TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
86,215,208
 
Thông báo: Hiện nay, Tổ Quản trị Mạng Thông tin phối hợp với Ban Khoa học Công nghệ và Môi trường - ĐHĐN đã tiến hành đưa Lý lịch Khoa học của tất cả các giảng viên thuộc ĐHĐN lên mạng UDN. Để bổ sung thông tin hoặc cập nhất mới Lý lịch Khoa hoc, Quý thầy cô vui lòng liên hệ với Tổ Quản trị Mạng Thông tin - ĐHĐN hoặc (đăng ký) để nhận được Username và Password. Do yêu cầu về tính bảo mật, mong Quý thầy cô thông cảm.
Chú ý: Để xem lại phần lý lịch khoa học cũ, Quý thầy cô hãy vào mục tìm kiếm để tìm, trong phần này chỉ xuất hiện những thầy cô có bổ sung phần lý lịch khoa học năm 2010.

Tổ Quản trị Mạng Thông tin ĐHĐN

Địa chỉ: Số 41 Lê Duẩn - Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: 0236. 3817 533

Email: udn.it@ud.edu.vn; dqtrung@ud.edu.vn

 Danh sách này có 1807 người
ThS. Đỗ Minh Huy
Trung tâm Đào tạo Thường xuyên
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
ThS. Đỗ Phú Huy
Khoa Điện - Điện tử
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
TS. Giáp Quang Huy
Khoa Điện
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Hồ Ngọc Huy
Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh
Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
ThS. Hoàng Minh Huy
Khoa Điện tử Viễn thông
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Hoàng Quang Huy
Phòng Tài vụ
Trường Đại học Bách Khoa
Lê Chí Huy
Khoa Nhật - Hàn Thái
Trường Đại học Ngoại Ngữ
TS. Lê Quốc Huy
Khoa Khoa học công nghệ tiên tiến
Trường Đại học Bách Khoa
Lê Quốc Huy
Trung tâm Thể thao
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
TS. Lê Thanh Huy
Trung tâm Nghiên cứu và Bồi dưỡng nhà giáo
Trường Đại học Sư phạm
PGS.TS. Lê Văn Huy
Ban Giám hiệu
Trường Đại học Kinh tế
ThS. Nguyễn Đăng Huy
Ban Đào tạo
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
Nguyễn Đức Huy
Phòng Hành chính Tổng hợp
Khoa Y Dược
ThS. Nguyễn Ngọc Huy
Tổ cơ bản
Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn
TS. Nguyễn Quang Huy
Khoa Ngữ văn
Trường Đại học Sư phạm
ThS. Nguyễn Quốc Huy
Khoa Công nghệ Nhiệt - Điện lạnh
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Nguyễn Trường Huy
Khoa Xây dựng Công trình thủy
Trường Đại học Bách Khoa
TS. Nguyễn Văn Huy
Lãnh đạo viện
Viện nghiên cứu và đào tạo Việt - Anh
Phạm Nguyễn Quốc Huy
Khoa Cơ khí
Trường Đại học Bách Khoa
TS. Trần Ngô Quốc Huy
Khoa Cơ khí
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
KS. Trương Minh Huy
Khoa Công nghệ Thông tin
Trường Đại học Bách Khoa
Trần Thị Thanh Huyên
Trung tâm Thông tin Học liệu và Truyền thông
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
TS. Đỗ Thanh Huyền
Khoa quản lý dự án
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Hoàng Thị Diệu Huyền
Khoa Địa lý
Trường Đại học Sư phạm
TS. Lê Thị Thu Huyền
Khoa Tiếng Anh
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Nguyễn Thị Bích Huyền
Phòng Đào tạo
Trường Đại học Sư phạm
ThS. Nguyễn Thị Thanh Huyền
Khoa Kế toán
Trường Đại học Kinh tế
ThS. Nguyễn Thị Thanh Huyền
Khoa Kinh tế số & thương mại điện tử
Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn
ThS. Nguyễn Thị Thu Huyền
Khoa Kinh tế phát triển
Trường Đại học Kinh tế
TS. Trần Thị Phương Huyền
Khoa Kỹ thuật Xây Dựng
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn