Mai Thị Kiều Liên
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 19976 lượt người xem
Họ và tên:  Mai Thị Kiều Liên
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  16/10/1987
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Khuê Trung, Cẩm Lệ, Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Sư phạm Vật lý; Tại: Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Vật lý; Trường Đại học Sư phạm
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2015; Chuyên ngành: Khoa học Vật liệu; Tại: Viện Khoa học và Công nghệ tiên tiến Nhật Bản
Dạy CN: Vật lý
Lĩnh vực NC: Chế tạo và khảo sát tính chất của màng mỏng ứng dụng trong các thiết bị điện tử như transistor, pin mặt trời.
Khoa học vật liệu
Ngoại ngữ: Tiếng Anh (English)
Địa chỉ liên hệ: 23 Cách Mạng Tháng Tám - Cẩm Lệ - Đà Nẵng
Điện thoại: ; Mobile: +84 704482369
Email: mtklien@ued.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
10/2009 đến 12/2010 Khoa Vật lý, trường ĐH Sư phạm, ĐH Đà Nẵng Giảng viên tập sự
10/2015 đến 3/2016 Viện Khoa học và Công nghệ tiên tiến Nhật Bản Nghiên cứu viên sau TS
3/2016 đến 7/2017 Khoa Vật lý, trường ĐH Sư phạm, ĐH Đà Nẵng Giảng viên
7/2017 đến 8/2018 Trường ĐH Kĩ thuật, ĐH Nagoya, Nhật Bản Nghiên cứu viên sau TS
9/2018 đến nay Khoa Vật lý, trường ĐH Sư phạm, ĐH Đà Nẵng Giảng viên
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu xây dựng bài giảng điện tử Vật lý đại cương 1. Chủ nhiệm: Mai Thị Kiều Liên. Mã số: T.23.2012. Năm: 2012. (Nov 25 2016 3:37PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Hoàn thiện trang web học tập và các bài giảng điện tử cho học phần Vật lí đại cương 1. Chủ nhiệm: Mai Thị Kiều Liên. Mã số: N2011. Năm: 2011. (Jul 10 2020 10:53AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: CHẾ TẠO MÀNG MỎNG BARI ĐISILIC TRÊN ĐẾ GECMANI BẰNG PHƯƠNG PHÁP BỐC BAY NHIỆT VÀ KHẢO SÁT MỘT SỐ TÍNH CHẤT CỦA NÓ. Tác giả: Mai Thi Kieu Lien. TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học). Số: 35(04).2019. Trang: 66-72. Năm 2019. (Jul 10 2020 10:48AM)
[2]Bài báo: ẢNH HƯỞNG CỦA SỰ ĐIỀU CHỈNH ĐẾ ĐẾN CÁC TÍNH CHẤT CỦA MÀNG MỎNG BARI ĐISILIC BỐC BAY NHIỆT. Tác giả: Mai Thị Kiều Liên. TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học). Số: 36(05).2019. Trang: 21 - 25. Năm 2019. (May 4 2020 2:04PM)
[3]Bài báo: HIỆU SUẤT THIẾT BỊ CỦA TRASISTOR MÀNG MỎNG POLY-Si CHẾ TẠO TRÊN LỚP KÍCH THÍCH KẾT TINH YSZ BẰNG PHƯƠNG PHÁP NUNG HAI BƯỚC SỬ DỤNG LASER XUNG. Tác giả: Mai Thi Kieu Lien, Susumu Horita. TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học). Số: 26(05).2017. Trang: 18-22. Năm 2017. (Oct 11 2018 4:01PM)
[4]Bài báo: Ảnh hưởng của màng mỏng kim loại đến chất lượng kết tinh của màng mỏng Silic. Tác giả: Mai Thi Kieu Lien, Susumu Horita. TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học). Số: 24(03).2017. Trang: 13-18. Năm 2017. (Oct 11 2018 3:58PM)
[5]Bài báo: KẾT TINH NHIỆT ĐỘ THẤP MÀNG MỎNG SILIC VÔ ĐỊNH HÌNH TRÊN ĐIỆN CỰC CỔNG ĐÁY BẰNG CÁCH SỬ DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP LỚP KÍCH THÍCH KẾT TINH YSZ VÀ KẾT TINH PHA RẮN. Tác giả: Mai Thi Kieu Lien, Susumu Horita. TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học). Số: 20(03). Trang: 21. Năm 2016. (Nov 25 2016 6:25PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Effect of Si substrate modification on improving the crystalline quality, optical and electrical properties of thermally-evaporated BaSi2 thin-films for solar cell applications. Authors: Mai Thi Kieu Lien; Noritaka Usami. International Journal of Modern Physics B. No: 34-8. Pages: 2050068-1 đến 2050068-14. Year 2020. (May 4 2020 2:10PM)
[2]Presentations: PHOTORESPONSE PROPERTIES OF EVAPORATED BaSi2 FILMS GROWN ON MODIFIED SUBSTRATES FOR THIN-FILM SOLAR CELLS. Authors: Mai Thi Kieu Lien, Yoshihiko Nakagawa, Yasuyoshi Kurokawa, Noritaka Usami. JSPS 15th Symposium on the Future Direction of Photovoltaics. Pages: 148. Year 2018. (Oct 11 2018 9:10PM)
[3]Presentations: Thermal evaporation of BaSi2 thin-films on Ge (100) – Effect of substrate modification on film properties. Authors: Mai Thi Kieu Lien, Yoshihiko Nakagawa, Yasuyoshi Kurokawa, Noritaka Usami. Annual report of Venture Business Laboratory, Nagoya University, Japan. Pages: 92-97. Year 2018. (Oct 11 2018 9:14PM)
[4]Presentations: FABRICATION AND CHARACTERIZATION OF BaSi2 THIN-FILMS THERMALLY-EVAPORATED ON Ge (100) MODIFIED SUBSTRATES. Authors: Mai Thi Kieu Lien, Yoshihiko Nakagawa, Yasuyoshi Kurokawa, Noritaka Usami. Global Photovoltaic Conference 2018. Pages: 204-205. Year 2018. (Oct 11 2018 9:18PM)
[5]Presentations: The influence of Ge substrate modification on photoresponse properties of evaporated BaSi 2 films for thin-film solar cells application. Authors: Mai Thi Kieu Lien, Yoshihiko Nakagawa, Yasuyoshi Kurokawa, Noritaka Usami. The Japan Society of Applied Physics (JSAP), 79th Autumn Meeting, 2018. Pages: 116. Year 2018. (Oct 14 2018 10:24PM)
[6]Article: Fabrication and properties characterization of BaSi2 thin-films thermally- evaporated on Ge (100) modified substrates. Authors: Mai Thi Kieu Lien, Yoshihiko Nakagawa, Yasuyoshi Kurokawa, Noritaka Usami. Thin Solid Films. No: 663. Pages: 14-20. Year 2018. (Oct 14 2018 10:28PM)
[7]Presentations: EFFECT OF SUBSTRATE MODIFICATION ON THE OPTICAL AND ELECTRICAL PROPERTIES OF THERMALLY-EVAPORATED BARIUM DISILICIDE THIN-FILMS FOR SOLAR CELL APPLICATIONS. Authors: Mai Thi Kieu Lien, Yoshihiko Nakagawa, Yasuyoshi Kurokawa, Noritaka Usami. 10th International Workshop on crystalline Silicon for solar cells (CSSC-10). Pages: 56. Year 2018. (Oct 11 2018 9:16PM)
[8]Article: Material properties of pulsed-laser crystallized Si thin films grown on yttria-stabilized zirconia crystallization-induction layers by two-step irradiation method. Authors: Mai Thi Kieu Lien, Susumu Horita. Japanese Journal Applied Physic. No: 55. Pages: 1-8. Year 2016. (Nov 25 2016 6:21PM)
[9]Presentations: Characteristics of SPC Si-TFT fabricated by using YSZ crystallization induction layer and two-step irradiation method of pulsed laser. Authors: Mai Thi Kieu Lien, Susumu Horita. The Japan Society of Applied Physics-JSAP, 63rd Spring Meeting. Pages: 11-256. Year 2016. (Nov 25 2016 6:22PM)
[10]Presentations: Electrical Properties of Pulsed-Laser Crystallized Poly-Si Thin Films Grown on YSZ Crystallization-Induction Layers by Two-Step Irradiation Method. Authors: Mai Thi Kieu Lien, Susumu Horita. The Japan Society of Applied Physics-JSAP, 76th Autumn Meeting. Pages: 125. Year 2015. (Nov 25 2016 6:12PM)
[11]Presentations: Pulsed-Laser-Microcrystallization of Si Thin Films on Metal Film with Crystallization-Induction Layers of YSZ by the Two-Step Irradiation Method. Authors: Mai Thi Kieu Lien, Susumu Horita. The Japan Society of Applied Physics-JSAP, 75th Autumn Meeting. Pages: 102. Year 2015. (Nov 25 2016 6:16PM)
[12]Presentations: Electrical Properties of Pulsed-Laser Crystallized Si Thin Films Grown on YSZ Crystallization-Induction Layers by Two-Step Irradiation Method. Authors: Mai Thi Kieu Lien, Susumu Horita. The 12th Thin Film Materials & Devices Meeting-TFMD 12th. Pages: 66-69. Year 2015. (Nov 25 2016 6:18PM)
[13]Presentations: High Performance and Uniformity of Poly-Si Thin-Film Transistors using Solid-Phase Crystallization on YSZ Layers by Two-step PLA Method. Authors: Mai Thi Kieu Lien, Susumu Horita. The 22nd International Display Workshops. Pages: 226-227. Year 2015. (Nov 25 2016 6:19PM)
[14]Presentations: Temperature Dependences of Conductivity in Undoped and Doped Poly-Si Thin Films Grown on YSZ Crystallization-Induction Layers by Two-Step Irradiation Method with Pulsed Laser. Authors: Mai Thi Kieu Lien, Susumu Horita. THE 22nd INTERNATIONAL WORKSHOP ON ACTIVE-MATRIX FLATPANEL DISPLAYS AND DEVICES (2015). Pages: 225-226. Year 2015. (Nov 25 2016 4:46PM)
[15]Article: Improving crystalline quality of polycrystalline silicon thin films crystallized on yttria-stabilized zirconia crystallization-induction layers by the two-step irradiation method of pulsed laser annealing. Authors: Mai Thi Kieu Lien, Susumu Horita. Japanese Journal Applied Physic. No: 54. Pages: 03CA01-1 đến 03CA01-8. Year 2015. (Nov 25 2016 4:42PM)
[16]Presentations: First Trial Fabrication of Poly-Si TFTs using Crystallization-Induction Layers of Yttria-Stabilized Zirconia and Pulsed Laser Annealing Crystallization Methods. Authors: Mai Thi Kieu Lien, Susumu Horita. The Japan Society of Applied Physics-JSAP, 62nd Spring Meeting. Year 2015. (Nov 25 2016 4:45PM)
[17]Article: Raman spectral analysis of Si films solid-phase-crystallized on glass substrates using pulse laser with crystallization-induction layers of yttria-stabilized zirconia (YSZ). Authors: Mai Thi Kieu Lien, Susumu Horita. Japanese Journal Applied Physic. No: 53. Pages: 03CB01-1 đến 03CB01-7. Year 2014. (Nov 25 2016 4:05PM)
[18]Presentations: Area Expansion of Crystallized Si Films on YSZ Layers by Two-step Method in PLA. Authors: Mai Thi Kieu Lien, Susumu Horita. The 21st International Display Workshops. Pages: 159-160. Year 2014. (Nov 25 2016 4:41PM)
[19]Presentations: Application of Two-Step Irradiation Method to a Large Area for Pulsed-Laser Crystallized Poly-Si Thin Films on YSZ. Authors: Mai Thi Kieu Lien, Susumu Horita. The 11th Thin Film Materials & Devices Meeting-TFMD 11th. Pages: 90-93. Year 2014. (Nov 25 2016 4:39PM)
[20]Presentations: mprovement of Crystalline Quality of Poly-Si Thin Films Crystallized on YSZ Layers by New Two-Step Irradiation Method with PLA. Authors: Mai Thi Kieu Lien, Susumu Horita. THE 21ST INTERNATIONAL WORKSHOP ON ACTIVE-MATRIX FLATPANEL DISPLAYS AND DEVICES (2014). Pages: 185-188. Year 2014. (Nov 25 2016 4:13PM)
[21]Presentations: Improving Crystalline Quality of Pulsed-Laser-Microcrystallized Si Thin Films by the Two-Step Irradiation Method. Authors: Mai Thi Kieu Lien, Susumu Horita. The Japan Society of Applied Physics-JSAP, 61st Spring Meeting. Pages: 99. Year 2014. (Nov 25 2016 4:11PM)
[22]Presentations: Solid Phase Crystallization of an Amorphous Si Film on a Crystallization-Induction Layer by Pulse Laser Irradiation. Authors: Mai Thi Kieu Lien, Susumu Horita. The Japan Society of Applied Physics-JSAP, 60th Spring Meeting. Pages: 1-1. Year 2013. (Nov 25 2016 3:54PM)
[23]Presentations: Comparison of Crystalline Quality of SPC Si Films Grown on YSZ Layers with That on Glass Substrates in Pulse Laser Annealing. Authors: Mai Thi Kieu Lien, Susumu Horita. The Japan Society of Applied Physics-JSAP, 74th Autumn Meeting. Pages: 1-1. Year 2013. (Nov 25 2016 3:59PM)
[24]Presentations: Irradiation Time Dependence of Crystallinity of Solid-Phase Crystallized Silicon Thin Films on Crystallization-Induction Layers of Yttria-Stabilized Zirconia by Using Pulse Laser. Authors: Mai Thi Kieu Lien, Susumu Horita. The 10th Thin Film Materials & Devices Meeting, TFMD 10th. Pages: 247-250. Year 2013. (Nov 25 2016 4:01PM)
[25]Presentations: Effect of a Stimulation Layer on Solid-Phase Crystallization of an Amorphous Si Film by Pulse Laser Irradiation. Authors: Mai Thi Kieu Lien, Susumu Horita. THE 20th INTERNATIONAL WORKSHOP ON ACTIVE-MATRIX FLATPANEL DISPLAYS AND DEVICES (2013). Pages: 175-176. Year 2013. (Nov 25 2016 3:57PM)
[26]Presentations: Improving Crystalline Quality of Si Thin Films Solid-Phase Crystallized on Yttria-Stablized Zirconia Layers by Pulse Laser. Authors: Mai Thi Kieu Lien, Susumu Horita. The 20th International Display Workshops. Pages: 655-656. Year 2013. (Nov 25 2016 4:02PM)
[27]Presentations: Improvement of Solid Phase Crystallization of an Si Film on a YSZ Gate Insulator with a Bottom Gate Electrode. Authors: Mai Thi Kieu Lien, Susumu Horita. The Japan Society of Applied Physics (JSAP), 73rd Autumn Meeting. Pages: 2-2. Year 2012. (Nov 25 2016 3:45PM)
[28]Presentations: Properties of the Low-Temperature Polycrystalline Silicon Film on Bottom Gate Electrode by Using Yttria-Stabilized Zirconia Stimulation Layer and Solid Phase Crystallization Methods. Authors: Mai Thi Kieu Lien, Susumu Horita. The 9th Thin Film Materials & Devices Meeting, TFMD 9th. Pages: 73-76. Year 2012. (Nov 25 2016 3:51PM)
  
 Giải thưởng khoa học, phát minh và sáng chế
SttTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
[1] Bài báo khoa học được đăng trên tạp chí quốc tế uy tín năm 2020

 Tự nhiên

 2020

 1350/QĐ-UBND

 UBND thành phố Đà Nẵng

[2] Giải thưởng tại cuộc thi ảnh và minh hoạ - Hội nghị Vật lý ứng dụng Nhật Bản mùa thu 2018

 Khoa học

 2018

 

 Hội đồng đánh giá của Hội nghị Vật lý ứng dụng Nhật Bản

[3] Báo cáo poster xuất sắc

 Tự nhiên

 2018

 

 The Global Photovoltaic Conference (GPVC) 2018

[4] Bài báo được công bố trên tạp chí thuộc danh mục ISI năm 2017

 Tự nhiên

 2017

 6273/QĐ-UBND

 UBND Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

[5] Giải thưởng khuyến khích nghiên cứu năm 2017

 Tự nhiên

 2017

 

 Trung tâm nghiên cứu về công nghệ vật liệu, Trường Đại học Kĩ thuật, Đại học Nagoya, Nhật Bản

[6] Giải thưởng khoa học nhằm hổ trợ cho các hoạt động nghiên cứu

 Khoa học công nghệ

 2014

 

 Marubun Research Promotion Foundation

[7] Báo cáo poster xuất sắc (Outstanding Poster Paper Award)

 Khoa học công nghệ

 2013

 

 The 20th International Display Workshop, IDW'13

[8] Bài báo sinh viên suất sắc (Student Paper Award)

 Khoa học công nghệ

 2013

 

 The Promotion Foundation for Electrical Science and Engineering

  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Vật lý chất rắn
Ngành: Vật lý
 2020 Sinh viên năm 4  Đại học Sư phạm
[2]Tiếng Anh chuyên ngành Vật lý
Ngành: Vật lý
 2019 Sinh viên năm 2  Đại học Sư phạm
[3]Vật lý đại cương 1, 2
Ngành: Vật lý
 2017 Sinh viên năm 1, 2  Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn