. Proceedings of the ASME 2018 Pressure Vessels and Piping Conference. PVP2018. July 15-20,2018, Prague, Czech Republic. No: (Scopus- The Best Paper Award).PVP2018-84367. ISBN: 978-0-7918-5171-5, doi:10.1115/PVP2018-84367. Pages: V008T08A014. Year 2018. (Jan 31 2018 9:28PM)
[26]Article: Analysis and Evaluation of the Ground Wave Propagation due to Blasting Activities of the Road Construction by Numerical Models and Experiments. Authors: Nguyen Lan, Huy Hung Pham, Phuong Hoa Hoang. Proceedings of the International Conference on Advances in Computational Mechanics 2017. ACOME2017. Lecture Notes in Mechanical Engineering. Springer, Singapore. No: (Scopus) ISBN: 978-981-10-7149-2. Pages: 709-722. Year 2018. (Mar 21 2018 6:13PM)
[27]Article: Use of Finite Element to Analyze Response of Track-Train Interaction on Nonlinear Dynamic. Authors: Dinh Trung Pham, Phuong Hoa Hoang, Trong Phuoc Nguyen. Journal of Mechanical Science and Technology (Under Review). No: (ISI-SCIE) ISSN 1976-3824. Pages: MEST-S-17-000845. Year 2017. (Jun 4 2017 11:30PM)
[28]Article: Dynamic Response of Beam On a New Non-Uniform Dynamic Foundation Subjected to a Moving Vehicle Using Finite Element Method. Authors: Dinh Trung Pham, Phuong Hoa Hoang, Trong Phuoc Nguyen. International Journal of Engineering Research & Technology (IJERT). No: Volume 06, Issue 03, ISSN 2278-0181. Pages: 279-285. Year 2017. (Mar 16 2017 3:28PM)
[29]Article: Vulnerability-Based design of sliding concave bearings for the seismic isolation of steel storage tanks. Authors: HN Phan, F Paolacci, S Alessandri and PH Hoang. Proceedings of the ASME 2016 Pressure Vessels and Piping Conference, Vancouver, British Columbia, Canada. No: (Scopus) PVP2016-63101. ISBN:978-0-7918-5046-6, doi:10.1115/PVP2016-63101. Pages: V008T08A002. Year 2016. (Feb 27 2016 3:41PM)
[30]Article: Probabilistic seismic response and damage analysis of elevated tanks. Authors: Phan Hoang Nam, Fabrizio Paolacci and Hoang Phuong Hoa. East Asia-Pacific Conference on Structure Engineering and Construction EASEC-14, January 6-8, 2016, Ho Chi Minh City, Vietnam. No: ISBN 978-604-82-1684-9. Pages: 1616-1623. Year 2016. (Nov 1 2015 9:40AM)
[31]Article: A dynamic foundation model for the analysis of plates on foundation to a moving oscillator. Authors: Phuoc T. Nguyen, Trung D. Pham and Hoa P. Hoang. Techno-Press., Structural Engineering and Mechanics (ISI-SCIE.Q2). No: ISSN: 1225-4568. Vol. 59. Pages: 1019-1035. Year 2016. (May 14 2016 11:04AM)
[32]Article: A Modeling Approach of Base Isolated High-Rise Building with Double Friction Pendulum Bearings. Authors: V. Nam Nguyen, P. Hoa Hoang, H. Nam Phan and Fabrizio Paolacci. International Conference on Advanced Technology Sustainable Development ICATSD2016. Ho Chi Minh City, 22-23, August 2016. No: ISBN 978-604-920-040-3. Pages: 235-240. Year 2016. (Apr 29 2016 10:24PM)
[33]Article: A New Foundation Model for Dynamic Analysis of Beams on Nonlinear Foundation Subjected to a Moving Mass. Authors: Nguyen Trong Phuoc, Pham Dinh Trung, Hoang Phuong Hoa. International Conference on Sustainable Development of Civil, Urban and Transportation Engineering. Available online at www.sciencedirect.com. (Scopus). Procedia Engineering. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705816003921?via%3Dihub. No: Vol. 142(2016). ISSN 1877-7058. Pages: 165-172. Year 2016. (Nov 1 2015 9:26AM)
[34]Article: Predicting the responses of triple friction pendulum bearing using an improved model with variant friction coefficient. Authors: Nguyen Van Nam, Hoang Phuong Hoa and Pham Duy Hoa. East Asia-Pacific Conference on Structure Engineering and Construction EASEC-14, January 6-8, 2016, Ho Chi Minh City, Vietnam
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. No: ISBN: 978-604-82-1684-9. Pages: 1578-1585. Year 2016.
(Nov 1 2015 9:34AM)
[35]Article: Dynamic response of beam on a new foundation model subjected to a moving oscillator by finite element method. Authors: Pham Dinh Trung, Hoang Phuong Hoa and Nguyen Trong Phuoc. Proceedings of the 16th Asia Pacific Vibration Conference APVC2015. 24-26, November, 2015. HUST, Hanoi, Vietnam. No: ISBN 978-604-938-726-5. Pages: 244-250. Year 2015. (Nov 1 2015 9:13AM)
[36]Article: The methodes for analysis and evaluation the geotechnical monitoring data of embankment on soft soil - Apply to the south road of Danang city - Package C57. Authors: Nguyễn Lan, Đặng Việt Dũng, Hoàng Phương Hoa và Nguyễn Vinh
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. 40 Years of Cooperation between Vietnam and Japan in Construction Sector: Achievements and Opportunities. No: ISBN: 978-604-82-0053-4. Pages: 105-114. Year 2013. (Jan 19 2014 4:18PM)
[37]Article: Research on solution to strengthen concrete T beams reinforced with carbon fiber reinforced polymer composites (part 2). Authors: Hoang Phuong Hoa, Nguyen Dinh Khanh, Nguyen The Duong. Proceedings of the International Conference on Advances in Computational Mechanics, ACOME 2012, August 14-15. Ton Duc Thang University, Ho Chi Minh city, Vietnam. No: ISBN:978-604-908-577-2. Pages: 924-932. Year 2012. (Aug 17 2012 8:53PM)
[38]Presentations: Analyse de l'influence de la configuration sur le comportement en statique d'un profile en T, fait de composite thermoplastique a haute resistance et fibres de carbone. Authors: Hoang Phuong Hoa. Doctoral Thesis PhD., Montreal, Quebec, Canada. Pages: 249. Year 2009. (Sep 30 2011 1:07PM)
[39]Article: Behavior of laminated fiber composite T-joint under web pull-off static tensile loading using finite-element analysis. Authors: H.P. Hoang and A.D. Ngo. DEStech, Publications, Inc., 439 North Duke Str., Lancaster, Pennsylvania, USA.https://www.destechpub.com/product/design-manufacturing-and-applications-of-composites-seventh-workshop-2008/. No: ISBN 978-1-932078-96-1. Pages: 207-214. Year 2008. (Apr 28 2011 9:57AM)
[40]Presentations: Behavior of thermoplastic composite carbon/PEKK T-joints under static tension web pull-off loading. Authors: Hoang, P. Hoa et Ngo, Anh Dung. Communication lors de la conference. Symposium on Advanced Composite and the 2nd Sino-Canadian Workshop on Composite Technology and Trade (Jiangsu, China, Oct. 2006). Pages: xx-xx. Year 2006. (Feb 25 2016 12:20AM)
  
 Sách và giáo trình
[1]Đánh giá công trình cầu theo TCVN11823-2017 Chủ biên: GS.TS.Hoàng Phương Hoa. Đồng tác giả: GVC.TS. Cao Văn Lâm, TS. Phan Hoàng Nam, TS. Trần Đình Minh, TS. Hồ Mạnh Hùng . Nơi XB: Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật. Năm 2022.(Dec 1 2022 6:36PM)
[2]Sách chuyên khảo: Phương pháp số trong bài toán ứng xử của dầm, tấm trên nền động lực học và bài toán điều khiển kết cấu chống động đất Chủ biên: Hoàng Phương Hoa. Đồng tác giả: Phạm Đình Trung, Nguyễn Văn Nam, Phan Hoàng Nam. Nơi XB: Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật. Năm 2021.(Jul 18 2021 11:36PM)
[3]Giáo trình: Khai thác và thí nghiệm cầu Chủ biên: Hoàng Phương Hoa. Nơi XB: Nhà xuất bản Xây dựng. Năm 2020.(May 18 2020 10:55PM)
[4]Phân tích đáp ứng ngẫu nhiên của công trình chịu động đất Chủ biên: Đặng Công Thuật-Hoàng Phương Hoa. Đồng tác giả: Nguyễn Thị Xuân Thanh, Đinh Ngọc Hiếu, Nguyễn Văn Chính, Bùi Quang Hiếu. Nơi XB: Nhà xuất bản Đà Nẵng. Năm 2020.(Jun 12 2020 4:59PM)
[5]Động đất và Kỹ thuật điều khiển kết cấu chống động đất Chủ biên: PGS.TS. Hoàng Phương Hoa. Đồng tác giả: PGS.TS. Đặng Công Thuật, TS. Nguyễn Văn Nam. Nơi XB: Nhà Xuất bản Xây dựng. Năm 2017.(Mar 16 2017 3:32PM)
[6]Khai thác, sửa chữa, gia cố công trình cầu Chủ biên: Hoàng Phương Hoa. Nơi XB: Nhà xuất bản Xây dựng. Năm 2012.(Aug 30 2012 10:45PM)
[7]Công trình ngầm Chủ biên: Hoàng Phương Hoa. Đồng tác giả: Lê Văn Lạc. Nơi XB: Nhà Xuất bản Xây dựng. Năm 2011.(Sep 30 2011 12:14PM)
[8] Hướng dẫn thiết kế cầu thép Chủ biên: Hoàng Phương Hoa. Đồng tác giả: Nguyễn Văn Mỹ. Nơi XB: Nhà xuất bản Giáo dục. Năm 1998.(Apr 28 2011 10:16AM)
  
 Hướng dẫn Sau đại học
SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Nguyễn Văn Hoàng Thương
Đề tài: Phân tích hiện tượng lún đường đầu cầu và đề xuất biện pháp xử lý lún đường đầu cầu cầu Vồng thành phố Vĩnh Long

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

 2022

 2022

[2]Nguyễn Bảo Anh
Đề tài: Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp gia cường cầu Gia Hựu

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

 2020

 2021

[3]Võ Văn Hiếu
Đề tài: Liên tục hoá kết cấu nhịp cầu Dak Bla mới tỉnh Kon Tum

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

 2020

 2021

[4]Đinh Quang Huy
Đề tài: Các dạng hư hỏng của cầu bê tông cốt thép thường và giải pháp gia cường

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

 2020

 2021

[5]Nguyễn Thị Hà Ni
Đề tài: Đánh giá hiện trạng và giải pháp khôi phục tải trọng cầu Ông Diệm trên ĐT.902 tỉnh Vĩnh Long

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

 2020

 2021

[6]Nguyễn Bảo Quốc
Đề tài: Áp dụng cốt Composite sợi carbon cho kết cấu bê tông ứng suất trước tiết diện chữ T

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

 2020

 2021

[7]Thái Hoàng Ân
Đề tài: Nghiên cứu quy luật lan truyền sóng trong nền đất do hoạt động đầm chặt nền đường
Trách nhiệm: Hướng dẫn 1

 Tiến sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2017

 2021

[8]Vũ Minh Đức
Đề tài: Nghiên cứu thành phần, tính năng cơ học và độ bền thấm Ion Clo của bê tông tự đầm làm đường
Trách nhiệm: Hướng dẫn 2

 Tiến sĩ

 Trường Đại học Giao thông vận tải

 2016

 2020

[9]Thạch Ngọc Minh
Đề tài: Phân tích hiện tượng lún đường đầu cầu và đề xuất biện pháp xử lý lún đường đầu cầu Tổng Tồn - TL.911, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

 2019

 2019

[10]Nguyễn Phú Thọ
Đề tài: Phân tích hiện tượng hư hỏng mố, trụ cầu và đề xuất giải pháp gia cường kết cấu trụ cầu bằng tấm sợi Composite tại tỉnh Trà Vinh 

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

 2019

 2019

[11]Nguyễn Văn Phương
Đề tài: Nghiên cứu cấu tạo bản giảm tải cùng tham gia làm việc với hệ kết cấu cầu khi xét đến ảnh hưởng của khối lượng đất nền

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

 2019

 2019

[12]Trang Hoàng Thuấn
Đề tài: Đánh giá năng lực chịu tải và đề xuất giải pháp cải tạo, sửa chữa cầu Nhơn Hòa, đường Huyện 26, tỉnh Trà Vinh

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

 2019

 2019

[13]Ngô Nhật Anh
Đề tài: Đánh giá khả năng chịu lực và đề xuất phương án cải tạo cầu Hội Yên thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

 2019

 2019

[14]Nguyễn Hoàng Quốc
Đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng thành phần kích động đứng của các trận động đất mạnh đến phản ứng kết cấu công trình khi sử dụng gối con lắc 2 mặt trượt ma sát DFP

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

 2019

 2019

[15]Phạm Quang Hiển
Đề tài: Nghiên cứu đánh giá hiện trạng và nâng cấp tải trọng cầu Nam Ô cũ

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

 2017

 2018

[16]Hoàng Văn Khánh
Đề tài: Đánh giá mức độ quan trọng của các nhân tố ảnh hưởng đến tuổi thọ công trình cầu trong giai đoạn quản lý, khai thác sử dụng bằng phương pháp AHP

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

 2018

 2018

[17]Nguyễn Ngọc Cam
Đề tài: Đánh giá và quản lý rủi ro trong quá trình thi công, khai thác công trình cầu Cửa Đại, tỉnh Quảng Ngãi sử dụng công nghệ BIM

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

 2018

 2018

[18]Nguyễn Tấn Đời
Đề tài: Nghiên cứu gia cường bản bê tông cốt thép bằng tấm FRP dính bám ngoài

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

 2018

 2018

[19]Phan Đình Thành
Đề tài: Nghiên cứu đánh giá hiện trạng và đề xuất biện pháp sửa chữa cầu Trà Khúc 2

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

 2018

 2018

[20]Nguyễn Anh Wuyn
Đề tài: Nghiên cứu giải pháp sử dụng sàn giảm tải chống lún cho đường đầu cầu

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

 2018

 2018

[21]Nguyễn Phỉ Phương
Đề tài: Nghiên cứu thiết kế thành phần cấp phối bê tông tự đầm dùng cho công trình xây dựng ở tỉnh Quảng Ngãi

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

 2017

 2018

[22]Trần Phước Hậu
Đề tài: Nghiên cứu và đề xuất giải pháp đảm bảo an toàn lao động trong thi công xây dựng các công trình giao thông trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

 2017

 2018

[23]Nguyễn Tiến Bá
Đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của co ngót, từ biến đến kết cấu nhịp cầu cong bê tông cốt thép ứng suất trước

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

 2018

 2018

[24]Phạm Đình Trung
Đề tài: Ảnh hưởng của khối lượng nền lên ứng xử động của kết cấu dầm và tấm
Trách nhiệm: Hướng dẫn 1

 Tiến sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2018

[25]Tôn Trọng Quang
Đề tài: Phân tích hiệu quả giảm chấn kết cấu nhà nhiều tầng chịu tải trọng động đất sử dụng gối cô lập hai mặt trượt ma sát

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

 2016

 2017

[26]Lê Hoàng Phước
Đề tài: Phân tích hiệu quả giảm chấn kết cấu nhà nhiều tầng chịu tải trọng động đất sử dụng gối cô lập một mặt trượt ma sát

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

 2016

 2017

[27]Nguyễn Ngọc An
Đề tài: Đánh giá sơ bộ sức khỏe kết cấu nhịp cầu bằng phương pháp dao động xung kích

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

 2016

 2017

[28]Huỳnh Hữu Nguyên Vũ
Đề tài: Nghiên cứu biện pháp gia cường kết cấu cầu cũ ở tỉnh Quảng Nam bằng cáp dự ứng lực căng ngoài

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

 2016

 2017

[29]Nguyễn Hoàng Hải
Đề tài: Áp dụng cốt thanh Composite sợi thủy tinh trong bê tông ứng suất trước

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

 2016

 2017

[30]Trần Thanh Vũ
Đề tài: Nghiên cứu sản xuất bê tông tự đầm mác 40 MPa sử dụng vật liệu tại Trà Vinh

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2016

[31]Nguyễn Viết Long
Đề tài: Đánh giá hệ số biến động cường độ chịu nén bê tông của một số công trình trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2016

[32]Dương Anh Đức
Đề tài: Áp dụng gối cô lập hai mặt trượt ma sát giảm chấn cho nhà nhiều tầng chịu tải trọng động đất

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2016

 2016

[33]Nguyễn Trọng Khánh
Đề tài: Tính toán cấu kiện bê tông cốt composite áp dụng cho công trình ven biển và hải đảo

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2016

 2016

[34]Nguyễn Văn Nam
Đề tài: Mô hình kết cấu gối cô lập trượt ma sát cho công trình chịu tải trọng động đất
Trách nhiệm: Hướng dẫn 1

 Tiến sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2016

[35]Nguyễn Văn Phúc
Đề tài: Ứng dụng gối cô lập trượt ma sát cho kết cấu chịu tải trọng động đất

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2015

[36]Huỳnh Quang Thái
Đề tài: Phân tích ảnh hưởng của tải trọng động đất lên hệ kết cấu dạng cong bằng bê tông cốt thép

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2015

[37]Huỳnh Trần Lĩnh
Đề tài: Nghiên cứu sử dụng bê tông tự đầm trong cải tạo, sửa chữa công trình xây dựng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2015

[38]Lê Trần Khánh Phúc
Đề tài: Nghiên cứu giải pháp gia cường kết cấu dầm cầu Thừa Lưu bằng phương pháp dán tấm sợi FRP

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2015

[39]Phạm Đăng Huệ
Đề tài: Nghiên cứu thực nghiệm tăng hiệu quả sức kháng uốn của dầm được gia cường bằng tấm composite ứng suất trước

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2015

[40]Nguyễn Thị Thanh Nga
Đề tài: Phân tích nội lực cầu dầm bê tông cốt thép chịu tác động của động đất

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2015

[41]Đặng Phương
Đề tài: Khảo sát tính toán hệ số biến động cường độ chịu nén của bê tông tại một số công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2015

[42]Nguyễn Thị Lệ Quyên
Đề tài: Lựa chọn phương án thi công hợp lý kết cấu chuyển trong công trình nhà cao tầng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2015

[43]Nguyễn Công Sằng
Đề tài: Nghiên cứu áp dụng biện pháp tăng cường hiệu quả gia cường dầm chữ T bê tông cốt thép bằng vật liệu composite

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[44]Huỳnh Công Ân
Đề tài: Nghiên cứu tính toán cấu kiện bê tông cốt composite tiết diện chữ T

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[45]Nguyễn Thị Duyên
Đề tài: Xây dựng quy trình quản lý, khai thác cầu Trần Thị Lý-Thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[46]Bùi Quang Triệu
Đề tài: Nghiên cứu xác định thành phần cấp phối và quy trình thi công khối đổ bê tông biến thái tường chống thấm trong đập bê tông đầm lăn. Áp dụng cho công trình thủy điện Đăcdrinh, tỉnh Quảng Ngãi

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[47]Phan Văn Huy
Đề tài: Phân tích và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý dự án xây dựng sử dụng vốn ngân sách Nhà nước ở Quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[48]Đỗ Trần Như Hoàng
Đề tài: Phân tích thực trạng và đưa ra giải pháp tránh rủi ro nâng cao hiệu quả đấu thầu công trình xây dựng của các doanh nghiệp tại thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[49]Đỗ Vũ Thảo Quyên
Đề tài: Nghiên cứu sự ma sát giữa bê tông và thành ống bơm khi thi công bằng phương pháp bơm

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2014

[50]Trần Đình Hoàng
Đề tài: Phân tích nội lực cầu vòm ống thép nhồi bê tông chịu tác động của động đất

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2014

[51]Trần Thể Thao
Đề tài: Nghiên cứu so sánh chất lượng bê tông tự đầm trong phòng thí nghiệm và tại trạm trộn

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2014

[52]Đặng Công Chiến
Đề tài: Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý xây dựng công trình cầu trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2014

[53]Nguyễn Tuấn Phong
Đề tài: Phân tích đánh giá hiện trạng và giải pháp tăng cường năng lực hệ thống cầu tỉnh Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2014

[54]Nguyễn Huỳnh Minh Trang
Đề tài: Nghiên cứu tính toán cấu kiện bê tông cốt thanh Composite ứng suất trước

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2014

[55]Nguyễn Thị Thảo
Đề tài: Nghiên cứu thực nghiệm gia cường sức kháng cắt và sức kháng uốn dầm bê tông cốt thép bằng tấm vật liệu Composite

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2014

[56]Đoàn Như Hoạt
Đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng co ngót, từ biến của bê tông trong tính toán kết cấu liên cong cầu Thuận Phước thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[57]Triệu Trân Hy
Đề tài: Nghiên cứu thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư Xây dựng cơ bản tại thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2013

[58]Thái Bình Nguyên
Đề tài: Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn chỉnh công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng sử dụng vốn ngân sách tại thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2013

[59]Phan Dạ Thảo
Đề tài: Nghiên cứu gia cường kết cấu bê tông cốt thép bằng tấm dán Fiber Reinforced Polymer

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2013

[60]Phạm Văn Mẫn
Đề tài: Nghiên cứu sản xuất bê tông tự đầm mác cao sử dụng vật liệu địa phương

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2013

[61]Trương Đình Quân
Đề tài: Nghiên cứu công nghệ thi công bê tông cường độ cao theo phương pháp tự chèn cho các công trình Thuỷ lợi-Thuỷ điện

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2012

[62]Nguyễn Nhật Huy
Đề tài: Nghiên cứu hiệu quả gia cường công trình xây dựng bằng vật liệu Composite

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2012

[63]Nguyễn Thanh Nguyên
Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng vật liệu Composite để cải tạo, nâng cấp cầu Hoà Xuân thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2012

[64]Nguyễn Đình Khanh
Đề tài: Nghiên cứu gia cường kết cấu bê tông cốt thép bằng tấm dán fiber reinforced polymer

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[65]Nguyễn Ngọc Tuấn
Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng bê tông tự đầm trong kết cấu xây dựng sử dụng vật liệu địa phương

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[66]Nguyễn Thành Lập
Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng bê tông tự đầm sử dụng vật liệu địa phương

 Thạc sĩ

 Đại học Xây dựng Hà Nội

 2010

 2010

  
 Giải thưởng khoa học, phát minh và sáng chế
SttTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
[1] Đạt giải A. Giải thưởng "Hoạt động Khoa học và Công nghệ xuất sắc"

 Khoa học công nghệ

 2019

 3151/QĐ-ĐHBK.30/8/2019

 Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

[2] BEST PAPER of the ASME (American Society of Mechanical Engineers) PVP2018

 Khoa học công nghệ

 2019

 PVP2018-84367

 American Society of Mechanical Engineers ASME

[3] Đạt giải B. Giải thưởng "Hoạt động Khoa học và Công nghệ xuất sắc"

 Khoa học công nghệ

 2018

 2356/QĐ-ĐHBK.19/11/18

 Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

[4] Đạt giải C. Giải thưởng "Hoạt động Khoa học và Công nghệ xuất sắc"

 Khoa học công nghệ

 2017

 1209/QĐ-ĐHBK.13/11/17

 Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

[5] Đạt giải Nhì cuộc thi tuyển kiến trúc công trình cầu vượt sông Hương thuộc dự án Đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt sông Hương thành phố Huế

 Khoa học công nghệ

 2016

 2450/QĐ-UBND

 Ủy ban nhân dân thành phố Huế

[6] Đạt giải A. Giải thưởng "Hoạt động Khoa học và Công nghệ xuất sắc"

 Khoa học công nghệ

 2016

 412/QĐ-ĐHBK.26/10/16

 Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

  
 Khen thưởng
[1] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Số: 6065/QĐ-ĐHĐN. Năm: 1/11/2011.
[2] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Số: 4363/QĐ-ĐHĐN. Năm: 10/9/2015.
[3] Chiến sĩ thi đua cấp Bộ. Số: 5304/QĐ-BGDĐT. Năm: 12/11/2013.
[4] Chiến sĩ thi đua cấp Bộ. Số: 5378/QĐ-BGDĐT. Năm: 14/12/2018.
[5] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Số: 1881/QĐ-ĐHBK. Năm: 16/7/2021.
[6] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Số: 5079/QĐ-ĐHĐN. Năm: 17/8/2016.
[7] Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Số: 3820/QĐ-BGDĐT. Năm: 19/9/2014.
[8] Giấy khen của Giám đốc Đại học Đà Nẵng về thành tích cán bộ giảng dạy giỏi các năm 1995-1996; 1996-1997; 1997-1998; 1998-1999; 2000-2001. Số: 18/QĐKT; 970/QĐKT; 1352/QĐKT; 1300/QĐ-TĐKT. Năm: 1997; 1998; 1999 và 2001.
[9] Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học. Số: 6365/1999. Năm: 1999.
[10] Bằng khen Đạt thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và Phong trào Thanh niên năm học 1998-1999. Số: 07/NQ-KT. Năm: 2000.
[11] Huy chương "Vì thế hệ trẻ". Số: 511 QD/TUDTN. Năm: 2001.
[12] Giấy khen Đạt thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và Phong trào Thanh niên Nhiệm kỳ II (1998-2002). Số: 01/QĐ-KT. Năm: 2002.
[13] Đạt thành tích tốt trong công tác xây dựng Đảng năm 2001. Số: 205-QĐ/ĐU. Năm: 2002.
[14] Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng Tổ chức Công đoàn. Số: 985/QĐ-TLĐ. Năm: 2010.
[15] Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Số: 7125/GD-DT. Năm: 21/12/2001.
[16] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Số: 2726/QĐ-ĐHĐN. Năm: 22/8/2017.
[17] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Số: 3044/QĐ-ĐHĐN. Năm: 22/8/2018.
[18] Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Giáo dục. Số: 1720/QĐ-BGDĐT. Năm: 25/5/2015.
[19] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Số: 2862/QĐ-ĐHĐN. Năm: 25/8/2020.
[20] Bằng khen Hội khoa học kỹ thuật Cầu Đường Việt Nam. Số: 19/QĐ-HCĐVN. Năm: 28/2/2019.
[21] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Số: 4754/QĐ-ĐHĐN. Năm: 29/9/2014.
[22] Bằng khen Đã có bài báo công bố trên tạp chí thuộc danh mục ISI. Số: 6773/QĐ-UBND. Năm: 3/11/2017.
[23] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Số: 2770/QĐ-ĐHĐN. Năm: 30/8/2019.
[24] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Số: 4682/QĐ-ĐHĐN. Năm: 7/10/2013.
[25] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Số: 6520/QĐ-ĐHĐN. Năm: 7/11/2012.
[26] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Số: 2809/QĐ-ĐHBK. Năm: 8/9/2022.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Cơ học phá hủy
Ngành: Xây dựng
 2012 Cao học
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
 Đại học Đà Nẵng
[2]Kết cấu mới xây dựng cầu thép
Ngành: Giao thông vận tải
 2012 Cao học Cầu-Hầm  Đại học Đà Nẵng
[3]Phương pháp khảo sát và nghiên cứu thực nghiệm
Ngành: Giao thông vận tải
 2012 Cao học Xây dựng  Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng
[4]Vật liệu Composite
Ngành: Khoa học vật liệu
 2012 Cao học  Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng
[5]Chuyên đề cầu
Ngành: Giao thông vận tải
 2011 Đại học
walgreens prints coupons open free printable coupons
 Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng
[6]Quản lý chất lượng
Ngành: Khoa học quản lý
 2010 Đại học  Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng
[7]Công trình ngầm
Ngành: Xây dựng
 2009 Đại học  Đại học Kiến trúc Đà Nẵng
[8]Công trình cầu
Ngành: Khoa học quản lý
 2009 Đại học  Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng
[9]Thiết kế cầu bê tông cốt thép
Ngành: Giao thông vận tải
 1988 Đại học  Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
[10]Thiết kế cầu thép
Ngành: Giao thông vận tải
 1988 Đại hoc  Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
[11]Xây dựng cầu
Ngành: Giao thông vận tải
 1988 Đại học  Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
[12]Khai thác cầu
Ngành: Giao thông vận tải
 1988 Đại học  Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn