TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
93,290,651
 
Thông báo: Hiện nay, Tổ Quản trị Mạng Thông tin phối hợp với Ban Khoa học Công nghệ và Môi trường - ĐHĐN đã tiến hành đưa Lý lịch Khoa học của tất cả các giảng viên thuộc ĐHĐN lên mạng UDN. Để bổ sung thông tin hoặc cập nhất mới Lý lịch Khoa hoc, Quý thầy cô vui lòng liên hệ với Tổ Quản trị Mạng Thông tin - ĐHĐN hoặc (đăng ký) để nhận được Username và Password. Do yêu cầu về tính bảo mật, mong Quý thầy cô thông cảm.
Chú ý: Để xem lại phần lý lịch khoa học cũ, Quý thầy cô hãy vào mục tìm kiếm để tìm, trong phần này chỉ xuất hiện những thầy cô có bổ sung phần lý lịch khoa học năm 2010.

Tổ Quản trị Mạng Thông tin ĐHĐN

Địa chỉ: Số 41 Lê Duẩn - Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: 0236. 3817 533

Email: udn.it@ud.edu.vn; dqtrung@ud.edu.vn

 Danh sách này có 1888 người
ThS. Nguyễn Văn Phòng
Phòng Đào tạo
Trường Đại học Bách Khoa
TS. Bùi Việt Phú
Khoa Giáo dục Tiểu học
Trường Đại học Sư phạm
KS. Đoàn Vĩnh Phúc
Khoa Kỹ thuật Xây Dựng
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
ThS. Lê Đình Quang Phúc
Khoa Luật
Trường Đại học Kinh tế
ThS. Nguyễn Hữu Phúc
Khoa Luật
Trường Đại học Kinh tế
PGS.TS. Trần Hữu Phúc
Ban Giám Hiệu
Trường Đại học Ngoại Ngữ
TS. Võ Duy Phúc
Khoa Điện tử Viễn thông
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Lê Văn Phụng
Phòng Hành chính Tổng hợp
Khoa Y Dược
ThS. Lê Văn Phụng
Đã về hưu
Nghỉ Hưu
CN. Lê Quang Phước
Khoa Giáo dục thể chất
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
Nguyễn Cao Liên Phước
Khoa Marketing
Trường Đại học Kinh tế
ThS. Võ Nguyễn Đức Phước
Khoa Xây dựng Công trình thủy
Trường Đại học Bách Khoa
TS. Đặng Hoài Phương
Khoa Công nghệ Thông tin
Trường Đại học Bách Khoa
TS. Đoàn Nguyễn Trang Phương
Khoa Kế toán
Trường Đại học Kinh tế
TS. Đoàn Thanh Phương
Khoa Sinh - Môi trường
Trường Đại học Sư phạm
ThS. Đoàn Thị Lan Phương
Đã về hưu
Nghỉ Hưu
TS. Đoàn Thụy Kim Phương
Khoa Xây dựng Công trình thủy
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Hà Thị Minh Phương
Khoa Khoa học máy tính
Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn
ThS. Hồ Phạm Xuân Phương
Khoa Tiếng Anh Chuyên ngành
Trường Đại học Ngoại Ngữ
CN. Lê Nguyễn Minh Phương
Khoa Nhật - Hàn Thái
Trường Đại học Ngoại Ngữ
TS. Lê Thị Ngọc Phương
Khoa Sư phạm Ngoại ngữ
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Lương Lan Phương
Phòng Cơ sở vật chất
Trường Đại học Kinh tế
TS. Ngô Thị Minh Phương
Khoa Công nghệ Hóa học - Môi trường
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
PGS.TS. Nguyễn Công Phương
Khoa Kế toán
Trường Đại học Kinh tế
ThS. Nguyễn Đặng Nguyên Phương
Khoa Sư phạm Ngoại ngữ
Trường Đại học Ngoại Ngữ
TS. Nguyễn Duy Phương
Phòng Tổ chức - Hành chính
Trường Đại học Sư phạm
ThS. Nguyễn Hà Phương
Tổ cơ bản
Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn
ThS. Nguyễn Hồng Nam Phương
Khoa Tiếng Anh
Trường Đại học Ngoại Ngữ
TS. Nguyễn Hồng Việt Phương
Khoa Điện
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. NGUYỄN LAN PHƯƠNG
Khoa Môi trường
Trường Đại học Bách Khoa
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn