Trương Hoài Chính
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,540,563

 
Mục này được 50953 lượt người xem
Họ và tên:  Trương Hoài Chính
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  04/00/1958
Nơi sinh: Quảng Nam
Quê quán Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Xây dựng DD và CN; Tại: Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Xây dựng Dân dụng - Công nghiệp; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2008; Chuyên ngành: Cơ học kỹ thuật; Tại: Đại học Đà Nẵng
Chức danh KH:  Phó Giáo sư; công nhận năm: 2013
Dạy CN: Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Pháp C - Anh B
Địa chỉ liên hệ: Địa chỉ liên hệ:
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Giảng dạy tại Khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp, Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng (từ 1984 đến nay). Năm 1999-2000 học SĐH tại C.H.E.C (Centre des Hautes Etudes de la Construction) Paris- France- Trưởng Khoa; Khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp (từ 2005 đến tháng 05/2011). Từ tháng 05/2011-05/2018 Phó Hiệu trưởng trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN. Từ 05/2018 nghỉ quản lý chuyển về sinh hoạt chuyên môn tại khoa XD DD&CN
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu tái sử dụng rác thải thủy tinh y tế làm cốt liệu trong vật liệu xây dựng . Chủ nhiệm: Trương Hoài Chính. Thành viên: Trần Quang Hưng; Lê Xuân Dũng. Mã số: B2016 - DNA-24-TT. Năm: 2019. (Aug 14 2020 12:02PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu sử dụng vật liệu tre để sản xuất các tấm Panen trần, tường trang trí sử dụng trong đời sống và công nghiệp . Chủ nhiệm: Trương Hoài Chính. Thành viên: Trần Đức Quang; Trương Phan Thiên An; Lê Xuân Dũng. Mã số: Đ2013- 02-49. Năm: 2013. (Dec 30 2013 8:37AM)
[3] Đề tài cấp Bộ: Thiết lập phần mềm tính toán sàn phẳng bê tông ứng lực trước theo TCXDVN 356:2005. Chủ nhiệm: Trương Hoài Chính. Mã số: B2009-TDA01-01-TRIG. Năm: 2011. (Jan 4 2011 9:50PM)
[4] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu khả năng chịu lực của vật liệu tre hỗn hợp ứng dụng trong xây dựng. Chủ nhiệm: Trương Hoài Chính. Mã số: T2008-02-30. Năm: 2008. (Jan 4 2011 9:39PM)
[5] Đề tài cấp Thành phố: Nghiên cứu thực trạng ăn mòn, xâm thực các công trình xây dựng dân dụng & công nghiệp vùng ven biển thành phố Đà Nẵng và đề xuất các giải pháp phòng, chống.. Chủ nhiệm: Trương Hoài Chính. Thành viên: Trần Văn Quang, Nguyễn Phan Phú, Huỳnh Quyền. Mã số: B2-1 TMĐCTC-CN. Năm: 2008. (Jan 4 2011 9:30PM)
[6] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng quy trình tính toán sàn bêtông ứng lực trước theo TCXDVN 356-2005. Chủ nhiệm: Trương Hoài Chính. Mã số: T2007-02-37. Năm: 2007. (Jan 4 2011 9:34PM)
[7] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu tác dụng của lực trước trong kết cấu sàn không dầm. Chủ nhiệm: Trương Hoài Chính. Mã số: T2006-02-09. Năm: 2006. (Jan 4 2011 9:02PM)
[8] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu sự ăn mòn các công trình bêtông và bêtông cốt thép ở vùng biển miền Trung Việt Nam và đề xuất phương án bảo vệ. Chủ nhiệm: Trương Hoài Chính. Thành viên: . Mã số: T2005-02-30. Năm: 2005. (Jan 4 2011 8:49PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Gia cường kết cấu sàn BTCT bằng cáp ƯLT căng ngoài kết hợp tấm sợi cacbon
.
Tác giả: Nguyễn Lan; Trương Hoài Chính; Trần Minh
. Tạp chí Xây dựng. Số: 06-2020. Trang: 145-153. Năm 2020.
(Aug 14 2020 12:22PM)
[2]Bài báo: Nghiên cứu sử dụng cát nhiễm mặn sông Cổ Chiên tỉnh Trà Vinh để sản xuất bê tông. Tác giả: Trương Hoài Chính- Nguyễn Văn Tâm. Tạp chí Xây dựng. Số: 8-2019. Trang: 170-172. Năm 2019. (Oct 21 2019 1:07PM)
[3]Bài báo: Khảo sát thực nghiệm và mô phỏng số ứng xử chịu cắt thủng của liên kết sàn phẳng và cột giữa tròn bê tông cốt thép. Tác giả: Đinh Thị Như Thảo, Lưu Thanh Bình, Lê Minh Hoàng, Trương Hoài Chính, Nguyễn Văn Hiệp, Ngô Hữu Cường. Tạp chí Xây dựng. Số: 01-2019. Trang: 145-150. Năm 2019. (Nov 28 2019 11:04AM)
[4]Bài báo: Nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng của tỷ lệ nước/xi măng đến sự phát triển mô đun đàn hồi của bê tông sử dụng nước biển và nước ngọt tại khu vực Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà . Tác giả: PGS.TS. Trương Hoài Chính*KS Cao Thanh Vũ. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: 11(132).2018, Quyển 1. Năm 2018. (Feb 13 2019 9:28AM)
[5]Bài báo: Nghiên cứu thành phần cấp phối cốt liệu thủy tinh y tế để sản xuất bê tông. Tác giả: Trương Hoài Chính- Huỳnh Thị Mỹ Dung. Tạp chí KHCN- ĐHĐN. Số: 5(126).2018 Q1. Trang: 6-8. Năm 2018. (Oct 10 2018 1:19PM)
[6]Bài báo: Nghiên cứu thực nghiệm đo đạc biến dạng co ngót của bê tông trong điều kiện khí hậu Gia Lai. Tác giả: PGS.TS. Trương Hoài Chính*NCS Nguyễn Bá Thạch. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: 11(132).2018, Quyển 1. Trang: 83. Năm 2018. (Feb 13 2019 9:28AM)
[7]Bài báo: So sánh việc tính toán nén thủng của liên kết sàn phẳng – cột tròn giữa bê tông cốt thép theo các Tiêu chuẩn Việt Nam, Châu Âu và Hoa Kỳ. Tác giả: Đinh Thị Như Thảo, Lưu Thanh Bình, Trương Hoài Chính, Hồ Hữu Chỉnh, Ngô Hữu Cường. Tạp chí Xây dựng. Số: 10.2018. Trang: 191-194. Năm 2018. (Oct 31 2018 12:25PM)
[8]Bài báo: Nghiên cứu khả năng chịu lực và hệ số dẫn nhiệt của bê tông sử dụng cốt liệu thủy tinh y tế. Tác giả: PGS.TS. Trương Hoài Chính* Lê Văn Cảnh. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 3(124).2018. Trang: 10-13. Năm 2018. (Apr 27 2018 10:39AM)
[9]Bài báo: Nghiên cứu chất lượng đá trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ảnh hưởng đến cường độ bê tông. Tác giả: Trương Hoài Chính-Phan Tấn Thuận. Tạp chí Xây dựng. Số: 10-2018. Trang: 140-142. Năm 2018. (Apr 2 2019 2:39PM)
[10]Bài báo: Phân tích bậc hai phi đàn hồi cột ống thép nhồi bê tông. Tác giả: Đinh Thị Như Thảo, Lưu Thanh Bình, Trần Duy Phương, Nguyễn Văn Hiệp Trương Hoài Chính, Ngô Hữu Cường . Tạp chí KHCN Xây dựng- Đại học Xây dựng. Số: Tập số 2- 2/2018. Trang: 18-23. Năm 2018. (Apr 4 2018 2:27PM)
[11]Bài báo: Nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng của cốt sợi và cốt thanh đến biến dạng co ngót của bê tông trong điều kiện khí hậu Gia Lai. Tác giả: Nguyễn Bá Thạch- Trương Hoài Chính. Tạp chí Xây dựng. Số: 2-2018. Trang: 85-88. Năm 2018. (Apr 26 2018 12:03PM)
[12]Bài báo: Nghiên cứu ảnh hưởng chất lượng đá trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đến cường độ bê tông. Tác giả: Trương Hoài Chính- Nguyễn Xuân Hòa. Tạp chí Xây dựng. Số: 3-2018. Trang: 127-129. Năm 2018. (Apr 26 2018 12:13PM)
[13]Bài báo: Nghiên cứu sản xuất bê tông từ cát biển, nước biển khu vực Nha Trang – Khánh Hòa. Tác giả: Trương Hoài Chính- Trần Văn Châu. Tạp chí KHCN- ĐHĐN. Số: 3(124).2018. Trang: 6-9. Năm 2018. (Apr 26 2018 12:21PM)
[14]Bài báo: Phân tích phi tuyến cấu kiện ống thép nhồi bê tông chịu tải trọng cơ và nhiệt. Tác giả: Đinh Thị Như Thảo- Lưu Thanh bình- Trần duy Phương- Nguyễn Tấn Phát- Đoàn Ngọc Tịnh Nghiêm- Trương Hoài Chính- Ngô Hữu Cường. Tạp chí Xây dựng. Số: 10-2017. Trang: 96-102. Năm 2017. (Jan 22 2018 4:35PM)
[15]Bài báo: Mô phỏng liên kết cột ống thép nhồi bê tông với dầm bẹt bê tông cốt thép bằng Abaqus. Tác giả: TS. Đào Ngọc Thế Lực, PGS.TS. Trương Hoài Chính, ThS.Trương Quang Hải, KS.Tạ Quang Tài. Tạp chí Xây dựng. Số: 5- 2017. Trang: 180-182. Năm 2017. (Jun 19 2017 9:21AM)
[16]Bài báo: Giải pháp liên kết cột ống thép nhồi bêtông với dầm bẹt bê tông cốt thép. Tác giả: TS. Đào Ngọc Thế Lực, PGS. TS. Trương Hoài Chính, KS. Phạm Xuân Hiệu, KS. Trương Quang Hải. Hội thảo khoa học Công nghệ xây dựng tiên tiến hướng đến phát triển bền vững. ATCESD Lần thứ 2- 2016. Số: aaaa. Trang: 6-9. Năm 2017. (Apr 26 2017 10:48AM)
[17]Bài báo: Mô hình giàn ảo cho dầm cao có lỗ mở - thiết kế và thực nghiệm. Tác giả: TS. Đào Ngọc Thế Lực*; PGS.TS. Trương Hoài Chính. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 5(114).2017-Quyển 1. Trang: 353. Năm 2017. (Jul 21 2017 2:12PM)
[18]Bài báo: Liên kết cột ống thép nhồi bê tông với dầm bẹt bê tông cốt thép- giải pháp liên kết và nghiên cứu thực nghiệm. Tác giả: Đào Ngọc Thế Lực; Trương Hoài Chính. Tạp chí Xây dựng. Số: 5- 2017. Trang: 164-167. Năm 2017. (Jun 19 2017 1:51PM)
[19]Bài báo: Nghiên cứu giải pháp cấu tạo và tính toán liên kết giữa cột ống thép nhồi bê tông và sàn phẳng bê tông cốt thép. Tác giả: Đào Ngọc Thế Lực, Trương Hoài Chính, Trương Quang Hải và Phạm Xuân Hiệu. Tuyển tập công trình Hội nghị Khoa học toàn quốc Vật liệu và Kết cấu Composite: Cơ học, Công nghệ và Ứng dụng. Số: 2016. Trang: 455-462. Năm 2017. (Jun 19 2017 8:39AM)
[20]Bài báo: Kỹ thuật đo chuyển vị kết cấu bê tông sử dụng camera. Tác giả: TS. Đào Ngọc Thế Lực, PGS.TS. Trương Hoài Chính. Tạp chí KHCN- ĐHĐN. Số: Số 5 - 2017. Trang: 12-17. Năm 2017. (Jun 19 2017 9:04AM)
[21]Bài báo: Nghiên cứu ảnh hưởng của hình dạng - kích thước mũ cột đến sự làm việc và khả năng chịu lực của sàn phẳng bê tông ứng lực trước. Tác giả: Trương Hoài Chính*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 1(98).2016. Trang: 15. Năm 2016. (Mar 31 2016 8:35AM)
[22]Bài báo: Lựa chọn quỹ đạo cáp hợp lý cho dầm siêu tĩnh ứng lực trước có tiết diện thay đổi. Tác giả: Trương Hoài Chính- Mai Thị Minh Tâm. Hội thảo khoa học Công nghệ xây dựng tiên tiến hướng đến phát triển bền vững. Số: ATCESD lần thứ 2- 2016. Trang: 15-19. Năm 2016. (Apr 24 2017 2:03PM)
[23]Bài báo: Ảnh hưởng kích thước mũ cột đến bề dày của sàn bê tông ứng lực trước. Tác giả: Trương Hoài Chính*, Lê Thanh Phú. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 03(88).2015. Trang: 11. Năm 2015. (Jun 3 2015 10:41AM)
[24]Bài báo: Đánh giá độ tin cậy chịu uốn của cấu kiện bê tông cốt thép bị ăn mòn . Tác giả: Đào Ngọc Thế Lực- Trương Hoài Chính- Trần Đình Mạnh Linh. Tuyển tập công trình Hội nghị Cơ học Kỹ thuật toàn quốc 2015- NXB Đà Nẵng. Số: Tập 1- 2015. Trang: 397-407. Năm 2015. (May 31 2016 9:58AM)
[25]Bài báo: Xác định chiều rộng vết nứt trong kết cấu bê tông cốt thép sử dụng mô hình mạng trí tuệ nhân tạo. Tác giả: Đào Ngọc Thế Lực- Trương Hoài Chính- Trần Ngọc Hoành. Tuyển tập công trình- Hội nghị Cơ học Kỹ thuật toàn quốc 2015- NXB Đà Nẵng. Số: Tập 1-2015. Trang: 192-308. Năm 2015. (May 30 2016 11:01AM)
[26]Bài báo: Xây dựng mô hình nứt trong kết cấu bê tông cốt thép do ăn mòn. Tác giả: Đào Ngọc Thế Lực- Trương Hoài Chính- Hồ Công Duyên- Bùi Minh Cảnh. Tuyển tập công trình- Hội nghị Cơ học Kỹ thuật toàn quốc 2015- NXB Đà Nẵng. Số: Tập 1-2015. Trang: 387-396. Năm 2015. (May 31 2016 9:55AM)
[27]Bài báo: Phân tích sàn phẳng bê tông cốt thép có góc lõm trong kết cấu nhà nhiều tầng chịu tải trọng ngang (tải trọng động đất). Tác giả: Trương Hoài Chính*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 11(96).2015, Quyển 1. Trang: 16. Năm 2015. (Feb 15 2016 3:25PM)
[28]Bài báo: Tính toán so sánh việc bố trí cốt kép trong dầm bê tông cốt thép theo các Tiêu chuẩn . Tác giả: Trương Hoài Chính - Võ Công trứ. Tạp chí KH&CN- ĐHĐN
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 5(78)/2014. Trang: 1-5. Năm 2014.
(Jun 11 2014 2:41PM)
[29]Bài báo: Nghiên cứu tận dụng phế phẩm từ tre tự nhiên để chế tạo các tấm trần, tường trang trí công trình kiến trúc. Tác giả: Trương Hoài Chính*; Trương Phan Thiên An; Lê Xuân Dũng. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 3(76).2014. Năm 2014. (Jun 11 2014 8:26AM)
[30]Bài báo: Qúa trình sử dụng kết cấu bê tông ứng lực trước tại Việt Nam và những bài học kinh nghiệm. Tác giả: Trương Hoài Chính - Võ Trang Thắng. Tạp chí KHCN - ĐHĐN. Số: 5(66). Trang: 7-14. Năm 2013. (May 24 2013 4:43PM)
[31]Bài báo: Phân tích đề xuất giải pháp thiết kế kết cấu và thi công cho công trình nhà nhiều tầng trong các khu đất có diện tích hạn chế . Tác giả: Trương Hoài Chính - Lê Viết Thành. Tạp chí KHCN - ĐHĐN. Số: 5(66). Trang: 76-80. Năm 2013. (May 24 2013 4:48PM)
[32]Bài báo: Sự làm việc của sàn phẳng bê tông cốt thép trong kết cấu nhà nhiều tầng chịu tải trọng ngang. Tác giả: Trương Hoài Chính
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Tạp chí Xây dựng
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Số: 04. Trang: 75-76. Năm 2013.
(Apr 30 2013 5:51PM)
[33]Bài báo: Hiệu quả kinh tế khi thiết kế sàn phẳng bê tông ứng lực trước căng sau theo các tiêu chuẩn ACI- Mỹ và BS- Anh. Tác giả: Trương Hoài Chính
marriage affairs open i want an affair
. Tạp chí Khoa học Công nghệ - ĐHĐN
marriage affairs open i want an affair
. Số: Số 3(64). Năm 2013.
(Apr 30 2013 5:37PM)
[34]Bài báo: Sử dụng phần mềm PTS1 để phân tích, tính toán sàn phẳng bê tông ứng lực trước căng sau theo TCXDVN 356:2005 . Tác giả: Trương Hoài Chính . Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 5(54). Trang: 8 - 14. Năm 2012.
(Jul 13 2012 8:14AM)
[35]Bài báo: Nghiên cứu quy trình thu hồi Silica từ tro trấu, ứng dụng tổng hợp phụ gia cho xi măng mác cao (Phần 1) . Tác giả: TS. Huỳnh Quyền1, TS. Trương Hoài Chính2
marriage affairs open i want an affair
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 8(57)- 2012. Trang: 8 - 14. Năm 2012. (Oct 1 2012 4:00PM)
[36]Bài báo: Nghiên cứu thử nghiệm hệ thống bảo vệ chống ăn mòn cốt thép trong công trình bê tông cốt thép tại cầu cảng Liên Chiểu- Đà Nẵng bằng phương pháp anode hy sinh theo kiểu chôn lấp (Galvashield embedded Galvanic Anode) . Tác giả: Trương Hoài Chính - Huỳnh Quyền
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 4(53)/2012. Trang: 1-8. Năm 2012. (Jun 12 2012 11:48AM)
[37]Bài báo: Sàn phẳng bê tông ứng lực trước căng sau thiết kế theo phương pháp khung tương đương và phương pháp phần tử hữu hạn. Tác giả: Trương Hoài Chính - Lê Khắc Hùng. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 4(45).2011. Trang: 65-74. Năm 2011. (Sep 19 2011 8:59AM)
[38]Bài báo: “Nghiên cứu khả năng chịu lực của vật liệu tre hỗn hợp (Composit) ứng dụng trong xây dựng”. Tác giả: Trương Hoài Chính. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 4(39). Trang: 7-15. Năm 2010. (Jan 4 2011 11:02PM)
[39]Bài báo: “Xây dựng phần mềm xác định độ cứng để tính toán sàn phẳng bê tông ứng lực trước theo TCXDVN 356:2005”. Tác giả: Trương Hoài Chính. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 4(39). Trang: 16-22. Năm 2010. (Jan 4 2011 11:01PM)
[40]Bài báo: “Nghiên cứu khảo sát hiện trạng ăn mòn của các công trình bê tông cốt thép và khả năng xâm thực của môi trường vùng ven biển thành phố Đà Nẵng”. Tác giả: Trương Hoài Chính, Trần Văn Quang, Nguyễn Phan Phú, Huỳnh Quyền. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Số: 6(29). Trang: 1-7. Năm 2008.
(Jan 4 2011 10:59PM)
[41]Bài báo: “Ph­ương pháp gần đúng tính toán độ võng của sàn phẳng bê tông ứng lực trước theo TCXDVN 356: 2005”. Tác giả: Phan Quang Minh - Trương Hoài Chính. Tạp chí Xây dựng. Số: 8. Trang: 48-51. Năm 2008. (Jan 4 2011 10:02PM)
[42]Bài báo: “Đánh giá hiệu quả kinh tế của sàn phẳng bê tông ứng lực tr­ước thiết kế theo TCXDVN 356:2005”. Tác giả: Trương Hoài Chính. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 4(27). Trang: 1-7. Năm 2008. (Jan 4 2011 10:04PM)
[43]Bài báo: “Ứng dụng ph­ương pháp cân bằng tải trọng trong tính toán sàn phẳng bê tông ứng lực tr­ước căng sau”. Tác giả: Trương Hoài Chính. Tạp chí Xây dựng. Số: 11. Trang: 58-63. Năm 2008. (Jan 4 2011 10:06PM)
[44]Bài báo: “Nghiên cứu tác dụng của ứng lực trước trong kết cấu sàn phẳng”. Tác giả: Trương Hoài Chính. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: số 3 (20). Trang: 63-68. Năm 2007. (Jan 4 2011 10:00PM)
[45]Bài báo: “Nghiên cứu sự ăn mòn các công trình bê tông và bê tông cốt thép ở vùng biển Miền Trung và đề xuất giải pháp bảo vệ”. Tác giả: Trương Hoài Chính. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: số 4 (8). Trang: 65-70. Năm 2004. (Jan 4 2011 9:58PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: An Experimental Research on Connection of Boundary Concrete Filled Steel Tube Columnsand Reinforced Concrete Slab. Authors: Dao Ngoc The Luc, Truong Quang Hai, Truong Hoai Chinh, Dao Ngoc The Vinh. International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering (IJITEE). No: ISSN: 2278-3075, Volume-9, Issue-2, December 2019. Pages: 3525-3530. Year 2019. (Aug 14 2020 12:31PM)
[2]Article: Connection of Reinforced Concrete Flat Slab and Concrete Filled Steel Tube Column: Proposed, Experiment, Simulation and an Analytical Prediction Model for Shear Strength. Authors: Dao Ngoc the Luc, Truong Quang Hai, Truong Hoai Chinh, Dao Ngoc The Vinh. International Journal of Engineering and Advanced Technology (IJEAT). No: ISSN: 2249 – 8958, Volume-9 Issue-2, December, 2019. Pages: 779-786. Year 2019. (Aug 14 2020 12:40PM)
[3]Article: Concrete Filled Steel Tube Column And Wide Beam Connection: Proposed Structures and Experiment. Authors: Dao Ngoc The Luc, Truong Quang Hai, Truong Hoai Chinh, Dao Ngoc The Vinh. International Journal of Engineering and Advanced Technology (IJEAT). No: ISSN: 2249 – 8958, Volume-9, Issue-2, December 2019. Pages: 5004-5010. Year 2019. (Aug 14 2020 12:46PM)
[4]Article: Effect of Corrosion Parameters on Corrosion Rate of Steel in Concrete Structures. Authors: Đào Ngọc Thế Lực - Đào Ngọc Thế Vinh - Trương Hoài Chính. Tạp chí Hội thảo Quốc tế CONCRETE 2011- Building a Subtainable Future - Perth, WA October 2011. Year 2011. (Oct 29 2011 1:28PM)
[5]Article: "Construction a formula to calculate the capacity of signalized intersection in urban areas of Vietnam". Authors: Phan Cao Thọ - Trương Hoài Chính. Tạp chí Hội thảo Quốc tế Runsud 2010. No: 23-25, Mars 2010. Pages: 32-39. Year 2010. (Jan 5 2011 11:16AM)
  
 Sách và giáo trình
[1]CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ NGÀNH KỸ THUẬT XÂY DỰNG 
Chủ biên: Trương Hoài Chính. Đồng tác giả: Trần Quang Hưng- Huỳnh Tấn Tiến- Lê Xuân Quang
.
Nơi XB: Nhà Xuất bản Đại học Cần Thơ. Năm 2013.(Jun 1 2016 2:06PM)
[2]CƠ SỞ THIẾT KẾ NHÀ XƯỞNG CÔNG NGHIỆP
Chủ biên: Trương Hoài Chính. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà Xuất bản Đà Nẵng. Năm 2013.(Apr 30 2013 5:54PM)
[3]CẤU TẠO KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP
(Chuyên ngành đào tạo Kiến trúc sư)
Chủ biên: Trương Hoài Chính. Đồng tác giả:
.
Nơi XB: Trường Đại học Bách khoa - ĐH ĐN (Lưu hành nội bộ). Năm 2011.(Oct 29 2011 1:37PM)
[4]KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP  (Chuyên ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp)
Chủ biên: Trương Hoài Chính. Nơi XB: Trường Đại học Bách khoa (Giáo trình điện tử lưu hành nội bộ). Năm 2010.(May 26 2011 2:13PM)
  
 Hướng dẫn Sau đại học
SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Trương Quang Hải
Đề tài: Nghiêu cứu liên kết sàn bê tông cốt thép với cột ống thép nhồi bê tông

Trách nhiệm: Hướng dẫn 2

 Tiến sĩ

 Trường ĐHBK- ĐHĐN

 2017

 2021

[2]Nguyễn Bá Tâm
Đề tài:

So sánh sự phát triển cường độ của bê tông khi sử dụng tro bay của các nhà máy nhiệt điện 

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa- ĐHĐN

 2019

 2020

[3]Trần Minh
Đề tài:

Gia cường kết cấu sàn bê tông cốt thép bằng cáp ứng lực trước căng ngoài kết hợp tấm sơi các bon 

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa- ĐHĐN

 2019

 2020

[4]Phan Tấn Thuận
Đề tài:

Nghiên cứu chất lượng các mỏ đá trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ảnh hưởng đến cường độ bê tông

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa- ĐHĐN

 2018

 2019

[5]Trần Hoàng Gia
Đề tài:

Nghiên cứu sử dụng nguồn đất feralit trên địa bàn xã Hà Bầu, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai để sản xuất gạch xây không nung

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa- ĐHĐN

 2018

 2019

[6]Nguyễn Phan Lê
Đề tài:

 Nghiên cứu sản xuất bê tông từ các thành phần cấp phối cát biển, nước biển khu vực Cam Ranh-   Khánh Hòa sử dụng xi măng pooclang bền sulfat

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa- ĐHĐN

 2018

 2019

[7]Đinh Văn Khanh
Đề tài: Nghiên cứu tỷ lệ phụ gia hợp lý để cải thiện chất lượng bê tông sử dụng đá trên địa bàn Quảng Ngãi

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa- ĐHĐN

 2018

 2019

[8]Trần Hoàng Quang
Đề tài:

Nghiên cứu sử dụng đất feralit trên địa bàn xã Hà Bầu, huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai có gia cố vôi để sản xuất gạch xây không nung

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa- ĐHĐN

 2018

 2019

[9]Nguyễn Huy Hải
Đề tài:

Nghıên cứu chế tạo vữa xây có tỉ lệ vôı phù hợp dùng để xây gạch không nung

sản xuất từ nguồn đất feralıt trên địa bàn xã Hà Bầu, huyện Đak Đoa, tỉnh Gıa Laı

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa- ĐHĐN

 2018

 2019

[10]Lê Văn Hà
Đề tài:

Nghiên cứu chế tạo vữa xây cho loại gạch sản xuất từ nguồn đất feralit              

(đất cấp phối đồi) trên địa bàn xã Hà Bầu, huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa- ĐHĐN

 2018

 2019

[11]Nguyễn Bá Thạch
Đề tài: Nghiên cứu Biến dạng co ngót của bê tông ở tỉnh Gia Lai
Trách nhiệm: Hướng dẫn 1

 Tiến sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2019

[12]Đinh Thị Như Thảo
Đề tài: Ứng xử liên kết cột ống thép nhồi bê tông và sàn phẳng bê tông cốt thép

Trách nhiệm: Hướng dẫn 2

 Tiến sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2019

[13]Từ Thị Thùy Trang
Đề tài: Chọn cấp độ bền nén hợp lý cho sàn bê tông ƯLT

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa ĐN

 2017

 2018

[14]Phan Đặng Tấn Hưng
Đề tài: Nghiên cứu đánh giá cường độ chịu nén của bê tông các công trình cao tầng ở thành phố Nha Trang

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa- ĐHĐN

 2017

 2018

[15]Cao Thanh Vũ
Đề tài: Nghiên cứu thực nghiệm về ảnh hưởng của tỷ lệ N/X đến sự phát triển mô đun đàn hồi của bê tông nước biển và nước thường theo thời gian

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa- ĐHĐN

 2017

 2018

[16]Nguyễn Bình Nam
Đề tài: Nghiên cứu đánh giá hệ số biến động ν của bê tông trên các công trình xây dựng ở thành phố Cam Ranh tỉnh khánh Hòa

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa- ĐHĐN

 2017

 2018

[17]Trần Văn Châu
Đề tài: Nghiên cứu sản xuất bê tông từ các thành phần cấp phối cát biển, nước biển khu vực Nha Trang - Khánh Hòa

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa- ĐHĐN

 2017

 2018

[18]Nguyễn Xuân Hòa
Đề tài: Đánh giá chất lượng các mỏ đá trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ảnh hưởng đến cường độ bê tông

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa- ĐHĐN

 2017

 2018

[19]Nguyễn Thành Công
Đề tài: Đánh giá hiệu quả thiết kế sàn BTCT cho công trình nhiều tầng trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa ĐN

 2017

 2018

[20]Nguyễn Thanh Bình
Đề tài: Nghiên cứu thực nghiệm về tính chất cơ lý của bê tông khi sử dụng phụ gia

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa ĐN

 2017

 2018

[21]Phạm Thành An
Đề tài: Nghiên cứu thực nghiệm về ảnh hưởng của tỷ lệ N/X đến cường độ chịu nén của bê tông thủy tinh theo thời gian

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa ĐN

 2017

 2018

[22]Nguyễn Duy Đông
Đề tài: Nghiên cứu thực nghiệm về ảnh hưởng của tỷ lệ N/X đến mô đun đàn hồi của bê tông thủy tinh theo thời gian

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa ĐN

 2017

 2018

[23]Phan Nhật Long
Đề tài: Nghiên cứu sự phát triển cường độ của bê tông cốt liệu thủy tinh trong môi trường nước biển và nước ngọt

 Thạc sĩ

 Trường ĐHBK- ĐHĐN

 2017

 2017

[24]Phan Văn Việt
Đề tài: Nghiên cứu sản xuất tấm lát công trình công cộng ở tỉnh Trà Vinh từ việc tận dụng nguồn nguyên vật liệu y tế (phế phẩm chất thải thủy tinh y tế)

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa ĐN

 2017

 2017

[25]Huỳnh Thị Mỹ Dung
Đề tài: Nghiên cứu thành phần cấp phối hợp lý [cốt liệu thủy tinh (thay đá dăm) + cát] để sản xuất bê tông cốt liệu thủy tinh có cấp bền ~ B15, 20

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa ĐN

 2017

 2017

[26]Trần Thị Tuyết Phương
Đề tài: Nghiên cứu sử dụng cốt liệu thủy tinh hạt nhỏ để chế tạo bê tông thủy tinh

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa ĐN

 2017

 2017

[27]Lê Văn Cảnh
Đề tài: Nghiên cứu sử dụng thủy tinh y tế (rác thải) để sản xuất bê tông

 Thạc sĩ

 Trường ĐHBK- ĐHĐN

 2017

 2017

[28]Phạm Trường Hiếu
Đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của việc sử dụng thành phần cấp phối (cát biển, nước biển) khu vực Thừa Thiên – Huế tới sự phát triển cường độ chịu nén của bê tông

 Thạc sĩ

 Trường ĐHBK- ĐHĐN

 2017

 2017

[29]Nguyễn Hữu Hùng
Đề tài: Tính toán so sánh khả năng chống chọc thủng của sàn phẳng bê tông ứng lực trước theo một số Tiêu chuẩn

 Thạc sĩ

 Trường ĐHBK- ĐHĐN

 2017

 2017

[30]Đoàn Thị Ngọc Quý
Đề tài: Ảnh hưởng của hàm lượng cốt thép đến độ võng của dầm bê tông cốt thép

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa- ĐHĐN

 2016

 2016

[31]Nguyễn Phương Duy
Đề tài: Khảo sát sự biến thiên khả năng kháng cắt của bê tông theo cường độ chịu nén

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa- ĐHĐN

 2016

 2016

[32]Mai Thị Minh Tâm
Đề tài: Lựa chọn quỹ đạo cáp hợp lý cho dầm siêu tĩnh ứng lực trước có tiết diện thay đổi

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa- ĐHĐN

 2016

 2016

[33]Nguyễn Công Anh Minh
Đề tài: Nghiên cứu hình dạng - kích thước mũ cột đến sự làm việc và khả năng chịu lực của sàn bê tông ứng lực trước

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa- ĐHĐN

 2015

 2015

[34]Đoàn Ngọc Phú
Đề tài: Nghiên cứu sự thay đổi về mô đun đàn hồi của bê tông thường theo thời gian

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa- ĐHĐN

 2015

 2015

[35]Lê Quang Vũ
Đề tài: Đánh giá hiệu quả chịu lực của sàn bê tông ứng lực trước khi sử dụng các phương án bố trí cáp khác nhau

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa- ĐHĐN

 2015

 2015

[36]Dương Nguyễn Hoàng
Đề tài: Nghiên cứu sự thay đổi cường độ của bê tông trong các môi trường nước khác nhau

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa- ĐHĐN

 2015

 2015

[37]Nguyễn Văn Nam Tư
Đề tài: Khảo sát đánh giá cường độ chịu nén của bê tông theo thiết kế và thực tế thi công các công trình ở Tỉnh Trà Vinh

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa- ĐHĐN

 2015

 2015

[38]Nguyễn Thị Hương Giang
Đề tài: Lựa chọn quỹ đạo cáp của dầm liên tục bê tông ứng lực trước

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa- ĐHĐN

 2015

 2015

[39]Lê Văn Tài
Đề tài: Nghiên cứu khả năng chống chọc thủng sàn phẳng khi cột chịu nén lệch tâm

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa- ĐHĐN

 2015

 2015

[40]Trương Lê Hưng
Đề tài: Tính toán, so sánh bề dày sàn phẳng có cấu tạo mũ cột dạng tháp cụt và dạng bản đầu cột theo các tiêu chuẩn

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa- ĐHĐN

 2015

 2015

[41]Từ Hồng Nhung
Đề tài: Nghiên cứu thực nghiệm xác định khả năng chịu kéo của bê tông theo cường độ chịu nén

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa- ĐHĐN

 2015

 2015

[42]Trần Vũ Khương
Đề tài: So sánh sự làm việc của sàn phẳng trong nhà nhiều tầng có vách cứng khi có và không có tham gia chịu tải trọng ngang

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa- ĐHĐN

 2015

 2015

[43]Đào Thành Đạt
Đề tài: Đánh giá chất lượng bê tông các dầm cầu BT ƯLT trên địa bàn Kon Tum

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[44]Phạm Văn Khoa
Đề tài: Đánh giá độ dãn dài của cáp ứng lực trước cho các dầm cầu trên địa bàn Kon Tum

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[45]Trần Quốc Huy
Đề tài: Đánh giá khả năng chịu mô men uốn của dầm bê tông ứng lực trước siêu tĩnh theo các tiêu chuẩn thiết kế.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2014

[46]Ngô Nhật Huy
Đề tài: Tính toán sàn phẳng bê tông cốt thép trong nhà nhiều tầng chịu tải trọng ngang

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2014

[47]Lê Thanh Phú
Đề tài: Lựa chọn hợp lý chiều dày sàn bê tông ứng lực trước có mũ cột

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2014

[48]Nguyễn Thành Công
Đề tài: Đánh giá hệ số biến động bê tông của các công trình dân dụng và công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Yên

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2014

[49]Đào Anh Tuấn
Đề tài: Đánh giá hệ số biến động của bê tông của các công trình dân dụng trên địa bàn Tp Kon Tum

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[50]Trương Xuân Hùng
Đề tài: Lựa chọn tải trọng cân bằng hợp lý trong thiết kế sàn phẳng BTULT

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa- ĐHĐN

 2012

 2013

[51]Võ Công Trứ
Đề tài: Tính toán dầm BTCT đặt cốt kép theo các tiêu chuẩn thiết kế

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa- ĐHĐN

 2012

 2013

[52]Huỳnh Lộc Thoại
Đề tài: Phân tích phi tuyến cấu kiện ống thép nhồi bê tông chịu tải trọng động

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa Tp HCM

 2012

 2012

[53]Nguyến Tấn Phát
Đề tài: Phân tích phi tuyến cột ống thép nhồi bê tông dưới tác động của tải trọng và nhiệt độ

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa Tp HCM

 2012

 2012

[54]Lê Khắc Hùng
Đề tài: Sàn phẳng bê tông ứng lực trước căng sau thiết kế theo phương pháp khung tương đương và phần tử hữu hạn.

 Thạc sĩ

 Đại học Xây dựng Hà Nội liên kết ĐHĐN

 2010

 2011

[55]Phan Ngọc Phương
Đề tài: Ảnh hưởng của mômen thứ cấp trong tính toán kết cấu bê tông ứng lực trước siêu tĩnh.

 Thạc sĩ

 Đại học Xây dựng Hà Nội liên kết ĐHĐN

 2010

 2011

  
 Khen thưởng
[1] Giảng viên giỏi năm học 1997-1998. Số: 970/QĐKT. Năm: 1998.
[2] Giảng viên giỏi năm học 2001-2002. Số: 1501/QĐ-TĐKT. Năm: 2002.
[3] Giảng viên giỏi năm học 2004-2005. Số: 2060/QĐ-TĐKT. Năm: 2005.
[4] Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục năm 2005. Số: 6928 QĐ/BGD&ĐT. Năm: 2005.
[5] Chiến sĩ Thi đua cấp Cơ sở 2006-2007. Năm: 2006-2007.
[6] Chiến sĩ Thi đua cấp Cơ sở 2007-2008. Năm: 2007-2008.
[7] Chiến sĩ Thi đua cấp Cơ sở 2008-2009. Năm: 2008-2009.
[8] Chiến sĩ Thi đua cấp Cơ sở 2009-2010. Năm: 2009-2010.
[9] Chiến sĩ Thi đua cấp Cơ sở 2010-2011. Số: 6065/QĐ- ĐHĐN. Năm: 2011.
[10] Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2012. Số: 1689/QĐ-TTg. Năm: 2012.
[11] Chiến sĩ Thi đua cấp Cơ sở 2011-2012. Số: 6520/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2012.
[12] Bằng khen Thành ủy năm 2013. Số: 6327/QĐ-TU. Năm: 2013.
[13] Chiến sĩ Thi đua cấp Cơ sở 2012-2013. Số: 4682/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2013.
[14] Chiến sĩ Thi đua cấp cơ sở 2013-2014. Số: 4754 QĐ-ĐHĐN. Năm: 2014.
[15] Chiến sĩ Thi đua cấp cơ sở 2015-2016. Số: 5079 ngày 17/8/2016. Năm: 2016.
[16] Chiến sĩ thi đua cấp Cơ sở 2016-2017. Số: 2726, ngày 22/8/2017. Năm: 2017.
[17] Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở 2017-2018. Số: 3044/QĐ- ĐHĐN. Năm: 2018.
[18] Bằng khen cấp Bộ năm 2011. Số: 1109/QĐ- BGD-ĐT. Năm: 21/03/2011.
[19] Chiến sĩ Thi đua cấp Bộ năm 2010. Số: 6156/QĐ- BGD-ĐT. Năm: 30/12/2010.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Phương pháp Nghiên cứu khoa học
Ngành: Xây dựng
 2013 Cao học Công trình Xây dựng  Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN
[2]Bê tông ứng lực trước
Ngành: Xây dựng
 2012 Cao học Công trình Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp  Trường Đại học Bách khoa- ĐHĐN
[3]Lý thuyết Cảnh quan Kiến trúc Công nghiệp
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2002 Sinh viên ngành Kiến trúc  Trường Đại học Bách khoa
[4]Kiến trúc công nghiệp 1
Ngành: Kiến trúc & q.hoạch khu dân cư
 2001 Sinh viên chuyên ngành Kiến trúc
marriage affairs open i want an affair
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
 Trường Đại học Bách khoa - Đại học ĐN
[5]Kiến trúc công nghiệp 2
Ngành: Kiến trúc & q.hoạch khu dân cư
 2001 Sinh viên chuyên ngành Kiến trúc  Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN
[6]Kiến trúc công nghiệp
Ngành: Xây dựng
 1985 Sinh viên chuyên ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp  - Trường Đại học Bách khoa ĐN - Các trung tâm GDTX các Tỉnh
[7]Cấu tạo nhà công nghiệp
Ngành: Xây dựng
 1985 Sinh viên chuyên ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp  Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng- Trung tâm các tỉnh có đào tạo kỹ sư Xây dựng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn