TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
28,752,025
 
Thông báo: Hiện nay, Tổ Quản trị Mạng Thông tin phối hợp với Ban Khoa học Công nghệ và Môi trường - ĐHĐN đã tiến hành đưa Lý lịch Khoa học của tất cả các giảng viên thuộc ĐHĐN lên mạng UDN. Để bổ sung thông tin hoặc cập nhất mới Lý lịch Khoa hoc, Quý thầy cô vui lòng liên hệ với Tổ Quản trị Mạng Thông tin - ĐHĐN hoặc (đăng ký) để nhận được Username và Password. Do yêu cầu về tính bảo mật, mong Quý thầy cô thông cảm.
Chú ý: Để xem lại phần lý lịch khoa học cũ, Quý thầy cô hãy vào mục tìm kiếm để tìm, trong phần này chỉ xuất hiện những thầy cô có bổ sung phần lý lịch khoa học năm 2010.

Tổ Quản trị Mạng Thông tin ĐHĐN

Địa chỉ: Số 41 Lê Duẩn - Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: 0511. 3817 533

Email: udn.it@ud.edu.vn; dqtrung@ud.edu.vn

 Danh sách này có 1397 người
ThS. Hồ Thị Ngân Diệp
Khoa Tiếng Pháp
Trường Đại học Ngoại Ngữ
CN. Nguyễn Phi Điệp
Khoa Kế toán - Kiểm toán
Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
CN. Phan Hoàng Điệp
Khoa Kế toán - Kiểm toán
Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
ThS. Trần Thanh Điệp
Phòng Đào tạo - CTSV
Khoa Y Dược
ThS. Dương Thị Thu Diệu
Ban Cơ sở vật chất
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
ThS. Nguyễn Thị Diệu
Khoa Địa lý
Trường Đại học Sư phạm
CN. Phan Nguyễn Mỹ Diệu
Khoa Giáo dục thể chất
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
Nguyễn Văn Din
Khoa Hóa học
Trường Đại học Sư phạm
ThS. Lê Bá Định
Khoa Xây dựng Dân dụng - Công nghiệp
Trường Đại học Bách Khoa
TS. Lê Năng Định
Khoa Môi trường
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Lê Văn Định
Khoa Xây dựng Cầu - Đường
Trường Đại học Bách Khoa
TS. Nguyễn Quốc Định
Khoa Điện
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Nguyễn Độ
Khoa Sư phạm Kỹ thuật
Trường Đại học Bách Khoa
TS. Bùi Xuân Đông
Khoa Hóa
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Doãn Văn Đông
Khoa Điện
Trường Cao Đẳng Công nghệ
ThS. Hồ Dương Đông
Khoa quản lý dự án
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Huỳnh Phương Đông
Khoa Kế toán
Trường Đại học Kinh tế
TS. Nguyễn Văn Đông
Khoa Cơ khí Giao thông
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Nguyễn Văn Đông
Khoa Vật lý
Trường Đại học Sư phạm
PGS.TS. Hoàng Ngọc Đồng
Khoa Công nghệ Nhiệt - Điện lạnh
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Thân Vĩnh Dự
Khoa Kỹ thuật Xây Dựng
Trường Cao Đẳng Công nghệ
ThS. Đinh Nam Đức
Khoa Kỹ thuật Xây Dựng
Trường Cao Đẳng Công nghệ
ThS. Đỗ Minh Đức
Khoa Xây dựng Dân dụng - Công nghiệp
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Lê Đình Đức
Phòng Đào tạo
Trường Đại học Sư phạm
PGS.TS. Lê Minh Đức
Phòng Hành chính Tổng hợp
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Lê Minh Đức
Khoa Cơ khí Giao thông
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Mai Anh Đức
Khoa quản lý dự án
Trường Đại học Bách Khoa
TS. Ngô Minh Đức
Khoa Hóa học
Trường Đại học Sư phạm
ThS. Nguyễn Thị Mỹ Đức
Khoa Vật lý
Trường Đại học Sư phạm
ThS. Nguyễn Viết Đức
Khoa Toán
Trường Đại học Sư phạm
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn