TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
51,232,690
 
Thông báo: Hiện nay, Tổ Quản trị Mạng Thông tin phối hợp với Ban Khoa học Công nghệ và Môi trường - ĐHĐN đã tiến hành đưa Lý lịch Khoa học của tất cả các giảng viên thuộc ĐHĐN lên mạng UDN. Để bổ sung thông tin hoặc cập nhất mới Lý lịch Khoa hoc, Quý thầy cô vui lòng liên hệ với Tổ Quản trị Mạng Thông tin - ĐHĐN hoặc (đăng ký) để nhận được Username và Password. Do yêu cầu về tính bảo mật, mong Quý thầy cô thông cảm.
Chú ý: Để xem lại phần lý lịch khoa học cũ, Quý thầy cô hãy vào mục tìm kiếm để tìm, trong phần này chỉ xuất hiện những thầy cô có bổ sung phần lý lịch khoa học năm 2010.

Tổ Quản trị Mạng Thông tin ĐHĐN

Địa chỉ: Số 41 Lê Duẩn - Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: 0236. 3817 533

Email: udn.it@ud.edu.vn; dqtrung@ud.edu.vn

 Danh sách này có 1571 người
TS. Phạm Chí Kông
Tổ bộ môn
Khoa Y Dược
ThS. Huỳnh Văn Kỳ
Ban Cơ sở vật chất
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
ThS. Phan Ngọc kỳ
Khoa Điện - Điện tử
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
ThS. Lê Văn Lạc
Khoa Xây dựng Cầu - Đường
Trường Đại học Bách Khoa
Huỳnh Thị Cẩm Lai
Tổ thư viện
Trường Đại học Sư phạm
TS. Bùi Thiên Lam
Khoa Xây dựng Dân dụng - Công nghiệp
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Hồ Công Lam
Khoa Sư phạm Công nghiệp
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
ThS. Mai Lam
Khoa Công nghệ thông tin
Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thông tin
CN. Phan Thị Quỳnh Lam
Khoa Giáo dục chính trị
Trường Đại học Sư phạm
TS. Cao Văn Lâm
Khoa Xây dựng Cầu - Đường
Trường Đại học Bách Khoa
TS. Đặng Tùng Lâm
Khoa Tài chính
Trường Đại học Kinh tế
TS. Hoàng Trọng Lâm
Khoa Xây dựng Cầu - Đường
Trường Đại học Bách Khoa
TS. Lê Hồng Lâm
Khoa Điện
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Lê Thị Lâm
Khoa Tâm lý Giáo dục
Trường Đại học Sư phạm
PGS.TS. Nguyễn Đình Lâm
Phòng Khoa Học - Sau Đại Học & Hợp tác Quốc Tế
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Nguyễn Hoàng Lâm
Khoa Xây dựng Thủy lợi - Thủy Điện
Trường Đại học Bách Khoa
TS. Nguyễn Lâm
Khoa Kiến trúc
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Nguyễn Tùng Lâm
Khoa Điện
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Bùi Thị Hương Lan
Khoa Công nghệ Nhiệt - Điện lạnh
Trường Đại học Bách Khoa
TS. Nguyễn Lan
Khoa Xây dựng Cầu - Đường
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Nguyễn Thị Lan
Khoa Hóa
Trường Đại học Bách Khoa
TS. Nguyễn Xuân Lãn
Khoa Quản trị Kinh doanh
Trường Đại học Kinh tế
ThS. Võ Hải Lăng
Khoa Xây dựng Cầu - Đường
Trường Đại học Bách Khoa
TS. Nguyễn Thị Ái Lành
Khoa Cơ khí
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
TS. Nguyễn Đình Lầu
Khoa Tin học
Trường Đại học Sư phạm
ThS. Đoàn Việt Lê
Khoa Xây dựng Cầu - Đường
Trường Đại học Bách Khoa
PGS.TS. Nguyễn Tấn Lê
Khoa Sinh - Môi trường
Trường Đại học Sư phạm
TS. Hoàng Thị Mỹ Lệ
Khoa Điện - Điện tử
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
ThS. Trần Văn Líc
Khoa Điện tử Viễn thông
Trường Đại học Bách Khoa
PGS.TS. Nguyễn Thị Như Liêm
Khoa Lý luận Chính trị
Trường Đại học Kinh tế
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn