TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
51,142,826
 
Thông báo: Hiện nay, Tổ Quản trị Mạng Thông tin phối hợp với Ban Khoa học Công nghệ và Môi trường - ĐHĐN đã tiến hành đưa Lý lịch Khoa học của tất cả các giảng viên thuộc ĐHĐN lên mạng UDN. Để bổ sung thông tin hoặc cập nhất mới Lý lịch Khoa hoc, Quý thầy cô vui lòng liên hệ với Tổ Quản trị Mạng Thông tin - ĐHĐN hoặc (đăng ký) để nhận được Username và Password. Do yêu cầu về tính bảo mật, mong Quý thầy cô thông cảm.
Chú ý: Để xem lại phần lý lịch khoa học cũ, Quý thầy cô hãy vào mục tìm kiếm để tìm, trong phần này chỉ xuất hiện những thầy cô có bổ sung phần lý lịch khoa học năm 2010.

Tổ Quản trị Mạng Thông tin ĐHĐN

Địa chỉ: Số 41 Lê Duẩn - Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: 0236. 3817 533

Email: udn.it@ud.edu.vn; dqtrung@ud.edu.vn

 Danh sách này có 1571 người
TS. Nguyễn Thị Thúy Loan
Khoa Tiếng Pháp
Trường Đại học Ngoại Ngữ
TS. Nguyễn Thị Trúc Loan
Khoa Hóa
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Phạm Thị Bé Loan
Khoa Thương mại
Trường Đại học Kinh tế
TS. Phạm Thị Kim Loan
Khoa Cơ khí Giao thông
Trường Đại học Bách Khoa
Trần Thị Hồng Loan
ThS. Vũ Thị Kiều Loan
Phòng QLKH & HTQT
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
TS. Nguyễn Thị Huỳnh Lộc
Khoa Tiếng Anh
Trường Đại học Ngoại Ngữ
KS. Nguyễn Thị Lộc
Khoa Xây dựng Thủy lợi - Thủy Điện
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Phạm Bá Lộc
Khoa Xây dựng Dân dụng - Công nghiệp
Trường Đại học Bách Khoa
Trần Hải Lộc
Khoa Kinh tế
Trường Đại học Kinh tế
ThS. Trương Hoàng Lộc
Khoa Kỹ thuật Xây Dựng
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
ThS. Bùi Tấn Lợi
Khoa Điện
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Hoàng Trọng Lợi
Khoa Giáo dục thể chất
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
ThS. Nguyễn Thị Ngọc Lợi
Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh
Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
ThS. Bùi Tuấn Việt Long
Khoa Cơ khí Giao thông
Trường Đại học Bách Khoa
TS. Đặng Đức Long
Khoa Hóa
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Đoàn Viết Long
Khoa Xây dựng Thủy lợi - Thủy Điện
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Nguyễn Thế Xuân Long
Khoa Công nghệ thông tin
Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thông tin
Nguyễn Văn Long
Khoa Quản trị Kinh doanh
Trường Đại học Kinh tế
PGS.TS. Nguyễn Văn Long
Ban Giám Hiệu
Trường Đại học Ngoại Ngữ
TS. Phan Hoàng Long
Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục
Trường Đại học Kinh tế
ThS. Phan Nhật Long
Khoa Kỹ thuật Xây Dựng
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
TS. Phan Thành Long
Khoa Cơ khí Giao thông
Trường Đại học Bách Khoa
TS. Phan Thế Phước Long
Hợp tác quốc tế
Khoa Y Dược
ThS. Trần Đình Long
Khoa Quản trị Kinh doanh
Trường Đại học Kinh tế
ThS. Trần Đức Long
Khoa Kỹ thuật Xây Dựng
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
ThS. Trịnh Xuân Long
Khoa Sư phạm Kỹ thuật
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Đặng Bá Lư
Khoa Công nghệ Thông tin
Trường Đại học Bách Khoa
TS. Dụng Văn Lữ
Khoa Vật lý
Trường Đại học Sư phạm
CN. Đậu Ngọc Luận
Khoa Luật
Trường Đại học Kinh tế
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn