TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
75,104,053
 
Thông báo: Hiện nay, Tổ Quản trị Mạng Thông tin phối hợp với Ban Khoa học Công nghệ và Môi trường - ĐHĐN đã tiến hành đưa Lý lịch Khoa học của tất cả các giảng viên thuộc ĐHĐN lên mạng UDN. Để bổ sung thông tin hoặc cập nhất mới Lý lịch Khoa hoc, Quý thầy cô vui lòng liên hệ với Tổ Quản trị Mạng Thông tin - ĐHĐN hoặc (đăng ký) để nhận được Username và Password. Do yêu cầu về tính bảo mật, mong Quý thầy cô thông cảm.
Chú ý: Để xem lại phần lý lịch khoa học cũ, Quý thầy cô hãy vào mục tìm kiếm để tìm, trong phần này chỉ xuất hiện những thầy cô có bổ sung phần lý lịch khoa học năm 2010.

Tổ Quản trị Mạng Thông tin ĐHĐN

Địa chỉ: Số 41 Lê Duẩn - Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: 0236. 3817 533

Email: udn.it@ud.edu.vn; dqtrung@ud.edu.vn

 Danh sách này có 1709 người
Nguyễn Phú Hoàng
Khoa Kỹ thuật Xây Dựng
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
Phan Thanh Hoàng
Ban Cơ sở vật chất
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
ThS. Tôn Nữ Duy Hoàng
Phòng Khảo thí và ĐBCL
Trường Đại học Sư phạm
TS. Trần Lê Nhật Hoàng
Khoa Sư phạm Công nghiệp
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
TS. Trần Ngọc Hoàng
Khoa Cơ khí
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
TS. Trần Thị Hoàng
Tổ bộ môn
Khoa Y Dược
TS. Võ Đức Hoàng
Khoa Công nghệ Thông tin
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Võ Đức Hoàng
Khoa Xây dựng Cầu - Đường
Trường Đại học Bách Khoa
Hồ Minh Hoành
Phòng Khoa học và HTQT
Trường Đại học Sư phạm
TS. Trần Đức Học
Chuyển công tác
Chuyển công tác
ThS. Đặng Quốc Hoè
Phòng Khảo thí và ĐBCL
Trường Đại học Sư phạm
TS. Nguyễn Thanh Hội
Khoa Công nghệ Hóa học - Môi trường
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
ThS. Lê Văn Hợi
Khoa Xây dựng Công trình thủy
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Lê Thị Bích Hồng
Khoa Tin học
Trường Đại học Sư phạm
ThS. Nguyễn Mạnh Hồng
Khoa Lịch sử
Trường Đại học Sư phạm
ThS. Nguyễn Thị Hồng
Khoa Toán
Trường Đại học Sư phạm
TS. Nguyễn Thị Khánh Hồng
Phòng QLKH & HTQT
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
KS. Nguyễn Thị Thu Hồng
Khoa Hóa học
Trường Đại học Sư phạm
TS. Phan Thị Thanh Hồng
Khoa Kinh doanh quốc tế
Trường Đại học Kinh tế
TS. Trần Thị Hồng
Khoa Vật lý
Trường Đại học Sư phạm
KS. Trần Thị Kim Hồng
Khoa Công nghệ Hóa học
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
ThS. Võ Đình Hợp
Khoa Giáo dục thể chất
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
ThS. Bùi Thanh Huân
Khoa Kinh doanh quốc tế
Trường Đại học Kinh tế
TS. Nguyễn Đình Huấn
Khoa Môi trường
Trường Đại học Bách Khoa
CN. Nguyễn Đức Huấn
Khoa Giáo dục thể chất
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
Nguyễn Thị Kim Huệ
Trung tâm Thể thao
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
CN. Trần Văn Huệ
Trung tâm Thể thao
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
ThS. Bùi Văn Hùng
Khoa Cơ khí
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
ThS. Đào Thanh Hùng
Khoa Cơ khí
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
ThS. Đỗ Quốc Hùng
Khoa Giáo dục thể chất
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn