TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
86,216,191
 
Thông báo: Hiện nay, Tổ Quản trị Mạng Thông tin phối hợp với Ban Khoa học Công nghệ và Môi trường - ĐHĐN đã tiến hành đưa Lý lịch Khoa học của tất cả các giảng viên thuộc ĐHĐN lên mạng UDN. Để bổ sung thông tin hoặc cập nhất mới Lý lịch Khoa hoc, Quý thầy cô vui lòng liên hệ với Tổ Quản trị Mạng Thông tin - ĐHĐN hoặc (đăng ký) để nhận được Username và Password. Do yêu cầu về tính bảo mật, mong Quý thầy cô thông cảm.
Chú ý: Để xem lại phần lý lịch khoa học cũ, Quý thầy cô hãy vào mục tìm kiếm để tìm, trong phần này chỉ xuất hiện những thầy cô có bổ sung phần lý lịch khoa học năm 2010.

Tổ Quản trị Mạng Thông tin ĐHĐN

Địa chỉ: Số 41 Lê Duẩn - Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: 0236. 3817 533

Email: udn.it@ud.edu.vn; dqtrung@ud.edu.vn

 Danh sách này có 1807 người
ThS. Tăng Thanh Mai
Phòng Tổ chức - Hành chính
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Trần Đình Mai
Đã về hưu
Nghỉ Hưu
CN. Trần Thị Thanh Mai
Khoa Giáo dục thể chất
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
TS. Trần Vũ Chi Mai
Khoa Môi trường
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Trương Thị Thanh Mai
Khoa Sinh - Môi trường
Trường Đại học Sư phạm
ThS. Vũ Thị Tuyết Mai
Khoa Kinh tế số & thương mại điện tử
Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn
PGS.TS. Đặng Hữu Mẫn
Phòng Khoa Học & Hợp tác Quốc Tế
Trường Đại học Kinh tế
Tôn Thất Minh Mẫn
Trung tâm Thông tin Học liệu và Truyền thông
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
ThS. Phạm Minh Mận
Khoa Cơ khí
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
Nguyễn Thị Kim Mãng
Trung tâm Thông tin Học liệu và Truyền thông
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
ThS. Ngô Phi Mạnh
Khoa Công nghệ Nhiệt - Điện lạnh
Trường Đại học Bách Khoa
TS. Trần Đức Mạnh
Khoa Hóa học
Trường Đại học Sư phạm
TS. Trịnh Đăng Mậu
Khoa Sinh - Môi trường
Trường Đại học Sư phạm
ThS. Đỗ Hoàng Ngân Mi
Khoa Điện - Điện tử
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
ThS. Phạm Trần Mộc Miêng
Tổ cơ bản
Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn
ThS. Đặng Thị Thanh Minh
Khoa Kinh tế số & thương mại điện tử
Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn
ThS. Dương Hưng Minh
Khoa Kiến trúc
Trường Đại học Bách Khoa
Hồ Văn Minh
Khoa Môi trường
Trường Đại học Bách Khoa
KS. Lại Quang Minh
Tổ thư viện
Trường Đại học Sư phạm
ThS. Lê Thị Hoàng Minh
Khoa Luật
Trường Đại học Kinh tế
TS. Lê Thị Tịnh Minh
Khoa Điện
Trường Đại học Bách Khoa
TS. Lê Văn Minh
Khoa Khoa học máy tính
Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn
KS. Mạc Như Minh
Khoa Điện tử Viễn thông
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Nguyễn Hoàng Minh
Khoa Hóa
Trường Đại học Bách Khoa
TS.
Khoa Kỹ thuật máy tính và Điện tử
Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn
TS. Nguyễn Kim Minh
Khoa Công nghệ Hóa học - Môi trường
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
Nguyễn Lê Minh
Khoa Cơ khí
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Nguyễn Ngọc Nhật Minh
Khoa Tiếng Anh
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Nguyễn Trọng Minh
Khoa Giáo dục thể chất
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
TS. Nguyễn Văn Minh
Khoa Cơ khí Giao thông
Trường Đại học Bách Khoa
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn