TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
7,601,092
 
Thông báo: Hiện nay, Tổ Quản trị Mạng Thông tin phối hợp với Ban Khoa học Công nghệ và Môi trường - ĐHĐN đã tiến hành đưa Lý lịch Khoa học của tất cả các giảng viên thuộc ĐHĐN lên mạng UDN. Để bổ sung thông tin hoặc cập nhất mới Lý lịch Khoa hoc, Quý thầy cô vui lòng liên hệ với Tổ Quản trị Mạng Thông tin - ĐHĐN hoặc (đăng ký) để nhận được Username và Password. Do yêu cầu về tính bảo mật, mong Quý thầy cô thông cảm.
Chú ý: Để xem lại phần lý lịch khoa học cũ, Quý thầy cô hãy vào mục tìm kiếm để tìm, trong phần này chỉ xuất hiện những thầy cô có bổ sung phần lý lịch khoa học năm 2010.

Tổ Quản trị Mạng Thông tin ĐHĐN

Địa chỉ: Số 41 Lê Duẩn - Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: 0511. 3817 533

Email: udn.it@ud.edu.vn; dqtrung@ud.edu.vn

 Danh sách này có 1080 người
ThS. Bùi Hệ Thống
Khoa Cơ khí
Trường Cao Đẳng Công nghệ
ThS. Ngô Tấn Thống
Ban Thanh tra, Pháp chế và Thi đua
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
ThS. Lê Thị Kim Thu
Khoa Tâm lý Giáo dục
Trường Đại học Sư phạm
ThS. Nguyễn Hữu Tâm Thu
Khoa Pháp
Trường Đại học Ngoại Ngữ
TS. Nguyễn Thị Bích Thu
Phòng Hành chính Tổng hợp
Trường Đại học Kinh tế
CN. Phạm Thị Thu
Phòng Hành chính Tổng hợp
Khoa Y Dược
Trần Thị Thu
Tổ thư viện
Trường Đại học Sư phạm
ThS. Trần Thị Thu
Khoa Quốc Tế Học
Trường Đại học Ngoại Ngữ
TS. Ngô Thị Khuê Thư
Khoa Quản trị Kinh doanh
Trường Đại học Kinh tế
CN. Nguyễn Thị Anh Thư
Tổ Quản trị Kinh doanh
Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
Trần Thị Anh Thư
Khoa quản lý dự án
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Trần Thị Ngọc Thư
Khoa Công nghệ Hoá học
Trường Cao Đẳng Công nghệ
ThS. Nguyễn Tiến Thừa
Khoa Cơ khí Giao thông
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Nguyễn Trần Thuần
Khoa Tài chính - Ngân hàng
Trường Đại học Kinh tế
Nguyễn Lâm Thuận
Trung tâm Giáo dục Thể chất
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
ThS. Trương Anh Thuận
Khoa Lịch sử
Trường Đại học Sư phạm
Võ Thị Thuận
Khoa Sinh - Môi trường
Trường Đại học Sư phạm
Vũ Duy Thuận
Khoa Cơ khí
Trường Cao Đẳng Công nghệ
TS. Đặng Công Thuật
Khoa Xây dựng Dân dụng - Công nghiệp
Trường Đại học Bách Khoa
TS. Phan Như Thúc
Khoa Môi trường
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Hoàng Lê Uyên Thục
Khoa Điện tử Viễn thông
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Hoàng Hoài Thương
Khoa Ngữ văn
Trường Đại học Sư phạm
ThS. Huỳnh Thị Tâm Thương
Ban Khoa học Công nghệ & Môi trường
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
ThS. Nguyễn Hạ Thương
Phòng Đào tạo
Trường Đại học Sư phạm
DS. Phan Xuân Thương
Phòng Đào tạo - CTSV
Khoa Y Dược
CN. Vũ Thị Thương
Tổ Quản trị Kinh doanh
Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
ThS. Huỳnh Thị Thanh Thuý
Khoa Pháp
Trường Đại học Ngoại Ngữ
CN. Nguyễn Thị Cẩm Thuý
Phòng Đào tạo - CTSV
Khoa Y Dược
ThS. Ngô Thị Bích Thuỷ
Khoa Toán
Trường Đại học Sư phạm
ThS. Ngô Xuân Thuỷ
Khoa Quản trị Kinh doanh
Trường Đại học Kinh tế
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn