TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
86,215,446
 
Thông báo: Hiện nay, Tổ Quản trị Mạng Thông tin phối hợp với Ban Khoa học Công nghệ và Môi trường - ĐHĐN đã tiến hành đưa Lý lịch Khoa học của tất cả các giảng viên thuộc ĐHĐN lên mạng UDN. Để bổ sung thông tin hoặc cập nhất mới Lý lịch Khoa hoc, Quý thầy cô vui lòng liên hệ với Tổ Quản trị Mạng Thông tin - ĐHĐN hoặc (đăng ký) để nhận được Username và Password. Do yêu cầu về tính bảo mật, mong Quý thầy cô thông cảm.
Chú ý: Để xem lại phần lý lịch khoa học cũ, Quý thầy cô hãy vào mục tìm kiếm để tìm, trong phần này chỉ xuất hiện những thầy cô có bổ sung phần lý lịch khoa học năm 2010.

Tổ Quản trị Mạng Thông tin ĐHĐN

Địa chỉ: Số 41 Lê Duẩn - Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: 0236. 3817 533

Email: udn.it@ud.edu.vn; dqtrung@ud.edu.vn

 Danh sách này có 1807 người
TS. Nguyễn Lan
Khoa Xây dựng Cầu - Đường
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Nguyễn Thị Lan
Khoa Hóa
Trường Đại học Bách Khoa
Phạm Ngọc Mai Lan
Phòng Tổ chức - Hành chính
Trường Đại học Ngoại Ngữ
CN. Trần Thị Ngọc Lan
Văn phòng ĐHĐN
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
Trương Thị Ngọc Lan
Tổ Thư viện
Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
TS. Nguyễn Xuân Lãn
Khoa Quản trị Kinh doanh
Trường Đại học Kinh tế
ThS. Võ Hải Lăng
Khoa Xây dựng Cầu - Đường
Trường Đại học Bách Khoa
TS. Nguyễn Thị Ái Lành
Khoa Cơ khí
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
TS. Nguyễn Đình Lầu
Chuyển công tác
Chuyển công tác
TS.
Khoa Xây dựng Cầu - Đường
Trường Đại học Bách Khoa
TS. Hoàng Sơn LÊ
Khoa Môi trường
Trường Đại học Bách Khoa
PGS.TS. Nguyễn Tấn Lê
Khoa Sinh - Môi trường
Trường Đại học Sư phạm
TS. Hoàng Thị Mỹ Lệ
Khoa Điện - Điện tử
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
ThS. Trần Văn Líc
Khoa Điện tử Viễn thông
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Đinh Thanh Liêm
Khoa Tiếng Anh Chuyên ngành
Trường Đại học Ngoại Ngữ
PGS.TS. Nguyễn Thị Như Liêm
Khoa Lý luận Chính trị
Trường Đại học Kinh tế
ThS. Trần Đình Liêm
Khoa Giáo dục thể chất
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
ThS. Trần Thanh Liêm
Tổ Quản trị mạng thông tin
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
PGS.TS. Giang Thị Kim Liên
Ban Đào tạo
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
Hồ Thị Kim Liên
Đã về hưu
Nghỉ Hưu
ThS. Hoàng Thị Kim Liên
Khoa Lý luận Chính trị
Trường Đại học Kinh tế
Huỳnh Thị Liên
Phòng Đào tạo
Viện nghiên cứu và đào tạo Việt - Anh
ThS. Lê Thị Liên
Khoa Thương mại
Trường Đại học Kinh tế
TS. Mai Thị Kiều Liên
Khoa Vật lý
Trường Đại học Sư phạm
TS. Phạm Thị Kim Liên
Phòng Đào tạo
Viện nghiên cứu và đào tạo Việt - Anh
ThS. Trần Thị Kim Liên
Khoa Tiếng Anh
Trường Đại học Ngoại Ngữ
Võ Thị Hà Liên
Khoa Tiếng Trung
Trường Đại học Ngoại Ngữ
Phan Liễn
Khoa Vật lý
Trường Đại học Sư phạm
ThS. Bùi Hoàng Ngọc Linh
Khoa Tiếng Nga
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Bùi Trúc Linh
Khoa Lịch sử
Trường Đại học Sư phạm
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn