Ngô Văn Dưỡng
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 36586 lượt người xem
Họ và tên:  Ngô Văn Dưỡng
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  12/12/1961
Nơi sinh: Đức Hiệp, Mộ Đức, Quảng Ngãi
Quê quán Đức Hiệp, Mộ Đức, Quảng Ngãi
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Hệ thống Điện; Tại: Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Ban Giám Đốc Đại học Đà Nẵng; Cơ quan Đại học Đà Nẵng
Chức vụ: Phó Giám đốc Đại học Đà Nẵng
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2002; Chuyên ngành: Mạng và Hệ thống điện; Tại: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Chức danh KH:  Phó Giáo sư; công nhận năm: 2009
Dạy CN: Mạng và Hệ thống điện
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh (C)
Địa chỉ liên hệ: 41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Từ năm 1984 đến năm 1999 Giảng viên giảng dạy tại Khoa Điện Trường Đại học Bách khoa thuộc Đại học Đà Nẵng. Từ tháng 1/1999 đến tháng 11/1999 Tổ trưởng Bộ môn Hệ thống điện, Khoa Điện, Trường Đại học Bách khoa thuộc Đại học Đà Nẵng. Từ năm 11/1999 đến 2012 Trưởng ban Quản trị Thiết bị - Đại học Đà Nẵng và tham gia giảng dạy tại Khoa Điện,Trường Đại học Bách khoa thuộc Đại học Đà Nẵng.
Từ năm 2/2012 đến nay Phó Giám đốc Đại học Đà Nẵng và tham gia giảng dạy tại Khoa Điện,Trường Đại học Bách khoa thuộc Đại học Đà Nẵng.
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu công nghệ điều khiển Hệ thống điện bằng máy tính để áp dụng cải tạo các trạm biến áp 110kV. Chủ nhiệm: Ngô Văn Dưỡng. Mã số: B2008-ĐN01-12. Năm: 2009. (Aug 22 2020 9:38AM)
[2] Đề tài cấp Bộ trọng điểm: Nghiên cứu công nghệ điều khiển Hệ thống điện bằng máy tính để áp dụng cải tạo các trạm biến áp 110kV. Chủ nhiệm: Ngô Văn Dưỡng. Thành viên: 1. Huỳnh Văn Kỳ
2. Phạm Văn Kiên
3. Lê Đình Dương.
Mã số: B2007-ĐN01-10-TĐ. Năm: 2009.
(Mar 3 2011 10:48AM)
[3] Đề tài cấp Bộ: Mô phỏng và điều khiển các thiết bị phân phối điện năng. Chủ nhiệm: Ngô Văn Dưỡng. Thành viên: 1. Hạ Đình Trúc
2. Huỳnh Văn Kỳ.
Mã số: B2003-III-17. Năm: 2005.
(Mar 3 2011 10:39AM)
[4] Đề tài cấp Bộ: Mô phỏng và điều khiển các thiết bị phân phối điện năng. Chủ nhiệm: Ngô Văn Dưỡng. Mã số: B2003-III-17. Năm: 2004. (Aug 22 2020 9:29AM)
[5] Đề tài cấp Bộ: Miền làm việc cho phép theo điều kiện giới hạn ổn định tĩnh của Hệ thống điện hợp nhất có đường dây siêu cao áp. Chủ nhiệm: Ngô Văn Dưỡng. Mã số: B2001-III-06. Năm: 2002. (Aug 22 2020 9:16AM)
[6] Đề tài cấp Bộ: Miền làm việc cho phép theo điều kiện giới hạn ổn định tĩnh của Hệ thống điện hợp nhất có đường dây siêu cao áp. Chủ nhiệm: Ngô Văn Dưỡng. Mã số: B-2001-III-06. Năm: 2001. (Mar 3 2011 10:18AM)
[7] Đề tài cấp ĐHĐN: Xây dựng chương trình kiểm tra và thao tác thiết bị phân phối điện năng. Chủ nhiệm: Ngô Văn Dưỡng. Mã số: Đ2000. Năm: 2000. (Jan 28 2011 4:39PM)
[8] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu xây dựng miền làm việc cho phép của đường dây siêu cao áp. Chủ nhiệm: Ngô Văn Dưỡng. Mã số: BK1998. Năm: 1998. (Mar 3 2011 9:51AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: nghiên cứu mô hình mô phỏng quy luật vận hành cho các nhà máy nhiệt điện trong thị trường. Tác giả: TS. Lê Hồng Lâm*; PGS.TS. Ngô Văn Dưỡng; ThS. Xuân Bách Đinh. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: Vol. 18, No. 3, 2020. Trang: 16. Năm 2020. (Apr 21 2020 2:54PM)
[2]Bài báo: PHÂN TÍCH, TÍNH TOÁN VÀ LỰA CHỌN GIẢI PHÁP HIỆU QUẢ ĐỂ HẠN CHẾ DÒNG ĐIỆN NGẮN MẠCH TRÊN CÁC HỆ THỐNG ĐIỆN CÓ CẤU TRÚC PHỨC TẠP . Tác giả: PGS.TS. Ngô Văn Dưỡng*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: Vol. 17, No. 9, 2019. Trang: 29. Năm 2019. (Nov 12 2019 1:53PM)
[3]Bài báo: NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ ỔN ĐỊNH CHO HỆ THỐNG ĐIỆN 500KV VIỆT NAM CÓ XÉT ĐẾN CÁC YẾU TỐ BẤT ĐỊNH CỦA PHỤ TẢI. Tác giả: PGS.TS. Ngô Văn Dưỡng*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 3(124).2018. Trang: 43. Năm 2018. (Apr 27 2018 10:39AM)
[4]Bài báo: NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO BỘ TẠO SỐ LIỆU NGẪU NHIÊN ĐỂ MÔ PHỎNG GIÁM SÁT ỔN ĐỊNH TĨNH CÓ XÉT ĐẾN CÁC YẾU TỐ BẤT ĐỊNH. Tác giả: PGS.TS. Ngô Văn Dưỡng*; ThS. Phạm Văn Kiên; TS. Lê Đình Dương. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 5(114).2017-Quyển 1. Trang: 87. Năm 2017. (Jul 21 2017 2:12PM)
[5]Bài báo: Ứng dụng TCSC nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của thị trường điện. Tác giả: Trần Phương Nam, Đinh Thành Việt, Lã Văn Út, Ngô Văn Dưỡng. Tạp chí khoa học & công nghệ các Trường Đại học kỹ thuật. Số: 114. Trang: 1-5. Năm 2017. (Nov 15 2018 2:39PM)
[6]Bài báo: TÍNH TOÁN XÂY DỰNG BIỂU ĐỒ VẬN HÀNH HỒ CHỨA CỦA NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SÔNG BUNG 4. Tác giả: Ngô Văn Dưỡng*, Phạm Hùng Trinh. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 05(90).2015. Trang: 43. Năm 2015. (Sep 24 2015 10:04AM)
[7]Bài báo: Nghiên cứu các yếu tố bất định của thông số vận hành để tính toán và phân tích chế độ làm việc của hệ thống điện. Tác giả: Lê Đình Dương*; Ngô Văn Dưỡng, Nguyễn Thị Ái Nhi, Huỳnh Văn Kỳ. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Số: Số 05(90).2015. Trang: 39. Năm 2015.
(Sep 24 2015 10:04AM)
[8]Bài báo: ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA TRUNG TÂM NHIỆT ĐIỆN DUYÊN HẢI ĐẾN KHẢ NĂNG ỔN ĐỊNH CỦA HỆ THỐNG ĐIỆN VIỆT NAM . Tác giả: PGS.TS. Ngô Văn Dưỡng*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 06(91).2015. Năm 2015. (Sep 30 2015 3:40PM)
[9]Bài báo: Nghiên cứu xây dựng chương trình tính toán đẳng trị sơ đồ bằng thuật toán loại trừ Gauss. Tác giả: ThS. Phạm Văn Kiên*; PGS.TS. Ngô Văn Dưỡng; TS. Lê Đình Dương. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 06(91).2015. Trang: 29. Năm 2015. (Sep 30 2015 3:40PM)
[10]Bài báo: NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG THIẾT BỊ TCPAR ĐIỀU KHIỂN DÒNG CÔNG SUẤT ĐỂ HẠN CHẾ QUÁ TẢI TRÊN ĐƯỜNG DÂY TRUYỀN TẢI 220KV THUỘC HỆ THỐNG ĐIỆN MIỀN BẮC VIỆT NAM. Tác giả: PGS.TS. Ngô Văn Dưỡng*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 5(78).2014. Trang: 22. Năm 2014. (Sep 19 2014 9:38AM)
[11]Bài báo: Vai trò của bộ PSS trong việc nâng cao khả năng ổn định cho nhà máy thủy điện Sông Tranh 2 trong các trường hợp sự cố. Tác giả: PGS.TS. Ngô Văn Dưỡng*; Nguyễn Phi Long
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 3(76).2014. Trang: 24. Năm 2014. (Jun 11 2014 8:26AM)
[12]Bài báo: Giải pháp tiết kiệm điện cho Nhà máy sợi số 1, Công ty cổ phần dệt may Nha Trang. Tác giả: PGS.TS. Ngô Văn Dưỡng*
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 1(74).2014-Quyển 1. Trang: 18. Năm 2014. (May 6 2014 5:00PM)
[13]Bài báo: Nghiên cứu xây dựng chương trình giám sát đặc tính phân bố điện áp và dòng điện trên các đường dây truyền tải 500kV thuộc Hệ thống điện Việt Nam giai doạn đến năm 2015. Tác giả: Ngô Văn Dưỡng. Tạp chí KH&CN -ĐHĐN số 5(46)/2011, tháng 09/2011. Số: 5(46)/2011. Trang: 40 - 46. Năm 2011. (Dec 26 2012 11:24AM)
[14]Bài báo: Quan hệ công suất phản kháng và điện áp tại nút phụ tải - Ứng dụng để đánh giá ổn định điện áp hệ thống điện 500kV Việt Nam. Tác giả: Đinh Thành Việt, Ngô Văn Dưỡng, Lê Hữu Hùng, Trần Hồng Quân
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 75/2010. Trang: 55-61. Năm 2010.
(Mar 4 2011 5:55PM)
[15]Bài báo: Nghiên cứu xây dựng chương trình tính toán lựa chọn mô hình dự báo phụ tải điện năng. Tác giả: Ngô Văn Dưỡng, Trần Hoàng Sơn. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: 3(38)/2010. Trang: 17-22. Năm 2010.
(Mar 4 2011 6:08PM)
[16]Bài báo: Nghiên cứu xây dựng chương trình tính toán lựa chọn vi trí lắp đặt thiết bị SVC cho Hệ thống điện Việt Nam. Tác giả: Ngô Văn Dưỡng, Đinh Thành Việt, Lê Hữu Hùng, Lê Hồng Lâm. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. Số: 4(39)/2010. Trang: 82-87. Năm 2010.
(Mar 4 2011 6:14PM)
[17]Bài báo: Kết hợp sử dụng đường cong PV và QV để phân tích ổn định điện áp Hệ thống điện 500kV Việt Nam. Tác giả: Đinh Thành Việt, Ngô Văn Dưỡng, Lê Hữu Hùng, Nguyễn Tùng Lâm. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 4(39)/2010. Trang: 158-165. Năm 2010.
(Mar 5 2011 8:22AM)
[18]Bài báo: Nghiên cứu ảnh hưởng của các cụm nguồn phát công suất lớn phía Nam đến ổn định của Hệ thống điện Việt Nam. Tác giả: Ngô Văn Dưỡng, Nguyễn Quang Hưng. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 6(40)/2010. Trang: 9-15. Năm 2010. (Mar 14 2011 10:57AM)
[19]Bài báo: Nghiên cứu tính toán lắp đặt thiết bị TCSC hoặc TCPAR kết hợp SVC để nâng cao ổn định điện áp cho HTĐVN giai đoạn đến năm 2020. Tác giả: Ngô Văn Dưỡng, Phạm Châu Tuấn, Lê Quang An. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 5(34)/2009. Trang: 44-49. Năm 2009. (Mar 4 2011 4:33PM)
[20]Bài báo: Xây dựng chương trình vẽ đường cong P-V và xác định điểm sụp đỗ điện áp trong Hệ thống điện. Tác giả: Đinh Thành Việt, Ngô Văn Dưỡng, Lê Hữu Hùng, Ngô Minh Khoa . Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 6(35)/2009. Trang: 30-38. Năm 2009. (Mar 4 2011 5:46PM)
[21]Bài báo: Đánh giá ảnh hưởng của Nhà máy thuỷ điện A Vương đến các chế độ vận hành của Hệ thống điện Việt Nam. Tác giả: Ngô Văn Dưỡng, Nguyễn Duy Dũng. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 2(25)/2008. Trang: 23-29. Năm 2008. (Mar 4 2011 3:53PM)
[22]Bài báo: Nghiên cứu xây dựng chương trình giám sát độ dự trữ ổn định tĩnh cho Hệ thống điện Việt Nam giai đoạn 2015. Tác giả: Ngô Văn Dưỡng. Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật - Học viện kỹ thuật quân sự. Số: 124/III-2008. Trang: 40-47. Năm 2008. (Mar 4 2011 3:39PM)
[23]Bài báo: Nghiên cứu công nghệ điều khiển Hệ thống điện để xây dựng hệ thống điều khiển và giám sát vận hành các trạm biến áp. Tác giả: Ngô Văn Dưỡng, Huỳnh Văn Kỳ, Lê Đình Dương. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 2(25)/2008. Trang: 51-56. Năm 2008. (Mar 4 2011 3:45PM)
[24]Bài báo: Phương pháp tính toán các thông số của đường dây siêu cao áp từ thông số vận hành. Tác giả: Ngô Văn Dưỡng. Tạp chí Khoa học và Công nghệ
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Số: 59/2007. Trang: 45-49. Năm 2007.
(Mar 3 2011 4:41PM)
[25]Bài báo: Lựa chọn sơ đồ treo dây chống sét cho đường dây truyền tải điện. Tác giả: Ngô Văn Dưỡng, Lê Văn Nghiệp. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 1(18)/2007. Trang: 22-26. Năm 2007. (Mar 3 2011 4:47PM)
[26]Bài báo: Nghiên cứu sử dụng thiết bị UPFC để điều khiển dòng công suất trên các đường dây truyền tải thuộc Hệ thống điện Việt Nam. Tác giả: Ngô Văn Dưỡng
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 4(21)/2007. Trang: 45-49. Năm 2007.
(Mar 3 2011 4:55PM)
[27]Bài báo: Tính toán xây dựng mô hình mô phỏng để nghiên cứu các chế độ vận hành của thiết bị UPFC. Tác giả: Ngô Văn Dưỡng, Nguyễn Hồng Việt Phương
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 6(23)/2007. Trang: 19-23. Năm 2007. (Mar 4 2011 8:07AM)
[28]Bài báo: Khảo sát quan hệ công suất tác dụng và điện áp tại nút tải để đánh giá giới hạn ổn định điện áp. Tác giả: Đinh Thành Việt, Ngô Văn Dưỡng, Lê Hữu Hùng . Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Số: 6(23)/2007. Trang: 73-77. Năm 2007.
(Mar 4 2011 8:45AM)
[29]Bài báo: Nghiên cứu xây dựng chương trình điều khiển thiết bị phân phối điện năng bằng máy tính. Tác giả: Ngô Văn Dưỡng. Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: 57/2006. Trang: 64-68. Năm 2006. (Mar 3 2011 4:27PM)
[30]Bài báo: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tải của các đường dây truyền tải điện xoay chiều. Tác giả: Ngô Văn Dưỡng. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 2(10)/2005. Trang: 28-32. Năm 2005. (Mar 3 2011 4:02PM)
[31]Bài báo: Tính toán lựa chọn cấu trúc hợp lý cho lưới phân phối 22kV tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Tác giả: Ngô Văn Dưỡng, Nguyễn Dương Long
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 4(12)/2005. Trang: 22-27. Năm 2005.
(Mar 3 2011 4:19PM)
[32]Bài báo: Xác định nhanh miền làm việc ổn định của Hệ thống điện hợp nhất có đường dây siêu cao áp. Tác giả: Lã Văn Út Ngô Văn Dưỡng. Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: 25-26/2000. Trang: 43-47. Năm 2000. (Mar 3 2011 10:59AM)
[33]Bài báo: Tính toán điện dẫn tác dụng G0 và điện dẫn phản kháng B0 của đường dây siêu cao áp bằng phương pháp thực nghiệm. Tác giả: Ngô Văn Dưỡng. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 7/2000. Trang: 146-151. Năm 2000. (Mar 3 2011 11:01AM)
[34]Bài báo: Đánh giá ổn định của Hệ thống điện hợp nhất qua các tiêu chuẩn thực dụng. Tác giả: Lã Văn Út Ngô Văn Dưỡng. Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: 16/1998. Trang: 09-13. Năm 1998. (Mar 3 2011 10:56AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: A Probabilistic Analysis Approach for Large Power Systems with Renewable Resources. Authors: Van Ky Huynh, Van Duong Ngo, Dinh Duong Le. ICUE 2018 on Green Energy for Sustainable Development (IEEE Xplore), Phuket, Thailand. No: 1. Pages: 1-5. Year 2018. (Nov 15 2018 3:01PM)
[2]Article: Assessing Power System Stability Following Load Changes and Considering Uncertainty. Authors: Van Duong Ngo, Van Kien Pham, Dinh Duong Le, Kim Hung Le, Van Ky Huynh. Engineering, Technology & Applied Science Research (ISI). No: 8. Pages: 2758-2763. Year 2018. (Nov 15 2018 2:47PM)
[3]Article: Probabilistic Power Flow Methodology for Large-Scale Power Systems Incorporating Renewable Energy Sources. Authors: Van Ky Huynh, Van Duong Ngo, Dinh Duong Le, Nhi Thi Ai Nguyen. Energies 2018 (SCIE). No: 11, Pages: 2624. Pages: 2612-2624. Year 2018. (Nov 15 2018 3:54PM)
[4]Article: A Methodology for Determining Permissible Operating Region of Power Systems According to Conditions of Static Stability Limit. Authors: Van Duong Ngo, Dinh Duong Le, Kim Hung Le, Van Kien Pham and Alberto Berizzi. Energies 2017 (SCIE). No: 10, p.1163-1177. Pages: 1-15. Year 2017. (Nov 15 2018 3:57PM)
[5]Article: Advanced probabilistic power flow methodology for power systems with renewable resources. Authors: Dinh Duong Le, Nhi Thi Ai Nguyen, Van Duong Ngo, and Alberto Berizzi. Turk J Elec Eng & Comp Sci (SCIE). No: 1. Pages: 1-16. Year 2016. (Nov 15 2018 4:00PM)
[6]Article: An Enhancement to Cumulant-based Probabilistic Power Flow Methodologies. Authors: Duong D. Le, Kien V. Pham, Duong V. Ngo, Ky V. Huynh, Nhi T. A. Nguyen, and Alberto Berizzi. In Proceedings of Smart Grid Technologies - Asia (ISGT ASIA), IEEE. No: 1. Pages: 1-5. Year 2015. (Nov 15 2018 4:02PM)
  
 Sách và giáo trình
(Mar 5 2011 8:27AM)
[1]Nhà máy thuỷ điện Chủ biên: Lã Văn Út. Đồng tác giả: Lã Văn Út, Đặng Quốc Thống, Ngô Văn Dưỡng. Nơi XB: Khoa học và kỹ thuật. Năm 2007.
  
 Hướng dẫn Sau đại học
SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Huỳnh Văn Kỳ
Đề tài: Đánh giá ảnh hưởng của các yếu tố bất định đối với sự làm việc an toàn của Hệ thống điện Việt Nam
Trách nhiệm: Hướng dẫn 1

 Tiến sĩ

 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

 2015

 2020

[2]Phạm Văn Kiên
Đề tài: Nghiên cứu giám sát ổn định Hệ thống điện trong thời gian thực
Trách nhiệm: Hướng dẫn 1

 Tiến sĩ

 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

 2014

 2018

[3]Lê Hữu Hùng
Đề tài: Nghiên cứu ổn định điện áp để ứng dụng trong Hệ thống điện Việt Nam
Trách nhiệm: Hướng dẫn 2

 Tiến sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2008

 2012

[4]Nguyễn Thanh Đức
Đề tài: Nghiên cứu sử dụng các thiết bị FACT để nâng cao độ dự trữ ổn định cho các đường dây truyền tải thuộc hệ thống điện Việt Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2009

 2010

[5]Lê Phú Niên
Đề tài: Nghiên cứu tìm giải pháp thích hợp nhằm nâng cao độ tin cậy vận hành hệ thống điện 110kV khu vực miền Trung

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2009

 2010

[6]Phùng Thị Kim Hoa
Đề tài: Nghiên cứu bù tối ưu trên lưới phân phối 22kV Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2009

 2010

[7]Nguyễn Văn Anh
Đề tài: Nghiên cứu tìm giải pháp vận hành an toàn cho lưới truyền tải 220kV miền Nam giai đoạn 2015-2020

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2009

 2010

[8]Đặng Thanh Bảo
Đề tài: Nghiên cứu tìm giải pháp vận hành an toàn cho lưới truyền tải 110kV-220 kV nam miền Trung và Tây Nguyên giai đoạn 2015-2020

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2009

 2010

[9]Lê Minh Thư
Đề tài: Nghiên cứu xây dựng hệ thống điều khiển và giám sát vận hành trạm biến áp 220 kV Nha Trang bằng máy tính

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2009

 2010

[10]Nguyễn Anh Văn
Đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của Nhà máy thuỷ điện A Lưới đến chế độ làm việc của Hệ thống điện Việt Nam.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2010

[11]Nguyễn Mạnh Thường
Đề tài: Nghiên cứu tính toán lắp đặt thiết bị STATCOM để nâng cao hiệu quả vận hành cho Hệ thống điện truyền tải 500kV Việt Nam đến năm 2015.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2010

[12]Nguyễn Quang Hưng
Đề tài: Nghiên cứu sử dụng TCSC để nâng cao khả năng ổn định động cho Hệ thống điện.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2010

[13]Phan Thị Hồng Phượng
Đề tài: Nghiên cứutính toán bù công suất phản kháng để nâng cao hiệu quả vận hành cho lưới phân phối 22kV Tỉnh Quảng Trị.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2010

[14]Võ Thị Như Thuỳ
Đề tài: Nghiên cứu sử dụng thiết bị STATCOM nhằm nâng cao khả năng tải của đường dây truyền tải điện xoay chiều

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2008

 2009

[15]Lê Quang An
Đề tài: Nghiên cứu sử dụng thiết bị TCSC để nâng cao khả năng tải của các đường dây truyền tải thuộc hệ thốn điện Việt Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2008

 2008

[16]Phạm Châu Tuấn
Đề tài: Nghiên cứu sử dụng thiết bị TCPAR và QBT để điều khiển các thông số chế độ trên đường dây truyền tải điện xoay chiều

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2008

 2008

[17]Lê Đình Dương
Đề tài: Nghiên cứu công nghệ điều khiển hệ thống điện để xây dựng hệ thống giám sát vận hành các trạm biến áp

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2007

 2008

[18]Nguyễn Duy Dũng
Đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của nhà máy thuỷ điện A Vương đến chế độ làm việc của hệ thống điện Việt Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2007

 2008

[19]Lê Bùi Nam
Đề tài: Nghiên cứu sử dụng DSM trong tính toán thiết kế các công trình cung cấp điện dân dụng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2007

 2008

[20]Phô Ti Nha
Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng thiết bị SVC để ổn định điện áp cho hệ thống điện Nam Lào

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2007

 2008

[21]Nguyễn Đình Chi
Đề tài: Nghiên cứu thiết bị kết nối và trao đổi công suất giữa các hệ thống điện để áp dụng cho hệ thống điện Việt Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2006

 2007

[22]Nguyễn Hồng Sơn
Đề tài: Nghiên cứu xác định độ dự trữ ổn định tĩnh cho hệ thống điện Việt Nam giai đoạn 2015 trong thời gian thực

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2006

 2007

[23]Trần Ngọc Hoàng
Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ điều khiển để cải tạo các trạm biến áp

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2006

 2007

[24]Trần Đình Sơn
Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng thiết bị SVC và TCSC để ổn định điện áp vận hành của các đường dây truyền tải

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2006

 2007

[25]Nguyễn Thanh Lâm
Đề tài: Nghiên cứu khảo sát và điều chỉnh điện áp vận hành của đường dây siêu cao áp

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2005

 2006

[26]Huỳnh Văn Kỳ
Đề tài: Nghiên cứu điều khiển và giám sát vận hành trạm biến áp trung gian bằng máy tính

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2005

 2006

[27]Nguyễn Duy Dũng
Đề tài: Nghiên cứu sử dụng thiết bị UPFC nhằm nâng cao khả năng tải của đường dây truyền tải điện xoay chiều siêu cao áp

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2005

 2006

[28]Nguyễn Dương Long
Đề tài: Nghiên cứu lựa chọn phương án đầu tư máy biến áp 1 pha trong lưới điện phân phối 22kV

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2004

 2005

[29]Lê Văn Nghiệp
Đề tài: Lựa chọn sơ đồ treo dây chống sét cho đường dây truyền tải nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2004

 2005

[30]Trần Quân
Đề tài: Tính toán thông số đường dây truyền tải điện xoay chiều

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2004

 2005

[31]Lê Tấ Minh
Đề tài: Xây dựng chương trình điều khiển và giám sát các thiết bị phân phối điện năng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2003

 2004

[32]Nguyễn Minh Ngọc
Đề tài: Xây dựng miền làm việc cho phép của đường dây truyền tải điện năng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2003

 2004

[33]Trần Minh Tuấn
Đề tài: Tính toán phân tích lựa chọn phương án vận hành thích hợp cho Hệ thống điện Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2003

 2004

  
 Khen thưởng
[1] Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Số: 7125/QĐ-BGD&ĐT-VP. Năm: 2001.
[2] Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Đà Nẵng. Số: 366/QĐ-UB. Năm: 2001.
[3] Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Số: 6704/QĐ-BGDĐT. Năm: 2005.
[4] Kỷ niệm chương vị sự nghiệp giáo dục. Số: 6928/QĐ-BGD&ĐT. Năm: 2005.
[5] Chiến sỹ thi đua cấp Bộ. Số: 1199/QĐ-BGD&ĐT. Năm: 2006.
[6] Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Số: 1056/QĐ-TTg. Năm: 2008.
[7] Chiến sỹ thi đua cấp Bộ. Số: 2725/QĐ-BGD&ĐT. Năm: 2009.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Vận hành Nhà máy thuỷ điện
Ngành: Kỹ thuật điện & điện tử
 2005 Sinh viên đại hocj thuộc chuyên ngành Hệ thống điện
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
 ểnTường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
[2]Hệ thống truyền tải điện đi xa
Ngành: Kỹ thuật điện & điện tử
 2004 Học viên Cao học thuộc chuyên ngành Mạng và Hệ thống điện
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
 ểnTường đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
[3]Hệ thống truyền tải điện xoay chiều linh hoạt - FACT
Ngành: Kỹ thuật điện & điện tử
 2004 Học viên Cao học thuộc chuyên ngành Mạng và Hệ thống điện
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
[4]Phân tích và điều khiển ổn định Hệ thống điện
Ngành: Kỹ thuật điện & điện tử
 2004 Học viên Cao học thuộc chuyên ngành Mạng và Hệ thống điện
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
[5]Mạng và Thiết bị siêu cao áp
Ngành: Kỹ thuật điện & điện tử
 1995 Sinh viên đại hocj thuộc chuyên ngành Điện kỹ thuật  Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
[6]Vận hành Hệ thống điện
Ngành: Kỹ thuật điện & điện tử
 1990 Sinh viên đại hocj thuộc chuyên ngành Điện kỹ thuật
marriage affairs open i want an affair
 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
[7]Phần điện trong Nhà máy điện và Trạm biến áp
Ngành: Kỹ thuật điện & điện tử
 1986 Sinh viên đại học thuộc các chuyên ngành Điện kỹ thuật
walgreens prints coupons open free printable coupons
 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn