TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
75,104,053
 
Thông báo: Hiện nay, Tổ Quản trị Mạng Thông tin phối hợp với Ban Khoa học Công nghệ và Môi trường - ĐHĐN đã tiến hành đưa Lý lịch Khoa học của tất cả các giảng viên thuộc ĐHĐN lên mạng UDN. Để bổ sung thông tin hoặc cập nhất mới Lý lịch Khoa hoc, Quý thầy cô vui lòng liên hệ với Tổ Quản trị Mạng Thông tin - ĐHĐN hoặc (đăng ký) để nhận được Username và Password. Do yêu cầu về tính bảo mật, mong Quý thầy cô thông cảm.
Chú ý: Để xem lại phần lý lịch khoa học cũ, Quý thầy cô hãy vào mục tìm kiếm để tìm, trong phần này chỉ xuất hiện những thầy cô có bổ sung phần lý lịch khoa học năm 2010.

Tổ Quản trị Mạng Thông tin ĐHĐN

Địa chỉ: Số 41 Lê Duẩn - Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: 0236. 3817 533

Email: udn.it@ud.edu.vn; dqtrung@ud.edu.vn

 Danh sách này có 1728 người
TS. Phạm Hoài Hương
Khoa Kế toán
Trường Đại học Kinh tế
TS. Phạm Thị Hương
Khoa Hóa
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Phạm Thị Hương
Khoa Ngữ văn
Trường Đại học Sư phạm
PGS.TS. Phạm Thị Lan Hương
Khoa Marketing
Trường Đại học Kinh tế
ThS. Phạm Thị Thu Hương
Khoa Tiếng Anh Chuyên ngành
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Phan Thị Hương
Ban Đào tạo
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
ThS. Phan Thị Quỳnh Hương
Khoa Khoa học máy tính
Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn
TS. Trần Thị Hương
Khoa Điện tử Viễn thông
Trường Đại học Bách Khoa
Võ Thị Hương
Khoa Điện - Điện tử
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
ThS. Nguyễn Thị Thu Hướng
Khoa Tiếng Anh
Trường Đại học Ngoại Ngữ
PGS.TS. Nguyễn Văn Hướng
Khoa Xây dựng Công trình thủy
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Đào Thị Thu Hường
Khoa Kinh tế số & thương mại điện tử
Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn
ThS. Nguyễn Thị Hường
Khoa Hóa học
Trường Đại học Sư phạm
TS. Trịnh Thúy Hường
Khoa Kinh doanh quốc tế
Trường Đại học Kinh tế
ThS. Trương Thị Thư Hường
Tổ bộ môn
Khoa Y Dược
TS. Cao Xuân Hữu
Khoa Điện tử Viễn thông
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Đỗ Minh Huy
Trung tâm Đào tạo Thường xuyên
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
ThS. Đỗ Phú Huy
Khoa Điện - Điện tử
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
TS. Giáp Quang Huy
Khoa Điện
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Hồ Ngọc Huy
Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh
Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
ThS. Hoàng Minh Huy
Khoa Điện tử Viễn thông
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Hoàng Quang Huy
Phòng Tài vụ
Trường Đại học Bách Khoa
Lê Chí Huy
Khoa Nhật - Hàn Thái
Trường Đại học Ngoại Ngữ
TS. Lê Quốc Huy
Khoa Khoa học công nghệ tiên tiến
Trường Đại học Bách Khoa
Lê Quốc Huy
Trung tâm Thể thao
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
TS. Lê Thanh Huy
Trung tâm Nghiên cứu và Bồi dưỡng nhà giáo
Trường Đại học Sư phạm
PGS.TS. Lê Văn Huy
Ban Giám hiệu
Trường Đại học Kinh tế
ThS. Nguyễn Đăng Huy
Ban Đào tạo
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
Nguyễn Đức Huy
Phòng Hành chính Tổng hợp
Khoa Y Dược
ThS. Nguyễn Ngọc Huy
Tổ cơ bản
Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn