TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
99,332,785
 
Thông báo: Hiện nay, Tổ Quản trị Mạng Thông tin phối hợp với Ban Khoa học Công nghệ và Môi trường - ĐHĐN đã tiến hành đưa Lý lịch Khoa học của tất cả các giảng viên thuộc ĐHĐN lên mạng UDN. Để bổ sung thông tin hoặc cập nhất mới Lý lịch Khoa hoc, Quý thầy cô vui lòng liên hệ với Tổ Quản trị Mạng Thông tin - ĐHĐN hoặc (đăng ký) để nhận được Username và Password. Do yêu cầu về tính bảo mật, mong Quý thầy cô thông cảm.
Chú ý: Để xem lại phần lý lịch khoa học cũ, Quý thầy cô hãy vào mục tìm kiếm để tìm, trong phần này chỉ xuất hiện những thầy cô có bổ sung phần lý lịch khoa học năm 2010.

Tổ Quản trị Mạng Thông tin ĐHĐN

Địa chỉ: Số 41 Lê Duẩn - Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: 0236. 3817 533

Email: udn.it@ud.edu.vn; dqtrung@ud.edu.vn

 Danh sách này có 1889 người
Nguyễn Ngọc Mỹ Phương
Bộ môn
Khoa Y Dược
TS. Nguyễn Ngọc Uyên Phương
Khoa Quản trị Kinh doanh
Trường Đại học Kinh tế
ThS. Nguyễn Thành Phương
Khoa Công nghệ Nhiệt - Điện lạnh
Trường Đại học Bách Khoa
TS. Nguyễn Thị Đông Phương
Khoa Công nghệ Hóa học
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
TS. Nguyễn Thị Hà Phương
Khoa Toán
Trường Đại học Sư phạm
TS. Nguyễn Thị Hằng Phương
Khoa Tâm lý Giáo dục
Trường Đại học Sư phạm
ThS. Nguyễn Thị Lan Phương
Khoa Sinh - Môi trường
Trường Đại học Sư phạm
ThS. Nguyễn Thị Thu Phương
Khoa Hóa học
Trường Đại học Sư phạm
ThS. Nguyễn Thị Trúc Phương
Khoa Sư phạm và Dự bị đại học
Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
ThS. Nguyễn Tri Phương
Khoa Kế toán
Trường Đại học Kinh tế
TS. Phạm Anh Phương
Khoa Tin học
Trường Đại học Sư phạm
TS. Phạm Ngọc Phương
Khoa Xây dựng Cầu - Đường
Trường Đại học Bách Khoa
TS. Phan Đặng My Phương
Khoa Ngân hàng
Trường Đại học Kinh tế
TS. Phùng Nam Phương
Khoa Kinh doanh quốc tế
Trường Đại học Kinh tế
ThS. Trần Thị Kim Phương
Khoa Du lịch
Trường Đại học Kinh tế
TS. Trần Thị Minh Phương
Khoa Môi trường
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Trần Thị Ngọc Phương
Phòng Khoa Học & Hợp tác Quốc Tế
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Trương Duy Nhật Phương
Khoa Quản trị Kinh doanh
Trường Đại học Kinh tế
Trương Trung Phương
Khoa Lịch sử
Trường Đại học Sư phạm
ThS. Võ Thị Vỹ Phương
Khoa Kỹ thuật Xây Dựng
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
TS. Cao Thị Xuân Phượng
Khoa Ngữ văn
Trường Đại học Sư phạm
TS. Đào Thị Thanh Phượng
Ban Giám Hiệu
Trường Đại học Ngoại Ngữ
TS. Đinh Thị Phượng
Khoa Giáo dục chính trị
Trường Đại học Sư phạm
ThS. Đỗ Thị Phượng
Khoa Xây dựng Cầu - Đường
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Đỗ Thị Thanh Phượng
Phòng Khoa học, SĐH và HTQT
Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
Dương Thị Phượng
Tổ cơ bản
Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn
ThS. Hồ Thị Thanh Phượng
Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế
Khoa Y Dược
ThS. Lê Thị Phượng
Khoa Kỹ thuật Xây Dựng
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
ThS. Nguyễn Thị Hồng Phượng
Đã về hưu
Nghỉ Hưu
ThS. Nguyễn Thị Mỹ Phượng
Phòng Khoa Học & Hợp tác Quốc Tế
Trường Đại học Ngoại Ngữ
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn