TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
86,215,945
 
Thông báo: Hiện nay, Tổ Quản trị Mạng Thông tin phối hợp với Ban Khoa học Công nghệ và Môi trường - ĐHĐN đã tiến hành đưa Lý lịch Khoa học của tất cả các giảng viên thuộc ĐHĐN lên mạng UDN. Để bổ sung thông tin hoặc cập nhất mới Lý lịch Khoa hoc, Quý thầy cô vui lòng liên hệ với Tổ Quản trị Mạng Thông tin - ĐHĐN hoặc (đăng ký) để nhận được Username và Password. Do yêu cầu về tính bảo mật, mong Quý thầy cô thông cảm.
Chú ý: Để xem lại phần lý lịch khoa học cũ, Quý thầy cô hãy vào mục tìm kiếm để tìm, trong phần này chỉ xuất hiện những thầy cô có bổ sung phần lý lịch khoa học năm 2010.

Tổ Quản trị Mạng Thông tin ĐHĐN

Địa chỉ: Số 41 Lê Duẩn - Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: 0236. 3817 533

Email: udn.it@ud.edu.vn; dqtrung@ud.edu.vn

 Danh sách này có 1807 người
TS. Hoàng Thị Diệu Hương
Khoa Địa lý
Trường Đại học Sư phạm
Hoàng Thị Hương
Khoa Công nghệ Thông tin
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Lê Khánh Hương
Trung tâm Đào tạo Thường xuyên
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
TS. Lê Thị Diệu Hương
Khoa Công nghệ Hóa học
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
ThS. Lê Thị Thanh Hương
Khoa Địa lý
Trường Đại học Sư phạm
ThS. Lưu Thiên Hương
Khoa Kỹ thuật Xây Dựng
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
KS. Ngô Phan Thu Hương
Khoa Sư phạm Kỹ thuật
Trường Đại học Bách Khoa
TS. Nguyễn Thanh Hương
Khoa Tài chính
Trường Đại học Kinh tế
ThS. Nguyễn Thị Diệu Hương
Khoa Tiếng Anh Chuyên ngành
Trường Đại học Ngoại Ngữ
TS. Nguyễn Thị Hương
Khoa Thống kê - Tin học
Trường Đại học Kinh tế
ThS. Nguyễn Thị Hương
Khoa Giáo dục chính trị
Trường Đại học Sư phạm
TS. Nguyễn Thị Mỹ Hương
Lãnh đạo viện
Viện nghiên cứu và đào tạo Việt - Anh
ThS. NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG
Khoa Tiếng Anh Chuyên ngành
Trường Đại học Ngoại Ngữ
TS. Nguyễn Thị Thu Hương
Khoa Thương mại
Trường Đại học Kinh tế
TS. Phạm Hoài Hương
Khoa Kế toán
Trường Đại học Kinh tế
TS. Phạm Thị Hương
Khoa Hóa
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Phạm Thị Hương
Khoa Ngữ văn
Trường Đại học Sư phạm
PGS.TS. Phạm Thị Lan Hương
Khoa Marketing
Trường Đại học Kinh tế
ThS. Phạm Thị Thu Hương
Khoa Tiếng Anh Chuyên ngành
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Phan Thị Hương
Ban Đào tạo
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
ThS. Phan Thị Quỳnh Hương
Khoa Khoa học máy tính
Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn
TS. Trần Thị Hương
Khoa Điện tử Viễn thông
Trường Đại học Bách Khoa
Võ Thị Hương
Khoa Điện - Điện tử
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
TS. Nguyễn Thị Thu Hướng
Khoa Tiếng Anh
Trường Đại học Ngoại Ngữ
PGS.TS. Nguyễn Văn Hướng
Khoa Xây dựng Công trình thủy
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Đào Thị Thu Hường
Khoa Kinh tế số & thương mại điện tử
Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn
ThS. Nguyễn Thị Hường
Khoa Hóa học
Trường Đại học Sư phạm
TS. Trịnh Thúy Hường
Khoa Kinh doanh quốc tế
Trường Đại học Kinh tế
ThS. Trương Thị Thư Hường
Tổ bộ môn
Khoa Y Dược
TS. Cao Xuân Hữu
Khoa Điện tử Viễn thông
Trường Đại học Bách Khoa
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn