Đặng Kim Hoàng
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,216,064

 
Mục này được 36289 lượt người xem
Họ và tên:  Đặng Kim Hoàng
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  00/10/1978
Nơi sinh: Thành phố Tam kỳ
Quê quán Xã Binh Sa-Huyện Thăng Bình-Tỉnh Quang Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Công nghệ hóa học:Dầu và Khí; Tại: Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Hóa; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2010; Chuyên ngành: Quá trình công nghệ; Tại: Cộng hòa Pháp
Dạy CN: Kỹ thuật dầu khí/Công nghệ dầu khí & khai thác dầu
Lĩnh vực NC: Công nghệ dầu khí, nhiên liệu sinh học, An toàn công nghệ hóa học
Ngoại ngữ: Tiếng Pháp-tiếng Pháp
Địa chỉ liên hệ: 79A Đống Đa -TP Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Từ năm 2002 đến 2004: Cán bộ nghiên cứu tại Trung tâm nghiên cứu và phát triển chế biến dầu khí PVPro
Từ năm 2004 đến 2006: học thạc sỹ tại Trường Đại học Dầu mỏ và động cơ ENSPM, Cộng hòa Pháp
Từ 2006 đến 2007: Cán bộ nghiên cứu tại Trung tâm nghiên cứu và phát triển chế biến dầu khí PVPro
Từ 2007 đến 2010: Nghiên cứu sinh tại viện nghiên cứu khoa học quốc gia CNRS, thành phố Montpellier, Cộng hòa Pháp
Từ 2011 đến nay: Cán bộ giảng dạy, chuyên ngành Dầu &khí, Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng

Từ tháng 9/2016 đến tháng 4/2020: Trưởng Bộ môn Công nghệ hóa học - Dầu và khí
Từ tháng 5/2020: Phó Trưởng khoa Hóa, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu tổng hợp vật liệu xốp kỵ nước ứng dụng xử lý nguồn nước nhiễm. Chủ nhiệm: Đặng Kim Hoàng. Mã số: B2017-DDN02-24. Năm: 2019. (Jun 7 2020 2:14PM)
[2] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu nguy cơ nhiễm nước của xăng sinh học trong quá trình lưu trữ, vận chuyển và phân phối . Chủ nhiệm: Đặng Kim Hoàng. Thành viên: TS. Nguyễn Thị Thanh Xuân, TS. Nguyễn Đình Minh Tuấn,KS. Nguyễn Ngọc Tuân. Mã số: DD2013-3-40. Năm: 2013. (Sep 11 2013 10:08AM)
[3] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu tối ưu điều kiện nuôi trồng vi tảo Chlorella vulgaris làm nguyên liệu sản xuất biodiesel.. Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Thanh Xuân. Thành viên: Đặng Kim Hoàng, Nguyễn Hoàng Minh, Nguyễn Ngọc Tuân. Mã số: Đ2012 – 02 – 46. Năm: 2012. (Sep 11 2013 10:04AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Nghiên cứu biến tính xốp melamine formaldehyde bằng graphene ứng dụng làm vật liệu hấp thu dầu. Tác giả: TS. Phan Thế Anh*; TS. Đặng Kim Hoàng. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: Vol. 17, No. 5, 2019. Trang: 10. Năm 2019. (Aug 13 2019 2:00PM)
[2]Bài báo: Nghiên cứu sử dụng phụ gia chống tách pha cho xăng sinh học. Tác giả: TS. Đặng Kim Hoàng*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Số: Số 1(74).2014-Quyển 1. Trang: 29. Năm 2014.
(May 6 2014 5:00PM)
[3]Bài báo: Nghiên cứu nuôi trồng vi tảo Chlorella vulgaris làm nguyên liệu sản xuất biodiesel. . Tác giả: Nguyễn Minh Tuấn, Lê Thị Bích Yến, Lê Phước Hải, Nguyễn Thị Thanh Xuân, Đặng Kim Hoàng, Nguyễn Hoàng Minh,Nguyễn Ngọc Tuân
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí KHCN - Bộ Công thương. Số: 10(6). Trang: 37-42. Năm 2012. (Sep 11 2013 10:16AM)
[4]Bài báo: Study of chlorella vulgaris microalgae cultivation for biodiesel production. . Tác giả: Nguyen Thi Thanh Xuan, Dang Kim Hoang, Nguyen Minh Tuan, Le Thi Bich Yen, Nguyen Hoang Minh. The 2012 United Kingdom – Viet Nam Clean Energy Conference and Exhibition, UD journal Science and Technology.
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 8(57). Trang: 194-200. Năm 2012.
(Sep 11 2013 10:10AM)
[5]Bài báo: Effect of CO2 utilization on the growth of chlorella vulgaris for food technology, Journal of Science and Technology. . Tác giả: Nguyen Hoang Minh, Nguyen Thi Thanh Xuan, Dang Kim Hoang, Nguyen Dinh Phu
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. UD journal Science and Technology. Số: 12(61). Trang: 86-92. Năm 2012. (Sep 11 2013 10:13AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Thermal hazard analysis of a biomass pretreatment process using ionic liquids. Authors: Nana Yamaki, Kento Shiota, Yu-ichiro Izato, Dang Kim Hoang, Atsumi Miyake. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. No: 138 (4). Pages: 2945-2953. Year 2019. (Jun 7 2020 2:19PM)
[2]Article: Biodiesel Synthesis from Rapeseed OilCatalysed by Different Ionic Liquids. Authors: K. H. Dang1*, F. Quignard2 and L. Schrive3. ASM Sc. Journal. No: ISSN 1823-6782. Pages: 8-15. Year 2017. (Jun 20 2019 2:12PM)
[3]Presentations: Biodiesel synthesis from rapeseed oil catalysed by different ionic liquids . Authors: K.H Dang*, F. Quignard and L. Schrive . BIO/ICT-Asia Workshop, Kuala lumpur, Malaysia. Pages: 5-10. Year 2016. (Jul 22 2016 10:56AM)
[4]Presentations: Inter and transesterification reactions under high pressure of co2 using ionic liquids: perspective for biodiesel production. Authors: L. Schrive, A. Margoto, , K.H. Dang, A. Finiels, Mike Robitzer, C. Moreau, F. Quignard. International Symposia in Supercritical Fluids, May 2008, Barcelona, Spain. Pages: OC_PR_10. Year 2008. (Sep 11 2013 10:31AM)
  
 Sách và giáo trình
(Apr 2 2016 1:29PM)
[1]Etude de transestérification de l'huile végétale par liquide ionique Chủ biên: Đặng Kim Hoàng. Nơi XB: Presses Académiques Francophones. Năm 2016.
  
 Khen thưởng
[1] Đặng Kim Hoàng. Năm: 2016.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Kỹ thuật phân tích dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2015 Sinh viên ngành Kỹ thuật dầu khí/Công nghệ dầu khí và khai thác dầu  Khoa Hóa, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
[2]Quá trình lọc tách vật lý trong công nghiệp dầu khí
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2012 Ngành Kỹ thuật dầu khí/Công nghệ dầu khí và khai thác dầu  Khoa Hóa, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn