TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
75,104,053
 
Thông báo: Hiện nay, Tổ Quản trị Mạng Thông tin phối hợp với Ban Khoa học Công nghệ và Môi trường - ĐHĐN đã tiến hành đưa Lý lịch Khoa học của tất cả các giảng viên thuộc ĐHĐN lên mạng UDN. Để bổ sung thông tin hoặc cập nhất mới Lý lịch Khoa hoc, Quý thầy cô vui lòng liên hệ với Tổ Quản trị Mạng Thông tin - ĐHĐN hoặc (đăng ký) để nhận được Username và Password. Do yêu cầu về tính bảo mật, mong Quý thầy cô thông cảm.
Chú ý: Để xem lại phần lý lịch khoa học cũ, Quý thầy cô hãy vào mục tìm kiếm để tìm, trong phần này chỉ xuất hiện những thầy cô có bổ sung phần lý lịch khoa học năm 2010.

Tổ Quản trị Mạng Thông tin ĐHĐN

Địa chỉ: Số 41 Lê Duẩn - Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: 0236. 3817 533

Email: udn.it@ud.edu.vn; dqtrung@ud.edu.vn

 Danh sách này có 1728 người
TS. Nguyễn Đức Hiển
Khoa Khoa học máy tính
Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn
ThS. Nguyễn Hữu Hiển
Trung tâm Đào tạo Thường xuyên
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
TS. Nguyễn Văn Hiện
Khoa Tiếng Nga
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Bùi Trung Hiệp
Khoa Quản trị Kinh doanh
Trường Đại học Kinh tế
ThS. Đoàn Trần Hiệp
Khoa Kiến trúc
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Lê Minh Hiệp
Phòng KT & ĐBCLGD
Trường Đại học Ngoại Ngữ
TS. Nguyễn Hiệp
Ban Kế hoạch Tài chính
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
TS. Bùi Quang Hiếu
Khoa Xây dựng Dân dụng - Công nghiệp
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Đặng Trần Minh Hiếu
Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh
Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
Đặng Văn Hiếu
Phòng công tác Sinh viên
Trường Đại học Kinh tế
ThS. Đinh Ngọc Hiếu
Khoa Xây dựng Dân dụng - Công nghiệp
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Hồ Phan Hiếu
Văn phòng ĐHĐN
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
TS. Lê Minh Hiếu
Khoa Kinh tế
Trường Đại học Kinh tế
TS. Lê Trung Hiếu
Khoa Kinh tế
Trường Đại học Kinh tế
TS. Nguyễn Hoàng Trung Hiếu
Khoa Hóa
Trường Đại học Bách Khoa
PGS.TS. Nguyễn Hữu Hiếu
Ban Giám hiệu
Trường Đại học Bách Khoa
PGS.TS. Nguyễn Văn Hiếu
Khoa Vật lý
Trường Đại học Sư phạm
TS. Nguyễn Văn Hiếu
Khoa Điện tử Viễn thông
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Trần Hoàng Hiếu
Khoa Thống kê - Tin học
Trường Đại học Kinh tế
ThS. Trần Phan Hiếu
Khoa Giáo dục chính trị
Trường Đại học Sư phạm
TS. Trịnh Trung Hiếu
Khoa Điện
Trường Đại học Bách Khoa
TS. Nguyễn Văn Hiệu
Khoa Công nghệ Thông tin
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Đỗ Thị Như Hoa
Phòng Hành chính
Viện nghiên cứu và đào tạo Việt - Anh
ThS. Đỗ Thị Tuyết Hoa
Khoa Công nghệ Thông tin
Trường Đại học Bách Khoa
PGS.TS. Hoàng Phương Hoa
Khoa Xây dựng Cầu - Đường
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Lê Thị Ngọc Hoa
Khoa Lý luận Chính trị
Trường Đại học Kinh tế
ThS. Ngô Thị Ngọc Hoa
Ban Hợp tác Quốc tế
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
Nguyễn Thị Hoa
Tổ chức hành chính
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Nguyễn Thị Hoa
Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh
Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
PGS.TS. Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
Khoa Tiếng Anh
Trường Đại học Ngoại Ngữ
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn