TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
86,599,363
 
Thông báo: Hiện nay, Tổ Quản trị Mạng Thông tin phối hợp với Ban Khoa học Công nghệ và Môi trường - ĐHĐN đã tiến hành đưa Lý lịch Khoa học của tất cả các giảng viên thuộc ĐHĐN lên mạng UDN. Để bổ sung thông tin hoặc cập nhất mới Lý lịch Khoa hoc, Quý thầy cô vui lòng liên hệ với Tổ Quản trị Mạng Thông tin - ĐHĐN hoặc (đăng ký) để nhận được Username và Password. Do yêu cầu về tính bảo mật, mong Quý thầy cô thông cảm.
Chú ý: Để xem lại phần lý lịch khoa học cũ, Quý thầy cô hãy vào mục tìm kiếm để tìm, trong phần này chỉ xuất hiện những thầy cô có bổ sung phần lý lịch khoa học năm 2010.

Tổ Quản trị Mạng Thông tin ĐHĐN

Địa chỉ: Số 41 Lê Duẩn - Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: 0236. 3817 533

Email: udn.it@ud.edu.vn; dqtrung@ud.edu.vn

 Danh sách này có 1808 người
TS. Phùng Việt Hải
Khoa Vật lý
Trường Đại học Sư phạm
Trần Minh Hải
Trung tâm Thông tin Học liệu và Truyền thông
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
TS. Trần Ngọc Hải
Khoa Cơ khí
Trường Đại học Bách Khoa
TS. Trần Quang Hải
Khoa Tiếng Anh
Trường Đại học Ngoại Ngữ
Trần Thanh Hải
Trung tâm Thông tin Học liệu và Truyền thông
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
ThS. Trịnh Trung Hải
Phòng Tổ chức hành chính
Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn
TS. Võ Duy Hải
Khoa Kỹ thuật Xây Dựng
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
KS. Bùi Thị Ngọc Hân
Khoa Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
ThS. Hà Thị Hân
Khoa Giáo dục thể chất
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
ThS.
Khoa Tiếng Anh Chuyên ngành
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Nguyễn Văn Hân
Ban Kế hoạch Tài chính
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
CN. Tô Viết Duy Hân
Phòng Hành chính Tổng hợp
Khoa Y Dược
TS. Huỳnh Thị Thu Hằng
Khoa Tâm lý Giáo dục
Trường Đại học Sư phạm
TS. Lê Thị Minh Hằng
Khoa Quản trị Kinh doanh
Trường Đại học Kinh tế
TS. Lê Thị Thu Hằng
Khoa Luật
Trường Đại học Kinh tế
ThS. Nguyễn Thị Bích Hằng
Khoa Sinh - Môi trường
Trường Đại học Sư phạm
PGS.TS. Nguyễn Thị Diệu Hằng
Phòng Đào tạo
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Nguyễn Thị Hằng
Khoa Kế toán - Kiểm toán
Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
ThS. Nguyễn Thị Mỹ Hằng
Khoa Sư phạm Ngoại ngữ
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Nguyễn Thị Thúy Hằng
Khoa Giáo dục thể chất
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
ThS. Nguyễn Thu Hằng
Khoa Tiếng Anh Chuyên ngành
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Phạm Dương Thu Hằng
Khoa Tin học
Trường Đại học Sư phạm
ThS.
Tổ Ngoại ngữ chuyên ngành
Trường Đại học Kinh tế
ThS. Lê Ngọc Hành
Khoa Địa lý
Trường Đại học Sư phạm
TS. Nguyễn Công Hành
Khoa Cơ khí Giao thông
Trường Đại học Bách Khoa
TS. Bùi Bích Hạnh
Ban Giám hiệu
Trường Đại học Sư phạm
Đinh Đức Hạnh
Khoa Cơ khí
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Đinh Thị Mỹ Hạnh
Ban Công tác học sinh, sinh viên
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
TS. Đỗ Hồng Hạnh
Khoa Công nghệ Hóa học - Môi trường
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
Dương Thị Hạnh
Khoa Giáo dục thể chất
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn