TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
90,067,175
 
Thông báo: Hiện nay, Tổ Quản trị Mạng Thông tin phối hợp với Ban Khoa học Công nghệ và Môi trường - ĐHĐN đã tiến hành đưa Lý lịch Khoa học của tất cả các giảng viên thuộc ĐHĐN lên mạng UDN. Để bổ sung thông tin hoặc cập nhất mới Lý lịch Khoa hoc, Quý thầy cô vui lòng liên hệ với Tổ Quản trị Mạng Thông tin - ĐHĐN hoặc (đăng ký) để nhận được Username và Password. Do yêu cầu về tính bảo mật, mong Quý thầy cô thông cảm.
Chú ý: Để xem lại phần lý lịch khoa học cũ, Quý thầy cô hãy vào mục tìm kiếm để tìm, trong phần này chỉ xuất hiện những thầy cô có bổ sung phần lý lịch khoa học năm 2010.

Tổ Quản trị Mạng Thông tin ĐHĐN

Địa chỉ: Số 41 Lê Duẩn - Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: 0236. 3817 533

Email: udn.it@ud.edu.vn; dqtrung@ud.edu.vn

 Danh sách này có 1847 người
KS. Hồ Văn Ly
Phòng Cơ sở vật chất
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Nguyễn Thế Xuân Ly
Khoa Công nghệ Thông tin
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Nguyễn Thị Ngọc Ly
Khoa Du lịch
Trường Đại học Kinh tế
ThS. Phạm Thị Ngọc Ly
Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh
Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
ThS. Võ Thị Thao Ly
Khoa Tiếng Anh
Trường Đại học Ngoại Ngữ
TS. Nguyễn Minh Lý
Khoa Sinh - Môi trường
Trường Đại học Sư phạm
Nguyễn Thị Hải Lý
Khoa quản lý dự án
Trường Đại học Bách Khoa
Trần Thị Lý
Khoa Hóa học
Trường Đại học Sư phạm
CN. Hồ Thị Thanh Mai
Trung tâm Thí nghiệm và Tiền lâm sàng
Khoa Y Dược
ThS. Lê Sao Mai
Khoa Giáo dục Tiểu học
Trường Đại học Sư phạm
ThS. Lê Thị Mai
Chuyển công tác
Chuyển công tác
TS. Lê Thị Mai
Khoa Lịch sử
Trường Đại học Sư phạm
TS. Lê Thị Phương Mai
Khoa Điện tử Viễn thông
Trường Đại học Bách Khoa
CN. Lê Thị Thu Mai
Tổ Tài vụ
Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
TS. Nguyễn Hoàng Mai
Khoa Điện
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Nguyễn Thị Hương Mai
Khoa Kinh tế số & thương mại điện tử
Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn
ThS. Nguyễn Thị Mai
Tổ cơ bản
Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn
ThS. Tăng Thanh Mai
Phòng Tổ chức - Hành chính
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Trần Đình Mai
Đã về hưu
Nghỉ Hưu
CN. Trần Thị Thanh Mai
Khoa Giáo dục thể chất
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
TS. Trần Vũ Chi Mai
Khoa Môi trường
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Trương Thị Thanh Mai
Khoa Sinh - Môi trường
Trường Đại học Sư phạm
ThS. Vũ Thị Tuyết Mai
Khoa Kinh tế số & thương mại điện tử
Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn
PGS.TS. Đặng Hữu Mẫn
Phòng Khoa Học & Hợp tác Quốc Tế
Trường Đại học Kinh tế
Tôn Thất Minh Mẫn
Trung tâm Thông tin Học liệu và Truyền thông
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
ThS. Phạm Minh Mận
Khoa Cơ khí
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
Nguyễn Thị Kim Mãng
Trung tâm Thông tin Học liệu và Truyền thông
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
ThS. Ngô Phi Mạnh
Khoa Công nghệ Nhiệt - Điện lạnh
Trường Đại học Bách Khoa
TS. Trần Đức Mạnh
Khoa Hóa học
Trường Đại học Sư phạm
TS. Trịnh Đăng Mậu
Khoa Sinh - Môi trường
Trường Đại học Sư phạm
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn