TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
7,408,309
 
Thông báo: Hiện nay, Tổ Quản trị Mạng Thông tin phối hợp với Ban Khoa học Công nghệ và Môi trường - ĐHĐN đã tiến hành đưa Lý lịch Khoa học của tất cả các giảng viên thuộc ĐHĐN lên mạng UDN. Để bổ sung thông tin hoặc cập nhất mới Lý lịch Khoa hoc, Quý thầy cô vui lòng liên hệ với Tổ Quản trị Mạng Thông tin - ĐHĐN hoặc (đăng ký) để nhận được Username và Password. Do yêu cầu về tính bảo mật, mong Quý thầy cô thông cảm.
Chú ý: Để xem lại phần lý lịch khoa học cũ, Quý thầy cô hãy vào mục tìm kiếm để tìm, trong phần này chỉ xuất hiện những thầy cô có bổ sung phần lý lịch khoa học năm 2010.

Tổ Quản trị Mạng Thông tin ĐHĐN

Địa chỉ: Số 41 Lê Duẩn - Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: 0511. 3817 533

Email: udn.it@ud.edu.vn; dqtrung@ud.edu.vn

 Danh sách này có 1074 người
KS. Trần Nhật Anh
Tổ Quản trị mạng thông tin
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
ThS. Trần Thị Lan Anh
Khoa Nhật - Hàn Thái
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Trần Thị Phương Anh
Khoa Xây dựng Cầu - Đường
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Trịnh Thế Anh
Tổ Khảo thí & ĐBCLGD
Trường Đại học Sư phạm
ThS. Võ Thị Kim Anh
Khoa Anh
Trường Đại học Ngoại Ngữ
PGS.TS. Võ Thị Thúy Anh
Khoa Tài chính - Ngân hàng
Trường Đại học Kinh tế
ThS. Vũ Hà Tuấn Anh
Khoa Thống kê - Tin học
Trường Đại học Kinh tế
ThS. Nguyễn Kim Ánh
Khoa Điện
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Nguyễn Thị Nhật Ánh
Khoa Công nghệ Thông tin
Trường Đại học Bách Khoa
TS. Trần Ngọc Ánh
Khoa Lý luận Chính trị
Trường Đại học Kinh tế
ThS. Trần Quang Ánh
Khoa Lý luận Chính trị
Trường Đại học Kinh tế
CN. Tăng Duệ Âu
Khoa Quốc Tế Học
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Trần Thái Anh Âu
Khoa Điện
Trường Đại học Bách Khoa
TS. Lê Thị Tuyết Ba
Khoa Lý luận Chính trị
Trường Đại học Kinh tế
KS. Nguyễn Thành Ba
Tổ khảo thí và kiểm định chất lượng GD
Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
PGS.TS. Lê Thành Bắc
Văn phòng
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
TS. Trần Xuân Bách
Phòng Hành chính Tổng hợp
Trường Đại học Sư phạm
ThS. Tào Quang Bảng
Khoa Cơ khí
Trường Đại học Bách Khoa
TS. Dương Quốc Bảo
Chương trình ĐT KS chất lượng cao Việt - Pháp
Trường Đại học Bách Khoa
TS. Lê Bảo
Khoa Kinh tế
Trường Đại học Kinh tế
ThS. Lê Duy Bảo
Ban Quản trị Thiết bị
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
CN. Nguyễn Đức Bảo
Phòng Đào tạo - CTSV
Khoa Y Dược
Tạ Minh Bảo
Phòng Khoa Học - Sau Đại Học & Hợp tác Quốc Tế
Trường Đại học Bách Khoa
Bùi Thị Bé
Phòng Đào tạo
Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
Đinh Thị Ngọc Bích
Khoa Giáo dục Tiểu học - Mầm non
Trường Đại học Sư phạm
ThS. Trần Thị Bích
Ban Đảm bảo chất lượng
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
PGS.TS. Bùi Quang Bình
Khoa Kinh tế
Trường Đại học Kinh tế
ThS. Đoàn Duy Bình
Khoa Tin học
Trường Đại học Sư phạm
CN. Huỳnh Thị Ánh Bình
Tổ tài vụ
Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
TS. Lưu Đức Bình
Khoa Cơ khí
Trường Đại học Bách Khoa
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn