TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
86,117,287
 
Thông báo: Hiện nay, Tổ Quản trị Mạng Thông tin phối hợp với Ban Khoa học Công nghệ và Môi trường - ĐHĐN đã tiến hành đưa Lý lịch Khoa học của tất cả các giảng viên thuộc ĐHĐN lên mạng UDN. Để bổ sung thông tin hoặc cập nhất mới Lý lịch Khoa hoc, Quý thầy cô vui lòng liên hệ với Tổ Quản trị Mạng Thông tin - ĐHĐN hoặc (đăng ký) để nhận được Username và Password. Do yêu cầu về tính bảo mật, mong Quý thầy cô thông cảm.
Chú ý: Để xem lại phần lý lịch khoa học cũ, Quý thầy cô hãy vào mục tìm kiếm để tìm, trong phần này chỉ xuất hiện những thầy cô có bổ sung phần lý lịch khoa học năm 2010.

Tổ Quản trị Mạng Thông tin ĐHĐN

Địa chỉ: Số 41 Lê Duẩn - Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: 0236. 3817 533

Email: udn.it@ud.edu.vn; dqtrung@ud.edu.vn

 Danh sách này có 1805 người
ThS. Nguyễn Thị Thùy Dương
Phòng Đào tạo
Viện nghiên cứu và đào tạo Việt - Anh
PGS.TS. Võ Ngọc Dương
Phòng Đào tạo
Trường Đại học Bách Khoa
PGS.TS. Ngô Văn Dưỡng
Ban Giám Đốc Đại học Đà Nẵng
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
ThS. Phạm Duy Dưởng
Khoa Điện - Điện tử
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
ThS. Nguyễn Thị Hải Đường
Phòng Tổ chức – Hành chính
Trường Đại học Kinh tế
CN. Đỗ Thị Thúy Duy
Phòng Đào tạo - CTSV
Khoa Y Dược
ThS. Lê Hữu Duy
Khoa Điện - Điện tử
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
TS. Lê Tấn Duy
Đã về hưu
Nghỉ Hưu
TS. Nguyễn Phước Quý Duy
Khoa Xây dựng Cầu - Đường
Trường Đại học Bách Khoa
TS. Ninh Khánh Duy
Khoa Công nghệ Thông tin
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Phan Mạnh Duy
Khoa Hóa
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Trần Hữu Ngô Duy
Khoa Tiếng Anh Chuyên ngành
Trường Đại học Ngoại Ngữ
TS. Trịnh Công Duy
Trung tâm Phát triển Phần mềm
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
Huỳnh Thị Hương Duyên
Khoa Tiếng Anh
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Lê Thị Châu Duyên
Khoa Công nghệ Nhiệt - Điện lạnh
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Lê Thị Duyên
Khoa Tâm lý Giáo dục
Trường Đại học Sư phạm
ThS. Trần Thị Minh Duyên
Khoa Kinh doanh quốc tế
Trường Đại học Kinh tế
TS. Vũ Thị Duyên
Khoa Hóa học
Trường Đại học Sư phạm
GS.TSKH. Bùi Văn Ga
Tạp chí KHCN
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
TS. BS. Hoàng Thị Nam Giang
Tổ bộ môn
Khoa Y Dược
ThS. Chu Mỹ Giang
Khoa Marketing
Trường Đại học Kinh tế
ThS. Đào Thị Linh Giang
Khoa Giáo dục Mầm non
Trường Đại học Sư phạm
Lê Thị Giang
Khoa Giáo dục Tiểu học
Trường Đại học Sư phạm
ThS. Ngô Thị Huong Giang
Ban Pháp chế và Thi đua
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
ThS. Nguyễn Hữu Giang
Khoa Lịch sử
Trường Đại học Sư phạm
ThS. Nguyễn Linh Giang
Khoa Kinh tế số & thương mại điện tử
Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn
ThS. Nguyễn Linh Giang
Khoa Cơ khí
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Nguyễn Thanh Giang
Khoa Giáo dục thể chất
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
TS. Nguyễn Văn Giang
Khoa Công nghệ - Kỹ thuật
Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
ThS. Phan Thị Linh Giang
Khoa Tiếng Anh
Trường Đại học Ngoại Ngữ
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn