Nguyễn Xuân Toản
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 109,935,435

 
Mục này được 54333 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Xuân Toản
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  12/00/1967
Nơi sinh: Thanh Hoá
Quê quán Thanh Hoá
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Xây dựng cầu Đường; Tại: Đại học Xây dựng
Đơn vị công tác: Khoa Xây dựng Cầu - Đường; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2008; Chuyên ngành: Cơ học; Tại: Đại học Đà Nẵng
Chức danh KH:  Phó Giáo sư; công nhận năm: 2013
Dạy CN: Giảng dạy các môn học thuộc ngành Xây dựng như Tin học ứng dụng trong xây dựng, Phương pháp số, Phương pháp PTHH, Dao động kỹ thuật công trình xây dựng; các môn học thuộc chuyên ngành Cầu đường như Cầu thép, Cầu bê tông, Xây dựng Cầu, Kết cấu và công nghệ mới trong cầu BTCT.
Lĩnh vực NC: Động lực học công trình xây dựng
Động lực học công trình xây dựng; Ứng dụng tin học và công nghệ mới trong xây dựng
Ngoại ngữ: Nga, Anh
Địa chỉ liên hệ: 31 Đức Lợi 1, Phường Thuận Phước, Quận Hải Châu TP Đà Nẵng
Điện thoại: 05113899565; Mobile: 0973779988
Email: nguyenxuantoan2007@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Giảng dạy tại Khoa Xây dựng và Khoa Xây dựng Cầu Đường, Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng từ năm 1990 đến nay
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu xác định hệ số động lực trong cầu dây văng do hoạt tải gây ra bằng phương pháp số và đo đạc thực nghiệm áp dụng cho các công trình cầu ở thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: PGS.TS. Nguyễn Xuân Toản. Thành viên: TS. Cao Văn Lâm, TS. Nguyễn Duy Thảo, TS. Trần Văn Đức, ThS. Mã Văn Lộc. Mã số: B2016-ĐNA-09. Năm: 2018. (Oct 12 2018 10:49AM)
[2] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu ảnh hưởng của lực hãm xe ô tô di động trên cầu đến dao động của cầu dây văng. Chủ nhiệm: Nguyễn Xuân Toản. Mã số: B2009-ĐN02-48. Năm: 2010. (Aug 23 2011 10:45AM)
[3] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu xây dựng phần mềm phân tích tương tác động lực học giữa cầu dây văng và đoàn tải trọng di động mô hình 2 khối lượng. Chủ nhiệm: Nguyễn Xuân Toản. Mã số: SĐH07-NCS-01. Năm: 2008. (Aug 23 2011 10:37AM)
[4] Đề tài Khác: Phân tích dao động cầu dây văng dưới tác dụng của tải trọng di động (Luận án tiến sĩ). Chủ nhiệm: Nguyễn Xuân Toản. Mã số: 457/QD-DHDN. Năm: 2007. (Aug 23 2011 10:43AM)
[5] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu ảnh hưởng của độ cứng gối cầu đến sự phân bố ứng suất biến dạng trong cầu dây văng. Chủ nhiệm: Nguyễn Xuân Toản. Thành viên: . Mã số: B2003-15-33. Năm: 2004. (Aug 23 2011 10:36AM)
[6] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu trạng thái ứng suất biến dạng và lựa chọn sơ đồ hợp lý của cầu dây văng 3 nhịp có trụ neo tăng cường. Chủ nhiệm: Nguyễn Xuân Toản. Mã số: B2000-15-46. Năm: 2000. (Aug 23 2011 10:34AM)
[7] Đề tài cấp ĐHĐN: Tính toán cầu dây văng theo sơ đồ không biến dạng chịu tác dụng của tải trọng thẳng đứng, thay đổi nhiệt độ và điều chỉnh ứng suất. Chủ nhiệm: Nguyễn Xuân Toản. Mã số: 2198/ĐHĐN-KH. Năm: 1998. (Aug 23 2011 10:32AM)
[8] Đề tài cấp ĐHĐN: Tính toán cầu dầm thép liên hợp với bản bê tông cốt thép theo phương pháp tương đương năng lượng và phần tử hữu hạn. Chủ nhiệm: Nguyễn Xuân Toản. Thành viên: . Mã số: 206/ĐHĐN-KH. Năm: 1997. (Aug 23 2011 10:26AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Ứng dụng phương pháp phần tử hữu hạn phân tích hệ số động lực của cầu dầm bê tông cốt thép dưới tác dụng của tải trọng xe thay đổi. Tác giả: Nguyễn Xuân Toản, Nguyễn Thị Kim Loan. TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG. Số: VOL. 20, NO. 4, 2022. Trang: 87-91. Năm 2022. (Jun 16 2023 4:04PM)
[2]Bài báo: Phân tích hệ số động lực của cầu Sông Hàn có xét đến sự thay đổi của tải trọng xe. Tác giả: Nguyễn Xuân Toản, Đặng Công Thuật, Nguyễn Thị Kim Loan, Nguyễn Duy Thảo, Trần Văn Đức. TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG. Số: ISSN 1859-1531 VOL. 19, NO. 4.2, 2021. Trang: 64-68. Năm 2021. (Jun 16 2023 3:04PM)
[3]Bài báo: Ứng dụng phương pháp tương đương năng lượng vào phân tích ứng xử của tấm chịu uốn. Tác giả: Nguyễn Xuân Toản, Nguyễn Thị Kim Loan. TẠP CHÍ XÂY DỰNG VIỆT NAM. Số: 3-2019. Trang: 231-235. Năm 2019. (Jun 16 2023 1:51PM)
[4]Bài báo: Phân tích hệ số động lực trong cầu giàn thép dưới tác dụng của tải trọng xe 3 trục mô hình 2 khối lượng. Tác giả: Nguyễn Xuân Toản , Nguyễn Thị Kim Loan, Nguyễn Duy Thảo. TTCT Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ I về Động lực học và điều khiển, Đà Nẵng 2019. Số: ISBN 978-604-913-966-6. Trang: 30-36. Năm 2019. (Jun 16 2023 2:05PM)
[5]Bài báo: Phân tích hệ số động lực theo các mô hình và các quy trình thiết kế khác nhau. Tác giả: Nguyễn Xuân Toản, Trần Văn Đức, Nguyễn Duy Thảo. TTCT Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ I về Động lực học và điều khiển, Đà Nẵng 2019. Số: ISBN 978-604-913-966-6. Trang: 37-42. Năm 2019. (Jun 16 2023 2:09PM)
[6]Bài báo: Phân tích hệ số động lực cầu dầm bê tông cốt thép tiết diện chữ I được liên tục hóa dưới tác dụng của tải trọng di động. Tác giả: Trần Văn Khánh, Nguyễn Xuân Toản, Trần Văn Đức. TTCT Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ I về Động lực học và điều khiển, Đà Nẵng 2019. Số: ISBN 978-604-913-966-6. Trang: 43-48. Năm 2019. (Jun 16 2023 2:11PM)
[7]Bài báo: Phân tích dao động cầu giàn thép chịu tải trọng xe 3 trục mô hình 2 khối lượng. Tác giả: Nguyễn Xuân Toản, Nguyễn Thị Kim Loan, Nguyễn Duy Thảo. TTCT Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ I về Động lực học và điều khiển, Đà Nẵng 2019. Số: ISBN 978-604-913-966-6. Trang: 49-56. Năm 2019. (Jun 16 2023 2:25PM)
[8]Bài báo: Khảo sát mối quan hệ ba chiều: Vận tốc, tải trọng xe di động và hệ số động lực trong cầu dầm Super T có bản mặt cầu liên tục nhiệt bằng phương pháp số. Tác giả: Nguyễn Xuân Toản, Nguyễn Duy Thảo, và Trần Văn Đức. TTCT Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ I về Động lực học và điều khiển, Đà Nẵng 2019. Số: ISBN 978-604-913-966-6. Trang: 63-67. Năm 2019. (Jun 16 2023 2:35PM)
[9]Bài báo: Phân tích dao động ngẫu nhiên cầu dây văng dưới tác dụng của hoạt tải xe di động trên mặt cầu không bằng phẳng. Tác giả: Nguyễn Xuân Toản, Yukihisa Kuriyama , Nguyễn Duy Thảo. TTCTKH Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ X, Hà Nội, 8-9/12/2017. Số: ISBN 978-604-913-719-8. Trang: 559-566. Năm 2018. (Jun 16 2023 1:30PM)
[10]Bài báo: Phân tích ảnh hưởng của độ cứng lốp và nhíp xe đến dao động cầu dầm liên tục có mặt cầu không bằng phẳng. Tác giả: Nguyễn Xuân Toản, Trần Văn Đức. TTCTKH Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ X, Hà Nội, 8-9/12/2017. Số: ISBN 978-604-913-719-8. Trang: 551-558. Năm 2018. (Jun 16 2023 1:40PM)
[11]Bài báo: Xác định hệ số động lực của cầu dầm Super T có bản liên tục nhiệt do tải trọng di động gây ra bằng phương pháp đo đạc thực nghiệm. Tác giả: Nguyễn Xuân Toản, Nguyễn Duy Thảo, Nguyễn Văn Hoan. Tạp chí Giao thông Vận tải. Số: 08/2017. Trang: 71-74. Năm 2017. (Dec 3 2017 11:09PM)
[12]Bài báo: Phân tích ảnh hưởng độ gồ ghề ngẫu nhiên của mặt cầu đối với hệ số động lực cầu dây văng. Tác giả: Nguyễn Xuân Toản, Nguyễn Duy Thảo. Tạp chí Giao thông Vận tải. Số: 11/2017. Trang: 36-39. Năm 2017. (Dec 3 2017 11:13PM)
[13]Bài báo: Determination of dynamic impact factor for continuous girder bridge due to vehicle braking force with finite element method analysis and experimental investigation. Tác giả: Xuan-Toan Nguyen, Van-Duc Tran. Vietnam Journal of Mechanics. Số: Vol. 39, No. 2 (2017). Trang: 1 – 16. Năm 2017. (Jun 28 2017 12:01PM)
[14]Bài báo: Phân tích hệ số động lực của chuyển vị, mô men uốn và lực cắt trong cầu dầm SuperT có bản mặt cầu liên tục nhiệt do tải trọng di động gây ra bằng phương pháp số. Tác giả: Nguyễn Xuân Toản, Nguyễn Duy Thảo, YUKIHISA KURIYAMA. Tạp chí Giao thông Vận tải. Số: 03/2017. Trang: 42-45. Năm 2017. (Jun 28 2017 11:57AM)
[15]Tham luận: Phân tích hệ số động lực của chuyển vị và mô men uốn trong cầu dầm liên tục do tải trọng di động gây ra bằng phương pháp số. Tác giả: Nguyễn Xuân Toản. TTCT Hội thảo khoa học quốc gia: Hạ tầng giao thông với phát triển bền vững. Trang: 569-575. Năm 2016. (Jun 28 2017 11:42AM)
[16]Tham luận: Phân tích hệ số động lực của chuyển vị và lực cắt trong cầu dầm liên tục do tải trọng di động gây ra bằng phương pháp số. Tác giả: Nguyễn Xuân Toản. TTCT Hội nghị Khoa học toàn quốc lần thứ 2 về Cơ kỹ thuật và Tự động hóa. Trang: 196-202. Năm 2016. (Jun 28 2017 11:49AM)
[17]Bài báo: Áp dụng phương pháp phần tử hữu hạn phân tích tương tác động lực giữa cầu dầm liên tục và xe 3 trục có xét đến lực hãm xe. Tác giả: Nguyễn Xuân Toản, Trần Văn Đức. Tạp chí Giao thông Vận tải. Số: 9/2015. Trang: 35-39. Năm 2015. (Jan 20 2016 9:52AM)
[18]Bài báo: Dynamic interaction between the two-axle vehicle and continuous girder bridge with considering vehicle braking force. Tác giả: Nguyen Xuan Toan. Vietnam Journal of Mechanics. Số: Vol.36, No.1. Trang: 49–60. Năm 2014. (Jun 19 2014 12:10AM)
[19]Bài báo: Phân tích dao động của trụ cầu Sông Hàn chịu va đập của tàu thủyabortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts. Tác giả: Nguyễn Đức Hoàng; TS. Nguyễn Xuân Toản*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 11(84).2014, Quyển 1. Trang: 21-25. Năm 2014. (Feb 25 2015 3:05PM)
[20]Bài báo: Mô hình phần tử hữu hạn và kết quả phân tích số cầu Nhật Lệ 2 tỉnh Quảng Bình dưới tác dụng của tải trọng di động. Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Xuân Toản*; Nguyễn Hữu Tuân. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 11(84).2014, Quyển 1. Trang: 74-78. Năm 2014. (Feb 25 2015 3:05PM)
[21]Bài báo: Phân tích dao động cầu cảng Thọ Quang chịu va đập của tàu thủy. Tác giả: Nguyễn Xuân Toản, Đặng Nguyễn Uyên Phương. Tạp chí KHCN ĐHĐN. Số: 10(71). Trang: 45-49. Năm 2013. (Jun 19 2014 12:24AM)
[22]Tham luận: Tương tác động lực giữa xe ba trục và cầu dầm liên tục có xét đến lực hãm xe. Tác giả: Nguyễn Xuân Toản, Trần Văn Đức. TTCT. Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ 9, 8-9/12/2012, Hà Nội
marriage affairs open i want an affair
. Trang: 572-581. Năm 2013.
(May 21 2013 2:57PM)
[23]Tham luận: Tương tác động lực giữa xe hai trục và cầu dây văng có xét đến lực hãm xe. Tác giả: Nguyễn Xuân Toản. TTCT. Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ 9, 8-9/12/2012, Hà Nội. Trang: 562-571. Năm 2013. (May 21 2013 2:52PM)
[24]Bài báo: Nghiên cứu xác định lực căng cáp trong cầu Sông Hàn thành phố Đà Nẵng bằng phương pháp đo đạc thực nghiệm. Tác giả: Nguyễn Xuân Toản. Tạp chí Giao thông Vận tải. Số: 7. Trang: 16-17&32. Năm 2012. (May 21 2013 2:25PM)
[25]Bài báo: Bending vibrations of beam elements under the effect of moving loads considering the impact of a vehicle braking force. Tác giả: Nguyễn Xuân Toản
marriage affairs open i want an affair
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Vietnam Journal of Mechanics
marriage affairs all wife cheat i want an affair
. Số: Vol.33, No.1(2011). Trang: 27-40. Năm 2011.
(Aug 23 2011 8:13PM)
[26]Bài báo: Ảnh hưởng của tốc độ và khối lượng xe di động đến dao động của cầu dầm liên tục nhiều nhịp. Tác giả: Nguyễn Xuân Toản, Trần Đức Long, Trần Văn Đức
marriage affairs open i want an affair
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Tạp chí Giao thông Vận tải
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 8/2011. Trang: 23-25. Năm 2011.
(Aug 23 2011 8:17PM)
[27]Bài báo: Phân tích hệ số khí động do tải trọng gió gây ra trên mặt cắt ngang dầm chữ nhật bằng mô hình CFD. Tác giả: Nguyễn Duy Thảo, Phan Hoàng Nam, Nguyễn Xuân Toản. Tạp chí Giao thông Vận tải. Số: 9/2011. Trang: 25-27. Năm 2011. (May 21 2013 2:11PM)
[28]Bài báo: Ảnh hưởng của độ cứng và chiều dài kết cấu nhịp đến dao động của cầu dầm liên tục nhiều nhịp dưới tác dụng của tải trọng di động. Tác giả: Nguyễn Xuân Toản, Trần Đức Long, Trần Văn Đức. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại Học Đà Nẵng
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Số: 4(45). Trang: 243-249. Năm 2011.
(Aug 23 2011 8:20PM)
[29]Bài báo: Phân tích ảnh hưởng của hệ cáp liên kết giữa các dây văng xiên đến dao động cầu dây văng dưới tác dụng của tải trọng di động. Tác giả: Nguyễn Xuân Toản. Tạp chí Giao thông Vận tải
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Số: 10/2008. Trang: 34-37. Năm 2008.
(Aug 23 2011 8:08PM)
[30]Bài báo: Ứng dụng phần mềm KC05 vào phân tích tĩnh và dao động cầu dây văng dưới tác dụng của đoàn tải trọng di động. Tác giả: Nguyễn Xuân Toản. Tạp chí Giao thông Vận tải. Số: 05/2008. Trang: 29-32. Năm 2008. (Aug 23 2011 8:03PM)
[31]Tham luận: Phân tích ảnh hưởng của tốc độ và khối lượng của tải trọng di động đến dao động cầu dây văng. Tác giả: Nguyễn Xuân Toản, Phan Kỳ Phùng, Nguyễn Minh Hùng. Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ 8, Hà Nội
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Trang: 281-290. Năm 2007.
(Aug 23 2011 7:57PM)
[32]Bài báo: Dao động uốn của phần tử dầm dưới tác dụng của tải trọng di động - mô hình một khối lượng. Tác giả: Nguyễn Xuân Toản. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại Học Đà Nẵng
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 2(14). Trang: 14-19. Năm 2006.
(Aug 23 2011 11:10AM)
[33]Bài báo: Dao động uốn của phần tử dầm trong phân tích dao động cầu dây văng dưới tác dụng của tải trọng di động- mô hình hai khối lượng. Tác giả: Nguyễn Xuân Toản, Phan Kỳ Phùng. Tạp chí Giao thông Vận tải. Số: 1+2. Trang: 105-107. Năm 2006. (Aug 23 2011 11:12AM)
[34]Tham luận: Thuật toán và chương trình phân tích dao động ngang-dọc của dầm và tháp cầu dây văng dưới tác dụng của đoàn tải trọng di động, mô hình 2 khối lượng. Tác giả: Nguyễn Xuân Toản, Nguyễn Minh Hùng
walgreens prints coupons open free printable coupons
. TTCT. Hội nghị Khoa học Toàn quốc Cơ học Vật rắn Biến dạng lần thứ 8, NXB. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Hà Nội. Trang: 834-843. Năm 2006. (Aug 23 2011 11:15AM)
[35]Tham luận: Dao động phi tuyến của phần tử cáp và ứng dụng trong phân tích dao động của cầu dây văng dưới tác dụng của đoàn tải trọng di động. Tác giả: Nguyễn Xuân Toản, Phan Kỳ Phùng. TT Hội nghị Khoa học Toàn quốc về Cơ kỹ thuật và Tự động hoá, NXB. Bách Khoa Hà Nội
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Trang: 281-290. Năm 2006.
(Aug 23 2011 7:54PM)
[36]Bài báo: Ứng dụng phương pháp phần tử hữu hạn trong phân tích động cầu dây văng. Tác giả: Nguyễn Xuân Toản, Nguyễn Duy Bảo. Tạp chí Giao thông Vận tải
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: 12/2003. Trang: 57-58. Năm 2003.
(Aug 23 2011 11:08AM)
[37]Bài báo: Ứng dụng tin học trong tính toán cầu dây văng. Tác giả: Nguyễn Xuân Toản
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Giao thông Vận tải. Số: 12/1998. Trang: 60-62. Năm 1998. (Aug 23 2011 11:02AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Vibration and Dynamic Impact Factor Analysis of the Steel Truss Bridges Subjected to Moving Vehicles. Authors: Toan Nguyen-Xuan, Loan Nguyen-Thi-Kim, Thao Nguyen-Duy, Duc Tran-Van. Modern Mechanics and Applications. Lecture Notes in Mechanical Engineering. Springer, Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-16-3239-6_39. No: ISBN 978-981-16-3238-9. Pages: pp 522–536. Year 2022. (Jun 16 2023 4:28PM)
[2]Article: Dynamic Impact Factor Analysis of the Prestressed Reinforced Concrete Girder Bridges Subjected to Random Vehicle Load. Authors: Toan Nguyen-Xuan, Thuat Dang-Cong, Loan Nguyen-Thi-Kim, and Thao Nguyen-Duy. Advances in Asian Mechanism and Machine Science. ASIAN MMS 2021. Mechanisms and Machine Science, vol 113. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-91892-7_73. No: ISBN 978-3-030-91892-7. Pages: pp 764–774. Year 2022. (Jun 16 2023 4:36PM)
[3]Article: Application of Finite Element Method to Analyze the Vibration and Dynamic Impact Factor of Displacement in I-Girder Bridge with Link Slab Due to Random Vehicle Load. Authors: Toan Nguyen-Xuan, Thuat Dang-Cong, Loan Nguyen-Thi-Kim, and Thao Nguyen-Duy. Advances in Asian Mechanism and Machine Science. ASIAN MMS 2021. Mechanisms and Machine Science, vol 113. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-91892-7_78. No: ISBN 978-3-030-91892-7. Pages: pp 814–824. Year 2022. (Jun 16 2023 4:42PM)
[4]Article: Effects of Random Road Roughness on Dynamic Impact Factor of Cable-Stayed Bridge Subjected to Moving Vehicle. Authors: Xuan-Toan Nguyen, Duy-Thao Nguyen, Van-Duc Tran, and Thi-Kim-Loan Nguyen. Emerging Technologies and Applications for Green Infrastructure. Lecture Notes in Civil Engineering, vol 203. Springer, Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-16-7160-9_14. No: ISBN 978-981-16-7160-9. Pages: pp 147–156. Year 2021. (Jun 16 2023 4:48PM)
[5]Article: Effects of Random Road Roughness on Dynamic Impact Factor of Multi-span Super T Girder Bridge with Link Slab due to Moving Vehicles. Authors: Xuan-Toan Nguyen , Duy-Thao Nguyen. Innovation for Sustainable Infrastructure. Lecture Notes in Civil Engineering, vol 54. Springer, Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-15-0802-8_12. No: ISBN 978-981-15-0802-8. Pages: 99-104. Year 2020. (Jun 16 2023 2:48PM)
[6]Article: Analysis of Dynamic Impact Factors of Bridge Due to Moving Vehicles Using Finite Element Method. Authors: T. Nguyen-Xuan, Y. Kuriyama, T. Nguyen-Duy. Lecture Notes in Mechanical Engineering. Springer, Singapore (Indexed by SCOPUS). No: ISBN 978-981-10-7149-2 (https://doi.org/10.1007/978-981-10-7149-2_77). Pages: 1105-1119. Year 2018. (Oct 12 2018 10:37AM)
[7]Article: Stationary Random Vibration Analysis of Dynamic Vehicle-Bridge Interaction Due to Road Unevenness. Authors: T. Nguyen-Xuan,Y. Kuriyama, T. Nguyen-Duy. Lecture Notes in Mechanical Engineering. Springer, Singapore (Indexed by SCOPUS). No: ISBN 978-981-10-7149-2 (https://doi.org/10.1007/978-981-10-7149-2_78). Pages: 1121-1138. Year 2018. (Oct 12 2018 10:33AM)
[8]Article: Random Dynamic Response Analysis of Bridge Subjected to Moving Vehicles. Authors: Xuan-Toan Nguyen, Kuriyama Yukihisa, Duy-Thao Nguyen. International Journal of Engineering Research & Technology. No: ISSN: 2278-0181, Vol.6 Issue 06, June – 2017. Pages: 1111-1118. Year 2017. (Oct 12 2018 10:28AM)
[9]Article: An Investigation on the Dynamic Response of Cable Stayed Bridge with Consideration of Three-Axle Vehicle Braking Effects. Authors: Xuan-Toan Nguyen, Van-Duc Tran, and Nhat-Duc Hoang. Journal of Computational Engineering. No: Volume 2017, Article ID 4584657. Pages: 13 pages. ISSN: 2314-6443. Year 2017. (Jun 28 2017 12:06PM)
[10]Article: A Study on the Dynamic Interaction between Three-Axle Vehicle and Continuous Girder Bridge with Consideration of Braking Effects. Authors: Xuan-Toan Nguyen, Van-Duc Tran, and Nhat-Duc Hoang. Journal of Construction Engineering. No: Volume 2017, Article ID 9293239, ISSN: 2314-5986. Pages: 12 pages. Year 2017. (Jun 28 2017 12:10PM)
[11]Presentations: Control of cable vibration using friction damper with consideration of bending stiffness. Authors: Duy-Thao Nguyen, Xuan-Toan Nguyen. Proceedings of the 16th Asia Pacific Vibration Conference. Pages: 767-773. Year 2015. (Jan 20 2016 10:15AM)
[12]Presentations: Vehicle-Cable stayed bridge Dynamic Interaction considering the vehicle braking effects using the Finite Element Methodwalgreens prints coupons rx coupons printable free printable couponscvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards. Authors: Xuan-Toan Nguyen, Van-Duc Tran. Proceedings of the 16th Asia Pacific Vibration Conference
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Pages: 260-267. Year 2015.
(Jan 20 2016 10:21AM)
[13]Presentations: Determination of Dynamic Impact Factor for Continuous bridge and Cable-stayed bridge due to vehicle braking force with experimental investigation. Authors: Xuan-Toan Nguyen, Van-Duc Tran. Proceedings of the 16th Asia Pacific Vibration Conference. Pages: 196-203. Year 2015. (Jan 20 2016 10:26AM)
[14]Presentations: A finite element model of vehicle - cable stayed bridge interaction considering braking and accelerationmarriage affairs all wife cheat i want an affair. Authors: Toan Xuan Nguyen, Duc Van Trancvs weekly sale cvs print prescription savings cards. The 2014 World Congress on Advances in Civil, Environmental, and Materials Research. Busan, Korea. Pages: p.109, (20p.). Year 2014. (Nov 27 2014 7:46AM)
[15]Presentations: Non-linear vibration of cable element and applications in analysing the vibration of cable-stayed bridges under moving loads. Authors: N. X. Toan, P. K. Phùng
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. International Conference on Modern Design, Construction and Maintenance of Structures, Hanoi Vietnam
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Pages: 37-43. Year 2007.
(Aug 23 2011 8:06PM)
  
 Sách và giáo trình
[1]Thiết kế và thi công cầu dầm thép Chủ biên: PGS.TS. Nguyễn Xuân Toản. Đồng tác giả: TS. Nguyễn Văn Mỹ. Nơi XB: NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT. Năm 2022.(Jun 16 2023 11:30AM)
[2]Thiết kế cầu thép Chủ biên: Nguyễn Xuân Toản. Đồng tác giả: Nguyễn Xuân Toản, Nguyễn Văn Mỹ. Nơi XB: Nhà xuất bản Xây dựng. Năm 2010.(Aug 23 2011 8:24PM)
  
 Hướng dẫn Sau đại học
SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Nguyễn Duy Thảo
Đề tài: Nghiên cứu dao động ngẫu nhiên của cầu dây văng dưới tác dụng của tải trọng di động
Trách nhiệm: Hướng dẫn 1

 Tiến sĩ

 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

 2014

 2018

[2]Mai Phương Toàn
Đề tài: Phân tích ổn định tường vây tầng ngầm thuộc dự án khu phức hợp Bạch Đằng có xét tải trọng động đất

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa

 2014

 2015

[3]Võ Hà Tuấn
Đề tài: Phân tích kết cấu khung dầm bê tông cốt thép ứng lực trước có xét đến ảnh hưởng của lực căng cáp

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa

 2014

 2015

[4]Trần Văn Đức
Đề tài: Nghiên cứu dao động cầu dây văng dưới tác dụng của tải trọng di động có xét đến tốc độ thay đổi và lực hãm xe
Trách nhiệm: Hướng dẫn 1

 Tiến sĩ

 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

 2011

 2015

[5]Mai Thị Mỵ Tra
Đề tài: Nghiên cứu dao động của hệ dầm cầu trục nhà công nghiệp trong quá trình vận hành cầu trục

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa

 2014

 2014

[6]Phan Xuân Bình
Đề tài: Nghiên cứu dao động của nhà cao tầng dưới tác dụng của tải trọng động đất có xét đến ảnh hưởng của vách

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa

 2014

 2014

[7]Phan Quang Bình
Đề tài: Nghiên cứu dao động của cầu dầm liên tục dưới tác dụng của tải trọng xe di động có xét đến lực hãm xe

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa

 2014

 2014

[8]Trần Hoài Nam
Đề tài: Nghiên cứu nâng cấp khả năng chịu tải siêu trường siêu trọng cho cầu Đỏ QL1A

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa

 2014

 2014

[9]Nguyễn Hữu Tuân
Đề tài: Nghiên cứu dao động của cầu Nhật Lệ 2 Quảng Bình dưới tác dụng của tải trọng di động 

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa

 2014

 2014

[10]Trần Thị Hồng Hà
Đề tài: Nghiên cứu diễn biến nội lực của cầu Nhật Lệ 2 Quảng Bình có kể đến ảnh hưởng của điều chỉnh nội lực và quá trình thi công

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa

 2014

 2014

[11]Đoàn Ngọc Quang
Đề tài: Nghiên cứu dao động của cầu Nhật Lệ 2 Quảng Bình chịu tải trọng động đất

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa

 2013

 2013

[12]Lê Chí Phát
Đề tài: Nghiên cứu dao động của nhà cao tầng dưới tác dụng của tải trọng động đất

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa

 2013

 2013

[13]Sounthala Souvannavong
Đề tài: Gia cường cầu dầm thép bằng hệ cáp dự ứng lực căng ngoài

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa

 2013

 2013

[14]Phạm Duy Đông
Đề tài: Gia cường cầu giàn thép bằng hệ cáp dự ứng lực căng ngoài

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa

 2013

 2013

[15]Trần Văn Hoành
Đề tài: Nghiên cứu diễn biến nội lực và độ võng trong cầu Nguyễn Tri Phương thi công theo công nghệ đúc hẫng có xét đến tải trọng thứ cấp

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa

 2013

 2013

[16]Nguyễn Đức Hoàng
Đề tài: Nghiên cứu hiệu ứng va chạm tàu vào trụ cầu Sông Hàn thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Trường Đại Học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng

 2012

 2012

[17]Đặng Nguyễn Uyên Phương
Đề tài: Nghiên cứu dao động của cầu cảng Thọ Quang thành phố Đà Nẵng khi chịu va đập của tàu thủy

 Thạc sĩ

 Trường Đại Học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng

 2012

 2012

[18]Trần Đức Long
Đề tài: Phân tích dao động của cầu dầm liên tục dưới tác dụng của tải trọng di động

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Xây dựng

 2010

 2010

  
 Giải thưởng khoa học, phát minh và sáng chế
SttTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
[1] Thành tích đóng góp xuất sắc trong công tác xây dựng tổ chức và hoạt động hội

 Khoa học công nghệ

 2009

 04/KT

 Hội Khoa học Kỹ thuật Cầu đường Việt Nam

[2] Thành tích đóng góp trong hoạt động khoa học công nghệ giai đoạn 2001-2005

 Khoa học công nghệ

 2007

 07/QD/BDG&DT

 Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

[3] Bản quyền phần mềm lập và quản lý các hồ sơ dự toán, quyết toán và giá thầu trong xây dựng

 Khoa học công nghệ

 2000

 58 VH/BQ

 Cục Bản quyền Tác giả - Bộ Văn hóa Thông tin

abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
[4] Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học

 Kỹ thuật

 1990

 2015/QDKT

 Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

marriage affairs open i want an affair
viagra coupon 2016 softballspa.com discount coupons for viagra
  
 Khen thưởng
[1] Bằng khen của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Thành tích trong giảng dạy năm 1998-1999. Số: 5946/GD-ĐT. Năm: 1999.
[2] Bằng khen của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Thành tích trong giảng dạy năm 1999-2000. Số: 1306/GD-ĐT. Năm: 2001.
[3] Bằng khen của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Thành tích trong hoạt động khoa học công nghệ 05 năm 2001-2005. Số: 07/QĐ&BGD-ĐT. Năm: 2007.
[4] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở liên tục từ năm học 2007-2008 đến năm 2014-2015. Năm: 2007-2015.
[5] Bằng khen của Hội Khoa học Kỹ thuật Cầu đường Việt Nam về Thành tích trong công tác của hội. Số: 04 KT. Năm: 2009.
[6] Bằng khen của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Thành tích trong giảng dạy năm 2009-2010. Số: 1109/QĐ-BGD ĐT. Năm: 2011.
[7] Chiến sĩ thi đua cấp Bộ năm 2009-2010. Số: 6156/QĐ-BGDĐT. Năm: 2011.
[8] Bằng khen của Thủ Tướng Chính Phủ về thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2008-2009 đến năm học 2012-2013. Số: 2319/QĐ-TTg. Năm: 2013.
[9] Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục. Số: 1720/QĐ-BGDĐT. Năm: 2015.
[10] Bằng khen của Hội Cơ Học Việt Nam. Số: 16-2023/QĐ-HCH. Năm: 2023.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn