TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
86,215,423
 
Thông báo: Hiện nay, Tổ Quản trị Mạng Thông tin phối hợp với Ban Khoa học Công nghệ và Môi trường - ĐHĐN đã tiến hành đưa Lý lịch Khoa học của tất cả các giảng viên thuộc ĐHĐN lên mạng UDN. Để bổ sung thông tin hoặc cập nhất mới Lý lịch Khoa hoc, Quý thầy cô vui lòng liên hệ với Tổ Quản trị Mạng Thông tin - ĐHĐN hoặc (đăng ký) để nhận được Username và Password. Do yêu cầu về tính bảo mật, mong Quý thầy cô thông cảm.
Chú ý: Để xem lại phần lý lịch khoa học cũ, Quý thầy cô hãy vào mục tìm kiếm để tìm, trong phần này chỉ xuất hiện những thầy cô có bổ sung phần lý lịch khoa học năm 2010.

Tổ Quản trị Mạng Thông tin ĐHĐN

Địa chỉ: Số 41 Lê Duẩn - Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: 0236. 3817 533

Email: udn.it@ud.edu.vn; dqtrung@ud.edu.vn

 Danh sách này có 1807 người
Bùi Thị Hoài
Văn phòng Công Đoàn ĐHĐN
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
Lê Văn Hoài
Phòng Tổ chức - Hành chính
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
ThS. Nguyễn Hoài
Khoa Cơ khí
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
TS. Nguyễn Thanh Hoài
Khoa Kinh tế số & thương mại điện tử
Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn
ThS. Nguyễn Thị Thúy Hoài
Khoa Điện - Điện tử
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
Nguyễn Thị Xuân Hoài
Khoa Vật lý
Trường Đại học Sư phạm
TS. Trịnh Sơn Hoan
Khoa Lý luận Chính trị
Trường Đại học Kinh tế
ThS. Nguyễn Văn Hoàn
Khoa Lý luận Chính trị
Trường Đại học Kinh tế
ThS. Trần Thị Hoàn
Ban Khoa học Công nghệ & Môi trường
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
TS. Đặng Kim Hoàng
Khoa Hóa
Trường Đại học Bách Khoa
TS. Dương Anh Hoàng
Khoa Kinh tế Chính trị
Trường Đại học Kinh tế
TS. Hà Văn Hoàng
Khoa Tâm lý Giáo dục
Trường Đại học Sư phạm
ThS. Lê Đình Hoàng
Khoa Giáo dục Mầm non
Trường Đại học Sư phạm
Lê Hoàng
Phòng Kế hoạch - Tài chính
Trường Đại học Sư phạm
ThS. Mã Phước Hoàng
Khoa Công nghệ Nhiệt - Điện lạnh
Trường Đại học Bách Khoa
TS. Nguyễn Minh Hoàng
Khoa Hóa
Trường Đại học Bách Khoa
Nguyễn Phú Hoàng
Khoa Kỹ thuật Xây Dựng
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
TS. Nguyễn Tiên Hoàng
Khoa Hóa học
Trường Đại học Sư phạm
Phan Thanh Hoàng
Ban Cơ sở vật chất
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
ThS. Tôn Nữ Duy Hoàng
Phòng Khảo thí và ĐBCL
Trường Đại học Sư phạm
TS. Trần Lê Nhật Hoàng
Khoa Sư phạm Công nghiệp
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
TS. Trần Ngọc Hoàng
Khoa Cơ khí
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
TS. Trần Thị Hoàng
Tổ bộ môn
Khoa Y Dược
TS. Võ Đức Hoàng
Khoa Công nghệ Thông tin
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Võ Đức Hoàng
Khoa Xây dựng Cầu - Đường
Trường Đại học Bách Khoa
Hồ Minh Hoành
Phòng Khoa học và HTQT
Trường Đại học Sư phạm
TS. Trần Đức Học
Chuyển công tác
Chuyển công tác
ThS. Đặng Quốc Hoè
Phòng Khảo thí và ĐBCL
Trường Đại học Sư phạm
TS. Nguyễn Thanh Hội
Phòng Đào tạo
Viện nghiên cứu và đào tạo Việt - Anh
ThS. Lê Văn Hợi
Khoa Xây dựng Công trình thủy
Trường Đại học Bách Khoa
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn