Châu Trường Linh
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 101,737,808

 
Mục này được 41336 lượt người xem
Họ và tên:  Châu Trường Linh
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  12/03/1974
Nơi sinh: Hòa Thuận, TP. Đà Nẵng
Quê quán TP. Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Xây dựng Cầu Đường; Tại: Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Xây dựng Cầu - Đường; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2010; Chuyên ngành: Ổn định Nền - móng công trình xây dựng - Địa kỹ thuật trong công trình xây dựng; Tại: Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, Université Paris-Est, France
Chức danh KH:  Phó Giáo sư; công nhận năm: 2015
Dạy CN: Xây dựng Đường bộ; Sân bay; Cơ học đất - Nền móng nâng cao; Ổn định công trình nền - mặt đường ôtô trong các điều kiện đặc biệt; Nghiệp vụ Tư vấn giám sát xây dựng công trình; Chỉ huy công trường; Tổ chức thi công.
Lĩnh vực NC: 1. Giải pháp, công nghệ ổn định cơ học mái dốc nền đường đào – đắp với chiều sâu đào, chiều cao đắp lớn; ổn định đê, đập dưới, tường vây, hố móng công trình, tác dụng dòng thấm; 2. Nghiên cứu ổn định nền đường đắp cao/công trình xây dựng trên nền đất yếu và các công nghệ gia cố. 3. Nghiên cứu vật liệu mới, tận dụng phế phẩm, tại chỗ gia cố nâng cao cường độ & độ ổn định mái dốc nền đường, đê, đập, móng kết cấu áo đường; 4. Các giải pháp, công nghệ gia cố nền móng công trình trong các điều kiện khác nhau.
Ngoại ngữ: Pháp, Anh
Địa chỉ liên hệ: T.Phố Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Thời gian

Tóm tắt quá trinh hoạt động khoa học kỹ thuật, nơi công tác

1998 - Hiện nay

Giảng viên Khoa XD Cầu Đường, Đại học Bách khoa, ĐH Đà Nẵng

Dạy đại học, cao học; hướng dẫn NCS; hướng dẫn sinh viên, học viên nghiên cứu khoa học

2004 - Hiện nay

Thành viên Trung tâm nghiên cứu, ứng dụng và tư vấn kỹ thuật nền móng công trình, Đại học Đà Nẵng

1998 - 2004

Thành viên Trung tâm kỹ thuật nền móng công trình, Đại học Xây dựng Hà Nội

2007 - 2010

Nghiên cứu sinh tại Trường Quốc gia Cầu-Đường Pháp, Đại học Paris-Est, France

2011 - 2014

Tiến sĩ, Phó trưởng Khoa XD Cầu Đường, Đại học Bách Khoa, ĐH Đà Nẵng

2015 - Hiện nay

Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Trưởng Bộ môn Đường ôtô & đường thành phố, Khoa XD Cầu Đường, Đại học Bách Khoa, ĐH Đà Nẵng

 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu ứng dụng tường chắn đất có cốt bằng thép mạ kẽm tự chế tạo phù hợp với vật liệu đắp địa phương khu vực miền Trung. Chủ nhiệm: Châu Trường Linh. Thành viên: Nguyễn Thu Hà, Vũ Đình Phụng, Nguyễn Thanh Quang, Lê Đình Việt, Lê Hồng Long, Trần Trình Khiêm, Nguyễn Văn Hùng, Hoàng Tùng Dương. Mã số: B2021-ĐNA-12. Năm: 2022. (Jun 15 2021 5:12PM)
[2] Đề tài Khác: An innovative solution to protect Vietnamese coastal riverbanks from floods and erosion. Chủ nhiệm: Prof.dr.ir. Magd Abdel Wahab (Ghent University). Thành viên: Prof. Nguyen Xuan Hung, Assoc.Prof. Chau Truong-Linh, PhD.Nguyen-Van Hieu, Mr. Nguyễn Quang Tùng. Mã số: A16/TT/1277. Năm: 2020. (Apr 9 2019 4:18AM)
[3] Đề tài cấp ĐHĐN: Tận dụng vật liệu tại chỗ xây dựng tường chắn đất có cốt đạt chuẩn quốc tế có xét đến tuổi thọ công trình. Chủ nhiệm: Châu Trường Linh. Thành viên: Mai Triệu Quang, Phạm Hồng Nhân, Lý Hồng Lập, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Hữu Hoàng. Mã số: Đ2013-02-61. Năm: 2013. (Nov 25 2013 4:07PM)
[4] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu giải pháp xử lý tường chắn đất trong công tác kiên cố hóa mái dốc nền đường trên địa bàn Miền Trung. Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Thị Thu Hà. Thành viên: TS. Châu Trường Linh, ThS. Bùi Hồng Trung. Mã số: Đ2011-02-19. Năm: 2011. (May 14 2011 7:28AM)
[5] Đề tài cấp ĐHĐN: Tính toán gia cường mái dốc bằng phương pháp chèn neo theo phương pháp phần tử hữu hạn phòng chống sụt trượt talus đường Hồ Chí Minh. Chủ nhiệm: Châu Trường Linh. Thành viên: . Mã số: T04-15-77. Năm: 2005. (Jan 3 2011 10:24AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Đề xuất giải pháp đảm bảo ổn định taluy dương nền đường đào quốc lộ 24 đoạn qua tỉnh Kon Tum. Tác giả: Hồ Văn Phong, Châu Trường Linh. Tạp chí Giao thông vận tải. Số: 6/2021. Trang: 83-87. Năm 2021. (Jun 15 2021 4:29PM)
[2]Bài báo: Phân tích ổn định mái dốc nền đường bằng phương pháp cân bằng giới hạn và phần tử hữu hạn theo tiêu chuẩn AASHTO – LRFD. Tác giả: Châu Trường Linh, Nguyễn Thanh Quang. Tạp Chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: Vol. 19, No. 4.2. Trang: 69-74. Năm 2021. (Jun 15 2021 3:57PM)
[3]Bài báo: Ứng dụng mô hình số tính toán xử lý nền đất yếu bằng phương pháp cố kết chân không cho công trình giao thông ở khu vực thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Châu Trường Linh, Phạm Quang Đông, Lê Quý Bửu Nam. Tạp chí Giao thông vận tải ISSN 2354-0818. Số: 6. Trang: 106-109. Năm 2020. (Sep 15 2021 8:42AM)
[4]Bài báo: Nghiên cứu chế tạo bộ đo ứng suất - biến dạng cảnh báo sớm phá hoại kết cấu công trình. Tác giả: Châu Trường Linh, Nguyễn Thu Hà, Lê Viết Thành, Phan Công Danh, Trần Sang. TCGTVT. Số: 7. Trang: 58-63. Năm 2019. (Jun 29 2020 11:07AM)
[5]Bài báo: Xây dựng tương quan sức chống cắt của thí nghiệm nén ba trục và cắt cánh hiện trường cho một số loại đất sét yếu. Tác giả: Châu Trường Linh, Ao Văn Toàn. Tạp chí Giao thông vận tải ISSN 2354-0818. Số: 5/2019. Trang: 54-57. Năm 2019. (Jun 12 2019 9:21AM)
[6]Bài báo: Nghiên cứu đề xuất biện pháp xử lý nền đất yếu đoạn tuyến Trì Bình - Dung Quất. Tác giả: Châu Trường Linh, Phạm Vũ Long, Nguyễn Thanh Quang. Tạp chí Giao thông vận tải ISSN 2354-0818. Số: 12/2018. Trang: 226-231. Năm 2018. (Jun 12 2019 9:25AM)
[7]Bài báo: Tính toán thời gian phục vụ của tường chắn đất có cốt bằng thép theo môi trường trên phần mềm tự lập MSE-T tích hợp phân tích ứng suất - biến dạng. Tác giả: Châu Trường Linh, Nguyễn Thu Hà. Tạp chí Giao thông vận tải ISSN 2354-0818. Số: 9/2018. Trang: 51-56. Năm 2018. (Jun 12 2019 7:50AM)
[8]Bài báo: Nghiên cứu thực nghiệm sức chịu tải của cừ tràm trong gia cố nền đất yếu đường giao thông nông thôn và nhà cấp thấp tại tỉnh Trà Vinh. Tác giả: Châu Trường Linh, Trần Quốc Huy. Tạp chí Khoa học và Công nghệ ISSN 1859-1531 (kỷ yếu hội thảo ATCESD 12/2017). Số: Số 5(126)/2018-Quyển 2. Trang: pp. 23-26. Năm 2018. (Sep 23 2018 6:51PM)
[9]Bài báo: Nghiên cứu sử dụng hỗn hợp xỉ than - tro bay chưa qua xử lý nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải - vôi đắp nền và làm lớp móng kết cấu áo đường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Tác giả: Châu Trường Linh, Trương Bạch Dương, Lê Văn Hùng. Tạp chí Giao thông vận tải ISSN 2354-0818. Số: 11/2018. Trang: pp.71-75. Năm 2018. (Nov 22 2018 10:29AM)
[10]Bài báo: Nghiên cứu sử dụng tro bay từ nhà máy nhiệt điện Duyên Hải làm cọc đất - tro bay gia cố nền đất yếu hạ tầng dự án khu đô thị mới phía đông đường Mậu Thân, thành phố Trà Vinh. Tác giả: Phạm Thanh Tùng, Châu Trường Linh, Nguyễn Thành Đạt. Hội nghị Khoa học Quốc gia Khoa học công nghệ giao thông vận tải - lần IV, ISBN 978-604-76-1578-0. Số: 5/2018. Trang: pp. 652-657. Năm 2018. (Sep 23 2018 7:00PM)
[11]Bài báo: Nghiên cứu sử dụng hỗn hợp vật liệu xỉ than-tro bay chưa xử lý-xi măng để đắp nền và làm lớp móng kết cấu áo đường tại tỉnh Trà Vinh. Tác giả: Châu Trường Linh, Huỳnh Thành. Tạp chí Giao thông vận tải ISSN 2354-0818. Số: 6/2018. Trang: pp. 66-69. Năm 2018. (Sep 23 2018 7:07PM)
[12]Bài báo: So sánh các phương pháp phân tích ổn định đập đất hiện nay. Tác giả: ThS. Nguyễn Thanh Quang*; GS.TS. Nguyễn Thế Hùng; PGS.TS. Châu Trường Linh. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: 9(130).2018. Trang: 56. Năm 2018. (Dec 26 2018 1:51PM)
[13]Bài báo: Phân tích ổn định nền đường đắp trên nền đất yếu gia cố bằng hệ cọc đất-tro bay-xi măng có xét ảnh hưởng của các yếu tố ngẫu nhiên. Tác giả: Châu Trường Linh, Trần Trung Việt, Võ Trọng Vinh, Phạm Thanh Tùng, Ngô Thanh Nhàn. Tạp chí Giao thông vận tải ISSN 2354-0818. Số: 6/2017. Trang: pp.41-48. Năm 2017. (Sep 23 2018 6:23PM)
[14]Bài báo: Nghiên cứu ổn định nền đường đắp trên nền đất yếu gia cố bằng cọc xỉ than từ nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. Tác giả: Châu Trường Linh, Vũ Đình Phụng, Nguyễn Đức Thuận, Ngô Thanh Nhàn, Phạm Thanh Tùng. Tạp chí Giao thông vận tải ISSN 2354-0818. Số: 5/2017. Trang: pp.57-62. Năm 2017. (Sep 23 2018 6:15PM)
[15]Bài báo: Nhận dạng các nhân tố rủi ro của các dự án hạ tầng giao thông trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư. Tác giả: Nguyễn Hồng Nam, Châu Trường Linh, Nguyễn Văn Châu. Tạp chí Giao thông vận tải ISSN 2354-0818. Số: 6/2017. Trang: pp.61-64. Năm 2017. (Sep 23 2018 6:39PM)
[16]Bài báo: Lập bản đồ địa chất thành phố Trà Vinh phục vụ xây dựng hạ tầng giao thông. Tác giả: Châu Trường Linh, Huỳnh Hồng, Nguyễn Văn Quân, Nguyễn Ngọc Minh . Tạp chí Giao thông vận tải ISSN 2354-0818. Số: 11/2017. Trang: pp. 57-60. Năm 2017. (Sep 23 2018 6:46PM)
[17]Bài báo: Xây dựng phần mềm CONSOIL 2.0 tính toán xử lý nền đất yếu dưới nền đắp cao có xét đến sự biến đổi các chỉ tiêu cơ lý đất yếu trong vùng gây lún. Tác giả: Châu Trường Linh, Lê Đình Việt. Tạp chí Giao thông vận tải ISSN 2354-0818. Số: 6/2016. Trang: pp.59-64. Năm 2016. (Oct 6 2016 7:53AM)
[18]Bài báo: Nghiên cứu ảnh hưởng của các loại cấp phối thiên nhiên đến tương tác đất – cốt trong tường chắn đất có với cốt tự chế tạo đã xét đến tuổi thọ do ăn mòn. Tác giả: Lê Hồng Long, Châu Trường Linh. Tạp chí Giao thông vận tải ISSN 2354-0818. Số: 7/2016. Trang: pp.69-72. Năm 2016. (Oct 6 2016 8:04AM)
[19]Bài báo: Nghiên cứu sử dụng xỉ than từ nhà máy nhiệt điện Duyên Hải làm cọc gia cố nền đất yếu hạ tầng dự án khu đô thị mới phía đông đường Mậu Thân, Trà Vinh. Tác giả: Châu Trường Linh, Lê Hoàng Sa , Đoàn Ngọc Quận. The 2nd Conference on Transport Infrastructure with Sustainable Development (HTQG Hạ tầng giao thông với phát triển bền vững). Số: 2nd/2016. Trang: pp.485-490. Năm 2016. (Oct 6 2016 8:22AM)
[20]Bài báo: Nghiên cứu giải pháp gia cường tổng hợp ổn định bền vững nền đường đào sâu trên các tuyến đường cao tốc. Tác giả: Châu Trường Linh, Tôn Thất Lê Quốc, Phan Khắc Hải. The 2nd Conference on Transport Infrastructure with Sustainable Development (HTQG Hạ tầng giao thông với phát triển bền vững). Số: 2nd/2016. Trang: pp.475-484. Năm 2016. (Oct 6 2016 8:26AM)
[21]Bài báo: Nghiên cứu tự động tính toán thời gian cố kết nền đất yếu dưới nền đường đắp cao có xết đến sự biến đổi các chỉ tiêu cơ lý đất yếu trong phạm vi vùng gây lún. Tác giả: Châu Trường Linh, Lê Đình Việt. The 2nd Conference on Transport Infrastructure with Sustainable Development (HTQG Hạ tầng giao thông với phát triển bền vững). Số: 2nd/2016. Trang: pp.83-91. Năm 2016. (Oct 6 2016 8:18AM)
[22]Bài báo: Nghiên cứu sử dụng vật liệu đất đắp cho tường chắn đất có cốt trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Châu Trường Linh, Phạm Văn Lim. Tạp chí Giao thông vận tải. Số: ISSN 2354-0818 No. 8/2015. Trang: pp. 55-56/66. Năm 2015. (May 15 2015 6:48PM)
[23]Bài báo: Nghiên cứu sự vận động ứng suất và biến dạng của mái dốc khi gia cường bằng các loại neo (Neo UST phân bố lực kéo, phân bố lực nén, phân bố kéo-nén). Tác giả: Lê Phước Linh, Châu Trường Linh. Tạp chí Giao thông vận tải. Số: ISSN 2354-0818 No. 1+2/2015. Trang: pp. 68-71. Năm 2015. (May 15 2015 6:37PM)
[24]Bài báo: Nghiên cứu trạng thái ứng suất - biến dạng, tải trọng giới hạn của tường chắn đất có cốt có xét sự ăn mòn cốt kim loại trên mô hình thực nghiệm và mô hình số. Tác giả: Trần Trình Khiêm, Châu Trường Linh. Tạp chí Giao thông vận tải. Số: ISSN 2354-0818 No. 5/2015. Trang: pp. 28-31. Năm 2015. (May 15 2015 6:32PM)
[25]Bài báo: Nghiên cứu ảnh hưởng của tải trọng đầm đến sự làm việc của nền đường đắp trên nền đất yếu có lớp cứng ở bề mặt. Tác giả: Châu Trường Linh, Nguyễn Văn Quân. Hội thảo khoa học "Công nghệ xây dựng tiên tiến hướng đến phát triển bền vững - ATCESD 2015". Số: 9/2015. Trang: pp.163-169. Năm 2015. (Jan 16 2016 6:17AM)
[26]Bài báo: Tính toán gia cường mái dốc nền đào bằng hệ neo mềm ứng suất trước chống sụt trượt – đá rơi cho tuyến đường Hoàng Văn Thái nối dài đi Bà Nà thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Châu Trường Linh, Phan Khắc Hải. Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Số: 11(96)-2. Trang: pp. 103-109. Năm 2015.
(Jan 16 2016 5:53AM)
[27]Tham luận: Mô hình vận động ứng suất - biến dạng và triển vọng sử dụng vật liệu tại Đà Nẵng cho tường chắn đất có cốt. Tác giả: Châu Trường Linh. Hội thảo về một số giải pháp công nghệ mới trong xây dựng hạ tầng giao thông. Trang: pp. 1-15. Năm 2015. (Jan 16 2016 6:06AM)
[28]Bài báo: Nghiên cứu ảnh hưởng của độ ẩm đất nền đường đến ổn định nội bộ tường chắn đất sử dụng cốt cứng . Tác giả: Châu Trường Linh, Trần Hoàng Sơn, Hồ Ngọc Thành Trung, Nguyễn Thanh Ninh. Tạp chí Giao thông vận tải
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
. Số: ISSN 2354-0818 No. 12/2015. Trang: pp. 77-80. Năm 2015.
(Jan 16 2016 10:42AM)
[29]Bài báo: Sử dụng vật liệu tại chỗ để thi công tường chắn đất có cốt có xét đến tuổi thọ công trình. Tác giả: Châu Trường Linh
marriage affairs open i want an affair
. Tạp chí Giao thông vận tải. Số: ISSN 0866-7012 No. 1+2/2014. Trang: pp. 40-45. Năm 2014. (Nov 29 2013 6:34AM)
[30]Bài báo: Nghiên cứu ứng xử và tuổi thọ của Tường Chắn Đất Có Cốt qua các kịch bản ăn mòn cốt thép. Tác giả: Phạm Văn Lim, Châu Trường Linh
marriage affairs open i want an affair
. Tạp chí Giao thông vận tải. Số: ISSN 2354-0818 No. 12/2014. Trang: pp. 36-39. Năm 2014. (May 15 2015 6:45PM)
[31]Bài báo: Ứng dụng phần mềm Plaxis nghiên cứu tương tác giữa nền đường và công trình lân cận tại khu tái định cư Hòa Hiệp 3, thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Thế Nam, Châu Trường Linh. Tạp chí Giao thông vận tải. Số: ISSN 0866-7012 No.03/2014. Trang: pp.20-23. Năm 2014. (Dec 2 2013 11:58AM)
[32]Bài báo: Đánh giá độ ổn định thấm đập đất hồ chứa nước Tả Trạch theo thời gian. Tác giả: Nguyễn Thanh Quang, Châu Trường Linh. Tạp chí Giao thông vận tải. Số: ISSN 0866-7012 No.1&2/2014. Trang: pp.36-39. Năm 2014. (Dec 2 2013 11:22AM)
[33]Tham luận: Đề xuất chuyển giao công nghệ: Xây dựng tường chắn đất có cốt (tường MSE) đường dẫn cầu vượt khác mức NGT Ngã Ba Huế - T.p Đà Nẵng bằng vật liệu địa phương đạt tiêu chuẩn quốc tế có xét đến tuổi thọ công trình. Tác giả: Châu Trường Linh, Mai Triệu Quang, Phạm Hồng Nhân, Lý Hồng Lập, Lê Minh Tuấn, Nguyễn Hải Hoàng
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
. Trung Nam Group - BK.ECC, seminar 26/9/2013
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Trang: p.1-46. Năm 2013.
(Dec 3 2013 10:39AM)
[34]Bài báo: Mô phỏng vận động của tường chắn đất có cốt (bằng thép) chịu sự ăn mòn trên mô hình thực nghiệm và mô hình số. Tác giả: Châu Trường Linh
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Giao thông vận tải
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Số: ISSN 0866-7012 No. 12/2013. Trang: pp. 7-10/35. Năm 2013.
(Nov 29 2013 6:38AM)
[35]Bài báo: Nghiên cứu áp dụng cọc đất-xi măng gia cố kè kết hợp đường giao thông sông Kiến Giang, tỉnh Quảng Bình. Tác giả: Lê Văn Khởi, Châu Trường Linh
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Giao thông vận tải
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
. Số: ISSN 0866-7012 No.12/2013. Trang: pp.35-41. Năm 2013.
(Dec 2 2013 11:52AM)
[36]Bài báo: Tường chắn đất có cốt (MSE wall) : Hư hỏng thực tế - mô phỏng - sửa chữa. Tác giả: Châu Trường Linh. Hội thảo Địa kỹ thuật: chuyên đề ổn định mái dốc. Số: 2. Trang: pp. 36-55. Năm 2013. (Jun 21 2013 9:18AM)
[37]Bài báo: Nghiên cứu sự suy giảm tải trọng giới hạn của tường chắn đất có cốt do sự ăn mòn cốt trên mô hình tỉ lệ 1/10 và mô hình số. Tác giả: Châu Trường Linh, Lê Minh Tuấn. Hội thảo quốc gia "Hạ tầng giao thông Việt Nam với phát triển bền vững". Số: ISBN 978-604-82-0019-0. Trang: pp. 111-118. Năm 2013. (Nov 25 2013 9:39AM)
[38]Bài báo: Nghiên cứu sử dụng vật liệu tại chỗ để thi công tường chắn đất có cốt có xét đến tuổi thọ công trình. Tác giả: Châu Trường Linh, Nguyễn Hải Hoàng, Nguyễn Thu Hà. Hội thảo quốc gia "Hạ tầng giao thông Việt Nam với phát triển bền vững". Số: ISBN 978-604-82-0019-0. Trang: pp. 119-129. Năm 2013. (Nov 25 2013 9:46AM)
[39]Bài báo: Quản lý rủi ro kỹ thuật trong xây dựng tường chắn đất có cốt VSoL-VSL tại công trình đường hai đầu cầu vượt đường sắt Km0+938,29 – Dự án đường trục phía nam tỉnh Hà Tây. Tác giả: Nguyễn Văn Châu, Châu Trường Linh. Hội thảo quốc gia "Hạ tầng giao thông Việt Nam với phát triển bền vững". Số: ISBN 978-604-82-0019-0. Trang: pp. 37-46. Năm 2013. (Nov 25 2013 10:00AM)
[40]Bài báo: Sử dụng tường chắn đất trong công tác kiên cố hóa mái dốc nền đường Hoàng Sa – Bãi Bắc, T.p Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Thu Hà, Châu Trường Linh. Hội thảo quốc gia "Hạ tầng giao thông Việt Nam với phát triển bền vững". Số: ISBN 978-604-82-0019-0. Trang: pp. 69-78. Năm 2013. (Nov 25 2013 10:04AM)
[41]Bài báo: Ứng dụng vật liệu gia cố RoadCem mới trong xây dựng đường ôtô. Tác giả: Nguyễn Đức Sỹ, Châu Trường Linh. Tạp chí Giao thông vận tải
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Số: ISBN 0866-7012. No.11/2012. Trang: pp. 47-49. Năm 2012.
(Nov 26 2013 6:47AM)
[42]Bài báo: Lựa chọn giải pháp xử lý ổn định sụt trượt lâu dài cho taluy dương đường Hoàng Sa. Tác giả: Châu Trường Linh, Hồ Tấn Phước, Nguyễn Thu Hà, Bùi Hồng Trung. Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: Vol. 2(51). Trang: pp. 26-30. Năm 2012. (Jan 15 2013 11:30AM)
[43]Bài báo: Tính toán ổn định cho các giải pháp xử lý taluy dương đường Hoàng Sa. Tác giả: Hồ Tấn Phước, Châu Trường Linh, Nguyễn Thu Hà, Bùi Hồng Trung. Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 4(45). Trang: 191-198. Năm 2011.
(Feb 27 2012 11:07AM)
[44]Bài báo: Tuổi thọ và ứng xử theo thời gian của tường chắn đất có cốt do sự ăn mòn cốt thép. Tác giả: Chau T.-L., Corfdir A. et Bourgeois E.
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 4(45). Trang: 144-151. Năm 2011.
(Feb 27 2012 11:27AM)
[45]Bài báo: Lựa chọn giải pháp phòng chống sụt trượt talus nền đào đường Hồ Chí Minh đoạn qua khu vực Miền Trung. Tác giả: Nguyễn Thu Hà, Châu Trường Linh. Hội nghị khoa học sinh viên Đại học Đà Nẵng - lần thứ 5
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. Trang: 286-292. Năm 2006.
(Jan 3 2011 12:55PM)
[46]Bài báo: Tính toán gia cường talus nền đào đường Hồ Chí Minh bằng phương pháp chèn neo, áp dụng phương pháp phần tử hữu hạn. Tác giả: Châu Trường Linh. , Tạp chí kỷ niệm 30 năm thành lập trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng. Năm 2006. (Jan 3 2011 12:57PM)
[47]Bài báo: Tính toán ổn định nền đường đắp cao qua vùng đất yếu bằng phương pháp phần tử hữu hạn. Tác giả: Hoàng Trung Hậu, Châu Trường Linh. Hội nghị khoa học sinh viên Đại học Đà Nẵng - lần thứ 4
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Năm 2005.
(Jan 3 2011 1:01PM)
[48]Tham luận: Xác định nội lực trong neo gia cường talus nền đường đào bằng phương pháp phần tử hữu hạn. Tác giả: Châu Trường Linh, Vũ Đình Phụng. Luận văn thạc sỹ, Hà Nội. Năm 2003. (Jan 3 2011 1:00PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Solutions for Underground Drainage and Stability of High Embankment Slope at Nhan Co. Industrial Zone, Dak Nong, Vietnam. Authors: Truong-Linh Chau, Thanh-Quang Nguyen. Lecture Notes in Civil Engineering, Springer, Singapore, Structural Health Monitoring and Engineering Structures. No: Vol. 148. Pages: 437-451. Year 2021. (Jun 15 2021 3:39PM)
[2]Article: Development of a new stress-deformation measuring device and hazard early warning system for bridges in Da Nang, Viet Nam. Authors: Truong-Linh Chau, Thu-Ha Nguyen, Viet-Thanh Le, Quoc-Thien Tran. International Conference on Green Technology and Sustainable Development, Springer, Cham. No: Vol. 1284. Pages: 556-569. Year 2020. (Jun 15 2021 3:47PM)
[3]Article: Experimental and numerical assessments of seepage effect on embankment behaviours by the time. Authors: Thanh Quang Nguyen, Truong Linh Chau, The Hung Nguyen. Lecture Notes in Civil Engineering (Scopus). ISSN: 2366-2557 E-ISSN: 2366-2565. No: 3. Pages: pp.709-714. Year 2019. (Jun 29 2020 11:02AM)
[4]Article: Study the influence of adherence edge to steel strip and soil interaction in Mechanically Stabilized Earth Wall with a self-made strip. Authors: CHAU Truong-Linh, NGUYEN Thu-Ha. Lecture Notes in Civil Engineering (Scopus). ISSN: 2366-2557 E-ISSN: 2366-2565. No: 3. Pages: pp.757-762. Year 2019. (Jun 29 2020 10:29AM)
[5]Article: Designing a program to forecast the service life of mechanically stabilized earth wall used steel reinforcement. Authors: CHAU Truong-Linh, NGUYEN Thu-Ha. The 17th Internation symposium on Advanced Technology - 2018 ISSN 2434-4273. No: 17. Pages: 47-53. Year 2018. (Nov 22 2018 10:19AM)
[6]Article: Real failures and research on the state of stress, strain state and ultimate load of mechanically stabilized earth wall which has been considered the reinforced metal corrosion based on the experiment model and computational model. Authors: Truong-Linh CHAU, Trinh-Khiem TRAN
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Int. Proc. The 3rd International Conference CIGOS-Paris 2015: Innovations In Construction. No: ISBN 978-2-7466-7235-2, 11-12/5/2015. Pages: pp.43-51. Year 2015. (May 15 2015 8:38PM)
[7]Article: Research on the stability by seepage effect through the Ta Trach dam in Thua Thien Hue province. Authors: Truong-Linh Chau , Thanh-Quang Nguyen
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Int. Proc. The Safety of small dams and dikes
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. No: ISBN 978-604-82-1322-0. Pages: pp.57-62 (temp). Year 2014.
(May 15 2015 8:45PM)
[8]Article: Service life and behavior over time of reinforced earth walls (MSE wall) as the effect of metal corrosion. Authors: CHAU Truong-Linh1 , Emmanuel BOURGEOIS2, Alain CORFDIR3
marriage affairs open i want an affair
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. Journal of Civil Engineering and Architecture (JCEA). No: JCEA-E 20130205-1. Pages: pp.??revising. Year 2014. (Dec 2 2013 3:54PM)
[9]Article: Corrosion scenarios of galvanized metal strips to take into account the behavior over time of reinforced earth walls. Authors: Chau T.-L., Corfdir A. et Bourgeois E.. Int. Proc. of First International Conference on Foundation and Soft Ground Engineering Challenges in Mekong Delta (ICTDMU-1). No: ISBN 978-604-82-0017-6. Pages: pp. 219-229. Year 2013. (Jun 21 2013 9:15AM)
[10]Article: Analysis of long-term deformations of MSE walls based on various corrosion scenarios. Authors: Bourgeois, E., Corfdir, A.and Chau, T.-L.. Soils and Foundations. No: Vol. 53 No. 2. Pages: pp. 259-271. Year 2013. (Jan 3 2011 10:40AM)
[11]Article: Finite element analysis of the effect of corrosion on the behavior of reinforced earth walls. Authors: Chau, T.-L., Bourgeois, E. and Corfdir, A.. International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics (SCI). No: Vol. 36 (15). Pages: pp. 1741–1756. Year 2012. (Jan 3 2011 10:48AM)
[12]Presentations: The selection of remedies for long stable slopes Hoang-Sa Road. Authors: Châu Trường Linh, Nguyễn Thu Hà
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Application of vetiver system in environmental & infrastructure protection. Pages: pp.10. Year 2012. (Jan 15 2013 11:39AM)
[13]Presentations: Verification of the stability of measures to reinforced talus of Hoang-Sa Road. Authors: Nguyễn Thu Hà, Châu Trường Linh. Application of vetiver system in environmental & infrastructure protection
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Pages: pp.15. Year 2012.
(Jan 15 2013 11:40AM)
[14]Article: The service life and behavior over time of reinforced earth walls in the metal corrosion. Authors: Chau T.-L., Corfdir A. et Bourgeois E. Geotechnics for sustainable development
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. No: ISBN 978 604 82 000 8. Pages: 181-189. Year 2011.
(Feb 27 2012 11:20AM)
[15]Article: Operating mechanisms of reinforced soil by rigid inclusions (micropile systems). Authors: A.-Q. Dinh, T.-L. Chau, J. Canou, J.-C. Dupla. New technology in construction of pile foundations workshop, Da-Nang. No: 1. Pages: 119-136. Year 2011. (May 5 2011 5:08AM)
[16]Article: Finite element analysis of the effect of corrosion on the behavior of reinforced earth walls. Authors: Chau T.-L., Bourgeois E. et Corfdir A.. International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics (SCI). No: nag.1095. Pages: DOI: 10.1002. Year 2011. (Feb 27 2012 10:59AM)
[17]Presentations: Effet de la corrosion des armatures sur le comportement des murs en remblai renforcé par des éléments métalliques. Authors: Chau Truong Linh, Corfdir Alain et Bourgeois Emmanuel. Ecole des Ponts ParisTech, Université Paris-Est. Pages: 1-239. Year 2010. (Jan 3 2011 10:54AM)
[18]Article: Effect of corrosion on the behavior of earth walls reinforced by steel elements. Authors: Chau T. L., Corfdir A. et Bourgeois E.. Proc. Int. CIGOS-2010 : High-rise buildings and Underground structures, 18-19 november, Paris. No: 1. Pages: 1-14. Year 2010. (Jan 3 2011 11:01AM)
[19]Article: Effets de la corrosion sur le comportement des murs en remblai renforcé par éléments métalliques. Authors: Chau T. L., Corfdir A. et Bourgeois E.. Journée du CFMS - Terre armée - Hommage à Henri Vidal, 25 mars, Paris.
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Pages: 1-9. Year 2009.
(Jan 3 2011 11:04AM)
[20]Article: The corrosion effect of metallic reinforcements on behavior of soil retaining walls. Authors: Chau T. L., Corfdir A. et Bourgeois E.. Int. Conference on Ground Improvement and Slope Stability, 19-20 jun, Danang. Year 2009. (Jan 3 2011 11:06AM)
[21]Article: Effect of corrosion on the behavior of earth walls reinforced by steel elements. Authors: Chau T. L., Corfdir A. et Bourgeois E.
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. journée Institut NAVIER, 17-18 juin, Paris
marriage affairs all wife cheat i want an affair
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. No: 11. Pages: 151-165. Year 2009.
(Jan 3 2011 11:08AM)
[22]Presentations: Effect of corrosion on the behavior of earth walls reinforced by steel elements (in-situ). Authors: Chau T. L., Corfdir A. et Bourgeois E.. Séminaire GCMM, 26 mars, Paris. Year 2009. (Jan 3 2011 11:10AM)
[23]Article: Effet de la corrosion des armatures sur le comportement des murs en remblai renforcé par des éléments métalliques (rapport 2009). Authors: Chau Truong-Linh, Corfdir Alain et Bourgeois Emmanuel. Rapport annuel d'avancement, Convention Société Terre Armée - ENPC - LCPC. No: 02/TA-ENPC-LCPC. Pages: p.1-45. Year 2009. (Dec 3 2013 9:58AM)
[24]Article: Effet de la corrosion des armatures sur le comportement des murs en remblai renforcé par des éléments métalliques (rapport 2008). Authors: Chau Truong-Linh, Corfdir Alain et Bourgeois Emmanuel. Rapport annuel d'avancement, Convention Société Terre Armée - ENPC - LCPC. No: 01/TA-ENPC-LCPC. Pages: p.1-35. Year 2008. (Dec 3 2013 9:51AM)
  
 Sách và giáo trình
[1]Corrosion des armatures sur le comportement des murs en terre armée - Effect of reinforcement corrosion on the behavior of earth walls reinforced by steel elements (Soustitre: Scénarios de corrosion des armatures métalliques et les dégradations du mur en terre armée) - ISBN 978-3-8417-2710-7 Chủ biên: Truong-Linh Chau. Đồng tác giả: Alain CORFDIR (ENPC-France); Emmanuel BOURGEOIS (IFSTTAR-France)
.
Nơi XB: Éditions Universitaires Européennes (EUE) - OmniScriptum GmbH & Co. KG. Năm 2016.(Oct 6 2016 6:11AM)
[2]Thiết kế tường chắn đất có cốt theo các tiêu chuẩn - ISBN 978-604-82-1279-7 Chủ biên: TS. Châu Trường Linh. Nơi XB: NXB Xây Dựng. Năm 2014.(Jan 11 2013 5:09PM)
[3]Ảnh hưởng của sự lão hóa cốt đến tuổi thọ tường chắn đất có cốt - Hướng dẫn tính toán
Chủ biên: TS. Châu Trường Linh. Đồng tác giả:
.
Nơi XB: NXB Xây Dựng. Năm 2013.(Jan 11 2013 5:34PM)
[4]Giáo trình xây dựng nền đường (tài liệu lưu hành nội bộ trường ĐH Bách Khoa) Chủ biên: Châu Trường Linh. Nơi XB: Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng. Năm 2005.(Jan 3 2011 1:04PM)
[5]Giáo trình tin học ứng dụng trong thiết kế đường ôtô (tài liệu lưu hành nội bộ trường ĐH Bách khoa). Chủ biên: Châu Trường Linh. Đồng tác giả: Trần Thị Phương Anh. Nơi XB: Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng. Năm 2005.(Jan 3 2011 1:06PM)
  
 Hướng dẫn Sau đại học
SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Nguyễn Thanh Quang
Đề tài: Đánh giá mức độ bền vững đập đất khu vực Miền Trung Việt Nam
Trách nhiệm: Hướng dẫn 2

 Tiến sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2018

[2]Lê Trường Vũ - K27CTT
Đề tài:

Nghiên cứu tính toán ổn định đường hầm dẫn nước công trình thủy điện Đak Rông 1, Quảng Trị theo công nghệ NATM (New Austrian Tunneling Method)

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2015

[3]Nguyễn Nhật Linh - K27XDĐ
Đề tài: Nghiên cứu tính toán độ lún nền đường đắp trên nền đất yếu có xét đến hiệu ứng lớp cứng trên bề mặt

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2015

[4]Nguyễn Phú Khánh - K28XDĐ
Đề tài:

Nghiên cứu độ lún của nền đường đắp trên nền đất yếu khi bấc thấm bị mất khả năng thoát nước

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2015

[5]Trần Hoàng Sơn - K28XDĐ
Đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng độ ẩm của đất đắp nền đường đến ổn định nội bộ tường chắn đất sử dụng cốt cứng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2015

[6]Trần Trình Khiêm - K26XDĐ
Đề tài: Nghiên cứu trạng thái ứng suất - biến dạng, ổn định của tường chắn đất có cốt bằng kim loại chịu sự ăn mòn trên mô hình vật lý và mô hình số

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2014

[7]Lê Phước Linh - K26XDĐ
Đề tài: Nghiên cứu sự phân bố hợp lý vùng kéo – nén trong Neo Ứng Suất Trước gia cường mái dốc nền đường đào

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2014

[8]Phạm Văn Lim - K26XDĐ
Đề tài: Nghiên cứu tuổi thọ tường chắn đất có cốt khi sử dụng vật liệu ở Thành Phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2014

[9]Võ Xuân Nguyện - K26XDDD&CN
Đề tài:

Nghiên cứu lựa chọn kích thước hợp lý tường barrette khi xây dựng nhà cao tầng ven bờ Tây sông Hàn, Thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2014

[10]Lê Văn Khởi - K25CTT
Đề tài: Nghiên cứu cọc đất gia cố xi măng để gia cố tuyến đê ngăn mặn Kiến Giang, Huyện Quảng Ninh - Lệ Thủy, Tỉnh Quảng Bình

Tóm tắt: Hiện nay tuyến đê-đường giao thông Kiến Giang nối Huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy được thiết kế xử lý đắp thông thường trên nền đất yếu. Điều này dự báo có thể dẫn đến biến dạng, hư hỏng rất nhanh của công trình. Đề tài nghiên cứu sử dụng cọc đất - xi măng để xử lý nền đất, tăng SCT của nền đất trước xây dựng công trình.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2013

[11]Nguyễn Thế Nam - K25CTT
Đề tài: Đánh giá giải pháp thiết kế đối với độ bền vững của kết cấu nền - mặt đường và công trình dân sinh lân cận trên vùng đất yếu tại khu dân cư Hòa Hiệp 3, Tp. Đà Nẵng

Tóm tắt: Công trình nền mặt đường và san nền Khu dân cư được xử lý đắp đơn giản trên nền đất yếu. Đề xuất các kịch bản (tình huống) xây dựng công trình, đánh giá độ ổn định; từ đó đề xuất các biện pháp xử lý hợp lý, kiểm tra độ ổn định của các biện pháp này; Lập bảng thảm khảo biện pháp xử lý tương ứng với tải trọng, kết cấu móng công trình khác nhau.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2013

[12]Nguyễn Thanh Quang - K25CTT
Đề tài: Nghiên cứu đánh giá mức độ bền vững hồ chứa nước Tả Trạch, Thành phố Huế

Tóm tắt: Đập Tả Trạch cao 50m. Đề tài nghiên cứu ảnh hưởng của dòng thấm, áp lực nước trong đập đến độ ổn định của công trình, tính toán trong thời gian bao nhiêu năm HS an toàn của đập, ứng suất, biến dạng sẽ đạt giá trị tới hạn. Từ đó đưa ra các cảnh báo cần thiết.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2013

  
 Khen thưởng
[1] Hướng dẫn sinh viên đạt thành tích quốc gia về đồ án tốt nghiệp xuất sắc (Ba - LOA THÀNH). Năm: 2005.
[2] Giảng viên giỏi cấp Đại học Đà Nẵng. Năm: 2005-2006.
[3] Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở. Năm: 2005-2006.
[4] Hướng dẫn sinh viên đạt thành tích quốc gia về đồ án tốt nghiệp xuất sắc (Nhì - VIFOTECH). Năm: 2006.
[5] Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Số: 65/QĐ/TVĐU. Năm: 2010-2011.
[6] Hướng dẫn sinh viên đạt thành tích quốc gia về đồ án tốt nghiệp xuất sắc (Nhì - LOA THÀNH). Năm: 2011.
[7] Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Số: 100/QĐ/TVĐU. Năm: 2011-2012.
[8] Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Số: 113/QĐ/TVĐU. Năm: 2012-2013.
[9] Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 3 năm liền 2011-2013. Số: 641-QĐ/ĐU. Năm: 2013.
[10] Hướng dẫn sinh viên đạt thành tích quốc gia về đồ án tốt nghiệp xuất sắc (HĐ hướng P.Triển bền vững - LOA THÀNH). Số: 16/HDD1/GTLT. Năm: 2013.
[11] Đạt kết quả xuất sắc lớp bồi dưỡng kiến thức Nhà Nước, chương trình giảng viên chính ĐHĐN. Số: 1967/HVHC-KT. Năm: 2013.
[12] Giải thưởng "Hoạt động Khoa học và công nghệ xuất sắc 2012-2013". Số: 287/QĐKT-KH,SĐH&HTQT. Năm: 2013.
[13] Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2012-2013. Số: 4682/QĐ-KT/ĐHĐN. Năm: 2013.
[14] Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Số: 134/QĐ/TVĐU. Năm: 2014.
[15] Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2013-2014. Số: 4754/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2014.
[16] Có thành tích xuất sắc trong xây dựng tổ chức và hoạt động hội năm 2014; Hội Khoa học kỹ thuật Cầu đường Việt Nam. Số: 08/KT. Năm: 2014.
[17] Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2014-2015. Số: 09/QĐ/TVĐU. Năm: 2015.
[18] Chiến sĩ thi đua cấp Bộ. Số: 5540/QĐ-BGDĐT. Năm: 2015.
[19] Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2014-2015. Số: 4363/QĐ-KT/ĐHĐN. Năm: 2015.
[20] Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền 2011-2015. Số: 128-QĐ/BTV. Năm: 2015.
[21] Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2016-2017. Số: 2726/QĐ-KT, ngày 22/8/2017. Năm: 2017.
[22] Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2017-2018. Số: 3044/QĐ-ĐHĐN, ngày 07/9/2018. Năm: 2018.
[23] Có thành tích xuất sắc trong hoạt động hội KHKT nhiệm kỳ 2013-2018. Số: 161/QĐ-HCĐVN, ngày 11/9/2018. Năm: 2018.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Ổn định nền đường, mái dốc trong các điều kiện đặc biệt
Ngành: Giao thông vận tải
 2013 Cao học Kỹ thuật công trình giao thông  Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng Các trường Đại học liên kết đào tạo cao học
[2]Cơ học đất - Nền móng nâng cao
Ngành: Xây dựng
 2011 Cao học  Đại học Đà Nẵng
[3]Tin học ứng dụng trong xây dựng đường ôtô
Ngành: Giao thông vận tải
 1998 Sinh viên, học viên cao học  Đại học Bách khoa, ĐHĐN
[4]Khai thác đường ôtô
Ngành: Giao thông vận tải
 1998 Đại học, Cao đẳng  Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng, Trường Cao Đẳng Công Nghệ, TTGDTX các tỉnh thành
[5]Thí nghiệm kiểm tra chất lượng nền - mặt đường ôtô
Ngành: Giao thông vận tải
 1998 Đại học, Cao đẳng
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
 Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng, Trường Cao Đẳng Công Nghệ, TTGDTX các tỉnh thành
[6]Thiết kế hình học đường ôtô
Ngành: Giao thông vận tải
 1998 Đại học, Cao đẳng  Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng, Trường Cao Đẳng Công Nghệ, TTGDTX các tỉnh thành
[7]Xây dựng nền đường ôtô
Ngành: Giao thông vận tải
 1998 Đại học, Cao đẳng  Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng, Trường Cao Đẳng Công Nghệ, TTGDTX các tỉnh thành
[8]Tổ chức và quản lý thi công
Ngành: Giao thông vận tải
 1998 Đại học, Cao đẳng
walgreens prints coupons open free printable coupons
 Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng, Trường Cao Đẳng Công Nghệ, TTGDTX các tỉnh thành
[9]Xây dựng mặt đường ôtô
Ngành: Giao thông vận tải
 1998 Đại học, Cao đẳng
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
 Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng, Trường Cao Đẳng Công Nghệ, TTGDTX các tỉnh thành
[10]Thiết kế nền - mặt đưởng ôtô và luận chứng hiệu quả đầu tư xây dựng
Ngành: Khoa học quản lý
 1998 Đại học  Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng, Trường Cao Đẳng Công Nghệ, TTGDTX các tỉnh thành
  
 Thông tin khác
  
viagra coupon click free discount prescription card
losartankalium krka bivirkninger go losartan
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn