TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
99,320,707
 
Thông báo: Hiện nay, Tổ Quản trị Mạng Thông tin phối hợp với Ban Khoa học Công nghệ và Môi trường - ĐHĐN đã tiến hành đưa Lý lịch Khoa học của tất cả các giảng viên thuộc ĐHĐN lên mạng UDN. Để bổ sung thông tin hoặc cập nhất mới Lý lịch Khoa hoc, Quý thầy cô vui lòng liên hệ với Tổ Quản trị Mạng Thông tin - ĐHĐN hoặc (đăng ký) để nhận được Username và Password. Do yêu cầu về tính bảo mật, mong Quý thầy cô thông cảm.
Chú ý: Để xem lại phần lý lịch khoa học cũ, Quý thầy cô hãy vào mục tìm kiếm để tìm, trong phần này chỉ xuất hiện những thầy cô có bổ sung phần lý lịch khoa học năm 2010.

Tổ Quản trị Mạng Thông tin ĐHĐN

Địa chỉ: Số 41 Lê Duẩn - Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: 0236. 3817 533

Email: udn.it@ud.edu.vn; dqtrung@ud.edu.vn

 Danh sách này có 1889 người
TS. Lê Quốc Huy
Khoa Khoa học công nghệ tiên tiến
Trường Đại học Bách Khoa
Lê Quốc Huy
Trung tâm Thể thao
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
TS. Lê Thanh Huy
Trung tâm Nghiên cứu và Bồi dưỡng nhà giáo
Trường Đại học Sư phạm
PGS.TS. Lê Văn Huy
Ban Giám hiệu
Trường Đại học Kinh tế
Lưu Văn Huy
Khoa Công nghệ Thông tin
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Nguyễn Đăng Huy
Ban Đào tạo
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
Nguyễn Hoàng Huy
Bộ môn
Khoa Y Dược
ThS. Nguyễn Ngọc Huy
Tổ cơ bản
Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn
TS. Nguyễn Quang Huy
Khoa Ngữ văn
Trường Đại học Sư phạm
ThS. Nguyễn Quốc Huy
Khoa Công nghệ Nhiệt - Điện lạnh
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Nguyễn Trường Huy
Khoa Xây dựng Công trình thủy
Trường Đại học Bách Khoa
TS. Nguyễn Văn Huy
Tổ Khoa học - Công nghệ
Viện nghiên cứu và đào tạo Việt - Anh
ThS. Phạm Nguyễn Quốc Huy
Khoa Cơ khí
Trường Đại học Bách Khoa
TS. Trần Ngô Quốc Huy
Khoa Cơ khí
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
KS. Trương Minh Huy
Khoa Công nghệ Thông tin
Trường Đại học Bách Khoa
TS. Trịnh Lê Huyên
Khoa Hóa
Trường Đại học Bách Khoa
TS. Đỗ Thanh Huyền
Khoa quản lý dự án
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Hoàng Thị Diệu Huyền
Đã về hưu
Nghỉ Hưu
TS. Lê Thị Thu Huyền
Khoa Tiếng Anh
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Nguyễn Thị Bích Huyền
Phòng Đào tạo
Trường Đại học Sư phạm
ThS. Nguyễn Thị Thanh Huyền
Khoa Kế toán
Trường Đại học Kinh tế
ThS. Nguyễn Thị Thanh Huyền
Khoa Kinh tế số & thương mại điện tử
Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn
ThS. Nguyễn Thị Thu Huyền
Khoa Kinh tế phát triển
Trường Đại học Kinh tế
TS. Trần Thị Phương Huyền
Khoa Kỹ thuật Xây Dựng
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
TS. Dương Thế Hy
Khoa Hóa
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Nguyễn Thị Minh Hỷ
Khoa Công nghệ Thông tin
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Phan Ngọc Thiết Kế
Khoa Giáo dục thể chất
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
TS. Huỳnh Ngọc Mai Kha
Ban Giám Hiệu
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Nguyễn Thị Kha
Khoa Công nghệ - Kỹ thuật
Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
ThS. Trần Quang Khải
Khoa Cơ khí
Trường Đại học Bách Khoa
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn