TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
87,273,567
 
Thông báo: Hiện nay, Tổ Quản trị Mạng Thông tin phối hợp với Ban Khoa học Công nghệ và Môi trường - ĐHĐN đã tiến hành đưa Lý lịch Khoa học của tất cả các giảng viên thuộc ĐHĐN lên mạng UDN. Để bổ sung thông tin hoặc cập nhất mới Lý lịch Khoa hoc, Quý thầy cô vui lòng liên hệ với Tổ Quản trị Mạng Thông tin - ĐHĐN hoặc (đăng ký) để nhận được Username và Password. Do yêu cầu về tính bảo mật, mong Quý thầy cô thông cảm.
Chú ý: Để xem lại phần lý lịch khoa học cũ, Quý thầy cô hãy vào mục tìm kiếm để tìm, trong phần này chỉ xuất hiện những thầy cô có bổ sung phần lý lịch khoa học năm 2010.

Tổ Quản trị Mạng Thông tin ĐHĐN

Địa chỉ: Số 41 Lê Duẩn - Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: 0236. 3817 533

Email: udn.it@ud.edu.vn; dqtrung@ud.edu.vn

 Danh sách này có 1818 người
TS. Trần Thanh Sơn
Khoa Công nghệ Nhiệt - Điện lạnh
Trường Đại học Bách Khoa
TS. Trần Thế Sơn
Khoa Kỹ thuật máy tính và Điện tử
Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn
ThS. Trần Tuấn Sơn
Khoa Luật
Trường Đại học Kinh tế
ThS. Trương Ngọc Sơn
Khoa quản lý dự án
Trường Đại học Bách Khoa
TS. Võ Quang Sơn
Khoa Điện
Trường Đại học Bách Khoa
TS. Phạm Phú Song Toàn
Khoa Công nghệ Hóa học - Môi trường
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
ThS. Lê Thị Thu Sương
Khoa Tiếng Anh Chuyên ngành
Trường Đại học Ngoại Ngữ
Nguyễn Thị Sương
Khoa Giáo dục thể chất
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
ThS. Nguyễn Thị Thu Sương
Khoa Toán
Trường Đại học Sư phạm
Tăng Thị Thu Sương
Tổ thư viện
Trường Đại học Sư phạm
ThS. Trần Thị Ngọc Sương
Khoa Quốc Tế học
Trường Đại học Ngoại Ngữ
TS. Nguyễn Đức Sỹ
Khoa Sư phạm Công nghiệp
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
TS. Đinh Văn Tạc
Khoa Hóa học
Trường Đại học Sư phạm
ThS. Phạm Thị Tài
Khoa Tiếng Anh
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Lê Đức Tâm
Khoa Lý luận Chính trị
Trường Đại học Kinh tế
ThS. Lê Thị Thu Tâm
Khoa Kế toán
Trường Đại học Kinh tế
ThS. Nguyễn Minh Tâm
Khoa Marketing
Trường Đại học Kinh tế
ThS. Nguyễn Phương Tâm
Khoa Khoa học máy tính
Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn
Nguyễn Thị Minh Tâm
Khoa Thương mại
Trường Đại học Kinh tế
ThS. Phan Đức Tâm
Khoa Xây dựng Cầu - Đường
Trường Đại học Bách Khoa
Phan Minh Tâm
Trung tâm Phát triển Phần mềm
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
ThS. Trần Văn Tâm
Khoa Kiến trúc
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Võ Hồng Tâm
Phòng Đào tạo
Trường Đại học Kinh tế
ThS. Vũ Thanh Tâm
Khoa Tiếng Nga
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Ngô Tân
Khoa Thống kê - Tin học
Trường Đại học Kinh tế
Nguyễn Quang Tân
Khoa Điện
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Nguyễn Thanh Tân
Khoa Cơ khí
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
ThS. Lê Thị Tấn
Khoa Giáo dục Tiểu học
Trường Đại học Sư phạm
PGS.TS. Ngô Hà Tấn
Khoa Kế toán
Trường Đại học Kinh tế
Nguyễn Khánh Tấn
Khoa Giáo dục Tiểu học
Trường Đại học Sư phạm
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn