TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
51,142,753
 
Thông báo: Hiện nay, Tổ Quản trị Mạng Thông tin phối hợp với Ban Khoa học Công nghệ và Môi trường - ĐHĐN đã tiến hành đưa Lý lịch Khoa học của tất cả các giảng viên thuộc ĐHĐN lên mạng UDN. Để bổ sung thông tin hoặc cập nhất mới Lý lịch Khoa hoc, Quý thầy cô vui lòng liên hệ với Tổ Quản trị Mạng Thông tin - ĐHĐN hoặc (đăng ký) để nhận được Username và Password. Do yêu cầu về tính bảo mật, mong Quý thầy cô thông cảm.
Chú ý: Để xem lại phần lý lịch khoa học cũ, Quý thầy cô hãy vào mục tìm kiếm để tìm, trong phần này chỉ xuất hiện những thầy cô có bổ sung phần lý lịch khoa học năm 2010.

Tổ Quản trị Mạng Thông tin ĐHĐN

Địa chỉ: Số 41 Lê Duẩn - Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: 0236. 3817 533

Email: udn.it@ud.edu.vn; dqtrung@ud.edu.vn

 Danh sách này có 1571 người
ThS. Lê Thị Trâm Anh
Khoa Tiếng Pháp
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Lê Thị Tuyết Anh
Khoa Hóa học
Trường Đại học Sư phạm
ThS. Mai Thị Kiều Anh
Khoa Thương mại
Trường Đại học Kinh tế
Ngô Lê Ngữ Anh
Khoa Kế toán
Trường Đại học Kinh tế
TS. Nguyễn Ngọc Anh
Khoa Ngân hàng
Trường Đại học Kinh tế
CN. Nguyễn Ngọc Anh
Khoa Hệ thống thông tin - Kinh tế
Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thông tin
ThS. Nguyễn Ngọc Anh
Khoa Quốc Tế Học
Trường Đại học Ngoại Ngữ
TS. Nguyễn Thị Hoàng Anh
Phòng Công tác sinh viên
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Nguyễn Thị Lan Anh
Khoa Hóa học
Trường Đại học Sư phạm
Nguyễn Thị Lan Anh
Khoa Hóa
Trường Đại học Bách Khoa
TS. Nguyễn Thị Ngọc Anh
Khoa Tin học
Trường Đại học Sư phạm
ThS. Nguyễn Thị Ngọc Anh
Khoa Quốc Tế Học
Trường Đại học Ngoại Ngữ
TS. Nguyễn Thị Trâm Anh
Khoa Tâm lý Giáo dục
Trường Đại học Sư phạm
Nguyễn Thị Vân Anh
Khoa Tiếng Trung
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Ninh Văn Anh
Phòng Tổ chức - Hành chính
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
ThS. Phạm Trần Xuân Anh
Tổ bộ môn
Khoa Y Dược
ThS. Phạm Tuấn Anh
Khoa Công nghệ thông tin
Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thông tin
ThS. Phan Đình Anh
Khoa Ngân hàng
Trường Đại học Kinh tế
ThS. Phan Quang Như Anh
Khoa Toán
Trường Đại học Sư phạm
TS. Phan Thế Anh
Khoa Hóa
Trường Đại học Bách Khoa
Trần Nguyễn Quỳnh Anh
Khoa Hóa học
Trường Đại học Sư phạm
ThS. Trần Nguyễn Trâm Anh
Khoa Tài chính
Trường Đại học Kinh tế
KS. Trần Nhật Anh
Tổ Quản trị mạng thông tin
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
ThS. Trần Thị Lan Anh
Khoa Nhật - Hàn Thái
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Trần Thị Phương Anh
Khoa Xây dựng Cầu - Đường
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Trần Thị Yến Anh
Khoa Công nghệ Hóa học
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
ThS. Trần Thụy Anh
Khoa Ngữ văn
Trường Đại học Sư phạm
ThS. Trịnh Thế Anh
Phòng Khảo thí và ĐBCL
Trường Đại học Sư phạm
ThS. Trương Thị Vân Anh
Khoa Marketing
Trường Đại học Kinh tế
Trương Trần Trâm Anh
Khoa Marketing
Trường Đại học Kinh tế
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn