TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
96,105,483
 
Thông báo: Hiện nay, Tổ Quản trị Mạng Thông tin phối hợp với Ban Khoa học Công nghệ và Môi trường - ĐHĐN đã tiến hành đưa Lý lịch Khoa học của tất cả các giảng viên thuộc ĐHĐN lên mạng UDN. Để bổ sung thông tin hoặc cập nhất mới Lý lịch Khoa hoc, Quý thầy cô vui lòng liên hệ với Tổ Quản trị Mạng Thông tin - ĐHĐN hoặc (đăng ký) để nhận được Username và Password. Do yêu cầu về tính bảo mật, mong Quý thầy cô thông cảm.
Chú ý: Để xem lại phần lý lịch khoa học cũ, Quý thầy cô hãy vào mục tìm kiếm để tìm, trong phần này chỉ xuất hiện những thầy cô có bổ sung phần lý lịch khoa học năm 2010.

Tổ Quản trị Mạng Thông tin ĐHĐN

Địa chỉ: Số 41 Lê Duẩn - Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: 0236. 3817 533

Email: udn.it@ud.edu.vn; dqtrung@ud.edu.vn

 Danh sách này có 1913 người
ThS. Lê Tự Thanh
Khoa Kỹ thuật máy tính và Điện tử
Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn
ThS. Lưu Thị Mai Thanh
Khoa Lý luận Chính trị
Trường Đại học Kinh tế
TS. Mạc Thị Hà Thanh
Khoa Hóa
Trường Đại học Bách Khoa
ThS.
Trung tâm Đào tạo Thường xuyên
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
TS. Ngô Đình Thanh
Khoa Điện
Trường Đại học Bách Khoa
PGS.TS. Nguyễn Bảo Hoàng Thanh
Khoa Vật lý
Trường Đại học Sư phạm
TS. Nguyễn Hồng Thanh
Khoa Tiếng Trung
Trường Đại học Ngoại Ngữ
Nguyễn Thanh
Khoa Khoa học máy tính
Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn
TS. Nguyễn Thanh
Khoa Khoa học máy tính
Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn
TS. Nguyễn Thị Mỹ Thanh
Khoa Thương mại
Trường Đại học Kinh tế
ThS. Nguyễn Thị Nam Thanh
Khoa Tài chính
Trường Đại học Kinh tế
ThS. Nguyễn Thị Thanh Thanh
Đã về hưu
Nghỉ Hưu
Nguyễn Thị Thanh Thanh
Khoa Tiếng Anh
Trường Đại học Ngoại Ngữ
Nguyễn Thị Thu Thanh
Trung tâm Thông tin Học liệu và Truyền thông
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
TS. Nguyễn Văn Thanh
Đã về hưu
Nghỉ Hưu
ThS. Phạm Thanh
Đã về hưu
Nghỉ Hưu
ThS. Phan Thị Hà Thanh
Trung tâm Học liệu và Truyền thông
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Phan Trọng Thanh
Khoa Khoa học máy tính
Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn
TRẦN PHƯỚC THANH
Khoa Cơ khí
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Trần Thị Xuân Thanh
Khoa Xây dựng Dân dụng - Công nghiệp
Trường Đại học Bách Khoa
GS.TS. Trương Bá Thanh
Khoa Kế toán
Trường Đại học Kinh tế
TS. Trương Thị Bích Thanh
Khoa Điện
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Trương Văn Thanh
Phòng Khảo thí và ĐBCL
Trường Đại học Sư phạm
ThS. Vũ Văn Thanh
Khoa Điện tử Viễn thông
Trường Đại học Bách Khoa
TS. Đặng Ngọc Thành
Khoa Kỹ thuật Xây Dựng
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
ThS. Đặng Trung Thành
Khoa Thống kê - Tin học
Trường Đại học Kinh tế
TS. Đỗ Kim Thành
Khoa Tiếng Pháp
Trường Đại học Ngoại Ngữ
TS. Huỳnh Ngọc Thành
Trung tâm Kiểm định CLGD
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
ThS. Lê Viết Thành
Khoa Sư phạm Kỹ thuật
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Lương Xuân Thành
Tổ cơ bản
Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn