TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
96,068,863
 
Thông báo: Hiện nay, Tổ Quản trị Mạng Thông tin phối hợp với Ban Khoa học Công nghệ và Môi trường - ĐHĐN đã tiến hành đưa Lý lịch Khoa học của tất cả các giảng viên thuộc ĐHĐN lên mạng UDN. Để bổ sung thông tin hoặc cập nhất mới Lý lịch Khoa hoc, Quý thầy cô vui lòng liên hệ với Tổ Quản trị Mạng Thông tin - ĐHĐN hoặc (đăng ký) để nhận được Username và Password. Do yêu cầu về tính bảo mật, mong Quý thầy cô thông cảm.
Chú ý: Để xem lại phần lý lịch khoa học cũ, Quý thầy cô hãy vào mục tìm kiếm để tìm, trong phần này chỉ xuất hiện những thầy cô có bổ sung phần lý lịch khoa học năm 2010.

Tổ Quản trị Mạng Thông tin ĐHĐN

Địa chỉ: Số 41 Lê Duẩn - Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: 0236. 3817 533

Email: udn.it@ud.edu.vn; dqtrung@ud.edu.vn

 Danh sách này có 1912 người
Trương Trung Phương
Khoa Lịch sử
Trường Đại học Sư phạm
ThS. Võ Thị Vỹ Phương
Khoa Kỹ thuật Xây Dựng
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
TS. Cao Thị Xuân Phượng
Khoa Ngữ văn
Trường Đại học Sư phạm
TS. Đào Thị Thanh Phượng
Ban Giám Hiệu
Trường Đại học Ngoại Ngữ
TS. Đinh Thị Phượng
Khoa Giáo dục chính trị
Trường Đại học Sư phạm
ThS. Đỗ Thị Phượng
Khoa Xây dựng Cầu - Đường
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Đỗ Thị Thanh Phượng
Phòng Công tác HSSV
Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
Dương Thị Phượng
Tổ cơ bản
Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn
ThS. Hồ Thị Thanh Phượng
Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế
Khoa Y Dược
ThS. Lê Thị Phượng
Khoa Kỹ thuật Xây Dựng
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
ThS. Nguyễn Thị Hồng Phượng
Đã về hưu
Nghỉ Hưu
ThS. Nguyễn Thị Mỹ Phượng
Phòng Khoa Học & Hợp tác Quốc Tế
Trường Đại học Ngoại Ngữ
TS. Nguyễn Thị Thuý Phượng
Khoa Kế toán
Trường Đại học Kinh tế
ThS. Phạm Thị Phượng
Khoa Giáo dục thể chất
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
Phạm Trịnh Trúc Phượng
Bộ môn
Khoa Y Dược
ThS. Trương Thị Mỹ Phượng
Bộ môn
Khoa Y Dược
PGS.TS. Dương Minh Quân
Ban Công tác học sinh, sinh viên
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
TS. Hồ Văn Quân
Khoa Kỹ thuật Xây Dựng
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
ThS. Ngô Lê Quân
Khoa Khoa học máy tính
Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn
Phạm Hồng Quân
Khoa Cơ khí Giao thông
Trường Đại học Bách Khoa
TS. Võ Văn Quân
Khoa Công nghệ Hóa học - Môi trường
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
ThS. Phan Thị Quản
Khoa Toán
Trường Đại học Sư phạm
TS. Nguyễn Đức Quận
Ban Đào tạo
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
KS. Đặng Minh Quang
Tổ QTM và Truyền thông
Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
Đỗ Đạt Quang
Khoa Tài chính
Trường Đại học Kinh tế
ThS. Dương Tấn Quang
Khoa Cơ khí
Trường Đại học Bách Khoa
CN. Lê Quang
Khoa Giáo dục thể chất
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
ThS. Lê Thiện Nhật Quang
Khoa Điện - Điện tử
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
ThS. Lê Xuân Quang
Khoa Xây dựng Dân dụng - Công nghiệp
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Nguyễn Hứa Quang
Bộ môn
Khoa Y Dược
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn